ขุมทรัพย์ ฟิลิปปี 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล พูดกับคริสเตีนฟิลิปปี ให้พวกเขามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่เสมอ แม้ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากจากการถูกข่มเหง ให้พึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่ง แล้วพระเจ้าจะประทานทางออกให้แก่พวกเขา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# จาก ฟป. 4:1 เราเห็นแบบอย่างของ ท่าทีของอ.เปาโลที่มีต่อลูกแกะ ว่า เขารักลูกแกะ ​เขาคิดถึง​อย่าง​ยิ่ง ลูกแกะเป็น​ที่​ยินดีของเขา และ​เป็น​มง​กุฎแห่งความภาคภูมิใจ​ของเขา ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า

1.@ หนึ่งในเคล็ดลับสำคัญของการรับใช้ที่เกิดผลของอ.เปาโล หัวใจรักที่เขามีต่อลูกแกะ และการเห็นความสำคัญของลูกแกะต่อบำเหน็จในอนาคต
วันนี้ เรารัก ห่วงใย เอาใจใส่ ลูกแกะของเรามากเพียงใด

2.# ใน ฟป. 4:2 กล่าวเตือน นาง​ยู​โอ​เดีย​และนาง​สิน​ทิเค​ ว่าให้​ปรองดอง​กัน​

เป็นได้ที่บางช่วงอาจผิดใจกันกับเพื่อนร่วมรับใช้บางคน ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่ควรปล่อยไว้เนิ่นนาน ควรรีบคืนดีกันโดยเร็ว

และคนอื่นในคริสตจักรที่ทราบเรื่องความขัดแย็งนั้น ควรจะช่วยกันอย่าเต็มที่ให้เกิดการคินดีกัน(ข้อ 3)

2.@ วันนี้ หากเรามีเรื่องขัดเคืองใจกับพี่น้องคนใดควรรีบหาทางคืนดีกันโดยด่วน
และ หากเราเห็นพี่น้องคนใดที่ขัดเคืองกัน เราควรใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้พวกเขากลับคืนดีกัน

3.# ใน ฟป. 4:4 กล่าวว่า จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา
ใน ฟป. 4:5 กล่าวว่า จง​ให้​ความ​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​จักษ์​แก่​ทุก​คน
ใน ฟป. 4:6 กล่าวว่า อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​

รวม 3 ข้อ เป็น ชื่นชนยินดีเข้าไว้ อย่าเครียด แล้วคนอื่นจะสัมผัสชีวิตในพระเยซูคริสต์ว่าน่าชื่นใจมากเพียงใด

3.@ เป็นคริสเตียน ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ ด้วยการไม่เครียดมีอะไรก็อธิษฐานทูลต่อพระเจ้าให้หมด แล้วสันติสุขของพระเจ้าจะครองใจเรา

4.# ใน ฟป. 4:8 อ.เปาโล แนะนำให้คริสเตียนฟิลิปปี ให้​ใคร่​ครวญ​ สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม สิ่ง​ที่​บริ​สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า​รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร​เสริญ ​สิ่ง​ใด​ที่​ยอด​เยี่ยม สิ่ง​ใด​ที่​น่า​ยก​ย่อง

นั่นคือ ใคร่ครวญสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นของฝ่ายวิญญาณ แทน ใคร่ครวญสิ่งสารพัดที่ทำให้เครียด ทำให้วิตกกังวล

4.@ วันนี้ เราใช้เวลาคิดถึงสารพัดปัญหา มากกว่า คิดสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นพระพร รวมทั้งพระคำของพระเจ้า หรือเปล่า?

5.# อ.เปาโล บอกเคล็ดลับในการเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์และความอดอยาก ไว้ใน ฟป. 4:13 ว่า “ข้าพ​เจ้า​เผชิญ​ได้​ทุก​อย่าง​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ข้าพ​เจ้า”

นั่นคือ ไม่ว่าจะเผชิญอะไร ก็เผชิญโดยการพึ่งพาพระเจ้า แล้วทุกอย่างจะเป็นพระพร

5.@ วันนี้ เราพึ่งพาพระเจ้าในการกระทำสิ่งต่างๆในชีวิตของเรามากเพียงใด?

6.# อ.เปาโล กล่าวใน ฟป. 4:17 ว่า เขาไม่​ได้​เสาะ​หา​เงินหรือของฝากจากคริสเตียนฟิลิปปี แต่​เขาดีใจที่คริสเตียนฟิลิปปีสนับสนุนเขา ก็เพราะว่าเขาดีใจที่คริสเตียนฟิลิปปีได้รับ​ผล​กำ​ไร​ใน​บัญชี​ของ​พวกเขา​ในสวรรค์​ทวี​มาก​ขึ้น

6.@ วันนี้ เมื่อเรามีโอกาสสนับสนุนงานรับใช้พระเจ้าใดๆ ไม่ว่าด้วยทางหนึ่งทางใด เช่น โดยคำอธิษฐาน การช่วยเหลือ หรือการถวาย
ดูเหมือนเราได้ให้แก่คนทำงานให้งานรับใช้เหล่านั้น แต่ความความจริงแล้ว พวกเขากำลังให้โอกาสแก่เรา ได้มีโอกาสสะสมบำเหน็จถาวรไว้ในสวรรคสถาน
และ​พระ​เจ้า​​จะ​ประ​ทาน​ทุก​สิ่ง​ที่​จำเป็น​แก่​เรา​จาก​ทรัพย์​อัน​รุ่ง​โรจน์​ของ​พระ​องค์​ (ฟป. 4:19)

คำคม

“ การได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้
เป็นโอกาสยิ่งใหญ่สำหรับการสะสมบำเหน็จในสวรรค์ ”

One thought on “ขุมทรัพย์ ฟิลิปปี 4

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s