ขุมทรัพย์ โคโลสี 1

ภาพรวม

  • เมือง​โคโลสี​ตั้ง​อยู่​ในเอเชียน้อย (ประเทศตุรกี​ปัจจุบัน) ห่าง​จาก​เมือง​เอเฟซัส​ประมาณ 175 กม. อ.เปาโล​ไม่​เคย​เดิน​ทาง​ไป​เมือง​โคโลสี​ แต่เอปาฟรัส เพื่อน​ร่วมงาน​​ของ​อ.เปาโล​ ซึ่ง​อาจเป็น​ผู้​ก่อ​ตั้ง​คริสตจักร​นี้​ขึ้น เขาได้​เล่า​เรื่อง​ที่​เกิดขึ้น​ใน​คริสตจักร​โคโลสี​ให้อ.​เปาโล​ฟัง ซึ่ง​มี​ทั้ง​เรื่อง​ดี และ​​ปัญหาต่างๆ
  • อ.เปาโลจึงเขียนจดหมายถึงคริสตจักรโคโลสีเพื่อหนุนใจและเตือนให้ระวังคำสอนเท็จ
  • ในบทนี้ อ.เปาโลชี้ให้เห็นความดีเลิศของการเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ด้วยเหตุนี้คริสเตียนโคโลสีควรยึดความเชื่อนี้เอาไว้ให้มั่นตลอดไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน คส. 1:4-5 ชี้ให้เห็นว่า เมื่อคริสเตียนโคโลสี ได้ยินข่าวประเสริฐ แล้วพวกเขาก็เชื่อ และโดยความเชื่อนั้นพวกเขาจึงมีความหวังว่าจะได้เข้าสวรรค์ รับบำเหน็จที่นั่น ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นการกระทำด้วยความรักต่อพี่น้องคริสเตียนทั้งหลาย

1.@ เมื่อเราเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูอย่างแท้จริง จะสะท้อนออกมาเป็นการกระทำที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก
เราตรวจสอบความเชื่อในข่าวประเสริฐของเราได้จาก ผลของการกระทำสิ่งต่างของเราในวันนี้

2.# อ.เปาโล อธิษฐานให้คริสเตียนโคโลสี ดังนี้
– ขอ​ให้พวกเขา​ ​มีปัญ​ญา​และ​ความ​เข้า​ใจ​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ เพื่อจะรู้​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระเจ้า​ (ข้อ9)
– ขอให้พวกเขา​ดำ​เนิน​ชีวิต​เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า คือ​​เกิด​ผล​ใน​การ​ดี​ทุก​อย่าง และ​เจริญ​ขึ้น​ใน​การรู้จัก​พระ​เจ้า(ข้อ10)
– ขอให้​พวก​ท่าน​มี​กำ​ลังขึ้น เพื่อ​จะ​มี​ความ​ทร​หด​อด​ทนใน​ทุก​สิ่ง ด้วยความชื่นชมยินดีได้(ข้อ11)
– ขอ​ให้​พวกเขา​ขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้าอยู่เสมอ ในสารพัดที่พระองค์ประทานให้(ข้อ12)​

2.@ เราควรอธิษฐานเผื่อตัวเราเอง และลูกแกะของเราในหัวข้อเช่นนี้เหมือนกัน

3.# ใน คส. 1:13 กล่าวว่า พระเจ้า​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​พ้น​จาก​อำ​นาจ​ของ​ความ​มืด และ​ทรง​ย้าย​เรา​เข้ามา​ไว้​ใน​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​บุตร​ที่​รัก​ของ​พระ​องค์

3.@ วันนี้ เราไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของความมืดแล้ว เราไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้ต่อบาปอีกต่อไป ขอเพียงเราไม่ยอมแพ้มันแล้วหันมาพึ่งพาการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพราะเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าแล้ว พระเจ้าทรงสถิตกับเรา และคอยช่วยเราตลอดเวลา
ดังบิดาที่รักอาทรบุตรของตน

4.# ใน คส. 1:14 กล่าวว่า โดยพระเยซู​คริสต์ เรา​ได้​รับ​การ​ไถ่ คือ​การ​ยก​โทษ​จาก​บาป​ทั้ง​หลาย
ผู้รับการไถ่ คือ ผู้ได้รับการยกโทษบาปแล้ว

4.@ สรรเสริญพระเจ้า เรารับการไถ่แล้วโดยพระเยซูคริสต์
นั่นคือ เราได้รับการอภัยบาปทั้งสิ้นหมดแล้ว

5.# คส. 1:16 “…ทุก​สิ่ง​ถูก​สร้าง​ขึ้น​โดย​พระ​องค์​และ​เพื่อ​พระ​องค์”
คส. 1:19 “…พระ​เจ้า​พอ​พระ​ทัย​ที่​จะ​ให้​ความ​บริ​บูรณ์​ทั้ง​หมด​ดำรง​อยู่​ใน​พระ​องค์”
คส. 1:20 “…​โดย​พระ​องค์ พระเจ้า​ทรง​ให้​ทุก​สิ่ง​คืน​ดี​กับ​พระ​องค์​เอง …โดย​พระ​โลหิต​แห่ง​กาง​เขน​…”

5.@ พระเยซูทรงสร้างทุกสิ่ง รวมทั้งเหล่าทูตสวรรค์ทั้งดีและชั่ว ทั้งหมดถูกสร้างเพื่อพระองค์
เพื่อให้แผนการอันสมบูรณ์ของพระองค์สำเร็จ ซึ่งแผนนั้นกำหนดโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราสุดหัวใจ
แผนนั้น ก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าและเข้าส่วนในพระสิริของพระองค์ โดยทางพระเยซู

6.# ใน คส. 1:21-23 เตือนว่า เมื่อก่อนเราถูกตัดขาดจากพระเจ้า แต่เดี๋ยวนี้ได้คืนดีกับพระเจ้าแล้ว โดยทางพระเยซูคริสต์
ดังนั้น สิ่งที่เราจำเป็นต้องยึดไว้ให้มั่น คือ ​ความ​เชื่อ​อย่าง​แน่ว​แน่ มั่น​คง​ ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ

6.@ วันนี้ เราได้รับสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกรวมกันเสียอีก โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราจึงควรระมัดระวังตัวอย่างสุดความสามารถที่จะยึดมั่นความเชื่อนี้ไว้จนวันตาย ไม่ยอมให้อะไรมาแยกไปจากเราได้

7.# ใน คส. 1:26-27 ได้พูดถึง ความ​ล้ำ​ลึก​อันมี​ศักดิ์​ศรี​อุดม​ ที่​ซ่อน​ไว้​หลาย​ยุค​และ​หลาย​ชั่ว​อายุ​คน นั่นก็​คือ​ “พระ​คริสต์​สถิต​ใน​พวก​ท่าน”
พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด ผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง มาสถิตในมนุษย์ผู้เป็นเพียงแต่ผงคลี ช่างเป็นความสุดมหัศจรรย์ และล้ำลึกอย่างยิ่ง

7.@ วันนี้ โดยทางการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ความมหัศจรรย์นี้ได้เกิดขึ้นกับเรา คือ พระเจ้าได้เข้ามาสถิตอยู่ในเราและจะอยู่ตลอดไป

คำคม

“ ต่อให้ต้องเสียทุกสิ่ง ก็อย่ายอมเสียความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ”

Advertisement

One thought on “ขุมทรัพย์ โคโลสี 1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s