ขุมทรัพย์ กิจการ 27

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่างถึง เปาโลถูกควบคุมตัวในฐานะนักโทษ ไป​ยังกรุง​โรมโดย​สารทาง​เรือ​ แล้วเรือก็ประสบพายุจนเรือแตก แต่พระเจ้าทรงช่วยให้ทุกคนรอดปลอดภัย

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เปาโลจับคุมตัวไปโรมในฐานะนักโทษ ระหว่างการเดินทางเมื่อมาถึงที่​เมือง​ไซ​ดอน ​เปา​โลได้รับเมตตาจากนายร้อยที่คุมนักโทษ ยอม​ให้​เปา​โล​ไป​หา​บรรดา​มิตร​สหายที่เมืองนั้น​เพื่อ​รับ​การ​ดู​แล

1.@ เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า จนต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิต ท่ามกลางปัญหานั้นเราจะเห็นการอวยพรจากพระเจ้า

2.# เมื่อเรือเจอพายุมาหลายวัน คนในเรือกำลังสิ้นหวัง เปาโล​ยืน​อยู่​ท่าม​กลาง​เขา แล้วกล่าว​ว่า “…ท่าม​กลาง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ไม่​มี​ใคร​เสีย​ชีวิต จะ​เสีย​ก็​แต่​เรือ​เท่า​นั้น”

แต่หลายวันต่อมา เมื่อพวกกะลาสีกำลังจะหนีลงเรือเล็ก เปาโลกลับบอกนายร้อยและพวก​ทหาร​ว่า “ถ้า​คน​พวก​นี้​ไม่​อยู่​ใน​เรือ พวก​ท่าน​จะ​ไม่​มี​ทาง​รอด”

ดูเหมือน 2 ประโยคนี้ จะขัดแย้งกัน

2.@ เรื่องนี้ทำให้เห็นว่า เมื่อพระเจ้าเปิดเผยแผนการของพระเจ้าให้แก่เราแล้ว ขณะเดียวกันเราต้องลงกระทำตามที่พระเจ้าบอกด้วยเพื่อให้เรื่องที่พระเจ้าสำแดงแก่เรานั้นเกิดขึ้นเป็นจริง

3.# เมื่อเปาโลบอกคนในเรือว่า ทุกคนจะรอดตาย
ปรากฏว่า วันรุ่งขึ้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
แต่หลังจากผ่านไปหลายวัน จึงค่อยมองเห็นฝั่ง
และในที่สุดทุกคนก็รอดตายจริงๆ

3.@ เมื่อพระเจ้าทรงสัญญา พระองค์จะทรงรักษาสัญญาในเวลาของพระองค์
เราจำเป็นต้องรอคอยพระองค์อย่างวางใจ
เวลาของพระเจ้านั้นดีที่สุด

4.# เมื่อเรือกำลังจะแตก พวกทหารจะฆ่านักโทษทั้งหมด เพราะตาม​กฎหมาย​โรมัน​ทหาร​จะ​ต้อง​รับผิด​ชอบ​หน้าที่​ด้วย​ชีวิต​ของ​ตน หาก​มี​นักโทษ​หนีไปได้ ​ทหาร​ที่​ดูแล​ต้อง​รับ​โทษ​แทน​ผู้​ที่​หนี​ไป​ ซึ่งอาจ​ถึง​ขั้น​ถูก​ประหาร​ชีวิตได้

แต่เพราะนายร้อยต้องการช่วยเปาโลผู้เป็นนักโทษคนหนึ่งด้วย นายร้อยจึงห้ามไม่ให้ทหารฆ่านักโทษ

4.@ การอวยพรของพระเจ้าเหนือชีวิตของเปาโล นำพระพรมาสู่คนรอบข้างของเขาด้วย

หากเราสัตย์ซื่อ เชื่อฟัง ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า พระพรที่จะมาถึง ไม่เพียงมาสู่ตัวเราเท่านั้น คนรอบข้างของเราก็จะได้รับพระพรด้วยเช่นกัน

คำคม

“หากพระเจ้าสัญญาว่า ‘เราจะรอด’ เราจะไม่ตาย”

One thought on “ขุมทรัพย์ กิจการ 27

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s