สรุป ยอห์น 14

ภาพรวม

  • ยอห์น บทที่ 14 พระเยซูบอกสาวกถึงสิ่งจะเกิดขึ้นกับพระองค์ และสิ่งที่พวกเขาจะได้รับ คือได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกับพวกเขา และรับสันติสุขในพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยอห์น บทที่ 14

พระเยซูตรัสกับพวกสาวก ว่า

อย่า​ให้​ใจ​ของ​พวกเขาเป็น​ทุกข์​เลย จง​วาง​ใจ​ใน​พระองค์
พระองค์​ไป​จัด​เตรียม​ที่​ไว้​สำ​หรับ​พวกเขา
​แล้วพระองค์​จะ​กลับ​มา​อีก​ และ​รับพวกเขา​ไป​อยู่​กับพระองค์

พระเยซูเป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง และ​เป็น​ชีวิต
ไม่​มี​ใคร​มา​ถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​จะ​มา​ทาง​พระเยซู

คน​ที่​ได้​เห็นพระเยซูก็​ได้​เห็น​พระ​บิดา
พระเยซูอยู่​ใน​พระ​บิดา​ และ​พระ​บิดา​ทรง​อยู่​ใน​พระเยซู

คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระเยซู จะ​ทำ​กิจ​การ​ที่พระองค์​ทำ​นั้น​ด้วย
และ​พวกเขา​จะ​ทำ​กิจ​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​นั้น​อีก
เพราะ​ว่า​สิ่ง​ใด​ที่พวกเขา​ขอ​ใน​นาม​ของ​พระเยซู พระองค์​จะ​ทำ​สิ่ง​นั้น
เพื่อ​ว่า​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ได้​รับ​เกียรติ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​

ถ้าพวกเขา​รักพระเยซู ก็​จะ​ประ​พฤติ​ตาม​บัญ​ญัติ​ของ​พระองค์

พระเยซู​จะ​ทูล​ขอ​พระ​บิดา ให้​ประ​ทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะ​อยู่​กับ​พวกเขาตลอด​ไป

อีก​หน่อย​หนึ่ง​โลก​ก็​จะ​ไม่​เห็นพระเยซู
แต่พวกเขา​จะ​เห็นพระเยซู
เพราะ​พระองค์​มี​ชีวิต​อยู่ในพวกเขา

คนที่รักพระเยซู จะ​ประ​พฤติ​ตาม​บัญ​ญัติของพระองค์
พระบิดาและพระเยซู ​จะ​รัก​เขา​
และจะ​มา​หา​เขา​ และ​จะ​อยู่​กับ​เขา

พระวิญญาณบริสุทธิ์​ ผู้มา​ใน​นาม​ของพระเยซูนั้น
​จะ​ทรง​สอนพวกเขาทุก​สิ่ง และ​จะ​ทำให้​พวกเขาระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​พระเยซู​กล่าว​ไว้

พระเยซู​มอบ​สันติ​สุข​ ที่โลกไม่มี ให้ไว้​กับ​พวกเขา
พวกเขาจึงไม่จำเป็นต้อง​เป็น​ทุกข์ หรือ​กลัว​เลย

พระเยซู​จะ​ไม่​สน​ทนา​กับพวกเขา​นาน​อย่าง​นี้​อีก
เพราะ​ว่าพระเยซูกระ​ทำ​ตาม​คำสั่งของพระ​บิดา
เพื่อ​โลก​จะ​ได้​รู้​ว่า​ พระเยซู​รัก​พระ​บิดา

1. พระเยซูไม่ได้บอกว่า ทุกคนที่ขอในพระนามพระเยซู แล้วจะได้รับ
แต่บอกว่า
คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระเยซู สิ่ง​ใด​ที่พวกเขา​ขอ​ใน​นาม​ของ​พระเยซู พระองค์​จะ​ทำ​สิ่ง​นั้น
เพื่อให้พระเจ้า​จะ​ทรง​ได้​รับ​เกียรติ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​

ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานในพระนามพระเยซู
จำเป็นอย่างยิ่งต้องเชื่อวางใจในพระองค์
และคำอธิษฐานนั้น ขอในสิ่งที่พระเจ้า จะได้รับเกียรติ

2. พระเจ้าจะมาสถิตกับคนที่รักพระองค์
คนนั้นจะปรารถนาที่จะทำตามบัญญัติของพระองค์
และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเขาให้เข้าและสามารถทำตามบัญญัติของพระเจ้าได้

ดังนั้น ใครที่รักพระเยซู ก็จะได้พบกับสิ่งเหล่านี้
ซึ่งใครสักคนหนึ่งจะรักพระเยซูอย่างแท้จริงได้
เกิดจากการที่เขารับความรักของพระเยซูเข้ามาในชีวิตก่อน
ด้วยการเชื่อว่าสิ่งที่พระเยซูทำนั้นทำเพื่อเขา ทำเพราะรักเขา

3. การประยุกต์ใช้ ยอห์น บทที่ 14 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2NOIlNW

คำคม

“ คนที่เชื่อวางใจในพระเยซู จะรักพระเยซู คนที่รักพระเยซู จะทำตามบัญญัติของพระเยซู ”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s