ขุมทรัพย์ 2 ยอห์น

ภาพรวม

  • อัครทูตยอห์น เขียน 2 ยอห์น ถึง“​สุภาพสตรี​ที่ทรงเลือกไว้” ซึ่งหมายถึง​ คริสตจักร​ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ
  • (ในภาษากรีก คำนามจะมีระบุเพศด้วย เช่น โต๊ะเป็นเพศชาย เก้าอี้เป็นเพศหญิง เป็นต้น คำว่า “คริสตจักร” ในภาษกรีกเป็นเพศหญิง)
  • ยอห์นเขียนจดหมายนี้เพื่อให้คริสเตียนสำแดงความรักอย่างถูกต้อง และต่อต้านพวกผู้สอนเท็จ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ยน. 1:2-4 สอนว่า ​ความ​จริงแห่งข่าวประเสริฐ​ที่​อยู่​ใน​เรา ​จะ​ดำ​รง​อยู่​กับ​เรา​ชั่ว​นิรันดร์
และเพราะพระคุณ พระ​เมต​ตา และ​สันติ​สุข​จาก​พระ​เจ้า จะ​ดำ​รง​อยู่​​ใน​ความ​จริงนั้น ดังนั้น เราจึงจะได้รับ ความรัก พระคุณ พระเมตตา และสัติสุขจากพระเจ้าตลอดไป

เมื่อเราดำรงอยู่ในความจริงแห่งข่าวประเสริฐแล้ว เราก็สมควร​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ความ​จริง

1.@ ตราบเท่าที่เรายึดมั่นในความจริงแห่งข่าวประเสริฐเอาไว้ เราก็จะพบกับพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าเสมอไป ไม่มีใครจะมาแย่งชิงไปจากเราได้

ตราบเท่าที่เรายังคงเชื่อว่า โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูอย่างแท้จริง ทำให้เรารอดพ้นบาป รับการอภัย กลายเป็นคนชอบธรรม เข้าส่วนในพระเจ้า และจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ชั่วนิรันดร์
ตราบนั้นพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้า จะไม่มีวันพรากไปจากเราเลย

วันนี้ หากเรา ห่างไกลกับคำว่า สันติสุขในพระเจ้า เป็นไปได้ว่า เราผู้อยู่ในความจริงแห่งข่าวประเสริฐแล้ว แต่กลับไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแห่งข่าวประเสริฐนั้น เราไม่ยอมเชื่อจริงๆ ตามคำสัญญาแห่งข่าวประเสริฐนั้น

2.# ใน 2ยน. 1:5 สอนว่า ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะการสำแดงความรักต่อกันนั้น เป็น​การ​​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า

2.@ ทุกครั้งที่เราสำแดงความรักต่อพี่น้อง เรากำลังกระทำตามบัญญัติของพระเจ้าอยู่

3.# ใน 2ยน. 1:7-12 ​มี​ผู้​สอนเท็จจำ​นวน​มาก​ ​ที่​ไม่​ยอม​รับ​ว่า​พระ​เยซู​คริสต์​เป็นพระบุตรของพระเจ้าเสด็จ​มา​เป็น​มนุษย์ ​

คนพวกนี้เป็น​ผู้​ล่อ​ลวง​และ​เป็น​ศัตรู​ของ​พระ​คริสต์
ดังนั้น จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี อย่าหลงไปตามคำสอนที่ขัดแย้งกับข่าวประเสริฐเหล่านั้น
เพื่อ​ว่า​เรา​จะ​ไม่​สูญ​เสีย​สิ่ง​ที่เราได้​ทำ​มา​แล้ว คือการดำเนินชีวิตในความเชื่อ ซึ่ง​จะทำให้เรา​รับ​บำ​เหน็จ​

คนที่สอนและประพฤติตัว ขัดแย้งกับ​คำ​สั่ง​สอน​ของ​พระ​คริสต์ ​ก็​ไม่​มี​พระ​เจ้า
และผู้​ที่​อยู่​ใน​คำ​สั่ง​สอน​ของ​พระ​คริสต์ ​มี​พระเจ้าในตัวเขา

ดังนั้น ถ้าพวกสอนเท็จ​มา​หา​เรา​ อย่า​รับ​เขา​ไว้​ใน​บ้าน และ​อย่า​ทัก​ทาย​เขา​เลย
เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​สร้างสัมพันธ์กับเขา ต้อนรับเขา หรือสนับสนุนเขา ก็​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​ทำ​ชั่ว​ของ​เขาแล้ว

3.@ ผู้สอนเท็จ ถือเป็นศัตรูของพระคริสต์ เราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนใดๆกับพวกเขาเลย

ไม่ควรพยายามอวดเก่ง พยายามสร้างสัมพันธ์กับพวกเขา เพื่อหวังจะชวนพวกเขามาเชื่อในพระเยซู
เพราะนั่นเรากำลังทำขัดกับพระคำของพระเจ้า

พระเจ้ามีเวลาสำหรับพวกเขา ที่บางคนจะหมดศรัทธาในคำสอนเท็จเหล่านั้น แล้วออกมาจากคำสอนเหล่านั้น เมื่อนั้นจึงเป็นเวลาที่เราสามารถเข้าไปเชิญชวนเขามาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

คำคม

“ ผู้สอนเท็จเป็นศัตรูของพระคริสต์ อย่าข้องแวะกับพวกเขา ”

Advertisement

One thought on “ขุมทรัพย์ 2 ยอห์น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s