แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:33) { จัดฉาก }แนวคิด :
– พวกยิวใช้คนไปหายอห์น เพื่อถามหาพระมาซีฮา(ยน.1:19) ยอห์นก็ชี้มาที่พระเยซู ว่าพระเยซูเป็นผู้นั้น

– แต่พวกยิวก็ไม่เชื่ออยู่ดี

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อพระเจ้าทรงใช้เรา และยินดีให้พระองค์ทรงใช้ เราการทำตามพระทัยของพระองค์ พระองค์จะจัดฉากสถานการณ์ทุกอย่างเพื่อสนับสนุนการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

– เหมือนการจัดฉาก แม้พวกยิวไม่มาหาพระเยซูแต่ไปหายอห์น พระเจ้าก็ทรงจัดฉาก เตรียมยอห์นให้สนับสนุนงานของพระเยซู อยู่นั่นเอง

– เราก็แค่เชื่อฟัง ทำตามพระองค์ ที่เหลือพระองค์จะจัดฉากสิ่งที่จำเป็นให้แก่เราเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s