สรุป โรม 8

ภาพรวม

  • โรม บทที่ 8 พระเยซูคริสต์รับบาปของเราไป เราจึงไม่ต้องถูกลงโทษเพราะบาปอีก และเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ เข้ามาสถิตในเรา เราจึงกลายเป็นผู้ชอบธรรม ผู้เป็นบุตรของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โรม บทที่ 8

การ​ลง​โทษไม่มีแก่ ​คน​ที่​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
เพราะ​พวกเขาอยู่ใต้กฎ​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​แห่ง​ชีวิต ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
พวกเขาจึงพ้น​จาก​กฎ​แห่ง​บาป​และ​ความ​ตาย

เพราะพวกเขาได้ทำตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​อย่างสมบูรณ์แล้ว
บาปต้องถูกลงโทษด้วยความตาย
ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อพระเจ้าลงโทษบาปของเราด้วยความตาย
บาปมันอยู่ในเรา เราจึงต้องตายชั่วนิรันดร์

แต่เมื่อเราให้พระเยซูคริสต์ เอาบาปของเราไปไว้ที่พระองค์
เมื่อบาปของเรา ถูกลงโทษ ด้วยความตาย
บาปของเราซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์ จึงทำให้พระองค์ต้องตาย
ซึ่งโดยปกติต้องตายชั่วนิรันดร์ (แยกขาดจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์)

แต่เนื่องจากพระเยซูคริสต์ ทรงชอบธรรม ทรงเชื่อฟังพระบิดาจนถึงที่สุด
พระบิดาจึงได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย
และมีชีวิตนิรันดร์ (อยู่กับพระบิดาชั่วนิรันดร์)

ดังนั้น ​สิ่ง​ที่​ธรรม​บัญ​ญัติ​สั่ง​ไว้​ บาปของแต่ละคนต้องถูกลงโทษถึงตาย
จึง​ได้​สำ​เร็จ​ใน​ตัว​เรา​ ผู้​ดำ​เนิน​ตาม​พระ​วิญ​ญาณ
ซึ่งคนเช่นนี้ จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในชีวิต
พวกเขาจะไม่​สน​ใจ ​ใน​สิ่ง​ซึ่ง​เป็น​ของ​เนื้อ​หนัง
แต่จะ​สน​ใจ​ ใน​สิ่ง​ซึ่ง​เป็น​ของ​พระ​วิญ​ญาณ
อันจะทำให้พวกเขาเต็มไปด้วยชีวิต​และ​สันติ​สุข

และ​พระ​วิญ​ญาณ​ผู้ทรงสถิต​อยู่​ในพวกเขา
จะ​ทรง​ทำ​ให้​กาย​ซึ่ง​ต้อง​ตาย​ของ​พวกเขาเป็น​ขึ้น​มา​ใหม่

ถ้า​พระ​วิญ​ญาณทรง​นำ​ใคร คน​นั้น​ก็​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า
พวกเขาจะไม่ตก​ใน​ความ​กลัว​การลงโทษอีก
เพราะพระองค์จะทำให้พวกเขามันใจว่า
พวกเขา​เป็น​ทา​ยาทร่วม​กับ​พระ​คริสต์

ดังนั้นวันนี้ ไม่ว่าเราจะเผชิญ​ความ​ทุกข์​ลำ​บาก​ มากเพียงใด
ก็เทียบไม่ได้กับ​ศักดิ์​ศรี ที่เราจะได้รับใน​อนา​คต

​สรรพ​สิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง​แล้ว คอย​ด้วย​ความ​ปรารถ​นา​อย่าง​ยิ่ง​
ให้​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​พระ​เจ้า​ปรา​กฏ
ด้วย​มี​ความ​หวัง​ว่า
สรรพ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​จะ​ได้​รอด​จาก​อำ​นาจ​แห่ง​ความ​เสื่อม​สลาย
และ​จะ​เข้า​ใน​เสรี​ภาพ​และ​ศักดิ์​ศรี​แห่ง​ลูกๆ ของ​พระ​เจ้า

เพราะเรา​หวัง​ว่า​จะ​ได้​สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่​เห็น
เราจึง​มี​ความ​อด​ทน​คอย​สิ่ง​นั้น

ในโลกนี้ ​เมื่อ​เรา​อ่อน​กำ​ลัง​ เพราะ​ไม่​รู้​ว่า​ควร​จะ​อธิษ​ฐาน​อะไร​ อย่าง​ไร
แต่​พระ​วิญ​ญาณ​ก็จะทรง​ช่วย​ขอ​แทนเรา
ตรง​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า

ดังนั้น ​เหตุ​การณ์​ทุก​อย่าง​ ที่เกิดขึ้น จะร่วม​กัน​ก่อ​ผล​ดี ​แก่​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า คือ​
คนที่​ทรง​เรียก​ ที่ได้ทรง​เลือก​ไว้​ ให้​เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม ที่​มี​ศักดิ์​ศรี​

จึงไม่มีใครสามารถฟ้อง​คน​ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เลือก​ไว้ได้
เพราะพระ​เจ้า​ทรง​ถือ​ว่า​พวก​เขา​ เป็น​คน​ชอบ​ธรรม​แล้ว

ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่มีวัน ​ขาด​จาก​ความ​รัก​ของ​พระ​คริสต์​ได้
แต่เราจะมี​ชัย​เหลือ​ล้น ​ใน​เหตุ​การณ์​ทั้ง​หมด​นี้
​​โดย​พระเยซูคริสต์​ผู้​ทรง​รัก​เรา​ทั้ง​หลาย

1. เมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระเยซูคริสต์ แล้ว
ธรรมบัญญัติก็สมบูรณ์แล้วในเรา
จากนี้ไป ขอเพียงเราดำเนินชีวิตตามการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์
สิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้ ก็จะปรากฏเป็นจริงในการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวัน

อย่าเดินตามค่านิยมของโลกนี้ แต่จงเดินตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

2. เพราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเรา
เราจึงรู้แน่นอนว่า เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว และกำลังจะได้รับมรดกแห่งศักดิ์ศรีชั่วนิรันดร์

เราผู้กำลังจะได้รับมรดกยิ่งใหญ่
ไหนเลยจะสมควร หันหลังให้พระบิดา ไม่เชื่อฟังพระองค์
เพื่อไปไล่จับหยากเยื่ออนิจจังในโลกนี้

3. การประยุกต์ใช้ โรม 8 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2qkYakn

คำคม

“ เรามีชัยอย่างเหลือล้น โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย ”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s