สรุป ฮีบรู 13

ภาพรวม

  • ฮีบรู บทที่ 13 เราควรถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยการยอมรับเชื่อพระเยซู และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 13

จง​ให้​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง​ มี​อยู่​ต่อ​กัน​เสมอ​ไป
อย่า​ละ​เลย​ที่​จะ​ต้อน​รับ​แขก​แปลก​หน้า
จง​ระ​ลึก​ถึง​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ถูก​คุม​ขัง​อยู่
จง​ให้​การ​สม​รส ​เป็น​ที่​นับ​ถือ​ และ​​ปราศ​จาก​มลทิน
อย่า​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงิน
จง​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่ เพราะพระเจ้าจะ​ไม่​ละ​หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน​เลย

จง​ระลึก​ถึง​บรร​ดา​ผู้นำ ผู้​กล่าว​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า ​กับ​พวก​ท่าน
จง​พิจาร​ณา​ดู​ผล​บั้น​ปลาย​ชีวิต​ของ​พวก​เขา แล้ว​จง​เลียน​แบบ​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​เขา

พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​เหมือน​เดิม​ ทั้ง​วาน​นี้ และ​วัน​นี้ และ​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์

อย่า​หลง​ไป​ตาม​คำ​สอน​แปลกๆ
เป็น​การ​ดี​ที่​จะ​ให้​ใจ​เข้ม​แข็ง​โดย​พระ​คุณ ไม่​ใช่​โดย​กฎ​เกณฑ์​เรื่อง​อา​หาร

พระ​เยซู​ ​ได้​ทรง​ทนทุกข์​ภาย​นอก​ประตู​นคร
เพื่อ​ทรง​ชำระ​ประ​ชา​ชน​ให้​บริ​สุทธิ์ ​ด้วย​พระ​โลหิต​ของ​พระ​องค์

ดังนั้น ให้​เรา​ออก​ไป​หา​พระ​องค์​ภาย​นอก​ค่าย​นั้น
โดย​แบก​รับ​คำ​ดู​หมิ่น​เหยียด​หยาม ​ที่​พระ​องค์​ทรง​ทน
เพราะเรา​แสวง​หา​นคร​ที่​จะ​มา​ใน​ภาย​หน้า

ให้​เรา​ถวาย​คำ​สรร​เสริญ ​เป็น​เครื่อง​บูชา​แด่​พระ​เจ้า คือ
​ยอม​รับ​เชื่อ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

อย่า​ละ​เลย​ที่​จะ​ทำ​ความ​ดี และ​แบ่ง​ปัน​ข้าว​ของ​ซึ่ง​กัน​และ​กัน
เพราะ​เครื่อง​บูชา​อย่าง​นั้น​ เป็น​ที่​พอ​พระทัย​พระ​เจ้า

จง​นบ​นอบ​เชื่อ​ฟัง​บรรดา​ผู้นำ​ ผู้​ดู​แล​รักษา​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ท่าน​อยู่​
จง​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​ผู้รับใช้พระเจ้า

ขอพระเจ้าทรง​ให้​ท่าน​เพียบ​พร้อม​ด้วย​สิ่ง​ดี​ทุก​อย่าง
เพื่อ​ที่​จะ​ทำ​ตาม​พระทัย​ของ​พระ​องค์​ ให้​เกิด​ผล​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัยพระเจ้า

1. เพราะพระเจ้าจะ​ไม่​ละ​หรือ​ทอด​ทิ้ง​เรา​เลย
ดังนั้น ให้เรา​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​พระเจ้าประทานให้เรา​มี​อยู่ในวันนี้
สิ่งที่ยังขาดอยู่นั้น พระเจ้าจะประทานให้อย่างเพียงพอแน่นอน

2. เราควรระลึกถึง อธิษฐานเผื่อ ​บรร​ดา​ผู้นำ ผู้​กล่าว​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า ​กับ​เรา
และควร​พิจาร​ณา ​ดู​ผล​บั้น​ปลาย​ชีวิต​ของ​พวก​เขา
ไม่ใช่ ดูแค่ผิวเผิน ภายนอก ไม่กี่วัน
แล้วคนใดที่ เราเห็นว่า ผลชีวิตของเขา น่าจะเลียนแบบ
ก็​จง​เลียน​แบบ​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​เขา

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 13 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2vA1rPc

คำคม

“ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เรา ทำตามน้ำพระทัยและเกิดผลเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s