สรุป สดุดี 51

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้ดาวิดอธิษฐานทูลขอการอภัยจากพระเจ้า เพราะเหตุบาปชั่วที่เขาได้ทำไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 51 จิตใจที่สำนึกผิดนั้น พระเจ้าไม่ทรงดูถูกหรือซ้ำเติม

​สดุดีบทนี้​ดา​วิดแต่งขึ้น หลังจากที่เขาทำผิดบาปเรื่องนาง​บัท​เช​บา​(2ซมอ.11) แล้ว​นา​ธัน​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​มาเตือนกล่าวโทษดาวิด(2ซมอ.12)

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​พระ​เมต​ตา​ข้า​พระ​องค์
ตาม​ความ​รัก​มั่น​คงและตาม​พระ​กรุ​ณา​อัน​อุดม​ของ​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ลบ​​การ​ละ​เมิด​ของ​ข้า​พระ​องค์
​ให้​หมด​จด​จาก​ความ​บาปชั่ว​ของ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ทราบ​ถึง​บาป​ของ​ข้า​พระ​องค์​แล้ว

ข้า​พระ​องค์​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระ​องค์
และ​ได้​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ถือ​กำ​เนิด​มา​ใน​ความชั่ว
และ​​เป็น​คน​บาป​ตั้ง​แต่​อยู่​ใน​ครรภ์​มาร​ดา

ขอ​ทรง​สอน​สติ​ปัญ​ญา​แก่​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ชำระ​มลทิน​จาก​ข้า​พระ​องค์​ด้วย​ต้น​หุสบ
ข้า​พระ​องค์​จึง​จะ​สะ​อาด

ขอ​กระ​ดูก​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​หัก​นั้น​เปรม​ปรีดิ์

ขอ​ซ่อน​พระ​พักตร์​พระ​องค์​จาก​บาป​​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ลบ​ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของ​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​​สร้าง​ใจ​สะ​อาด​ใน​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​สร้าง​จิต​ใจ​หนัก​แน่น​ขึ้น​ใหม่​ภาย​ใน​ข้า​พระ​องค์

ขอ​อย่า​ทรง​เหวี่ยง​ข้า​พระ​องค์​ไป​จาก​พระ​พักตร์​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ทรง​นำ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ไป​จาก​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​คืน​ความ​ชื่น​บาน​ใน​ความ​รอด​​แก่​ข้า​พระ​องค์
และ​ทำ​ให้​ข้า​พระ​องค์​เชื่อ​ฟัง​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ

แล้ว​ข้า​พระ​องค์​จะ​สอน​บรร​ดา​ผู้​ทำบาป​ถึงทาง​ของ​พระ​องค์
และ​นำ​คน​บาป​​กลับ​มา​หา​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​โทษ​ของ​การ​ฆาต​กรรม
และ​​ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้อง​เพลง​เรื่อง​การ​ช่วย​กู้​ของ​พระ​องค์
และ​จะ​ประ​กาศ​การ​สรร​เสริญ​พระ​องค์

เพราะ​เครื่อง​บูชา​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ปรารถ​นา​ คือ จิต​ใจ​ที่​แตก​สลาย
ใจ​ที่​แตก​สลาย​และ​สำ​นึก​ผิด​นั้น
พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ดู​ถูก

1. เมื่อดาวิดสำนึกบาป สิ่งที่เขาทำคือ
รีบเข้าหาพระเจ้า ขอการอภัยจากพระเจ้า
เพราะเขารู้ดีว่าพระเจ้า เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและพระเมตตา
เขาจะได้รับการอภัย และช่วยให้พ้นจากผลร้ายที่ได้รับจากการทำบาปนั้นอย่างแน่นอน

วันนี้ เมื่อเรารู้ตัวว่าเราทำบาปต่อพระเจ้า
จงรีบเข้ามา ทูลขอการอภัย แล้วรับพระเมตตาของพระเจ้า

2. ดาวิดสารภาพบาปว่า บาปของเขาอยู่ในตัวเขามานานแล้ว ตั้งแต่ในท้องแม่
เพียงแค่มันจะไม่มีโอกาสเผยตัวออกมา
วันนี้ เขารู้ตัวแล้วถึงความบาป ความชั่วร้ายของตน
ขอพระเจ้าทรงลบล้างบาปนั้น
และสร้างจิตใจแบบใหม่ขึ้นในเขาด้วยเถิด
และทรงทำให้เขาเชื่อฟังด้วยเต็มใจด้วยเถิด

ท่าทีของการสารภาพบาปที่พระเจ้าพอพระทัย คือ
ยอมรับความผิดของตน
และถ่อมใจลงยอมรับความจริงว่า ตนไม่มีทางทำสิ่งที่ดีได้ด้วยตนเอง
แล้วร้องขอการอภัย
และความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่

3. เมื่อพระเจ้าทรงอภัยบาปแล้ว จะทรง​คืน​ความ​ชื่น​บาน​​ให้แก่​เรา
และ​ทำ​ให้เรา​ปรารถนาที่จะเชื่อ​ฟัง​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ
แล้วเราจะก็ประกาศถึงความรอดของ​พระ​องค์ เพื่อ​นำ​คน​บาป​จะ​กลับ​มา​หา​พระ​องค์

พระเยซูชำระบาปของเราแล้ว
เราจึงชื่นชมยินดีในพระเจ้า
และสมควรที่จะประกาศถึงความรอดของพระองค์ ให้คนทั้งหลายได้รับรู้

คำคม

จิตใจสำนึกผิดนั้น พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s