สรุป เลวีนิติ 1

ภาพรวม

  • พระเจ้าบอกกับคนอิสราเอลถึงวิธีที่จะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระเจ้า

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/leviticus01-75360

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

พระธรรมเลวีนิติ เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์และพิธีกรรมต่างที่ปุโรหิตและคนอิสราเอลต้องปฎิบัติ

เลวีนิติ บทที่ 1 เมื่อคนอิสราเอลสร้างพลับพลาตามที่พระเจ้าทรงบัญชาเสร็จแล้ว
พระเจ้าจึงทรงสั่ง​โมเสส ให้บอกกับคนอิสราเอลว่า

เมื่อ​ใคร​จะ​นำ​เครื่อง​บูชา​มา​ถวาย​พระ​เจ้า ให้​นำ​​มา​จาก​ฝูง​โค​หรือ​ฝูง​แพะ​แกะ ไม่ใช่ไปจับมาจากที่อื่น

ถ้าจะถวายเป็น​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว ​ก็​ให้​เขา​นำ​โคหรือแพะหรือแกะ ​ตัว​ผู้​ที่​ไม่​มี​ตำหนิ​มา​ที่หน้าพลับพลา
แล้วให้​เขา​เอา​มือ​วาง​บน​หัว​สัตว์​นั้น
แล้ว​ให้​เขา​ฆ่า​สัตว์นั้น​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า
ส่วน​บรรดา​บุตร​ของ​อาโรน​ผู้​เป็น​ปุโร​หิต​ จะ​​เอา​เลือด​มา​ประ​พรม​แท่น​บูชา​ทุก​ด้าน
หลังจาก​ถลก​หนัง​เครื่อง​บูชา​​นั้นแล้ว ให้​สับ​เป็น​ท่อนๆ
แล้ว​บรรดา​บุตร​ของ​อาโรน​ จะ​ก่อ​ไฟ​ที่​แท่น และ​เรียง​ฟืน​บน​ไฟ
แล้ว​​วาง​เครื่องบูชานั้น​บน​ฟืน
ให้​ผู้​นำ​สัตว์​มา​ถวาย​ เอา​น้ำ​ล้าง​เครื่อง​ใน​และ​ขา​สัตว์​ให้​เรียบ​ร้อย
แล้ว​ปุโร​หิต​จึง​เผา​ของ​ทั้ง​หมด​บน​แท่น​

แต่ถ้า​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว​แด่​พระเจ้า ​เป็น​นก
ก็​ให้​ผู้​นั้น​นำ​นก​เขา​หรือ​นก​พิราบ​มา​ถวาย
ให้​ปุโร​หิต​นำ​นก​นั้น​มา​ที่​แท่น​บูชา บิด​หัว​แล้ว​เผา​บูชา​บน​แท่น
ให้​เลือด​ไหล​ออก​มา​ข้างๆ แท่น
​ให้​ฉีก​เอา​อาหาร​ใน​กระ​เพาะ​ออก​ทิ้ง​ลง​ริม​แท่น​ด้าน​ตะวัน​ออก​ ใน​ที่​ที่​ทิ้ง​มูล​เถ้า
ให้​ฉีก​ตัว​นก โดย​ไม่​ให้​ขาด​เป็น​สอง​ท่อน
แล้ว​ปุโร​หิต​จะ​เผา​นก​นั้น​ที่​แท่น​บน​กอง​ฟืน​เหนือ​ไฟ

ซึ่งการถวายเครื่องบูชาแบบนี้ เรียกว่า ​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว
​เครื่อง​บูชา​ด้วย​ไฟ ซึ่งเป็น​กลิ่น​พอ​พระ​ทัย​แด่​พระ​เจ้า

1. พระเจ้าทรงยุติธรรม แม้แต่ในเรื่องการถวายเครื่องบูชา ถ้าคนจนไม่มีโค ก็เอาแกะแพะมาถวายก็ได้ ไม่มีแกะแพะก็ยังสามารถไปจับนกมาถวายได้ และการถวายนั้นก็ยังถือว่าเป็นกลิ่นที่พระเจ้าพอพระทัยอยู่ดี

สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย ไม่ใช่เครื่องถวายเหล่านั้น เพราะพระองค์ทรงสร้างและทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง
สิ่งที่เป็นกลิ่นหอมที่พระเจ้าพอพระทัยนั้น ก็คือ ท่าทีอันเต็มใจถวายเครื่องบูชานั้นแด่พระเจ้า

วันนี้ เราเต็มใจถวายสิ่งที่เรามี แม้ไม่มากนั้นแด่พระเจ้า มากเพียงใด?

2. การถวายเครื่องบูชานี้ พระเจ้ากำหนดขึ้นให้ทำ เพื่อจะเป็นเงาให้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงในช่วงต่อมา คือ การที่พระเยซูถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา สำหรับการลบล้างบาปทั้งสิ้นของมนุษย์

สังเกตดีๆจะพบว่า สิ่งสำคัญของการถวายนี้ คือ ความตายของสิ่งที่ถวาย และเลือดของสิ่งที่ถวาย
นั่นคือ โดยการตายของพระเยซูคริสต์ และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นี่เอง ที่ทำให้บาปของเราได้รับการลบล้างอย่างสมบูรณ์
ขอบคุณพระเยซู

คำคม

“ สิ่งที่ถวายด้วยสุดใจ เป็นสิ่งถวายที่ล้ำค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s