สรุป เอเสเคียล 47

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 47 เอเสเคียลเห็นนิมิตมีน้ำไหลออกมาจากพระวิหารหลังใหม่จนกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ และพระเจ้าบอกกับเขาว่า นั่นจะเป็นแผ่นดินมรดกแก่ประชากรของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 47

แล้วชายที่ปรากฏในนิมิต ในบทที่ 40 ก็​นำ​เอเสเคียล​ ​กลับ​มา​ที่​ทาง​เข้า​พระ​วิหาร
มี​น้ำ​ไหล​ออก​มา​จาก​ใต้​ธรณี​ประ​ตู​พระ​วิหารตรง​ไป​ทาง​ทิศ​ตะวัน​ออก

ชาย​ผู้​นั้นนำเอเสเคียลลุยน้ำไป ​ทาง​ตะวัน​ออก​ ​
และวัด​ระ​ยะ​ทุก 500 เมตร
น้ำ​ก็ลึกขึ้นเรื่อยๆ จาก​เพียง​ตา​ตุ่ม เป็น​ลึก​ถึง​เข่า เป็นลึกถึง​เอว
พอถึงระยะ 2 กิโลเมตร ก็กลาย​เป็น​แม่​น้ำ​ที่​ลุย​ข้าม​ไม่​ได้

แล้ว​ชายนั้น​ก็​พา​เอเสเคียล ​กลับ​มา​ตาม​ฝั่ง​แม่​น้ำ
ตาม​สองฝั่ง​ของ​แม่​น้ำ มีต้นไม้มากมาย
และมีต้น​ไม้​ที่​ใช้​เป็น​อา​หาร​ปลูก​ไว้ ใบ​ของ​มัน​ก็​ไม่​เหี่ยว​ ผล​ก็​ไม่​วาย
ผล​ไม้​นั้น​ใช้​เป็น​อา​หาร​ และ​ใบ​ก็​ใช้​รักษา​โรค

น้ำนั้นที่​ไหลลง​ทะเล​ ก็จะ​ทำ​น้ำ​ทะเลให้​จืด
แม่​น้ำ​นั้น​ไป​ถึง​ที่​ไหน สัตว์​ทุก​ชนิด​​ก็​จะ​มี​ชีวิต​อยู่ได้ และ​​มี​ปลา​มาก​มาย

พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียล ว่า
นี่​เป็น​เขต​แดน​ซึ่งแบ่ง​​ให้​เป็น​มรดก​ของอิส​รา​เอล​ทั้ง​สิบ​สองเผ่า
ให้แบ่ง​ส่วน​เป็น​มร​ดก​ให้​กับคนอิสราเอล และ​ให้​กับ​คน​ต่าง​ด้าว​ ผู้​มา​อาศัย​อยู่​ท่าม​กลาง​คนอิสราเอล
พวกเขาจะ​มี​สัญ​ชาติ​อิส​รา​เอล
ให้พวกเขา​ได้​รับ​ส่วน​มร​ดก​พร้อม​กับ​คน​อิส​รา​เอล

1. น้ำที่ไหลจากพระวิหารไหลไปถึงที่ใด ที่นั่นมีชีวิต
ดังพระวิญญาณของพระเจ้า อยู่ที่ใด ที่นั่นก็มีชีวิตขึ้น

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา ผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
จึงทำให้เรากลายเป็นผู้มีชีวิต ได้รับชีวิตนิรันดร์
และเกิดผลดีมากมายถวายเกียรติแด่พระเจ้า

2. พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียล ว่า ในอนาคตการแบ่งมรดกแก่ประชากรของพระเจ้า
ทั้งคนอิสราเอล และคนต่างชาติที่มาอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอล (คือพวกเราทั้งหลาย)
จะได้รับมรดกตามพระสัญญา ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้

โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
จึงทำให้เรา ผู้เป็นคนต่างชาติ กลายเป็นประชากรของพระเจ้า
และกลายเป็นผู้รับมรดกร่วมกับประชากรของพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้า

คำคม

“ พระวิญญาณของพระเจ้า ทรงสถิตกับเรา เราจึงเป็นผู้มีชีวิต
จงใช้ชีวิตอย่างคนที่มีชีวิตเถิด ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s