ขุมทรัพย์ โรม 7

ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวถึงการที่เราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ทำให้เราพ้นกฏแห่งธรรมบัญญัติ ซึ่งบาปจะใช้ธรรมบัญญัติเพื่อทำให้เราต้องรับการพิพากษาลงโทษ แต่เมื่อเราพ้นจากกฏของธรรมบัญญัติแล้ว บาปจึงไม่สามารถทำร้ายเราได้อีกต่อไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ​ธรรม​บัญ​ญัติ​มี​อำ​นาจ​เหนือคน ​ก็​เฉพาะ​ตอน​ที่​เขา​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​เท่า​นั้น หากตายแล้วก็ไม่มีผลบังคับใช้กับคนนั้น เช่น เราไม่เอานักโทษผู้ถูกยิงตายแล้ว มาขังคุกอีก

1.@ โดยการตายของพระเยซูเพื่อรับโทษบาปของเรา จึงถือได้ว่า เราได้รับโทษตายไปเรียบร้อยแล้ว เราจึงไม่จำเป็นต้องรับโทษอันเนื่องจากทำผิดธรรมบัญญัติอีกต่อไป

เราจึงรอดพ้นการพิพากษาแล้ว โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

2.# ธรรมบัญญัติเป็นสิ่งดี แต่เนื่องจากบาปในตัวเรา จึงทำให้เราต้องตายเพราะธรรมบัญญัติเนื่องจากเราทำตามไม่ได้
แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เราถูกทำให้พ้นจากธรรมบัญญัติ แล้วนำเข้ามาอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า

2.@ ตัวอย่างเปรียบเทียบ
พระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต อยู่บนยอดหน้าผาสูงชัน ที่มนุษย์ร่วงหล่นลงมา
มนุษย์พยายามกลับไปหาพระเจ้าแต่ไม่มีทางทำได้
อยู่มาวันหนึ่ง น้ำแห่งธรรมบัญญัติจำนวนมหาศาลไหลเข้ามา

หากมนุษย์ว่ายน้ำได้สำเร็จ เขาจะกลับไปหาพระเจ้าได้
แต่มนุษย์ว่ายน้ำไม่เป็น
ดังนั้นธรรมบัญญัติจึงทำให้มนุษย์ตาย

แต่โดยทางพระเยซูคริสต์ พระองค์ยื่นมือมาฉุดมนุษย์ขึ้นมาบนเรือที่อยู่เหนือน้ำนั้น
คนที่ยินดีรับความช่วยเหลือจากพระองค์ ก็จะอยู่นอกเหนือกฏแห่งธรรมบัญญัติและจะกลับคืนสู่พระเจ้าได้

3.# พระเจ้าทรงใส่มโนธรรมที่ดีไว้ในใจของมนุษย์ ลึกๆในใจของมนุษย์ทุกคนจึงอยากทำสิ่งที่ดี แต่เนื่องจากบาปที่มนุษย์มี ทำให้มนุษย์ไม่อาจทำดีได้
ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังใน รม. 7:19
“การ​ดี​นั้น​ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​ปรารถ​นา​ทำ ก็​ไม่​ได้​ทำ แต่​การ​ชั่ว​ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​ไม่​ปรารถ​นา​ทำ ก็​ยัง​ทำ​อยู่”

แต่โดยพระเยซูคริสต์พระองค์อภัยบาปของเรา นำบาปไปจากชีวิตของเรา
จึงทำให้สิ่งที่มโนธรรมปรารถนาจะทำ จึงสามารถทำได้โดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ภายในเรา

3.@ โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ ด้วยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราไม่จำเป็นต้องทำบาปอีกต่อไป เราไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้บาปอีกต่อไป
เพียงแค่ขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระองค์จะทรงสอนเราและช่วยเราให้มีชัยเหนือการทดลองแห่งบาปได้

คำคม

“ คนที่ตายจากบาปแล้ว ก็พ้นผลของบาปและอิทธิพลของบาป ”

One thought on “ขุมทรัพย์ โรม 7

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s