สรุป สดุดี 130

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ทูลพระเจ้าว่า ในท่ามกลางความทุกข์ของเขา เขาจะรอคอยพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 130 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า จงรอ​คอย​การ​ไถ่​จาก​พระ​เจ้า

ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​พระ​องค์​จาก​ความทุกข์ยาก
ขอ​ทรง​ฟัง​เสียง​วิง​วอน​ของ​ข้า​พระ​องค์

ถ้า​พระ​องค์​จะ​ทรง​บัน​ทึก​ความ​ชั่ว​ไว้ ผู้​ใด​จะ​ยืน​อยู่​ได้?
แต่​พระ​องค์​มี​การ​อภัย เพื่อ​คน​จะ​ยำ​เกรง​พระ​องค์
​ข้าพ​เจ้า​หวัง​ใน​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์
จิต​ใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​คอย​พระเจ้า ยิ่ง​กว่า​คน​ยาม​คอย​เวลา​รุ่ง​เช้า

จง​หวัง​ใน​พระเจ้า เพราะ​ใน​พระ​องค์มี​ความ​รัก​มั่น​คง และมี​การ​ไถ่​อย่าง​สม​บูรณ์
และ​พระ​องค์​เอง​จะ​ทรง​ไถ่ประชากรของพระองค์ จาก​ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของพวก​เขา

1. เมื่อพบกับความทุกข์ยากลำบาก 2 สิ่งที่เราควรทำ คือ
ร้องทูลต่อพระเจ้า และ รอคอยพระเจ้า

2. เพราะพระเจ้าทรงอภัยความบาปความ​ชั่ว​ของเรา
เราจึงสมควรที่จะ​ยิ่งยำ​เกรง​พระ​องค์

3. เพราะ​พระเจ้าทรงมี​ความ​รัก​มั่น​คง และทรงสามารถ​ไถ่​เราอย่าง​สม​บูรณ์ จาก​ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของเรา
ดังนั้นเมื่อเราผิดพลาดพลั้งบาป เราควรรีบเข้ามาหาพระองค์ ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า
จะได้พบกับความรักและการอภัยอย่างสมบูรณ์จากพระองค์

คำคม

“ ผู้รอคอยพระเจ้าด้วยความเชื่อ จะไม่ผิดหวัง ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s