สรุป สดุดี 136

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า ถึงพระราชกิจของพระองค์ใน​การ​ทรง​สร้าง​และ​ใน​ประ​วัติ​ศาสตร์ของอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 136 ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์์

จง​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ประ​เสริฐ
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์์

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์
​ผู้​ทรง​อยู่​เหนือ​พระ​ทั้ง​หลายและ​เหนือ​เจ้า​นาย​ทั้ง​หลาย
ผู้​ทรง​ทำ​การ​อัศ​จรรย์​ยิ่ง​ใหญ่​ทั้ง​หลาย​แต่​ผู้​เดียว
ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก​
ผู้​ทรง​สร้าง​บรร​ดา​ดวง​ดาว​ทั้ง​หลาย​

ผู้​ทรง​นำ​อิส​รา​เอล​ออก​มา​จาก​​อียิปต์ ด้วย​พระ​หัตถ์​เข้ม​แข็ง​
ผู้​ทรงให้​อิส​รา​เอลเดิน​ผ่านทะเล​แดง​​ไป​ แต่ทรง​คว่ำ​ฟา​โรห์​และ​กอง​ทัพ​ของ​เขา​ใน​ทะเล​แดง
ผู้​ทรง​นำ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
ผู้​ทรง​สัง​หารบรร​ดา​พระ​ราชา​ผู้​เกรียง​ไกร ทั้งสิโหน พระรา​ชา​ของ​คน​อา​โม​ไรต์ และ​โอก พระรา​ชา​แห่ง​บา​ชาน แล้ว​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​ของ​พวก​เขา​ให้​เป็น​มร​ดกแก่ประชากรของพระองค์

พระองค์ทรง​ระลึก​ถึง​เรา ​ผู้​อยู่​ใน​ฐานะ​ต่ำ​ต้อย และ​ทรง​ช่วย​เรา​ให้พ้น​จาก​คู่​อริ
พระ​องค์​ประ​ทาน​อา​หาร​แก่​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​ปวง

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์ เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์

1. ยิ่งระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า ก็ยิ่งสรรเสริญพระองค์
ความรักมั่นคงนี้ ได้สำแดงออกแก่ประชากรของพระองค์ มากกว่าที่คนทั่วไปได้รับ
เรา ผู้เป็นประชากรของพระเจ้า
เราควรระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ประทานแก่เรามากเป็นพิเศษ
แล้วล้นออกมาเป็นคำสรรเสริญพระองค์อยู่เสมอ ในทุกวันคืนของเรา

2. สดุดีบทนี้ สรรเสริญพระเจ้า ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำตั้งแต่ทั่วไป
และเจาะจงลงมาเรื่อยๆ ยังประชากรของพระเจ้า
จนถึงการที่พระเจ้าดูแลสัตว์แต่ละตัว
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และพระราชกิจของพระองคืสมควรสรรเสริญอย่างยิ่ง
ทั้งในภาพรวม หรือ เรื่องของแต่ละบุคคล
คนที่เป็นตาบอดและหูหนวกในฝ่ายวิญญาณเท่านั้น จึงพูดได้ว่า
“ไม่มีอะไรจะสรรเสริญพระเจ้า”

คำคม

“ พระเจ้าประเสริฐและเต็มด้วยความรักมั่นคง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s