สรุป 2พงศาวดาร 12

ภาพรวม

  • เรโหโบอัมละทิ้งพระเจ้า จึงพ่ายแพ้ต่อชิชักแห่งอียิปต์ ทรัพย์สมบัติในพระนิเวศและในพระราชวังจึงถูกชิชักกวาดไปจนสิ้น เมื่อเรโหโบอัมล่วงหลับไป อาบียาห์ โอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชย์แทน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศาวดาร บทที่ 12 เมื่อเรโหโบอัมจะยกทัพไปสู้กับ 10 เผ่าของอิสราเอลที่กบฏต่อเขา แต่พระเจ้าทรงห้ามไว้ เขาจึงเชื่อฟัง ดังนั้นพระเจ้าจึงอวยพระพรให้อาณาจักรของเขามั่นคง

ต่อมาเมื่ออา​ณา​จักร​ของ​เขา​ตั้ง​มั่น​คง​และ​แข็ง​แรง​แล้ว
เรโหโบอัมและ​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด ก็​ละ​ทิ้ง​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระเจ้า

ต่อ​มา​ชิชัก​ กษัตริย์​อียิปต์ ได้ยกทัพมา​รบ​กับ​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม

เช​ไม​อาห์​ผู้​เผย​พระ​วจนะ ​มา​เฝ้า​เร​โห​โบ​อัม​และ​พวก​เจ้า​นาย ​ประ​ชุม​กัน​อยู่​
เพื่อบอกพวกเขาว่า
เพราะพวกเขาได้​ละ​ทิ้ง​พระเจ้า พระเจ้าจึง​ละ​ทิ้ง​พวก​เจ้า​ให้​อยู่​ใน​มือ​ของ​ชิชัก

แล้ว​พวกเขาก็ถ่อม​ตน​ลง​
และ​กล่าว​ว่า “พระเจ้า​ทรง​ชอบ​ธรรม​แล้ว”

พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ได้​มา​ถึงพวกเขาอีกว่า
เพราะพวกเขา​ได้​ถ่อม​ตัว​ลง​แล้ว พระเจ้า​จะ​ไม่​ทำ​ลาย​เขา พระเจ้าจะ​ให้​การ​ช่วย​กู้​แก่​พวก​เขา​บ้าง
แต่พวกเขา​ต้อง​เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของ​ชิชัก
เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ทราบ​ความ​แตก​ต่าง​ระ​หว่าง​การ​รับ​ใช้พระเจ้า และ​การ​รับ​ใช้​ผู้อื่น

ชิชัก​ ได้บุกเข้ามาในกรุง​เย​รู​ซา​เล็ม
ทรง​เอา​ทรัพย์​สมบัติ​ทุก​อย่างแห่ง​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า​และ​ทรัพย์​สม​บัติ​แห่ง​พระ​ราช​วัง​ไป

จากนั้น​เร​โห​โบ​อัมก็ค่อยๆเข้ม​แข็ง​ขึ้น​อีกครั้ง เพราะเขาถ่อมใจลงต่อพระเจ้า
แต่ต่อมาพระ​องค์​ก็ทรง​ทำ​ความ​ชั่ว​ร้ายอีก เพราะ​พระ​องค์​ไม่​ได้​ตั้ง​พระ​ทัย​ที่​จะ​แสวง​หา​พระเจ้า

เร​โห​โบ​อัม​ก็​ทรง​ล่วง​หลับ​ไป และ​อา​บี​ยาห์​ พระโอรส​ก็​ขึ้น​ครอง​ราชย์​แทน

1. เมื่อเรโหโบอัมเข้มแข็งขึ้น เขาก็ลืมพระเจ้า จึงพ่ายแพ้ต่อศัตรู
เขาจึงถ่อมใจลงต่อพระเจ้า เขาจึงเข้มแข็งขึ้นอีกครั้ง
และเมื่อเขาเข้มแข็งขึ้นแล้ว เขาก็ละทิ้งพระเจ้า หันไปทำสิ่งชั่วร้าย

ที่เป็นเช่นนี้ พระคัมภีร์บอกว่า ” เพราะ​พระ​องค์​ไม่​ได้​ตั้ง​พระ​ทัย​ที่​จะ​แสวง​หา​พระเจ้า “

หากเราไม่ได้ตั้งใจของเราไว้ ให้แสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอ
ในที่สุด บาปจะค่อยๆชักนำเราออกห่างจากพระเจ้า
ซึ่งนั่นคือ เรากำลังถูกดึงให้ออกห่างจากความเช้มแข็งและชัยชนะในพระเจ้านั่นเอง

หากวันนี้เราถอยห่างออกมาไกลแล้ว
จงรีบถ่อมใจลง กลับมาหาพระเจ้า
ขอพระเมตตาจากพระเจ้า ในสิ่งที่กำลังประสบ แล้วเราจะได้พบพระเมตตาของพระเจ้าเป็นแน่

2. สิ่งที่ซาโลมอนทุ่มเทสร้างขึ้นมา รวมทั้งทองคำที่สะสมไว้มากมายเต็มไปหมด
กลับหมดสิ้นไปภายในเวลาไม่กี่ปี ในสมัยของเรโหโบอัม ลูกของเขา

การที่ซาโลมอนมั่งคั่งและยิ่งใหญ่ได้นั้นก็เพราะพระเจ้าทรงอวยพระพรเขา
ดังนั้น แน่นอนที่สุด เมื่อเรโหโบอัมละทิ้งพระเจ้า
ความมั่งคั่งและความยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ ย่อมสูญสิ้นไปอย่างรวดเร็ว

วันนี้ สิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เรามี ก็เพราะพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เรา
อย่าให้เราลืม ความจริงนี้
อย่าให้เราละทิ้งหรือถอยห่างจากพระเจ้า เพื่อไปไล่จับพระพรที่พระเจ้าประทานให้
เพราะการกระทำเช่นนั้น จะทำให้เราสูญเสียทุกสิ่งไปในเวลาไม่ช้านาน

คำคม

“ ผู้ที่ละทิ้งพระเจ้า ไปไล่จับพระพร เขากำลังละทิ้งพระพรนั่นเอง ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s