สรุป 1โครินธ์ 16

ภาพรวม

  • 1โครินธ์ บทที่ 16 เปาโลสั่งให้พี่น้องที่โครินธ์ รวมรวบเงินเพื่อจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนในเยรูซาเล็ม และสั่งให้พวกเขาสนับสนุนคนที่ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 16

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

เปาโลสั่งเรื่อง​การ​เรี่ย​ไร​เพื่อ​ช่วย​ธรร​มิก​ชน​ เหมือนที่สั่ง​คริสต​จักร​ที่​แคว้น​กา​ลา​เทีย
คือ ทุก​วัน​ต้น​สัป​ดาห์ ​ให้​​แต่​ละ​คน​แยก​เงิน​ออก​และ​สะสม​ไว้​ตาม​รายได้
เพื่อ​จะนำไปบริจาคให้พี่น้องที่เดือดร้อนในเยรูซาเล็ม

เปาโลจะแวะมาเยี่ยมพวกเขา เมื่อ​ข้าม​แคว้น​มา​ซิ​โด​เนีย​แล้ว
และ​อาจ​จะ​พัก​อยู่​กับ​พวกเขา ​จน​ถึง​สิ้น​ฤดู​หนาว
เพื่อ​ว่า​พวกเขา​จะสนับสนุนเปาโลในการประกาศข่าวประเสริฐ

และเปาโลจะ​อยู่​ที่​เมือง​เอ​เฟ​ซัส​ จน​ถึง​เทศกาล​เพ็น​เท​คอสต์
เพราะ​ว่า​ที่​นี่​มี​ประตู​เปิด​ให้​เปาโล​อย่าง​กว้าง​ขวาง ​ที่​จะ​ทำ​งาน​เกิด​ผล
และ​คน​ขัด​ขวาง​ก็​มี​มาก​ด้วย

เปาโลได้ส่งทิ​โม​ธี​มา​หา​พวกเขา
​อย่า​ให้​ใคร​ดูหมิ่นทิโมธี แต่​จงสนับสนุน​เขา​ ให้เดิน​ทาง​ไป​โดย​สันติ​สุข

ส่วน​อปอล​โล ​ยังไม่​ค่อย​อยาก​ไป​หาพวกเขาใน​เวลา​นี้
แต​่เมื่อ​มี​โอ​กาส​เขา​ก็​จะ​ไป

​จง​ระมัด​ระวัง และเข้มแข็งกล้าหาญในความเชื่อ และทำทุกอย่างด้วย​ความ​รัก

ครอบ​ครัว​ของ​สเท​ฟา​นัส ​ได้​ถวาย​ตัว​ใน​งาน​ปรน​นิบัติ​บรร​ดา​ธรร​มิก​ชน
จง​นอบน้อม​ต่อ​คน​เช่น​นี้ และ​ต่อ​ทุก​คน​ที่​ร่วม​ทำ​งาน​และ​ตราก​ตรำ

เปาโล​ชื่น​ชม​ยินดี ​ที่​พี่น้องโครินธ์ส่งบางคนมา​หาเปาโล
เพราะ​ว่า​พวก​เขา​ทำ​ให้​จิต​ใจ​ของ​เปาโลและ​ของ​พี่น้องที่โครินธ์ชื่น​บาน
ดังนั้น​จง​ยอม​รับ​คน​เช่น​นี้

คริสต​จักร​ต่างๆ ใน​แคว้น​เอ​เชีย ได้​ฝาก​คำ​ทัก​ทาย​มา​ยัง​พี่น้องที่โครินธ์

จง​ทัก​ทาย​กัน​ด้วย​ธรรม​เนียม​จูบ​อัน​บริ​สุทธิ์

ถ้า​ใคร​ไม่​รัก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ก็​ขอ​ให้​คน​นั้น​เป็น​ที่​แช่ง​สาป
ขอ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เสด็จ​มา​เถิด

1. เราควรเคารพ ให้เกียรติ และสนับสนุน คนที่ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างจริงใจ
เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการสำแดงความรักต่อพระเจ้า
และเป็นการร่วมส่วนในพันธกิจที่พวกเขาได้ทำอีกด้วย

เพื่อว่าในสวรรค์ เราทุกคนจะร่วมชื่นชมยินดี ในบำเหน็จที่พระเจ้าประทานแก่เราร่วมกัน

2. จง​ทัก​ทาย​กัน​ด้วย​ธรรม​เนียม​จูบ​อัน​บริ​สุทธิ์ หมายถึง จงทักทายกันด้วยขนบธรรมเนยมที่งดงามของสังคมที่เราอยู่
เป็นการดีที่เราจะสำแดงความรักของพระเจ้า ตามขนบธรรมเนียม ที่ดีงามในสังคมของเรา

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 16 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2LGGCa5

คำคม

“ องค์พระผู้เป็นเจ้า จะเสด็จมาในเร็วๆนี้ ”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s