สรุป สดุดี 25

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ขอพระองค์ทรงนำและปกป้องเขาให้พ้นจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 25 คนที่ถ่อมใจลงแสวงหาพระเจ้าจะพบกับการ​ทรง​นำ​และ​การ​ปก​ป้องจากพระเจ้า

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​ยก​จิตใจ​​ขึ้น​ต่อ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจและรอคอย​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ให้​ข้า​พระ​องค์​อับ​อาย
แต่​ขอ​ให้ผู้​ที่​ทรยศ​โดย​ไม่​มี​เหตุ ​อับ​อาย

ขอ​ทรง​สอนข้าพระองค์ให้รู้​วิถี​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​รอ​คอย​พระ​องค์​อยู่​วัน​ยัง​ค่ำ

ขอ​ทรง​ระลึก​ถึง​พระ​กรุ​ณา​และ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
ด้วย​สิ่ง​เหล่า​นั้น​มี​มา​แต่​กาล​ก่อน

ขอ​อย่า​ทรง​ระลึก​ถึง​บาป หรือ​การ​ละ​เมิด​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ระลึก​ถึง​ข้า​พระ​องค์ ตาม​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์

พระ​องค์​ทรง​นำ​คน​ที่​ถ่อมใจ​ไป​ใน​สิ่ง​ที่​ถูก
ทางของพระองค์ทั้ง​สิ้น​ ​เป็น​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​สัตย์​จริง แก่​ผู้​ที่​รักษา​พระคำของพระองค์

ขอ​ทรง​ให้​อภัย​ความ​ชั่ว​อันมากมายของ​ข้า​พระ​องค์ เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

พระ​องค์​จะ​ทรง​สอน​ผู้​ยำเกรงพระองค์​ใน​ทาง​ที่​เขา​ควร​เลือก
เขา​จะ​อยู่​เย็น​เป็น​สุข และ​ลูกหลาน​ของ​เขา​จะ​ได้​รับพระพร

มิตร​ภาพ​ของพระเจ้ามี​อยู่​แก่​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์
และ​พระ​องค์​ทรง​ให้​พวก​เขา​รู้จัก​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์

ดวง​ตา​ข้าพ​เจ้า​จ้อง​ตรง​พระเจ้า​เสมอ
เพราะ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ถอน​เท้า​ข้าพ​เจ้า​ออก​จาก​ข่าย

ขอ​ทรง​หัน​มา​ยัง​ข้า​พระ​องค์ และ​มี​พระ​กรุ​ณา​ต่อ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ว้า​เหว่​และ​ทุกข์​ใจ

ขอ​ทรง​บรร​เทา​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ใน​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ออก​จาก​ความ​ทุกข์​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
และขอ​ทรง​อภัย​บาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ปก​ป้อง​ชีวิต​ของ​ข้า​พระ​องค์ และ​ช่วยกู้​ข้า​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ให้​ข้า​พระ​องค์​ต้อง​อับ​อาย
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์

ขอ​ให้​ความ​ซื่อ​สัตย์​สุจริต​และ​ความ​เที่ยง​ธรรม​ปก​ป้อง​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​รอ​คอย​พระ​องค์​อยู่

1. คนที่ ถวายใจของเขาแด่พระเจ้า ​วาง​ใจในพระองค์และรอคอย​พระ​องค์
เขาจะไม่อับอาย แต่ศัตรูของเขาจะอับอาย

ท่ามกลางเหตุการณ์วันนี้ ให้เรายกจิตใจของเราให้เป็นของพระเจ้า
จากนั้นก็รอคอยพระเจ้าอย่างวางใจ

2. เมื่อพระเจ้าทรงเป็น ​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รอด​ของ​เรา
เราสมควรที่จะเรียนรู้วิถีของพระองค์ และรอคอยพระองค์

วันนี้ เราทุ่มเทมากเพียงใดในการเรียนรู้วิถีของพระองค์
วันนี้ เรายังรอคอยพระองค์ หรือไม่รอแล้ว

3. คำอธิษฐานอันทรงพลังของดาวิดนี้ เกิดจากการที่เขารู้จักพระเจ้า
เขารู้ว่า ​
– พระเจ้าเต็มไปด้วยพระ​กรุ​ณา​และ​ความ​รัก​มั่น​คง​
– พระเจ้าทรงสัตย์จริง ทรงรักษาสัญญาเสมอ
– พระเจ้าทรงพร้อมที่จะอภัยเสมอ
– พระเจ้าชอบให้ถ่อมใจและยำเกรงพระองค์
– พระเจ้าจะทรงเมตตาคนที่ว้าเหว่หรือประสบกับความทุกข์เป็นพิเศษ
– พระเจ้าทรง​ซื่อ​สัตย์​สุจริต​และเที่ยง​ธรรม

ยิ่งเรารู้จักพระเจ้า เราก็ยิ่งอธิษฐานได้ตรงกับหัวใจของพระเจ้า
เรารู้จักพระเจ้าได้จากพระคำของพระองค์

วันนี้เราได้แสวงหาที่จะรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น แค่ไหน?

4. มิตร​ภาพ​ของพระเจ้ามี​อยู่​แก่​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์
ยิ่งเรายำเกรงพระองค์ เราก็ยิ่งได้รับคำแนะนำจากพระองค์
จงยำเกรงพระเจ้าเถิด

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงอภัยและช่วยเราให้พ้นภัย เมื่อเราถ่อมใจลง ยำเกรงพระองค์ ”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s