ขุมทรัพย์ 2 เปโตร 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้ สอนและเตือนให้เราระมัดระวังผู้สอนเท็จที่มาสอนบิดเบือนข่าวประเสริฐ และพยายามหันเราออกไปในทางของความบาป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ปต. 2:1-9 เตือนว่า ​จะ​มี​ผู้​สอน​เท็จ​เกิด​ขึ้น​ใน​พวก​เรา ซึ่ง​จะ​ลอบ​เข้า​มา​​สอนสิ่งเท็จ จน​ถึง​กับ​ปฏิ​เสธ​พระเยซูได้ และจะมีคนจำนวนมากเชื่อแล้วประพฤติตามคำสอนของพวกเขา

ดังนั้นการพิพากษาจะมาถึงผู้สอนเท็จเหล่านั้นและถีงพวกที่ติดตามเขา
เหมือนตัวอย่างในอดีต ได้แก่
– สมัยโนอาห์ น้ำ​ท่วม​โลก​ของ​คน​อธรรม แต่​ได้​ทรง​คุ้ม​ครอง​โน​อาห์​ผู้​ประ​กาศ​ความ​ชอบ​ธรรม กับครอบครัวของเขา
– สมัยโลท ​ได้​ทรง​ลง​โทษ​เมือง​โส​โดม​และ​เมือง​โก​โม​ราห์ ให้​พินาศ​เป็น​เถ้า​ถ่าน แต่ได้​ทรง​ช่วย​ชีวิต​โลท​ผู้​ชอบ​ธรรมให้รอด

พระเจ้าทรงมีวิธีการของพระองค์ที่จะจัดการกับคนอธรรมและช่วยกู้คนชอบธรรม

1.@ เราควรระมัดระวังที่จะไม่รับคำสอนใดๆที่ขัดกับพระวจนะของพระเจ้า
และเราควรรู้ว่า พระเจ้าจะช่วยกู้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์และลงโทษผู้กระทำชั่ว อย่างแน่นอน
แต่พระองค์มีวิธีของพระองค์เอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกับที่เราคาดคิด

2.# ใน 2ปต. 2:10 ชี้ให้เห็นว่า คนที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย คือ คนที่ปล่อย​ตัว​ไป​ตาม​กิเลส​ตัณ​หา และ​คนหมิ่น​ประ​มาท​สิทธิ​อำ​นาจ​ของ​พระ​เจ้า

2.@ วันนี้ เรากำลังดำเนินชีวิต ให้เป็นที่พอพระทยของพระเจ้าอยู่หรือเปล่า?
เรากำลังปล่อยตัวตามกิเลสตัณหา อยู่หรือไม่?
เรากำลังหมิ่นประมาทพระเจ้า โดยการไม่เชื่อวางใจในพระองค์ ไม่เชื่อว่าพระองค์พูดจริง ไม่เชื่อว่าพระองค์จะรักษาสัญญา อยู่หรือเปล่า?

3.# ใน 2ปต. 2:12-22 สอนว่า​ ผู้​สอน​เท็จ​ ​เป็น​เหมือน ​
> สัตว์​ที่​ไร้​ความ​คิด เกิด​มา​เพื่อ​ถูก​จับ​และ​ถูก​ฆ่า
> บ่อที่ไร้น้ำ
> หมอกที่ถูกพายุพัดไป

ลักษณะของพวกเขา คือ
– เน้นการบันเทิงเฮฮา
– ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยบาปต่างๆ
– เต็มไปด้วยการล่วงประเวณี
– หิวกระหายในการทำบาป
– ล่อลวงคนอื่นให้ทำชั่วเหมือนกับพวกเขา
– โลภมาก อยากได้
– ทอดทิ้งทางที่ถูกต้อง
– หลงไปตามบาป
– บิดเบือนความถูกต้องเพื่อเห็นแก่เงิน
– โอ้อวดอย่างเลื่อนลอย
– ใช้กิเลสตัณหาดักจับคนให้มาเดินทางในที่ผิด
– สัญญาอย่างหลอกลวง
– ใช้ชีวิตเป็นทาสของความเสื่อมทราม
– หันหลังกลับจากการดำเนินชีวิตในข่าวประเสริฐที่เคยได้รับไว้
– เหมือนสุกรที่คนล้างมันสะอาดแล้ว แต่กลับลุยลงไปนอนในโคลนอีก

3.@ เราสามารถสังเกตลักษณะคำสอนที่เป็นคำสอนเท็จได้จาก
– คำสอนเหล่านั้นทำให้เราออกห่างจากความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าหรือไม่?
– คำสอนเหล่านั้นดึงเราให้เข้าไปอยู่ใต้อำนาจของบาปและดำเนินชีวิตตามกิเลสตัณหามากขึ้นหรือไม่?

เราควรหยั่งรากลึกลงในพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอ เพื่อว่าเมื่อคำสอนเท็จมาโจมตีเรา เราจะได้สามาถแยกแยะออกได้อย่างรวดเร็ว

คำคม

“ พระเจ้าทรงรู้วิธีที่จะช่วยเราและปกป้องเรา ”

One thought on “ขุมทรัพย์ 2 เปโตร 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s