แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:37) { ไม่เชื่อก็จะไม่ได้ยิน }

แนวคิด :

– พยานยิ่งใหญ่กว่ายอห์น ก็คือพระบิดานั่นเอง เนื่องจากพระบิดาใช้พระเยซูมา พระบิดาจึงสนับสนุนเต็มที่

– แต่พวกยิวไม่เคยได้ยินเสียงพระบิดา ทั้งที่พระองค์ตรัสกับพวกเขาตลอดพระคัมภีร์เดิม เพราะพวกเขาไม่เชื่อสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเอาไว้

– พวกเขาไม่เคยเห็นพระบิดา ทั้งที่พระองค์ได้สำแดงพระลักษณะของพระองค์ผ่านพระราชกิจของพระองค์ ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

– ดังนั้น พวกยิวจึงไม่อาจรับรู้ คำพยานของพระบิดาได้

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อพระเจ้าทรงใช้ให้เราทำอะไร พระองค์จะสนับสนุนเราอย่างแน่นอน

– ถ้าเราไม่เชื่อ คำของพระเจ้าที่กล่าวไว้ในพระคำของพระองค์ เราก็จะไม่สามารถรับรู้สิ่งที่พระเจ้า ประสงค์จะบอกแก่เราได้

– พวกยิวอ่านและท่องพระคำได้ แต่ไม่เข้าใจที่สิ่งพระเจ้าบอก เพราะพวกเขาไม่เชื่อ

– วันนี้ เราเชื่อมั่นจริงๆหรือไม่ว่า สิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกจะเป็นจริง? จะเกิดขึ้นจริงๆ?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s