ขุมทรัพย์ 1เธสะโลนิกา 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโลกล่าวถึงท่าทีในการรับใช้พระเจ้าของเขา และหัวใจรักที่อ.เปาโลมีต่อคริสเตียนเธสะโลนิกา ผู้เป็นความหวังและความภาคภูมิใจของเขา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# 1ธส. 2:2-7 ได้กล่าวถึงท่าทีแห่งการรับใช้ที่ถูกต้องไว้ว่า ผู้ที่รับใช้พระเจ้า ควรจะ
– อดทน รับใช้อย่างสัตย์ซื่อต่อไป แม้ต้องพบกับอุปสรรค ความยากลำบาก หรือแม้แต่การถูกข่มเหง (ข้อ2)
– มี​ใจ​กล้า​ใน​พระ​เจ้าที่​ได้​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ (ข้อ2)
– รับใช้ด้วย​เจตนา​บริ​สุทธิ์​ ไม่ใช้​อุบาย​ใดๆ (ข้อ3)
– รับใช้ ไม่​ใช่​เพื่อ​ให้​พอ​ใจ​ของ​มนุษย์ แต่​ให้​พระเจ้า​พอ​พระ​ทัย​ (ข้อ4)
– ไม่​ใช้​คำ​ยก​ยอ​ใดๆเพื่อเอาใจคน (ข้อ5)
– ไม่เป็นคนโลภ แล้วใช้​คำ​พูด​บอกเป็นนัยๆ​เพื่อให้​คนมอบบางอย่างแก่ตน (ข้อ5)
– ไม่แสวงหา​ศักดิ์​ศรี​จาก​มนุษย์ (ข้อ6)
– ดำเนินชีวิตอย่าง​สุภาพ​อ่อน​โยน (ข้อ6)
– เมตตาลูกแกะเหมือน​มาร​ดา​ทำต่อ​ลูก​ของ​ตน(ข้อ7)

1.@ ในสายพระเนตรของพระเจ้า ท่าทีในการรับใช้ สำคัญกว่า ผลงานของการรับใช้
วันนี้ มีท่าทีในการรับใช้ใดบ้าง ที่เราควรกลับใจใหม่?
(ถ้าตอบว่า “ไม่มี” นั่น สมควรกลับใจอย่างเร่งด่วนเลย)

2.# ใน 1ธส. 2:8 ชี้ให้เห็นว่า ท่าทีของอ.เปาโลที่มีต่อลูกแกะนั้น ไม่​ใช่​เพียงแต่​ให้เรื่องข่าว​ประ​เสริฐ​แก่พวกเขา​เท่า​นั้น แต่​ให้ความรักอย่างจริงใจแก่พวกเขาอีกด้วย

2.@ วันนี้ เรารักผู้ที่อยู่ในความดูแลฝ่ายวิญญาณ ของเรา อย่างจริงใจ มากเพียงใด?
เรายอมเสียสละอะไรเพื่อพวกเขาบ้าง?

3.# ใน 1ธส. 2:11-12 ชี้ให้เราเห็นว่า สิ่งที่พี่เลี้ยง ควรกระทำแก่น้องเลี้ยงคือ กระทำเหมือนกับพวกเขาเป็นลูกที่รักของเรา โดยการเตือน​สติ หนุน​ใจ​และ​กำชับ​ให้​พวกเขา​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​เหมาะ​สม​ต่อ​พระ​เจ้า

3.@ เราได้ทำหน้าที่ ที่พี่เลี้ยงควรกระทำแล้วหรือยัง?
มีอะไรบ้างที่เราควรปรับปรุงตัว หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น?

4.# ใน 1ธส. 2:13 ทำให้เราเห็นว่า ท่าทีที่ถูกต้องในการรับพระวจนะของพระเจ้านั้น ควรน้อมรับด้วยความยำเกรง และเชื่อมั่นว่า​ความ​เป็น​จริง แล้วพระวจนะนั้นก็จะ​กำ​ลัง​ทำ​งาน​อยู่​ภาย​ใน​ผู้รับ​ที่​เชื่ออย่างแท้จริงนั้น

4.@ ความจริงที่เที่ยงแท้ที่สุด มากยิ่งกว่าสิ่งที่เราเห็นกับตา ก็คือ ความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า
หากเรารับพระวจนะของพระเจ้า เข้ามาในชีวิตด้วยความเชื่ออย่างไม่สงสัยว่า นี่คือ ความจริงแท้
พระวจนะของพระเจ้านั้นจะทำงานในชีวิตของเรา และจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิง

5.# ใน 1ธส. 2:16 กล่าวว่า บาปที่ร้ายแรงมากก็คือ บาปแห่งการ​ขัด​ขวาง​ไม่​ให้คนอื่นได้รับความรอด ซึ่ง​ใน​ที่​สุด​จะทำให้พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ตก​อยู่​เหนือ​คนที่ทำเช่นนั้น

5.@ วันนี้ หากมีคนที่ขัดขวางการประกาสข่าวประเสริบของเรา เราควรอธิษฐานเผื่อเขาเป็นพิเศษ ให้เขากลับใจใหม่ก่อนที่จะสายเกินไป

วันนี้ การดำเนินชีวิตของเรา เป็นสิ่งขัดขวางไม่ให้คนมาถึงความรอดในพระเยซูหรือไม่?
สำหรับบางคน เมื่อคนอื่นเห็นชีวิตของเขาแล้ว ไม่อยากจะมาเชื่อพระเยซูเลยชั่วชีวิต
คนดำเนินชีวอตเช่นนั้น สมควรที่จะต้องกลับใจโดยด่วน

6.# ความรู้สึกของ อ.เปาโล ต่อคริสเตียนเธสะโลนิกา คือ พวกเขาเป็น ความหวัง เป็นความชื่นชมยินดี เป็นความภาคภูมิใจ เป็นศักดิ์ศรี ของอ.เปาโล ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า
ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ทำไม อ.เปาโล จึงยอมทุ่มเท เหนื่อยยาก อดทนต่อความทุกข์และการข่มเหง เพื่อให้คริสเตียนเธสะโลนิกา เติบโตและมั่นคงในพระเจ้า

6.@ หากเรามีท่าทีต่อลูกแกะของเรา ตามความจริงของพระวจนะของพระเจ้า
เราจะทุ่มเทสุดหัวใจ สุดกำลัง ที่จะปกป้องพวกเขาไว้ ให้มั่นคงในความเชื่อตลอดชีวิตและจำเริญเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ

คำคม

“ การกระทำของเราในวันนี้ พระเจ้าหรือมนุษย์ พอใจมากกว่ากัน? ”

One thought on “ขุมทรัพย์ 1เธสะโลนิกา 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s