แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:40) { ดูเหมือนมีชีวิตแต่ไร้ชีวิต }

แนวคิด :

– แม้ว่าพระคัมภีร์จะบอกชัดเจนถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์ แต่พวกยิวก็ยังไม่ยอมมาหาพระเยซูคริสต์อยู่ดี เพราะพระเยซูไม่ได้มาในแบบที่พวกเขาต้องการ

– และเมื่อไม่ยอมมาหาพระเยซูคริสต์ผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตเพียงแหล่งเดียว พวกเขาจึงไม่พบชีวิต พวกเขาจึงยังคงอยู่ในความตาย

การประยุกต์ใช้ :

– ถ้าไม่ยอมมาหาพระเยซู ไม่มีทางที่จะพบชีวิต

– ต่อให้ไปโบสถ์ ทำกิจกรรมของคริสตจักร หรือแม้แต่ทำกิจกรรมฝ่ายวิญญาณต่างๆ แต่ไม่ยอมมาหาพระเยซู สิ่งที่เราทำนั้นก็ไร้ชีวิตอยู่ดี

– วันนี้ เรามาหาพระเยซูหรือยัง?

– วันนี้ เรามาหาพระเยซู เพื่อสนทนากับพระองค์ เพื่อมีความสัมพันธ์กับพระองค์แล้วหรือยัง?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s