ขุมทรัพย์ ฟิลิปปี 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนว่าควรดำเนินตามแบบอย่างของพระคริสต์ในความถ่อมใจและการเสียสละ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฟป.2:1-2 กล่าวว่า ในเมื่อเราได้รับความชูใจ ได้รับกำลังใจ เมื่อมีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ เราก็ควรมีความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องด้วย เพื่อให้ความชูใจและกำลังใจนั้นหลั่งไหลไปสู่กันและกัน ด้วยความรักในพระคริสต์

1.@ การสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐ
ขณะเดียวกันการสัมพันธ์กับพี่น้อง ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เรากระทำด้วย
เป็นการไม่ถูกต้อง หากใครที่คิดว่าจะสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้น ไม่ต้องการสัมพันธ์กับพี่น้อง

2.# ใน ฟป. 2:3 สอนว่า คนที่ถ่อมใจนั้น จะไม่​ชิง​ดีชิงเด่นกับคนอื่น แต่​จง​ถือ​ว่า​คน​อื่น​ดี​กว่า​ตัว​

2.@ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราและเตือนเรา ให้ถ่อมใจ ในทุกวัน

3.# เราผู้อยู่ในพระคริสต์ สมควรที่จะมีจิตใจเหมือนพระคริสต์ คือไม่เห็นแก่ตัว แต่เสียสละเพื่อประโยชน์ของคนอื่น (ข้อ4-5)

3.@ ทุกวันนี้้ เมื่อเราเสียประโยชน์ เราเดือดเนื้อร้อนใจ มากกว่า เมื่อคนอื่นเสียประโยชน์ มากมายสักเพียงใด?

4.# พระเยซูเสียสละ ถ่อมพระทัยลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความตายที่กางเขน
จึงเป็นเหตุให้ พระองค์ได้รับการยกขึ้นสูงสุด (ข้อ 8-9)

4.@ เมื่อเราถ่อมใจลง ยอมเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ทำตามใจปรารถนาของตนเอง แล้ว พระเจ้าจะยกเราขึ้นในเวลาของพระองค์

5.# ใน ฟป. 2:13 กล่าวว่า พระ​เจ้า​เป็น​ผู้​ทำให้เรา​มี​ความ​ประ​สงค์​และ​มี​ความ​สา​มารถ​ทำ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ได้

5.@ หากอยากจะทำตามประสงค์ของพระเจ้า อย่างเต็มใจ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเรา

6.# ฟป. 2:14 “จง​ทำ​ทุกสิ่ง​โดย​ปราศ​จาก​การ​บ่น​และ​การ​ทุ่ม​เถียง​กัน”

6.@ พระเจ้าไม่ชอบให้ เราบ่น แต่ชอบให้ขอบพระคุณ
วันนี้ จำนวนการบ่น และ จำนวนการขอบพระคุณของเรา มีปริมาณเท่าใด?

7.# ใน ฟป. 2:16 บอกเคล็ดลับว่า หากต้องการจะรักษาความเชื่อจนวันสุดท้าย จง​ยึด​มั่น​ใน​พระ​วจนะ​ของพระเจ้า

7.@ วันนี้ เราให้ความสำคัญและให้เวลา กับพระวจนะของพระเจ้ามากเพียงใด?
การยึดพระวจนะไว้มั่น นำมาใช้ในชีวิตเสมอ จะเป็นหลักประกันว่า เราจะสามารถยึดความเชื่อไปได้ตลอดรอดฝั่ง จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

8.# ใน ฟป. 2:29 สอนว่า เราควร ดูแลเอาใจใส่ และ ​นับ​ถือ​คนที่ทุ่มเท เสียสละเพื่อข่าวประเสริฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องพบกับความเสี่ยงตายเพื่อข่าวประเสริฐ

8.@ เป็นการดีที่เราจะ ระลึกถึง อธิษฐานเผื่อ และถวายสนับสนุน บรรดามิชชันนารีทั้งหลาย ผู้เสียสละเพื่อนำข่าวประเสริฐไปยังผู้คนในดินแดนที่ห่างไกล

คำคม

“ ยิ่งถ่อมลงมากเท่าใด ก็จะยิ่งถูกยกสูงขึ้นเท่านั้น ”

One thought on “ขุมทรัพย์ ฟิลิปปี 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s