แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:35) { แค่ชั่วขณะหนึ่ง }

แนวคิด :

– พวกยิวชื่นชมยอห์น และติดตามยอห์น เพราะดูเหมือนยอห์นจะนำความสว่างในเรื่องของพระเจ้ามาสู่พวกเขา

– แต่ความสว่างที่ยอห์นจุดขึ้น เป็นเพียงโคมชั่วคราว

– ความสว่างที่แท้จริงมาถึงแล้ว แต่พวกเขาก็ไม่สนใจ

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งที่มนุษย์มองว่า “ใช่” สิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกว่า “ใช่” อาจจะไม่ใช่ก็ได้

– ถ้าเรามองสถานการณ์ด้วยสายตาอย่างโลก เราจะเห็นของชั่วคราว ประเดี๋ยวเดียว

– ถ้าเรามองสถานการณ์ด้วยสายตาของพระเจ้า(ตามพระคำและการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์) เราจะมองเห็นและเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่แท้จริง อะไรเป็นสิ่งที่ถาวร

– วันนี้ ตาของเราเห็นสิ่งถาวร หรือ เห็นแค่ของอนิจจัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s