ขุมทรัพย์ ฟิลิปปี 1

ภาพรวม

  • พระธรรมฟิลิปปี เป็นจดหมายที่อ.เปาโล เขียนถึงคริสตจักรในเมืองฟิลิปปี ในขณะที่ อ.เปาโลกำลังติดคุกอยู่ในกรุงโรม
  • เปาโลขอบ​คุณคริสตจักร​ฟีลิปปี​ที่ได้​ส่ง​สิ่ง​ของ​ไป​ช่วย และ​ส่ง​เอปาโฟรดิทัส​ไป​เยี่ยม​และ​ช่วยเหลือ​อ.เปาโล​ อยู่​หลาย​เดือน ต่อ​เอปาโฟรดิทัส​ป่วย​หนักทำ​ให้​พี่น้อง​ชาว​ฟีลิปปี​เป็น​ห่วง อ.เปาโลจึง​เขียนมาบอกว่า ​เอปาโฟรดิทัส​หาย​ดี​แล้ว​ไม่​ต้อง​เป็น​ห่วง (2:25-30)
  • ในจดหมายฉบับนี้ อ.เปาโล​ได้ตัก​เตือน​​ให้​ระวัง​พวก​ที่​สอน​ผิดและ​​เตือน​พวกเขา​ไม่​ให้​เสีย​กำลังใจ ​ที่ อ.​เปาโล​ถูก​ขัง​คุก​มาเกือบ 2 ปี​แล้ว เพราะว่า​ท่าน​มี​ความสุข เนื่องจากได้โอกาสการ​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​แก่​ชาวโรมันเป็น​จำนวน​มาก​
  • ในบทที่ 1 นี้ อ.เปาโลกล่าวขอบคุณพี่น้องฟิลิปปีที่มีส่วนช่วยเหลืออ.เปาโลในยามที่ทุกข์ยากลำบาก อ.เปาโลหนุนใจให้พวกเขายึดมั่นในข่าวประเสริฐไว้ตลอดไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# อ.เปาโล กล่าวหนุนคริสตจักรฟิลิปปี ใน ฟป. 1:6 ว่า พระเจ้า​ผู้​ทรง​เริ่ม​ต้น​การ​ดี​ไว้​ใน​พวก​เขา จะ​ทรง​ทำ​ให้​สำ​เร็จ​จน​ถึง​วัน​แห่ง​พระ​เยซู​คริสต์
พระเจ้าผู้ทรงนำให้พวกเขามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า พระองค์จะทรงทำให้พวกเขามั่นคงจนถึงวันที่พระองค์เสด็จมา
ที่อ.เปาโลมั่นใจเช่นนั้น ก็เพราะรู้ว่าพวกเขาเชื่อจริงๆ จนแสดงออกมาเป็นการเต็มใจมีส่วนร่วมกับอ.เปาโลในการปกป้องข่าวประเสริฐ(ข้อ7)

1.@ การที่เรามาเชื่อพระเจ้า ก็เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่ม เป็นผู้เรียกเรา ให้มาเข้าส่วนในพระองค์ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงทำทุกวิถีทางที่จะช่วยเราให้เดินในทางของพระองค์ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง จนถึงวันสุดท้าย

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ อยู่ในการควบคุมของพระองค์เพื่อช่วยเรา เพื่อปกป้องเรา และเพื่อพัฒนาชีวิตของเราให้จำเริญขึ้นในทางของพระองค์

2.# ใน ฟป. 1:9 อ.เปาโล อธิษ​ฐาน​ว่า​ ขอ​ให้​ความ​รัก​ของคริสเตียนฟิลิปปี​ทวี​ยิ่งๆ ขึ้น​พร้อม​กับ​ความ​รู้​และ​วิจารณ​ญาณ​ทุก​ด้าน
โดยความรู้และวิจารณญาณนี้ พวกเขา​จะ​สัง​เกต​เห็น​ได้​ว่า​สิ่ง​ใด​ประ​เสริฐ​ที่​สุด และสามารถเป็น​คน​บริ​สุทธิ์ เป็น​คน​ไม่​มี​ที่​ติ​ได้​ใน​วัน​แห่ง​พระ​คริสต์ โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้า

2.@ ความรู้ จำเป็น แต่ความรัก ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
โดยการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งประเสริฐที่เราสมควรทำ และเมื่อเราเชื่อฟังทำตามการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะรับการเปลี่ยนแปลงให้ไร้ที่ติขึ้นเรื่อยๆทุกๆวัน

จงรับการสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และตอบสนองด้วยการเชื่อฟังพระองค์เถิด

3.# ใน ฟป. 1:12 อ.เปาโล ชี้ให้พี่​น้อง​ฟิลิปปี เห็นว่า การที่อ.เปาโลถูกจับขังคุกนั้น ได้ทำ​ให้​ข่าว​ประ​เสริฐ​แผ่​ขยาย​ออก​ไปยิ่งขึ้นอีก และ ​พี่​น้อง​ส่วน​มาก​ก็​เกิด​ความ​กล้า​มาก​ขึ้น​ที่​จะ​กล่าว​พระ​วจนะ​โดย​ปราศ​จาก​ความ​กลัว

3.@ สิ่งที่ดูเหมือนไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรา พระเจ้าทรงสามารถใช้ให้กลายเป็นพระพรแก่ผู้คนมากมายได้
หากเราเผชิญเหตุการณ์นั้นด้วยความยำเกรงพระเจ้า

4.# ใน ฟป. 1:20 อ.เปาโล กล่าวว่า ไม่ว่าเขาจะรอดชีวิต หรือ ต้องถูกฆ่าตาย พระ​คริสต์​จะ​ทรง​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​สรร​เสริญ​ใน​ร่าง​กาย​ของ​เขาอยู่ดี

4.@ หากเรามอบให้เป็นสิทธิขาดของพระเจ้า ที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตาม สิ่งนั้นจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ทั้งสิ้น
วันนี้ จงยอมจำนนต่อพระเจ้า ในทุกเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรา

5.# ใน ฟป. 1:21 ท่าทีของอ.เปาโล ต่อการมีชีวิต คือ หาก​มี​ชีวิต​อยู่​ก็​ขออยู่เพื่อ​พระ​คริสต์ และ​หากต้อง​ตาย​ก็ยินดี เพราะรู้ว่าจะ​ได้​กำ​ไรในสวรรค์

5.@ ไม่ว่าจะเป็น หรือ จะตาย จงใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
อยู่อย่างถวายเกียรติ หากต้องตายขอตายอย่างถวายเกียรติ

6.# ใน ฟป. 1:27 อ.เปาโล หนุนใจให้ พี่น้องฟิลิปปีให้​ดำ​เนิน​ชีวิต​สม​กับ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ของ​พระ​คริสต์ โดยยืนหยัดต่อ​สู้​เพื่อ​ความ​เชื่อ​ที่​มา​จาก​ข่าว​ประ​เสริฐ
ไม่ว่าจะถูกข่มเหง ถูกดูถูกดูหมิ่น ถูกเยาะเย้ยถากถาง ก็จงยึดมั่นในข่าวประเสริฐต่อไป

6.@ วันนี้ เราดำเนินชีวิตสมกับที่เราเชื่อในข่าวประเสริฐแล้วหรือยัง โดยการไม่อายที่จะบอกข่าวประเสริฐนี้แก่ผู้อื่น แม้จะต้องถูกเยาะเย้ยหรือถูกข่มเหงก็ตาม

คำคม

“ อย่าอยู่แบบหวังกำไรในโลกนี้ แต่จงอยู่แบบหวังกำไรในสวรรค์ ”

One thought on “ขุมทรัพย์ ฟิลิปปี 1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s