สรุป สดุดี 16

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งบทเพลงว่า เมื่อไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจแล้ว เขาจะพบกับความปลอดภัยและเปรมปรีดิ์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 16 เมื่อพึ่งพาพระเจ้าเสมอ ชีวิตจะพบแต่ความปิติยินดี

ดาวิดอธิษฐานว่า
ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์
ขอ​ทรง​พิ​ทักษ์​ข้า​พระ​องค์​ไว้ด้วยเถิด
พระ​องค์​ทรง​เป็น​องค์​เจ้า​นาย​ของ​ข้า​พระ​องค์
นอก​จาก​พระ​องค์​แล้ว ข้า​พระ​องค์​ไม่​มี​สิ่ง​ดี​ใด​เลย

ดาวิด​ปีติ​ยินดีในคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
แต่​ผู้​ที่​หัน​หา​พระ​อื่นนั้น ดาวิดรังเกียจที่จะทำตามพวกเขา

พระเจ้า​ทรง​เป็น​มรดก​ ส่วน​ที่ดาวิดได้รับ
และเพราะดาวิดมีพระเจ้า เขาจึงได้รับเขต​แดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้

ดาวิดจึ​งถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า
ผู้​ประ​ทาน​คำ​ปรึก​ษา​แก่​เขา
เขาตั้ง​พระเจ้า​ไว้​ตรง​หน้า​เสมอ
– เขา​จึง​ไม่​หวั่น​ไหว
– ใจ​ของเขาจึง​ยินดี​
– ​จิต​วิญ​ญาณ​จึง​เปรม​ปรีดิ์
– ร่าง​กาย​ของเขาจึงปลอด​ภัย​

พระ​องค์​ทรงช่วย​ดาวิดให้รอดพ้นความ​ตาย
พระ​องค์​ทรง​สำ​แดง​วิถี​แห่ง​ชีวิต​แก่​เขา
ดาวิดจึงมี​ความ​ยินดี​เปี่ยม​ล้นและมี​ความ​เพลิด​เพลิน ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​ เสมอไป

1. ดาวิดพึ่งพาแต่พระเจ้าเพียงผู้เดียว เขาถือว่าพระเจ้าทรงเป็นมรดกเดียวที่เขามี
และเมื่อเขามีพระเจ้าอยู่กับเขา
เขาจึงมีทุกสิ่ง รวมทั้งความชื่นชมยินดีและความเพลิดเพลินตลอดชีวิต

วันนี้ อะไรคือสิ่งที่เราทุ่มเทมากที่สุดที่จะแสวงหา?
ผู้ที่ทุ่มเทแสวงหาพระเจ้า จะพบกับพระองค์
และจะพบทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

2. ผู้ที่ระลึกถึงพระเจ้าเสมอ พึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่ง
เขาจะพบกับ ใจ​ยินดี​ ​จิต​วิญ​ญาณ​เปรม​ปรีดิ์ และร่าง​กาย​ปลอด​ภัย​

ถ้าเราตระหนักในความจริงนี้ เราจะไม่ยอมให้พระเจ้าคลาดสายตาของเราไปเลย แม้เพียงเสี้ยวขณะหนึ่ง

คำคม

“ ผู้ที่อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าตลอดเวลา จะเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกนี้ เสมอ ”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s