ขุมทรัพย์ 1ทิโมธี 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโลสอนทิโมธี ให้ยืนหยัดต่อต้านคำสอนเท็จ และขณะเดียวกันตัวของทิโมธีเอง นอกจากจะสอนอย่างถูกต้องแล้ว ก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นด้วย

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ทธ. 4:1-3 เตือนว่า ต่อ​ไป​ภาย​หน้า​จะ​มี​บาง​คน​ละ​ทิ้ง​ความ​เชื่อ โดย​หัน​ไป​เชื่อ​ฟัง​​คำ​สอน​เท็จ โดยสอนว่าถ้าจะได้รับความรอด ต้องไม่แต่งงาน หรือห้ามกินอาหารบางอย่าง

1.@ มารซาตานจะพยายามทุกวิถีทางให้เราหันออกไปจากความเชื่อในข่าวประเสริฐ
เราจำเป็นต้องยึดความเชื่อในข่าวประเสริฐไว้ให้มั่น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็ยังคงเชื่อว่าถ้าเราเชื่อวางใจในพระเยซูในการรอดพ้นบาปของเรา ต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า เป็นเจ้านายในชีวิตของเราจริงๆแล้ว เราจะได้รับความรอดอย่างแน่นอน

2.# ใน 1ทธ. 4:5 กล่าวว่า อาหารทั้งหลายสามารถได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​ได้ ด้วย​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​และ​คำ​อธิษ​ฐาน

2.@ การทานอาหารด้วยท่าทีขอบพระคุณพระเจ้า จะทำให้อาหารนั้นเป็นพระพรสำหรับเรา
การทานอาหารด้วยท่าทีเชื่อฟังทำตามพระคำของพระเจ้า จะทำให้อาหารนั้นนำความเจริญมาสู่ชีวิตของเรา ทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ

3.# ใน 1ทธ. 4:6 กล่าวว่า คนที่​ให้​คำ​แนะ​นำที่ดีในทางของพระเจ้าแก่ผู้อื่น ผู้นั้น​ก็กำลัง​เป็น​ผู้​ปรน​นิบัติ​ที่​ดี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
ซึ่งคำแนะนำที่ดีนั้น ได้แก่ ​ถ้อย​คำ​แห่ง​ความ​เชื่อ และ​หลัก​คำ​สอน​อัน​ดี​ที่สอดคล้องกับชีวิตของผู้สอน​นั้น

3.@ ผู้รับใช้ที่ดี ไม่ใช่เพียงแต่ต้องมีคำสอนที่เต็มไปด้วยความเชื่อเท่านั้น แต่ต้องมีชีวิตสอดคล้องกับคำสอนนั้นด้วย

4.# ใน 1ทธ. 4:7=8 สอนเราให้ ​ฝึก​ตน​ใน​ทาง​พระ​เจ้า เพราะจะเป็นประโยชน์ทั้งในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตนิรันดร์ในอนาคตด้วย

4.@ เราควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ เพื่อพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณ เพื่อเตรียมสำหรับอนาคต
สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ ที่นี่ https://youtu.be/sYGD427zk_I

5.# ใน 1ทธ. 4:10 ชี้ให้เห็นว่า การมี​ความ​หวัง​ใน​พระ​เจ้า​ ทำให้สามารถ​ตราก​ตรำ​ทำ​งาน​และ​ทน​สู้ ในการรับใช้พระเจ้าได้เป็นอย่างดี

5.@ การยึดมั่นในความหวังในพระเจ้าอยู่เสมอ จะเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถยืนหยัดและอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องพบเจอได้เป็นอย่างดี

6.# ใน 1ทธ. 4:12 อ.เปาโลสอนทิโมธีว่า แม้ว่าทิโมธียังอายุไม่มากนัก(ประมาณ 30ปี) แต่​ก็สามารถเป็นที่ยอมรับได้ด้วยการดำเนินชีวิตเป็นแบบ​อย่างดี​แก่​ผู้​เชื่อคนอื่น ​ทั้งใน​ด้าน​คำพูด​และ​การกระทำ​ โดยเฉพาะในเรื่อง​ความ​รัก ความ​เชื่อ และ​ความ​บริ​สุทธิ์

6.@ การเป็นผู้นำในฝ่ายวิญญาณหรือผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

วันนี้ เมื่อคนอื่นเห็นการดำเนินชีวิตของเราแล้ว พวกเขาสรรเสริญพระเจ้า หรือ พวกเขาดูถูกพระเจ้า?

7.# ใน 1ทธ. 4:14 สอนว่า เราไม่ควร​ละ​เลย​ของ​ประ​ทาน​ที่​มี​อยู่​ใน​ตัว​เรา

7.@ วันนี้ เราได้ใช้ของประทาน และความสามารถที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา เพื่อประโยชน์สำหรับแผ่นดินของพระเจ้ามากเพียงใด?
ยังมีความสามารถที่พระเจ้าให้แก่เราอะไรบ้าง ที่เรายังเก็บเอาไว้ไม่ได้เอามาใช้ หรือแม้เอามาใช้ ก็เฉพาะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเท่านั้น?

8.# ใน 1ทธ. 4:15 สอนว่า เมื่อเรามีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในด้านใดด้านหนึ่ง เราควร​ทุ่มเทปฏิ​บัติ​หน้า​ที่​เหล่า​นี้​อย่างเต็มที่

8.@ วันนี้ เราทุ่มเทได้มากกว่านี้หรือไม่ ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า?

9.# ใน 1ทธ. 4:16 สอนว่า เราต้องเอา​ใจ​ใส่​ทั้ง​การดำเนินชีวิตของเรา​และ​คำ​สอน​ของเรา เพราะ​เมื่อ​ทำ​เช่น​นี้​แล้ว เรา​จะ​​ช่วย​ทั้ง​ตัว​เราเอง และ​ทุก​คน​ที่​ฟัง​เรา ให้พ้นจากกับดักของศัตรูได้

9.@ เมื่อเราได้มีโอกาสสอนจงเตรียมอย่างดีที่สุด สอนให้ดีที่สุด ขณะเดียวกันจงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ไม่งั้น ตัวเราเองจะสะดุดล้มลง และคนที่ฟังเราก็จะพากันสะดุดล้มลงตามไปด้วย

คำคม

“ สอนคนอื่น แต่ตัวเองไม่ทำตาม เป็นการวางกับดักทำร้ายทั้งตนเองและคนอื่น ”

Advertisement

One thought on “ขุมทรัพย์ 1ทิโมธี 4

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s