ขุมทรัพย์ มัทธิว 4

ภาพรวม

  •  หลังจากรับบัพติศมาในน้ำแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้มารมาทดลอง พระเยซูทรงเผชิญหน้าการทดลองอย่างสง่างามด้วยพระวจนะของพระเจ้า
  • หลังจากนั้นพระเยซูก็เริ่มทำพระราชกิจ ประกาศและรักษาโรค ในแคว้นกาลิลี และที่นั่นทรงเรียกชาวประมง 4 คน เป็นสาวก คือ เปโตร แอนดรูว์ ยากอบและยอห์น
  • กิตติศัพท์ของพระองค์ก็เริ่มเลืองลือออกไป คนมากมายจากที่ต่างๆ ก็มาหาพระองค์และติดตามพระองค์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระเยซูไปพบการทดลอง ไม่ใช่เพื่อทดสอบว่าพระองค์จะชนะการทดลองได้หรือไม่ แต่เพื่อประกาศชัยชนะเหนือมาร

1.@  เมื่อเราทำตามการทรงนำของพระเจ้า ผลที่ออกมาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ

2.# มารมาทดลองพระเยซู 
        1.. ชวน ให้พระเยซูสั่งก้อนหินเป็นขนมปัง เล็งถึง การไม่ต้องรอเวลาของพระบิดาแล้ว พระองค์หิวแล้ว พระบิดาไม่ทำอะไรสักที พระองค์จัดการเองเลยละกัน
       2. ท้า ให้พระเยซูกระโดดลงจากยอดพระวิหาร เล็งถึง การใช้วิธีการของตนเองแทนใช้วิธีการของพระบิดา วิธีพระบิดาต้องประกาศอีกตั้ง 3 ปีกว่าคนจะเริ่มรู้ว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา แต่ถ้าแค่กระโดดลงจากพระวิหาร แค่นี้เอง คนยอมรับกันทั่วแน่ๆ
       3. ยื่นข้อเสนอ ให้พระเยซูกราบนมัสการมัน แล้วจะยกโลกนี้ที่มันยึดครอง ให้เป็นของพระองค์ เล็งถึง การใช้ทางลัด ไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังพระบิดา แค่เชื่อฟังมัน ภารกิจของพระองค์เพื่อช่วยโลกนี้ก็จะสำเร็จอย่างง่ายดาย

2.@ มารยังคงใช้วิธีเดิมๆ ล่อลวงมนุษย์ ชวนให้ไม่รอเวลาของพระเจ้า ท้าให้พึ่งพาความสามารถของตนเอง ยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจเพียงแต่ยอมไม่ภักดีต่อพระเจ้า  แต่วันนี้เรารู้อุบายของมันแล้ว อย่ายอมหลงกลมัน

3.# พระเยซูเผชิญหน้ากับการทดลองของมาร ด้วยพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ไม่เพียงแต่ท่องพระวจนะได้เท่านั้น แต่พระองค์เชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระเจ้าด้วย

3.@ ในการเอาชนะการทดลอง การรู้พระคำเท่านั้นไม่เพียงพอ เราต้องฝึกทำตามพระคำของพระเจ้าด้วย

4.# พระเยซูเริ่มพระราชกิจในกาลิลี เพื่อให้เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้า (อสย. 9:1) ความรอดจะไปถึงยังบรรดาประชาชาติ จึงเริ่มพระราชกิจที่คาเปอรนาอูมซึ่งเป็นเมืองที่ติดกับเขตแดนของคนต่างชาติและมีคนต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมาก

4.@ พระเยซูวางแบบอย่างแก่เราในการรับใช้ ต้องรับใช้ในวิธีของพระเจ้า ในเวลาของพระเจ้า และในสถานที่ที่พระเจ้าทรงนำให้เรารับใช้

5.# เมื่อพระเยซูเริ่มทำพระราชกิจ ผู้คนมากมายมาหาพระองค์และติดตามพระองค์ แต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่างานของพระองค์กำลังเกิดผลหรือกำลังสำเร็จด้วยดี เพราะพระองค์ไม่ได้มาเพื่อให้มีคนติดตาม แต่มาเพื่อตายบนไม้กางเขน ช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้รอด

5.@ เมื่อเรารับใช้พระเจ้า ต้องคอยเตือนตัวเองและระลึกถึงภารกิจที่แท้จริงของเราอยู่เสมอ การวัดความสำเร็จของเรานั้น ไม่ได้อยู่ที่เสียงตบมือของใคร แต่อยู่ที่ เรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยอยู่หรือเปล่า

คำคม

“ เราชนะทุกการทดลองได้ด้วยการยึดมั่นในพระคำของพระเจ้า ”

Advertisement

One thought on “ขุมทรัพย์ มัทธิว 4

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s