ขุมทรัพย์ กิจการ 17

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการประกาศของเปาโลที่เมืองเธสะโลนิกา เมืองเบโรอา และกรุงเอเธนส์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเมืองที่มีคนข่มเหงมาก ขณะเดียวกันเป็นเมืองที่มีคนเชื่อมากด้วย แต่ที่กรุงเอเธนส์ไม่มีการข่มเหงที่รุนแรงอย่างเมืองอื่น กลับมีผู้เชื่อเพียงเล็กน้อย

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อเปาโลประกาศข่าวประเสริฐนั้น เนื้อหาสาระสำคัญของเขาไม่ใช่การสำแดงการอัศจรรย์ แต่เป็นการประกาศให้คนรู้ว่า พระเยซู ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา(ข้อ 3)

1.@ หัวใจของการประกาศข่าวประเสริฐคือการบอกให้คนทั้งหลายรู้ว่า พระเยซูทรงช่วยเขาให้รอดพ้นผลของบาปและอำนาจของบาปได้ และพระเยซูเสด็จมาช่วยเขาแล้ว

เพื่อนๆ และ ญาติๆ ของเรา พวกเขารู้หรือยังว่า “พระเยซูช่วยเขาได้”

พระเยซูช่วยได้
https://www.youtube.com/watch?v=aMnKQM-Y1zc&list=PLaCGMfK5N21hwsjV1eYkcvA_BSTh-rXIx&index=4

2.# เมื่อเปาโลและทีม มาประกาศข่าวประเสริฐตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรากฏว่ามีคนเชื่อมากมายและมีการต่อต้านมากมายด้วย ตามเมืองต่างๆที่พวกเขาไป สืบเนื่องมาจากความอิจฉาของพวกยิว

2.@ เมื่อเราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า จะเกิดผลดีมากมาย แต่ขณะเดียวกันจะมีคนที่ไม่พอใจ ไม่ชอบเรา ด้วยเสมอ
พระเจ้าทรงอนุญาตให้การข่มเหงเกิดขึ้น เพราะพระองค์มีแผนการที่ดีเลิศบางอย่างสำหรับแต่ละกรณี แต่ที่แน่ๆในทุกกรณีพระองค์เปิดโอกาสให้คนของพระเจ้าได้สะสมบำเหน็จในสวรรค์เพราะเหตุการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ในโลกนี้

3.# ยิว​ใน​เมือง​เบโรอา​มี​ใจ​ยอมรับ​มาก​กว่า​ยิว​ใน​เมือง​เธสะ​โล​นิ​กา สังเกตได้จากการที่พวก​เขา​รับ​ฟัง​ด้วย​ความ​อยากรู้​ แล้วก็ไม่ได้เชื่อทันที แต่​ค้น​ดู​พระ​คัม​ภีร์​ทุก​วัน เพื่อจะ​รู้​ว่าสิ่งที่ได้ยินนั้น​จริง​ตามพระคำของพระเจ้าหรือ​ไม่

3.@ เมื่อเรารับฟังสิ่งใดก็ตาม สิ่งที่ควรทำคือ นำสิ่งนั้นไปตรวจสอบว่าสอดคล้องและถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่
ถ้าไม่จริง ก็ทิ้งไปเสีย
ถ้าจริง จงยึดไว้ให้มั่น

4.# เมื่อเปาโลถูกข่มเหงจนทนไม่ไหวอีกต่อไป สิ่งที่เขาทำ ไม่ใช่การตอบโต้ให้สาสม แต่เป็นการหนีไปอีกเมืองหนึ่งแทน

4.@ เมื่อเรารับใช้พระเจ้า แล้วถูกเอาเปรียบ ถูกทำร้าย ถูกใส่ร้ายป้ายสี หรืออื่นๆ อย่าให้เราตอบโต้เขา
แต่จงใช้วิธีที่พระเยซูแนะนำ ใน มธ. 10:16 “นี่​แน่ะ เรา​ใช้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไป​ดุจ​แกะ​อยู่​ท่าม​กลาง​พวก​หมา​ป่า เพราะ​ฉะนั้น​จง​เฉลียว​ฉลาด​เหมือน​งู และ​ไม่​มี​พิษ​มี​ภัย​เหมือน​นก​พิราบ”
คือ ไม่ตอบโต้กลับ แต่ก็ไม่ซื่อจนเซ่อปล่อยให้เขาทำอยู่นั่น ควรหาทางหลีกเลี่ยงมากที่สุดเท่าที่ สถานะของเราพอที่จะทำได้ โดยไม่ทำร้ายเขากลับ

5.# ที่กรุงเอเธนส์ เมืองแห่งนักปรัชญา เปาโลถูกดูถูกว่า “คน​เก็บ​เศษเดนความ​รู้​เล็กๆ น้อยๆ นี้​กำ​ลัง​จะ​พูด​เรื่อง​อะไร”
แต่ถึงกระนั้น เปาโลก็ยังคงประกาศต่อไป

5.@ อย่ายอมให้การดูถูก ดูแคลน หรือการเหยียดหยาม มาหยุดเรา ไม่ให้พูดของของพระเยซู
จงพูดต่อไป

6.# ที่กรุงเอเธนส์ เปาโลพบแท่นบูชาอันหนึ่ง มี​คำ​จา​รึก​ว่า ‘แด่​พระ​เจ้า​ที่​ไม่​รู้​จัก’ ชี้ให้เห็นว่า ลึกๆในใจของมนุษย์รู้ว่า มีพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด แต่เป็นใครก็ไม่รู้ รู้แต่ว่า น่าจะมีแน่ๆ

6.@ เพื่อนๆและญาติๆของเรา จำนวนมากมาย ลึกๆในจิตใจของพวกเขา รู้ว่ามีพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด ที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการพิพากษาหลังจากความตาย
แต่พวกเขาไม่รู้จักและมันน่าสะพรึงกลัวเกินกว่าจะคิดถึงมัน
ดังนั้นวิธีที่จะช่วยพวกเขาได้คือ ลืมมันไปซะ อย่าไปคิดถึงมัน หรือพยายามคิดว่ามันไม่มีจริงหรอก แล้วยุ่งวุ่นวายกับสิ่งสารพันในโลกนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องคิดถึงมัน

แต่เรารู้ความจริง และเรารู้จักข่าวประเสริฐ เรารู้ว่า โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พวกเขาจะรอดพ้นการพิพากษาหลังความตายได้
“เราจะบอกเขาดีไหม?”

7.# การประกาศของเปาโล ในกรุงเอเธนส์ดูเหมืนจะไม่เกิดผลอย่างมากมายเหมือนที่อื่น
แต่ก็มี​บาง​คน​เชื่อ เช่น ​ดิ​โอ​นิ​สิ​อัส​สมา​ชิก​สภา​อา​เร​โอ​ปา​กัส กับ​ ​ดา​มา​ริส และ​คน​อื่นๆ อีก​จำ​นวน​หนึ่ง
งานประกาศที่นี่ดูเหมือนไม่เกิดผลในมุมมองของมนุษย์ แต่เกิดผลสำคัญในการขยายแผ่นดินของพระเจ้า
ดิ​โอ​นิ​สิอัส ​เชื่อ​กัน​ว่า​ เขาเป็นผู้ปกครองคริสตจักร(ศิษยาภิบาล)​คน​แรก​​ของ​คริสตจักร​กรุง​เอเธนส์
ดา​มาริส ​ เธอน่า​เป็น​คน​ต่างชาติ​ที่​มี​การศึกษา​ดี​ เป็น​คน​ที่​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า​ที่ไปฟังคำ​สอน​ของ​เปาโล​ที่​ธรรม​ศาลา ​(ข้อ 17) ซึ่งเธอน่าจะกลายเป็นสาวกคนสำคัญที่กรุงเอเธนส์ในช่วงเวลาต่อมา ลูกาจึงบันทึกชื่อนางไว้ในพระธรรมกิจการนี้

7.@ วันนี้เมื่อเรารับใช้พระเจ้า ดูเผินๆตามสายตาของมนุษย์ อาจจะดูเหมือนงานไม่ค่อยเกิดผล ขอให้เราสัตย์ซื่อต่อไป เพราะพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ จะทรงกระทำให้งานเล็กน้อยของเรานี้ เกิดผลกระทบอันยิ่งใหญ่เองในอนาคต

คำคม

“บำเหน็จอันยิ่งใหญ่เตรียมเอาไว้ สำหรับผู้ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์”

One thought on “ขุมทรัพย์ กิจการ 17

ส่งความเห็นที่ ชนกันต์ ขจัดภัย ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s