แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:34) { ถึงกระนั้นก็ยังรัก }

แนวคิด :

– เมื่อมีพระบิดาเป็นพยานให้พระเยซูแล้ว คำพยานของมนุษย์ธรรมดาอย่างยอห์น ก็ไม่จำเป็นเลย

– ไม่ว่าจะมีคำยืนยันจากยอห์นหรือไม่  พระเยซูก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าอยู่ดีไม่เปลี่ยนแปลง

– แต่การที่พระเยซูอ้างอิงถึงคำพยานของยอห์น ก็เพราะ พระเยซูรักพวกยิวผู้ใจแข็งกระด้าง พวกเขาไม่สนใจการรับรองจากสวรรค์ บางทีใจเขาอาจจะเปิดเพื่อได้รับความรอดก็ได้ หากได้ยินคำพยานจากมนุษย์

การประยุกต์ใช้ :

– แม้แต่พวกยิวที่กำลังจ้องจับผิดพระองค์ กำลังต่อต้านพระองค์ และพยายามหาทางฆ่าพระองค์ พระองค์ยังทรงรักพวกเขาและปรารถนาให้พวกเขา พบความรอดเลย

– ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด เราผู้เป็นลูกของพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงรักและห่วงใยเรามากยิ่งกว่านั้นอีกหรือ?

– อย่ากังวลไปเลย พระเยซูทรงรักเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s