ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโลพูดถึงเหตุที่ต้องเขียนจดหมายมาตำหนิคริสตจักรโครินธ์อย่างรุนแรงใน 1 โครินธ์ และแนะนำให้คริสตจักรยกโทษให้แก่ผู้ที่ทำผิดที่ได้กลับใจใหม่แล้ว
  • และกล่าวถึงข่าวประเสริฐว่าเป็นพระพรสำหรับคนที่เชื่อ และเป็นคำพิพากษาสำหรับคนที่ไม่เชื่อ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# อ.เปาโลกล่าวว่า เขาไม่อยากทำให้คริสตจักรโครินธ์เป็นทุกข์ เพราะว่าคนที่จะทำให้อ.เปาโลมีความสุขคือคริสตจักรโครินธ์

อ.เปาโลจำเป็นต้องเตือนพวกเขาอย่างรุนแรง
แม้คำเตือนนั้นจะทำให้พวกเขาเกิดความทุกข์ชั่วขณะ
แต่เมื่อพวกเขากลับใจแล้ว พวกเขาจะพบกับความชื่นชมยินดี

และนั่นเองจะทำให้อ.เปาโลพบกับความชื่นชมยินดีด้วย

1.@ เมื่อเราพบพี่น้องที่ทำผิดต่อพระเจ้า เราควรเตือนเขา
ไม่ใช่เพราะไม่รักเราจึงอยากซ้ำเติมเขา แต่เพราะรักมากจึงอยากจะช่วยเขา

คำเตือนด้วยความรัก แตกต่างจาก คำเตือนด้วยความสะใจ
ผู้รับคำเตือนจะสัมผัสได้
แม้สำหรับบางคนต้องใช้เวลานานสักหน่อยจึงจะสัมผัสได้
แต่ในที่สุดเขาจะสัมผัสได้ ถ้าเรายังคงรักเขาต่อไป

2.# อ.เปาโลกล่าวถึงคนที่ทำผิดล่วงประเวณี ที่อ.เปาโลพูดไว้ใน 1คร. 5:1 โดยอ.เปาโลแนะนำคริสตจักรโครินธ์ให้ยกโทษให้คนนั้นและปลอบประโลมเขา ด้วยการ​ยืนยัน​ความ​รัก​ต่อ​คน​นั้น​ใหม่ เพราะคริสตจักรลงโทษเขามากพอแล้ว

ทั้งนี้เพื่อ​ไม่​ให้​ซา​ตาน​ได้​เปรียบคริสตจักร
เพราะ​เรา​รู้​กล​อุบาย​ของ​มัน​แล้ว
มันอยากทำลายชีวิตของคน
ดังนั้น เราจะไม่ยอม เราจะช่วยชีวิตคนให้กลับเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้

2.@ เมื่อมีพี่น้องที่ทำผิด คริสตจักรสมควรลงวินัยคนนั้น ด้วยความรัก ด้วยความปรารถนาให้เขากลับใจเสียใหม่
และเมื่อเขากลับใจแล้ว คริสตจักรควรช่วยเขา ให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ และไม่หลงกลับไปในทางเก่าอีก

3.# ใน 2คร. 2:14-16 อ.เปาโลใช้ภาพของขบวน​ฉลอง​ชัย​ของโรมในการเปรียบเทียบ ในสมัยนั้นเมื่อกองทัพโรมมีชัยชนะแล้วเดินทางกลับเข้าเมือง จะมีขบวนทหารนำหน้า แล้วมีเชลยที่จับตัวมาเพื่อประหาร เดินตามหลัง และจะมีการจุดเครื่องหอมรอบล้อมรล้อมรอบขบวนเหล่านี้
กลิ่นหอมนี้สำหรับทหารที่ชนะจึงเป็นกลิ่นแห่งชีวิต กลิ่นแห่งชัยชนะ อีกไม่นานเขากำลังจะได้รับรางวัล
แต่สำหรับพวกเชลยเป็นกลิ่นแห่งความตาย อีกไม่นานเขากำลังจะพบกับความตาย

3.@ สำหรับเราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ได้รู้จักกับพระเจ้า กลิ่นหอมแห่งข่าวประเสริฐเป็นกลิ่นที่ประกาศว่า อีกไม่นานเราจะได้ครอบครองร่วมกันกับพระคริสต์
แต่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นั้น กลิ่นหอมของข่าวประเสริฐเป็นกลิ่นที่ประกาศว่า อีกไม่นานพวกเขาจะพบกับการพิพากษาอันเข้มงวดของพระเจ้า

คำคม

“ คนที่กำลังจะพินาศ รอดพ้นได้โดยการวางใจในพระเยซู”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s