ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 3

ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวถึงความน่าภาคภูมิใจของข่าวประเสริฐ ซึ่งนำสง่าราศีมาสู่ชีวิตของผู้เชื่อยิ่งกว่าสง่าราศีเมื่อโมเสสได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าเสียอีก

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ผู้เชื่อ เป็น ​จด​หมาย​ของ​พระ​คริสต์
ซึ่งจดหมายนี้ถูก​เขียนบนแผ่นดวงใจของผู้เชื่อ โดย​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระเจ้า

ดังนั้นคนทั้งหลายจะรู้ได้ว่าพระคริสต์อยากจะสื่อสารอะไรกับพวกเขา ก็ดูได้จากจิตใจของผู้เชื่อ ซึ่งส่งผลออกมาเป็นการกระทำ

1.@ คนจะรู้ว่าพระเยซูทรงรักเขา เมื่อผู้เชื่อได้สำแดงความรักของพระเยซูไปสู่เขา
คนจะรู้ว่าพระเยซูทรงฤทธานุภาพมากเพียงใด เมื่อผู้เชื่ออธิษฐานต่อพระเยซูเพื่อพวกเขา

2.# ความสามารถในการรับใช้พระเจ้า ไม่ใช่ความสามารถของเราเอง แต่พระเจ้าทรงโปรดประทานความสามารถนั้นให้แก่เรา

2.@ เมื่อเรารับใช้เกิดผล เราควรถ่อมใจลง แล้วขอบพระคุณพระเจ้า
เมื่อเราผิดพลาดในการรับใช้พระเจ้า เราควรถ่อมใจลง ขอพระเจ้าทรงสอน ทรงนำเรามากขึ้นอีก

3.# เมื่อโมเสสรับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าแล้วลงมาจากภูเขายังเต็มไปด้วยสง่าราศี ทั้งที่ราศีนั้นชั่วคราว และไม่สามารถนำให้มนุษย์รอดพ้นความตายได้

แต่บัดนี้เรานำข่าวประเสริฐจากพระเจ้า มายังคนทั้งหลายจะยิ่งเต็มไปด้วยสง่าราศียิ่งกว่านั้นสักเท่าใด เพราะว่าเป็นสง่าราศีที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์และสามารถนำมนุษย์ให้รอดพ้นความตาย ได้รับชีวิตนิรันดร์

3.@ เราควรภาคภูมิใจในข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐสามารถนำความรอด ชีวิต และสง่าราศีมาสู่มนุษย์ทุกคนที่เชื่อได้

4.# พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระเจ้า​ทรง​อยู่​ที่​ไหน เสรี​ภาพ​ก็​มี​อยู่​ที่​นั่น

4.@ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตในเรา
เราจึงสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพ ไม่ได้อยู่ใต้กฏของธรรมบัญญัติ
แต่อยู่ใต้พระวิญญาณ ตามการทรงนำของพระองค์

5.# เรา​เมื่อ​มอง​ดู​พระ​รัศมี​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า แล้ว​เรา​ก็​ได้​รับ​การ​เปลี่ยน​แปลง​ให้​เป็น​เหมือน​พระ​ฉายา​ของ​พระ​องค์​โดย​มี​ศักดิ์​ศรี​เป็น​ลำ​ดับ​ขึ้น​ไป

นั่นคือ ยิ่งเราใกล้ชิดกับพระเจ้า ติดสนิทกับพระเจ้า จดจ่ออยู่กับพระองค์
เราก็จะยิ่งเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์มากยิ่งขึ้น

5.@ การใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า เป็นกุญแจที่จะนำเราไปสู่สง่าราศีของพระองค์

คำคม

“คนที่เชื่อในข่าวประเสริฐจริงๆ จะภาคภูมิใจในข่าวประเสริฐ”

One thought on “ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s