ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 22

ภาพรวม

  • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับเมืองสวรรค์และการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 22:1-21 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

เมื่อทูตสวรรค์ ได้สำแดงให้ยอห์นเห็น ฟ้า​สวรรค์​ใหม่​และ​แผ่น​ดิน​โลก​ใหม่ และนครของพระเจ้า แล้ว

ท่านก็​ได้​ชี้​ให้​ยอห์น ​ดู​แม่น้ำ​ที่​มี​น้ำ​แห่ง​ชีวิต
– ใส​เหมือน​แก้ว​ไหล​มา​จาก​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า และ​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เยซู
– ไหล​ไป​ตาม​กลาง​ถนน​ใน​นคร​นั้น
– ริม​แม่น้ำ​ทั้ง​สอง​ฟาก​ มี​ต้นไม้​แห่ง​ชีวิต
>>>> ซึ่ง​ออก​ผล​สิบ​สอง​ชนิด
>>>> ออก​ผล​ทุกๆ เดือน​
>>>> ​ใบ​ของ​ต้นไม้​นั้น​สำหรับ​รักษา​บรรดา​ประชาชาติ​ให้​หาย​

ในนครนั้น
– จะ​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ถูก​สาปแช่ง​อีก​ต่อไป ​
– พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า​และ​ของ​พระ​เยซู​จะ​ตั้งอยู่​ที่​นั่น
– ​บรรดา​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​จะอยู่ที่นั่น
>>>> เขาจะ​นมัสการ​พระ​องค์​ที่นั่น
>>>> เขา​​จะ​เห็น​พระ​พักตร์​พระ​องค์
>>>> พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​จะ​ประทับ​อยู่​ที่​หน้าผาก​เขา
>>>> เขา​จะไม่​ต้อง​การ​แสง​ตะเกียง​หรือ​แสงอาทิตย์ เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เป็น​แสง​สว่าง​ของ​เขา กลางคืน​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อไป
>>>> ​เขา​จะ​ครอบ​ครอง​อยู่​ตลอดไป​เป็น​นิตย์

แล้ว​ทูต​สวรรค์​องค์​นั้น​บอก​ยอห์น ว่า
“ถ้อย​คำ​เหล่า​นี้​เป็น​คำ​ที่​เชื่อ​ถือ​ได้​และ​สัตย์​จริง
และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​คือ​พระ​เจ้าแห่ง​หัวใจ​ของ​การ​เผย​พระ​วจนะ
ทรง​ส่ง​ทูต​สวรรค์​ของ​พระ​องค์​มา​สำ​แดง​ถึง
สิ่ง​ที่​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​ใน​ไม่​ช้า​แก่​บรร​ดา​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์”

พระเยซูตรัสว่า
“นี่​แน่ะ เรา​จะ​มา​ใน​เร็วๆ นี้ ความ​สุข​มี​แก่​คน​ที่​ถือ​รัก​ษา​คำ​พยา​กรณ์​ใน​หนัง​สือ​นี้”

ยอห์น ได้อธิบายว่า เขาได้เป็น​ผู้​ที่​ได้​ยิน​และ​ได้​เห็น​เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้
และ​เมื่อ​เขาได้​ยิน​และ​ได้​เห็น​แล้ว
เขาก็​ทรุด​ตัว​ลง​นมัส​การ​แทบ​เท้า​ทูต​สวรรค์​ที่​สำ​แดง​สิ่ง​เหล่า​นี้​แก่​เขานั้น
แต่​ทูตสวรรค์นั้น ​กล่าว​กับยอห์น ​ว่า
“อย่า​ทำ​แบบ​นี้ เรา​เป็น​ผู้​ร่วม​รับ​ใช้​เช่น​เดียว​กับ​ท่าน​และ​พวก​พี่​น้อง​ของ​ท่าน
ซึ่ง​เป็น​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ และ​พวก​ที่​ถือ​รัก​ษา​ถ้อย​คำ​ใน​หนัง​สือ​นี้
จง​นมัส​การ​พระ​เจ้า​เถิด”

แล้ว​ทูตสวรรค์นั้น ​กล่าว​กับยอห์น ​อีกว่า
“อย่า​ผนึก​ตรา​ปิด​คำ​พยา​กรณ์​ใน​หนัง​สือ​นี้ เพราะ​ว่า​ใกล้​จะ​ถึง​เวลา​นั้น​แล้ว
จง​ให้​คน​อธรรม​ประ​พฤติ​การ​อธรรม​ต่อ​ไป
จง​ให้​คน​โส​มม​ประ​พฤติ​การ​โส​มม​ต่อ​ไป
จง​ให้​คน​ชอบ​ธรรม​ทำ​การ​ชอบ​ธรรม​ต่อ​ไป​
และ​จง​ให้​คน​บริ​สุทธิ์​เป็น​คน​บริ​สุทธิ์​ต่อ​ไป”

ยอห์นได้บรรยายว่า พระเยซูตรัสว่า
“นี่​แน่ะ เรา​จะ​มา​ใน​เร็วๆ นี้ และ​จะ​นำ​บำ​เหน็จ​ของ​เรา​มา​ด้วย
เพื่อ​ตอบ​แทน​ตาม​การ​กระ​ทำ​ของ​แต่​ละ​คน
เรา​คือ​อัล​ฟา​และ​โอ​เม​กา เป็น​เบื้อง​ต้น​และ​เบื้อง​ปลาย เป็น​ปฐม​และ​อว​สาน”

ยอห์นได้หนุนใจและเตือนสติ ผู้อ่านว่า
“คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ชำระ​ล้าง​เสื้อ​ผ้า​ของ​ตน​ก็​เป็น​สุข
เพื่อ​ว่า​พวก​เขา​จะ​มี​สิทธิ์​ใน​ต้น​ไม้​แห่ง​ชีวิต
และ​เข้า​ไป​ใน​นคร​นั้น​โดย​ทาง​ประตู​ได้
ภาย​นอก​เป็น​ที่​ของ​พวก​สุนัข พวก​ใช้​เวท​มนตร์ พวก​ล่วง​ประ​เวณี
พวก​ฆาต​กร พวก​บูชา​รูป​เคารพ และ​พวก​ที่​รัก​และ​ประ​พฤติ​การ​หลอก​ลวง​ทุก​คน”

ยอห์นได้บรรยายว่า พระเยซูตรัสว่า
“เรา​คือ​เยซู​ผู้​ใช้​ทูต​สวรรค์​ของ​เรา​ไป​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​เหล่า​นี้​ต่อ​ท่าน​เพื่อ​คริสต​จักร​ทั้ง​หลาย
เรา​เป็น​ราก​เหง้า​และ​เชื้อ​สาย​ของ​ดา​วิด และ​เป็น​ดาว​ประ​จำ​รุ่ง​อัน​สุก​ใส”

ยอห์น ได้บบรรยายว่า พระ​วิญ​ญาณ​และ​เจ้า​สาว ​กล่าว​ว่า
“เชิญ​เสด็จ​มา​เถิด”
และ​ยอห์นล่าวว่า ให้​คน​ที่​ได้​ยิน​กล่าว​ด้วยว่า
“เชิญ​เสด็จ​มา​เถิด”
“คน​ที่​กระ​หาย​เชิญ​เข้า​มา ใคร​ที่​มี​ใจ​ปรา​รถ​นา จง​มา​รับ​น้ำ​แห่ง​ชีวิต​โดย​ไม่​ต้อง​เสีย​อะไร​เลย”

ยอห์น​เตือน​ทุก​คน​ ที่​ได้​ยิน​คำ​พยา​กรณ์​ใน​หนัง​สือ​นี้ ​ว่า
“ถ้า​ใคร​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ใด​เข้า​ไป​ใน​หนัง​สือ​นี้
พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​ภัย​พิบัติ​ที่​เขียน​ไว้​ใน​หนัง​สือ​เล่ม​นี้​แก่​คน​นั้น
ถ้า​ใคร​ตัด​ถ้อย​คำ​อะไร​ออก​จาก​หนังสือ​พยา​กรณ์​นี้
พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​ตัด​ส่วน​แบ่ง​ของ​เขา​ที่​มี​อยู่​ใน​ต้น​ไม้​แห่ง​ชีวิต​และ​ใน​นคร​บริ​สุทธิ์
ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​ไป​เสีย”

ยอห์น บรรยายว่า พระ​เยซู​ผู้​ทรง​เป็น​พยาน​ใน​เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้​ตรัส​ว่า
“เรา​จะ​มา​ใน​เร็วๆ นี้​แน่​นอน”

“อา​เมน พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เชิญ​เสด็จ​มา​เถิด”

พระคริสตธรรมคัมภีร์จบลงด้วยประโยค ที่ว่า
“ขอ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า จง​อยู่​กับ​ทุก​คนเถิด อา​เมน”

1.@ พระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาเต็มทีแล้ว
ในวันนั้น จะมีทั้งคนดีใจ และ คนที่เสียใจ
ให้เราระมัดระวังการดำเนินชีวิตในวันนี้ เพื่อเราจะชื่นชมยินดีในวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็กลับมา

คำคม

“ พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในเร็วๆนี้แน่นอน ”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s