แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:36) { กำลังทำงานของใคร? }

แนวคิด :

– พระเยซูกล่าวถึงคำพยานที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดยืนยันจากยอห์น ก็คือ คำพยานจากงานที่พระองค์ทรงทำ เป็นตัวบ่งชี้ว่า พระบิดาใช้พระองค์มา

– พระเยซูทำงานที่พระบิดาพอพระทัย พระบิดาประสงค์ แสดงให้เห็นว่าพระเยซูถูกใช้มาโดยพระบิดา

การประยุกต์ใช้ :

– คนที่เจ้าของบริษัท A ส่งมา ย่อมทำงานที่เจ้าของบริษัท A ประสงค์ งานที่เจ้าของบริษัท A พอใจ

– วันนี้ เราเป็นคนของใคร ของพระเจ้า ของโลกนี้ หรือ ของมารซาตาน ?

– วิธีสังเกต ไม่ได้ดูที่เราพูดว่าเราเป็นคนของใคร แต่ดูได้จาก งานที่เราทำนั้น ทำให้ใครพอใจ “พระบิดา” หรือ “โลกนี้” หรือ “มารซาตาน”

– “วันนี้ เรากำลังทำอะไรอยู่?”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s