สรุป อิสยาห์ 2

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 2 พระเจ้าเปิดเผยว่าในอนาคตจะมีการพิพากษาของพระเจ้า และประชากรของพระเจ้าจะพบกับการพักสงบที่แท้จริง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 2

พระเจ้าทรงสำแดงนิมิตแก่อิสยาห์ เพื่อให้เขากล่าวเกี่ยว​กับ​ยูดาห์​และ​เยรู​ซาเล็ม ดังต่อไปนี้

ใน​วาระ​สุดท้าย ​ภูเขา​แห่ง​พระ​นิเวศ​ของพระเจ้า จะ​ถูก​สถา​ปนา​ขึ้น​เป็น​ที่​สูง​สุดเหนือ​บรร​ดา​เนิน​เขา
และ​ชน​ชาติ​จำนวน​มาก​จะ​พากัน​ไป​ยัง​ภูเขา​ของพระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​สอน​วิถี​ของ​พระ​องค์​แก่พวกเขา
เพราะ​ว่า​​พระ​วจนะ​ของ​พระเจ้าจะ​ออก​มา​จาก​เย​รู​ซา​เล็ม
พระ​องค์​จะ​ทรง​วินิจ​ฉัย​ระหว่าง​ประ​ชา​ชาติ​ทั้งหลาย
แล้วความสงบสุขจะเกิดขึ้นตลอดไป

อิสยาห์ยังพยากรณ์ว่า พระเจ้าจะทรงลงโทษคนเย่อหยิ่ง
– โอ คนอิสราเอล จงกลับใจใหม่ มา​ดำ​เนินใน​ความ​สว่าง​ของ​พระเจ้า
– เพราะว่า​พระ​องค์​ทรง​ละ​ทิ้งพวกเขา​เสีย
เนื่องจากพวกเขาละทิ้งพระเจ้า หันไป​กราบ​ไหว้รูปเคารพ
พวกเขาจึง​ตก​ต่ำลง และจะไม่ได้รับการ​อภัย​จนกว่าจะกลับใจ
– ในวันพิพากษานั้น พวกเขาจะ​หลบ​เข้า​ไป​อยู่​ใน​หิน ใน​ถ้ำ​ของ​หินผา และ​ใน​โพรง​ของ​พื้นดิน
ให้​พ้น​จาก​ความ​น่า​เกรง​กลัว​ของ​พระเจ้า
– ท่าที​อัน​ผยอง​ของ​มนุษย์​จะ​​ตกต่ำลง พระเจ้าเท่านั้น​จะ​เป็น​ที่​เทิด​ทูน
– พระเจ้า​ทรง​เตรียม​วัน​หนึ่งไว้ ซึ่งพระองค์​จะ​ต่อสู้​กับ​สาร​พัด​ที่​เย่อ​หยิ่ง
ในวันนั้นทุกสิ่ง​ที่​ถูก​ยกชู​ขึ้น​ ​จะ​ต่ำต้อย​ลง
และ​พวก​รูป​เคา​รพ​จะ​สูญ​สิ้น​ไป
– ใน​วัน​นั้น​คน​จะ​เหวี่ยง รูป​เคา​รพ​ของ​เขา​ออกไปเสีย
– จง​หยุด​ยึด​ถือ​มนุษย์ ซึ่งในตัวเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากเพียง​ลม​หาย​ใจ​ใน​จมูก​ของ​เขา

1. ในช่วงเวลาที่อิสยาห์พยากรณ์สิ่งนี้ อิสราเอลกำลังเป็นชาติที่อ่อนแอ พ่ายแพ้ศัตรู
แต่คำพยากรณ์บอกว่า บรรดาประชาชาติจะปรารถนาเป็นประชากรของพระเจ้าเหมือนอิสราเอล
ปรากฏว่า หลังจากคำพยากรณ์นี้ เหตุการณ์กลับตาลปัตร
เพราะความบาปของคนอิสราเอล พวกเขาพ่ายแพ้ศัตรูอย่างสิ้นเชิง บ้านเมืองถูกทำลายสิ้น พวกเขาเองก็ถูกจับไปเป็นเชลยในแดนไกลแสนไกล
ดูเหมือนไม่ใกล้เคียงคำพยากรณ์ของอิสยาห์นี้เลย

แต่เมื่อถึงเวลาของพระเจ้า สิ่งที่พยากรณ์ไว้ก็เกิดขึ้น
เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมา
และจนถึงทุกวันนี้ ผู้คนมากมายจากทุกประชาชาติหลายพันล้านคน ก็ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เป็นประชากรของพระเจ้า
และอีกไม่นานเราทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระเจ้า จะพบกับความสงบสุขชั่วนิร้นดร์ เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ แม้วันนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีสัญญาณอะไรเลยที่สนับสนุนว่า มันจะเกิดขึ้นเป็นจริง
แต่ในที่สุดมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอน เพราะพระเจ้าจะทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ

2. ในวันแห่งการพิพากษานั้น บรรดาคนที่ถ่อมใจลง ยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า รับความรอดในพระเยซูคริสต์ จะเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี
แต่สำหรับคนเหล่านั้นที่เย่อหยิ่ง ยโส ไม่ต้องการให้พระเยซูช่วยเขา
เขาจะพบกับการพิพากษาอันเข้มงวดอย่างยุติธรรมของพระเจ้า
และสำหรับคนเหล่านั้นที่มีบาป นั่นจะเป็นวันแห่งความน่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตของพวกเขา

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงรักษาสัญญาเสมอ ”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s