สรุป 2ซามูเอล 24

ภาพรวม

 • โดยความเย่อหยิ่งของดาวิด เขาจึงให้นับประชากรอิสราเอล โดยที่พระเจ้าไม่ได้ทรงบัญชา จึงเกิดภัยพิบัติขึ้นในแผ่นดินอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 24 นอกจากผู้เขียน 2 ซามูเอล จะบันทึกเรื่องราวต่างๆของดาวิดและบทเพลงของเขาแล้ว ยังบักทึกเรื่องความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของดาวิดไว้ดังนี้

พระเจ้าทรงพระ​พิโรธต่อ​อิส​รา​เอล​อีก​ครั้ง​หนึ่ง จึง​ทรง​เร้า​ใจ​ดาวิดทำบางอย่างเพื่อ​ต่อ​สู้​พวก​เขา
ดาวิดได้สั่งให้​โย​อาบ ​ไป​นับจำนวน​คน​อิส​รา​เอล​และ​คน​ยู​ดาห์ ทั้งหมด

แม้​โย​อาบ​จะคัดค้าน แต่​ดาวิดก็ยืนกรานให้​โย​อาบ​และ​บรรดา​ผู้​บัง​คับ​บัญ​ชา​กอง​ทัพ ​นับ​ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล
พวก​เขา​จึง​ไป​ทั่ว​แผ่น​ดิน​นั้น ใช้เวลา 9 เดือน ​กับ 20 วัน
และ​โย​อาบ​ก็​มารายงานว่า
มี​ทหาร​หาญ 800,000 คน ผู้​พร้อม​ทำ​ศึก และ​คน​ยู​ดาห์​มี 500,000 คน

​แล้ว​ดาวิด​ก็​ทรง​สำนึก​ผิด และทูลพระเจ้า​ว่า
เขา​ได้​ทำ​บาป​ใหญ่​หลวง​แล้ว ขอพระเจ้าทรง​อภัย​ความ​บาป​ชั่ว​ของ​เขา ที่ได้ทำ​อย่าง​โง่​เขลา​ยิ่ง​นัก

​กาด​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ ได้มาบอกกับดาวิด ว่า
พระเจ้า​กำ​หนด 3 อย่าง​ให้​ดาวิด​เลือก ว่าจะให้พระเจ้าทำเช่นไรต่อดาวิด คือ
1 . ​แผ่นดินจะเกิด​กัน​ดาร​อา​หาร​ 7 ปี
2. ดาวิดจะ​ยอม​หนี​ต่อ​​ศัตรู​ 3 เดือน
3. แผ่นดิน​จะ​เกิด​โรค​ระบาด 3 วัน

ดาวิดตอบ​ว่า
ขอ​ให้​​ตก​เข้า​ไป​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของพระเจ้า ผู้ทรง​พระ​กรุณายิ่ง​นัก ดีกว่า​ตก​เข้า​ไป​ใน​มือ​ของ​มนุษย์

ดัง​นั้น​พระเจ้าจึง​ทรง​ให้​โรค​ระบาด​เกิด​ขึ้น​ใน​อิส​รา​เอล
และ​ประ​ชา​ชน​ตาย​ไป 70,000 คน
เมื่อ​ทูต​สวรรค์กำลังจะให้เกิดในกรุง​เย​รู​ซา​เล็ม
พระเจ้าตรัสว่า พอ​แล้ว ให้ยั้ง​มือไว้​

ทูต​สวรรค์​ก็​อยู่​ที่​ลาน​นวด​ข้าว​ของ​อา​ราว​นาห์​ คน​เย​บุส
ดาวิดทูลพระเจ้า ว่า
เขา​ทำ​ผิด ทำ​บาปเอง แต่ประชากรเหล่านี้ไม่ผิด ขอ​ลงโทษดาวิด​และ​พงศ์​พันธุ์​เถิด

แล้วกาด​ก็​เข้า​มา​เฝ้า​ดาวิด ​ทูลว่า
ให้ดาวิด​ไป​สร้าง​แท่น​บูชา​ถวาย​แด่​พระเจ้า​บน​ลาน​นวด​ข้าว​ของ​อา​ราว​นาห์​ คน​เย​บุส

ดาวิดก็ทำตาม
ดาวิดพยายามขอซื้อลาน​นวด​ข้าว​จาก​อาราวราห์
แต่เขาบอกว่า ไม่ต้องซื้อยินดีมอบให้ดาวิดเปล่าๆ
แต่ดาวิดไม่ยอม กล่าวว่า
ดาวิด​จะ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​แด่พระ​เจ้า โดย​ที่​เรา​ไม่​เสีย​อะไร​เลย​นั้น​ไม่​ได้
ดาวิด​จึง​ทรง​ซื้อ​ลาน​นวด​ข้าว​กับ​วัว​เป็น​เงิน 50 แผ่น
แล้ว​ก็​ทรง​สร้าง​แท่น​บูชา​ถวาย​แด่​พระเจ้าที่​นั่น
พระเจ้า​ทรง​สดับ​คำ​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​แผ่น​ดิน​นั้น
และ​โรค​ร้าย​ก็​ถูก​ระงับ​เสีย​จาก​อิส​รา​เอล

1. เมื่อคนอิสราเอลทำบาปบางอย่าง ที่ทำให้พระเจ้าทรงพระพิโรธ (2ซมอ. 24:1)
พระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ซาตานต่อสู้คนอิสราเอล ด้วยการดลใจดาวิดให้นับประชากร
ซึ่งเรื่องนี้อธิบายไว้ใน 1พศด. 21:1 “ซา​ตาน​ยืน​ขึ้น​ต่อ​สู้​อิส​รา​เอล และ​ดล​ใจ​ให้​ดาวิด​นับ​จำ​นวน​อิส​รา​เอล”
และดาวิดก็เลือกที่จะทำบาปต่อพระเจ้า

การนับประชากร โดยตัวของมันเองไม่ใช่บาป เพราะพระเจ้าก็ทรงเคยให้โมเสสนับประชากร (อพย.30) โมเสสก็เชื่อฟังนับประชากรอิสราเอล
แต่การกระทำของดาวิดครั้งนี้ มีท่าทีแตกต่างออกไป
เขาทำโดยพระเจ้าไม่ได้สั่ง แต่คงเพราะความเย่อหยิ่งของเขา ที่จะดูว่าตนเองยิ่งใหญ่ขนาดไหน

ทั้งดาวิด และคนอิสราเอล ทำบาปต่อพระเจ้า (แต่ละอย่างกัน)
เพราะบาปของดาวิด จึงนำการลงโทษมายังคนอิสราเอล จึงทำให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นกับดาวิด

วิธีของพระเจ้ายุติธรรม แต่ซับซ้อนเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ทั้งหมด

2. ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของดาวิด คือ เมื่อทำผิด เขาจะไวในการสารภาพบาป แล้วพระเจ้าก็ทรงอภัยให้แก่เขา
ซึ่งเรื่องนี้สังเกตได้จากบทเพลงสดุดีทั้งหลายที่เขาแต่ง
แต่ครั้งนี้ เขาต้องใช้เวลานานกว่า 9 เดือน ​กับ 20 วัน จึงจะสำนึกผิด
แต่ทันทีที่เขาสำนึกผิด เขาก็รีบสารภาพบาปกับพระเจ้าทันที

เมื่อเราผิดพลาดพลั้งบาป ทันทีที่เรารู้ตัว สำนึกผิด
ให้เรารีบเข้ามาหาพระเจ้า สารภาพบาปกับพระองค์
เพื่อจะกลับเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

3. เพราะดาวิดรู้จักพระเจ้า และรู้ถึงพระเมตตาของพระเจ้า
เราจึงเลือกการลงโทษแบบขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า
และเขาก็ไม่ผิดหวัง พระเจ้าทรงให้ภัยพิบัติหยุดก่อนครบกำหนด

การไว้วางใจในพระเมตตาของพระเจ้า จะไม่ผิดหวัง

4. ​ดาวิดไม่ยอมรับลานนวดข้าวจากอา​ราว​นาห์ แบบฟรีๆ
เพราะเขาถือว่า การถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า จำเป็นต้องมีการเสียบางอย่างถวายแด่พระเจ้าเสมอ

ในการถวายสิ่งใดแก่พระเจ้า เราไม่สามารถเอาของคนอื่นมาถวายได้
ต้องเป็นของของเราเอง
ไม่ว่าจะเป็น เวลา ความสามารถ เงินทอง ความสุขส่วนตัว ฯลฯ
เมื่อเราจะถวายแด่พระเจ้า เราจะเสียบางอย่างเสมอ
แต่เป็นการเสียที่สุดแสนจะคุ้มค่าเสมอเช่นกัน

5. เมื่อดาวิดถวายเครื่องบูชาตามที่พระเจ้าสั่งแล้ว
พระคัมภีร์ไม่ไดบอกว่า
แล้ว​โรค​ร้าย​ก็​หมดไป​จาก​อิส​รา​เอล
แต่บอกว่า
พระเจ้า​ทรง​สดับ​คำ​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​แผ่น​ดิน​นั้น
แล้วโรคร้ายก็หมดไปจากอิสราเอล

นั่นคือ การทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ทำให้โรคร้ายหายไป
แต่โดยการอธิษฐานต่างหากที่ทำให้โรคร้ายหายไป
แต่ก่อนหน้านี้ เนื่องจากยังไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง คำอธิษฐานจึงยังไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้า

เมื่อเราเผชิญปัญหา วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การอธิษฐาน
และโดยการอธิษฐานนั้น พระเจ้าจะทรงสอนเราว่า เราจะทำเช่นไร
และเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า คำอธิษฐานของเราก็จะได้รับคำตอบ
แล้วปัญหาของเราก็ได้รับการคลี่คลาย

คำคม

“ เราไม่สามารถถวายแด่พระเจ้า โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยได้ ”

สรุป 2ซามูเอล 23

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งเพลงสุดท้ายถวายแด่พระเจ้า และบทนี้ยังกล่าวถึงบรรดาหัวหน้านักรบของดาวิด 37 คนด้วย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 23 นอกจากดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงช่วยกู้เขาให้รอดพ้นจากศัตรู

ยังมีบทเพลงสุด​ท้าย​ของ​ดาวิด ที่แต่งไว้​อย่าง​ไพ​เราะ ดัง​นี้​

เมื่อ​ผู้​หนึ่ง​ปก​ครอง​มนุษย์​โดย​ชอบ​ธรรม คือ​ ​ด้วย​ความ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
จะเป็นเหมือน​แสง​อรุณ​เมื่อ​ดวง​อา​ทิตย์​ขึ้น ที่​ทำ​ให้​หญ้า​งอก​งาม
พระเจ้า​ทรง​ทำ​พันธ​สัญ​ญา​นิรันดร์​กับดาวิดและพงศ์​พันธุ์​ของ​ดาวิด
แต่​คน​อธรรม​ ก็​เหมือน​หนาม​ที่​ถูก​ถอน​ทิ้ง​ไป

ผู้เขียน 2 ซามูเอล ได้บันทึกไว้ ว่า ​ดาวิดมีนักรบระดับหัวหน้า37 คน
ระดับสูงสุด มี 3 คน ได้แก่
1. ​โย​เชบ​บัส​เช​เบธ เป็น​หัวหน้า​ใหญ่ เขา​เหวี่ยง​หอก​เข้า​แทง​คน 800 คน​ซึ่ง​เขา​ได้​ฆ่า​เสีย​ใน​ครั้ง​เดียว
2. ​เอ​เล​อา​ซาร์​ เป็นหัวหน้ารอง เขา​ลุก​ขึ้น​ฆ่า​ฟัน​พวก​ฟีลิส​เตีย จน​มือ​ของ​ท่าน​เป็น​เหน็บ​แข็ง​ติด​ดาบ พวก​ทหาร​ก็​​มา เพื่อ​ปลด​ข้าว​ของ​จาก​ผู้​ที่​ถูก​ฆ่า​ตาย​เท่า​นั้น ไม่ต้องสู้เลยเพราะพวกฟิลิสเตียนั้นตายหมดแล้ว
3. ​ชัม​มาห์​ เป็นหัวหน้าอันดับ 3 พวก​ทหาร​ก็​หนี​ไป​ต่อ​หน้า​พวก​ฟีลิส​เตีย เขา​ยืน​มั่น​อยู่​และ​ฆ่า​ฟัน​พวก​ฟีลิส​เตีย อย่างมากมาย

ระดับรองลงมา มี 3 คน ได้แก่
1. อา​บี​ชัย ​น้อง​​ของ​โย​อาบ​ เป็น​หัว​หน้า​ของ​ทั้ง​ 30 ​คน​นั้น เขา​ได้ใช้​หอก​ฆ่า​ทหารของศัตรู 300 คน
2. เบ​ไน​ยาห์ เขา​ทำ​มห​กิจ​หลาย​อย่าง และได้​ฆ่า​บุตร​ทั้ง​สอง​ของ​อารี​เอล​แห่ง​โม​อับ และเขา​ได้​ลง​ไป​ฆ่า​สิงโต​ใน​บ่อ​ใน​วัน​ที่​หิมะ​ตก​ด้วย และเขาฆ่า​คน​อียิปต์​รูป​งามคน​หนึ่ง ที่​ถือ​หอก​อยู่ โดยเขามีแค่​ถือ​ไม้​เท้า​ ​เป็น​ผู้​บัญ​ชา​การ​ทหาร​รัก​ษา​พระ​องค์
3. ไม่ได้บอกชื่อไว้ ซึ่งน่าจะเป็นอา​สา​เฮล​น้อง​ของ​โย​อาบ

ระดับทหารเอก มี 30 คน ไม่รวมอา​สา​เฮล​น้อง​ของ​โย​อาบ
– ใน​ 30​ คน​นั้น มี 3 คน​ที่​ลง​มา​หา​ดาวิด​ที่​ถ้ำ​อดุล​ลัม​ เมื่อ​พวก​ฟีลิส​เตีย​กอง​หนึ่ง​ตั้ง​ค่าย​อยู่​ใน​หุบ​เขา​เร​ฟา​อิม
ดาวิด​ตรัส​ ​ว่า “ใคร​หนอ​จะ​ส่ง​น้ำ​จาก​บ่อ​ที่​เบธ​เล​เฮม​ที่​อยู่​ข้าง​ประ​ตู​เมือง​มา​ให้​เรา​ดื่ม​ได้”
3 ​คน​นั้น​ก็​แหก​ค่าย​คน​ฟีลิส​เตีย​เข้า​ไป ตัก​น้ำ​จาก​บ่อ​เบธ​เล​เฮม​ นำ​มา​ถวาย​แก่​ดาวิด
แต่​ดาวิด​ไม่​ทรง​ยอม​ดื่ม​น้ำ​นั้น แต่​​ทรง​เท​น้ำ​นั้น​ถวาย​แด่​พระเจ้า
แล้วกล่าวว่า
ควรหรือที่เขาจะ​ดื่ม​โล​หิต​ของ​ผู้​ไป​เสี่ยง​ชีวิต​ ตักน้ำนี้มาให้?”
– ใน​ 30 ​คน​นั้น มี อุรี​ยาห์​คน​ฮิต​ไทต์ สามีของนางบัมเชบา รวมอยู่ด้วย

หัวหน้านักรบของดาวิดทั้งหมดมี 37 คน
แต่ในรายชื่อที่บักทึกไว้ มี 36 คน คงเพราะไม่รวมโยอาบ เนื่องจากโยอาบเป็นหัวหน้าใหญ่คุมทั้งหมด (2ซมอ. 20:23 โย​อาบ​เป็น​ผู้​บัง​คับ​บัญ​ชา​กอง​ทัพ​ทั้ง​หมด​ใน​อิส​รา​เอล …)

1. บทเพลงสุดท้ายของดาวิด พยากรณ์ถึง พระคริสต์เชื้อสายของดาวิดจะปกครองโดยความชอบธรรมชั่วนิรันดร์
แต่คนอธรรมจะถูกพิพากษาด้วยไฟนรก

คนชอบธรรมเท่านั้นที่จะเข้าในอาณาจักรของพระคริสต์
แต่มนุษย์ไม่มีใครสามารถชอบธรรมได้ด้วยตนเองเลย
ดังนั้นเฉพาะมนุษย์ที่พระคริสต์ประทานความชอบธรรมให้แก่เขาเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าในแผ่นดินของพระองค์ได้
สำหรับมนุษย์คนอื่นๆนั้น จะถูกพิพากษาตามความอธรรมของตน และรับโทษในบึงไฟนรก

2. ดาวิดได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์เพื่อปกครองประชากรของพระเจ้า
เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่
พระเจ้าทรงจัดเตรียมนักรบฝีมือดีให้แก่ดาวิดมากมาย มากเพียงพอในการทำภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้สำเร็จได้อย่างงดงาม

เมื่อเราได้รับมอบหมายภารกิจใดจากพระเจ้า
พระเจ้าเองจะเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นและคนที่จำเป็น ในการทำให้ภารกิจนั้นสำเร็จให้แก่เรา

3. ดาวิดไม่ดื่มน้ำที่ ทหารเอก 3 คน เสี่ยงชีวิตไปตักมาให้ แต่ได้เทน้ำนั้นถวายแด่พระเจ้า
เพราะดาวิดรู้สึกว่าเขาไม่สมควรจะได้รับเกียรติยิ่งใหญ่นี้
แต่เป็นพระเจ้า ต่างหากที่สมควรจะได้รับ
ทหาร 3 คนนั้น ไม่สมควรยอมตายเพื่อทำตามความปรารถนาของดาวิด
แต่สมควรยอมทุกอย่าง แม้แต่จะต้องตาย เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

วันนี้ เกียรติที่เราได้รับมานั้น เราเก็บไว้เอง หรือถวายเกียรตินั้นแด่พระเจ้า

คำคม

“ พระเจ้าทรงเตรียมคนของพระองค์ไว้ สำหรับภารกิจของพระองค์ ”

สรุป 2ซามูเอล 22

ภาพรวม

 • ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงช่วยกู้เขาให้รอดพ้นจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 22 ผู้บันทึกพระธรรม 2 ซามูเอล นอกจากจะบันทึกเรื่องราวของดาวิดแล้ว ในบทนี้ยังบันทึกบทเพลงของดาวิด ใน​วัน​ที่​พระเจ้าทรง​ช่วย​กู้ดาวิดให้​พ้น​จาก​ศัตรู​ และ​จาก​​ซาอูล

เนื้อหาในบทเพลงนั้นกล่าวว่า
พระเจ้าทรง​เป็น​ที่ลี้ภัย
พระเจ้าทรง​ช่วย​ให้​พ้น​จาก​ศัตรู และจาก​บรร​ดา​ผู้​ที่​เกลียด​ชัง​
พระเจ้าทรง​ช่วย​เหลือเมื่อพบความทุกข์ยาก
พระเจ้าทรงจัดการกับผู้ที่ข่มเหง
พระเจ้าทรงประ​ทาน​ราง​วัล​ ตาม​ความ​ชอบ​ธรรม​
พระเจ้า​ทรง​สำ​แดง​พระ​องค์​ว่า ​ซื่อ​สัตย์​ ต่อ​ผู้​ที่​ซื่อ​สัตย์
พระเจ้า​ทรง​สำ​แดง​พระ​องค์​ว่า​ ไร้​ตำ​หนิ​ ต่อ​ผู้​ที่​ไร้​ตำ​หนิ
พระเจ้า​ทรง​สำ​แดง​พระ​องค์​ว่า​ บริ​สุทธิ์ ​ต่อ​ผู้​ที่​บริ​สุทธิ์
พระเจ้าทรง​สำ​แดง​เป็น​ปฏิ​ปักษ์​ ต่อ​ผู้​ที่​คด​โกง
พระเจ้าทรง​ช่วย​ประ​ชา​ชน​ที่​ถ่อม​ตัว​ให้​รอด
พระเจ้าทรง​ไร้​ตำหนิ ในทางทั้งสิ้นของพระองค์
พระเจ้าทรงตรัสสิ่งใด สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเสมอ
พระเจ้า​ทรง​เป็น​โล่​ของ​ทุก​คน​ ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์
​พระ​เจ้า​​ทรง​ทำ​ให้เรา​แข็ง​แรง
พระเจ้าทรง​ทำ​ให้​ทาง​ของ​เรา​ปลอด​ภัย
พระเจ้า​ทรง​ฝึก​มือของเรา ให้​ต่อสู้ศัตรูได้
พระเจ้าทรงประ​ทาน​โล่​แห่ง​ความ​รอดแก่เรา
พระเจ้าทรงประ​ทาน​กำ​ลัง​แก่​เรา ​เพื่อ​ทำ​สง​คราม
พระเจ้าทรง​ทำ​ให้​บรร​ดา​ศัตรู​ของ​เรา พ่ายแพ้ไป
พระเจ้าทรง​ช่วย​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​ทะ​เลาะ​วิวาท​
พระเจ้า​ทรง​รัก​ษา​เราไว้​ให้​เป็น​หัว​หน้า​
พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​แก้​แค้นแทน
พระเจ้าทรง​ช่วย​กู้เราจาก​คน​โหดร้าย
พระเจ้าทรง​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​ยิ่ง​ใหญ่​แก่​กษัตริย์​ของ​พระ​องค์
พระเจ้า​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​มั่น​คง​แก่​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ไว้​เป็น​นิตย์

พระเจ้าทรง​พระ​ชนม์​อยู่ ทรงสม​ควร​รับคำสรร​เสริญ ทรง​เป็น​ที่​ยก​ย่อง
เพราะ​ฉะนั้น เรา​จึง​ยก​ย่อง​พระ​องค์​ และ​ร้อง​เพลง​สดุดี​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

1. พระเจ้าของเราทรงแสนดี แสนประเสริฐ
สมควรที่เราจะยกย่องสรรเสริญพระองค์ ทุกวันเรื่อยไป ตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่

เพราะพระองค์ ผู้ที่เราไว้วางใจนั้นทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ และเปี่ยมด้วยพระเมตตา
เราจึงไม่จำเป็นต้องหวั่นกลัวสิ่งใด

คำคม

“ เราสมควร ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าของเรา ทุกวันเรื่อยไป ”

สรุป 2ซามูเอล 21

ภาพรวม

 • เพราะบาปของซาอูลที่ฆ่าคนกิเบโอนจึงเกิดกันดารอาหารขึ้น เมื่อดาวิดให้คนกิเบโอนแก้แค้นวงศ์วานของซาอูลแล้ว การกันดารอาหารก็จบลง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 21 หลังจากที่เชบา ผู้ชักชวนให้คนอิสราเอลกบฏต่อดาวิด ถูกฆ่าตายแล้ว

ในสมัยของดาวิดเกิด​กัน​ดาร​อา​หาร​อยู่​ 3 ปี
เมื่อดาวิด​ทูล​ถามพระเจ้า จึงทราบสาเหตุ ​ว่า
เพราะ​ซาอูล​และ​พงศ์​พันธุ์​ของ​เขา ​ฆ่า​คน​กิเบ​โอน
ผู้ซึ่ง​ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล​ได้​ปฏิ​ญาณ​ต่อ​พวก​เขา ว่า จะไม่ทำลายพวกเขา(ยวช.9)

ดาวิดจึงถาม​คน​กิเบ​โอน​ว่า
ดาวิด​จะ​ทำ​อย่าง​ไร​จึง​จะ​ลบ​มล​ทิน​บาป​เสีย​ได้ เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​อวย​พร​แก่​อิสราเอล?

พวกเขา​ทูล​ตอบ​ ว่า
ขอ​ทรง​มอบ​บุตร 7 คน​ของซาอูล​ให้​พวกเขา ​แขวน​คอ

และดาวิดก็ทำตาม แต่​​ทรง​ไว้​ชีวิต​เม​ฟี​โบ​เชท​บุตร​ของ​โย​นา​ธาน​ เพราะเห็นแก่​คำ​ปฏิ​ญาณ​ที่​ทั้ง​สอง​ทำ​ใน​พระ​นาม​พระ​ยาห์​เวห์ คือ​ระหว่าง​ดาวิด​กับ​โย​นา​ธาน​โอ​รส​ของ​ซาอูลทำไว้กับโยนาธาน

ดาวิดจึงนำ​ ​บุตร 2 ​คน​ของ​นาง​ริส​ปาห์​ ซึ่ง​เกิด​กับ​ซาอูล กับ​บุตร​ 5 คน​ของ​เม​ราบ ราช​ธิดา​ของ​ซาอูล
มอบ​แก่คน​กิเบ​โอน พวก​เขา​จึง​แขวน​คอ​คน​เหล่านี้​ไว้​บน​ภูเขา​

แล้ว​นาง​ริส​ปาห์ ​ก็​เอา​ผ้า​กระ​สอบ​ปู​ไว้​บน​ก้อน​หิน​ เฝ้าศพที่ถูกแขวนทั้งวันทั้งคืน
เมื่อ​ดาวิด​ทรง​ทราบ​
ดาวิด​ก็​เสด็จ​ไป​นำ​อัฐิ​ของ​ซาอูล​และ​ของ​โย​นา​ธาน​ ​มา​จาก​เมือง​ยา​เบช​กิ​เล​อาด
​ที่ถูกฝังไว้ ใน​วัน​ที่​พวก​ฟีลิส​เตีย​ประ​หาร​ซาอูล​
แล้วนำ​อัฐิ​ของ​ซาอูล​และ​ของ​โย​นา​ธาน มาฝังไว้กับ​กระ​ดูก​ของ​บรร​ดา​ผู้​ที่​ถูก​แขวน​คอ​ตาย
หลังจาก​นั้น​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​สดับ​คำ​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​แผ่น​ดิน​นั้น การกันดารอาหารก็หมดไป

ต่อมาพวก​ฟีลิส​เตีย​มา​ทำ​สง​คราม​กับ​คน​อิส​รา​เอล​อีก
อิช​บี​เบ​โนบ ที่เป็นคน​ยักษ์​ คิด​จะ​ฆ่า​ดาวิด​เสีย
แต่​อา​บี​ชัย​ ​เข้า​มา​ช่วย​พระ​องค์​ไว้ และ​ ฆ่า​เขา​เสีย
แล้ว​เหล่า​ทหาร​ก็​ทูลขอ​ ดาวิดให้ไม่​เสด็จ​ไป​ทำ​ศึก​​อีก​ต่อ​ไป​เลยเพื่อความปลอดภัย

ต่อมา​ ​ในการรบที่​เมือง​โกบ
สิบ​เบ​คัย ​ได้​ฆ่า​ สัฟ​ ผู้​เป็น​คน​ยักษ์
เอล​ฮา​นัน​ ​ได้​ฆ่า​ โก​ลิอัท(น้องโกลิอัทที่ดาวิดฆ่า)

และที่เมือง​กัท ​โย​นา​ธาน​หลานของ​ดาวิด ได้ฆ่าชาย​คน​หนึ่ง​รูป​ร่าง​ใหญ่​โต มี​นิ้ว​มือและนิ้วเท้า รวม​กัน 24 ​นิ้ว ​เสีย

1. ในสมัยของซาอูลเขาปกครองอย่างโหดเหี้ยม สังเกตได้จากที่เขาฆ่าชาวของโนบทั้งเมือง ทั้งผู้หญิงและเด็กด้วย เพียงเพราะปุโรหิตเมืองโนบให้อาหารแก่ดาวิดขณะหลบหนีซาอูล(1ซมอ.22)
ในพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึก สิ่งที่ซาอูลทำกับชาวกิเบโอนไว้
แต่ก็น่าจะเหี้ยมโหดมาก จนพวกเขาโกรธแค้นถึงเพียงนี้

การทรยศคนกิเบโอนนี้ ดูเหมือนจะเป็นบาปของคนอิสราเอลทั้งชาติ
ที่ไม่มีใครคิดทำอะไรอีกเลย เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
ดังนั้นจึงเกิดกันดารอาหารขึ้นในอิสราเอล
เมื่อดาวิดทำอะไรบางอย่าง ตามคำเรียกร้องของชาวกิเบโอน การกันดารอาหารจึงสิ้นสุดลง

เมื่อคนทำบาปแล้วคนในคริสตจักร(หรือในครอบครัว) ไม่มีใครคิดทำอะไร หรือไม่ใส่ใจ
บาปนั้นจะลุกลามกลายเป็นบาปของคริสตจักร(หรือครอบครัว)
และอาจนำปัญหาบางอย่างให้ก่อตัวขึ้นในคริสตจักร(หรือครอบครัว)
และปัญหานั้นยังคงอยู่จนกว่าใครบางคนในคริสตจักร(หรือในครอบครัว)จะทำอะไรบางอย่างกับบาปที่ถูกละเลยนั้นเสียก่อน

2. ดาวิดเห็นแก่นาง​ริส​ปาห์ ที่ทุกข์โศกเศร้าอย่างที่สุด เรื่องลูกชายที่ถูกฆ่าตาย
ดาวิดจึงเดินไปเอาอัฐิของซาอูลและโยนาธาน มาร่วมฝังกับพวกลูกชายของนาง
จึงบรรเทาความทุกข์โศกของนางลงได้บ้าง ที่ลูกชายถูกฝังอย่างมีเกียรติ

แม้ความโกรธแค้นของชาวกิเบโอน จะเกิดจากการกระทำของซาอูล
จึงทำให้ลูกหลานของซาอูลต้องเดือดร้อน
แต่ถึงกระนั้นดาวิดก็ยังเมตตาต่อคนในตระกูลของซาอูลที่ยังเหลืออยู่
ไม่ได้ดูถูก ซ้ำเติม หรือไม่สนใจใยดีต่อนาง

พระเจ้าเมตตาดาวิด ดาวิดจึงเมตตาผู้อื่น
ดาวิดเมตตาผู้อื่น จึงรับพระเมตตาจากพระเจ้าขึ้นอีก
เราสมควรเมตตาผู้อื่น เพราะเราได้รับพระเมตตาอย่างเหลือล้นจากพระเจ้า

3. สมัยซาอูล ทหารอิสราเอล วิ่งหนีโกลิอัทชายร่างยักษ์ ทั้งที่ยังไม่ทันได้ต่อสู้เลย
แต่สมัยของดาวิด ผู้ฆ่าโกลิอัท กลับมีทหารอิสราเอลอีกหลายคนที่ฆ๋าทหารร่างยักษ์ได้

เมื่อผู้นำเข้มแข็ง ก็ทำให้ผู้ตามค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตน

พระเยซูทรงเป็นผู้นำของเรา พระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
เราทั้งหลายผู้ติดตามพระองค์ จึงสามารถฆ่ายักษ์ใหญ่แห่งปัญหาได้

คำคม

“ การละเลยไม่จัดการกับบาป ก็เป็นบาปเช่นกัน ”

สรุป 2ซามูเอล 20

ภาพรวม

 • เชบาชักชวนให้คนอิสราเอลกบฏต่อดาวิด ดาวิดจึงส่งทหารไปกำจัดเชบาเสีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 20 หลังจากดาวิดได้รับเชิญให้กลับไปเป็นกษัตริย์อีกครั้ง แต่ดาวิดได้ให้ความสำคัญแก่เผ่ายูดาห์มากกว่าเผ่าอื่น

เช​บา คนเผ่า​เบน​ยา​มิน จึงยุยงคนอิสราเอลทั้งหมด ว่า
พวกเขา​ไม่​มี​ส่วน​ใน​ดาวิด
ดัง​นั้น​คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด​ ยกเว้นคนยูดาห์ ก็​ละ​จาก​ดาวิด ไปติด​ตาม​เช​บา

ดาวิดได้​รับ​สั่ง​ให้​นำ​นาง​สนม​ทั้ง 10 ​คน ที่​​ทรง​ละ​ไว้ ไป​ไว้​ใน​บ้าน​ที่​มี​ยาม​เฝ้า​หลัง​หนึ่ง
พวก​นาง​ถูก​กัก​ไว้ที่นั่น อยู่อย่าง​แม่​ม่าย​จน​วัน​ตาย

ดาวิด​สั่ง​อา​มา​สา​ ให้​ระดม​คน​ยูดาห์​เพื่อออกรบ
แต่​เขา​ก็​ทำ​งาน​ล่า​ช้า​เกิน​เวลา​ที่​กำหนด

ดาวิด​จึงสั่ง​อา​บี​ชัย​ ให้รีบนำข้าราชการไล่ตามเช​บาไป​ ก่อนที่เชบาจะเข้าไปใน​เมือง​ที่​มี​ป้อม
​โย​อาบ​ ​และ​คน​เค​เร​ธี​กับ​คน​เป​เลท​กับ​นักรบ​ทั้ง​หมด จึงออกจากเยรูซาเล็ม
เมื่อมาถึง​เมือง​กิเบ​โอน โย​อาบได้พบกัยอาสามา โยอาบ​ก็ฉวยโอกาสฆ่า​อา​มา​สา ยามที่อามาสาเผลอ แล้วทิ้งศพไว้ข้างทาง

เช​บา​กับผู้ติดตามก็เข้าไปในเมือง​เบธ​มา​อา​คาห์
​โย​อาบ​ก็​มา​​ล้อม​เขา​ไว้​
มี​หญิง​ฉลาด​คน​หนึ่ง​ ร้อง​ออก​​จาก​ใน​เมือง​ ว่า
ทำไมโยอาบคิดที่​จะ​ทำ​ลาย​เมือง ซึ่งเป็นการทำลายมร​ดก​ของ​พระเจ้า​เสีย?

โย​อาบ​จึง​ตอบ​ว่า
ไม่ได้คิดจะทำเช่นนั้น แต่กำลังไล่ตาม ​เช​บา ที่เป็นกบฏต่อ​สู้​ดาวิด
ถ้ามอบ​เขาออก​มา โยอาบก็จะกลับไป

แล้ว​หญิง​นั้น​ก็​ไป​หา​ประ​ชา​ชน​ และ​ด้วย​ปัญ​ญา​ของ​นาง
พวก​เขา​ก็​ได้​ตัด​ศีรษะ​ของ​เช​บา​ โยน​ให้​โย​อาบ
โย​อาบ​จึงนำทัพกลับไป

จากนั้นมาข้าราชการของดาวิด จึงได้แก่
โย​อาบ ​เป็น​ผู้​บัง​คับ​บัญ​ชา​กอง​ทัพ​ทั้ง​หมด​ใน​อิส​รา​เอล
​เบ​ไน​ยาห์ ​เป็น​ผู้​บัง​คับ​บัญ​ชา​กอง​คน​เค​เร​ธี​และ​คน​เป​เลท
​อา​โด​รัม​ เป็นผู้ดูแล​คน​งาน​โย​ธา
เย​โฮ​ชา​ฟัท​ ​เป็น​เจ้า​กรม​สาร​บรรณ
เช​วา​ เป็น​อา​ลักษณ์
ศา​โดก​กับ​อา​บี​ยา​ธาร์ ​เป็น​ปุโร​หิต
อิรา ​เป็น​ปุโร​หิต​ของ​ดาวิด​

1. คนอิสราเอลก่อนหน้านี้ติดตามดาวิด
พอดาวิดเสียท่า พวกเขาก็หันไปเข้าข้างอับซาโลม
พออับซาโลมตาย พวกเขาก็หันมาเข้าข้างดาวิด
พอเชบาชวนให้กบฏต่อดาวิด พวกเขาก็หันไปติดตามเชบา

จิตใจของพวกเขาโอนเอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
พวกเขาก็ทำเช่นนั้นกับพระเจ้านับครั้งไม่ถ้วน
ถึงพวกเขาจะเป็นเช่นนี้ก็ตาม พระเจ้าก็ยังทรงเมตตาตาต่อพวกเขาไม่มีเสื่อมคลาย
จึงทำให้เราเห็นพระเมตตาอันไม่มีสิ้นสุดของพระเจ้า ต่อชนชาตินี้

วันนี้เราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว
และพระองค์จะทรงมีความรักมั่นคงและพระเมตตาต่อเราอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
ไม่ว่าเราจะอ่อนแอสักเพียงใดก็ตาม

2. โยอาบฆ่าอามาสา เพราะดาวิดจะตั้งอาสามาให้เป็นใหญ่แทนโยอาบ
เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นการไม่ให้เกียรติดาวิดและความเห็นแก่ตัวของโยอาบ
ซึ่งสุดท้ายแล้วจะนำความตายอย่างอนาจมาถึงเขาในสมัยของซาโลมอน

พระเจ้าทรงยุติธรรม ในวันนี้ที่คนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นยังลอยนวล
ก็เพราะพระเจ้าทรงมีพระเมตตาให้โอกาสเขาที่จะกลับใจใหม่
และถ้าเขาไม่กลับใจ พระองค์ทรงเตรียมวันแห่งการลงโทษไว้สำหรับเขาแล้ว

3. หญิงที่มีปัญญา เมือง​เบธ​มา​อา​คาห์ สามารถช่วยคนทั้งเมืองให้รอดพ้นความพินาศได้ด้วยปัญญาของเธอ
คำถามของเธอ โยอาบไม่มีทางเลือกที่จะตอบเป็นอื่นได้เลย
เมื่อเธอกล่าวว่า
ขนาดเธอเป็นแค่หญิงอ่อนแอ ยังรู้จักรักสันติสุข และดูแลเมืองของพระเจ้า
แล้ว โยอาบจะมาทำลายมรดกของพระเจ้าอย่างนั้นหรือ?

ถ้าโยอาบตอบว่า
ใช่ จะทำลาย เขาคงไม่เป็นที่พอใจของเหล่าทหารเป็นแน่

และด้วยปัญญาของเธอ ชาวเมืองเชื่อสิ่งที่เธอบอกยอมตัดศรีษะของเชบาโยนออกนอกเมือง

น่าสังเกตว่า เธอไม่ได้บอกโยอาบว่า
จะเปิดประตูเมืองให้ แต่บอกจะโยนศรีษะเชบาออกไปให้
หมายถึง โยอาบและทหาร ไม่ต้องเข้ามาในเมืองนะ ไม่ไว้ใจ เดี๋ยวโยนออกไปให้เอง
และเมื่อชาวเมืองทำเช่นนั้นแล้ว ดูเหมือนโยอาบจะไม่มีทางเลือก
นอกจากจะต้องถอนทัพกลับ
เพื่อรักษาคำพูดว่า ไม่ได้จะมาทำลายมรดกของพระเจ้า

หญิงมีปัญญานี้ช่วยชาวเมืองให้รอดโดยนำเงื่อนไขทางรอดไปบอกแก่ชาวเมืองฉันใด
เราก็สามารถช่วยชาวเมืองชาวประเทศของเราให้รอดได้ โดยนำเงื่อนไขแห่งความรอดไปบอกแก่พวกเขาฉันนั้น

คำคม

“ ปัญญาย่อมช่วยคนให้รอดได้มากกว่ากำลังมหาศาล ”

สรุป 2ซามูเอล 19

ภาพรวม

 • ดาวิดได้รับเชิญให้กลับไปเป็นกษัตริย์อีกครั้ง และดาวิดได้ปฏิบัติต่อคนทั้งหลายด้วยเมตตา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 19 หลังจากที่อับ​ซา​โลม​พ่ายแพ้ในสงครามที่ต่อสู้กับคนของดาวิด และถูกโยอาบฆ่าตาย ซึ่งทำให้ดาวิดเป็นทุกข์โศกเศร้าเสียใจอย่างมาก

ดังนั้นชัย​ชนะ​ใน​วัน​นั้น​ จึง​กลาย​เป็น​การ​ไว้​ทุกข์​ของ​ทหาร​ทั้ง​ปวง เพราะพระ​รา​ชา​ทรงเสียใจอย่างยิ่ง
​พวก​ทหาร​แอบ​เข้า​มา​ใน​เมือง​อย่าง​กับ​พวกทหารที่​ละอาย​ใจ​หนี​ศึก​กลับ​มา

โย​อาบจึง​เข้า​เฝ้าดาวิด ​ทูล​ว่า
ดาวิดทรง​ทำ​ให้ทหาร​ทั้งหมด​ ที่ได้ช่วยปกป้องดาวิดและครอบครัว ได้​รับ​ความ​ละ​อาย
เพราะ​ดาวิด​ทรงรัก​ผู้​ที่​เกลียด​ชังดาวิด และ​ทรง​เกลียด​ชัง​ผู้​ที่​รักดาวิด
ดาวิดทำให้เหล่าทหารเห็นว่า พวกเขาไม่​มี​ค่า​สำ​หรับ​ดาวิดเลย
ถ้า​วันนี้อับ​ซา​โลมรอด และ​ทหารทั้งหมด​ตาย​ ดาวิดก็​จะ​พอ​พระ​ทัย
ดังนั้นดาวิดควรออกไป ​ให้​กำลัง​ใจ​บรร​ดา​ข้า​ราช​การ
มิฉะนั้นโยอาบและทุกคนจะละทิ้งดาวิดไปหมด
ซึ่งเรื่อง​นี้​จะ​ร้าย​แรง​ยิ่ง​กว่า​เหตุ​ร้าย​ใดๆที่ดาวิดเคยพบเจอ

ดาวิดจึงออกไปหาพวกเขา ตามคำของโยอาบ

ส่วนคน​อิส​รา​เอล​ พวกของอับซาโลมนั้น​ ต่าง​ก็​หนีกลับบ้านของ​ตน
ประ​ชา​ชน​ทั้ง​สิ้น​ก็​หมาง​ใจ​กัน​ไป​ทั่ว​อิส​รา​เอล​ทุก​เผ่า ใน​เรื่อง​ที่​จะ​ทูล​เชิญดาวิด​ให้​กลับมาเป็นกษัตริย์

​ดาวิด​ทรง​ส่ง​คน​ไป​หา​ศา​โดก​และ​อา​บี​ยา​ธาร์ ให้พวกเขาไปบอก​กับ​พวก​ผู้ใหญ่​ของ​คน​ยู​ดาห์​ ว่า
ให้รีบมาเชิญดาวิดให้​เสด็จ​กลับ​พระ​ราช​วัง​ เพราะเผ่าอื่นๆกำลังจะเชิญแล้ว

และ ​บอก​อา​มา​สา​ว่า
ดาวิดจะให้เขา​เป็น​ผู้​บัง​คับ​บัญ​ชา​กอง​ทัพ​​แทน​โย​อาบ​

คน​ยู​ดาห์​ทั้ง​ปวง​ก็เห็นดีด้วย ​จึง​ส่ง​คน​ไป​ทูล​เชิญดาวิดกลับพระราชวัง
ขณะที่ดาวิดเสด็จ​กลับ​ คนยู​ดาห์​ก็​พา​กัน​มา​ ​รับ​เสด็จ​พระ​รา​ชา

ชิ​เม​อี ก็รีบ​ลง​มา​พร้อม​กับ​คน​ยู​ดาห์​ ด้วย
เขามาพร้อมกับคน​เผ่า​เบน​ยา​มิน​ 1,000 คน

และ​ศิบา​ ก็มาพร้อม​กับ​บุตร 15 คน กับ​คน​ใช้​อีก 20 คน

ชิ​เม​อี ทูลขอประทานอภัยจากดาวิด ที่เขาได้แช่งสาปและเอาหินขว้างดาวิด
เขากล่าวว่า เขาสำนึกผิดแล้ว ​วัน​นี้เขาจึงได้​มา​ต้อนรับดาวิดเป็น​คน​แรก​ใน​พงศ์​พันธุ์​โย​เซฟ​ทั้งหมด
แต่อา​บี​ชัยเสนอดาวิดว่า ให้ฆ่าชิเมอีเสีย
แต่ดาวิดก็เลือกยกโทษให้แก่ชิเมอี

เม​ฟี​โบ​เชท ก็มา​รับ​เสด็จด้วย
และอธิบายว่า วันที่ดาวิดออกจากเยรูซาเล็มนั้น เขาตั้งใจจะตามไปด้วย
แต่ศิบา มหาดเล็กของเขา กลับไม่ยอมให้เขาไป แล้วยังใส่ร้ายเขาอีกด้วย

แต่ดูเหมือนดาวิดทุกข์ใจและมีหลายสิ่งที่ต้องทำ เกินกว่าจะไปใส่ใจเรื่องนี้
ดาวิดจึง​ตัด​สิน​ใจ​ว่า ให้เมฟีโบเชท​กับ​ศิบา แบ่ง​ที่​ดิน​กัน ครึ่งละครึ่งก็แล้วกัน

บาร​ซิล​ลัย ผู้ได้​นำ​เสบียง​อา​หาร​มา​ถวายดาวิด ตอนที่ดาวิดหนีมาที่​มา​หะ​นา​อิม​นั้น ก็มาส่งดาวิดกลับพระราชวังด้วย
ดาวิดจึงชวนเขาไปให้​อยู่​กับดาวิด​ที่​เย​รู​ซา​เล็ม แล้วดาวิดจะเลี้ยงดูเขาเอง
แต่เขาปฏิเสธ เนื่องจากเขาอายุมากแล้ว ไม่ต้องการให้เป็นภาระแก่ดาวิด
เขาจึงได้ให้ ​คิม​ฮาม​ผู้​รับ​ใช้​ของเขา​ ตาม​เสด็จดาวิดไปแทน

เมื่อดาวิดเสด็จ​มาถึง​กิล​กาล คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด​มา​เฝ้าดาวิด ทูล​​ว่า
​คน​ยูดาห์ได้​ลัก​พาไปโดยไม่บอกกล่าวแก่พวกเขา
ทั้งที่พวกเขา​เป็น​พวก​แรก​ที่​พูด​เรื่อง​การ​นำ​ดาวิดกลับมา

จึงเกิดการโต้เถียงกัน
แต่​ถ้อย​คำ​ของ​คน​ยู​ดาห์​ก็​รุน​แรง​กว่า​ถ้อย​คำ​ของ​คน​อิส​รา​เอล

1. ทหารของดาวิดยอมทิ้งบ้านออกมาเพื่อติดตามและปกป้องดาวิด
แต่ดาวิดมัวสนใจแต่ความสูญเสียของตนเอง จนไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของเหล่าทหารที่จงรักภักดีเหล่านั้น
จนดาวิดเกือบต้องสูญเสียพวกเขาไป

หากเรามัวแต่สนใจตนเอง โดยไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคนที่รักเรา
เรากำลังทำร้ายเขา และกำลังผลักดันเขาออกไปจากชีวิต

วันนี้พระเจ้าทรงรักเราอย่างที่สุด
เรากำลังทำอะไรที่เป็นการผลักไสไล่ส่งพระองค์ออกไปจากชีวิตของเราอยู่หรือไม่?

2. ดาวิดให้อภัยแก่ชิเมอี อาจเพราะเขาได้รับการอภัยจากพระเจ้า หรืออาจเพราะชิเมอีมากับคน 1,000 คน ดาวิดไม่อยากให้มีการนองเลือด หรืออาจเพราะหมั่นไส้อาบีชัยน้องโยอาบ ที่สองพี่น้องนี้ชอบขัดคำสั่งดาวิด
อย่างไรก็ดี สรุปแล้วดาวิดก็ไม่ลงโทษชิเมอี จากการกระทำที่เขาแช่งสาปและเอาหินขว้างดาวิด ในยามที่ดาวิดตกอับ

พระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาอยู่เสมอแก่คนบาป คนชั่ว ที่สำนึกผิด โดยวิธีการของพระองค์

3. บารซิลลัย ได้สำแดงความเมตตาแก่ดาวิด โดยไม่ต้องการรับสิ่งใดตอบแทนเลย สิ่งนี้ในที่สุดกลับเป็นพระพรมากมายแก่เขา บุตรหลานของเขาได้รับการดูแลอย่างดีจากซาโลมอน กษัตริย์ที่มั่งคั่งที่สุดในช่วงเวลานั้น (1พกษ. 2:7)

สิ่งดีที่เราทำ โดยไม่หวังผลตอบแทน ในที่สุดพระเจ้าจะทรงตอบแทนแก่เราเอง ในเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งจะมากล้นเกินกว่าที่เราคาดคิดเสียอีก

4. เพราะดาวิดให้สิทธิพิเศษแก่เผ่ายูดาห์มากกว่าเผ่าอื่นๆ จึงนำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้น
จนนำไปสู่ปัญหาใหญ่ในบทต่อมา
ความลำเอียงจะทำให้เกิดความแตกแยก

หากเราพิจารณาจากผู้นำที่เป็นมนุษย์ จะทำให้เราไม่ค่อยพอใจคนบางคนได้
แต่ถ้าเราพิจารณาจากพระเจ้าผู้ยุติธรรม จะทำให้เราสามารถเห็นใจและรักต่อผู้อื่นได้เสมอ

คำคม

“ ผู้ซาบซึ้งในพระเมตตาที่ได้รับ จะมีเมตตาต่อผู้อื่น ”

สรุป 2ซามูเอล 18

ภาพรวม

 • อับ​ซา​โลม​พ่ายแพ้ในสงครามที่ต่อสู้กับคนของดาวิด และถูกโยอาบฆ่าตาย เมื่อดาวิดทราบข่าวจึงเสียใจอย่างมาก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 18 เมื่อดาวิดรอดพ้นมือของอับซาโลม โดยยกข้ามแม่น้ำจอร์แดน ไปอยู่ที่เมือง​มา​หะ​นา​อิมแล้ว

ดาวิด​ทรง​จัด​ตั้ง​นาย​พัน​นาย​ร้อย​ให้​ควบ​คุมทหาร
ทรง​จัด​ทัพ​ออก​เป็น 3 ส่วน ให้​อยู่​ใน​บัง​คับ​บัญ​ชา​ของ​โย​อาบ​ , อา​บี​ชัย และ​อิท​ทัย ​คน​กัท
ดาวิดต้องการ​จะ​ออก​ไป​รบด้วย

แต่​พวก​ทหาร​ ​ทูล​ห้ามไว้ โดยให้เหตุผลว่า
ถ้า​พวก​เขาไปเอง เวลาพวกเขาจะ​หนี​ไป ศัตรูก็จะไม่ไล่ตาม
แต่ถ้าดาวิดไปด้วย ในสายตาของศัตรูชีวิตของดาวิด​มี​ค่าเท่ากับทหาร 10,000 ​คน
ดังนั้นพวกศัตรูจึงจะไม่ยอมเลิกไล่ตามเป็นแน่

ดาวิดจึงทำตามสิ่งที่พวกทหารเสนอ ไม่ได้ออกไปรบด้วย
ดาวิด​ทรง​บัญชา​โย​อาบ อา​บี​ชัย และ​อิท​ทัย ​ว่า
อย่าทำอะไรรุนแรงแก่​อับ​ซา​โลม
ทหาร​ทั้งสิ้น​ก็​ได้​ยิน​คำ​บัญชา​นี้

เมื่อสู้รบ​กัน​ใน​ป่า​เอฟ​รา​อิม ​คน​อิส​รา​เอล​ก็​พ่าย​แพ้​ พวก​ของ​ดาวิด
​วันนั้น​มี​ทหาร​ตาย 20,000 คน โดย​พวก​ทหาร​ตายเพราะป่ามาก​กว่าตายเพราะ​ดาบ​

เมื่อ​อับ​ซา​โลม​กำลังขี่​ล่อ​หนี ผมของเขา​ก็​ติด​กิ่ง​ต้น​โอ๊ก​แน่น แขวนอยู่ลงมาไม่ได้ ส่วน​ล่อ​ก็วิ่ง​เลย​ไป

ชาย​คน​หนึ่ง​มา​เห็น​ จึง​ไป​แจ้ง​โย​อาบ​
โย​อาบ​ จึงพูดกับเขาว่า
เขา​เห็นอับซาโลมแล้ว ทำไมไม่ฆ่าเสียเลย ถ้าทำโยอาบคงให้​เงิน 10 แผ่น​กับ​สาย​รัด​เอว​ 1 เส้น​ แก่เขาแน่
เขาจึงตอบ​ว่า
ต่อให้ได้เงิน 1,000 แผ่น ก็ไม่กล้าทำ เพราะทุกคนได้ยินดาวิดสั่งไว้ว่า ให้​ป้อง​กัน​อับ​ซา​โลม​ ​เพื่อ​เห็น​แก่ดาวิด

โย​อาบ​จึง​​เอา​หลาว 3 ​อัน​ ​แทง​เข้า​ไป​ใน​หัว​ใจ​ของ​อับ​ซา​โลมซึ่งอยู่​ต้น​โอ๊ก
แล้วทหาร​หนุ่ม​ 10 ​คน​ ​ของ​โย​อาบ ก็รุมฆ่า​อับ​ซา​โลม​เสีย

โย​อาบ​ก็​เป่า​เขา​สัตว์ และ​พวกทหาร​ก็​กลับ​จาก​การ​ไล่​ตาม​อิส​รา​เอล
เขา​ก็​ยก​ศพ​อับ​ซา​โลม​โยน​ลง​ไป​ใน​บ่อ​ใหญ่​ เอา​หิน​กอง​ทับ​ไว้​เป็น​กอง​ใหญ่​มหึ​มา

อา​หิ​มา​อัส​ ขอ​เป็นคน​วิ่ง​นำ​ข่าว​ไปแจ้งข่าวชัยชนะแก่ดาวิด
โย​อาบ​ ​ตอบ​เขา​ว่า เขาอย่า​นำ​ข่าว​เลย เพราะ​ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ข่าวดี เนื่องจากอับซาโลมเสียชีวิตแล้ว
โย​อาบ จึงสั่ง​ชาว​คูช​คน​หนึ่ง​ ให้​ไป​แจ้งข่าวแก่ดาวิดแทน

อา​หิ​มา​อัส​ จึงขอโย​อาบ​อีกครั้ง​ว่า ขอให้เขาไปแจ้งข่าวเถิด
โย​อาบ​อนุญาต
​อา​หิ​มา​อัส​ก็​วิ่ง​ไป​ ขึ้น​หน้า​ชาว​คูช​ คนนั้น​ไป

แล้ว​อา​หิ​มา​อัส​ ทูลดาวิด​ว่า
พวกของดาวิดเป็นฝ่ายชนะสงคราม

ดาวิดจึงตรัส​ถามถึงอับ​ซา​โลม
อา​หิ​มา​อัส​ทูล​ตอบ​ว่า เขาไม่ทราบรายละเอียด

แล้วชาว​คูช​นั้น​ก็​มา​ถึง ทูล​ว่า
พวกของดาวิดชนะสงคราม
ดาวิดจึงถามเขาถึงอับ​ซา​โลม
ชาว​คูช​นั้น​ ตอบ​ว่าอับซาโลมตายแล้ว

ดาวิดจึงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง และ​ทรง​กัน​แสง
และตรัส​ว่า ดาวิด​อยาก​จะ​ตาย​แทน​อับ​ซา​โลม​

1. ดาวิดต้องการออกรบด้วย น่าจะเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุร้ายแก่อับซาโลม
ดาวิดแบ่งทหารออกเป็น 3 ส่วน ก็น่าจะเพื่อไม่ให้ใครมีอำนาจเด็ดขาดแต่ผู้เดียว ในการสั่งฆ่าอับซาโลม
เรื่องสังเกตได้จาก เมื่อคนกลับมารายงาน ดาวิดไม่สนใจเกี่ยวกับผลการรบเลย ถึงได้ข่าวชนะก็ไม่ดีใจ
สนใจแต่เรื่องของอับซาโลมเท่านั้น

ไม่ว่าดาวิดจะวางแผนรอบคอบสักเพียงใด แต่แผนการของพระเจ้าสำหรับอับซาโลมก็ทรงสำเร็จอยู่ดี
2ซมอ. 17:14 “…เพื่อ​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​นำ​เหตุ​ร้าย​มา​ยัง​อับ​ซา​โลม”

เราควรวางแผนอย่างดีและรอบคอบ
แต่ขณะเดียวกันก็พึงตระหนักว่า มีแต่สิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น ที่จะเกิดขึ้นเป็นจริง

2. ในสงครามนี้ มีคนตายเพราะดาบไม่ถึงหมื่นคน แต่มีคนตายเพราะป่าหมื่นกว่าคน
แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าไม่พอพระทัยสำหรับคนเหล่านั้นที่ยกทัพมาตามฆ่าดาวิด ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้

เพราะดาวิดไม่ยอมทำร้ายซาอูล ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้ ไม่ว่าซาอูลจะไม่ดีสักเพียงใดก็ตาม
ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่ดาวิดเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้นั้น
ใครก็ตามที่บังอาจทำร้ายดาวิด จึงต้องพบกับความพินาศยิ่งใหญ่

วันนี้ หากเราให้เกียรติคนอื่นเพราะเห็นแก่พระเจ้า
ในยามที่เราสมควรได้รับเกียรติ พระเจ้าจะทรงประทานเกียรตินั้นแก่เราอย่างสง่างาม

3. ผมของอับ​ซา​โลม​เคยเป็นศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของเขา ที่มีผมมากและยาวกว่าใคร (2ซมอ. 14:26)
แต่บัดนี้สิ่งที่ทำให้เขาภาคภูมิใจนั้น กลับเป็นสิ่งที่นำให้ตัวเขาเองพบกับหายนะ

เราไม่อาจไว้วางใจในสิ่งที่เราภาคภูมิใจในวันนี้ได้ เพราะมันไม่แน่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเราเสมอไป
แต่สำหรับผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้า จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองตลอดไป

4. ชายที่ไปแจ้งโยอาบ เรื่องอับซาโลม นั้น เขาเพียงแค่ได้ยินคำสั่งของดาวิด
ก็ยำเกรงจนไม่กล้าทำร้ายอับซาโลม
แต่โยอาบนั้น ดาวิดสั่งกับเขาโดยตรง
เขาเองกลับไม่ยำเกรงดาวิดเลย โดยการจงใจขัดคำสั่ง
ฆ่าอับซาโลม และยังสั่งให้ลูกน้องร่วมฆ่าอีกด้วย
สิ่งนี้จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โยอาบ ต้องจบชีวิตลงอย่างไม่สง่างามในสมัยของซาโลมอน

อย่าเป็นเหมือนโยอาบ ที่ไม่ยำเกรง ผู้ที่สมควรได้รับความยำเกรง

5. ต่อไปนี้เป็นภาพเปรียบเทียบ ที่ผมได้แง่คิดจากเรื่องนี้ ไม่ได้หมายความว่าพระคัมภีร์ตอนนี้จะสื่อเช่นนั้น
ชายชาวคูช ผู้นำข่าวร้ายออกวิ่งมาก่อน
แต่​อา​หิ​มา​อัส ผู้นำข่าวดี วิ่งมาถึงก่อน
แล้ว ข่าวร้ายค่อยมาตามมาถึง

เหมือน การประกาศการพิพากษาของพระเจ้า เหนือ มนุษย์ที่ทำบาป
ดูเหมือนเริ่มต้นขึ้นก่อน ในพระคัมภีร์เดิม
แต่ข่าวดีเรื่องความรอดในพระเยซูคริสต์มาถึงมนุษย์ก่อน
ในพระคัมภีร์ใหม่
แล้วอีกไม่นานข่าวร้าย คือพระเจ้าจะทรงเริ่มพิพากษามนุษย์ตามการกระทำของเขาแต่ละคนจะมาถึง
ในวันแห่งการพิพากษา

อีกไม่นาน วันแห่งการพิพากษาก็จะมาถึงแล้ว

คำคม

“ แผนของมนุษย์จะสำเร็จหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นกับความรอบคอบของแผนนั้น
แต่ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระเจ้า ”

สรุป 2ซามูเอล 17

ภาพรวม

 • ดาวิดรอดพ้นมือของอับซาโลม เพราะ หุชัย เสนอคำแนะนำคัดค้านคำแนะนำของอาหิโธเฟล ที่แนะนำให้อับซาโลมส่งคนไปฆ่าดาวิดในทันที

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 17 หลังจากที่ดาวิดหนีออกจากเยรูซาเล็ม อาหิโธเฟลก็แนะนำให้อับซาโลมหลับนอนกับสนมของดาวิดเพื่อสร้างบารมีให้แก่อับซาโลม

แล้ว​อา​หิ​โธ​เฟล​ก็ทูล​อับ​ซา​โลม​
ขอ​ทหาร 12,000 คน ให้แก่เขา เพื่อจะ​ไล่​ตาม​ไปฆ่าดาวิด
ขณะที่ดาวิดและทหารกำลัง​เหน็ด​เหนื่อย​
เมื่อฆ่าดาวิดแล้ว ก็จะ​​นำ​ทหารของดาวิด​​กลับ​มา​เข้า​ฝ่ายอับซาโลม

​อับ​ซา​โลม และ​บรร​ดา​ผู้ใหญ่ ก็​พอใจ​ ในคำแนะนำนี้
แล้วอับ​ซา​โลม ก็เรียก​หุชัย​ ​เข้า​มา เพื่อเสนอความเห็น
​หุชัย​ทูล​อับ​ซา​โลม​ว่า
คำ​แนะนำ​ของอาหิ​โธเฟล​​ใน​ครั้ง​นี้​ไม่​ดี
เพราะตอนนี้ดาวิดและ​เหล่า​นักรบที่อยู่ด้วย กำ​ลัง​โกรธจัด
และดาวิดก็​ชำ​นาญ​ศึก คง​จะ​ไม่​ทรง​พัก​อยู่​กับ​พวก​ทหาร
และถ้า​การ​สู้​รบใน​ครั้ง​แรกนี้ไม่สำเร็จ คนที่อยู่กับอับซาโลมก็จะใจฝ่อไป

ดังนั้นอับซาโลมควร​รวบ​รวม​อิส​รา​เอล​ทั้งหมด​ แล้วอับซาโลมก็นำทัพออก​ไป​รบ
แล้วฆ่าดาวิดและคนที่อยู่กับดาวิดให้หมดในคราเดียว

อับ​ซา​โลม​และ​คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​ปวง​ เห็นดีด้วยกับคำแนะนำของ​หุชัย​
เพราะ​พระเจ้า​ทรง​กำ​หนด​ให้​คำ​ปรึก​ษา​อัน​ดี​ของ​อา​หิ​โธ​เฟล​พ่าย​แพ้ไป
เพื่อ​​จะ​ทรง​นำ​เหตุ​ร้าย​มา​ยัง​อับ​ซา​โลม

แล้ว​หุชัย​จึง​บอก​ศา​โดก​และ​อา​บี​ยา​ธาร์​ ให้​รีบ​ส่ง​คน​ไป​แจ้งดาวิด​ให้​ทรง​ทราบ
เขาจึงส่งโย​นา​ธาน​และ​อา​หิ​มา​อัส​ ให้รีบไปส่งข่าวให้ดาวิด
แต่​อับ​ซา​โลม ทราบเสียก่อน จึงส่งคนออกหาล่าพวกเขา
เขา​ทั้ง​สอง​ลง​ไป​ซ่อนตัวอยู่​ใน​บ่อ​ ของบ้าน​ชาย​คน​หนึ่ง​ที่​บา​ฮู​ริม
ภรร​ยา​ของ​เขา​ก็​เอา​ผ้า​มา​ปู​ปิด​ปาก​บ่อ
แล้ว​ก็​เกลี่ย​ปลาย​ข้าว​ตาก​อยู่​บน​นั้น
คนของ​อับ​ซา​โลมจึงค้น​หา​ไม่​พบ​ จึงกลับ​ไป​เย​รู​ซา​เล็ม

เมื่อเขา​ทั้ง​สอง​ขึ้น​มา​จาก​บ่อ ก็ไป​ทูล​กษัตริย์​ดาวิด​
ให้​รีบ​ข้าม​แม่​น้ำ​ไป เพื่อจะไม่ถูกโจมตี
ดาวิดก็ทำตาม

เมื่อ​อา​หิ​โธ​เฟล​เห็น​ว่า​ไม่​มี​ใคร​ทำ​ตาม​คำ​ปรึก​ษา​ของ​เขา
ก็​กลับ​ไป เมือง​ของ​ตน ​แล้ว​ก็​ผูก​คอ​ตาย

ส่วน​อับ​ซา​โลม กับ​คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​สิ้น​ที่​อยู่​กับ​พระ​องค์​ ก็​ตั้ง​ค่าย​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​กิเลอาด
อับ​ซา​โลม​ทรง​ตั้ง​อา​มา​สา​เป็น​แม่​ทัพ​แทน​โย​อาบ
แม่ของอา​มา​สา​ เป็นลูกพี่ลูกน้องกับโย​อาบ

ดาวิด​ก็ไปยัง​เมือง​มา​หะ​นา​อิม
ณ ที่นั่น โชบี​ , ​มา​คีร์​ และ​บาร​ซิล​ลัย​ ได้​ขน​ที่​นอน และสเบียงอาหารมาถวาย​แด่​ดาวิด และ​ให้​พวก​ทหาร​

1. อาหิโธเฟลให้คำแนะนำที่ดีเยี่ยมในทางยุทธวิธี แต่กลับไม่มีใครฟังเขา
เพราะพระเจ้ามีแผนการบางอย่างของพระองค์เตรียมไว้แล้ว

ไม่ว่ามนุษย์จะฉลาดและคิดวางแผนอย่างรอบคอบสักเพียงใดก็ตาม
แต่จะมีเพียง สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นได้
ดังนั้นถ้าพระเจ้าผู้ทรงรักเราที่สุดทรงอนุญาต สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจึงไม่น่ากลัวเลย

2. อาหิโธเฟลผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศ แต่จิตใจคับแคบ
เมื่อเห็นว่า คำปรึกษาของตนไม่มีใครฟัง ก็คิดสั้นฆ่าตัวตายเสียแล้ว
คนที่มีสติปัญญา อาจไม่ได้ดำเนินชีวิตตามทางแห่งสติปัญญาเสมอไป
แต่คนที่ดำเนินตามพระคำของพระเจ้า จะดำเนินตามทางแห่งสติปัญญาเสมอ

3. เพื่อให้ดาวิดรอดพ้นภัยในครั้งนี้
พระเจ้าทรงเตรียม หุชัย , ​ศา​โดก , ​อา​บี​ยา​ธาร์ , โย​นา​ธาน , ​อา​หิ​มา​อัส , ภรรยาของชายที่​บา​ฮู​ริม , โชบี​ , ​มา​คีร์​ และ​บาร​ซิล​ลัย เอาไว้

พระเจ้าทรงจัดเตรียมของคนพระเจ้า เอาไว้ในที่ที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อช่วยเราให้รอดปลอดภัย

คำคม

“ พระเจ้ามีคนของพระองค์เตรียมไว้พร้อมแล้ว เพื่อช่วยผู้ที่ยำเกรงพระองค์ ”

สรุป 2ซามูเอล 16

ภาพรวม

 • เมื่อดาวิดหนีออกจากเยรูซาเล็ม ชิเมอีได้มาสาปแช่งและปาหินใส่ดาวิด ส่วนอาหิโธเฟลก็แนะนำให้อับซาโลมหลับนอนกับสนมของดาวิดเพื่อสร้างบารมีให้แก่อับซาโลม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 16 หลังจากอับซาโลมก่อการกบฏ ดาวิดจึงนำบรรดาข้าราชการหนีออกจากเยรูซาเล็ม

ระหว่างทาง ศิบา ​มหาด​เล็ก​ของ​เม​ฟี​โบ​เชท ​ก็​เข้า​มา​เฝ้า​ดาวิด พร้อมกับลาและเสบียงอาหาร
เพื่อมามอบให้แก่ดาวิดและผู้ติดตาม
เศบาทูลดาวิดว่า เม​ฟี​โบ​เชท ไม่ได้มาด้วย เพราะคิด​ว่า วัน​นี้​เขาคงได้​ราช​อา​ณา​จักร​ของซาอูลคืน จากการตกอับของดาวิด
ดาวิดจึง​ตรัส​กับ​ศิบา​ว่า จากนี้ไป​ทรัพย์​สม​บัติ​ของ​เม​ฟี​โบ​เชท​ทั้งหมด จะ​ตก​เป็น​ของ​ศิบา

เมื่อดาวิด​ ​มา​ถึง​ตำ​บล​บา​ฮู​ริม ชิเมอี เป็น​คน​หนึ่ง​อยู่​ในวงศ์​วาน​ซาอูล ก็ออก​มา
เดิน​พลาง​สาป​แช่ง​พลาง และ​เอา​หิน​ขว้าง​ดาวิด และพวกผู้ติดตาม

อา​บี​ชัย ​จึง​ทูล​ขออนุญาต ​ข้าม​ไป​ตัด​หัวชิเมอี เสีย
แต่​ดาวิด​ตรัส​ว่า ถ้า​เขา​สาป​แช่ง​เพราะ​พระเจ้าอนุญาตให้เขาสาปแช่ง​ดาวิด
ก็ช่างเขาเถิด ให้​เขา​สาปแช่ง​ไป
บาง​ที​พระเจ้าจะ​ทอด​พระ​เนตร​ความ​ทุกข์​ใจ​ของ​ดาวิด
และ​จะ​ทรง​ตอบ​สนองดาวิด​ด้วย​การ​ดี​แทน​คำ​สาป​แช่ง​​นี้

ดาวิด​จึง​ทรง​ดำ​เนิน​ไป​ตาม​ทาง พร้อม​กับ​ทหาร​ของ​พระ​องค์
​ชิ​เม​อี​ก็​เดิน​ไป​ตาม​เนิน​เขา​ตรง​ข้าม พลาง​สาปแช่ง​พลาง เอา​ก้อน​หิน​ขว้าง​และ​เอา​ฝุ่น​ซัด​ใส่
ดาวิดกับผู้ติดตาม​ก็​มา​ถึง​ที่หมาย​ด้วย​ความ​เหนื่อย​อ่อน

เมื่ออับ​ซา​โลม มา​ถึง​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม พร้อมกับ​อา​หิ​โธ​เฟล​
​หุชัย​ ก็​เข้ามา​เฝ้า​อับ​ซา​โลม ​ทูล​​ว่า เขาขออยู่ฝ่ายที่พระเจ้าและ​ประ​ชา​ชน เลือก

ส่วนอา​หิ​โธ​เฟล​ทูล​อับ​ซา​โลม​ว่า
ให้​เข้าหลับนอนกับ​พวก​นาง​สนม​ของดาวิด
เพื่อให้​คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมดรู้ว่า อับซาโลมไม่กลัวดาวิดอีกต่อไป และจะไม่มีหวังที่จะกลับคืนดีกันได้อีกแล้ว
ซึ่งจะทำให้ทุกคนที่อยู่ฝ่ายอับซาโลม​เข้ม​แข็ง​ขึ้น ไม่ต้องเกรงว่า หากพ่อลูกคืนดีกันแล้วพวกเขาจะเดือดร้อน
อับ​ซา​โลม​ก็​ทรง​เข้า​หา​พวก​นาง​สนม​ของ​ดาวิด ในเต็นท์ที่กางไว้บนดาดฟ้าหลังคา

1. ศิบา ​มหาด​เล็ก​ของ​เม​ฟี​โบ​เชท ทูลดาวิดเรื่องเจ้านายของเขา ไม่ตรงกับที่เมฟีโบเชทพูด ใน 2ซมอ. 19:26-27 เรื่องนี้ไม่แน่ชัดว่าความจริงเป็นเช่นใด เพราะดาวิดเอง ใน 2ซมอ. 19 ก็ไม่ได้ตัดสินในเรื่องนี้
แต่ถ้าดูจากท่าทีของเม​ฟี​โบ​เชท​ ใน 2ซมอ. 19:30 ก็อาจพอเดาได้ว่า ศิบา น่าจะพูดโกหก

การตัดสินเรื่องใดๆก็ตาม อย่าฟังความเพียงข้างเดียว

2. เมื่อชิเมอี มาสาปแช่งดาวิดและเอาหินขว้างดาวิด ขณะที่หนีออกจากเมือง
ดาวิดสามารถใช้ทหารไปฆ่าชิเมอีได้อย่างง่ายดาย
แต่ดาวิดรู้ดีว่า สิ่งนี้เป็นมาจากพระเจ้า
เขาจึงยอมอดทนรับความอับอายและความอัปยศนี้อย่างเต็มใจ
โดยหวังพึ่งพระเมตตากรุณาจากพระเจ้า
เพื่อจะทำให้คำแช่งสาปและความอัปยศนี้กลับกลายเป็นสิ่งดี
ซึ่งต่อมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ดาวิดได้กลับเป็นกษัตริย์อีกครั้ง

เมื่อพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับเรา
ให้เราเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นอย่างถ่อมใจ โดยพึ่งพระคุณพระเมตตาของพระเจ้า
แล้วเราจะพบพระคุณและพระเมตตาอย่างเหลือล้นของพระเจ้าอย่างแน่นอน

3. อา​หิ​โธ​เฟล​ได้รับปัญญาจากพระเจ้า
แต่กลับใช้ปัญญานั้นแนะนำอับซาโลมในการทำสิ่งชั่วร้าย
ผลสุดท้ายของอาหิโธเฟล จึงพบกับจุดจบที่น่าเศร้าในเวลาต่อมา

สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา หากนำมาใช้เพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น จะเป็นพระพรต่อตนเองมากมาย
แต่หากนำมาใช้ทำร้ายหรือเอาเปรียบผู้อื่น จะนำผลเสียหายยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิต

คำคม

“เมื่อเราเผชิญเหตุการณ์โดยพึ่งพระเมตตาของพระเจ้า เราจะพบพระเมตตาของพระเจ้าในเหตุการณ์นั้น “

สรุป 2ซามูเอล 15

ภาพรวม

 • อับซาโลมก่อการกบฏ ดาวิดจึงนำบรรดาข้าราชการหนีออกจากเยรูซาเล็ม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 15 หลังจากที่โยอาบขอดาวิด ให้นำอับซาโลมกลับมาเยรูซาเล็มแล้ว ในที่สุดดาวิดก็กลับมาความสัมพันธ์อันดีกับอับซาโลมอีกครั้งแล้ว

อับ​ซา​โลม​ก็เริ่มสร้างบารมีของตน โดยจัด​ขบวนนำหน้า เวลาจะไปไหนมาไหน
และตื่น​​แต่​เช้า​ตรู่ ไปยืนที่​ทาง​เข้า​ประ​ตู​เมือง
เพื่อบอกคนที่มาร้องทุกข์ว่า ​พระ​รา​ชา​ไม่​ได้​สนใจ​ฟังพวก​เขา แต่อับซาโลมยินดีที่จะช่วยพวกเขา
อับ​ซา​โลม​ก็เริ่ม​ชนะ​ใจ​บรรดา​คน​อิส​รา​เอลทั้งหลาย

4 ปี ต่อมา อับ​ซา​โลม​ทูล​ขอ​อนุ​ญาตดาวิด ที่เขาจะไป​แก้​บน ต่อพระเจ้า​ที่​เมือง​เฮโบรน
​แล้วเขาก็ไป​ยัง​เมือง​เฮ​โบรน
แต่​เขา​ได้​ส่ง​ผู้​สื่อ​สาร​ลับ​ไป​ทั่ว​อิส​รา​เอล ​ว่า
เมื่อพวกเขา​ได้​ยิน​เสียง​เขา​สัตว์​เมื่อ​ไร จง​กล่าว​กัน​ว่า
‘อับ​ซา​โลม​เป็น​กษัตริย์​ที่​เฮ​โบรน’ 

อับซาโลมได้เชิญ ชาย 200 คน​จาก​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม ​ไป​เฮโบรนกับเขาด้วย
แต่คน​เหล่า​นี้​ไม่​รู้​เรื่อง​ว่า อับซาโลมกำลังจะทำอะไร
อับ​ซา​โลม​​ส่ง​คน​ไป​เชิญ​อา​หิ​โธ​เฟล​ ที่​ปรึก​ษา​ของ​ดาวิด ​มา​ร่วมการ​คบ​คิด​กัน​นั้นด้วย

มีคนมาทูลดาวิด ว่า
“ใจ​ของ​คน​อิส​รา​เอล​คล้อย​ตาม​อับ​ซา​โลม​ไป​แล้ว”

​ดาวิด​จึง​หนีออกจากเยรูซาเล็ม พร้อมกับบรรดา​ข้า​ราช​การ​ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อไม่ให้เกิดการนองเลือดในเมือง
แต่ดาวิดได้ละ​นาง​สนมไว้ 10 คน

ในคนที่ติดตามไปนั้นมี ​คน​เค​เร​ธี​และ​คน​เป​เลท​กับ​คน​กัท 600 คน​ที่​​มา​จาก​เมือง​กัท อยู่ด้วย
ดาวิดจึงตรัสกับ ​อิท​ทัย​ คน​กัท​ ว่า ให้​กลับ​ไป​บ้าน​เมือง​ของ​เขา​เถิด
แต่​อิท​ทัย​ไม่กลับ เขายินดีติดตามดาวิดไป

ศา​โดก ​กับ​คน​เลวี​ทั้ง​สิ้น ก็หาม​หีบ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​เจ้า​ตามมาด้วย
แต่ดาวิดสั่งให้พวกเขา ​หาม​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​กลับ​เข้า​ไป​ใน​เมือง
เพราะถ้าพระเจ้าทรง​โปรด​ ดาวิด​จะ​​กลับมาอีก
แต่ถ้าพระเจ้าไม่​พอใจ​ดาวิดแล้ว ก็ขอ​พระ​องค์​ทรง​ทำ​ ​ตาม​ที่​พระ​องค์​ทรง​เห็น​ชอบ​เถิด
ศา​โดก​กับ​อา​บี​ยา​ธาร์​จึง​หาม​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​กลับ​ไป​

ดาวิด​ก็ไป​ตาม​ทาง​ขึ้น​ภูเขา​มะกอก​เทศ ​ร้องไห้ มีผ้าคลุมศรีษะ และเดินเท้า​เปล่า
และ​ทหาร​ทั้ง​หมด​ที่​อยู่​ด้วย ​ก็​เอา​ผ้า​คลุม​ศีรษะ​เดิน​ไป​พลาง​ร้อง​ไห้​พลาง

มี​คน​ทูล​ดาวิด ​ว่า อา​หิ​โธ​เฟล​อยู่​ใน​พวก​คิด​กบฏด้วย
หุชัย​ เข้า​มา​เฝ้าดาวิด เพื่อจะติดตามไปด้วย
แต่ดาวิดให้เขา​กลับ​เข้า​ไป​ใน​เมือง คอยแนะนำอับซาโลมเพื่อจะ​ทำ​ให้​คำ​ปรึก​ษา​ของ​อา​หิ​โธ​เฟล​พ่าย​แพ้​ไป
หุชัย​ สหาย​ของ​ดาวิด​จึง​กลับ​เข้า​ไป​ใน​เมือง
ขณะที่​อับ​ซา​โลม​กำ​ลังเข้า​กรุง​เย​รู​ซา​เล็มพอดี

1. อับซาโลมยึดบัลลังก์จากกษัตริย์ดาวิด มาได้อย่าง่ายดาย
ไม่ใช่ด้วยกำลังทหารที่เข้มแข็ง
แต่ด้วยเพียงข่าวที่ทำให้เข้าใจผิดว่า ​คน​อิส​รา​เอล​คล้อย​ตาม​อับ​ซา​โลม​ไปหมด​แล้ว
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ พระเจ้าทรงตรัสไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับเหตุการณ์นี้

สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ เมื่อมันจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นง่ายๆ อย่างที่มนุษย์คิดไม่ถึง

สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเรา เพียงแค่เรารอคอยเวลาของพระองค์
แล้วมันจะเกิดขึ้น อย่างง่ายดาย เมื่อเวลาของมันมาถึง

2. ศา​โดกได้นำหีบพันธสัญญาตามดาวิดออกมา
ดาวิดสามารถฉวยโอกาสนี้ นำหีบพันธสัญญาไปด้วย เพื่อให้คนอิสราเอลเห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตกับดาวิด
แต่ดาวิดไม่ทำเช่นนั้น เขาให้พระเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสินเอง
และไม่ว่าพระเจ้าทรงตัดสินพระทัยเช่นใด เขาก็ยอมรับในสิ่งนั้น

ด้วยท่าทีที่ดาวิด ไม่พยายามเอาพระเจ้ามาเข้าทางฝ่ายของตน
แต่เลือกที่จะวางใจในพระเจ้า ในการตัดสินพระทัยของพระองค์
ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงนำเขากลับมาอีกครั้ง ตามพระเมตตาอย่างเหลือล้นของพระเจ้า
หากดาวิด เอาหีบพันธสัญญาไปด้วย
บทสรุปของเหตุการณ์นี้ อาจจะไม่สวยงามอย่างที่ควรจะเกิดขึ้นก็เป็นได้

อย่าพยายามให้พระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา แต่จงไปอยู่ฝ่ายพระเจ้า

3. เพราะศาโดกกลับไปที่เยรูซาเล็มตามที่ดาวิดบอก
ทำให้หุชัย จึงยอมกลับไปเช่นกัน
ซึ่งในเวลาต่อมาหุชัย เป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ดาวิดสามารถกลับคืนตำแหน่งกษัตริย์ได้อีกครั้ง

เมื่อเราตั้งใจทำเพื่อพระเจ้า สุดท้ายตัวเราเองจะได้รับพระพร

คำคม

“ จงเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้า ไม่ใช่พยายามให้พระเจ้ามาอยู่ฝ่ายเรา ”

สรุป 2ซามูเอล 14

ภาพรวม

 • โยอาบขอให้ดาวิด ให้นำอับซาโลมกลับมาเยรูซาเล็ม ซึ่งดาวิดก็อนุญาต และในที่สุดดาวิดก็กลับมาความสัมพันธ์อันดีกับอับซาโลมอีกครั้ง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 14 เมื่ออัมโมน โอรสของดาวิด ล่วงเกินทามาร์ น้องสาวต่างมารดา จึงทำให้อับซาโลมแค้นเคืองอย่างยิ่ง จนในที่สุดก็ลงมือฆ่าอัมโมนแสีย แล้วอับซาโลมก็หนีไปอยู่ที่เมืองเกชูร์

แม่ทัพโย​อาบ​ ​เห็นว่าดาวิดทรง​คิดถึง​อับ​ซา​โลมมาก
โย​อาบ​จึง​ใช้​​หญิง​ฉลาด​คน​หนึ่ง จาก​เทโคอา
ให้นาง​แสร้ง​ทำ​เป็น​คน​ไว้​ทุกข์ แล้ว​เข้า​ไป​เฝ้า​ดาวิด
แล้วให้ทูลว่า
นางมี​บุตร​ชาย​ 2 ​คน ทะเลาะกัน แล้วคน​น้องจึง​ฆ่า​คนพี่เสีย
​ญาติๆจึงมาเพื่อจะ​ฆ่า​คนน้อง
ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น นางจะไม่เหลือผู้สืบสกุลของสามีเลย

ดาวิดจึง​รับ​สั่ง​แก่​หญิง​​นั้น ​ว่า
ดาวิดจะจัดการเรื่องนี้ให้ เพื่อให้บุตรที่เหลือของนางปลอดภัย

แล้ว​หญิง​นั้น​ จึงทูล​ว่า
ทำไมดาวิดทำดีเช่นนี้ต่อ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​เจ้า แต่ดาวิดกลับไม่​ได้​ทรง​นำ​ผู้​ถูก​เนร​เทศ​กลับ​มา

ดาวิดจึงถาม​หญิง​นั้น​ว่า
​เรื่อง​ทั้งหมดนี้​ โย​อาบ​ผู้อยู่เบื้องหลังนางใช่หรือไม่?
นางจึงบอกความจริงแก่ดาวิด

ดาวิดจึงตรัส​สั่ง​โย​อาบ​ว่า
ดาวิด​อนุ​มัติ​ตาม​คำ​ขอของโยอาบแล้ว ให้​ไป​พา​อับ​ซา​โลม​​กลับ​มาได้

โย​อาบ​จึง​​ไป​ยัง​เมือง​เก​ชูร์ และ​พา​อับ​ซา​โลม​มา​ยัง​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม
อับ​ซา​โลม​ก็​ไป​อยู่​วัง​ของ​เขา แต่ไม่ได้​รับอนุญาตให้เข้า​เฝ้าดาวิด

อับ​ซา​โลม​ รูปงามกว่าชายใดๆในอิสราเอล
เขามี​บุตร​ชาย 3 คน และ​บุตรี​คน​หนึ่ง​ ชื่อ ทา​มาร์ เธอ​เป็น​หญิง​ที่​สวย​งาม​
หลังจากกลับมาอยู่​ใน​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​ได้ 2 ปี​เต็ม

อับ​ซา​โลม​ก็​ส่ง​คน​ไป​ตาม​โย​อาบมา แต่​โย​อาบ​ไม่​ยอม​มา​
อับซาโลมจึงใช้พวก​มหาด​เล็ก ไป​เอา​ไฟ​เผา​นาของโยอาบ

โย​อาบ​จึงมาหาอับซาโลมเพื่อถามเรื่องการเผานา
อับ​ซา​โลมจึงใช้โอกาสนั้น ขอให้​โย​อาบ​ ช่วยไปทูลดาวิดว่า
ถ้าอับซาโลม​มี​ความ​ผิด ก็​ให้ดาวิด​ทรง​ประ​หาร​เขา​เสีย’

เมื่อโย​อาบ ทูล​พระ​องค์​ดาวิดแล้ว
ดาวิด​ก็​ทรง​เรียก​อับ​ซา​โลม ​เข้า​ไป​เฝ้า
ดาวิดก็​ทรง​จูบ​อับ​ซา​โลม

1. โยอาบ ขอในสิ่งที่ดาวิดอยากจะทำอยู่แล้ว คือให้อับซาโลมกลับมา จึงได้รับ
อับซาโลม ก็ขอในสิ่งที่ดาวิดอยากทำอยู่แล้ว คือให้เฝ้าดาวิดอีกครั้ง จึงได้รับ

ดาวิดเป็นมนุษย์ผู้เป็นคนบาป ยังปรารถนาที่จะให้อภัยลูกและให้ลูกกลับมาคืนดีกับพ่ออีกครั้ง
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของเรา ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา
พระองค์พร้อมที่จะให้อภัยแก่เรา หากเรากลับใจอย่างแท้จริง

2. ดาวิดปราบข้าศึกรอบด้านลงแทบทั้งสิ้นแล้ว บัลลังก์จึงมั่นคงมาก
คำพยากรณ์ที่นาธันกล่าวไว้ เกี่ยวกับการรับผลของบาปของดาวิดนั้น
ดูเหมือนจะห่างไกลจากความเป็นจริงในขณะนั้นเหลือเกิน
แต่สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้จะเป็นจริงเสมอ
อับซาโลม ซึ่งไม่น่าจะกลับมาได้อีก บัดนี้ได้กลับมา และเริ่มมีอำนาจในเยรูซาเล็มอีกครั้ง
เตรียมสู่การนำให้สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ให้เกิดขึ้นในเวลาต่อมา

สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ ถึงแม้ว่าวันนี้มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สักเพียงใดก็ตาม
ในที่สุดมันจะเกิดขึ้น

คำคม

“ สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ”

สรุป 2ซามูเอล 13

ภาพรวม

 • อัมโมน โอรสของดาวิด ล่วงเกินทามาร์ น้องสาวต่างมารดา จึงทำให้อับซาโลมแค้นเคืองอย่างยิ่ง จนในที่สุดก็ลงมือฆ่าอัมโมนแสีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 13 หลังจากที่นาธัน ต่อว่าดาวิดเรื่องบาปที่เกี่ยวข้องกับนางบัทเชบา แล้วดาวิดก็สำนึกบาป และพระเจ้าทรงให้อภัยเขา แต่เขายังจำเป็นต้องรับผลแห่งการกระทำของเขาด้วย

​ดาวิดมีธิดางด​งาม​องค์​หนึ่ง​ ชื่อ ​ทา​มาร์ เป็นน้องสาวของอับ​ซา​โลม
และ​อัม​โนน​ ​โอรส​ของ​ดา​วิด ก็หลง​รัก​เธอ
อัม​โนนก็​ทุกข์​ใจ​จน​ล้ม​ป่วย​

สหาย​คน​หนึ่ง​ของอัมโมน ชื่อ​ โย​นา​ดับ
เสนอแผนให้อัมโมนว่า
ให้แกล้งป่วย และ​เมื่อ​ดาวิดมา​เยี่ยม ก็​ขอ​ว่า ให้​ทา​มาร์​น้อง​หญิง​มา​ช่วยมา​เตรียม​อา​หาร​ให้แก่อัมโมน

อัม​โนน​ก็ทำตามแผนนั้น
ดา​วิด​ทรง​ใช้​ ​ทา​มาร์​ ให้​ไป​ที่​วัง​ของ​อัม​โนน​ และ​ทำ​อา​หาร​ให้​เขา

เมื่อทา​มาร์​มาพบอัม​โนน
อัมโมนก็ฉวยโอกาสที่จะหลับนอนกับทามาร์

เธอ​จึงพูดว่า สิ่ง​อย่าง​นี้​เขา​ไม่​ทำ​กัน​ใน​อิส​รา​เอล อย่า​ทำ​การ​โฉด​เขลา​อย่าง​นี้​เลย
แต่​อัม​โนน​ไม่​ยอม​ฟัง ใช้​กำ​ลังบังคับ​และ​นอน​ร่วม​กับ​เธอ
จากนั้น​อัม​โนน​ก็​ทรง​ชัง​เธอ​ด้วย​ความ​เกลียด​ชัง​ที่​สุด
แล้วไล่​เธอออก​ไป​ให้​พ้นหน้า
ทำให้คนอื่นเข้าใจ ราวกับว่า เธอเป็นคนหลอกล่อเขาให้ทำบาปในครั้งนี้

ต่อมาเมื่อ​กษัตริย์​ดา​วิด​ทรง​ทราบ​เรื่อง​เหล่า​นี้​ทั้ง​สิ้น พระ​องค์​ก็​กริ้ว​ยิ่ง​นัก
แต่​อับ​ซา​โลม​ไม่​ได้​พูด​กับ​อัม​โนน​เลย เพราะ​อับ​ซา​โลม​เกลียด​ชัง​อัม​โนน​มาก

2 ปีต่อมา อับ​ซา​โลม​มี​งาน​ตัด​ขน​แกะ​ที่​ตำ​บล​บา​อัล​ฮา​โซร์ จึง​เชิญโอรส​ทั้ง​สิ้น​ของดาวิดไป​ใน​งาน​นั้น
อับ​ซา​โลม​มาเชิญดาวิดด้วย แต่ดาวิดไม่ไป
อับ​ซา​โลม​จึง​ทูล​ว่า ถ้า​เช่นนั้น ก็​ขอ​อนุ​ญาต​ให้​​อัม​โนน​ไป​แทนเถิด
ดาวิดจึง​ทรง​ให้​อัม​โนน​และโอรส​ของ​ดาวิด​ทั้ง​สิ้น​ไป​ด้วย

ในงานเลี้ยงนั้น อับซาโลมสั่งให้​พวก​มหาด​เล็ก​ฆ่า​อัม​โนน เสีย
แล้ว​โอรส​ทั้ง​หมด​ของดาวิดก็​ลุก​ขึ้น​​หนี​ไป
​อับ​ซา​โลม​ก็​หนี​ไป​เข้า​เฝ้า​ทัล​มัย โอรส​ของกษัตริย์​เมือง​เก​ชูร์ และ​อยู่​ที่​นั่น 3 ปี
แต่​ดา​วิด​ทรง​ไว้​ทุกข์​เรื่องโอรส​ของ​พระ​องค์​วัน​แล้ว​วัน​เล่า
แล้วต่อมา​ดา​วิด​ตรอม​พระ​ทัย​อาลัย​ถึง​อับ​ซา​โลม เพราะ​การ​ที่​ทรง​คิด​ถึง​อัม​โนน​นั้น​คลาย​ลงแล้ว

1. บาปแห่งการล่วงประเวณี ที่อัมโมนล่วงเกินทามาร์ เกิดขึ้นก็เพราะคำสั่งของดาวิด ซึ่งถูกอัมโมนหลอก
บาปแห่งการฆ่าคน ที่อับซาโลมฆ่าอัมโมน เกิดขึ้นก็เพราะคำสั่งของดาวิด ซึ่งถูกอับซาโลมหลอก
เหมือนกับที่ดาวิดหลอกลวง เมื่อทำผิดล่วงประเวณีต่อบัทเชบา และ ฆ่าอุรีอาห์

การกระทำของเรา จะเป็นตัวกำหนดว่า จะเกิดพระพรหรือคำแช่งสาปมาสู่ชีวิตและครอบครัว

2. เพราะอัมโมน เชื่อคำแนะนำของโย​นา​ดับ จึงนำความอัปยศและหายนะมาสู่ชีวิตของตน

ความสุขเป็นของผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม

3. เมื่ออัมโมนทำบาปแห่งการล่วงประเวณีต่อทามาร์แล้ว
แทนที่จะสำนึกผิดกลับทำผิดยิ่งกว่าเดิม โดยพยายามทำให้คนทั้งหลายเข้าใจว่า
บาปที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการยั่วยวนของทามาร์

เป็นเหมือนกับดาวิด ที่ทำบาปล่วงประเวณีแล้ว แทนที่จะกลับใจ
กลับทำบาปที่เพิ่มขึ้นเพื่อกลบเกลื่อนบาปแรกนั้น

เราไม่สามารถแก้ไขบาปอย่างหนึ่ง โดยการทำบาปอีกอย่างหนึ่งได้

4. เมื่ออัมโมนล่วงเกินทามาร์ ดาวิดได้แต่โกรธ แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยที่จะจัดการกับความผิดของอาโมนในครั้งนี้
จนในที่สุดเรื่องลุกลาม จนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมในครอบครัว

การปล่อยบาปไว้โดยไม่จัดการ จะนำผลเสียอย่างร้ายแรงมาสู่ชีวิต

คำคม

“ บาปที่ไม่ถูกจัดการ จะลุกลามใหญ่โต ”

สรุป 2ซามูเอล 12

ภาพรวม

 • นาธัน มาต่อว่าดาวิดเรื่องบาปที่เกี่ยวข้องกับนางบัทเชบา แล้วดาวิดก็สำนึกบาป และพระเจ้าทรงให้อภัยเขา แต่เขายังจำเป็นต้องรับผลแห่งการกระทำของเขาด้วย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 12 หลังจากที่ดาวิดให้นำนางบัทเชบา มาหลับนอนด้วย เมื่อนางตั้งครรภ์ขึ้นมา ดาวิดจึงใช้โยอาบฆ่าอุรียาห์ แล้วดาวิดก็รับนางบัทเชบามาเป็นมเหสีของตน

พระเจ้าทรง​ใช้​นา​ธัน​ไป​หา​ดาวิด ​ทูล​​ว่า
มีชายมั่งมีคน​หนึ่ง ​มี​แพะ​แกะ​และ​โค​มากมาย
และมีอีกคนเป็นคน​จน ​ไม่​มี​อะไร​เลย นอกจากแกะ​ตัว​เมีย​ตัว​เล็กๆ ตัวหนึ่ง​ ที่​เขารักและผูกพันกับมันมาก ​
วันหนึ่ง​คน​มั่ง​มี​นั้น​ ไปเอา​แกะ​​ของ​คน​จน​นั้น มาฆ่า​เป็น​อา​หาร​เลี้ยงแขก

ดาวิด​กริ้ว​คน​นั้น​มาก และ​รับ​สั่ง​แก่​นา​ธัน​ว่า
คน​ที่​ทำ​เช่น​นั้น​สม​ควร​ตาย
และ​จะ​ต้อง​คืน​ลูกแกะ​ตัวเมีย​ให้​สี่​เท่า​

นา​ธัน​จึง​ทูล​ดาวิด​ว่า
ดาวิดนั่น​แหละ​คือ​ชาย​คน​นั้น
พระเจ้าได้​เจิม​ตั้งดาวิด​ให้​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​อิส​รา​เอล
ทรงช่วย​กู้ดาวิด และอวยพรมากมาย
ถ้า​เท่า​นี้​ยัง​น้อย​ไป พระเจ้าก็จะ​เพิ่ม​ให้​มากมาย​กว่า​นี้
แต่ ทำไม​ดาวิด​ดู​หมิ่น​พระ​วจนะ​ของ​พระเจ้า?
ทำ​สิ่ง​ที่​ชั่ว​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์

เพราะ​ฉะนั้น​ดาบ​​จะ​ไม่​คลาด​ไป​จาก​ราช​วงศ์​ของดาวิด​ตลอด​ไป
พระเจ้าจะ​ให้​เหตุ​ร้าย​เกิด​ขึ้น​กับดาวิด จาก​ครอบครัว​ของดาวิดเอง
และ​จะมีคน​เอา​เหล่า​ภรรยา​ของ​ดาวิดไปหลับนอนด้วย ​อย่าง​เปิด​เผย

ดาวิด​จึงพูด​กับ​นา​ธัน​ว่า
ดาวิด​ได้​ทำ​บาป​ต่อพระเจ้า​แล้ว

นา​ธัน​ทูล​ดาวิด​ว่า
พระเจ้าทรง​ให้​อภัย​บาป​ของ​ดาวิด​แล้ว ดาวิด​จะ​ไม่​สิ้น​พระชนม์
แต่เพราะดาวิด​ได้​หมิ่น​ประ​มาท​พระเจ้าจริงๆ ดังนั้นราช​โอ​รส​ที่​ประ​สูติ​มา​นั้น​จะ​สิ้น​พระ​ชนม์​

ต่อมา​ราช​โอ​รส​นั้น ก็​ป่วยหนัก
ดาวิด​ก็​ทรง​อ้อน​วอน​พระ​เจ้า​เพื่อ​พระ​กุมาร​นั้น
และ​ดาวิด​ทรง​อด​อา​หาร​และ​บรร​ทม​บน​พื้น​ดิน​
พอ​วัน​ที่​ 7 พระ​กุมาร​นั้น​ก็เสียชีวิต

เมื่อ​ดาวิด​ทราบแล้ว ก็​ลุก​ขึ้น​จาก​พื้น​ดิน ชำระ​พระ​กาย เปลี่ยน​ฉลอง​พระ​องค์
​เข้า​ไป​นมัสการใน​พระ​นิเวศของพระเจ้า
แล้ว​เสด็จ​กลับ​พระ​ราช​วัง​ แล้ว​พระ​องค์​ก็​เสวย

ดาวิดกล่าวว่า
เมื่อ​เด็ก​นั้น​มี​ชีวิต​อยู่ เขา​อด​อา​หาร​และ​ร้อง​ไห้ เพราะ​บางทีพระเจ้าจะเปลี่ยนพระทัย ให้​เด็ก​นั้น​มี​ชีวิต​ต่อได้
แต่​เดี๋ยวนี้​เด็กนั้น​สิ้น​ชีวิต​แล้ว จะ​อด​อา​หาร​ต่อไปทำไม? จะ​ทำให้​เด็ก​นั้นฟื้น​ขึ้น​มา​ได้​หรือ?

ต่อมาดาวิด ​ทรง​หลับ​นอน​กับ​พระ​นางบัทเชบา
พระ​นาง​ก็​ประ​สูติ​โอรส​องค์​หนึ่ง​ชื่อ​ ซา​โล​มอน
พระเจ้า​ทรง​ใช้​นา​ธัน มาตั้ง​ชื่อ​พระ​ราช​โอรส​นั้น​ว่า
เย​ดี​ดิ​ยาห์ แปลว่า ผู้ที่พระเจ้าทรงรัก

ฝ่าย​โย​อาบ​สู้​รบ​กับ​เมือง​รับ​บาห์​ของ​คน​อัม​โมน
และเมื่อใกล้จะยึดเมืองได้ จึงเชิญดาวิดมานำทัพต่อ
และดาวิดก็​ทรง​ต่อ​สู้​จน​ยึด​เมือง​นั้น​ได้
แล้ว​ดาวิด​ก็​เสด็จ​กลับ​ไป​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​

1. ดาวิดโกรธมาก เมื่อรู้เรื่องคนมั่งมีเอาเปรียบคนยากจน
แต่มองไม่เห็นบาปของตนเอง

คนเรามักเห็นบาปคนอื่นชัดเจน แต่บาปของตนมองข้ามไปเสีย

2. พระเจ้าตรัสกับดาวิดว่า “ถ้า​เท่า​นี้​ยัง​น้อย​ไป พระเจ้าก็จะ​เพิ่ม​ให้​มากมาย​กว่า​นี้”
ถ้าสิ่งที่พระเจ้าอวยพรแก่เรานั้นยังไม่เพียงพอ ก็ให้ทูลขอต่อพระเจ้า อย่าไปแย่งคนอื่นมา
พระเจ้าทรงสามารถอวยพระพรเราได้มากกว่านี้อีก
อย่าดูหมิ่นพระองค์ ด้วยการพยายามจัดหามาด้วยตนเอง

3. เมื่อดาวิดสำนึกบาป พระเจ้าทรงให้อภัยแก่เขาทันที
แต่ขณะเดียวกัน เขายังคงต้องรับผลแห่งการกระทำของเขานั้นด้วย แต่ว่าผลนั้นจะไม่รุนแรงมากเท่าที่เขาควรจะได้รับ

หากเราทำผิดต่อพระเจ้า เราสมควรรีบสารภาพและกลับใจโดยเร็วที่สุด
ทุกครั้งที่กลับใจจริงๆ พระเจ้าทรงพร้อมให้อภัยเสมอ
แต่การไม่เชื่อฟัง ต้องจ่ายราคาเสมอ

4. ท่าทีของดาวิดแสดงให้เห็นว่า เขารู้จักพระเจ้าอย่างดี
เมื่อสำนึกผิด เขารีบกลับใจ
เมื่อถูกลงโทษ เขารู้ว่า ถ้าอ้อนวอนต่อพระเจ้า ยังมีความหวัง
แต่เมื่อเขาพบผลลัพท์ที่พระเจ้าตัดสินพระทัยแล้ว เขาก็ยอมรับผลลัพท์นั้น

วันนี้ เราสามารถอ้อนวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าได้ แม้เราจะไม่สมควรจะได้รับก็ตาม
และให้เรายอมจำนนต่อผลลัพท์ที่พระเจ้าเลือกไว้สำหรับเราเสมอ

5. พระเจ้าทรงยุติธรรม นางบัทเชบาต้องสูญเสียสามีไปอย่างไม่เป็นธรรม และยังต้องสูญเสียลูกไปอีกด้วย
พระเจ้าทรงประทานซาโลมอนบุตรชายที่ทำให้นางชื่นใจมากกว่าบุตร 100 คน ให้แก่นาง

วิธีการของพระเจ้ายุติธรรมเสมอ เพียงแค่บ่อยครั้งเกินความเข้าใจของเรา

คำคม

“ การไม่เชื่อฟัง ต้องจ่ายราคาเสมอ ”

สรุป 2ซามูเอล 11

ภาพรวม

 • ดาวิดให้นำนางบัทเชบา มาหลับนอนด้วย เมื่อนางตั้งครรภ์ขึ้นมา ดาวิดจึงใช้โยอาบฆ่าอุรียาห์ แล้วดาวิดก็รับนางบัทเชบามาเป็นมเหสีของตน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 11 หลังจากที่คนอัมโมนจ้างคนซีเรียมาช่วยพวกเขา สู้รบกับคนอิสราเอล แต่ในที่สุดทั้งสองก็พ่ายแพ้ต่อคนอิสราเอล คนอัมโมนหนีเข้าไปในเมือง แต่คนอิสราเอลก็ยังไม่ได้โจมตีคนอัมโมนต่อไปอีก

ต่อมาเมื่อ​ถึง​ฤดู​ใบ​ไม้​ผลิ​ ดาวิด​ทรง​ส่ง​โย​อาบ​และ​ทหารอิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด ไป​ทำลาย​คน​อัม​โมน
​และ​ล้อม​เมือง​รับ​บาห์​ไว้
แต่​ดาวิด​ประ​ทับ​ที่​เย​รู​ซา​เล็ม

​เย็น​วัน​หนึ่ง ขณะ​เดิน​อยู่​บน​ดาด​ฟ้า​หลัง​คา​พระ​ราช​วัง
ทอด​พระ​เนตรเห็น​ผู้หญิงที่สวยมาก​คน​หนึ่ง​อาบ​น้ำ​อยู่
นางชื่อ​บัท​เช​บา เป็นภรร​ยา​ของ​อุรี​ยาห์ ​คน​ฮิต​ไทต์​ ทหารของดาวิด

ดาวิด​ก็​ทรง​ส่ง​คนไปนำ​นาง​มา​เฝ้า​พระ​องค์
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​หลับ​นอน​กับ​นาง
แล้ว​ก็ให้นาง​​กลับ​ไป​

ต่อมาผู้หญิง​นั้น​ก็​ตั้ง​ครรภ์
เมื่อดาวิด​ทรงทราบ จึงเรียก​อุรี​ยาห์​ ให้กลับจากการรบ
แสร้งว่าให้มารายงานข่าวการรบให้ดาวิดทราบ

แล้ว​ดาวิด​ก็​สั่งให้​อุรี​ยาห์ กลับไป​บ้าน​ของตน
แต่อุรี​ยาห์​ก็ไม่กลับบ้าน เขาไป​นอน​ที่​ประ​ตู​พระ​ราช​วัง
โดยให้เหตุผลว่า
เพื่อนทหารกำลังตั้ง​ค่าย​อยู่​ที่​พื้น​ทุ่ง ตัวเขาเอง​จะ​ไป​นอนสบายที่บ้านได้อย่างไร

แล้ว​ดาวิด​ทรง​เรียกอุรียาห์มา​รับ​ประ​ทาน​และมอมเหล้าเขา
แต่เขาก็ยังไม่กลับไปนอนบ้านอยู่ดี

​รุ่ง​เช้า​ดาวิด​จึงทรง​เขียน​ถึง​โย​อาบ และให้​อุรี​ยาห์ช่วย​ส่ง​ไป
จด​หมาย​นั้น​ บอกว่า
ให้โยอาบ​ตั้ง​อุรี​ยาห์​ให้​อยู่​กอง​หน้า​ของ​การ​รบ​ที่​ดุเดือด​ที่​สุด
แล้ว​ให้​ถอย​ไป​จาก​เขา​เพื่อ​ให้​เขา​ถูก​ฆ่า​ตาย
แล้วโยอาบก็ทำตาม

โย​อาบ​จึง​ส่ง​คน​ไป​ทูลดาวิด ​เรื่อง​การ​รบ​ ว่า
เมื่อทหารของดาวิด เข้าใกล้กำแพง ก็ถูก​ยิง​ทหาร​ของ​ศัตรูยิง​จาก​กำ​แพง
ทำให้ทหาร​บาง​คน​ต้องตาย และ​อุรี​ยาห์ ก็ตาย​ด้วย

ดาวิด​ก็​พูดกับผู้​สื่อ​สาร​นั้น​ว่า
ให้​หนุน​ใจ​โย​อาบ​ ไม่ต้องเป็น​ทุกข์​ใจ เพราะ​ในการรบย่อมต้องมีคนตายบ้าง
​ให้สู้ต่อไป และ​ทำลาย​เมือง​นั้น​ให้​ได้

เมื่อ​ภรรยา​ของ​อุรี​ยาห์​ทราบ​ว่า ​สามี​ของ​นาง​สิ้น​ชีวิต​แล้ว
นาง​ก็​ร้องไห้คร่ำ​ครวญ
เมื่อ​การ​ไว้​ทุกข์​ผ่านไป​แล้ว
ดาวิด​ก็​ส่ง​คน​ไป​ให้​รับ​นาง​มา​​เป็น​มเห​สี​องค์​หนึ่ง​ของ​พระ​องค์
ประ​สูติ​โอรส​องค์​หนึ่ง​ให้​พระ​องค์
แต่​สิ่ง​ซึ่ง​ดาวิด​ทรง​ทำ​นั้น​ชั่วร้าย​ใน​สาย​พระเนตรของพระเจ้า

1. ช่วงนั้นดาวิดควรออกไปรบ แต่ไม่ไป ส่งโยอาบไปแทน จนเกิดความผิดครั้งใหญ่เกิดขึ้น
นี่เป็นครั้งแรกที่ พระคัมภีร์บันทึกว่า ​”สิ่ง​ซึ่ง​ดาวิด​ทรง​ทำ​นั้น​ชั่วร้าย​ใน​สายพระเนตรของ​พระเจ้า”

หากเราว่างมากไป ไม่ทำในสิ่งที่ควรจะทำ จะเปิดช่องว่างให้การทดลองเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้

2. ดาวิดมีโอกาสกลับใจหลายต่อหลายครั้ง แต่ไม่ได้กลับใจ จนทำให้เขาจมดิ่งลงในบาปหนักขึ้นไปทุกที
– เมื่อเห็นสาวสวยอาบน้ำ พอรู้ว่าเป็นภรรยาลูกน้องของตน เขามีโอกาสยับยั้งช่างใจ แต่เขาไม่ทำ
– เมื่อบัทเชบาตั้งครรภ์ เขามีโอกาสกลับใจ สารภาพยอมรับผิด แต่เขาไม่ทำ กลับพยายามกลบเกลื่อนความผิดแทน
– เมื่ออุรียาห์ไม่ยอมกลับไปนอนกับภรรยา พิสูจน์ให้เห็นว่า อุรียาห์ช่างเป็นทหารที่ภักดีและชอบธรรม ดาวิดควรสำนึกผิด แล้วยอมรับสิ่งที่ทำผิดไป แต่เขาไม่ทำ กลับพยายามกลบเกลื่อนความผิดอีกครั้ง
– เมื่อมอมเหล้าอุรียาห์แล้ว อุรียาห์ก็ยังไม่ยอมกลับบ้านไปนอนกับภรรยา ดาวิดควรจะสังเกตได้แล้วว่า นี่ไม่ใช่เรื่องปกติ พระเจ้าให้โอกาสดาวิด ยอมรับผิดก่อนที่จะสายเกินไป แต่เขาไม่ทำ
– แล้วดาวิดก็เลือกกลบเกลื่อนความบาป โดยบาปที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิม คือ การทรยศทหารที่ภักดี ด้วยการฆ่าเขาเสีย
– โดยแผนการฆ่าอุรียาห์ของดาวิด ทำให้มีทหารอื่นๆอีกหลายคนต้องตายไปด้วย แทนที่ดาวิดจะสำนึกผิด ว่าบาปของเขาทำให้คนตายมากมาย แต่เขากลับไม่สำนึกผิด กลับแสดงละครเป็นกษัตริย์ใจดีที่เห็นใจลูกน้อง
– และเพื่อให้การแสดงละครแสร้งเป็นคนดีสมบูรณ์ เขาจึงโกหกคนทั้งแผ่นดิน ทำตัวราวกับกษัตริย์ผู้เสียสละ ยอมรับภรรยาม่ายของทหารของตน มาเป็นมเหสีของตน ซึ่งดูเหมือนช่างเป็นการกระทำที่น่ายกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง

บาปที่เราไม่ยอมกลับใจ จะดึงเราจมไปสู่บาปที่หนักหนามากขึ้นเรื่อยๆไปทุกที

คำคม

“ จงกลับใจ ก่อนที่จะถลำลึกไปในบาปยิ่งกว่านี้ ”

สรุป 2ซามูเอล 10

ภาพรวม

 • คนอัมโมนจ้างคนซีเรียมาช่วยพวกเขา สู้รบกับคนอิสราเอล แต่ในที่สุดทั้งสองก็พ่ายแพ้ต่อคนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 10 เมื่อดาวิดทรงรับบุตรชายง่อยของโยนาธาน ชื่อเมฟีโบเชท เข้ามาให้อยู่ในเยรูซาเล็มและดูแลเขาอย่างดีแล้ว

ต่อ​มาเมื่อ​กษัตริย์​แห่ง​คน​อัม​โมน สิ้นพระชนม์ ฮา​นูนราชโอรสก็ขึ้นครองราชย์แทน
ดาวิด​จึง​ส่ง​พวก​ข้า​ราช​การ​​ไป​ปลอบ​โยน​ท่าน

แต่​พวก​เจ้า​นาย​ของ​คน​อัม​โมน​ทูล​ฮา​นูน​ ​ว่า
ดาวิด​ส่ง​พวก​ข้า​ราช​การ​มา​หา​ เพื่อ​สอด​แนม

ฮา​นูน​จึง​จับ​พวก​ข้า​ราช​การ​ของ​ดาวิด ​โกน​เครา​เสีย​ครึ่ง​หนึ่ง และ​ตัด​เครื่อง​แต่ง​กาย​ แล้ว​ปล่อย​ไป

เมื่อ​ดาวิด​ทรง​ทราบ จึงให้ข้าราชการเหล่านั้น พัก​ที่​เมือง​เย​รี​โคก่อน​จน​กว่า​เครา​​ขึ้น แล้ว​จึง​ค่อย​กลับ​มา

​คน​อัม​โมนส่ง​คน​ไป​จ้างทหาร​มาจากซีเรีย​ 33,000 คน
เมื่อ​ดาวิดจึง​ส่ง​โย​อาบ​และ​กองทัพ​เหล่า​นักรบ​ทั้ง​หมด​ไปต่อสู้

ระหว่างการรบ กองทัพของ​โย​อาบ​ ถูก​ขนาบ​​ทั้ง​ข้าง​หน้า​และ​ข้าง​หลัง โดยซีเรีย และอัมโมน

โยอาบจึงนำทหารบางส่วน ​เข้า​ต่อ​สู้​คน​ซีเรีย
และให้​อา​บี​ชัย​น้อง​ชาย​ของ​เขา นำทหารที่เหลือ​เข้า​ต่อ​สู้​กับ​คน​อัม​โมน
โยอาบกล่าว​ว่า
ให้​กล้าหาญ​เพื่อ​ชน​ชาติ​ของ​เรา และ​เพื่อ​บรรดา​เมือง​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา​

ปรากฏว่า คนซีเรียก็พ่ายแพ้หนีไป และคนอัมโมนก็​หนี​เข้า​ไป​ใน​เมือง
แล้ว​โย​อาบ​ก็​กลับ​มา​ยัง​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม

​คน​ซีเรียได้​รวมตัว​เข้า​ด้วย​กันอีกครั้ง และขอความช่วยเหลือจากคน​ซีเรีย​ ที่​อยู่​ฟาก​ตะวัน​ออก​ของ​แม่​น้ำ​ยูเฟร​ติส​ให้มาร่วมรบกับพวกเขาด้วย

​ดาวิด​ทรง​รวบ​รวม​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด​ไปต่อสู้
คน​ซีเรียก็พ่ายแพ้ และ​ดาวิด​ทรง​ประ​หาร​คน​ซีเรียมากมายรวมทั้ง​โช​บัค​แม่​ทัพ​ของ​พวกเขาด้วย

คนซีเรียก็​ยอม​สงบ​ศึก​กับ​อิส​รา​เอล และ​ยอม​รับใช้​พวก​เขา
และไม่​กล้า​ช่วย​คน​อัม​โมน​อีก

1. โดยคำแนะนำของ​พวก​เจ้า​นาย​ของ​คน​อัม​โมน กษัตริย์ฮานูนจึงตอบแทนสิ่งดีที่ดาวิดทำ ด้วยสิ่งร้าย
ดังนั้นสิ่งร้ายจึงเกิดขึ้นกับเขา
นอกจากจะต้องเสียเงินมากมายจ้างทหารซีเรียหลายหมื่นคนมาช่วยแล้ว
ยังต้องเสียทหารมากมายในการรบอีกด้วย

เราควรคอยระวังคำแนะของกองเชียร์ ที่ชักชวนให้เรากระทำการร้าย ตอบแทนการดี
เพราะเมื่อผลร้ายเกิดขึ้นย้อนกลับมาแล้ว คนเหล่านั้นจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลย

2. ดาวิดปฏิบัติต่อพวกข้าราชการอย่างเมตตาและเข้าใจ ที่ให้เขาหลบไปพักที่เยรีโคก่อน เพื่อปกปิดความอายของเขา
สิ่งนี้ทำให้ดาวิดได้รับการปฏิบัติอย่างเมตตาและเข้าใจ ในอีกไม่กี่วันต่อมา
เมื่อดาวิดทำบาป พระเจ้าทรงปกปิดความหน้าอายของเขา และให้โอกาสเขากลับใจ

เมื่อเราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร เราก็กำลังจัดเตรียมสิ่งที่กำลังเราจะถูกปฏิบัติอย่างนั้นในอนาคต

3. เมื่อโยอาบหนุนใจทหาร เขากล่าวว่า ให้​กล้าหาญ​เพื่อ​ชน​ชาติ​ของ​เรา และ​เพื่อ​เมือง​ของ​พระ​เจ้า​
โดยไม่ได้พูดถึงดาวิดเลย
ต่างจากใน วนฉ. 7:18 เมื่อคนอิสราเอลต่อสู้กับคนมีเดียน พวกเขาร้องว่า ‘เพื่อ​พระ​เจ้า และ​เพื่อ​กิ​เด​โอน’

เป็นไปได้ว่า โยอาบอาจจะไม่ได้ให้เกียรติดาวิดมากนัก สอดคล้องกับที่ดาวิดตัดพ้อ ใน 2ซมอ. 3:39 ว่า “… เรา​ก็​อ่อน​กำ​ลัง​ใน​วัน​นี้ ชาย​เหล่า​นี้​ซึ่ง​เป็น​บุตร​ของ​นาง​เศ​รุ​ยาห์​แข็ง​กร้าว​เกิน​ไป​สำ​หรับ​เรา…”

ซึ่งในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอน โยอาบจึงถูกประหารชีวิตเสีย

การไม่ให้เกียรติผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อผู้ที่ทำเช่นนั้น

4. ในการรบครั้งนี้ ซีเรียพ่ายแพ้ไปแล้ว และอัมโมนก็หนีกลับเข้าเมือง
ความจริงแล้วโยอาบ ควรรีบเผด็จศึก บุกเมืองของอัมโมนต่อในทันที
แต่เขากลับยกทัพกลับเยรูซาเล็ม
และรอจนถึงฤดูใบไม้ผลิปีถัดไปจึงบุกไปรบอีกครั้ง
ซึ่งในการรบที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นช่วงที่ดาวิดกำลังทำบาปใหญ่โตต่อพระเจ้า

ความซับซ้อนของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ดูเหมือนพระเจ้าทรงทราบและจัดเตรียมบางสิ่งไว้
แต่คนที่ต้องตัดสินใจที่จะทำบาปหรือไม่นั้น คือ ตัวดาวิดเอง
และดาวิดเองจะเป็นผู้รับผลแห่งการตัดสินใจนั้น

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้า
แต่คนที่ต้องตัดสินใจ คือ เราเอง
และเราจะรับผลแห่งการตัดสินใจนั้น
ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังคงจัดเตรียมทางออกไว้ให้สำหรับเรา เมื่อเราผิดพลาดพลั้งไป

คำคม

“ ความเมตตาของเราในวันนี้ จะนำพระเมตตามาสู่ชีวิตของเรา ”

สรุป 2ซามูเอล 9

ภาพรวม

 • ดาวิดทรงรับบุตรชายง่อยของโยนาธาน ชื่อเมฟีโบเชท เข้ามาให้อยู่ในเยรูซาเล็มและดูแลเขาอย่างดี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 9 เมื่อพระเจ้าทรงอวยพระพรดาวิด ให้ได้รับชัยชนะในทุกสงครามที่เกิดขึ้นแล้ว

ดาวิด​ ถามศิบา มหาด​เล็ก​ใน​พงศ์​พันธุ์​ซาอูล​คน​หนึ่ง​ ว่า
มี​ใคร​ใน​พงศ์​พันธุ์​ซาอูล​เหลือ​อยู่​บ้าง เพื่อ​ดาวิดจะ​ได้​แสดง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​เจ้า​ต่อ​เขา

ศิบา​​ทูล ​ว่า
มี​โอรส​ของ​โย​นา​ธาน​เหลือ​อยู่​คน​หนึ่ง ชื่อ เม​ฟี​โบ​เชท เท้า​ของ​เขา​เป็น​ง่อย ​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​มา​คีร์​ ใน​เมือง​โล​เด​บาร์

แล้ว​​ดาวิดก็​ส่ง​คน​ไป​นำ​เขา​มา​เฝ้า
เมื่อพบ​ดาวิด เขา​ย่อ​ตัว​ซบ​หน้า​ลง

ดาวิด​ตรัส​กับเขา​ว่า
อย่า​กลัว​เลย เพราะดาวิด​จะ​แสดง​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​เขาแน่นอน เพื่อ​เห็น​แก่​โย​นา​ธาน​
และดาวิด​จะ​คืน​ที่​ดิน​ทั้ง​หมด​ของ​ซาอูล ให้แก่เขา
และ​เขา​จะ​รับ​ประ​ทาน​อา​หาร​อยู่​ที่​โต๊ะ​ของ​​ดาวิดเสมอไป

เขาจึง​ทูล​ว่า
“ผู้​รับ​ใช้​ของ​ฝ่า​พระ​บาท​เป็น​ใคร​เล่า? ซึ่ง​ฝ่า​พระ​บาท​จะ​ทรง​สังเกต​เห็น​สุนัข​ตาย​อย่าง​ข้า​พระ​บาท​นี้”

แล้ว​ดาวิดก็ตรัสสั่ง​ศิบา​ ให้ตัวเขา​และ​พวก​บุตร​ของ​เขา​และ​เหล่า​คน​ใช้​ของ​เขา​ คอยดูแลและปรนนิบัติ ​เม​ฟี​โบ​เชท
ศิบา​มี​บุตร​ชาย 15 คน​กับ​คน​ใช้ 20 คน

ดัง​นั้น​เม​ฟี​โบ​เชท​จึง​อาศัย​ใน​เย​รู​ซา​เล็ม และ​รับ​ประ​ทาน​ที่​โต๊ะ​ของ​กษัตริย์​เสมอ

1. ดาวิดได้สำแดงความเมตตาต่อลูกของเพื่อน ซึ่งเป็นหลานของศัตรู
โดยดาวิดถือว่าการกระทำนั้นเป็นการแสดง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​เจ้า​ต่อคนนั้น

การกระทำด้วยความรัก ความเมตตา หรือการกระทำใดๆที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เรากระทำ
เราก็เป็นดังตัวแทนของพระเจ้า ที่กระทำสิ่งนั้น
เช่น เราสำแดงความเมตตาต่อคนยากจน เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้า
จึงเป็นการสำแดงความเมตตาของพระเจ้าต่อคนยากจนนั้น นั่นเอง

2. อิช​โบ​เชท​โอ​รส​ของ​ซาอูล​ ยกตัวขึ้นเป็นกษัตริย สุดท้ายต้องพบความความพินาศ
เม​ฟี​โบ​เชทหลานของซาอูล ถ่อมตน อาจเป็นเพราะเขาเป็นง่อยซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุตอนเด็กๆ เขาจึงเป็นผู้รับพระเมตตา
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเขา กลับทำให้เขาได้รับพรในที่สุด
หาไม่แล้ว เขาอาจจะยกตัวขึ้นเป็นกษัตริย์อีกคน เหมือนอิชโบเชทก็เป็นได้

สิ่งที่เกิดกับเรา พระเจ้าทรงมีแผนการเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้
สำหรับบางคน ต้องเกิดแบบนี้เท่านั้น ไม่งั้นเขาไม่มีทางถ่อมใจลงเพื่อจะรับพระพรได้เลย
สำหรับคนที่รักพระเจ้านั้น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้กับเขา สุดท้ายจะกลายเป็นผลดีทั้งสิ้น

3. ศิบา​มี​บุตร​ชายถึง 15 คน​กับ​คน​ใช้ 20 คน เพราะพระเจ้าประสงค์จะสำแดงพระเมตตาอย่างเหลือล้นแก่เมฟีโบเชท พระองค์จึงอวยพรให้ศิบา ได้รับพระพรอย่างเหลือล้น

วันนี้พระพรที่พระเจ้าทรงอวยพระพรเราอย่างเหลือล้น ก็เพื่อให้เราสามารถเป็นพระพรแก่ผู้อื่นอย่างเหลือล้น

คำคม

“ การกระทำของเราต่อผู้อื่นด้วยความรัก เป็นการสำแดงให้เขารับรู้ถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเขา ”

สรุป 2ซามูเอล 8

ภาพรวม

 • พระเจ้าทรงอวยพระพรดาวิด ให้ได้รับชัยชนะในทุกสงครามที่เกิดขึ้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 8 หลังจากที่ดาวิดปรารถนาที่จะสร้างพระนิเวศเพื่อพระเจ้า ทั้งที่พระเจ้าไม่ได้ทรงบัญชา พระเจ้าก็ทรงอวยพรดาวิดเพราะความตั้งใจที่ดีของเขา

ดาวิด​ทรง​ทำสงครามก็ล้วนแต่ได้รับชัยชนะ ทั้งต่อ​คนเอ​โดม คนโม​อับ คน​อัม​โมน คน​ฟีลิส​เตีย อา​มา​เลข คนซีเรีย และฮา​ดัด​เอ​เซอร์​ กษัตริย์​เมือง​โศ​บาห์
และ​ดาวิด​ทรง​ยึด​ทหาร​ม้า และทหาร​ราบ ได้เป็นจำนวนมาก
แล้ว​คน​ซีเรีย​ก็​เป็น​ข้า​รับ​ใช้​ของ​ดาวิด และ​พวก​เขา​นำ​เครื่อง​บรร​ณา​การ​มา​ถวายดาวิด
และ​ดาวิด​ทรง​ได้​โล่​ทอง​คำ​ของทหาร และ​ทอง​สัม​ฤทธิ์​มากมาย ​จากเมือง​ของ​ฮาดัด​เอเซอ

และ​โทอิ​ กษัตริย์​เมือง​ฮา​มัท​ ได้​นำ​เครื่อง​เงิน เครื่อง​ทอง​คำ และ​เครื่อง​ทอง​สัม​ฤทธิ์​ไป​ถวายดาวิด
แล้ว​ดาวิด​ทรง​มอบ​ถวาย​​เงิน​และ​ทอง​คำ ซึ่ง​ทรง​ได้​มา​จาก​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​ แด่พระเจ้า
พระ​นาม​ของ​ดาวิด​ก็​เลื่อง​ลือ​ไป
พระเจ้าทรง​ช่วยกู้​ดาวิด​ใน​ทุก​แห่ง​ที่​เสด็จ​ไป

ดาวิด​ทรง​ปก​ครอง​อิส​รา​เอล​ทั้ง​สิ้น อย่าง​ยุติ​ธรรม​และเที่ยง​ธรรม​
ดาวิดมี
– ​โย​อาบ​ ​เป็น​แม่​ทัพ
– เย​โฮ​ชา​ฟัท​ เป็น​ราช​เลขา
– ศา​โดก ​และ​ อา​หิ​เม​เลค​ ​เป็น​ปุโร​หิต
– เส​ไร​อาห์​ เป็น​อาลักษณ์
– เบ​ไน​ยาห์​ ​เป็น​ผู้​บัง​คับ​บัญ​ชา​คน​เค​เร​ธี และ​คน​เป​เลท​
– ​บรร​ดา​ราช​โอรส​ของ​ดาวิด ​เป็น​ที่​ปรึก​ษา

1. เพราะดาวิดปรารถนาที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า โดยการสร้างพระนิเวศเพื่อพระเจ้า
พระเจ้าทรงประทานเกียรติมากมายแก่ดาวิด ในการสงครามและการปกครองอิสราเอล

เมื่อเราตั้งใจถวายเกียรติแด่พระเจ้า เราเองจะได้รับเกียรติจากพระองค์

2. คนอิสราเอลก่อนหน้านี้ไม่นาน โดยการนำของซาอูล ต่อสู้ฟิลิสเตีย ชนชาติเดียวก็ยังแพ้ไม่เป็นท่า
บัดนี้คนอิสราเอลกลุ่มเดียวกัน โดยการนำของดาวิด ผู้ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย
สามารถชนะไม่เพียงแต่คนฟิลิสเตีย แต่รวมทั้งชนชาติอื่นๆรอบข้างอีกด้วย

ชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งกาจของกองทัพ
แต่ขึ้นอยู่กับการทรงสถิตของพระเจ้า ในกองทัพ

วันนี้ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นกับความสามารถของเรา
แต่ขึ้นกับการอวยพระพรของพระเจ้าในสิ่งที่เราทำนั้น

คำคม

“ การอวยพรของพระเจ้า เป็นสิ่งกำหนดความสำเร็จของเรา ”

สรุป 2ซามูเอล 7

ภาพรวม

 • ดาวิดปรารถนาที่จะสร้างพระนิเวศเพื่อพระเจ้า แต่พระเจ้าตรัสว่าจะให้บุตรของดาวิดสร้าง ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ทรงอวยพรดาวิดเพราะความตั้งใจที่ดีของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 7 หลังจากที่ดาวิดและคนอิสราเอลได้นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้า มาไว้ที่เยรูซาเล็มแล้ว

พระเจ้า​ทรง​ให้ดาวิด​พัก​สงบ​จาก​เหล่า​ศัตรู​รอบ​ด้าน​
ดาวิดจึงตรัส​กับ​นา​ธัน​ ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ ว่า
ดาวิดอยู่ในวัง แต่​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​อยู่​ใน​เต็นท์
เขาอยากสร้างนิเวศให้พระเจ้า

และ​นา​ธัน​ทูล ​ว่า
ขอ​ทรง​ทำ​ทุกสิ่ง​ตาม​พระ​ทัย​ของ​ดาวิดเถิด

แต่​​ใน​คืน​วัน​นั้น พระเจ้าตรัสกับนา​ธัน ​ว่า
ให้ไป​บอก​ดาวิดว่า
พระเจ้าไม่เคย​ตรัสให้​สร้าง​นิเวศให้แก่พระเจ้า เพราะไม่จำเป็นเลย
แต่เพราะดาวิดมีหัวใจเช่นนั้นต่อพระเจ้า
พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้
– ดาวิด​มี​ชื่อ​เสียง​โด่งดัง
– และ​จะ​ให้​ดาวิด​พัก​สงบ​จาก​พวก​ศัตรู​ของ​เจ้า
– และจะให้ดาวิด​มี​ราช​วงศ์
– และเมื่อดาวิดจากโลกนี้ไป บุตรของดาวิดจะ​เป็น​ผู้​สร้าง​นิเวศ​เพื่อพระ​นาม​ของพระเจ้า
– และพระเจ้า​จะ​สถา​ปนา​บัล​ลังก์​ของ​เขา​ให้​อยู่​เป็น​นิตย์
– แม้ถ้าเขาทำบาป ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของพระเจ้า​จะ​ไม่​ละ​ไป​จาก​เขา แต่พระเจ้าจะตีสอนเขา
– และอา​ณา​จักร​ของดาวิด​จะ​ตั้งมั่น​อยู่​นิรันดร์

นา​ธัน​ก็​ทูล​ดาวิด​ตาม​ถ้อย​คำ​เหล่า​นี้

ดาวิดจึงทูลพระเจ้า ​ว่า
ดาวิดเป็น​ใคร​เล่า​ พระ​องค์​จึง​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​มา​ไกล​ขนาด​นี้?
สิ่งที่พระเจ้าตรัส สิ่ง​นี้​เป็น​กฎ​สำ​หรับ​มนุษย์ทุกคน
พระเจ้า​ทรง​ทำ​สิ่ง​ใหญ่​โต​​ทั้ง​สิ้น เพื่อ​ให้​คนของ​พระ​องค์​ทราบ
​ก็​เพราะ​พระองค์ได้ตรัสไว้ ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ตั้ง​อิส​รา​เอล ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ให้​มั่นคง ​ตลอด​นิรันดร์

1. ดาวิดซาบซึ้งพระคุณของพระเจ้า ที่ทรงอวยพระพรเขาอย่างมากมาย
ดังนั้นดาวิดจึงตั้งใจที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้า
ปรากฏว่า เขาไม่ได้ทำ ด้วยเหตุผลบางอย่าง
แต่พระเจ้าอวยพระพรเขาอย่างเหลือล้นยิ่งขึ้นไปอีกด้วยท่าทีที่เขาอยากทำอะไรเพื่อพระเจ้านั้น

เมื่อเราตั้งใจทำสิ่งใดแด่พระเจ้า เพราะเห็นแก่ความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา
พระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรจิตใจ จะทรงรับทราบ
และจะอวยพระพรเราตามขนาดท่าทีในจิตใจของเรา ไม่ว่าเราจะได้ทำสิ่งนั้นสำเร็จหรือไม่ก็ตาม

2. ดาวิดกล่าวถึงพระเจ้า ว่า สิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้น จะเป็นจริงแน่นอน ​เป็น​กฎ​สำ​หรับ​มนุษย์ทุกคน
เมื่อพระเจ้าตรัสอะไร นั่นคือ กฏสากลที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

วันนี้ สิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระคำของพระเจ้า นั่นคือกฏเกณฑ์สากล ที่ตายตัวและแน่นอนอย่างที่สุด
คนที่ใส่ใจและยึดมั่นในพระคำเอาไว้ เขาจะเป็นมนุษย์ผู้ดำเนินในกฏสากลแห่งจักรวาลอย่างถูกต้อง

3. สาธุการแด่พระเจ้า ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า พระองค์จึงทรงนำข้าพระองค์มาไกลถึงขนาดนี้
สรรเสริญพระเจ้า !!!

คำคม

“ เพราะพระเจ้าทรงทอดพระเนตรจิตใจ ดังนั้นความจริงใจที่มีต่อพระเจ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ”

สรุป 2ซามูเอล 6

ภาพรวม

 • ดาวิดและคนอิสราเอลได้นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้า มาไว้ที่เยรูซาเล็ม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 6 เมื่อคนอิสราเอลทั้งหมดมาตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขา และดาวิดย้ายมาประทับที่เยรูซาเล็มแล้ว

ดาวิดก็​ทรง​รวบ​รวม​ทหาร​ทั้ง​ปวง​ใน​อิส​รา​เอล ​ได้ 30,000 คน
และ​ดาวิด​กับ​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​สิ้น ได้ไป​นำ​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​ ​จากบา​อา​เล​ยู​ดาห์ เพื่อ​นำมาที่เยรูซาเล็ม

พวก​เขา​เอา​เกวียน​ใหม่​บรร​ทุก​หีบ​ของ​พระ​เจ้า จาก​บ้าน​ของ​อา​บี​นา​ดับ
โดยมีอุส​ซาห์​กับ​อา​หิ​โย​ ​บุตรของ​อา​บี​นา​ดับ เป็นคนขับ​เกวียนเล่ม​นั้น
อุส​ซาห์​เดินข้าง​หีบ​ของ​พระ​เจ้า ส่วน​อาคิ​โย​เดิน​นำหน้าหีบ
ดาวิด​กับ​คนอิส​รา​เอล​ก็​ร่า​เริง​กัน​เต็มที่​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระเจ้า​ด้วย​เครื่อง​ดนตรี

และ​เมื่อ​มา​ถึง​ลาน​นวด​ข้าว​ของ​นา​โคน ​โค​ก็สะดุด
อุส​ซาห์​ก็​ยื่น​มือ​ออก​จับ​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​ไว้​
และ​พระ​พิโรธ​ของพระเจ้าก็​พลุ่ง​ขึ้น​ต่อ​อุส​ซาห์
เขา​จึง​ตาย​ข้าง​หีบ​ของ​พระ​เจ้า

และ​ดาวิด​ก็​กริ้ว เพราะพระเจ้าทรงประหารอุส​ซาห์
ดัง​นั้น​ดาวิด​จึง​ไม่​ทรง​ยอม​นำ​หีบ​ของ​พระเจ้าเข้า​ไป​ในเยรูซาเล็ม
แต่​​ทรง​ให้​​ไป​ไว้ที่​บ้าน​ของ​โอ​เบด​เอ​โดม ชาว​กัท
หีบ​ของพระเจ้า อยู่ที่นั่น 3 ​เดือน
และ​พระเจ้าทรง​อวย​พร​โอ​เบด​เอ​โดม​และ​ครอบ​ครัว​ของ​เขา​ทุก​คน

เมื่อดาวิดทราบเรื่อง
​ดาวิด​จึง​เสด็จไป​นำ​หีบ​ของ​พระ​เจ้า มายังเยรูซาเล็ม
และ​เมื่อ​ผู้​หาม​หีบ​เดิน​ไป​ได้​ 6 ก้าว ดาวิด​ก็​ทรง​ถวาย​โค​ 1 ตัว​ ​กับ​ ลูก​โค​อ้วน​ 1 ตัว​
และ​ดาวิด​ก็​ทรง​เต้น​รำ​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระเจ้า ด้วย​สุด​กำ​ลัง

​เมื่อ​มีคาล ​ราช​ธิดา​ของ​ซาอูล​ เห็นดาวิด​ทรง​กระ​โดด​และ​เต้น​รำเช่นนั้น นาง​ก็​ดูหมิ่น​ดาวิด​ใน​ใจ
เมื่อ​หีบ​ของ​พระเจ้า​มา​ตั้ง​ไว้​ที่เยรูซาเล็มแล้ว
​ดาวิด​ก็​ทรง​ถวาย​เครื่อง​บูชาแด่พระเจ้า และอวยพรประชาชน และอวยพร​ราช​วงศ์​ของ​พระ​องค์

แต่​มี​คาล​ ​ออก​มา​พบ​ดาวิด​ และ​ทูล​ว่า
ทำไมดาวิดจึงทรง​ถอด​ฉลอง​พระ​องค์ อย่าง​กับ​ไพร่​คน​หนึ่ง ​แก้​ผ้า​ไร้​ยาง​อาย

​ดาวิด​​ตอบ​ว่า
​สิ่ง​ที่​ทำถวายแด่พระเจ้า แม้จะ​ถูก​ดูหมิ่น​ยิ่ง​กว่า​นี้ ดาวิดก็ยอม

จากนั้นมา มี​คาล ​ก็​ไม่​มี​บุตร​จน​ถึง​วัน​สิ้น​ชีวิต

1. คนฟิลิสเตียใช้เกวียนส่งหีบของพระเจ้ากลับมาที่อิสราเอล
ดาวิดใช้วิธีเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าบัญชา
ดังนั้นการขนย้ายหีบจึงเกิดปัญหาเกิดขึ้น

เมื่อหีบเมื่อโคสะดุด อุสซาห์ยื่นมือออกจับหีบ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้า
เขาจึงเสียชีวิต

เมื่อดาวิดกลับมาใช้วิธีที่พระเจ้าทรงบัญชาในการขนย้ายหีบ
คือการให้คนเลวีหาม
ดาวิดจึงทำการขนย้ายได้สำเร็จ

เราไม่สามารถใช้เหตุผลว่า เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาก็ทำสำเร็จกัน ในการไม่เชื่อฟังพระเจ้า
เราไม่สามารถใช้เหตุผลว่า ถ้าไม่ทำอาจเกิดความเสียหายขึ้นกับของของพระเจ้า ในการไม่เชื่อฟังพระเจ้า
แท้จริงแล้ว ไม่มีเหตุผลใดๆเลยมีน้ำหนักมากพอ ที่จะทำให้เราสมควรไม่เชื่อฟังพระเจ้า

และหากเพราะการไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น
วิธีแก้ปัญหานั้นที่ดีที่สุดก็คือ หันกลับมาเชื่อฟังพระเจ้าโดยเร็วที่สุด

2. เมื่อหีบของพระเจ้าอยู่ที่บ้านของโอเบดเอโดม เขาและครอบครัวได้รับพระพรมากมาย
เมื่อดาวิดยอมถูกดูถูกเพื่อพระเจ้า เขากลับได้รับพระพร และได้รับเกียรติจากผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า
เมื่อมีคาล ดูหมิ่นว่า การถูกดูหมิ่นเพื่อพระเจ้าเป็นสิ่งน่าละอาย นางจึงขาดจากพระพรที่ควรจะได้รับ

ผู้ที่ต้อนรับพระเจ้าอย่างจริงใจ จะได้รับพระพร
ผู้ที่ยอมเสียเกียรติเพื่อพระเจ้า จะได้รับเกียรติ
แต่ผู้ที่ต้องการรักษาเกียรติของตน มากกว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้า จะสูญเสียทั้งเกียรติและพระพร

คำคม

“ คนที่ยอมอับอายเพื่อพระเจ้า จะไม่พบความอับอายชั่วนิรันดร์ ”

สรุป 2ซามูเอล 5

ภาพรวม

 • คนอิสราเอลทั้งหมดมาตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขา แล้วดาวิดย้ายมาประทับที่เยรูซาเล็ม และพระเจ้าอวยพระพรดาวิดในทุกด้าน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 5 หลังจากที่ อิชโบเชท ถูกคนของเขาเอง 2 คนฆ่าแล้ว

คนอิส​รา​เอล​ทุก​เผ่า​ก็​มา​หา​ดาวิด​ที่​เมือง​เฮ​โบรน ตั้ง​ดาวิด​ให้​เป็น​พระ​รา​ชา​เหนือ​อิส​รา​เอล
ขณะนั้นดาวิด​มี​พระ​ชน​มายุ 30 พรร​ษา ​พระ​องค์​ทรง​ครอง​ราชย์​อยู่ 40 ปี
โดยทรง​ครอง​เหนือ​ยู​ดาห์ ที่​เฮ​โบรน 7 ปี 6 เดือน
และ​ทรง​ครองเหนือ​อิส​รา​เอลทั้งหมด ที่​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม ​อีก 33 ปี

เมื่อครองราชย์แล้ว​ดาวิดไป​ต่อสู้กับเมืองเย​รู​ซา​เล็ม ของ​คน​เย​บุส
ชาว​แผ่น​ดิน​นั้น​เยาะเย้ย ​ดาวิด​ว่า
แม้แต่​คน​ตา​บอด​และ​คน​ง่อย​ก็​ยังจะ​ป้อง​กัน​ไว้​ จากดาวิดได้ เนื่องจากเมืองนั่นบุกยากมาก

แต่ในที่สุด ดาวิดเมืองนั้นได้ ต่อมาจึงเรียกว่า ​เมือง​ของ​ดาวิด
​ดาวิด​ทรง​ขยาย​เมือง​ให้​กว้าง​ออก​ไปอีก
และ​ดาวิด​ทรง​เจริญ​ยิ่งๆ ขึ้น เพราะ​ว่า​พระ​เจ้าทรง​สถิต​กับ​ดาวิด

ฮีราม​กษัตริย์​เมือง​ไทระ​ ได้ทรง​ส่ง​​ไม้​สน​สี​ดาร์ พวก​ช่าง​ไม้ และ​พวก​ช่าง​สลัก​หิน​มา​ ช่วยสร้าง​พระ​ราช​วัง​ของ​ดาวิด
และ​ดาวิด​ทรง​ทราบ​ว่า
พระเจ้าทรง​สถา​ปนา​ดาวิด​ให้​เป็น​พระ​รา​ชา​เหนือ​อิส​รา​เอล
และพระเจ้า​ได้​ทรง​ยก​ย่อง​ราช​อา​ณา​จักร​ของดาวิด
ด้วย​เห็น​แก่​อิส​รา​เอล​ประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า

เมื่อดาวิดย้ายมาประทับ​ใน​เย​รู​ซา​เล็มแล้ว ก็​มี​ราช​โอรส​และ​ราช​ธิดา​อีกหลายพระองค์
ราช​โอรส​ที่​ประ​สูติใน​เย​รู​ซา​เล็ม​ มี 11 พระองค์ ๆ ได้แก่ ชัม​มุ​อา โช​บับ นา​ธัน ซา​โล​มอน อิบ​ฮาร์ เอ​ลี​ชู​อา เน​เฟก ยา​เฟีย เอ​ลี​ชา​มา เอ​ลี​ยา​ดา และ​เอ​ลี​เฟ​เลท

เมื่อ​คน​ฟีลิส​เตีย​ทราบว่า​ ดาวิด​รับ​การ​เจิม​เป็น​พระ​รา​ชา​เหนือ​อิส​รา​เอล
จึงยกทัพมาต่อสู้กับดาวิด

​ดาวิด​ทูล​ถาม​พระเจ้า​ว่า
ควร​ออกไป​สู้​รบ​กับ​คน​ฟีลิส​เตีย​หรือไม่?
พระเจ้า ตรัสให้ไป
ดาวิดจึงออกไปสู้รบ และ​ทรง​ชนะ​พวก​เขา​
และ​คน​ฟีลิส​เตีย​ได้​ทิ้ง​รูป​เคา​รพ​ที่​นั่น
ดาวิด​กับ​คน​ของ​พระ​องค์​ก็​​เอา​ไปเผาไฟเสีย

คน​ฟีลิส​เตีย​ยก​ทัพ​มา​อีก
​ดาวิด​ทูล​ถาม​พระเจ้า
พระ​องค์​ตรัส​ว่า
​อย่า​ขึ้น​ไปสู้โดยตรง แต่ให้​อ้อม​ไป​ข้าง​หลัง​ของ​พวก​เขา
และ​ดาวิด​ทรง​ทำ​ตาม และ​ทรง​ชนะ​คน​ฟีลิส​เตีย

1. เมืองเยรูซาเล็มตั้งอยู่บนภูเขา เป็นเมืองที่โจมตียากมาก จนคนยุบุสที่อยู่ในเมืองเยาะเย้ยดาวิดว่า ไม่มีทางที่จะเขายึดได้อย่างแน่นอน
แต่ในที่สุดก็ยึดได้ และกลายเป็นเมืองสำคัญที่สุดของอิสราเอล เป้นที่ตั้งของพระวิการในเวลาต่อมา

เพราะเยรูซาเล็มเข้ายึดครองได้ยาก เมื่อยึดได้แล้วจึงกลายเป็นเมืองที่สามารถป้องกันข้าศึกได้เป็นอย่างดี
วันนี้ หากพระเจ้าทรงอนุญาตให้เรื่องที่ยากเข้ามาในชีวิตของเรา
ก็เพื่อประโยชน์ของเราในอนาคต
เพราะเมื่อเราผ่านพ้นมันไปได้แล้ว สิ่งนี้จะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา

2. ดาวิดได้เป็นกษัตริย์เหนือทุกเผ่าในอิสราเอล ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้
และได้รับการสนับสนุนจากทุกด้านแม้แต่ฮีรามกษัตริย์แห่งไทระ

ดาวิด​รู้​ว่า เหตุที่เขาได้รับเกียรติเช่นนี้ ไม่ใช่เพราะเขาดีกว่าใคร แต่เพราะพระเจ้า​เห็น​แก่​อิส​รา​เอล​ ประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า
และด้วยท่าทีเช่นนี้ พระเจ้าจึงอวยพระพรดาวิดมากยิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อเราได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า เราควรถ่อมใจลง รู้ตัวว่าไม่ใช่เพราะความเก่งหรือความดีของเรา
แต่เพราะพระเจ้าทรงเมตตาทรงใช้เรา เพื่อเป็นพระพรแก่ผู้คนมากมาย

3. ในการรบกับฟิลิสเตียนั้น ดาวิดผู้เก่งกาจ ไม่ได้ใช้ยุทธวิธีตามความชำนาญศึกของเขาเอง
แต่ใช้วิธีที่ถามพระเจ้า แล้วเชื่อฟัง
จึงทำให้ดาวิดได้รับชัยชนะอย่างงดงามในการต่อสู้กับพวกฟิลิสเตีย

วิธีที่ดีที่สุดในการเผชิญหน้ากับสถาการณ์ของเราในวันนี้ คือ การทูลถามพระเจ้า แล้วเชื่อฟัง

คำคม

“ ถามพระเจ้า แล้วเชื่อฟัง จะนำความสำเร็จทุกด้านมาสู่ชีวิต ”

สรุป 2ซามูเอล 4

ภาพรวม

 • อิชโบเชท ถูกคนของเขา 2 คนฆ่าแล้วตัดพระเศียรนำมาให้ดาวิด ดาวิดไม่พอใจทั้งสองคนนั้นมาก จึงสั่งประหารพวกเขาเสีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 4 หลังจากที่อับเนอร์ แม่ทัพของซาอูล ถูกโยอาบ แม่ทัพของดาวิดฆ่าตายแล้ว

​อิช​โบ​เชท​โอ​รส​ของ​ซาอูล และ​อิส​รา​เอล​ทั้ง​ปวง​ก็​ท้อแท้​ใจ
ส่วนโย​นา​ธาน​โอ​รส​ของ​ซาอูล มี​บุตร​ชาย​คน​หนึ่ง​เป็น​ง่อย ชื่อ​ เม​ฟี​โบ​เชท

บา​อา​นาห์ และ เร​คาบ เป็นหัวหน้ากองปล้น อยู่ฝ่ายอิชโบเชท
วันหนึ่งพวกเขาได้มาหาอิช​โบ​เชท ทำ​เหมือน​จะ​ขน​ข้าว​สา​ลี
และขณะที่อิชโบเชทบรร​ทม​หลับ​อยู่
เขา​ทั้ง​สอง​ก็​แทง​และ​ฆ่า และ​ตัด​พระ​เศียร​ของ​อิชโบเชทไป
แล้วนำ​ไป​ถวาย​ดาวิด​ที่​เมือง​เฮ​โบรน

พวกเขาทูลดาวิด ว่า
นี่​คือ​ศีรษะ​ของ​อิช​โบ​เชท​โอรส​ของ​ซาอูล​ศัตรู​ของ​ดาวิด
วันนี้พระเจ้าได้แก้แค้นแทนดาวิดแล้ว

แต่​ดาวิด​ ตอบ ว่า
ขนาด​ผู้​ที่มาบอกดาวิด​ว่า ซาอูล​สิ้น​พระ​ชนม์​แล้ว คน​นั้นดาวิดยังสั่งประหารเลย
ยิ่ง​กว่า​นั้น​เท่า​ใด เมื่อ​คน​ชั่ว​ฆ่า​คน​ชอบ​ธรรม​ บน​ที่​นอน​ของ​คน​ชอบ​ธรรม​นั้น
ดาวิดจะไว้ชีวิตหรือ?

ดาวิด​ก็​ทรง​สั่งให้​ฆ่า​เขา​ทั้ง​สอง ตัด​มือ​ตัด​เท้า​ออก แขวน​ศพ​นั้น​ไว้​ที่​ข้าง​สระ​ที่​เมือง​เฮ​โบรน
และให้​นำ​พระ​เศียร​ของ​อิช​โบ​เชท​ไป​ฝัง​ไว้ ณ ที่​ฝัง​ศพ​ของ​อับ​เนอร์ ​ใน​เมือง​เฮ​โบรน

1. อิชโบเชทตั้งตัวเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่า พระเจ้าทรงเจิมตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล
การขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขาอาจถูกต้องในสายตาของมนุษย์
แต่เป็นการตั้งตัวขึ้นขัดขืน พระวจนะของพระเจ้าที่ประกาศโดยซามูเอล
เขาจึงมีจุดจบที่น่าอนาถ

การจงใจขัดขืนพระคำของพระเจ้า ถึงแม้จะสมเหตุสมผลในสายตาของมนุษย์
แต่นั่นเป็นการต่อต้านพระเจ้า
ซึ่งจะนำผลร้ายมาสู่ชีวิตในที่สุด

2. บา​อา​นาห์ และ เร​คาบ คิดว่าการฆ่าอิชโบเชท เป็นการทำให้ดาวิดพอใจและเป็นการทำหน้าที่ผู้รับใช้พระเจ้าแก้แค้นแทนดาวิด พวกเขาจึงพูดว่า วันนี้พระเจ้าได้แก้แค้นแทนดาวิดแล้ว
แต่ความจริงแล้ว สิ่งนั้นทำให้ดาวิดไม่พอใจอย่างมาก
และไม่ใช่การรับใช้พระเจ้าด้วย เป็นการตู่เอาเองว่า
การกระทำชั่วตามความติดของพวกเขาเอง นั่นเป็นการรับใช้พระเจ้า

การตัดสินว่าการกระทำใด เป็นการทำเพื่อพระเจ้า หรือเพื่อตนเอง
ดูได้จาก การกระทำนั้น ทำด้วยความยำเกรงพระเจ้าหรือไม่
ถ้าทำโดยไม่ยำเกรงพระเจ้า ย่อมไม่สามารถเรียกว่า การกระทำเพื่อพระเจ้าได้

คำคม

“ การกระทำเพื่อพระเจ้า ต้องทำด้วยความยำเกรงพระเจ้า ”

สรุป 2ซามูเอล 3

ภาพรวม

 • อับเนอร์ แม่ทัพของซาอูล มาเข้าพวกกับดาวิด แต่กลับถูกโยอาบ แม่ทัพของดาวิดฆ่าตาย เพราะความแค้นที่ฆ่าน้อง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 3 หลังจากที่ดาวิดได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ และ อิช​โบ​เชท โอรสของซาอูลได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแล้ว

สง​คราม​ระ​หว่าง​ฝ่าย​ของซาอูล​กับ​ฝ่าย​ของ​ดาวิด​อยู่​นาน
​ดาวิด​ก็​เข้ม​แข็ง​ยิ่ง​ขึ้น ส่วน​ฝ่าย​ของซาอูล​ก็​อ่อน​กำ​ลัง​ลง​ทุก​ที

ช่วงที่ดาวิดเป็นกษัตริย์​ที่​เมือง​เฮ​โบรน นั้น ได้มี​ราช​โอ​รส​ 6 พระองค์ ได้แก่ ​อัม​โนน , ​คิเล​อาบ , ​อับ​ซา​โลม , อา​โด​นี​ยาห์ , ​เช​ฟา​ทิ​ยาห์ และ​ อิท​เร​อัม

​ฝ่าย​ของ​ซาอูล​​นั้น อับ​เนอร์​ได้มีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ
วันหนึ่ง ​อิช​โบ​เชท​ กล่าวหา​อับ​เนอร์​ว่า ไปหลับนอนกับ​นาง​สนม​ของซาอูล
อับ​เนอร์​ก็​โกรธ​มาก​
อับเนอร์จึงปฏิญาณว่า จะไม่สนับสนุน​อิช​โบ​เชท​ อีกต่อไป แต่จะไปสนับสนุน​ดาวิด​

อับ​เนอร์​ก็​ส่ง​พวก​ผู้​สื่อ​สาร​ ไปขอ​ทำ​พันธ​สัญ​ญา​กับ​ดาวิด
ดาวิด​ก็ยินดี แต่​​ขอให้อับเนอร์ ​นำ​มี​คาล​ราช​ธิดา​ของ​ซาอูล​มา​คืนให้ดาวิดด้วย

แล้ว​ดาวิด​ก็​ส่ง​พวก​ผู้​สื่อ​สาร​ไป​ยัง​อิช​โบ​เชท​ เพื่อขอ​มี​คาล​ คืน
อิช​โบ​เชท​ ก็ส่งนางคืนให้แก่ดาวิด แต่​สามี​ของนาง ก็เดินร้อง​ไห้​ตามนาง​ไป​จน​ถึง​ตำ​บล​บา​ฮู​ริม แล้ว​ก็​กลับ​ไป

อับ​เนอร์​ก็เกลี้ยกล่อม​พวก​ผู้ใหญ่​ของ​อิส​รา​เอล​ ให้ตั้ง​ดาวิด​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​อิสราเอล
แล้วอับเนอร์​ก็​ไป​ทูล​ดาวิด ในเรื่องดังกล่าว
ดาวิด​ทรง​จัด​การ​เลี้ยง​อับ​เนอร์​และคนที่มากับเขา
แล้วดาวิด​ก็​ทรง​ส่ง​อับ​เนอร์​กลับ​ไปโดย​สวัสดิ​ภาพ

ต่อมา​โย​อาบ​กลับ​มา ก็ทราบว่า​อับ​เนอร์​ได้มาที่​เฮ​โบรน แล้วดาวิดก็ปล่อยกลับไป​โดย​สวัสดิ​ภาพ
​โย​อาบ​ จึง​ส่ง​พวก​ผู้​สื่อ​สาร​ไป​ตาม​อับ​เนอร์ กลับ​มา แต่​ดาวิด​ไม่​ทรง​ทราบ
แล้วโย​อาบ​ก็​พา​อับเนอร์​หลบ​ไป​อยู่ตาม​ลำพัง
และ​โย​อาบ​แทง​ท้อง​ของอับเนอร์จนเสียชีวิต
เพื่อแก้แค้นแทนอา​สา​เฮล​น้อง​ชาย​ของ​ตน ที่ถูกอับเนอร์ฆ่าตาย

​เมื่อ​ดาวิด​ทรง​ทราบ​เรื่อง​นี้ จึงตรัสว่า
ขอให้บาป​เรื่อง​โล​หิต​ของ​อับ​เนอร์​ ​ตก​เหนือ​โย​อาบ และ​เหนือ​พงศ์​พันธุ์​ทั้งสิ้น​ของ​บิดา​เขา

แล้ว​ดาวิด​ก็สั่งให้ โย​อาบ และพรรคพวก ให้​ไว้​ทุกข์​ให้​อับ​เนอร์
ศพ​ของอับ​เนอร์ถูกฝัง​ไว้​ที่​เฮ​โบรน
และ​ดาวิดทรง​กัน​แสง​เสียง​ดัง ณ ที่​ฝัง​ศพ​ของ​อับ​เนอร์
และ​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​ปวง​ก็​ร้อง​ไห้
และในวันนั้น​ดาวิดไม่ยอม​เสวย​อา​หาร​จนถึงเวลาเย็น เพื่อไว้ทุกข์ให้อับเนอร์

เมื่อประ​ชา​ชน​ทั้ง​ปวง​ ​เห็น​เช่น​นั้น​ก็​พอใจ
ประ​ชา​ชน​ทั้ง​สิ้น​จึง​รู้​ใน​วัน​นั้น​ว่า
พระ​รา​ชา​ไม่​มี​ส่วน​ใน​การ​ฆ่า​อับ​เนอร์​บุตร​เนอร์

ดาวิด​ตรัส​กับ​พวก​มหาด​เล็ก​ ​ว่า
แม้​ดาวิด​ได้​รับ​การ​เจิม​เป็น​กษัตริย์​แล้ว
แต่โยอาบและพรรคพวกเขา ก็ยังไม่ยอมเชื่อฟังดาวิดอยู่ดี​
ขอพระเจ้า​ทรง​ตอบ​สนอง​ผู้​ทำ​ชั่ว​ตาม​ความ​ชั่ว​ของ​เขา​เถิด

1. ดาวิดกษัตริย์ที่พระเจ้าเจิมตั้ง ยิ่งนานวัน ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น
​อิช​โบ​เชท​กษัตริย์ที่มนุษย์แต่งตั้งขึ้น ยิ่งนานวันยิ่งอ่อนแอลง
ตอนเริ่มต้น​อิช​โบ​เชท​ ดูเหมือนมีกำลังมากกว่าดาวิด
แต่ในที่สุดแล้วดาวิดมีกำลังเหนือกว่า​อิช​โบ​เชท​
จนกระทั่งเผ่าอิสราเอลทั้งหมดหันมาเข้ากับดาวิด

เมื่อพระเจ้าทรงมอบสิ่งใดให้แก่เรา ในตอนต้นอาจดูเล็กน้อย
แค่ถ้าเราสัตย์ซื่อในสิ่งนั้นต่อไป
เมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึง
จะเกิดผลยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะคาดคิดได้

2. โยอาบ ไม่ยอมมอบให้การแก้แค้นเป็นของพระเจ้า
แต่พยายามแก้แค้นอับเนอร์ด้วยตนเอง
ผลสุดท้าย กลับนำหายนะครั้งยิ่งใหญ่มาสู่ตนเองและครอบครัว

การพยายามแก้แค้นด้วยตนเอง โดยไม่รอพระเจ้า
จะสร้างเสียหายเกินกว่าที่จะคาดได้ มาสู่ชีวิต

3. การที่ดาวิด แสดงความโศกเศร้าเสียใจต่อการตายของอับเนอร์
ทำให้ประชาชนรู้ว่า การตายของอับเนอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดาวิด

เดิมทีการตายของอับเนอร์ กำลังจะนำปัญหาใหญ่มาสู่ดาวิด
คือ อนาคตคนจะไม่ไว้ใจดาวิด ไม่กล้ามาสวามิภักต่อดาวิดอีกต่อไป
แต่พระเจ้าทรงมีวิธีทำให้การตายของอับเนอร์ กลับเป็นประโยชน์ต่อดาวิด
โดยทำให้คนทั้งหลายเห็นว่า ดาวิดรักและให้เกียรติคนที่มาสวามิภักมากเพียงใด

ไม่ว่าเหตุการณ์จะไม่เป็นดังที่คาดสักเพียงใด
พระเจ้าก็ทรงสามารถใช้เป็นพระพรแก่ชีวิตของเราได้

คำคม

“ การพยายามแก้แค้นด้วยตนเอง จะนำผลร้ายมาสู่ตน ”

สรุป 2ซามูเอล 2

ภาพรวม

 • ดาวิดได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ และ อิช​โบ​เชท โอรสของซาอูลได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 2 หลังจากดาวิดทราบว่า ซาอูลและโยนาธานตายแล้ว ดาวิดจึงร้องไห้ คร่ำครวญ มากมายเพื่อพวกเขา

แล้วดาวิด​จึงทูล​ถาม​พระเจ้า​ว่า เขาควรไป​ที่ไหน?
พระเจ้าบอกให้ ดาวิดไปที่​เมือง​เฮ​โบรน ในยูดาห์
ดาวิดกับพรรคพวกและครอบครัว จึงไปที่นั่น
แล้ว​คน​ยู​ดาห์​ก็​มา​เจิม​ตั้ง​ดาวิด​ให้​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​พงศ์​พันธุ์​ยู​ดาห์

ต่อมาเมื่อดาวิด ทราบเรื่อง ที่ชาว​ยา​เบช​กิ​เล​อาด​เป็น​ผู้​ฝัง​พระ​ศพ​ซาอูล
ดาวิดส่งข่าวไปชาว​ยา​เบช​กิ​เล​อาด​ ​ว่า
ขอพระเจ้าอวยพรพวกเขา เพราะพวกเขา​แสดง​ความ​เมต​ตา​ต่อ​ซาอูล​
และ​ดาวิก​จะ​ทำ​ความ​ดี​นี้​ต่อ​พวก​เขา

​อับ​เนอร์​ ​แม่​ทัพ​ของ​​ซาอูล​ ได้​พา​อิช​โบ​เชท ​ราช​โอรส​ของ​ซาอูล ​ข้าม​ไป​ที่​เมือง​มา​หะ​นา​อิม
และ​ได้​สถา​ปนา​ท่าน​ให้​เป็น​กษัตริย์​เหนือคน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด
​อิช​โบ​เชท​ ​เริ่ม​เป็นกษัตริย์​เหนือ​อิส​รา​เอล​นั้น เมื่อพระ​ชน​มายุ 40 ปี และ​ทรง​ครอง​ราชย์​อยู่ 2 ปี
แต่​พงศ์​พันธุ์​ยูดาห์​ติด​ตาม​ดาวิด
​ดาวิด​​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​พงศ์​พันธุ์​ยู​ดาห์​ใน​เฮ​โบรน​ 7 ปี​กับ 6 เดือน

อับ​เนอร์​และ​ทหาร​ของ​อิช​โบ​เชท​ ได้แแกมาพบกับ ​โย​อาบ​และ​ทหาร​ของ​ดาวิด
เกิดจาการ​สู้​รบ​กันอย่างดุ​เดือด
อับ​เนอร์​และ​พวก​คน​อิส​รา​เอล​ก็​แพ้​ทหาร​ของ​ดาวิด

โย​อาบ มาพร้อมกับน้องชาย คือ อา​บี​ชัย และ​อา​สา​เฮล
​อา​สา​เฮล​นั้น​ฝี​เท้า​เร็วมาก จึง​ไล่​ตาม​อับ​เนอร์​ไป
อับ​เนอร์ ​พูด​กับฮาซาเอล ว่า ให้ไปไล่ตามคนอื่น อับเนอร์ไม่อยากฆ่า​อา​สา​เฮล​ เพราะเห็นแก่โยอาบ
แต่​อา​สา​เฮล​ยังคงไม่เลิกไล่ตาม
ดังนั้นอับ​เนอร์​ก็​เอา​โคน​หอก​แทง​ทะลุท้อง​อา​สา​เฮล จน​ล้ม​ลง​ตาย​

แต่​โย​อาบ​กับ​อา​บี​ชัย​ไล่​ตาม​อับ​เนอร์​ไป จนเวลาเย็น
​อับ​เนอร์จึง​ร้องบอก​โย​อาบ​ว่า ถ้ายังฆ่ากันเรื่อยๆต่อไป ในที่สุด​จะ​กลาย​เป็น​ความ​ขม​ขื่นทั้งสองฝ่าย

โย​อาบ​คิดได้ จึง​สั่งให้พวก​ทหารเลิก​ไล่​ตามทหาร​อิส​รา​เอล
และ​ไม่​สู้​รบ​กัน​อีก​ต่อไป

อับ​เนอร์​กลับไปยังมา​หะ​นา​อิม
โย​อาบ​ก็​กลับไปยังเฮโบรน
การรบครั้งนี้ ทหาร​ของ​ดาวิด​ก็ตาย​ไป 19 คน​ไม่​นับ​อา​สา​เฮล
ส่วนทหาร​​ของ​อับ​เนอร์​ตาย​ไป 360 คน

1. เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญๆผ่านเข้ามาในชีวิต สิ่งที่ดาวิดมักทำเสมอคือ ถามพระเจ้าว่าควรอะไร หรือไปที่ไหน
ครั้งนี้ เพราะดาวิดถามพระจ้าและเชื่อฟังพระองค์
จึงทำให้ดาวิดได้รับการแต้งตั้งเป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์

เราควรคุยกับพระเจ้า ถามพระองค์ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพื่อเราจะไม่พลาดไปจากสิ่งดีเลิศที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเรา

2. เพราะฝีเท้าที่เร็วและความทนงตน ของอา​สา​เฮล จึงทำให้ถูกอับเนอร์ฆ่าตาย
ซึ่งเป็นผลทำให้โยอาบฆ่าอับเนอร์ในเวลาต่อมา
ซึ่งทำให้โยอาบถูกซาโลมอนประหาร
ซึ่งส่งผลให้ราชอาณาจักรของซาโลมอนมั่นคง ในเวลาต่อมา

นิสัยของคนๆหนึ่ง ไม่ว่าดีหรือไม่ดี ล้วนแต่สามารถถูกใช้เพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จได้ทั้งสิ้น
ดังนั้นหากเราพบเจอคนที่นิสัยไม่ดี ก็พึงรู้เถิดว่า
เขาก็อยู่ในแผนการอันดีเลิศของพระเจ้า สำหรับเรา เช่นกัน

3. ​อิช​โบ​เชท ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ตามหลักการปกครองของมนุษย์
แต่ดาวิด ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ตามคำสัญญาของพระเจ้า

แม้ทั้งสองจะได้เป้นกษัตริย์เหมือนกัน
แต่อาณาจักรของดาวิดเท่านั้นที่ยั่งยืน

แผนการของมนุษย์ไม่ว่าจะดีรอบคอบสักเพียงใดก็ตาม
แต่มีเพียงแผนการของพระเจ้าเท่านั้นที่ดำรงอยู่ได้

คำคม

“ ถามพระเจ้าให้บ่อยที่สุดแล้วเชื่อฟัง เป็นหนทางที่จะได้รับพระพรมากที่สุด ”

สรุป 2ซามูเอล 1

ภาพรวม

 • 2 ซามูเอล เป็นเรื่องราวชีวิตของดาวิดตั้งแต่ก่อนขึ้นเป็นกษัตริย์ จนถึงช่วงปลายชีวิตของเขา
 • ในบทนี้ มีคนมารายงานดาวิดว่า ซาอูลและโยนาธานตายแล้ว ดาวิดจึงร้องไห้ คร่ำครวญ มากมายเพื่อพวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 1 เมื่อคนอิสราเอลพ่ายแพ้ต่อกองทัพฟิลิสเตีย แล้วซาอูลและราชโอรสทั้ง 3 ก็ตายในการรบนั้นแล้ว

ต่อมาหลังจากที่ดาวิดเพิ่งกลับจากการโจมตีพวกอามาเลข
มี​​ชายคน​หนึ่ง​มา​จาก​ค่าย​ของ​ซาอูล ​มาหา​ดาวิด
เขาบอกดาวิดว่า พวก​ทหารอิสราเอลหนี​จาก​สง​ครามและ​ล้ม​ตาย​มาก​มาย
ส่วนซาอูล​และ​โย​นา​ธาน ก็​สิ้น​พระ​ชนม์​แล้ว

คนนั้นเล่าว่า เขาบัง​เอิญ​มา​ที่​ภูเขา​กิล​โบ​อา
เห็นซาอูลใกล้จะสิ้นพระชนม์และพวกฟิลิสเตียก็​มา​ใกล้​พระ​องค์
ซาอูลขอให้ช่วยฆ่าพระองค์เสีย เพราะ​พระองค์​เจ็บปวด​สาหัส
เขาจึงฆ่าซาอูล​เสีย
แล้ว​ถอด​มง​กุฎและ​กำ​ไล​ของซาอูลออก นำ​มา​ให้​แก่ดาวิด

แล้ว​ดาวิด​และคนทั้งปวงที่อยู่ด้วย ก็ฉีก​เสื้อ​ของ​ตน และ​ร้องไห้​คร่ำ​ครวญ​ ​จน​ถึง​เวลา​เย็น

ดาวิด​ถาม​ชายคนนั้น ว่า
ทำไมถึงบังอาจ​ทำ​ลาย​ผู้​ที่​พระเจ้า​ทรง​เจิม​ไว้?
แล้ว​ดาวิด​ก็สั่งประหารนั้นเสีย

ดาวิด​ก็​ครวญ​คร่ำ​ตาม​คำ​คร่ำ​ครวญ เพื่อ​ซาอูล​และ​โย​นา​ธาน ว่า
“โอ อิส​รา​เอล​เอ๋ย ศักดิ์​ศรี​ของ​ท่าน​ถูก​ประ​หาร​เสีย​แล้ว​ วีร​บุรุษ​ล้ม​ลง​แล้ว
ซาอูล​และ​โย​นา​ธาน​เอ๋ย ผู้​เป็น​ที่รัก​และ​น่า​ยินดี ทั้ง​สอง​ไม่​เคยแยก​จาก​กัน
บุตรี​ของ​อิส​รา​เอล​เอ๋ย จง​ร้อง​ไห้​เพื่อ​ซาอูล ผู้​ทรง​ประ​ดับ​พวก​เจ้า​อย่าง​โอ่​อ่า​
วีร​บุรุษ​ก็​ล้ม​ลง​เสีย​แล้ว​หนอ
โย​นา​ธาน​พี่​ชาย​ของ​ข้า​เอ๋ย ท่าน​เป็น​ที่​ชื่น​ใจ​ของ​ข้า​มาก
ความ​รัก​ของ​ท่าน​ที่​มี​ต่อ​ข้า​นั้น​อัศ​จรรย์​เหนือ​กว่า​ความ​รัก​ของ​สตรี”

1. ชายอามาเลขที่มาแจ้งข่าวการตายของซาอูลแก่ดาวิด คิดว่า
การฆ่าซาอูล จะนำรางวัลใหญ่มาให้แก่ตน
ซึ่งน่าจะคิดถูกในมุมมองของคนทั่วไป
แต่ไม่ใช่สำหรับดาวิดผู้ยำเกรงพระเจ้า คิดแตกต่างออกไป
การฆ่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้อย่างซาอูล เป็นการลบหลู่พระเจ้า
ดังนั้นจึงนำหายนะมาสู่ชายคนนั้น

เมื่อเรายำเกรงพระเจ้า มุมมองของเราต่อเหตุการณ์ต่างๆ จะแตกต่างจากมุมมองของคนในโลกนี้
การเลือกดำเนินตามทางแห่งความยำเกรงพระเจ้า จะนำพระพรมาสู่ชีวิต

2. เพราะเห็นแก่พระเจ้า ดาวิดจึงให้เกียรติแก่ซาอูล ถึงแม้ว่าซาอูลจะไม่ให้เกียรติเขา
จนกระทั่งเมื่อซาอูลตายไปแล้ว ซาอูลไม่สามารถให้คุณให้โทษอะไรแก่ดาวิดได้อีกแล้ว
ดาวิดยังคงให้เกียรติซาอูล เพราะเห็นแก่พระเจ้า
ดังนั้นในที่สุดพระเจ้าทรงประทานเกียรติยิ่งใหญ่แก่ดาวิด

เมื่อเราทำสิ่งเพราะเห็นแก่พระเจ้านั้น
ไม่ว่ามนุษย์จะตอบสนองอย่างไร ก็ไม่สำคัญ
เพราะว่าคนที่รับทราบและจะตอบสนองตามการกระทำของเรา คือ พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์

คำคม

“ ความยำเกรงพระเจ้าของเรา ไม่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของมนุษย์ ”

สรุป 1ซามูเอล 31

ภาพรวม

 • คนอิสราเอลพ่ายแพ้ต่อกองทัพฟิลิสเตีย แล้วซาอูลและราชโอรสทั้ง 3 ก็ตายในการรบนั้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 31 หลังจากที่คนอามาเลขมาปล้นและเผาเมืองศิกลาก แล้วจับครอบครัวของดาวิดและพรรคพวกไป ดาวิดจึงตามไปฆ่าพวกเขาแล้วนำคนและสิ่งของที่ปล้นไปกลับคืนมา

พวก​ฟีลิส​เตียได้สู้รบ​กับคน​อิส​รา​เอล
และคน​อิส​รา​เอล​ก็​หนี​พ่ายแพ้ ล้ม​ตาย​ อยู่​ที่​บน​ภูเขา​กิล​โบ​อา
​เหล่า​ราช​โอรส​ของ​ซาอูล คือ​โย​นา​ธาน อา​บี​นา​ดับ และ​มัล​คี​ชู​วา ก็ถูกฆ่าตาย

​ซาอูลก็ถูกธนูยิงบาด​เจ็บ​สา​หัส
ซาอูลจึง​สั่งให้​คน​ถือ​อาวุธ​ของ​พระ​องค์​ ฆ่าพระองค์เสีย เพื่อให้คนฟิลิสเตียจับตัวได้
แต่เขาไม่กล้าทำ
ซาอูล​จึง​ทรง​ล้ม​ทับ​ดาบของพระองค์ จน​สิ้น​พระ​ชนม์​

เมื่อ​คน​อิส​รา​เอล​ ที่อยู่​อีก​ฟาก​ของ​หุบ​เขา และ​อยู่​ฝั่ง​ตรง​ข้าม​ของ​แม่​น้ำ​จอร์​แดน​
เห็น​ทหาร​อิส​รา​เอล​หนี​ และซาอูล​กับ​ราช​โอ​รส​ก็สิ้น​พระ​ชนม์​แล้ว
พวก​เขา​ก็​ทิ้ง​บรรดา​เมือง​ของ​พวก​เขา​หลบ​หนี​ไป

พวก​ฟีลิส​เตียได้ตัด​พระ​เศียร​ของ​ซาอูล และ​มัด​พระ​ศพ​ของ​พระ​องค์​ไว้​กับ​กำแพง​เมือง​เบธ​ชาน
​ชาว​ยา​เบช​กิ​เล​อาด ได้ลุก​ขึ้น​เดิน​ตลอด​คืน ไป​ปลด​พระ​ศพ​ของ​ซาอูล และ​ราช​โอ​รส​ทั้ง​สาม​
และ​นำ​มา​ที่​เมือง​ยา​เบช ถวาย​พระ​เพลิง​พระ​ศพ​ที่​นั่น
และ​อด​อาหาร​เจ็ด​วัน

1. ในบทที่ 29 คนที่ติดตามดาวิดนั้น ลูกเมียและทรัพย์สินของพวกเขาถูกปล้นไปจนหมด แต่ต่อมาพระเจ้าทำให้เขาได้รับทุกสิ่งกลับคืนมาและได้มากยิ่งกว่าเดิมเสียอีก
ส่วนในบทนี้ คนที่ติดตามซาอูลนั้น พบกับสถานการณ์ยากลำบาก และต่อมาพวกเขาก็ถูกฆ่าตายจนหมด

การเดินในทางของพระเจ้า การติดตามคนที่ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ย่อมนำพระพรมาสู่ชีวิต
แต่การเดินไปในทางของคนอธรรมนั้น ย่อมนำหายนะมาสู่ชีวิต

2. ซาอูลเคยช่วยชาวเมืองยาเบชกิเลอาด ไว้จากการโจมตีของอัมโมน ใน 1 ซมอ 17
สิ่งดีที่ซาอูลเคยทำไว้ ก็กลับมามีผลของเขา
ศพของเขาถูกนำลงมาจากกำแพง แล้วทำพิธีเผา
แม้การเผาไม่ใช่ธรรมเนียมของคนอิสราเอล แต่ที่ชาวยาเบธกิเลอาดเผาศพ แทนการฝังนั้น
อาจจะเป็นเพราะเกรงว่าพวกฟิลิสเตียจะตามมาเจอที่ฝังศพ แล้วจะทำการอัปยศต่อศพอีก

สิ่งดีที่เราเคยทำ จะกลับเป็นผลดีต่อเราในที่สุดเสมอ

3. ดาบของซาอูล เคยใช้ตามฆ่าดาวิด
แต่ดาวิดไม่ได้ตอบโต้ หรือแก้แค้น กลับฝากไว้กับพระเจ้าผู้ยุติธรรม
บัดนี้ดาบนั้นเอง ที่คร่าชีวิตของซาอูล

หากเรามอบการแก้แค้นไว้กับพระเจ้า เราไม่ลงมือแก้แค้นเอง
เราจะได้รับความยุติธรรมและได้รับผลที่เป็นพระพร
เหมือนดาวิดต่อมาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างสง่างาม

คำคม

“ พระเจ้าทรงยุติธรรม ผู้พึ่งพาพระองค์จะได้รับความเป็นธรรม เสมอ ”

สรุป 1ซามูเอล 30

ภาพรวม

 • คนอามาเลขมาปล้นและเผาเมืองศิกลาก แล้วจับครอบครัวของดาวิดและพรรคพวกไป ดาวิดจึงตามไปฆ่าพวกเขาแล้วนำคนและสิ่งของที่ปล้นไปกลับคืนมา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 30 เมื่อพวกเจ้านายฟิลิสเตียเห็นดาวิดอยู่ในกองทัพ ที่จะไปสู้รบกับคนอิสราเอล ก็ไม่ไว้ใจดาวิด จึงรีบให้ดาวิดกลับไปยังเมืองของตน ไม่ต้องไปร่วมรบ

3 วันต่อมา ​เมื่อ​ดาวิด​กับพรรคพวก กลับมาถึง​เมือง​ศิ​กลาก
ก็พบ​ว่า​คน​อามาเลข​ได้มา​ปล้นศิ​กลาก​ ​และ​เผา​เสีย​ด้วย​ไฟ​
และ​จับ​ทุก​คน​ที่​อยู่​ใน​เมืองไป​เป็น​เชลย​

แล้ว​ดาวิด​กับพรรคพวก​ก็​ร้องไห้​เสียง​ดัง​จน​เขา​ไม่​มี​กำลัง​จะ​ร้องไห้​อีก​
พรรคพวกของดาวิด ก็คิด​จะ​ขว้างดาวิดให้ตาย ​ด้วย​ก้อน​หิน​ เพราะ​พวกเขาขมขื่นมาก
แต่​ดาวิด​ก็​มี​กำลัง​ขึ้น​ในพระเจ้า

แล้วดาวิด​จึงให้​อา​บี​ยาธาร์ ปุโรหิต​ ​นำ​เอโฟด​มา​เพื่อ​ทูล​ถาม​พระ​เจ้า​
พระเจ้าก็บอกให้ดาวิด​ติดตามไปช่วยคนที่ถูกจับไป จากพวกอามาเลข

ดาวิด​กับพรรคพวก 600 คน ก็​​ออก​ติดตาม​ไป จนมาถึง​ลำ​ธาร​เบโสร์
200 คนก็​อ่อนเพลียไปต่อไม่ไหว ก็​หยุด​พัก​ที่นั่น
เหลือ 400 คน ที่ไปต่อ

พวกเขา​พบ​ชาว​อียิปต์คนหนึ่ง ถูกทิ้งไว้ให้ตายกลางแจ้ง
ดาวิดจึง​ให้​ขนม​ปัง​และ​ ​น้ำแก่​เขา​
เมื่อ​เขา​รับประทาน​แล้ว จิตใจ​ของ​เขา​ก็​ฟื้น​ขึ้น
ต่อมาเมื่อ​ดาวิดสอบ​ถาม​เขา
จึงรู้ว่า เขาเป็น​คน​ใช้​ของ​คน​อามาเลข​คน​หนึ่ง
ดาวิดจึงให้​เขาช่วยนำทางไปหากองทัพอามาเลข

เมื่อมาถึงก็​พบ​คนอามาเลข ​อยู่​เต็ม​ดิน​ไป​หมด
​ดาวิด​ก็​ฆ่า​ฟัน​พวกเขา จนไม่​มี​ชาย​คน​ใด​หนี​รอด​ไป​ได้​สัก​คน​เดียว ยกเว้นชาย​ 400 คน​ซึ่ง​ขี่​อูฐ​หนี​ไป​

ดาวิด​ได้​คนและสิ่งของ​ต่างๆ คืน​มา​ทั้งหมด
​ดาวิด​ยังได้​ฝูงสัตว์และสิ่งของอื่นๆที่​คน​อา​มาเล​ขปล้นเมืองอื่นมาอีกด้วย

เมื่อดาวิดกลับมา​ยัง​คน​ 200 คน ที่​ลำ​ธาร​เบโสร์
​คน​ถ่อย​ทั้งสิ้น​ใน​พวก​​ที่​ติดตาม​ดาวิด​ไป​ ​กล่าว​ว่า
จะไม่ให้อะไรแก่ 200 คนนั้น นอก​จาก​​ภรรยา​และ​บุตร​ของ​พวกเขาเอง

แต่​ดาวิด​ บอกให้ทุกคนรับ​ส่วน​แบ่ง​เหมือน​กัน

เมื่อ​ดาวิด​มาถึง​เมือง​ศิ​กลาก​แล้ว ​
ก็​ส่ง​ของ​ที่​ริบ​ได้​บางส่วน​ ไป​ให้​เพื่อนใน​ยูดาห์​ คือ​ให้แก่​ทุก​ตำบล​ที่​ดาวิด​กับ​พรรคพวก​ได้​เคย​ไป

1. เพราะพวกฟิลิสเตียไม่ไว้ใจดาวิดจึงเร่งให้ดาวิดกลับมาที่เมืองศิลาก จึงมาถึงในเวลาที่เหมาะสมพอดี

ดาวิดและพรรคพวกจากเมืองไป อย่างน้อยที่สุด 7 วันแล้ว (เดินทางกลับมา ใช้เวลา 3 วัน)
เมื่อกลับมาถึง ไม่รู้ว่าพวกอามาเลขมาปล้นเมือง กี่วันผ่านไปแล้ว
จึงหมดหวังที่จะติดตามไป จึงร้องห่มร้องไห้จนหมดแรง

สายตาของมนุษย์ ดูเหมือนพวกเขากลับมาช้าเกินไป
แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด

วันนี้ยังไม่สายเกินไป เพียงแต่เราจะรีบหันเข้ามาพึ่งพาพระเจ้า

2. ขณะที่พรรคพวกของดาวิด ท้อแท้ใจ ร้องห่มร้องไห้ และจมในความทุกข์จนเกือบจะทำสิ่งเลวร้ายคือ เอาหินขว้างดาวิดให้ตาย
ดาวิดเองหลังจากร้องไห้แล้ว ก็หันเข้ามาหาพระเจ้า แล้วเขาก็มีกำลังขึ้นในพระเจ้า
จนช่วยตัวเขาเอง และพรรคพวกได้ และเปลี่ยนหายนะที่กำลังเผชิญ ให้กลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่

วันนี้ จงหันกลับมา พึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดใจ
แล้วพระองค์จะทรงเปลี่ยนเหตุการณ์ร้าย ให้กลายเป็นพระพร อย่างเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้

3. พระเจ้าทรงอนุญาตให้คนอามาเลขมาปล้นและเผาเมืองศิกลาก
เพื่อเตรียมให้ดาวิด ไม่สามารถอยู่ที่เมืองศิลากได้อีกต่อไป และจัดเตรียมให้ดาวิดมีของขวัญมากมายส่งไปให้กับผู้ใหญ่ในเมืองต่างๆของอิสราเอล เพื่อเตรียมการสำหรับการขึ้นเป็นกษัตริย์ของดาวิด ในอีกไม่กี่บทที่กำลังจะมาถึง

วันนี้ สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรา
พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดี ที่ประเสริฐ ที่เป็นพระพรเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเรา
ขอเพียงแค่เราเดินไปตามทางแห่งพระคำของพระเจ้า ปลายทางเราจะพบพระพรอย่างแน่นอน

คำคม

“ มีพระพรเตรียมไว้แล้ว ในทุกเหตุการณ์ที่เราเผชิญ ”

สรุป 1ซามูเอล 29

ภาพรวม

 • พวกเจ้านายฟิลิสเตียไม่ไว้ใจดาวิด จึงไม่ให้ดาวิดไปร่วมกับพวกเขา เพื่อสู้รบคนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 29 เมื่อพระเจ้าไม่ตอบซาอูล ซาอูลจึงไปใช้วิธีสอบถามจากซามูเอล ผ่านคนทรงแทน ซึ่งพระเจ้าจึงประกาศคำพิพากษาต่อซาอูล แล้วซาอูลก็กลับไป

เมื่อพวก​ฟีลิส​เตีย​รวมตัว​ที่​อา​เฟก
ส่วนคนอิส​รา​เอล​ตั้ง​ค่าย​อยู่​ที่​น้ำ​พุ​ ซึ่ง​อยู่​ใน​ยิส​เร​เอล

พวก​เจ้า​นาย​ฟีลิส​เตีย​ ได้เห็นดา​วิด​กับพรรคพวก​ มากับ​อา​คีช
พวก​แม่​ทัพ​ฟีลิส​เตีย​ก็โกรธ​อาคีช
พวกเขาไม่ต้องการให้ดาวิด​ไป​สนาม​รบ​กับพวกเขา
เพราะ​เกรง​ว่า​ใน​สง​คราม จะแปรพักตร์แล้วหันกลับมาฆ่าพวกเขา

อาคีช​จึงบอกให้​ดาวิด ​กลับ​ไปเมืองของตน เพื่อ​ไม่​ให้พวก​เจ้า​นาย​ฟีลิส​เตียไม่พอใจ
ดา​วิด​กับพรรคพวก จึง​ลุก​ขึ้น​ตั้ง​แต่​เช้า​มืด ​ออก​เดินกลับ​ไป​ยัง​แผ่น​ดิน​ฟีลิส​เตีย
แต่​พวก​ฟีลิส​เตีย​ขึ้น​ไป​ยัง​ยิส​เร​เอล

1. ดาวิดไม่ต้องการสู้กับคนอิสราเอล สังเกตได้จากในบทที่ 27 ดาวิดไม่ยอมไปปล้นคนอิสราเอลแต่ปล้นชนชาติอื่นแทน
เมื่อถึงบทนี้ ดาวิดไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องไปช่วยคนฟิลิสเตีย สู้รบกับคนอิสราเอล

แต่เมื่อเวลามาถึง พระเจ้าทรงทำให้พวกฟิลิสเตียไล่ดาวิดกลับไปเอง โดยดาวิดไม่ต้องทำอะไรเลย

เมื่อเราตั้งใจจะทำสิ่งที่ถูกต้องต่อพระเจ้า
เมื่อหมดหนทางที่เราจะทำได้แล้ว หากเรายังปรารถนายังจะทำต่อไป
พระเจ้าจะประทานหนทางให้แก่เราเอง

คำคม

“ ถ้าเราตั้งใจจะเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะประทานหนทางให้แก่เราเสมอ ”

สรุป 1ซามูเอล 28

ภาพรวม

 • พระเจ้าไม่ตอบซาอูล ซาอูลจึงไปใช้วิธีสอบถามจากซามูเอล ผ่านคนทรงแทน แล้วพระเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ซามูเอล มาประกาศคำพิพากษาต่อซาอูล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 28 หลังจากที่ดาวิดหนีการตามล่าของซาอูลไปอาศัยกับกษัตริย์อาคีช แห่งฟิลิสเตีย แล้ว

ต่อ​มา​พวก​ฟีลิส​เตียได้ยกทัพ มาทำ​สง​ครามกับ​อิส​รา​เอล
​อา​คีช​จึงสั่งดา​วิด ​ว่า ให้ออกไปร่วมรบด้วยกัน
ดา​วิดก็รับปาก

ก่อนหน้านี้ซาอูล​ได้​กำ​จัด​พวก​คน​ทรง​และ​พวก​หมอ​ดู​เสีย​จาก​แผ่น​ดินอิสราเอล
เมื่อพวก​ฟีลิส​เตียบุก​มา ​ซาอูล​เห็นกอง​ทัพ​ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย​ก็​กลัว​มาก
และ​เมื่อ​ซาอูล​ทูล​ถาม​พระเจ้า พระองค์ก็​ไม่ได้​ตอบ​
ซาอูล​จึง​ปลอม​ตัวไป​​หา​​คน​ทรง​หญิงคน​หนึ่ง ​ที่​บ้าน​เอน​โดร์ ​ใน​เวลา​กลาง​คืน

ซาอูล​ขอให้คนทรงเรียก​ซา​มู​เอล​ขึ้น​มา​เพื่อจะได้ถาม
แล้วหญิงนั้นก็เห็น คนหนึ่งลักษณะเหมือน​ซา​มู​เอล ปรากฏขึ้น

แล้ว​ซา​มู​เอล​พูด​กับ​ซาอูล​ว่า
เพราะพระเจ้า​ทรง​หัน​จากซาอูล​แล้ว และ​ทรง​เป็น​ศัตรู​ของ​ซาอูล
พระเจ้าจะทรง​ฉีก​ราช​อา​ณา​จักร ​จาก​มือ​ของ​ซาอูล แล้วทรง​มอบ​ให้​แก่​ดา​วิด
เพราะซาอูลไม่​ได้​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้า

พรุ่งนี้คน​อิส​รา​เอล​จะพ่ายแพ้​พวก​ฟีลิส​เตีย
และซาอูลกับ​บุตร​ชาย​ทั้ง​หลาย​จะเสียชีวิต

แล้ว​ซาอูล​ก็​ทรง​ล้ม​ลง​เหยียด​ยาว​บน​พื้น​ดิน​ทัน​ที
และกลัว​ยิ่ง​นัก​
และไม่​ได้​เสวย​อาหาร​ตลอด​หนึ่ง​วัน​กับ​หนึ่ง​คืน

จน​พวก​มหาด​เล็ก​กับ​หญิง​คนทรงนั้น​อ้อน​วอน​พระ​องค์
พระ​องค์​ก็​ทรง​ลุก​ขึ้น​จาก​พื้นดิน เสวยอาหาร
แล้ว​ก็ลุก​ขึ้น​กลับ​ไป​ใน​คืน​นั้น

1. ซาอูลเคยทำสิ่งมี่ถูกต้อง คือกำจัดคนทรงออกจากอิสราเอล
แต่ต่อมาเมื่อเขาทำบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
พระเจ้าจึงไม่ตอบ เมื่อซาอูลอธิษฐาน
แทนที่เขาจะสำนึกผิด สารภาพบาป กลับใจด้วยน้ำตาไหล
เขากลับหันไปทำสิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม คือไปตามทางเดิม
ไปตามหาคนทรงจนพบ เพื่อจะเรียกซามูเอลมาถาม

ดูเหมือนครั้งนี้ จะเป็นกรณีพิเศษเพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้น
ซาอูลถามพระเจ้า แล้วพระองค์ไม่ตอบ เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า
เขาจึงไม่ง้อพระเจ้าก็ได้ ไปถามซามูเอลแทนก็ได้
เขาไม่ยอมกลับใจ แต่ไปใช้วิธีที่ไม่เชื่อฟังยิ่งกว่าเดิม

ดังนั้นเขาจึงไม่ได้อย่างที่หวัง
พระเจ้าไม่ได้ให้ซามูเอลมาตอบเขา
แต่ทรงให้ซามูเอลมา ประกาศคำพิพากษาเหนือซาอูลและตระกูลของเขา

เมื่อซาอูลเลือกใช้วิธีไม่เชื่อฟังพระเจ้า เพื่อจะแสวงหาคำตอบจากพระเจ้า
พระเจ้าไม่ได้ให้คำตอบอย่างที่เขาอยากได้
แต่ประกาศการพิพากษาเหนือเขา

แม้คนใดไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าก็มีวิธีที่จะบอกพระประสงค์ของพระองค์แก่เขา
เพียงแต่แทนที่เขาจะพบพระเมตตาอันเหลือล้นของพระเจ้า
เขาอาจจะต้องเผชิญกับการพิพากษาอันเข้มงวดของพระเจ้าแทน

คำคม

“ ผู้ที่แสวงหาการสำแดงจากพระเจ้า ด้วยไม่เชื่อฟังพระเจ้า จะพบการสำแดงการพิพากษาจากพระเจ้า ”

สรุป 1ซามูเอล 27

ภาพรวม

 • ดาวิดหนีการตามล่าของซาอูลไปอาศัยกับกษัตริย์อาคีช แห่งฟิลิสเตีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 27 หลังจากที่ซาอูลมาตามฆ่าดาวิดอีก และดาวิดก็ไว้ชีวิตซาอูลเป็นครั้งที่ 2

​ดาวิดจึง​นึก​ใน​ใจ​ว่า
​สัก​วัน​หนึ่งเขาคงจะถูก​ซาอูลฆ่าตายแน่​
ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ดีกว่า​ที่เขา​จะ​หนี​ไป​อยู่​ที่​แผ่นดิน​คน​ฟีลิสเตีย​
แล้ว​ซาอูล​ก็​จะ​ทรง​เลิก​ไม่​ติดตาม​เขา​

ดาวิด​จึง​พาภรรยาทั้งสอง และพรรคพวก 600 คน ไป​หา​อาคีช กษัตริย์​เมือง​กัท​
เมื่อ​ซาอูล​ทราบว่า ​ดาวิด​ได้​หนี​ไป​เมือง​กัท​แล้ว ​พระ​องค์​ก็​มิได้​ตามล่าดาวิด​อีก​ต่อไป

แล้ว​ดาวิด​จึง​ขออาคีช ให้​เขา​มอบ​เมือง​แก่​ดาวิด​สัก​แห่ง​หนึ่ง เพื่อ​ดาวิดจะไปอาศัยที่นั่น
อาคีชจึง​มอบ​เมือง​ศิ​กลาก​ให้

ดาวิด​กับ​พรรคพวก ​ก็​ขึ้น​ไป​ปล้น​ชาว​เก​ชูร์ คน​เกอร์​กา​ชี คน​อามาเลข
แล้วฆ่าทุกคนทั้ง​ผู้ชาย​หรือ​ผู้หญิง
และ​ริบฝูงสัตว์และ​เสื้อผ้า แล้ว​กลับมา​หา​อาคีช​

ดาวิดบอกอาคี​ช ​ว่า ไปปล้น​ถิ่น​ใต้​ที่อิสราเอลมา
ดังนั้นอาคีชจึง​วาง​พระ​ทัย​ใน​ดาวิดมาก
เพราะคิดว่า ​คนอิสราเอล​คง​เกลียดดาวิด​อย่าง​ที่สุด ดังนั้น​ดาวิดจะไม่กลับไปอิสราเอลเป็นแน่

1. ในบทนี้เป็นเรื่องน่าอับอายที่สุดครั้งหนึ่งของดาวิด
ดาวิดทำผิดพลาดครั้งใหญ่ เขาไม่ไว้วางใจในพระเจ้า
– โดยเชื่อว่า ​แม้หลายครั้งที่ผ่านมา พระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นมือซาอูลได้ แต่สัก​วัน​หนึ่งพระเจ้าคงจะพลาด แล้วเขาคงจะถูก​ซาอูลฆ่าตายแน่​
– โดยเชื่อว่า การ​หนี​ไป​พึ่งพาศัตรู ดีกว่าการพึ่งพาพระเจ้าแบบนี้ต่อไป

ในการทำเช่นนั้น ก็ดูเหมือนมันได้ผลดีจริงๆอย่างที่คิด ซาอูลก็เลิกตามล่าเขาแล้ว
แต่นั่นกลับนำดาวิดไปสู่การกระทำที่น่าละอาย

ดาวิดไปปล้นเมืองต่างๆแล้วฆ่าผู้หญิงและเด็กในเมืองเหล่านั้น
ไม่ใช่เพราะพระเจ้าสั่งให้ทำลาย แต่เพราะความกลัวว่าความจะแตก
กลัวว่าสิ่งที่เขาทำจะล่วงรู้ไปถึงกษัตริย์อาคีช
ดาวิด วีรบุรุษผู้กล้าหาญ ผู้ฆ่าโกลิอัสด้วยหินเพียงก้อนเดียว
บัดนี้เขาฆ่าผู้หญิงและเด็กทั้งเมือง เพียงเพื่อเอาตัวรอด
ซึ่งคงเป็นเรื่องที่ เมื่อดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์แล้ว มองย้อนกลับมาในเรื่องนี้
เขาคงจะอับอายและเสียใจไม่ใช่น้อย

การไม่ไว้วางใจในพระเจ้า ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่เป็นเรื่องคอขาดบาดตาย
เพราะการไม่ไว้วางใจในพระเจ้า แม้ดูเหมือนจะดีในตอนแรก
แต่จะนำปัญหามากมายและความอับอายมาสู่ชีวิต

คำคม

“ จงวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงเคยช่วยกู้เรามาแล้วในอดีตที่ผ่านมา ”

สรุป 1ซามูเอล 26

ภาพรวม

 • ซาอูลมาตามฆ่าดาวิดอีก ครั้งนี้ดาวิดมีโอกาสฆ่าซาอูลอีกครั้ง แต่ดาวิดก็ไว้ชีวิตซาอูล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 26 หลังจากดาวิดได้รับนางอาบีเกล และนาง​อา​หิ​โน​อัม มาเป็น​ภรรยา​แล้ว

ต่อมาชาว​ศิฟ​ ได้มา​หา​ซาอูล​เพื่อแจ้งที่อยู่ของดาวิด
ซาอูล​จึง​นำทหาร 3,000 คน เพื่อ​ไปค้นหา​ดา​วิด​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ศิฟ

เมื่อมาใกล้​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร ​ซาอูลก็​ตั้ง​ค่ายที่​นั้น
ดา​วิด​และ​อา​บี​ชัย ได้ลอบเข้าไปในค่าย ตอน​กลาง​คืน
ซาอูล​บรร​ทม​หลับ มี​หอก​ปัก​อยู่​ที่​ดิน​ตรง​พระ​เศียร​ของ​พระ​องค์

อา​บี​ชัย​พูด​กับ​ดา​วิด​ว่า
วัน​นี้​พระ​เจ้า​ทรง​มอบ​ศัตรู​ไว้​ใน​มือ​ของ​ดาวิด​แล้ว
​ขอให้เขา​แทงซาอูล​ด้วย​หอก​ครั้งเดียวตายแน่นอน

แต่​ดา​วิด​ไม่ยอม เพราะไม่ต้องการทำลายผู้​ซึ่ง​พระเจ้าทรง​เจิม​ไว้
ดาวิดรู้ว่า พระเจ้ามีเวลา​กำหนดไว้สำหรับชีวิตของซาอูล
ดาวิดจึงเอา​หอก​ที่​อยู่​ตรง​พระ​เศียร ​กับ​เหยือก​น้ำ แล้วก็ออกไป
โดยไม่​มี​ใคร​ตื่น เพราะ​พระเจ้า​ทรง​ทำ​ให้​พวก​เขา​หลับ​สนิท

ดา​วิด​ก็​ข้าม​ไป​อีก​ฟาก​หนึ่ง​ไป​ยืน​อยู่​บน​ยอด​เขา​
แล้ว​ตะ​โกน​แม่ทัพอับ​เนอร์​ที่ไม่​เฝ้า​พระ​ราชา​ให้ดี
ปล่อยให้คนมาเอาหอกและ​เหยือก​น้ำ​ ที่​ตรง​พระ​เศียร​ของซาอูลไปได้

ซาอูล​ทรง​จำ​เสียง​ของ​ดา​วิด​ได้​
​ดาวิด​จึงทูลซาอูล ​ว่า
ดาวิดไม่ได้คิดจะทำร้ายซาอูลเลย ทำไมซาอูลถึงมาตามฆ่าดาวิด?
ถ้า​พระเจ้าทรงใช้ซาอูลมาฆ่าดาวิด ดาวิดก็ยอมมอบตัวให้
ถ้า​เป็น​มนุษย์​ยุ ก็​ขอ​ให้​พวก​เขา​เป็น​ที่​สาป​แช่ง

แล้ว​ซาอูล​ตรัส​ว่า
พระองค์ได้​ทำ​ผิด​แล้ว พระองค์​จะ​ไม่​ทำ​ร้าย​ดาวิดอีก​ต่อ​ไป

และ​ดา​วิด​ทูล​ว่า
พระเจ้าได้ให้โอกาสดาวิดฆ่าซาอูลได้ แต่ดาวิดไม่ต้องการแตะต้อง​ผู้​ที่​พระเจ้าทรง​เจิม​ไว้
ชีวิตของซาอูล​นั้น​มี​ค่า ใน​สาย​ตา​ของ​ดาวิด​ฉัน​ใด
ขอ​ให้​ชีวิต​ของ​ดาวิด ​มี​ค่า​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระเจ้า​ฉันนั้น

แล้ว​ซาอูลก็​อวยพร​ดา​วิด​ แล้วเสด็จ​กลับไป
ดา​วิด​จึง​ไป​อีกทางหนึ่ง

1. เมื่อโอกาสที่จะฆ่าซาอูล ผู้คิดร้ายต่อดาวิกมาถึง
ดาวิดเลือกที่จะไม่ใช้โอกาสนั้น เพราะเขาเห็นแก่พระเจ้า

เมื่อมีโอกาสที่จะทำบาป จึงเลือกที่จะไม่ใช้โอกาสนั้น

2. เพราะความยำเกรงพระเจ้า ดาวิดจึงมีความเมตตาต่อซาอูลผู้ทำผิด
ทำให้ดาวิดได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า เมื่อดาวิดทำผิดในช่วงต่อมาเช่นกัน

ความเมตตาที่เรามีต่อผู้อื่น จะส่งผลดีกลับมาสู่เราเอง

3. ดาวิดเลือกไม่จัดการกับซาอูลด้วยตนเอง แม้มีโอกาส
เพราะเขารู้ว่า ถ้าซาอูลไม่กลับใจ อีกไม่นานพระเจ้าก็จะจัดการกับซาอูลเอง

คนที่ทำไม่ดีต่อเรา เราไม่จำเป็นต้องเปลืองตัวไปจัดการกับเขา
เพราะเมื่อถึงเวลาของพระเจ้า พระองค์จะทรงจัดการเอง

4. ซาอูลมาตามล่า เพื่อแย่งเอาชีวิตของดาวิด ไปจากดาวิด
แต่ปรากฏว่า ดาวิดกลับให้ชีวิตของซาอูล คืนแก่ซาอูล (ไว้ชีวิต)

คนอธรรม แม้ไม่มีโอกาสทำชั่ว ก็ยังจะหาโอกาสทำชั่ว
คนชอบธรรม แม้มีโอกาสทำชั่ว ก็ยังจะหาโอกาสทำดี

คำคม

“ เมื่อมีโอกาสทำความชั่ว จงเลือกทำความดี ”

สรุป 1ซามูเอล 25

ภาพรวม

 • หลังจากซามูเอลเสียชีวิตแล้ว ดาวิดก็ไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารปาราน และได้พบกับอาบีเกล ซึ่งต่อมานางได้มาเป็นภรรยาของดาวิด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 25 หลังจากที่ดาวิดไว้ชีวิตซาอูลที่เอนเกดีแล้ว ซาอูลก็ยกทัพกลับไป

ต่อมา​ซามูเอล​ก็​สิ้นชีวิต
และ​​ถูกฝัง​ไว้​ใน​บ้าน ​ที่​รามาห์
ส่วน​ดาวิด​ก็​​ไป​ยัง​ถิ่น​ทุรกันดาร​ปา​ราน​

คราวนั้นดาวิดได้ส่งคนไปขอเสบียงจาก นาบาล เศรษฐีแห่งคาร​เมล​
ซึ่งกำลังจัดงานเลี้ยงใหญ่โตอยู่
นาบาล เป็นคน​ประพฤติ​ตัว​เลว​ทราม
แต่มีภรรยา​ ที่ฉลาด​และสวยมาก ชื่อ อา​บี​กายิล

เมื่อคนของดาวิดมาพบนาบาล
ก็บอกให้นาบาลทราบว่า
คนของดาวิดคอยคุ้มกัน คน​ตัด​ขน​แกะ​ของนาบาลตลอด เมื่อพวกเขา​อยู่​​ใน​ถื่นทุรกันดาร

​นา​บาล​ตอบ​ว่า
ดาวิด​ ไม่ใช่คนสำคัญอะไรเลย ก็แค่​คน​ใช้​​ที่​หนี​ไป​จาก​นาย​ของ​ตน​
จึงไม่คู่ควรจะได้อาหารของเขา

คนของดาวิดจึงไปแจ้งแก่​ดาวิด​
​ดาวิดก็​กล่าว​ว่า
เขาได้​เฝ้าขอดูแลสมบัติของ​นาบาล​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร​
แต่นาบาลยัง​กระทำ​ความ​ชั่ว​​ตอบ​แทน​ความ​ดี​ของเขา
ดังนั้นก่อนรุ่งเช้า ดาวิดจะฆ่าชายทุกคนที่อยู่กับนาบาล

ดาวิดจึงนำผู้ติดตาม​ 400 ​คน พร้อมอาวุธตรงมาหานาบาล
ส่วน​คนของดาวิดอีก 200 ​คน ​อยู่​เฝ้า​กอง​สัมภาระ

​มี​คนมา​บอก​นาง​อา​บี​กายิล​ ถึงสิ่งที่นาบาลทำกับคนของดาวิด
​นาง​จึง​รีบ​จัด​ขนม​ปัง​ และ​เหล้า​องุ่น เสบียงต่างๆ ​บรรทุก​หลัง​ลา​
แล้วเดินทางออกไปพบดาวิด

เมื่อนางพบดาวิดระหว่างทาง
นางก็​รีบ​ลง​จาก​หลัง​ลา ​กราบ​ลง​ถึง​ดิน​​ต่อ​ดาวิด แล้ว​กล่าว​ว่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นความ​ผิด​ของนางคน​เดียว
ขอ​อย่าได้​เอา​ความ​กับ​นา​บาล​​เลย
เพราะ​นา​บาล​เป็นคนโง่​เขลา สมกับชื่อ​ของ​เขา
เนื่องจากนางไม่ทราบเรื่อง จึงทำให้คนของดาวิดไม่ได้ต้อนรับอย่างเหมาะสม
ขอพระ​เจ้า​ทรงป้องกันดาวิด​จาก​ความ​ผิด​ที่​ทำ​ให้​โลหิต​ตก
และ​จาก​การ​แก้​แค้น​ด้วย​มือ​ของ​ตนเอง
นางขอ​มอบ​เสบียงทั้งหมดที่นำมาแก่คนของดาวิด
ขอ​โปรด​อภัย​ความ​ผิด​ของ​นางด้วย​เถิด
เพราะ​ที่ผ่านมา ดาวิดทำ​สงคราม​อยู่​ฝ่าย​พระ​เจ้า ไม่ทำสิ่ง​ชั่ว​ใดๆ​เลย​
แม้​มี​คน​ไล่​ตามฆ่าดาวิด ดาวิดก็ยังรอดปลอดภัยเสมอมา
​และอีกไม่นาน ดาวิดก็จะได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล ตามที่พระเจ้าสัญญา
เมื่อนั้นดาวิด​จะได้ไม่เสียใจ ที่​ได้​ทำ​ให้​โลหิต​เขา​ตก​ในครั้งนี้
ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเมตตาต่อดาวิดถึงเพียงนี้ ขอเมตตานางด้วยเถิด

ดาวิด​จึง​กล่าว​แก่​อา​บี​กายิล ว่า
พระเจ้าทรงใช้นาง​ให้​มา​ ​ป้องกัน​ดาวิด ​จาก​การทำความ​ผิด​ครั้งนี้
ดีที่นางมาห้ามดาวิดทัน มิฉะนั้น ก่อนพรุ่งนี้เช้า ดาวิดจะฆ่าชายทุกคนที่อยู่กับนาบาลเสีย​เป็น​แน่

แล้ว​ดาวิด​ก็​รับเสบียงที่นางนำมาให้ แล้วบอกให้นางกลับไปได้
ดาวิดจะฟังคำขอของนางไม่บุกไปฆ่านาบาลแล้ว

เมื่อ​อา​บี​กายิ​ล​ก็​ก​ลับไป​หา​นา​บาล ​เล่า​เหตุการณ์​เหล่า​นี้​ให้​ฟัง
เขา​ก็​ช๊อค ​กลาย​เป็น​ดัง​ก้อน​หิน​
อีก 10 วันต่อมา เขาก็​เสียชีวิต

เมื่อ​ดาวิด​ได้​ยิน​ว่า​นา​บาล​ตาย​แล้ว
จึง​ส่ง​คน​ไปสู่​ขอ​อา​บี​กายิล​ให้​มา​เป็น​ภรรยา​
นางก็ยินยอมมา​เป็น​ภรรยา​ของ​ดาวิด​

ดาวิดได้รับ​นาง​อาหิ​โน​อัม ชาว​ยิสเรเอล ​มา​เป็นภรรยาด้วย
ส่วนมี​คาล​ ​ภรรยา​ของ​ดาวิด​ ซาอูลยกให้แก่​ปัล​ที​ ชาว​กัล​ลิม​

1. ดาวิดผู้ยำเกรงพระเจ้า ก็โมโหเป็นเหมือนกัน จนเกือบจะทำความผิดครั้งใหญ่
แต่โดยพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าได้ส่งการเตือนมา และเขารับฟังการเตือนจึงไม่ได้ทำผิดพลาดไป

ชีวิตของเรามีโอกาสผิดพลาดไปได้เสมอในทุกวัน
แต่โดยพระคุณของพระเจ้า ก่อนที่เราจะผิดพลาดนั้น
จะการเตือนจากพระเจ้ามาถึงเราก่อนเสมอ
เพียงแต่ว่าเราจะรับรู้ รับฟัง หรือไม่เท่านั้นเอง

2. ไม่ผิดที่ดาวิดโกรธ ใครๆก็โกรธกันได้
แต่หากดาวิดพยายามแก้แค้นด้วยตนเอง ดาวิดกำลังทำผิด
ดาวิดเลือกไม่แก้แค้นเอง ในไม่ช้าเขาก็ได้เห็นความยุติธรรมของพระเจ้า

ให้เรามอบการแก้แค้นให้เป็นของพระเจ้า
เชื่อใจในพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม
พระองค์จะประทานความยุติธรรมให้เราอย่างแน่นอน

3. อาบีเกล หญิงที่สวยและมีปัญญา
– เธอถ่อมตน ก้มกราบลงถึงดิน
– เธอกล้าหาญ ยอมรับผิดแต่ผู้เดียว
– เธอรู้พระคำ เตือนสติดาวิด
– เธอเชื่อมั่นใจพระเจ้า ว่าพระองค์จะรักษาสัญญา
– เธอรู้จักเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อสรุปว่าดาวิดควรเมตตาเธอ

เราควรดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญา

คำคม

“ ผู้ใช้ชีวิตอย่างมีปัญญา จะเป็นพรทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ”

สรุป 1ซามูเอล 24

ภาพรวม

 • ขณะที่ซาอูลตามฆ่าดาวิด ดาวิดกลับมีโอกาสฆ่าซาอูลได้ แต่ดาวิดไม่ทำเพราะเห็นแก่พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 24 เมื่อดาวิดออกจากเมืองเคลีอาห์ ไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซาอูลก็ยกทัพมาเพื่อจะจับดาวิดแต่พวกฟิลิสเตียมาบุกอิสราเอล ซาอูลจึงต้องรีบถอยทัพไปสู้กับพวกฟิลิสเตียก่อน

เมื่อ​ซาอูลไล่​​พวก​ฟีลิส​เตียไป​แล้ว
​ซาอูล​ก็​ทรง​นำ​พล 3,000 คน​ ไป​ค้น​หา​ดา​วิด​ในถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​เอน​เกดี
เมื่อซาอูลมาถึง​ถ้ำ​แห่ง​หนึ่ง ก็​เสด็จ​เข้า​ไป​ปลด​ทุกข์
ส่วน​ดา​วิด​กับ​พรรคพวก​​นั่ง​อยู่​ที่​ส่วน​ลึก​ที่​สุด​ของ​ถ้ำ

พวก​ของ​ดา​วิด​จึงบอกดาวิด ว่า
พระเจ้าได้มอบซาอูลไว้​ใน​มือ​ของ​ดาวิดแล้ว
​ดา​วิด​ก็​​ย่อง​เข้า​ไป​ตัด​ชาย​ฉลอง​พระ​องค์​ของ​ซาอูล

แล้ว​ดา​วิด​ก็สำ​นึก​ผิดที่ทำเช่นนั้น
เขาไม่ควร​ที่​จะ​เหยียด​มือ​ออก​ต่อ​สู้​กับ​​ผู้​ที่​พระเจ้า​ทรง​เจิม​ไว้
ดา​วิด​ก็ตำหนิ​คน​ของ​เขา และ​ไม่​ยอม​ให้​พวก​เขา​ทำ​ร้าย​ซาอูล

เมื่อ​ซาอูล​​ออก​จาก​ถ้ำ​
จาก​นั้น​ดา​วิด​ก็ออก​​จาก​ถ้ำ แล้ว​ร้อง​ทูล​ซาอูล​ว่า
เขาไม่ได้คิดจะทำร้ายซาอูลเลย
ตอนอยู่ใน​ถ้ำ และ​บาง​คน​ขอ​ให้​ดาวิดฆ่าซาอูล​เสีย
แต่​ดาวิดก็ไม่ทำ
แล้วดาวิดก็ให้ซาอูลดูชาย​ฉลอง​พระ​องค์ที่ดาวิดตัด​ออกมา
ดังนั้นเรื่องของซาอูลกับดาวิด ขอ​พระเจ้าเป็นผู้ตัดสิน
แต่​มือ​ของดาวิด​จะ​ไม่​ทำ​อะไร​ต่อ​ซาอูลเลย

ดาวิดกล่าวว่า
ตัวเขาเป็นเพียง​สุนัข​ที่​ตาย​แล้ว​ เป็นเพียง​ตัว​หมัด​ตัว​หนึ่ง​
แล้วสมควรที่กษัตริย์อย่างซาอูลจะมาตามล่าดาวิดหรือ?

ซาอูล​จึงทรง​ส่ง​เสียง​กัน​แสง และกล่าวว่า
ดาวิด​ชอบ​ธรรม​ยิ่ง​กว่า​ซาอูล
เพราะ​ดาวิด​ตอบแทน​ซาอูล​ด้วย​ความ​ดี
ขณะที่ซาอูล​ตอบ​แทน​ดาวิด​ด้วย​ความ​ร้าย
ขอพระเจ้า​ประ​ทาน​สิ่ง​ที่​ดี​แก่​ดาวิด สนอง​การกระทำ​ใน​วัน​นี้
ดังนั้นสักวันดาวิด​จะ​เป็น​พระ​ราชา​แน่ และ​ราช​อา​ณา​จักร​อิส​รา​เอล​จะ​ตั้ง​มั่น​อยู่​ใน​มือ​ของดาวิดเป็นแน่
ขอดาวิดปฏิ​ญาณ​ว่า จะ​ไม่​ทำลาย​พงศ์​พันธุ์​ของซาอูล​เสีย ​เมื่อ​ซาอูล​ตาย​ไป

ดา​วิด​ก็​ปฏิ​ญาณ​ให้​ต่อ​ซาอูล แล้ว​ซาอูล​ก็​เสด็จ​กลับ​พระ​ราช​วัง
​ดา​วิด​กับ​พรรคพวก​ก็​ไป​ที่​กำ​บัง​เข้ม​แข็ง

1. ดาวิดได้ทำผิดโดยการตัดชายเสื้อของซาอูล แต่แล้วดาวิดก็สำนึกผิด
ปรากฏว่าการทำผิดของเขานั้น กลับเป็นประโยชน์ต่อเขาในการยืนยันให้ซาอูลเห็นว่า เขาสามารถฆ่าซาอูลได้จริงๆ

การทำผิดของเรานั้น หากเรากลับใจ พระเจ้าทรงสามารถใช้เป็นพระพรแก่เราได้
ความผิดพลาดของเรา จะเป็นพรได้ เมื่อเรากลับใจใหม่อย่างจริงใจ

2. เมื่อดาวิดปฏิบัติต่อซาอูลอย่างเหมาะสม
เขาได้รับคำอวยพร จากศัตรูผู้ตามฆ่าเขา

เมื่อเราปฏิบัติต่อสถานการณ์ในวันนี้ ด้วยความยำเกรงพระเจ้า
แม้แต่ศัตรูของเรา ก็ยังจะนำพรมาสู่ชีวิตของเรา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

คำคม

“ ทุกสถานการณ์ จะเป็นพระพร เมื่อเราตอบสนองมันอย่างยำเกรงพระเจ้า ”

สรุป 1ซามูเอล 23

ภาพรวม

 • ดาวิดไปช่วยเมืองเคลีอาห์จากการโจมตีของฟิลิสเตีย แต่เมื่อซาอูลทราบเรื่องจึงคิดจะยกทัพมาที่เมืองนั้น แต่ดาวิดรับคำเตือนจากพระเจ้าก่อน จึงออกมาจากเมืองนั้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 23 หลังจากที่ดาวิดออกจากฟิลิสเตีย กลับมาอยู่ในอิสราเอล จึงมีหลายคนมาเข้าร่วมกับดาวิด
ส่วนซาอูล โกรธปุโรหิตที่ให้อาหารและดาบแก่ดาวิด จึงสั่งฆ่าทิ้งทั้งเมือง

ต่อมาพวก​ฟีลิส​เตีย​ได้ยกมารบ​เมือง​เค​อี​ลาห์​
ดา​วิด​จึง​ทูล​ถามพระเจ้า
พระเจ้าทรงสั่งให้ดาวิด​ไป​ช่วย​กู้​เมือง​เค​อี​ลาห์​

แต่​พวก​ของ​ดา​วิด​ กล่าวว่า
ขณะอยู่​ใน​ยูดาห์​ พวกเขาก็​ยัง​กลัว​อยู่เลย ถ้าไป​สู้​รบ​กับ​​ฟีลิส​เตีย พวกเขา​จะ​ยิ่ง​กลัว​มาก​ขึ้นอีกเพียง​ใด

ดา​วิดจึง​ทูล​ถาม​พระเจ้า​อีก
และ​พระ​เจ้า​ตรัส​ตอบดาวิด ​ว่า ให้​ไป​ยัง​เค​อี​ลาห์​

ดา​วิดจึงนำพรรค​พวก ไป​ต่อ​สู้​กับ​พวก​ฟีลิส​เตีย
และ​ช่วย​กู้​ชาว​เมือง​เค​อี​ลาห์​ไว้ได้

มี​คน​ไป​ทูล​ซาอูล​ว่า ดา​วิด​มา​ที่​เค​อี​ลาห์​แล้ว
ซาอูล​จึง​ตรัส​ว่า
“คราวนี้ พระ​เจ้า​ทรง​มอบ​ดาวิดไว้​ใน​มือ​ซาอูล​แล้ว”

​ซาอูล​จึงทรง​ให้​เรียก​ระดมทหาร เพื่อ​ไป​จับดาวิด ที่เค​อี​ลาห์​
เมื่อดา​วิด​ทราบ​เรื่อง จึงให้อา​บี​ยา​ธาร์​ ปุโร​หิต​ นำ​เอ​โฟด​มาเพื่อจะทูลถามพระเจ้า

ดา​วิด​ถามพระเจ้า ว่า ซาอูล​จะมาจริงๆหรือไม่?
พระเจ้าตรัสว่า “เขาจะมา”

ดา​วิด​ถามพระเจ้า ว่า ชาว​เค​อี​ลาห์​จะ​มอบ​ดาวิด​ไว้​ใน​มือ​ซาอูล​หรือ?
พระเจ้าตรัส​ว่า “พวก​เขา​จะ​มอบ”

​ดา​วิด​กับพรรค​พวก​ ประ​มาณ 600 คน จึง​ไป​จาก​เค​อี​ลาห์​
เมื่อซาอูล​ทรงทราบก็​ทรง​เลิก​การ​ติด​ตาม

ดาวิด​​ก็ไปอยู่​​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดารศิฟ
และ​ซาอูล​ก็​ตามหาดาวิด​ทุก​วัน แต่ไม่พบ

แต่โย​นา​ธาน​ได้มาเยี่ยมดา​วิด และ​ทำ​ให้ดาวิดเข้ม​แข็ง​ขึ้น​ใน​พระ​เจ้า
โย​นา​ธาน​ กล่าว​ว่า สักวันดาวิดจะ​ได้​เป็น​พระ​รา​ชา​เหนือ​อิส​รา​เอล ส่วนโยนาธานจะ​เป็น​ที่​สอง​รอง​จาก​ดาวิด

ชาว​ศิฟได้ไป​หา​ซาอูล เพื่อแจ้งที่ซ่อนของดา​วิด
ถ้าเมื่อใดซาอูลเสด็จมา พวก​เขา​จะ​มอบดาวิด ​ไว้​ในมือของซาอูล

​ซาอูล​จึงบอกพวกเขาว่า
ขอ​พระเจ้า​ทรง​อวย​พร​แก่​พวก​เขา
ขอให้พวกเขากลับไปดูที่ซ่อนของดาวิดให้แน่นอนอีกครั้ง แล้วให้กลับ​มา​บอกซาอูล

ต่อมาเมื่อซาอูลยกทัพ ล้อม​เข้า​มา​ใกล้​ดา​วิด​
ก็​มี​พวก​ฟีลิส​เตีย​มา​ปล้น​แผ่น​ดิน
ดังนั้นซาอูล​จึง​ต้องเลิกไล่​ตาม​ดา​วิด​ไป​รบ​กับ​พวก​ฟีลิส​เตียก่อน

ดา​วิด​ก็​ไป​อาศัย​ใน​ที่​กำบัง​เข้ม​แข็ง​แห่ง​เอน​เกดี

1. ก่อนที่จะไปช่วยเมือง​เค​อี​ลาห์​ ดาวิดได้ถามพระเจ้าก่อน
แม้พรรคพวกของเขาจะหวาดกลัวและคัดค้าน
แต่เขายังคงเชื่อฟังพระเจ้า ไปช่วยเมือง​เค​อี​ลาห์​ได้สำเร็จ

บ่อยครั้งมักมีเหตุผลมากมายจากคนรอบข้าง หรือสถานการณ์รอบข้าง ที่จะทำให้เราไม่เชื่อฟังพระเจ้า
แต่ถ้าเรายังคงยืนหยัดในการเชื่อฟังพระองค์
พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ทำให้เราพบกับความสำเร็จ

2. ดาวิดทูลถามพระเจ้าว่าซาอูลจะมาหรือไม่ และ ชาวเมือง​เค​อี​ลาห์ จะมอบดาวิดแก่ซาอูลหรือไม่
พระเจ้า ตอบว่า ใช่ ทั้งสองคำถาม
ปรากฏว่า เนื่องจากดาวิดเชื่อคำที่พระเจ้าบอกจึงรีบไปจากเมือง​เค​อี​ลาห์เสียก่อน
ดังนั้นซาอูลจึงไม่ได้มา และ ชาวเมือง​เค​อี​ลาห์จึงไม่ได้มอบดาวิดแก่ซาอูล

เรื่องทำให้เราเห็นว่า คำตอบจากพระเจ้า เป็นคำตอบในมิติของอนาคต
ถ้าดาวิดไม่เชื่อ อยู่ในเมืองต่อไป เหตุการณ์ทั้งหมดที่บอกไว้จะเกิดขึ้น
แต่เพราะดาวิดเชื่อ ความเชื่อจึงเปลี่ยนแปลงอนาคตได้

3. เมื่อซาอูลกำลังตามฆ่าดาวิดเพราะอิจฉา เขาก็ยังพูดถึงพระเจ้า และอวยพรในพระนามพระเจ้าแก่คนที่มาร่วมมือกับเขา

คนที่พูดถึงพระเจ้า คนที่อวยพระพรในนามของพระเจ้า
อาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็เป็นได้

4. เพราะดาวิดเชื่อในคำตรัสของพระเจ้า จึงออกจากเมืองเค​อี​ลาห์ ไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
เป็นเหตุให้ซาอูลยกทัพ ล้อม​​​ดา​วิด​ได้
แต่ซาอูลก็ต้องกลับไปเอง เพราะฟิลิสเตียมาบุกอิสราเอล

เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า แล้วตกที่นั่งลำบาก
พระเจ้าทรงมีวิธีที่เกินกว่าที่เราจะคาดคิด ที่จะช่วยเราพ้นจากความยากลำบากนั้นได้

คำคม

“ ทูลถามพระเจ้าก่อนทำ จะพบพระพรในทุกการกระทำ ”

สรุป 1ซามูเอล 22

ภาพรวม

 • ดาวิดออกจากฟิลิสเตีย กลับมาอยู่ในอิสราเอล จึงมีหลายคนมาเข้าร่วมกับดาวิด
  ส่วนซาอูลโกรธปุโรหิตที่ให้อาหารและดาบแก่ดาวิด จึงสั่งฆ่าทิ้งทั้งเมือง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 22 หลังจากดาวิดหนีการตามฆ่าของซาอูลไปขออาหารและอาวุธจากปุโรหิตที่เมืองโนบ และก็หนีต่อไปยังฟิลิสเตีย

ต่อมาดา​วิด​ก็ออกจากที่นี่ ​หนี​ไป​อยู่​ที่​ถ้ำ​อดุล​ลัม
บรรดาญาติๆของดาวิด รวมทั้งคน​ที่​มี​ความ​ทุกข์​ยาก ก็​มา​ร่วมกับดาวิด ​ประ​มาณ 400 คน

ดา​วิด​ก็​ออก​จาก​ที่​นั่น​ไป​ยัง​เมือง​มิส​ปาห์​ใน​โม​อับ
แล้วฝากพ่อแม่​ของ​เขาไว้กับ​พระ​รา​ชา​แห่ง​โม​อับ

แล้ว​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​กาด​ พูด​กับ​ดา​วิด​ว่า
ให้ออกจาก​ที่​กำ​บัง​เข้ม​แข็ง ​เข้า​ไป​ใน​แผ่น​ดิน​ยูดาห์​
ดา​วิด​จึง​ไป​อยู่​ใน​ป่า​เฮ​เรท

ต่อมาซาอูล​ทรง​ทราบ​ว่า​มี​ผู้​พบ​ดา​วิด​
​ซาอูลจึงตำหนิพวก​มหาด​เล็ก​ ที่ไม่​​ได้​รีบแจ้งเรื่องนี้แก่พระองค์
โด​เอก​คน​เอ​โดม​ จึง​ทูล​ตอบ​ว่า
เขาเห็นดาวิดมา​หา​อา​หิ​เม​เลค​ ปุโรหิต
แล้วอาหิเมเลคก็​ทูล​ถาม​พระเจ้าให้ดาวิด และ​ให้​เสบียง​อาหาร และ​ให้​ดาบ​ของ​โก​ลิอัท​แก่​ดาวิด

ซาอูลจึงเรียก​อา​หิ​เม​เลค​ และ​พงศ์​พันธุ์​บิดา​ของ​ท่าน​ทั้ง​สิ้น ให้​มา​หา
แล้วตำหนิอาหิเมเลค ว่า ​ร่วม​กับดาวิด​กบฏ​ต่อพระองค์

แม้​อา​หิ​เม​เลค​ พยายามอธิบาย แต่ซาอูลก็ไม่ฟัง
​รับ​สั่ง​ให้​ราช​องครักษ์​ ​ฆ่า​พวก​ปุโร​หิต​ของพระเจ้า ให้หมด
แต่​พวก​เขา​ไม่​ยอม​ลง​มือ​

​ซาอูลจึง​สั่ง​โด​เอก ให้ลงมือแทน
โด​เอก​คน​เอ​โดม​ ได้ฆ่า​ปุโรหิต​ที่​สวม​เอ​โฟด​ผ้า​ป่าน​เสีย 85 คน
และ​เขา​ยังประ​หาร​ชาว​เมือง​โนบ ​ทั้ง​ผู้​ชาย ผู้​หญิง เด็ก และ​เด็ก​กิน​นม รวมทั้งสัตว์เลี้ยงในเมืองนั้นอีกด้วย

แต่​​อา​บี​ยา​ธาร์​ บุตร​ของ​อา​หิ​เม​เลค ​หนีรอด​ไปหา​ดา​วิด​
ดา​วิด​จึง​พูด​กับเขา​ว่า
ใน​วัน​นั้น​ ดาวิดก็นึกแล้วเชียวว่า โด​เอก​คน​เอโดม​ จะ​ทูล​ซาอูล​แน่ ดาวิดไม่น่าปล่อยเขาไปเลย
ดาวิดจึงบอกให้อา​บี​ยา​ธาร์​​อยู่​กับดาวิด เพื่อ​จะได้​ปลอด​ภัย

1. เพราะเหตุดาวิดกำลังประสบความทุกข์ยาก จึงทำให้คนที่กำลังทุกข์เหมือนกัน กล้าที่จะเข้ามาหาดาวิด
แล้วดาวิดจึงกลายเป็นผู้นำของพวกเขา

เมื่อพระเจ้าทรงนำเรา ให้ไปอยู่ในสถานะใดๆ
พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราในสถานะนั้นเสมอ
เพียงแค่ให้เราตอบสนองอย่างถูกต้อง ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็เพียงพอแล้ว

เมื่อดาวิดหนีไปพึ่งกษัตริย์ฟิลิสเตีย ที่ดูเหมือนจะปลอดภัย แต่เขากลับพบความอับอาย
เมื่อดาวิดกลับมาที่ถ้ำ​อดุล​ลัม ดินแดนของยูดาห์ ดูเหมือนจะอันตราย แต่เขากลับปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะมีพรรคพวกเพิ่มขึ้นถึง 400 คน

ไม่มีที่ใดอันตราย หากเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
และไม่มีที่ใดปลอดภัย เมื่อเราขัดขืนน้ำพระทัยของพระองค์

2. เมื่อดาวิดออกจากแผ่นดินอิสราเอล ไปอาศัยใน​ที่​กำ​บัง​เข้ม​แข็ง ในโมอับ
พระเจ้าทรงสั่งให้เขาออกจากที่นั่น กลับ​เข้า​ไป​ใน​แผ่น​ดิน​ยูดาห์​
เขาก็เชื่อฟัง แต่พอกลับมาก็ไม่มีที่หลบภัยได้ ต้องไปอาศัยอยู่ในป่า

เมื่อเชื่อฟังพระเจ้า บางครั้งอาจอันตรายขึ้น ลำบากขึ้น
แต่นั่นก็เป็นโอกาสพิสูจน์การเชื่อฟังของเราที่มีต่อพระองค์

3. แม้แต่ราชองค์รักษ์ของซาอูล ยังไม่กล้าแตะต้องปุโรหิตของพระเจ้า
แต่ซาอูลกลับไม่ยำเกรงพระเจ้า สั่งฆ่าปุโรหิตเหล่านั้น
และยังให้คนเอโดม ไปฆ่าคนในเมืองของปุโรหิตเหล่านั้นทั้งผู้หญิงและเด็ก และทารก
ซึ่งการกระทำนี้ จะนำการลงโทษจากพระเจ้ามาถึงซาอูลและวงศ์วานของเขา
และการกระทำนี้ทำให้เห็นว่า การที่พระเจ้าผู้ทรงทราบล่วงหน้า ทรงตัดสินพระทัยถอดซาอูลนั้นเป็นสิ่งที่ชอบธรรมแล้ว
และการกระทำนี้ ทำให้ซาอูล ไม่เหลือปุโรหิตอยู่เคียงข้างเขา แต่กลับทำให้ดาวิดมีอาบียาธาร์ ปุโรหิต อยู่เคียงข้าง

การตัดสินของพระเจ้า ผู้ทรงสัพพัญญู ทรงยุติธรมและถูกต้องเสมอ
การกระทำของคนชั่วร้าย ตัวเขาเองจะได้รับผลร้ายของมัน
แต่พระเจ้าจะทรงทำให้การกระทำนั้นกลับกลายเป็นผลดีต่อผู้ยำเกรงพระองค์

เมื่อเห็นคนทำชั่ว อย่าอิจฉา เพราะในไม่ช้าเขาจะรับผลแห่งการกระทำของเขาเอง
แต่เราจงยำเกรงพระเจ้าต่อไป ไม่ว่าคนอื่นจะทำชั่วเพียงใด ในที่สุดเราจะได้รับพระพร

คำคม

“ การกระทำของคนชั่ว จะนำผลร้ายมาสู่คนชั่ว และนำผลดีมาสู่ผู้ยำเกรงพระเจ้า ”

สรุป 1ซามูเอล 21

ภาพรวม

 • ดาวิดหนีการตามฆ่าของซาอูลไปขออาหารและอาวุธจากปุโรหิตที่เมืองโนบ แล้วก็หนีต่อไปยังฟิลิสเตีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 21 หลังจากที่โยนาธานช่วยดาวิดให้สามารถหลบหนีจากการตามฆ่าของซาอูลแล้ว

​ดา​วิด​ก็​มา​ที่​เมือง​โนบ​ไป​หาอา​หิ​เม​เลค ปุโรหิต​
ดา​วิดบอก​อา​หิ​เม​เลค ​ว่า
ซาอูลใช้ดาวิดมาทำงานลับบางอย่าง
ดาวิดได้ขอ​ขนม​ปังจากอาหิเมเลค 5 ​ก้อน หรือ​อาหารอย่างอื่นก็ได้
อาหิเมคตอบว่า
มีแต่​ขนม​ปัง​บริ​สุทธิ์ ​เป็นขนม​ปังเก่า ซึ่ง​เก็บ​ออกมา เพื่อ​วาง​ขนม​ปัง​ใหม่เข้าไปแทน
ดัง​นั้นเขาจึง​มอบ​ขนม​ปัง​บริ​สุทธิ์​นั้นให้​แก่​ดา​วิด

ใน​วัน​นั้น โด​เอก คน​เอ​โดม เป็น​หัว​หน้า​คน​เลี้ยง​สัตว์​ของ​ซาอูล ได้อยู่ที่นั่นพอดี จึงได้เห็นเหตุการณ์นี้

ดา​วิดได้ขออาวุธจาก​อา​หิ​เม​เลค​
แต่อาหิเมเลค มีแต่ดาบของโกลิอัทเท่านั้น
เขาจึงมอบดาบนั้นแก่ดาวิด

แล้วในวันนั้น ดา​วิด​ก็หนี​จาก​ซาอูล​ไป​หา​อา​คีช​ กษัตริย์​เมือง​กัท
พวก​มหาด​เล็ก​ของ​อา​คีช​จึงทูลให้อาคีช ระลึกว่า ดาวิด​เป็นทหารคนสำคัญของอิสราเอล

เมื่อ​ดา​วิด​ทราบเรื่อง ก็​กลัว​อา​คีช​ อย่างมาก
ดาวิดจึงแกล้งทำ​ตน​เป็น​คน​บ้า และ​ปล่อย​ให้​น้ำ​ลาย​ไหล​ลง​เปรอะ​เครา

อา​คีช​จึงเลิกใส่ใจดาวิด

1. ดาวิดขอขนม​ปัง​บริ​สุทธิ์ ​ที่เป็นขนม​ปังเก่า จากปุโรหิตเพื่อประทังชีวิต
เพราะเขารู้ดีว่า ปุโร​หิต​ใน​พระ​วิหาร​ย่อม​ละ​เมิดกฏเกณฑ์ได้ ​แต่​ไม่​มี​ความ​ผิด (มธ. 12:5)
การที่ปุโรหิตเอาขนมปังเก่า มาให้บางคนรับประทาน เนื่องจากจำเป็นจริงๆ ปุโรหิตย่อมไม่มีความผิด

กฏเกณฑ์ที่พระเจ้ากำหนดย่อมต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด
แต่กติกาต่างๆที่ปฏิบัติเป็นธรรมเนียม ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้
หากมีเหตุผลอันสมควร

บางคนยึดธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเข้มงวด จนละเลยกฏแห่งความรักไปเสีย

2. ดาวิดฆ่าโกลิอัท แต่ดาบของโกลิอัทไม่ได้ตกเป็นของดาวิด
จนกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะสม ดาบนั้นก็ตกเป็นของเจ้าของที่สมควร คือดาวิด
หากดาวิดได้ดาบนั้นตั้งแต่แรก
วันที่ดาวิดรีบหนีซาอูลออกมา คงไม่มีดาบนั้นอยู่ข้างกายตลอดช่วงเวลาที่หลบหนีจากซาอูล

สิ่งที่สมควรเป็นของเรานั้น
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้แก่เราเอง
เพราะพระองค์รู้ดีที่สุดว่า เวลาใดที่เป็นเวลาที่ดีที่สุด ที่เราจะได้รับสิ่งนั้น

3. ดาวิดหนีไปพึ่งพาอาคีชกษัตริย์ของฟิลิสเตีย
เป็นการกระทำที่ดูเหมือนฉลาด เพราะเป้นที่ที่ซาอูลไม่กล้าตามไป
แต่ดูเหมือนเขาทำโดยไม่ได้ทูลถามพระเจ้า
ผลที่เกิดกับเขาคือ ความหวาดกลัวอย่างยิ่ง และการอับอายขายหน้าอย่างมาก

เมื่อเราพยายามแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของเราเอง
โดยไม่ทูลถามพระเจ้า
บางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนดีและฉลาด จะนำปัญหาที่ใหญ่กว่ามาสู่ชีวิตของเราก็เป็นได้

คำคม

“ การพึ่งพาความฉลาด โดยไม่สนใจการนำจากพระเจ้า จะนำไปพบกับความขายหน้า ”

สรุป 1ซามูเอล 20

ภาพรวม

 • โยนาธานช่วยดาวิดให้สามารถหลบหนีจากการตามฆ่าของซาอูล จนโยนาธานเกือบจะถูกฆ่าเสียเอง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 20 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด ดาวิดจึงหนีไปหาซามูเอล แต่เมื่อซาอูลตามไปจับก็ไม่สำเร็จ

ดา​วิด​ก็​หนี​ ​มา​พบโย​นา​ธาน​ กล่วว่าว่า
ดาวิด​ได้​ทำ​บาป​อะไร​ต่อ​ซาอูล ทำไมซาอูลจึง​ทรง​ต้อง​การ​จะฆ่าดาวิด?

โย​นา​ธานจึงถามดาวิดว่า
ดาวิดต้องการให้โยนาธานช่วยทำอะไรให้บ้าง?

ดา​วิดตอบว่า
เขาจะไม่ไปนั่ง​รับ​ประ​ทาน​กับ​ซาอูล
ให้โยนาธาน ช่วยทูลซาอูล ว่า
ดา​วิด​วิง​วอน​ขอ​ลากลับ​ไป​เบธ​เล​เฮม เพื่อ​ถวาย​สัตว​บูชา​ประ​จำ​ปี​
แล้วให้โยนาธานดูว่า ​ซาอูลโกรธหรือไม่
แล้วมาบอกให้ดาวิดรู้

และโยนาธานขอให้ดาวิดสัญญาว่า
แม้เขาจะตายไปแล้ว ก็ขอให้ดาวิดยังคงเมตตาของพงศ์พันธุ์ของโยนาธานต่อไป
ดาวิดก็รับปากตามนั้น

โย​นา​ธาน​จึงบอกว่า
ให้ดาวิดซ่อนอยู่​ข้าง​ศิลา​เอ​เซล
เมื่อโยนาธานทราบว่าซาอูลคิดอย่างไรต่อดาวิดแล้ว
โยนาธาน​จะ​ยิง​ลูก​ธนู 3 ลูก​ไป​ข้างๆ ที่​นั่น
ถ้าโยนาธานพูดกับเด็กเก็บลูกธนูว่า “ไป​เอา​มา”
แสดงว่า ดาวิดปลอดภัยจากซาอูล

แต่​โยนาธานพูดกับเด็กเก็บลูกธนูว่า “ลูก​ธนู​อยู่​ข้าง​หน้า​เจ้า​โน้น”
แสดงว่า ซาอูลกำลังจะฆ่าดาวิด ดังนั้นขอให้ดาวิดหนีไปเถิด

ปรากฏว่าเมื่อโยนาธาน ทูลเรื่องที่โยนาธานอนุญาตให้ดาวิดกลับไปเบธเลเฮ็ม ให้ซาอูลทราบ
ซาอูล​ก็โกรธ แทบจะฆ่าโยนาธานด้วยซ้ำไป

รุ่ง​เช้า​โย​นา​ธาน​ก็​ทรง​ออก​ไป​ ​ตาม​ที่​นัด​​ไว้​กับ​ดา​วิด พร้อมกับเด็กคนหนึ่ง
และ​ทรง​รับ​สั่ง​เด็ก​เก็บลูกธนู​ว่า
“ลูก​ธนู​อยู่​ข้าง​หน้า​โน้น​ จง​รีบ​ไป​โดย​เร็ว อย่า​หยุด​อยู่”

เมื่อเด็กนั้นเก็บลูกธนู​กลับมา โยนาธานก็สั่งเขาให้เข้า​ไป​ใน​เมือง
เมื่อ​เด็ก​นั้น​ไป​แล้ว
ดา​วิด​ออกมาแล้วทั้งก็ร้อง​ไห้​กัน

โย​นา​ธานบอก​กับ​ดา​วิด​ว่า
“จง​ไป​โดย​สวัสดิ​ภาพ​เถิด พระเจ้า​จะ​ทรง​เป็น​พยาน​ระหว่างเราทั้งสองสืบ​ไป​เป็น​นิตย์”
ดา​วิด​ก็​ลุก​ขึ้น​จาก​ไป และ​โย​นา​ธาน​ก็​ทรง​เข้า​ไป​ใน​เมือง

1. โยนาธานโอรสของกษัตริย์ทำพันธสัญญากับ ดาวิดผู้กำลังจะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
ดูเหมือนดาวิดจะไม่สามารถทำประโยชน์อะไรแก่โยนาธานได้เลย
แต่ปรากฏว่าในเวลาต่อมา เพราะคำสัญญานี้เอง ที่ดาวิดได้เมตตาดูแลลูกชายของโยนาธาน
หลังจากที่โยนาธานเสียชีวิต และดาวิดได้เป็นกษัตริย์

มิตรภาพในวันนี้ ที่พระเจ้าประทานให้จะเป็นพระพรต่อกันและกันในวันหน้า

2. เพราะโยนาธานจะช่วยดาวิด จนทำให้ถูกซาอูลตำหนิและเกือบถึงซาอูลฆ่าตาย
ดูเหมือนจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ เพราะพยายามช่วยเพื่อน
แต่การสูญเสียครั้งนี้ กลับนำพระพรอย่างมากมาสู่วงศ์วานของโยนาธาน

การกระทำเพื่อมิตรสหายด้วยความรัก จะได้รับการตอบแทนที่คุ้มค่าในที่สุด โดยพระเจ้าผู้ยุติธรรม

คำคม

“ มิตรภาพที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางวันนี้ จะนำพระพรมาสู่เราในวันหน้า ”

สรุป 1ซามูเอล 19

ภาพรวม

 • ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด ดาวิดจึงหนีไปหาซามูเอล แต่เมื่อซาอูลตามไปจับก็ไม่สำเร็จ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 19 เมื่อประชาชนชื่นชมดาวิดมากกว่าซาอูล ซาอูลจึงเริ่มทั้งเกลียดทั้งกลัวดาวิด

ซาอูล​จึงตรัส​สั่ง ​ให้​ฆ่า​ดา​วิด​เสีย
​โย​นา​ธาน​จึงไปบอก​กับ​ดา​วิด​ และให้ดาวิดซ่อน​ตัว​ไว้ก่อน

โย​นา​ธาน​ได้​กล่าว​​ต่อ​ซา​อูล​ ​ว่า
ดาวิดได้เสี่ยง​ชีวิต​ของ​ตน ไป​ฆ่าโกลิอัท
ดังนั้นขอซาอูลอย่าทำ​บาป​ต่อ​โลหิต​ที่​ไร้​ความ​ผิดเลย

ซาอูล​ก็​ทรง​ฟังคำเตือน​ของ​โย​นา​ธาน และ​​ปฏิ​ญาณ​ว่าจะไม่ฆ่าดา​วิด​
และ​โย​นา​ธาน​จึงไป​นำ​ดา​วิด​กลับมาอยู่กับ​ซาอูล เหมือนเดิม

ต่อ​มา​วิญ​ญาณ​ชั่ว​​มา​เหนือ​ซาอูลอีก
ซาอูล​จึง​พยา​ยาม​พุ่ง​หอก​ใส่ดาวิด ขณะที่กำลังเล่นพิณ หมายจะฆ่า​​ดา​วิด​
แต่​ดา​วิด​ก็​หลบ​หนี​รอด​ไป​ได้​

ซาอูล​​ใช้​คนไปเฝ้า​ที่​บ้าน​ของ​ดา​วิด​ เพื่อ​จะ​ฆ่าดาวิด​ใน​เวลา​เช้า
แต่​มีคาล​ ภรรยา​ของ​ดา​วิด​ หย่อน​ดา​วิด​ลง​ทาง​หน้า​ต่าง และ​ดาวิด​ก็​หนี​รอด​ไป
แล้วเอารูปเคารพมาวางบนเตียงคลุมด้วยผ้าห่ม ปลอมเป็นดาวิด

ดา​วิด​ก็​หนี​ไปหา​ซา​มู​เอล​ที่​เมือง​รา​มาห์
แล้วดาวิด​และ​ซา​มู​เอล​ก็​ไป​อยู่​ที่​นา​โยท

มี​คน​ไป​ทูล​ซาอูล
ซาอูล​จึง​ส่ง​คน​ไป​จับ​ดา​วิด ถึง 3 ครั้ง
แต่ทุกครั้งเมื่อพวกเขาไปถึง ก็จะไม่จับดาวิด แต่จะเผยพระวจนะแทน

ซาอูล​จึง​เสด็จ​ไป​ที่​รา​มาห์​เอง
ระหว่างที่ใกล้จะถึงนั้น ซาอูลก็​เผย​พระ​วจนะเสียเอง ​จน​เสด็จ​ถึง​นา​โยท​ที่​เมือง​รา​มาห์
เมื่อมาถึงซาอูลก็​ถอด​ฉลอง​พระ​องค์​ออก
แล้วเผย​พระ​วจนะ​ด้วย​ต่อ​หน้า​ซา​มู​เอล
และ​บรร​ทม​เปลือย​กาย​อยู่​ตลอด​วัน​นั้น​และ​ตลอด​คืน​นั้น

1. ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด แต่โยนาธานมาเตือนสติ ซาอูลจึงเปลี่ยนใจ
การฟังคำเตือนสติของผู้ที่รักเรา ย่อมช่วยป้องกันเราจากการทำสิ่งที่ผิดพลาดได้
วันนี้ เราฟังคำเตือนจากพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?

2. เมื่อซาอูลพยายามฆ่าดาวิด มีคาลได้เอารูปเคารพมาปลอมเป็นดาวิด
แสดงว่าในบ้านของดาวิด ผู้รักและยำเกรงพระเจ้า มีรูปเคารพอยู่ด้วย
ซึ่งน่าจะเป็นของมีคาล
แต่หลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมา เราไม่พบว่า มีการพูดถึง รูปเคารพในครัวเรือนของดาวิด อีกเลย
พระเจ้าทรงใช้สถานการณ์บางอย่างเพื่อจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเรา
เพื่อให้ชีวิตของเราได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างเต็มที่

3. ซาอูลส่งคนไปจับดาวิดถึง 3 ครั้ง แต่คนเหล่านั้นก็เผยพระวจนะ
แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเข้าแทรกแซงในเรื่องนี้
ทั้งที่เห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้ว ซาอูลก็ยังจงใจขัดขืนพระเจ้า
ตามไปจับดาวิดด้วยตนเอง
จนตนเองต้องประสบความอับอาย นอนเปลือยกายตลอดวันตลอดคืน

เมื่อพระเจ้าส่งสัญญาณชัดเจน เตือนไม่ให้ทำอะไร
แต่คนนั้นยังดื้อดึง จงใจไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ความอับอายขายหน้า จะรอเขาอยู่ข้างหน้า

คำคม

“ การจงใจขัดขืนพระเจ้า จะนำความเศร้าโศกมาสู่ชีวิต ”

สรุป 1ซามูเอล 18

ภาพรวม

 • ประชาชนชื่นชมดาวิดมากกว่าซาอูล ซาอูลจึงเริ่มทั้งเกลียดทั้งกลัวดาวิด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 18 หลังจากที่ดาวิดฆ่าโกลิอัทแล้ว ก็มาเข้าเฝ้าซาอูล

โย​นา​ธาน​ก็รู้สึก​ผูก​พัน​กับ​ดา​วิด และเกิดมิตรภาพที่แสนดีต่อกัน
โย​นา​ธาน​กับ​ดา​วิด​ก็​ทรง​ทำ​พันธ​สัญญาต่อกัน

ดา​วิด​ก็​ออก​ไป​รบตาม​ที่​ซาอูล​ทรง​ใช้​ไป และก็​ประ​สบ​ความ​สำ​เร็จทุกครั้ง
ซาอูล​จึง​ทรง​ตั้ง​ดาวิด​ให้​อยู่​เหนือ​พวก​นัก​รบหั้งหลาย
ดาวิดก็​เป็น​ที่ชื่นชอบ​ใน​สาย​ตา​ของ​ประ​ชา​ชน​​และ​พวก​ข้า​ราช​การ​ของ​ซาอูล​

ต่อมา พวก​ผู้หญิงเริ่มร้อง​เพลง ​ว่า “ซาอูล​ฆ่า​คน​เป็น​พันๆ และ​ดา​วิด​ฆ่า​คน​เป็น​หมื่นๆ ”
ทำให้ซาอูล​กริ้ว​ยิ่ง​นัก และเริ่มไม่พอใจดา​วิด​

ใน​วัน​ต่อ​มา เมื่อ​วิญ​ญาณ​ชั่วเข้า​สิง​ซาอูล
​ซาอูล​ก็​พยายาม​พุ่ง​หอกใส่ดาวิดเพื่อฆ่าดาวิด
แต่​ดา​วิด​ก็​หนี​ไป​ได้​ถึง​ 2 ​ครั้ง

ซาอูล​เริ่ม​กลัว​ดา​วิด เพราะ​ว่าพระเจ้าทรง​สถิต​กับดาวิด
ซาอูล​จึง​สั่ง​ให้​ย้าย​ดา​วิด​ไป​​เป็น​ผู้​บัง​คับ​การ​กอง​พัน
ดา​วิด​ประ​สบ​ความ​สำ​เร็จ​ใน​ทุก​ทาง

ซาอูล​ก็ยิ่งทรง​กลัวขึ้นไปอีก
แต่​คน​อิส​รา​เอล​และ​คน​ยูดาห์​ทั้ง​สิ้น​รัก​ดา​วิด

ซาอูล​จึง​หาวิธีกำจัดดาวิด โดยรับ​สั่ง ​ว่า
ให้ดาวิดไปสู้กับ​คน​ฟีลิส​เตีย​ต่อ​สู้​ แล้วจะยกพระธิดาคนโตให้ดาวิด
แต่​เมื่อ​ถึงดาวิดรบชนะกลับมา ซาอูล​ก็​ยก​นางให้​เป็น​ภรรยาคนอื่น

มี​คาล​ราช​ธิดา​ อีกคนของ​ซาอูล​นั้น ​รัก​ดา​วิด
ซาอูลจึงบอกดาวิดว่า ถ้านำ​หนัง​ปลาย​องค​ชาต​ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย​ มา 100 อัน ก็จะยกมีคาลให้ดาวิด
ซาอูล​หวังจะ​ให้​ดา​วิด​ตาย​ด้วย​มือ​ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย

แต่ปรากฏว่า ดาวิดหามาให้ครบ​จำนวน
ซาอูล​จึง​ยก​มี​คาล​ ให้​เป็น​ภรรยา​ของ​ดา​วิด

ซาอูล​ทรง​กลัว​ดา​วิด​มาก​ยิ่ง​ขึ้นและถือว่าดาวิดเป็น​ศัตรู​ของพระองค์​ตลอด​เวลา

1. โยนาธานจำเป็นต้องเป็นเพื่อนรักสนิทสนมกับดาวิด เพราะเขาจะช่วยชีวิตไว้ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
พระเจ้าจะจัดเตรียมเพื่อนที่จำเป็นไว้สำหรับเราเสมอ

2. ด้วยความหวังดีของกองเชียร์ แต่งเพลงยกย่องดาวิด จึงเป็นเหตุให้ซาอูลเกลียดชังดาวิด
คำชม เหมือนน้ำหอม ทาเพียงเล็กน้อยก็พอ
ทามากไป อาจทำให้เป็นที่รังเกียจของคนข้างๆได้
บางคนไม่แค่ทา เอาไปกินด้วย อันนั้นอาจตายได้

อย่าหลงยึดติด หรือหิวจะต้องเสาะหา คำชื่นชมจากมนุษย์
เพราะจะทำให้ตกอยู่ในอันตรายได้

3. พระเจ้าทรงสถิตกับดาวิด เขาจึงประสบความสำเร็จทุกประการ
พระเจ้าไม่ทรงสถิตกับซาอูล นอกจากเขาไม่ประสบความสำเร็จแล้ว เขายังกลัวเมื่อคนอื่นประสบความสำเร็จอีกด้วย

การทรงสถิตของพระเจ้า ในทุกกิจกรรมในชีวิตของเรา
จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จ และท่าทีต่อความสำเร็จ ของเรา

คำคม

“ คำชมจากมนุษย์ หรือจะสู้คำชื่นชมจากพระเจ้า ”

สรุป 1ซามูเอล 17

ภาพรวม

 • โกลิอัทมาท้าสู้กับทหารอิสราเอล แต่ไม่มีใครกล้าออกไปสู้ ดาวิดจึงอาสาออกไปสู้เอง ด้วยสลิงและก้อนหินดาวิดก็ปราบโกลิอัสลงได้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 17 หลังจากที่ดาวิดได้มีโอกาสเข้าไปรับราชการกับซาอูลในตำแหน่งคนถืออาวุธและคนบรรเลงพิณถวายซาอูล ดาวิดก็เดินทางไป​กลับ​ระหว่าง​ซาอูล​กับ​การ​เลี้ยง​แกะ​ของ​บิดา​ที่​เบธ​เล​เฮม เป็นประจำ

ต่อมา​พวก​ฟีลิส​เตีย ได้ยก​กอง​ทัพ​มา​ทำ​สง​คราม กับคนอิสราเอล
ซาอูล​กับ​คน​อิส​รา​เอล​ก็​วาง​แนว​รบ​เพื่อ​ต่อ​สู้​พวกเขา

พวก​ฟีลิส​เตียมีทหาร​คน​หนึ่ง ​ชื่อ ​โก​ลิอัท​ ชาว​เมือง​กัท เป็น​ยอด​ทหาร
สูง 3 เมตร​กว่า สวมชุดเกราะ หนัก​ประ​มาณ 57 กิ​โล​กรัม​
​มี​หอกที่ ปลายเป็น​เหล็ก​ หนัก​ประ​มาณ 7 กิ​โล​กรัม
มี​คน​ถือ​โล่​นำ​หน้า​เขา

โกลิอัท​ยืน​ตะ​โกน​​ท้า​กอง​ทัพ​อิส​รา​เอล ให้ส่ง​คน​หนึ่ง​มา​ต่อสู้​กับเขา
ทั้ง​เช้า​ตรู่​และ​เย็น อยู่ 40 วัน
เมื่อ​ซาอูล​และ​คน​อิส​รา​เอล​ ​ได้​ยิน​​ก็​ตก​ใจ​และ​หวาด​กลัว​ยิ่ง​นัก

เจสซี​พูด​กับ​ดา​วิด​บุตร​ของ​ตน​ ว่า
ให้ถามทุกข์สุข และนำเสบียงไป​ให้​พวก​พี่ชาย​ที่ไปร่วมรบกับซาอูล
และของฝากไป​ให้​ผู้​บัง​คับ​ของ​พวก​เขา
แล้ว​รับ​ของ​ฝาก​มา​จาก​พวก​เขา​มาบ้าง

ดาวิดก็ทิ้ง​แกะ​ไว้​กับ​ผู้​ดู​แล
แล้วไปตามที่​เจสซี​สั่ง
เมื่อมา​ถึง ดาวิดก็​ทัก​ทาย​พวก​พี่​ชาย

ขณะนั้นโก​ลิอัท​ ก็ออก​มา​ท้ารบอีก
ดา​วิด​จึงกล่าว​แก่ทหารคนแล้วคนเล่า ว่า
เขา​จะ​ทำ​อย่าง​ไร​แก่​คน​ที่​ฆ่า​คน​ฟีลิส​เตีย​คน​นี้​ได้
และ​นำ​เอา​ความ​เหยียด​หยาม​ไป​จาก​อิส​รา​เอล?
คน​ฟีลิส​เตีย​ผู้​ไม่​ได้​เข้า​สุหนัต​คน​นี้​คือ​ใคร
จึง​มา​ท้า​ทาย​กอง​ทัพ​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่?

เมื่อซาอูล​ทรง​ทราบ ก็เรียกดาวิดให้เข้าเฝ้า
ดา​วิด​ก็อาสา​ไป​สู้​รบ​กับโกลิอัท เอง
ซาอูล​ตรัส​ว่า แน่ใจว่าดาวิดคงสู้โกลิอัทไม่ได้
แต่​ดา​วิด​ยืนยัน​ว่า โดยการช่วยเหลือของพระเจ้า เขามั่นใจว่าเขาสู้ได้

​ซาอูลจึงให้​ดา​วิดแต่ง​เครื่อง​ทรง​ของ​พระ​องค์
แต่เมื่อดาวิดลองสวมดูแล้ว เดินไม่ถนัด จึงไม่ขอสวม
ดาวิด​ถือ​ไม้​เท้า​ และ​เลือก​ก้อน​หิน​​ 5 ก้อน ใส่​ใน​ย่าม​ และ​​ถือ​สลิง
แล้วก็​เข้า​ไป​ใกล้​โกลิอัท

โกลิอัทก็ข่มขู่และเยาะเย้ยดาวิด
แล้ว​ดา​วิด​กล่าวว่า
โกลิอัท​มา​หา​ดาวิดด้วยอาวุธ แต่ดาวิด​มา​หา​เขาด้วย​พระ​นาม​ของพระเจ้า

แล้วโกลิอัทก็​เข้า​มา​ใกล้​เพื่อ​ปะทะ​ดา​วิด
ดา​วิด​ก็​วิ่ง​เข้า​หาเขา ​อย่าง​รวด​เร็ว

ดา​วิด​ใช้​สลิงเหวี่ยงก้อนหินก้อนหนึ่ง ​ถูก​โกลิอัทที่​หน้า​ผาก
เขา​ก็​ล้ม​หน้า​คว่ำ​ลง​ที่​ดิน
ดา​วิด​จึง​วิ่ง​ไปหยิบ​ดาบ​ของ​เขา ​ชัก​ออก​จาก​ฝัก​และ​ตัด​ศีรษะ​ของ​เขา​ออก​

เมื่อ​พวก​ฟีลิส​เตีย​เห็น​ดังนั้น​ก็​พา​กัน​หนี​ไป
คน​อิส​รา​เอล​กับ​คน​ยูดาห์ก็ไล่​ตาม​ไป
ทหาร​ฟีลิส​เตีย​ที่​บาด​เจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก

ดา​วิด​ก็​นำ​ศีรษะ​ของโกลิอัทมา​ที่​เย​รู​ซา​เล็ม
​ซาอูลจึงเริ่มสนใจดาวิดมากเป็นพิเศษ ​ตรัส​ถามแม่ทัพ​อับ​เนอร์​ ​ว่า ดาวิด​เป็น​ลูก​ของ​ใคร?
แต่อับเนอร์ก็ไม่ทราบ
เมื่อ​ดา​วิด​มาเข้า​ไป​เฝ้า​ซาอูล
ซาอูล​จึง​ทราบจากดา​วิด ​ว่า ดาวิดเป็น​บุตร​ของ​เจสซี ​ชาว​เบธ​เล​เฮม

1. สิ่งที่ทำให้คนอิสราเอลหวาดกลัวและวิ่งหนี ไม่ใช่หอกอันมหึมาของโกลิอัท
แต่เป็นคำข่มขู่ของโกลิอัท
เพราะดาวิดไม่กลัวคำข่มขู่ของศัตรู เขามั่นใจในพระเจ้าของเขา
เขาจึงประสบชัยชนะอย่างดงาม

คนอิสราเอลวิ่งหนีไม่ใช่เพราะศัตรูเก่งกาจ แต่เพราะพวกเขาขาดความเชื่อมั่นในพระเจ้าของพวกเขา

วันนี้ ไม่ว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญจะใหญ่โตเพียงใด
โดยความเชื่อวางใจในพระเจ้า เราจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างมีชัยชนะ

2. ท่ามกลางความตึงเครียดของประเทศ ข้าศึกยกทัพมาทำสงคราม
แต่สำหรับเจสซีแล้ว สิ่งที่เขาสนใจ ไม่ใช่ความเป็นไปของประเทศ
แต่เป็น ลูกชายของเขามีอะไรกินหรือเปล่า?
ลูกชายของเขาได้รับความโปรดปรานจากหัวหน้าหรือไม่?
ลูกชายของเขาจะมีของฝากอะไรมาให้เขาหรือเปล่า?

โดยเหตุนี้ เราคงไม่สามารถพูดได้ว่า ที่ดาวิดกล้าหาญและความรักชาติเช่นนี้
เกิดจากเขามีพ่อที่มีลักษณะเช่นนั้น

วันนี้ ไม่ว่าเราจะเป็นใคร บริบทของชีวิตช่างไม่อำนวยให้เรามีความเชื่อที่เข้มแข็งเอาเสียเลย
สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถขวางกั้น ไม่ให้เรา มีความเชื่อวางใจในพระเจ้าได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณมีคุณสมบัติมากเพียงพอที่จะเชื่อวางใจในพระเจ้าได้

3. ดาวิดต้องวิ่งไปชักดาบของโกลิอัท เพื่อใช้ตัดศรีษะของโกลิอัท
แสดงว่า โกลิอัทตายทั้งที่ยังไม่ทันชักดาบด้วยซ้ำไป

ปัญหาที่ดูเหมือนใหญ่โต เมื่อเราเผชิญมันแบบพึ่งพาพระเจ้า
บ่อยครั้งที่มันยังไม่ทันสำแดงพิษสง เราก็สามารถปราบมันเสียราบคาบแล้ว
สิ่งที่เรากลัว เมื่อเราเผชิญมันโดยพึ่งพาพระเจ้า ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

คำคม

“ ปัญหามันเล็กกว่าที่คิด เมื่อพิชิตโดยพึ่งพาพระเจ้า ”

สรุป 1ซามูเอล 16

ภาพรวม

 • พระเจ้าทรงให้ซามูเอลไปเจิมดาวิดให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล ต่อมาดาวิดได้มีโอกาสเข้าไปรับราชการกับซาอูลในตำแหน่งคนถืออาวุธและคนบรรเลงพิณถวายซาอูล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 16 เพราะซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไม่ได้ทำลายสิ่งของของคนอามาเลขให้หมด และได้ไว้ชีวิตของกษัตริย์อากัก ซามูเอลจึงมาบอกซาอูลว่าพระเจ้าจะเอาอาณาจักรยกให้แก่คนอื่นแทนซาอูล

พระเจ้าทรงสั่ง​ซา​มู​เอล ให้​ไปหา​เจสซี​ชาว​เบธ​เล​เฮม
เพื่อเจิม​บุตร​ของ​เขาคนหนึ่ง ให้เป็นกษัตริย์​

ซา​มู​เอล​ก็​ทำ​ตาม มา​ที่​เบธ​เล​เฮม
ตอนแรก​ซามูเอล คิดว่า เอ​ลี​อับ คือผู้ที่พระเจ้าจะให้เจิมแน่นอน
แต่​พระเจ้าตรัส​กับ​ซา​มู​เอล​ว่า
อย่า​มอง​ดู​ที่​รูป​ร่าง​ภาย​นอก เพราะ​มนุษย์​ดู​ที่​รูป​ร่าง​ภาย​นอก แต่​พระเจ้า​ทอด​พระ​เนตร​จิต​ใจ

เมื่อ​เจสซี​ให้​บุตร​ทั้ง 7 ​คน​เดิน​ผ่าน​หน้า​ซา​มู​เอล
​ซา​มู​เอล​บอก​กับ​เจสซี​ว่า
พระเจ้า​ไม่​ได้​ทรง​เลือก​คน​เหล่า​นี้

แล้ว​ซา​มู​เอลถาม​เจสซี​ว่า ยังมีลูกชายอีกไหม
เจสซี​ตอบ​ว่า ยัง​มี​คน​สุด​ท้อง กำลัง​เลี้ยง​แกะ​อยู่
ซา​มู​เอล​จึงให้​ไป​นำ​เขา​มา

เขา​เป็น​คน​ผิว​แดงๆ มี​หน้า​ตา​ดี​และ​รูป​ร่าง​งาม
และ​พระเจ้า​ตรัส​กับซามูเอล ให้เจิมตั้งชายคนนี้

เมื่อซา​มู​เอล​เจิม​เขาแล้ว ​พระ​วิญ​ญาณ​ของพระเจ้าทรง​สวม​ทับ​ดาวิด​ ตั้ง​แต่​วัน​นั้น​เป็น​ต้น​ไป
และ​ซา​มู​เอล​ก็​ลุก​ขึ้น​กลับ​ไป​รา​มาห์

พระ​วิญ​ญาณ​ของพระเจ้าทรง​ละ​จาก​ซาอูล และ​วิญ​ญาณ​ชั่ว​​ก็เข้ามา​ทร​มาน​ซาอูล
พวก​มหาด​เล็ก​จึงเสนอ ว่า ให้​หา​คน​ที่​มี​ฝี​มือ​ใน​การ​ดีด​พิณ มา​ดีด​พิณ​แล้วซาอูล​จะได้​ดี​ขึ้น

มีคนหนึ่งเสนอ​ว่า
​บุตร​คน​หนึ่ง​ของ​เจสซี ชาว​เบธ​เล​เฮม เป็น​ผู้​มี​ฝี​มือ​ใน​การ​ดีด​พิณ
เป็น​คน​กล้า​หาญ เป็น​นัก​รบ พูด​เก่ง และ​เป็น​คน​มี​หน้า​ตา​ดี
และ​พระเจ้าสถิต​กับ​เขา

ซาอูล​จึง​ทรง​ส่ง​คน​ไป​เรียก​ดา​วิด​มา​เฝ้า​ และ​เข้า​รับ​ราช​การกับซาอูล
ซาอูล​ก็​ทรง​รัก​ดา​วิด​มาก
ดา​วิด​ก็​ได้​เป็น​คน​ถือ​เครื่อง​อาวุธ​ของ​ซาอูล

​เมื่อ​วิญ​ญาณ​ชั่วมาทรมาน​ซาอูล​เมื่อ​ใด ดา​วิด​ก็​หยิบ​พิณ​ใช้​มือ​ดีด​ถวาย
ซาอูล​ก็​ทรง​รู้​สึก​บรร​เทา​ลง​และ​ทรง​ดี​ขึ้น
และ​วิญ​ญาณ​ชั่ว​ก็​ละ​จาก​พระ​องค์​ไป

1. พระเจ้าให้ซามูเอลมาเจิมดาวิด โดยไม่บอกชื่อดาวิดแก่ซามูเอล แต่บอกชื่อเจสซี
เพื่อสำแดงให้รู้ว่า ถ้าเลือกตามสายตาของมนุษย์แล้ว คงไม่มีใครเลือกดาวิดแน่
แต่พระเจ้าผู้ทอดพระเนตรจิตใจ ทรงเลือกดาวิด

พระเจ้าทรงทอดพระเนตรท่าทีในจิตใจของเรา
ไม่ว่ามนุษย์เห็นว่าเราเป็นอย่างไร นั่นไม่สำคัญ
เพราะไม่สามารถกำหนดอนาคตของเราได้
แต่พระเจ้าทรงเห็นว่าเราเป็นเช่นไร นี่ต่างหากที่สำคัญที่สุด
เพราะจะกำหนดทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันและในอนาคต

2. สิ่งร้ายที่เกิดขึ้นกับซาอูล เป็นเห็นให้สิ่งดีที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับดาวิดสำเร็จ
พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์


คำคม

“ พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ ”

สรุป 1ซามูเอล 15

ภาพรวม

 • พระเจ้าทรงใช้ซาอูลไปลงโทษคนอามาเลขโดยทำลายให้หมด ซาอูลก็ไปแต่ไม่ทำลายให้หมดตามที่พระเจ้าบัญชา ซามูเอลจึงมาบอกซาอูลว่าพระเจ้าจะเอาอาณาจักรยกให้แก่คนอื่นแทนซาอูล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 15 หลังจากที่โยนาธานบุกไปฆ่าฟันพวกฟิลิสเตีย จนทำให้ซาอูลและคนอิสราเอลมีใจกล้าที่จะเข้าสู่สงครามจนได้รับชัยชนะอย่างงดงาม และซาอูลก็เริ่ม​​ต่อ​สู้​ศัตรู​ชนชาติอื่นๆและได้รับชัยชนะ

ซา​มู​เอล​จึง​ทูล​ซาอูล​ ว่า
พระเจ้าจะ​ลง​โทษ​อา​มา​เลข​ที่​สกัด​ทาง​อิส​รา​เอล เพื่อจะปล้น เมื่อ​คนอิสราเอลออก​จาก​อียิปต์
ดังนั้นให้ซาอูลไป​โจม​ตี​อา​มา​เลข และ​ทำลาย​ทุก​อย่าง​ทั้ง​หมด อย่า​ปรานี​พวกเขา​เลย

ซาอูล​ก็​เกณฑ์ ​ทหาร​ราบ 200,000 คน และ​คน​เผ่า​ยูดาห์ 10,000 คน
แล้ว​ยก​กอง​ทัพ​ไปต่อสู้กับ​อา​มา​เลข
​คน​อา​มา​เลขก็​พ่าย​แพ้

ซาอูลได้ฆ่า​ฟัน​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​ด้วย​คม​ดาบ
แต่​ไว้​ชีวิต​อา​กัก ​และ​ ​ฝูง​แกะ​กับ​ฝูง​โค ส่วน​ที่​ดี​ที่​สุดไว้
พวกเขาทำลายทุก​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​ดู​ถูก​และ​เห็น​ว่า​ไร้​ค่า

พระเจ้าจึงตรัสกับซา​มู​เอล​ ว่า
ทรง​เสียพระทัยที่​ตั้ง​ซาอูล​เป็น​กษัตริย์ เพราะ​เขา​ไม่​ได้​ทำ​ตาม​บัญ​ชา​ของ​พระเจ้า
ซา​มู​เอล​ก็​โกรธ​ และ​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระเจ้า​ตลอด​คืน

รุ่งขึ้นซามูเอลไป​เฝ้า​ซาอูล​ ทูล​ว่า
ทั้งที่ซาอูล​เป็น​แต่​ผู้​เล็ก​น้อย​ใน​สาย​ตา​ของตน พระเจ้าก็ยังทรง​แต่ง​ตั้ง​ให้​เป็น​พระ​ราชา​เหนือ​อิส​รา​เอล
แล้ว ทำ​ไม​ซาอูล​จึง​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้า?

​ซาอูล​ตรัส​กับ​ซา​มู​เอล​ว่า
พระองค์ได้​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้าแล้ว ได้​คุม​ตัว​อา​กัก​ มา
และ​ได้​เก็บ​ของ​ริบ แกะ​และ​โค​ที่​ดี​ที่​สุด เพื่อ​นำ​มา​เป็น​เครื่อง​สัตว​บูชา แด่พระ​เจ้า​

​ซา​มู​เอลจึง​ทูล​ว่า
พระเจ้าพอ​พระ​ทัย​ใน​การ​ที่​จะ​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์ มากกว่า การถวาย​เครื่อง​บูชา​มากมาย
เพราะ​การ​กบฏ​ก็​เป็น​เหมือน​บาป​แห่ง​การ​ถือ​ฤกษ์​ถือ​ยาม
และ​ความ​ดื้อ​ดึง​ก็​เป็น​เหมือน​บาป​ชั่ว​และ​การ​ไหว้​รูป​เคา​รพ
ดังนั้นพระเจ้าจะ​ทรง​ถอดซาอูล​ออก​จาก​ตำแหน่ง​กษัตริย์

พอ​ซา​มู​เอล​หัน​จะเดินจาก​ไป ซาอูล​ก็​ยึด​ชาย​เสื้อ​ของ​ซามูเอลไว้​และ​เสื้อ​นั้น​ก็​ขาด
​ซา​มู​เอลจึง​ทูล ​ว่า
ใน​วัน​นี้​พระ​เจ้าได้​ทรง​ฉีก​ราช​อา​ณา​จักร​อิส​รา​เอล​ ​จากซาอูล​แล้ว และ​ทรง​มอบ​ให้​แก่​ผู้​อื่น​ที่​ดี​กว่าซาอูล

ส่วน​ซาอูล​ตรัส​ว่า
พระองค์ได้ทำ​บาป​แล้ว แต่​ตอน​นี้​ขอ​ซามูเอลได้​โปรด​ให้​เกียรติ​แก่พระองค์ โดยกลับ​ไป​กับ​ซาอูล

ซา​มู​เอล​จึง​กลับ​ตาม​ซาอูล​ไป
แล้ว​ซา​มู​เอล ก็เรียกให้นำ​กษัตริย์​อา​กัก​เข้ามา
แล้วซา​มู​เอลก็เอาดาบ​ก็​ฟัน​อา​กัก​เสีย​เป็น​ท่อนๆ
ซา​มู​เอล​ก็​ไป​รา​มาห์​ และ​ซาอูล​ก็​เสด็จ​ขึ้น​ไปที่​กิเบ​อาห์​
และ​ซา​มู​เอล​ไม่​มา​พบ​ซาอูล​อีก​จน​วัน​สิ้น​ชีพ
แต่​ซา​มู​เอล​โศก​เศร้า​เพราะ​ซาอูล

1. พระเจ้าทรงใช้ซาอูล ไปทำลายคนอามาเลข เมื่อซาอูลเชื่อฟัง เขาก็ประสบความสำเร็จ
แต่น่าเสียดายที่ซาอูลเลือกเชื่อฟัง เฉพาะส่วนที่ตนชอบเท่านั้น นอกนั้นไม่เชื่อฟัง
การเชื่อฟังแค่บางส่วน ก็เหมือนกับการไม่เชื่อฟัง

วันนี้ เราควรสำรวจตนเองดูว่า เราเลือกเชื่อฟังพระเจ้า เฉพาะที่เราสบายใจเท่านั้นหรือเปล่า?
มีอะไรบ้างที่เรารู้ว่า พระเจ้าประสงค์ให้เราทำ แต่เราก็ไม่ประสงค์ที่จะทำ?
แล้วเราเลือกตัดสินใจอย่างไร?

2. ซาอูลเข้าใจผิดว่า การนำของถวายมากๆมาถวายแด่พระเจ้า ทำให้เขามีสิทธิไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้
ความจริงแล้วของถวายที่มีค่ามากที่สุด ก็คือ จิตใจที่เชื่อฟังพระองค์

วันนี้ เราถวายจิตใจของเราเป็นเครื่องบูชาแห่งการเชื่อฟังพระเจ้า มากน้อยเพียงใด?

3. ซาอูลพูดถึง 2 ครั้งว่า เขาได้ทำบาปแล้ว ดูเหมือนเขาจะกลับใจ แต่ก็ไม่ได้กลับใจจริงๆ
เขาเป็นห่วงแค่กลัวจะเสียตำแหน่งกษัตริย์ไป และกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนจึงขอให้ซามูเอลให้เกียรติเขาด้วยการกลับไปด้วยกับเขา
เขาไม่กลับใจจริงๆ เพราะเขาก็ไม่คิดจะฆ่าอากักตามที่พระเจ้าทรงบัญชา จนต้องให้ซามูเอลลงมือด้วยตนเอง

การเสียใจ เป็นส่วนหนึ่งของการกลับใจ
แต่แค่เสียใจเท่านั้นไม่ได้เรียกว่ากลับใจ จนกว่าจะลงมือกระทำอะไรบางอย่างที่สอดคล้องกับการกลับใจนั้น

คำคม

“ หากจะเชื่อฟังพระเจ้า ต้องเชื่อฟัง 100% ”

สรุป 1ซามูเอล 14

ภาพรวม

 • โยนาธานบุกไปฆ่าฟันพวกฟิลิสเตีย จึงทำให้ซาอูลและคนอิสราเอลมีใจกล้าที่จะเข้าสู่สงครามจนได้รับชัยชนะอย่างงดงาม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 14 หลังจากที่คนฟิลิสเตียยกกองทัพมากมายมาต่อสู้คนอิสราเอล ซาอูลจึงรวบรวมกำลังพลเพื่อเตรียมต่อสู้กับคนฟิลิสเตียแล้ว

​โย​นา​ธาน​ ​โอรส​ของ​ซาอูล​ ได้ชวนคน​หนุ่ม​ที่​ถือ​เครื่อง​อาวุธ​ของเขา ให้ลอบไปยัง​กอง​ทหาร​ฟีลิส​เตีย
เวลานั้น ซาอูล​อยู่​เมือง​กิเบ​อาห์​ กับทหาร ประ​มาณ 600 คน

โยนาธานและคนถืออาวุธ ก็สำแดงตัว​​ให้​กอง​ทหาร​พวก​ฟีลิส​เตีย​เห็น
และ​พวก​ฟีลิส​เตีย ​ก็กล่าว​ว่า “จง​ขึ้น​มา​หา​เรา”
ตรงตามที่โยนาธานได้อธิษฐานไว้
ดังนั้น​โย​นา​ธาน​จึงรู้ว่า พระเจ้า​ได้​ทรง​มอบ​พวก​เขา​ไว้​ใน​มือ​อิส​รา​เอล​แล้ว

แล้ว​โย​นา​ธาน​ก็​​ขึ้น​ไป​
และ​ฆ่าคนฟิลิสเตียเหล่านั้นเสียมากมาย แล้ว​ผู้​ถือ​อาวุธ​ก็​ฆ่า​พวก​เขา​ตามโยนาธาน​ ด้วย
และ​เกิด​การ​สั่น​สะท้าน​ที่​มา​จาก​พระ​เจ้า ใน​ค่าย​ใน​ทุ่ง​นา​และ​ใน​พวก​ทหาร​ทั้ง​หมด
กอง​ทหาร​นั้น​ก็​หวาด​กลัว​ตัว​สั่น​และ​แผ่น​ดิน​ก็​ไหว

เมื่อซาอูลเห็นกอง​ทัพฟิลิสเตีย​สลาย​ไป วิ่ง​วุ่น​ไป​มา
จึง​รับ​สั่ง​ ​อา​หิ​ยาห์ ​เชื้อสายของ​ฟีเน​หัส​ ​บุตร​ของ​เอลี ​ว่า
ให้​นำ​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​มา​ที่​นั่น

แต่เมื่อ​ซาอูล​ได้ยินเสียง​โก​ลา​หล​ ใน​ค่าย​พวก​ฟีลิส​เตีย​ก็​เพิ่ม​ขึ้น​เรื่อยๆ ก็เปลี่ยนใจ
ซาอูล​กับ​ทหาร​ทั้ง​หมด ก็​เข้า​ไป​ทำ​ศึกกับคนฟิลิสเตีย
คนอิสราเอลที่เคย​อยู่​กับ​พวก​ฟีลิส​เตีย​ ​ก็แปรพักตร์​กลับ​มา​เข้า​กับฝ่าย​ซาอูล
คน​อิส​รา​เอล​ที่​ซ่อน​ตัว​อยู่​ใน​แดน​เทือก​เขา ก็ออกมาร่วม​สง​คราม​​ด้วย

พระเจ้า​ทรง​ช่วย​กู้​อิส​รา​เอล​ใน​วัน​นั้น
แต่​คน​อิส​รา​เอล​ต้อง​ทุกข์​ยาก​ใน​วัน​นั้น
เพราะ​ซาอูล​ทรง​ให้​พวก​ทหาร​สาบาน​ ว่า จะไม่​รับ​ประ​ทาน​อาหาร​ก่อน​เวลา​เย็น​วัน​นี้
แต่​โย​นา​ธาน​ไม่​ได้​ยิน​คำ​สา​บาน​นั้น จึงกินน้ำผึ้งในระหว่างการรบ
มี​ทหาร​คนหนึ่ง จึงเรียน​ว่า
ซาอูล​ให้​พวก​ทหาร​สาบานเช่นนั้น พวก​ทหาร​จึง​อ่อน​เพลีย

แล้ว​โย​นา​ธาน​จึง​กล่าว​ว่า
ซาอูลทำ​ให้​แผ่น​ดิน​ลำบากเสียแล้ว ถ้า​วัน​นี้​พวก​ทหาร​ได้​กินอย่าง​อิ่ม​หนำ​จะ​ดี​กว่า​นี้​มาก เพราะ​ตอน​นี้​การ​ฆ่า​ฟัน​พวก​ฟีลิส​เตีย​นั้น ยังทำได้​ไม่​มากเลย

ใน​วัน​นั้น เมื่อ​พวก​ทหาร​หิวจัด จึงเอา​แกะ​และ​วัว​ มา​ฆ่าแล้วกิน​พร้อม​กับ​เลือด
เมื่อซาอูล​ทราบ จึง​รับ​สั่ง​ให้ ฆ่าสัตว์ที่จะกินนั้นบน​ก้อน​หิน​ใหญ่ ​แล้ว​รับ​ประ​ทาน แต่ห้ามรับ​ประ​ทาน​พร้อม​กับ​เลือด
คืน​นั้น​พวก​ทหาร​ทุก​คน​ก็​นำ​วัว​มา​และ​ฆ่า​เสีย​ที่​นั่น

ซาอูล​รับ​สั่ง​ ให้ทหารไปไล่ตามฆ่า​พวก​ฟีลิส​เตีย​ตลอด​คืน
พวกทหารก็พร้อมทำตาม
แต่​ปุโร​หิต​ท้วงว่า ควร​ถามพระ​เจ้า​ ก่อน
และ​ซาอูล​ก็​ทูล​ถาม​พระ​เจ้า
แต่​ใน​วัน​นั้น​พระ​องค์​ไม่​ได้​ทรง​ตอบซาอูล

แล้วซาอูลจึงพยายามหา คนที่ทำบาปที่ทำให้พระเจ้าไม่ตอบนั้น
แล้วซามูลก็จับ​ฉลาก​เพื่อหาว่าใครผิด
ปรากฏว่า ฉลากจับได้โย​นา​ธาน​
โย​นา​ธาน​ก็​สาร​ภาพ ว่า
ได้​ชิม​น้ำ​ผึ้ง​ที่​ติด​ปลาย​ไม้​เท้า​เล็ก​น้อย​เท่า​นั้น เขาทำผิดไปแล้วเขาขอ​ยอม​ตาย

​พวก​ทหาร​จึง​ทูลต่อซาอูล เพื่อขอชีวิตโยนาธาน
ซาอูลจึงยอม
แล้ว​ซาอูล​ก็​เลิก​ตาม​พวก​ฟีลิส​เตีย และ​พวก​ฟีลิส​เตีย​กลับ​ไป​ยัง​ที่​อยู่​ของ​ตน

ต่อมา​ซาอูล​ทรง​​ต่อ​สู้​ศัตรู​ทั้ง​หมด​ทุก​ด้าน ทั้ง​โม​อับ อัม​โมน เอ​โดม ​โศ​บาห์ ฟีลิส​เตีย และอา​มา​เลข
พระ​องค์​ก็​ทรง​ตี​พวก​เขา​แตก​พ่าย​ไปทั้งหมด

​ซาอูล มีโอรส 3 องค์ ​คือ โย​นา​ธาน อิชวี และ มัล​คี​ชู​วา
มี​ราช​ธิดา​ 2 ​องค์​ คือ ​เม​ราบ และ​มี​คาล
มีชื่อ​มเห​สี​ ​คือ ​อา​หิ​โน​อัม
มีชื่อ​แม่​ทัพ คือ​อับ​เนอร์​ บุตร​เนอร์ลุง​ของ​ซาอูล

ตลอด​รัช​กาล​ของ​ซาอูล​มี​สง​คราม​อย่าง​รุน​แรง​กับ​พวก​ฟีลิส​เตีย​อยู่​เสมอ
เมื่อ​ซาอูล​ทรงรวบรวมนัก​รบ​เก่งกล้า มา​รับ​ใช้​พระ​องค์

1. โยนาธาน บุกไปสู้กับคนฟิลิสเตีย อย่างกล้าหาญ โดยการนำจากพระเจ้า และคนถืออาวุธของโยนาธานก็ติดตามไปด้วย
ปรากฏว่า คนถืออาวุธซึ่งเป็นคนหนุ่มที่ไม่พิเศษอะไร แต่กลับฆ่าคนฟิลิสเตียมากมายด้วยเช่นกัน
เพราะเขาติดตามโยนาธานผู้กล้าหาญ เขาจึงมีความกล้าหาญไปด้วย

ความเชื่อของเรา สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นพระพรแก่ผู้อื่นที่อยู่เคียงข้างเราได้
เราจึงควรเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้า

2. คนอิสราเอลหวาดกลัวคนฟิลิสเตีย แต่เมื่อโยนาธานผู้กล้าหาญเริ่มพึ่งพาพระเจ้า ลุกขึ้นต่อสู้กับคนฟิลิสเตีย
พระเจ้าก็ประทานชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เขา
และเป็นเหตุให้คนที่หวาดกลัวนั้นออกมาสู้รบ และได้รับชัยชนะด้วยเช่นกัน

วันนี้ เราสามารถเอาชนะปัญหาที่กำลังเผชิญได้
เพียงแต่เราจะพึ่งพาพระเจ้า และลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหานั้น ตามการทรงนำจากพระองค์
พระองค์จะทรงประทานชัยชนะให้แก่เราแน่นอน

3. สิ่งที่ซาอูลทำผิดพลาดในบทนี้ คือ
– ขลาดกลัว ซาอูลไม่กล้านำประชากรของพระเจ้าไปต่อสู้ศัตรู
– ไม่เรียนรู้อดีต ​ซาอูล​สั่งอา​หิ​ยาห์ ​เชื้อสายของ​ฟีเน​หัส​ ให้ทำแบบเดียวกับฟีเนหัส คือให้ไปเอาหีบพันธสัญญามาร่วมออกรบ
– ไม่คำนึงถึงผู้ติดตาม ซาอูลให้ทหารสาบานว่าจะไม่ทานอาหาร ทั้งที่เป็นวันที่ต้องใช้พลังอย่างมหาศาล
– ไม่ทูลถามพระเจ้า ซาอูลตั้งใจจะไล่ตามคนฟิลิสเตียไปตลอดคืนโดยไม่ถามพระเจ้า แต่เพราะ​อา​หิ​ยาห์ ทักท้วงเขาจึงพยายามถามพระเจ้า
– ไม่รู้ความผิดของตน เมื่อซาอูลถามพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ตอบ เขาคิดถึงความผิดของคนอื่น แต่ไม่ได้ระลึกถึงบาปที่ตนเองได้ทำ ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าในถวายเครื่องบูชาเอง ซึ่งยังไม่ได้สารภาพและกลับใจ
– ไม่ใยดีต่อการทรงนำ เมื่อพระเจ้าไม่ตอบซาอูล ซาอูลก็ไม่พยายามแสวงหาพระเจ้าต่อไป แต่เลือกตัดสินใจเอง ในเมื่อพระเจ้าไม่ตอบดังนั้นจึงเริ่มไล่ตามฟิลิสเตียก็แล้วกัน

ให้เราเรียนจากความผิดพลาดของซาอูล แล้วอย่าเดินตามเขาไป

4. ซาอูลนิยมรวบรวมนักรบเก่งกล้าไว้ข้างกาย
จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำดาวิดเข้าสู่แผนการที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเขา

พระเจ้าทรงสามารถใช้นิสัยของแต่ละคน เพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จได้เสมอ

คำคม

“ ความเชื่อของเรา จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง

สรุป 1ซามูเอล 13

ภาพรวม

 • คนฟิลิสเตียยกกองทัพมากมายมาต่อสู้คนอิสราเอล ซาอูลเห็นท่าไม่ดี เพื่อเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้แก่คนอิสราเอล ซาอูลจึงรีบถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าด้วยตนเอง โดยไม่รอซามูเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 13 เมื่อซามูเอลเตือนคนอิสราเอล ว่าให้ติดตามพระเจ้าด้วยใจ​ซื่อ​สัตย์ และ​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ เสมอไปแล้ว

ซาอูล​ทรง​คัด​เลือก​ชาย​อิส​รา​เอล 3,000 คน
โดยให้ 2,000 คน​อยู่​กับ​พระ​องค์​ที่​มิค​มาช
และ​อีก 1,000 คน​ ​อยู่​กับ​โย​นา​ธาน บุตรชายของตน ​ที่​เมือง​กิเบ​อาห์​แห่ง​เผ่า​เบน​ยา​มิน
ส่วนประ​ชา​ชน​ที่​เหลือ​นั้น​ ​ก็​ให้กลับบ้าน​ของ​ตน

โย​นา​ธานได้​ตี​กอง​ทหาร​รัก​ษา​การ​ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย​ ​ที่​เก​บา​พ่าย​แพ้​ไป
และ​พวก​ฟีลิส​เตีย​จึงรวม​พล​เพื่อ​ต่อ​สู้​คน​อิส​รา​เอล
มี​รถ​รบ 30,000 และ​พล​ม้า 6,000 และ​กอง​ทหาร​นั้น​ก็​มาก​มาย
พวก​เขา​ก็​ยก​ทัพ ​มา​ตั้ง​ค่าย​อยู่​ที่​มิค​มาช

​คน​อิส​รา​เอล​ก็​ซ่อน​ตัว​อยู่​ใน​ถ้ำ​และที่ต่างๆ
บาง​คน​ก็หนี​ข้าม​แม่​น้ำ​จอร์​แดน​ไป​ยัง​ดิน​แดน​​กิ​เล​อาด

แต่​ซาอูล​ยัง​อยู่​ที่​กิล​กาล​
และ​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​ติด​ตาม​พระ​องค์​ไป​ อย่าง​หวาด​กลัว

หลังจากพระ​องค์​ทรง​คอย​อยู่ 7 วัน ​ตาม​เวลา​ที่​ซา​มู​เอล​กำหนด​ไว้
แต่​ซา​มู​เอล​ไม่​ได้​มา​สักที
พวก​ทหาร​ก็​เริ่มหนี​ไป​จาก​พระ​องค์

ดัง​นั้น​ซาอูล​จึง​นำ​เครื่อง​บูชา​มาเผา​ ​ถวาย​แด่พระเจ้า ด้วยตนเอง
พอ​​ถวาย​เสร็จ ซา​มู​เอล​ก็​มา​ถึง

ซา​มู​เอล​จึงตำหนิซาอูล
ซาอูล​ตรัส​ตอบ​ว่า ที่ทำเช่นนั้นเพราะ ​
ประ​ชา​ชนเริ่ม​แตก​กระ​จาย​ไป​จาก​พระองค์ และซามูเอล​ก็​ไม่​ได้​มา​สักที และ​พวก​ฟีลิส​เตีย​ก็​มาถึง​มิค​มาชแล้ว

​ซา​มู​เอล​ทูล​ซาอูล​ว่า
เพราะซาอูลไม่​ได้​รักษา​สิ่ง​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​บัญ​ชา​ไว้ พระเจ้าทรง​หา​ชาย​อีก​คน​หนึ่งให้เป็นกษัตริย์แทนซาอูล
แล้วซามูเอลก็จากซาอูลไป

ซาอูล​ทรง​นับ​พล​ ได้ประ​มาณ 600 คน
ทหารเหล่านั้น ไม่มี​ดาบ​หรือ​หอก​ใน​มือ​เลย
มีแต่​ซาอูล​กับ​โย​นา​ธาน​ เท่านั้นที่​มี

1. ซาอูลมีเหตุผลดีๆมากมาย ที่สามารถยกขึ้นมาอ้างได้ เพื่ออธิบายว่าทำไมเขาจำเป็นต้องไม่​ได้ขัดขืน​สิ่ง​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​บัญ​ชา​ไว้
แต่ไม่เคยมีเหตุผลใดๆของมนุษย์ที่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้เขาสามารถไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้

จงโยนทุกเหตุผลจอมปลอมทิ้งไป แล้วหันมาเชื่อฟังทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างสุดใจ

2. ซาอูลกลัวที่จะสูญเสียกำลังพลไป เพราะประชาชนกำลังละทิ้งเขาไป
เขาจึงขัดคำสั่งของซามูเอล
ปรากฏว่าเพราะการกระทำนั้น เขาสูญเสียมากกว่ากำลังพล
เขาต้องสูญเสียตำแหน่งกษัตริย์ไปให้คนอื่นอีกด้วย

การพยายามรักษาสิ่งที่เรารักไว้โดยการไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ในที่สุดจะทำให้เราต้องสูญเสียสิ่งนั้นไป และอาจจะสูญเสียมากยิ่งกว่าที่เราคาดคิดอีกด้วย

คำคม

“ การไม่ยอมเสียเวลารอพระเจ้า จะเสียมากกว่าเวลา ”

สรุป 1ซามูเอล 12

ภาพรวม

 • ซามูเอลเตือนคนอิสราเอล ว่าให้ติดตามพระเจ้าด้วยใจ​ซื่อ​สัตย์ และ​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ เสมอไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 12 หลังจากที่คนอัมโมนยกมาต่อสู้เมือง​ยา​เบช​กิ​เล​อาด ซาอูลจึงรวบรวมคนอิสราเอลยกมาช่วย จนปราบคนอัมโมนพ่ายแพ้ไป แล้วคนอิสราเอลก็ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์

ต่อมาซา​มู​เอล​ ได้​กล่าว​แก่​คน​อิส​รา​เอล ​ว่า
บัดนี้เขาได้​แต่ง​ตั้ง​พระ​ราชา​เหนือคนอิสราเอล​แล้ว
และซามูเอลเองก็แก่มาก​แล้ว

ขอคนอิสราเอล​เป็น​พยาน​ว่า ซามูเอลได้​ทำสิ่งผิดอะไรบ้างหรือไม่
คนอิสราเอล​พูด​ว่า ไม่มีเลย

แล้ว​ซา​มู​เอล​ก็​กล่าว​แก่​ประ​ชา​ชน​ว่า
พระเจ้าทรงช่วยบรรพ​บุรุษ​ของ​พวกเขาออก​มา​จากอียิปต์
แต่​พวก​เขา​ลืม​พระ​เจ้า​ พวก​เขา​จึงตกใน​มือ​ของ​สิเส​รา​ ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย และ​​ของ​กษัตริย์​แห่ง​โม​อับ
และเมื่อ​พวก​เขา​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระเจ้า
พระเจ้า​ทรง​ส่ง​กิเดโอน บาราค ​เยฟ​ธาห์ และ​ซา​มู​เอล มา​ช่วย​กู้​พวก​เขา

แต่ต่อมาเมื่อ คนอิสราเอล​เห็น​นา​หาช​กษัตริย์​ของ​ชาว​อัม​โมน​ ยกมา​ต่อ​สู้​
คนอิสราเอลก็เรียกร้องขอกษัตริย์ แม้​ว่าพระเจ้าทรง​เป็น​พระ​มหา​กษัตริย์​ของ​คนอิสราเอลแล้วก็ตาม
และพระเจ้าก็ประทานกษัตริย์ให้แล้วตามคำขอ

ถ้า​คนอิสราเอล​ยำเกรงและ​ปรน​นิบัติพระเจ้า ​เชื่อฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์แล้ว
พวกเขา​และ​กษัตริย์ของเขา จะ​เป็น​ผู้​ติด​ตาม​พระเจ้า

แต่​ถ้า​พวกเขาไม่​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้าแล้ว พระเจ้าจะ​ต่อ​สู้​พวก​เขา

แล้วก็ซา​มู​เอล​จึง​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระเจ้า ​ให้​มี​ฟ้า​ร้อง​และ​ฝน​มา​ใน​วัน​นั้น
ประ​ชา​ชน​ทั้งปวง​ก็​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า​และ​ซา​มู​เอล​ยิ่ง​นัก

แล้วประชาชนก็สำนึกในความ​ชั่วร้ายของตน ที่ขอ​ให้​มี​กษัตริย์​สำหรับ​ตน

ซา​มู​เอลจึงบอกพวกเขา ว่า
อย่า​กลัว​เลย แม้​พวกเขา​ได้​ทำ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ทั้ง​ปวง​นี้
แต่​พวกเขาไม่​หัน​ไป​เสีย​จาก​การ​ติด​ตาม​พระเจ้า ยังคงปรน​นิบัติ​พระองค์​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ​
พระเจ้าก็ทรง​พอ​พระ​ทัย​ที่​จะ​ทำ​ให้​พวกเขา​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

และซามูเอลเอง​ก็จะไม่หยุด​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​พวกเขา

ดังนั้นขอให้พวกเขา​ยำเกรงปละปรน​นิบัติพระเจ้า​ด้วย​ใจ​ซื่อ​สัตย์ และ​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ และพิจาร​ณา​ถึง​มห​กิจ​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​ทำ​แก่​พวก​เขา
แต่​ถ้า​พวกเขายัง​ทำ​ชั่ว ไม่ยอมกลับใจ ทั้งพวก​เขาและ​กษัตริย์​ จะ​ถูก​กวาด​ต้อน​ไปเสีย

1. ซามูเอลเป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้า คือ สัตย์ซื่อทั้งเรื่องงานรับใช้ และเรื่องทรัพย์สินเงินทอง
รวมทั้งยังสัตย์ซื่อในการอธิษฐานเผื่อประชากรของพระเจ้าอีกด้วย

เราควรระมัดระวังรักษาความสัตย์ซื่อในทุกด้านของชีวิตอยู่เสมอ

2. แม้คนอิสราเอลได้ทำสิ่งชั่วร้ายต่อพระเจ้าไปแล้ว
แต่ถ้าบัดนี้ พวกเขากลับใจใหม่ หันมาติดตามพระองค์ด้วยใจ​ซื่อ​สัตย์ และ​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ
พระองค์ก็จะอภัยบาปผิดของพวกเขา จะทรงช่วยกู้พวกเขา และพวกเขายังจะเป็นประชากรของพระเจ้าเสมอไป

แม้วันนี้เราจะผิดพลาดพลั้งบาปมากสักเพียงใด
แต่ถ้าเรากลับใจใหม่ กลับมาหาพระเจ้าด้วยจริงใจ อย่างสุดใจ
พระองค์จะทรงให้อภัยบาปผิดของเรา และจะทรงช่วยเราพ้นจากสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่ในวันนี้ อย่างแน่นอน

คำคม

“ ไม่ว่าจะผิดพลาดมากเพียงใด ถ้ากลับมาหาพระเจ้าด้วยจริงใจ พระองค์จะทรงให้อภัย ”

สรุป 1ซามูเอล 11

ภาพรวม

 • คนอัมโมนยกมาต่อสู้เมือง​ยา​เบช​กิ​เล​อาด ซาอูลจึงรวบรวมคนอิสราเอลยกมาช่วย จนปราบคนอัมโมนพ่ายแพ้ไป แล้วคนอิสราเอลก็ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 11 หลังจากที่ซามูเอลเจิมตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือคนอิสราเอล แล้วประชาชนก็ต่างแยกย้ายกลับไปยังบ้านของตน

ต่อมา นา​หาช​คน​อัม​โมน​ได้​ยก​ทัพ​ไป​ตั้ง​ค่าย ​สู้​เมือง​ยา​เบช​กิ​เล​อาด
​ชาว​เมือง ได้ขอ​ทำ​พันธ​สัญญา​กับ​พวก​เขา​และ​ยิน​ยอม​ปรน​นิบัติ​พวกเขา

แต่​นา​หาช​ ตอบ​ว่า ต้องให้เขาทะลวงตา​ขวา​ของ​ชาวเมืองทุก​คน ​ให้​เป็น​ที่​อัป​ยศ​แก่​คน​อิส​รา​เอล​ก่อน เขาจึงจะยอมทำพันธสัญญาด้วย

ชาวเมืองจึงขอ​ผ่อน​ผัน​ 7 ​วัน
ถ้า​ไม่​มี​ใครในอิสราเอลมาช่วย​กู้​พวก​เขา ก็​จะ​ยอมตามนั้น

เมื่อ​ประ​ชา​ชนอิสราเอล​ทั้ง​ปวง​ทราบเรื่องนี้ ก็​ร้อง​ไห้​เสียง​ดัง
พอซาอูล​ ทราบเรื่องนี้
พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​สวม​ทับ​ซาอูล​และ​เขาก็โกรธ​จัด
​จึง​เอา​โค​มา​คู่​หนึ่ง​ฟัน​ออก​เป็น​ท่อนๆ ส่ง​ไป​ทั่วอิส​รา​เอล​
และ​กล่าว​ว่า
ใคร​ที่​ไม่​ออก​มา​ตาม​ซาอูล​และ​ซา​มู​เอล จะ​ทำ​อย่าง​นี้​แก่​โค​ของ​พวกเขา

​ความ​เกรง​กลัว​พระเจ้า​ก็​มา​เหนือ​ประ​ชา​ชน
พวก​เขา​ออก​มา​เป็น​ใจ​เดียว​กัน ราว 300,000 คน และ​ชาย​เผ่า​ยูดาห์​อีก 30,000 คน

เมื่อ​ชาว​ยา​เบช​กิ​เล​อาด​ ทราบข่าว พวก​เขา​ก็​ยินดีมาก

​รุ่ง​ขึ้น​ซาอูล​ก็​จัด​ประ​ชา​ชน​ออก​เป็น​ 3 ​หมู่​ยก​เข้า​โจมตี
และ​ฆ่า​ฟัน​คน​อัม​โมน​เสีย​ ผู้​ที่​รอด​ชีวิต​ไป​ได้​ก็​กระ​จัด​กระ​จาย​ไป รวม​กัน​ไม่​ได้​สัก​คู่​เดียว​เลย

แล้ว​ประ​ชา​ชน​จึง​พูด​กับ​ซา​มู​เอล​ว่า
พวกเขาจะฆ่าคนเหล่านั้นที่เคยดูหมิ่นซาอูลเสีย
แต่​ซาอูล​กล่าว​ว่า
​วัน​นี้​เป็น​วัน​ที่​พระเจ้า​ประ​ทาน​การ​ช่วย​กู้​ใน​อิส​รา​เอล
ดังนั้น วันนี้​อย่า​ให้​ผู้​ใด​ถูก​ประ​หาร​ชีวิต​เลย

ประ​ชา​ชน​ทั้ง​ปวงก็​ไปที่ กิล​กาล และตั้ง​ซาอูล​เป็น​กษัตริย์
แล้ว​พวก​เขา​ถวาย​สัตว์​แด่พระเจ้า
ซาอูล​กับ​ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล​​ก็​ชื่น​ชม​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง​ที่​นั่น

1. การบุกของคนอัมโมนครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า คนอิสราเอลกำลังตกต่ำอย่างมาก
ชาว​เมือง​ยา​เบช​กิ​เล​อาด จะยอมให้คนอัมโมนควักลูกตาออก โดยไม่คิดจะต่อสู้เลยสักนิด

แต่ท่ามกลางความตกต่ำ และ การรุกรานของศัตรู กลับเป็นเหตุให้ ซาอูลถูกยกชูขึ้นโดดเด่น
ตามสิ่งที่พระเจ้าได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้

ท่ามกลางสถานการณ์กดดันที่เกิดขึ้นกับเรา
จะทำให้การยกชูจากพระเจ้า มาถึงชีวิตของเรา

2. เมื่อซาอูลรับการเจิมจากซามูเอลแล้ว มีอันธพาลบางคนดูหมิ่นซาอูล
แต่ซาอูลไม่ได้ตอบโต้อะไร
เมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึง
คนทั้งหลายก็รับรู้เองว่า การดูหมิ่นของคนเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

หากวันนี้ เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
แล้วถูกต่อต้าน หรือถูกเข้าใจผิด
ให้เรายังคงสัตย์ซื่อต่อไป
เพราะในเวลาของพระเจ้า ความจริงจะถูกเปิดเผยให้เป็นที่ประจักษ์เอง ว่า
เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

คำคม

“ เมื่อถึงเวลาของพระเจ้า พระองค์จะทรงยกเราขึ้นเอง ”

สรุป 1ซามูเอล 10

ภาพรวม

 • ซามูเอลเจิมตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือคนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 10 เมื่อซาอูลตามหาฝูงลาที่หายไป จนกระทั่งมาพบกับซามูเอล ซามูเอลจึงเชิญซาอูลไปรับประทานอาหารด้วยกัน

วันรุ่งขึ้น ​ซา​มู​เอล​ก็​​เจิมซาอูลให้​เป็น​ผู้​นำ​เหนือ​คนอิสราเอล
แล้วซามูเอลก็บอกซาอูล ว่า
เพื่อเป็นหมายสำคัญในการเป็นผู้นำของเขา
เขาจะ​พบ​ชาย​ 2 ​คน ​ที่​ เศล​ซาห์​ ผู้จะบอกเขาว่า พ่อของเขาพบลาแล้ว
และจะพบ ​ชาย​ 3 ​คน ​ซึ่ง​แบก​ลูก​แพะ ถือ​ขนม​ปัง​ และถือ​ถุง​หนัง​เหล้า​องุ่น​ ที่ ​ตำบล​ทา​โบร์
แล้วพวก​เขา​จะ​มอบ​ขนม​ปัง​ให้​ซาอูล
​จาก​นั้น​ซาอูลจะ​พบ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​หมู่​หนึ่ง ที่ กิเบ​อัท​เอ​โล​ฮิม กำลัง​เผย​พระ​วจนะ​อยู่
แล้วซาอูลจะ​เผย​พระ​วจนะ​กับ​คน​เหล่า​นั้น

ซามูเอลสั่งให้ซาอูลไป​ที่​กิล​กาล แล้ว​คอย​อยู่​ที่​นั่น​ 7 วัน
แล้วซามูเอลจะมา​หา ​และ​บอก​​ว่า ซาอูล​ควร​ทำ​อะไร

เมื่อ​ซาอูลแยก​จาก​ซา​มู​เอลแล้ว
พระ​เจ้า​ทรง​เปลี่ยน​จิต​ใจ​ของ​ซาอูล​เป็น​อีก​แบบ
และ​หมาย​สำคัญ​เหล่า​นั้น​ทั้ง​หมดก็​เกิด​ขึ้น​ใน​วัน​นั้น

เมื่อกลับมาบ้าน ซาอูลก็ไม่ได้เล่า​เรื่อง​ราว​ที่​เกี่ยว​กับ​การเจิมตั้ง โดย​ซา​มู​เอล​ให้ผู้อื่นฟัง

ซา​มู​เอล​จึง​เรียก​ประชุมคนอิสราเอล ที่​มิส​ปาห์
แล้ว​ซา​มู​เอล​ก็​นำ​เผ่า​อิส​รา​เอล​ทุก​เผ่า​เข้า​มา ​จับ​ฉลาก
ฉลากตกเป็นของ ​​ซาอูล​บุตร​คีช ตระ​กูล​มัตรี ​เผ่า​เบน​ยา​มิน
แต่​​พวก​เขา​หา​ซาอูล​ไม่​พบ

พระเจ้าจึง​ตรัส​ว่า เขา​ซ่อน​ตัว​อยู่​ที่​กอง​สัม​ภาระ
พวกเขาจึง​วิ่ง​ไป​พา​เขา​มา​จาก​ที่​นั่น

แล้ว​ซา​มู​เอล​จึง​บอก​กับ​ประ​ชา​ชน​ให้​ทราบ​ถึง​สิทธิ​และ​หน้า​ที่​ของ​พระ​ราชา
และซามูเอลก็​บันทึก​ไว้​ใน​หนัง​สือ​และ​วาง​ถวาย​แด่พระเจ้า
แล้ว​ซา​มู​เอล​ก็​ให้​ประ​ชา​ชน​กลับ​ไป​ยัง​บ้าน​ของ​ตน​ทุก​คน

ซาอูล​ก็​กลับ​ไป​ยัง​บ้าน​ ​ที่​กิเบ​อาห์​ และ​มี​นัก​รบ​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​ดล​จิต​ใจ​ไป​กับ​เขา​ด้วย
แต่​ก็มี​คน​อันธ​พาล​บาง​คน​ดู​หมิ่นและไม่สนับสนุนซาอูล
แต่​ท่าน​ก็​นิ่ง​เสีย

1. พระเจ้าทรงรู้จักซาอูลเป็นอย่างดี เมื่อทรงให้ซามูเอลเจิมตั้งเขาเป็นกษัตริย์
เขายังคงไม่มั่นใจ จึงให้มีหมายสำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นเพื่อยืนยันแก่เขา
และเมื่อเขาหนีไปซ่อนตัว ตอนจะถูกตั้งเป็นกษัตริย์
พระเจ้าก็ไม่ได้ตำหนิเขา เพียงแต่บอกคนอื่นว่าเขาซ่อนอยู่ที่ไหน

พระเจ้าทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี
แม้คนอื่นไม่เข้าใจความอ่อนแอของเรา
แต่พระเจ้าทรงทราบ และพระองค์พร้อมที่จะช่วยเรา
ให้ก้าวข้ามจุดอ่อนเหล่านั้น เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

วันนี้ไม่ว่าเราจะอ่อนแอสักเพียงใด เราสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
โดยการช่วยเหลือจากพระองค์

2. เมื่อซาอูลรับการเจิมจากพระเจ้า ผ่านซามูเอล
เขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน จนเผยพระวจนะร่วมกับผู้เผยพระวจนะได้
แต่ถึงกระนั้น ก็ยังหนีไปซ่อนตัวอยู่ในกองสัมภาระอยู่ดี

เมื่อพระเจ้าทรงเจิมเรา พระองค์ทรงประทานความสามารถและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบางอย่างแก่เราเสมอ
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เราไม่ต้องพัฒนาต่อแล้ว
เพราะนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ที่จะตามมาในอนาคต

3. เมื่อซามูเอล ประกาศว่า ซาอูลจะเป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอล
หลังจากนั้น ทุกคนก็กลับไปบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ก็มีนักรบบางคนที่พระเจ้าดลใจ ติดตามซาอูลไป
และก็มีบางคนที่ดูหมิ่นและต่อต้านซาอูล

เมื่อพระเจ้าทรงเริ่มใช้เรานั้น
ในตอนต้นอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยิ่งใหญ่นักเกิดขึ้น
แต่จะมีบางอย่างที่สอดคล้องกับการทรงเรียกนั้นเกิดขึ้นเสมอ
และไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับเราเสมอไป

เมื่อพระเจ้าทรงเรียก จงเตรียมตัวให้พร้อมและรอคอยเวลาของพระเจ้า

คำคม

“ เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรา พระองค์จะประทานสิ่งที่จำเป็นให้แก่เราด้วย ”

สรุป 1ซามูเอล 9

ภาพรวม

 • ซาอูลตามหาฝูงลาที่หายไป จนกระทั่งมาพบกับซามูเอล ซามูเอลจึงเชิญซาอูลไปรับประทานอาหารด้วยกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 9 เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลต่อพระเจ้า ขอมนุษย์ให้มาเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขา แทนพระเจ้า พระองค์ก็ทรงตอบคำร้องทูลของพวกเขา

มี​ชายคนหนึ่ง ชื่อ ซาอูล เป็นบุตรของ คีช คน​เผ่า​เบน​ยา​มิน​
เขาเป็น​หนุ่ม​ใหญ่​รูป​งาม กว่าชายใดๆใน​อิส​รา​เอล
เขา​สูง​กว่า​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​ตั้ง​แต่​บ่า​ขึ้น​ไป

วันหนึ่งฝูง​แม่​ลา​ของ​คีช หาย​ไป เขาจึงใช้​ซาอูล พาคน​ใช้​คน​หนึ่ง ไป​หา​ฝูง​แม่​ลานั้น
เขา​ทั้ง​สอง​ออกตามหาลา จน​มา​ถึง​ดิน​แดน​ศูฟ

​คน​ใช้จึงเสนอว่า ให้ไปถามคนของพระเจ้า ที่อยู่​ใน​เมือง​แถวนั้น
แต่​ซาอูล พูดว่า เรา​ไม่​มี​ของ​ขวัญ​ที่​จะ​นำ​ไป​ให้​แก่​คน​ของ​พระ​เจ้า
คน​ใช้​จึงบอก​ว่า เขา​มี​เงิน​อยู่​หนึ่ง​ส่วน​สี่​เชเขล​ เอาไป​ให้​แก่​คน​ของ​พระ​เจ้าได้

พวก​เขา​จึง​ไป​ ระหว่างทางพวก​เขา​พบ​พวก​ผู้หญิง​สาว​ออก​มา​ตัก​น้ำ
พวก​เธอ​จึงชี้ทางให้พวกเขา

เมื่อพวกเขากำลังเข้า​ไป​ใน​เมือง
ซา​มู​เอล​ก็กำลัง​เดิน​ออก​มา​ทาง​นั้น

พระเจ้า​ทรง​สำ​แดง​แก่​ซา​มู​เอล​ก่อนแล้ว​ ​ว่า
วันนี้จะมี​ชาย​ผู้​หนึ่ง​ ​จาก​ดิน​แดน​เบน​ยา​มิน​มา​หา​เขา
ให้ซามูเอล​เจิม​คนนั้นให้​เป็น​ผู้​นำ​เหนือ​อิส​รา​เอล
เพื่อ​จะ​ช่วย​คนอิสราเอล​ให้​พ้น​จาก​มือ​พวก​ฟีลิส​เตีย

เมื่อ​ซา​มู​เอล​เห็น​ซาอูล พระเจ้าก็​ทรง​บอกซามูเอล
ให้รู้​ว่า ซาอูล​เป็น​ชาย​คน​ที่​พระเจ้าได้พูดถึง
ซามูเอลจึงเชิญซาอูลไป​รับ​ประ​ทาน​อาหาร​กับเขา
และบอกซาอูลว่า ​ฝูง​ลาที่​หาย​ไป​นั้น​ ​มี​คน​พบ​แล้ว
และบอกว่า คนอิสราเอลทั้งหมดฝากความหวังไว้กับซาอูล

ซาอูล​ จึงตอบ​ว่า
เขาเป็นคน​เผ่า​เบน​ยา​มิน ​เผ่า​เล็ก​น้อย​ที่​สุด​ใน​อิส​รา​เอล
และ​ตระ​กูล​ของเขาก็​ที่​ด้อย​ที่​สุด​ใน​​เผ่า​เบน​ยา​มินอีกด้วย
จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คนอิสราเอลจะมาฝากความหวังไว้กับเขา

แล้วซาอูล​จึง​รับ​ประ​ทาน​อาหารกับ​ซา​มู​เอล​ใน​วัน​นั้น
รุ่งขึ้น ทั้ง​สอง​ก็​ออก​ไป​ที่​ถนน
แล้วซามูเอลก็เตรียมที่จะ​แจ้ง​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​เจ้า​ให้ซาอูล​ทราบ

1. เพราะคีชร่ำรวย จึงมีฝูงลา
เพราะฝูงลาหาย ซาอูลจึงถูกใช้ไปตามหา
เพราะหาลาไม่พบ ซาอูลจึงไปไกลถึงดิน​แดน​ศูฟ
เพราะมีคนใช้คนนั้นไปด้วย จึงมีคนแนะนำซาอูลไปหาซามูเอล
เพราะคนใช้พอมีเงินติดตัวบ้าง ซาอูลจึงกล้าไปหาซามูเอล
เพราะซาอูลทั้งหล่อทั้งเท่ห์ จึงมีสาวๆแนะนำเขาอย่างดีถึงวิธีที่จะไปพบซามูเอล
เพราะพระเจ้าทรงบอกซามูเอลไว้ล่วงหน้า ซามูลจึงได้พบและรับประทานอาหารร่วมกับซามูเอล

ทุกสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้น
มีแผนการอันล้ำเลิศของพระเจ้าซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้ พระเจ้าทรงมีแผนการอันดีเลิศสำหรับเราซ่อนอยู่ในนั้นเช่นกัน

2. ซาอูล เกิดในตระกูลที่ต่ำต้อยที่สุด ในเผ่าที่เล็กน้อยที่สุดในอิสราเอล
ในสายตาของมนุษย์ เขาช่างไม่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลเลย
ตัวเขาเองก็คิดเช่นนั้นด้วย

แต่พระเจ้ายังทรงเมตตา เลือกเขาให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล

สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา ล้วนแต่เป้นสิ่งที่เราไม่คู่ควรจะได้รับทั้งสิ้น
แต่เพราะพระคุณของพระเจ้า พระองค์ยังทรงโปรดประทานสิ่งเหล่านั้นแก่เรา
เราควรระลึกถึงพระคุณของพระองค์อยู่เสมอ
และตอบสนองต่อพระองค์ให้สมกับพระคุณเหลือล้นที่ทรงโปรดประทานแก่เรา

คำคม

“พระเจ้าทรงสามารถใช้ ทุกสิ่งและทุกคน เพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ”

สรุป 1ซามูเอล 8

ภาพรวม

 • คนอิสราเอลร้องทูลต่อพระเจ้า ขอมนุษย์ให้มาเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขา แทนพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 8 เมื่อซามูเอล ได้นำคนอิสราเอล กลับใจจากบาป ละทิ้งรูปเคารพ หันหลับมาปรนนิบัติพระเจ้า จนพวกเขาจึงมีชัยชนะเหนือพวกฟิลิสเตียแล้ว

ต่อ​มา​เมื่อ​ซา​มู​เอล​แก่​แล้ว เขาก็ได้​ตั้ง​​ ​โย​เอล และ ​อา​บี​ยาห์ บุตรทั้ง​สอง​ของเขา เป็น​ผู้​วินิจ​ฉัยแทนเขา
แต่ทั้งสองไม่​ได้​ดำเนิน​ตาม​อย่าง​ชีวิต​ของซามูเอล
แต่​บิดเบือน​ไป​หา​ราย​ได้​ที่​ผิด รับ​สิน​บน และ​บิด​เบือน​ความ​ยุติ​ธรรม

พวก​ผู้​ใหญ่​ของ​อิส​รา​เอล​จึงมาหา​ซา​มู​เอล​
ขอให้ซามูเอล ​ตั้ง​พระ​ราชา​ให้​วินิจ​ฉัย​พวก​เขา เหมือนอย่าง​ประ​ชา​ชาติ​อื่นๆ

​ซา​มู​เอล​ก็ไม่​พอ​ใจ ​จึง​ทูล​อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระเจ้า
พระเจ้า​ทรง​ตอบ​ ​ว่า ให้ทำตามที่​ประ​ชา​ชน​ขอ เพราะ​ว่า​พวก​เขา​ไม่​ได้​กำลังละ​ทิ้ง​ซามูเอล
แต่​ละ​ทิ้งพระเจ้า ไม่​ให้พระเจ้า​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​พวก​เขา

แต่ให้ซามูเอล​ตัก​เตือน​พวก​เขา​อย่าง​จริง​จัง
และ​สำแดง​ให้​พวก​เขา​ทราบ​ถึง​กฎ​ของ​กษัตริย์​ที่​จะ​ครอบ​ครอง​พวก​เขา

ซา​มู​เอล​จึง​อธิบายให้ประ​ชา​ชน ฟังว่า
​สิทธิ​ของ​พระ​ราชา คือ พระ​องค์​จะ​เกณฑ์​พวก​บุตร​ชาย​ของ​พวกเขาไปเป็นทหาร และจะนำบุตรสาวของพวกเขาไปเป็นคนรับใช้ จะ​เอา​นา เอาสวน ที่​ดี​ที่​สุด​ของ​พวกเขา ไปยกให้​แก่​พวก​ข้า​ราช​การ​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​จะเก็บภาษีของ​ข้าว​และ​ผล​องุ่น​ของ​พวก​เขา​
พระ​องค์​จะ​เอา​พวก​คน​ใช้​ชาย​และ​หญิง และ​​ลา​ของ​พวก​เขา​ไป​ทำ​งาน​ของ​พระ​องค์

ใน​วัน​นั้นเมื่อ​พวก​เขา​จะมา​ร้อง​ทุกข์​เพราะ​พระ​ราชา พระเจ้าจะ​ไม่​ทรง​ตอบ​พวก​เขา

แต่​ประ​ชา​ชนก็ยังยืนกราน ขอ​มี​พระ​ราชา​ปก​ครอง​พวกเขา
เพื่อ​เรา​จะ​เป็น​เหมือน​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย

พระเจ้าจึงตรัส​กับ​ซา​มู​เอล​ว่า ให้​ตั้ง​กษัตริย์​องค์​หนึ่ง​ให้​พวก​เขา
แล้ว​ซา​มู​เอล​จึงให้​ทุก​คน​กลับ​ไป​ยัง​เมือง​ของ​ตน

1. นิสัยไม่มีของลูกทั้งสองของซามูเอล กลายเป็นเหตุผลที่ดี
ให้พวกเขาคนอิสราเอล เสนอความปรารถนาของพวกเขา คือ
อยากเป็นเหมือนชนชาติอื่นๆ มีมนุษย์เป็นกษัตริย์ แทน พระเจ้า

ดูเหมือนพระเจ้าทรงใช้นิสัยไม่ดีของบางคน ทำให้นิสัยที่ไม่ดียิ่งกว่าของบางคนปรากฏชัดยิ่งขึ้น

เมื่อเราพบบางคนที่ทำผิด อาจปล่อยให้สิ่งนั้นชัดจูงให้ทำผิดเหมือนเขาหรือยิ่งกว่าเขา

2. สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่คนอิสราเอล คือ พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของเขา
ซึ่งเป็นที่สุดประเสริฐและไม่มีชนชาติใดๆ ในโลกได้สิทธพิเศษนี้
แต่เนื่องจาก สิ่งนี้ไม่เหมือนกับที่ชนชาติอื่นๆมี
พวกเขาจึงคิดว่า มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด
จึงต้องการละทิ้งสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ และไปรับสิ่งที่ชนชาติอื่นๆเขามีกัน
ซึ่งเป็นความคิดที่สุดแสนโง่เขลา
เหมือนละทิ้งอัญมณีล้ำค่า เพื่อไปคว้าขี้ไก่มาครอง

สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา อาจจะไม่เหมือนกับที่คนอื่นมี
แต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุด พระองค์จึงทรงประทานแก่เรา

คำคม

“ สิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้แก่เรา เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา ”

สรุป 1ซามูเอล 7

ภาพรวม

 • โดยการนำของซามูเอล คนอิสราเอลจึงกลับใจจากบาป ละทิ้งรูปเคารพ หันหลับมาปรนนิบัติพระเจ้า พวกเขาจึงมีชัยชนะเหนือพวกฟิลิสเตีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 7 เมื่อคนฟิลิสเตียส่งหีบพันธสัญญากลับมายังอิสราเอล แต่คนเบธเชเมช ไปเปิดดูภายในหีบนั้นจะเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก พวกเขาจึงเรียกให้คนคิริยาทเยอาริม มารับหีบพันธสัญญาไปเสีย

ชาวคี​ริ​ยาท​เย​อา​ริม จึง​ได้มา​เชิญ​หีบของ​พระ​เจ้า​ขึ้น​ไป ไว้ในบ้านของ อา​บี​นา​ดับ
และพวกเขา​ก็​ชำระ ​เอเล​อา​ซาร์​ ​ให้​บริสุทธิ์ เพื่อให้​ดูแล​หีบ​ของพระ​เจ้า
ดังนั้น หีบของพระเจ้า จึงตั้งอยู่ที่นั่น 20 ​ปี
และคนอิสราเอล​ทั้งสิ้น​ก็​คร่ำ​ครวญ​ถึง​พระ​เจ้า

ต่อมา​ซามูเอล​พูด​กับคนอิสราเอล​ทั้งสิ้น ​ว่า
ให้พวกเขากลับมา​หา​พระ​เจ้า​ด้วย​สิ้นสุด​ใจ ​ทิ้ง​พระ​ต่างด้าว​เสีย​
และ​ปัก​ใจ​​ตรง​ต่อ​พระ​เจ้า​ ปรนนิบัติ​แต่​พระ​องค์​เท่านั้น ​
แล้วพระเจ้า​จะ​ทรง​ช่วย​กู้พวกเขา​ให้​พ้น​จาก​มือ​ของ​คน​ฟีลิสเตีย

คน​อิสราเอล​ก็ทำตาม
แล้ว​ซามูเอล จึงเรียก​ประชุม​คน​อิสราเอล​ทั้งสิ้น​ ที่​เมือง​มิสปาห์​
และพวกเขาก็​อด​อาหาร​ใน​วัน​นั้น
และสารภาพ​บาป​ต่อ​พระ​เจ้า

เมื่อ​คน​ฟีลิสเตีย​ได้​ยิน​ว่า
​คน​อิสราเอล​ได้​ประชุม​กัน​ที่​เมือง​มิสปาห์
คน​ฟีลิสเตีย​จึงยกทัพ​ไป​ต่อสู้​กับ​คนอิสราเอล และ​​คน​อิสราเอล​ได้​ยิน​ ก็​กลัว​คน​ฟีลิสเตีย​

พวกเขาจึงขอให้​ซามูเอล อธิษฐานขอ​ต่อพระเจ้า ให้​ทรง​ช่วย​พวกเขาให้​พ้น​จาก​มือ​ของ​คน​ฟีลิสเตีย

​ซามูเอล​ก็ร้อง​ทูล​ต่อ​พระ​เจ้า​ และ​พระ​เจ้า​ทรง​ตอบ​ท่าน​
เมื่อคน​ฟีลิสเตียเข้า​มา​ใกล้​จะ​สู้​รบ​กับ​อิสราเอล
​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​ฟ้า​ร้อง​เสียง​ดัง​ยิ่ง​นัก​ จน​คน​ฟีลิสเตีย​สับสน​อลหม่าน และ​พ่าย​แพ้​แก่​คนอิสราเอล​

คน​อิสราเอล​ก็​​ติดตาม​คน​ฟีลิสเตีย​ ​ฆ่า​ฟัน​พวกเขา​จน​ไป​ถึง​เมือง​เบธ​คาร์
ซามูเอลจึงตั้ง​ศิลา​ก้อน​หนึ่ง​เป็นที่ระลึก แล้วให้ชื่อว่า ศิลาแห่งความอุปถัมภ์

คน​ฟีลิสเตีย​จึงไม่​เข้า​มา​ใน​ดินแดน​อิสราเอล​อีก
ต​ลอด​เวลาที่​ซามูเอล​ ปกครองเหนืออิสราเอล

1. ชาวคี​ริ​ยาท​เย​อา​ริม ปฏิบัติต่อหีบของพระเจ้าอย่างเหมาะสม ตามที่พระเจ้าบัญชา
หีบของพระเจ้าจึงไม่เป็นอันตรายต่อพวกเขา แต่เป็นพระพรยิ่งใหญ่

เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า ทุกสิ่งที่เราพบเจอจะเป็นพระพรสำหรับเรา

2. คนฟิลิสเตียเห็นว่า คนอิสราเอลมารวมตัวกันจำนวนมากที่เมืองมิสปาร์ เป็นโอกาสทองที่จะจำกัดคนอิสราเอลที่อ่อนแอเหล่านี้ให้สิ้นซาก
แต่หารู้ไม่ว่า เมื่อคนอิสราเอลที่อ่อนแอ กลับใจจากบาป หันกลับมาหาพระเจ้า
พวกเขาได้กลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไปแล้ว
เพราะพระเจ้าจะทรงต่อสู้เพื่อพวกเขา

ไม่ว่าเราจะอ่อนแอสักเพียงใด เพราะบาปของเรา
หากเรากลับใจ ละทิ้งบาป หันกลับมาแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจ
เราจะกลับกลายเป็นผู้ที่เข้มแข็งอย่างยิ่งยวด

3. เมื่อพระเจ้าทรงเป็นความอุปถัมภ์ของคนอิสราเอล
พวกเขาจึงปลอดภัยและไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆเลย

วันนี้ เราให้พระเจ้าเป็นความอัปถัมภ์ของเรา จริงๆแล้วหรือยัง?
พึ่งพาพระเจ้า มากกว่า พึ่งพามนุษย์ หรือ เงินทอง หรือ สิ่งใดๆ

คำคม

“ พึ่งพระเจ้า ปลอดภัยแน่นอน ”

สรุป 1ซามูเอล 6

ภาพรวม

 • คนฟิลิสเตียส่งหีบพันธสัญญากลับมายังอิสราเอล แต่คนเบธเชเมช ไปเปิดดูภายในหีบนั้นจะเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 6 เมื่อคนฟิลิสเตียนำหีบพันธสัญญากลับไปยังเมืองของตน จึงมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมาย จนพวกเขาตัดสินใจจะนำกลับมาคืนให้แก่คนอิสราเอล

หลังจากที่หีบ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​ดิน​แดน​ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย​ 7 ​เดือน
พวกเขาก็​เชิญ​พวก​ปุโร​หิต​และ​พวก​โหร​ มาถามว่า จะ​ทำ​อย่าง​ไร​กับ​หีบ​ของ​พระเจ้า​ดี?
คนเหล่านั้นตอบ​ว่า
เมื่อจะ​ส่ง​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​กลับไป ​ต้อง​ส่ง​กลับ​พร้อม​ด้วย​เครื่อง​บูชา​ชด​ใช้​บาปด้วย
อันได้แก่ ลูก​ฝี​ทอง​คำ 5 ​ลูก​ กับ​ หนู​ทอง​คำ 5 ตัว

เมื่อทำเช่นนี้แล้ว บางที​พระเจ้า​จะ​เบา​พระ​หัตถ์​ ต่อ​บรรดา​พระ​และ​ต่อแผ่น​ดิน​ของ​พวกฟิลิสเตีย

คนเหล่านั้นเตือนว่า อย่าให้คนฟิลิสเตียใจ​แข็ง​กระ​ด้าง อย่าง​ชาว​อียิปต์​และ​ฟา​โรห์​

คนเหล่านั้นแนะนำ ว่า
ให้เตรียม​เกวียน​ใหม่​เล่ม​หนึ่ง ​มา​เทียม​เข้า​กับ​แม่​โค​คู่​หนึ่ง​ ซึ่ง​ยัง​ไม่​เคย​เข้า​เทียม​แอก​เลย ​
แล้ว​ให้นำ​ลูกๆ ของ​มัน​กลับ​ไป​บ้าน​เสีย
แล้ววางหีบ​ของพระเจ้า และเครื่องทองคำ ไว้บน​เกวียน
แล้ว​ก็​ปล่อย​ให้​มัน​ไป
ถ้าโคนั้น​ไป​ทาง​เมือง​เบธ​เช​เมช ก็แสดงว่า ความ​ทุกข์​ยาก​อย่าง​ใหญ่​หลวง​นี้​มาจากพระเจ้า ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแสดงว่า เป็น​สิ่ง​ที่เกิดขึ้นเป็นแค่สิ่ง​บัง​เอิญ​

คนฟิลิสเตียก็​ทำ​ตาม
แม่​โค​ทั้ง​สอง​ก็​ เดิน​พลาง​ ร้อง​พลาง​ ตรง​ไป​ถึง​เมือง​เบธ​เช​เมช
ชาว​เมือง​เบธ​เช​เมช​​เห็น​หีบ ก็​ชื่น​ชม​ยินดี​
แล้วคน​เลวี​ก็​เชิญ​หีบ​ของพระเจ้าลง
แล้วชาวเมืองก็ใช้แม่โคนั้นถวายเครื่องบูชา​แด่​พระเจ้า

แต่เนื่องจากพวกเขามอง​ข้าง​ใน​หีบ​ของพระเจ้า ​พระ​องค์​ทรง​ประ​หาร​พวกเขา​เสีย​เป็นจำนวน​มาก
แล้ว​ชาว​เบธ​เช​เมช​จึง​ส่งคนไป​ยัง​​เมือง​คีริ​ยาท​เย​อา​ริม​ กล่าว​ว่า
พวก​ฟีลิส​เตีย​ได้​คืน​หีบ​ของ​พระเจ้า​มา​แล้ว ขอ​มา​เชิญ​หีบ​ขึ้น​ไป​อยู่​กับ​พวก​เขา​เถิด

1. คนฟิลิสเตียเมื่อทำผิดต่อพระเจ้า ยังรู้จักถวายเครื่องบูชาชดใช้บาป แม้จะทำแบบไม่ถูกต้องตามพิธีที่แท้จริงก็ตาม

แต่คนอิสราเอลผู้รู้พระบัญญัติของพระเจ้า เมื่อทำผิดต่อพระเจ้าพวกเขากลับไม่สำนึกบาปและกลับใจใหม่อย่างแท้จริง

บ่อยครั้งคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า ยังยำเกรงพระเจ้า ให้เกียรติพระเจ้า มากกว่าผู้เชื่อบางคนด้วยซ้ำไป

2. ชาวเมืองเบธเชเมช ทำสิ่งที่ถูกต้องคือ ให้เลวีมาเชิญหีบลงจากเกวียน และทำการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอีกด้วย
แต่พวกเขาก็ทำสิ่งต้องห้าม คือมองเข้าไปในหีบของพระเจ้า ทั้งที่มีกฏห้ามว่า แม้แค่คนเลวีก็ยังไม่มีสิทธิมอง
กดว. 4:20 “แต่​อย่า​ให้​โค​ฮาท​เข้า​ไป​มอง​ของ​บริสุทธิ์​แม้แต่​อึด​ใจ​เดียว เกลือ​กว่า​เขา​จะต้อง​ตาย”

การทำสิ่งดีถวายแด่พระเจ้า ไม่สามารถมาเป็นข้ออ้างให้สามารถไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้

3. พวกปุโรหิตของฟิลิสเตีย กล่าวแก่คนฟิลิสเตียว่า ใช้ถวายเครื่องชดใช้บาปแด่พระเจ้า
เพื่อ​พระเจ้า​จะ​เบา​พระ​หัตถ์​ ต่อ​บรรดา​พระของพวกเขา

หมายความว่า พระของพวกเขา นอกจากไม่มีปัญญาช่วยพวกเขาแล้ว
ยังต้องให้พวกเขาช่วยเพื่อให้รอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าอีกด้วย

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุด ไม่มีพระใดๆอาจเปรียบกับพระองค์ได้

คำคม

“ เราไม่สามารถใช้ข้ออ้างใด ๆ เพื่อจะไม่ยำเกรงพระเจ้า ”

สรุป 1ซามูเอล 5

ภาพรวม

 • คนฟิลิสเตียนำหีบพันธสัญญากลับไปยังเมืองของตน จึงมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมาย จนพวกเขาตัดสินใจจะนำกลับมาคืนให้แก่คนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 5 หลังจากที่คนอิสราเอลนำหีบพันธสัญญาออกไปสู้กับกับพวกฟิลิสเตีย จนทำให้หีบพันสัญญาถูกยึดไป ลูกชายทั้งสองของเอลีถูกฆ่าตาย และเอลีก็ล้มลงตายเมื่อทราบข่าว

​พวก​ฟีลิส​เตียได้​นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้า​ไป​ยัง​เมือง​อัช​โดด
และนำ​เข้า​ไป​ไว้​ใน​โบสถ์​ ​ข้าง​พระ​ดา​โกน
​วัน​รุ่ง​ขึ้น พวกเขาพบว่า พระ​ดา​โกน​ได้​ล้ม​หน้า​คว่ำ​มา​ยัง​พื้น​ดิน​ตรง​หน้า​หีบ​ของ​พระ​เจ้า
พวก​เขา​จึง​ยก​พระ​ดา​โกน​ขึ้น​ตั้ง​ไว้​ใน​ที่​เดิม

เช้าวันต่อมา พวกเขาพบว่า พระ​ดา​โกน​ก็​ล้ม​หน้า​คว่ำ​ ​ตรง​หน้า​หีบ​ของ​พระเจ้า
เศียร​​และ​มือ​ทั้ง​สอง​ ของ​พระ​ดา​โกน ก็​หัก​ออก​อยู่​ที่​ธรณี​ประ​ตู

พระเจ้าทรงทำให้ ชาวเมือง​อัช​โดด​ เป็น​ฝี ทั้ง​ที่ใน​เมือง​และ​เขต​ชาย​แดน​
พวก​เขา​จึง​ประ​ชุม​เจ้า​นาย​ทั้ง​สิ้น​ แล้วสรุปว่า ให้ย้ายหีบของพระเจ้า​ไป​ที่​เมือง​กัท

แต่​เมื่อ​​หีบ​ไป​ถึงเมืองกัท​แล้ว พระเจ้าก็ทรงทำให้ชาวเมือง​ ​ทั้ง​เด็ก​และ​ผู้ใหญ่ ​เกิด​ฝี​ขึ้น​ที่​ตัว​พวก​เขา

พวก​เขา​จึง​ส่ง​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​ไป​ยัง​เมือง​เอ​โครน
ชาว​เมือง​เอ​โครน​ ร้อง​ว่า
พวก​เขา​ย้าย​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​มา​ให้​เรา เพื่อ​จะ​ฆ่า​เรา​เสีย

พวก​เขา​จึงประ​ชุม​เจ้า​นาย​ทั้ง​หมด​ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย แล้วสรุป​ว่า
พวกเขาจะ​ส่ง​หีบ​ของ​พระ​เจ้า ​กลับ​ไป​ยังอิสราเอล เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ถูกฆ่าตาย

1. การอยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า สำหรับคนของพระเจ้า ผู้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเป็นพระพรยิ่งใหญ่
แต่สำหรับคนบาปที่ยังไม่กลับใจนั้น เป็นหายนะอย่างใหญ่หลวง

วันนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา
หากเราเดินตามทางแห่งการทรงนำของพระองค์ จะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิต
แต่หากเราจงใจเดินไปในทางแห่งการดื้อรั้น กบฏ ไม่เชื่อฟัง เรากำลังเดินไปสู่การตีสอนอันเข้มงวดที่จะมาถึงเรา

2. คนฟิลิสเตียเมื่อพวกเขาทำผิดต่อพระเจ้าแล้ว จึงมีภัยพิบัติเกิดขึ้น
พวกเขารู้จักกลับใจ ตัดสินใจนำหีบพันธสัญญามาคืน เพื่อให้ภัยพิบัติหยุดลง

แต่คนอิสราเอลซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้า
กลับไม่ยอมเรียนรู้เลยว่า
เมื่อพวกเขาทำบาปต่อพระเจ้านั้น จะนำภัยมาสู่ตัวเอง
และเมื่อเกิดภัยนั้นเกิดขึ้นแล้ว สามารถแก้ไขได้โดยการกลับใจใหม่

วันนี้ เราได้เรียนรู้ทั้งจากคนฟิลิสเตียและคนอิสราเอลแล้ว
ให้เขาดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า
และทันทีที่เราผิดพลาดพลั้งไป ให้เรารีบกลับใจใหม่โดยเร็วที่สุด

คำคม

“ กลับใจใหม่ ก่อนจะสายเกินไป ”

สรุป 1ซามูเอล 4

ภาพรวม

 • คนอิสราเอลนำหีบพันธสัญญาออกไปสู้กับกับพวกฟิลิสเตีย จนทำให้หีบพันสัญญาถูกยึดไป ลูกชายทั้งสองของเอลีถูกฆ่าตาย และเอลีก็ล้มลงตายเมื่อทราบข่าว

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 4 หลังจากที่พระเจ้าทรงตรัสกับซามูเอลในพระนิเวศน์แล้ว ต่อมาเขาจึงกลายเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล

ครั้งหนึ่งคน​อิส​รา​เอล​ยก​กอง​ทัพ​ไปสู้รบ​กับ​พวก​ฟีลิส​เตีย
คนอิส​รา​เอล​ก็​พ่าย​แพ้​ คนอิสราเอลตายในสนามรบ ​ประ​มาณ 4,000 คน​

พวก​ผู้ใหญ่​ของ​อิส​รา​เอล จึง​กล่าว​ว่า
ทำไม​พระเจ้าจึงให้พวกเขา​พ่าย​แพ้​ พวก​ฟีลิส​เตีย?
ดังนั้นให้​ไป​นำ​หีบ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระเจ้ามา​จาก​เมือง​ชิโลห์​ เพื่อ​ว่า​พระเจ้า​จะ​เสด็จ​มา​ท่าม​กลาง​พวกเขา
พวก​เขาจึง​นำ​หีบ​พันธ​สัญญา​มา และ บุตร​ทั้ง​สอง​ของ​เอลี คือ​โฮฟ​นี​และ​ฟีเน​หัส ก็​มาด้วย

เมื่อ​หีบ​พันธ​สัญญามา​ที่​ค่าย แล้ว​คน​อิส​รา​เอล​ก็​โห่​ร้อง​เสียง​ดัง​
เมื่อพวก​ฟีลิส​เตีย​ ทราบ​ว่า​หีบ​พันธสัญญามา​ที่​ค่าย​แล้ว
ก็หวาดกลัวมาก แต่ก็หนุนใจกันให้ร่วมกับสู้รบ

ปรากฏว่าคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้พวก​ฟีลิส​เตีย คนอิสราเอลถูกฆ่า​ตาย 30,000 คน
และ​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​ถูก​ยึด​ไป
และ​บุตร​ทั้ง​สอง​ของ​เอลี ก็​ตาย​ด้วย

มีชายคนหนึ่งวิ่งมาจากแนวรบ รายงานเรื่องเหล่านี้ให้เอลีทราบ
เอลี​ก็​หงาย​หลัง​ตก​จาก​ที่​นั่ง ​คอ​หัก​ตาย

บุตร​สะใภ้​ของ​เอลี เมื่อ​นาง​ได้​ยิน​ข่าว​ว่า​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​ถูก​ยึด​ไป และ​พ่อ​สามี​และ​สามี​ของ​นาง​ก็​ตาย​ไป
นาง​ก็​โน้ม​ตัว​ลง​และ​คลอด​บุตร
เมื่อ​นาง​กำลัง​จะ​ตาย​นั้น นาง​ให้​ชื่อ​เด็ก​นั้น​ว่า อี​คา​โบด​ และกล่าว​ว่า “พระ​สิริ​พราก​ไป​จาก​อิส​รา​เอล​แล้ว”

1. คนอิสราเอลละทิ้งพระเจ้า จึงพ่ายแพ้ต่อศัตรู
แทนที่จะกลับใจ กลับทำตามใจปรารถนาของตนเอง
นำหีบพันธสัญญาออกจากพระนิเวศน์ นำเข้าสู่สนามรบ
โดยหวังว่า จะให้พระเจ้ามาอยู่ข้างตน โดยตนเองไม่ต้องกลับใจ

ผลก็คือ ความพ่ายแพ้และความเสียหายมากยิ่งกว่าเดิม
และหีบพันธสัญญาของพระเจ้าก็ถูกพวกฟิลิสเตียยึดไป

การแก้ไขปัญหาของชีวิต ต้องแก้โดยวิธีการของพระเจ้า
ไม่ใช่การเอามาพระเจ้ามาช่วยแก้ โดยวิธีการของเรา

2. เมื่อคนฟิลิสเตียได้ยินว่า หีบพันธสัญญาของพระเจ้า มาอยู่ท่ามกลางกองทัพอิสราเอลแล้ว
พวกเขาหวาดกลัวยิ่งนัก เพราะระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำกับประเทศอียิปต์

น่าเสียดายที่คนอิสราเอลเอง ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าเลย
พวกเขาไม่ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำในอดีต
ไม่ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้
แต่ทำตามใจปรารถนาของตนเอง
จนต้องพบกับหายนะ

ให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำกับเราในอดีตที่ผ่านมา
และปฏิบัติต่อพระองค์อย่างเหมาะสม โดยการยำเกรงพระองค์อย่างยิ่ง

3. เอลี ปล่อยปละละเลย พฤติกรรมอันชั่วร้ายของลูก
สุดท้ายแล้วก็นำหายนะมาสู่ตนเอง และครอบครัว

การประณีประนอมกับความบาป จะนำความเสียหายใหญ่โตมาสู่ชีวิต

คำคม

“ เมื่อพระสิริของพระเจ้าพรากไป ทุกสิ่งที่เหลืออยู่ เป็นความว่างเปล่า ”

สรุป 1ซามูเอล 3

ภาพรวม

 • พระเจ้าทรงเรียกซามูเอล แต่เขาไม่รู้ จนกระทั่งเอลีบอกเขา และต่อมาเขาจึงกลายเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 3 เด็กน้อยซามูเอล ได้รับใช้อย่างสัตย์ซื่อต่อพระพักตร์พระเจ้า ในขณะที่บุตรทั้งสองของเอลี ลบหลู่พระเจ้าเกี่ยวกับของถวายแด่พระเจ้า

ซา​มู​เอล​ปรน​นิบัติ​พระ​เจ้า ภายใต้การดูแลของ​เอลี
ครั้งหนึ่ง เมื่อ​เอลี​นอน​อยู่​ใน​ที่​นอน​ของเขา
และตะเกียง​ของ​พระ​เจ้า​ยัง​ไม่​ดับ ในพระนิเวศน์
ซา​มู​เอล รับหน้าที่​นอนเฝ้า​อยู่​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า

พระเจ้าทรง​เรียก​ซา​มู​เอล​
แต่เขา​ไม่ทราบ จึง​วิ่ง​ไป​หา​เอลี​
​เอลี​ตอบ​ว่า ​ไม่​ได้​เรียก​เจ้า

เป็นเช่นนี้ 3 ครั้ง เอลีจึงบอกว่า
​ถ้า​พระเจ้า​ทรง​เรียก​อีก ให้ตอบ​ว่า
พระ​ยาห์​เวห์​เจ้า​ข้า ขอ​ตรัส​เถิด

เมื่อพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลอีกครั้ง
เขาจึงตอบอย่างที่เอลีสอน

แล้ว​พระเจ้าตรัส​กับ​เขาว่า
พระเจ้า​จะ​ลง​โทษ​พงศ์​พันธุ์​ของ​เอลี​เป็น​นิตย์
เพราะ​ความ​บาป​ชั่ว​ของ​บุตร​ทั้ง​สอง​ของ​เขา
และ​เพราะเขา​ก็​ไม่​ได้​ห้าม​ปราม

รุ่งเช้าเอลี​ก็​เรียก​ซา​มู​เอล​มา​ถาม
ซา​มู​เอล​จึง​เล่า​เรื่อง​ทุก​อย่าง​แก่​เอลี ได้ฟัง
​เอลีจึงกล่าว​ว่า
ขอ​ทรง​ทำ​สิ่ง​ที่​ทรง​เห็น​ว่า​ดี​เถิด

ซา​มู​เอล​ก็​เติบ​โต​ขึ้น และ​พระเจ้า​สถิต​กับ​เขา ทำ​ให้​สิ่งที่เขาพูดเป็นจริงทั้งสิ้น
และ​คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมดก็​ทราบ ​ว่า
ซา​มู​เอล​ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​ให้​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า

1. ซามูเอลรับใช้ในพระนิเวศน์อย่างสัตย์ซื่อ งานของเขาวันนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลย แค่นอนเฝ้าตะเกียง
ไม่ใช่ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า เหมือนบุตรของเอลี
แต่ท่ามกลางงานเล็กๆที่เขาทำอย่างสัตย์ซื่อนี้ พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนเขา
ซึ่งในช่วงเวลานั้นการสำแดงของพระเจ้าน้อยมากท่ามกลางคนอิสราเอล

สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้า ไม่ว่าจะเล็กน้อยสักเพียงใด
ขอให้เราทำอย่างสัตย์ซื่อ สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งมีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า

2. เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงแก่เด็กน้อยซามูเอล ผู้อ่อนประสบการณ์
เขาไม่รับรู้ว่าเป็นพระเจ้า
จนพระองค์ต้องเรียกเขาถึง 4 ครั้ง
ดูเหมือนพระเจ้าไม่ตำหนิเขาในเรื่องนี้เลย พระองค์ทรงเข้าใจความอ่อนด้อยของเขา

เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงแก่เรา เราอาจไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจ ในตอนต้น
ให้เราคอบรับฟังการสอนจากพระเจ้าต่อไป
พระองค์จะทรงทำให้ผู้ที่ปรารถนาจะรับรู้สัญญาณจากพระองค์
ได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะสื่อกับเขาอย่างแน่นอน

3. เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับซามูเอล
ดังนั้นทุกสิ่งที่ซามูเอลกล่าวจึงเกิดขึ้นเป็นจริง

วันนี้ พระเจ้าทรงสถิตกับเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
เราจึงสมควรระมัดระวังทุกคำพูดของเรา
ให้กล่าวแต่สิ่งที่ดี และเป็นพระพรต่อผู้อื่นและต่อตนเอง อยู่เสมอ
เพราะสิ่งที่เราพูดนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริง

คำคม

“ พระเจ้าทรงโปรดปราน ผู้เล็กน้อยที่สัตย์ซื่อ ”

สรุป 1ซามูเอล 2

ภาพรวม

 • ฮันนาห์สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงช่วยนางให้มีบุตร และบุตรทั้งสองของเอลี ลบหลู่พระเจ้าเกี่ยวกับของถวายแด่พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 2 เมื่อพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ฮันนาห์คลอดบุตรชาย ชื่อ ซามูเอล และนางก็ถวายบุตรนั้นให้รับใช้พระเจ้าตลอดชั่วชีวิต

​ฮัน​นาห์ก็​อธิษ​ฐาน​ต่อพระเจ้า ว่า
นาง​ยินดี​ใน​ความ​รอด​ของ​พระ​องค์
เพราะไม่​มี​ใคร​ปก​ป้อง​ได้เหมือน​พระ​เจ้า​
พระองค์ทรงทรง​รู้ และตรวจดู​การ​กระ​ทำ​ทั้ง​หลาย
ทรงเสริมกำลังแก่​คน​อ่อนแอ​
ทรงช่วยให้คน​ที่​หิวได้อิ่ม
ทรงช่วยคน​ที่​เป็น​หมัน​ให้มีบุตรมากมาย
​ทรง​ประ​หาร​และ​ทรง​ให้​มี​ชีวิต
​ทรง​นำ​ลง​ไป​ถึง​แดน​คน​ตาย​และ​ทรง​นำ​ขึ้น​มา
ทรง​ทำ​ให้​ยาก​จน​และ​ทรง​ทำ​ให้​มั่ง​คั่ง
ทรง​ทำ​ให้​ต่ำ​ลง​และ​ทรง​ยก​ขึ้น
ทรงทำให้​คน​ยาก​จนได้​รับ​เกียรติ​
​ทรง​ดูแล​ย่าง​เท้า​ของ​ธรร​มิก​ชน​
ทรงทำลาย​คน​อธรรม​
ทรงประ​ทาน​กำลัง​แก่​พระ​รา​ชา​ของ​พระ​องค์
​ทรง​เสริม​อำนาจ​ของ​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ไว้

แล้ว​เอล​คา​นาห์​ก็​กลับ​ไป​บ้าน​ ​ที่​รามาห์
ส่วนซามูเอลก็​ปรน​นิบัติ​พระเจ้า​ต่อ​หน้า​เอลี​ปุโร​หิต

​เอลีมีบุตรชาย 2 คน ​เป็น​คน​อันธ​พาล ไม่​รู้​จัก​พระเจ้า
พวกเขาได้สร้างธรรม​เนียม​ให้​พวก​ปุโร​หิต ซึ่งไม่ได้บอกไว้ในธรรมบัญญัติ คือ
ขณะ​เมื่อ​เนื้อ​กำลัง​ต้ม​อยู่ เพื่อจะนำไปถวายบูชาแด่พระเจ้า
ให้คน​ใช้​ของ​ปุโร​หิต จะเอา​สาม​ง่าม​แทง​เข้า​ไป​ใน​กระทะ หรือหม้อต้ม
สาม​ง่าม​ติด​อะไร​ขึ้น​มา ปุโร​หิต​ก็​เอา​สิ่ง​นั้น​ไป​เป็น​ของ​ตน
ยิ่ง​กว่า​นั้น ก็มาใช้กำลังบังคับ ยึดเนื้อดิบ ที่คนจะนำมาถวายบูชาแด่พระเจ้าไปเป็นของตนอีกด้วย

คน​หนุ่ม​ทั้งสอง​นี้ ​ได้​ดู​หมิ่น​เครื่อง​ถวาย​บูชา​แด่​พระ​เจ้า
และยังนอน​กับ​หญิง​ที่​ปรน​นิ​บัติ​อยู่​ที่​ทาง​เข้า​เต็นท์​นัด​พบ​อีกด้วย

ส่วนซา​มู​เอล​ก็ปรน​นิบัติ​อยู่​เฉพาะ​พระเจ้า
เมื่อพ่อและแม่ของเขาแวะมาเยี่ยม เขาก็อวยพรพวกท่านว่า
ขอพระเจ้า​ประ​ทาน​ลูกๆ แก่​เอลคานาห์โดยนางฮันนาห์ แทนซามูเอลที่ได้ถวายแด่พระเจ้า
พระเจ้าทรงอวยพร​ฮัน​นาห์ และ​นาง​ก็​มีบุตรอีก ​เป็น​ชาย​ 3 คน ​หญิง 2 คน​

เอลี​ได้ทราบสิ่งที่บุตรทั้งสองของเขากระทำ
และได้เตือนว่า อย่าทำเลย มันเป็น​เรื่อง​ไม่​ดี​เลย
แต่​เขา​ทั้ง​สอง​ไม่​เชื่อ​ฟังเอลี

ส่วน​ซา​มู​เอล​ก็​เติบ​โต​ขึ้น และ​เป็น​ที่​ชอบ​มาก​ขึ้น เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระเจ้า​และ​ต่อ​หน้า​มนุษย์

มี​คน​ของ​พระ​เจ้า​มา​หา​เอลี ตำหนิเขาว่า
​เอลีและครอบครัวได้​เหยียบ​ย่ำ​เครื่อง​บูชา​ของ​พระเจ้า และ​ให้​เกียรติ​แก่​บุตร​ทั้ง​สอง​ของ​เอลี​เหนือพระเจ้า

ดังนั้น พงศ์​พันธุ์​ของ​เอลี จะไม่ได้รับใช้พระเจ้าอีก
เพราะ​ว่า​บรรดา​ผู้​ที่​ให้​เกียรติ​แด่พระเจ้า พระองค์​จะ​ให้​เกียรติ
และ​บรรดา​ผู้​ที่​ดู​หมิ่น​พระเจ้า พวก​เขา​จะ​เป็น​ผู้​ต่ำ​ต้อย
และ​บุตร​ทั้ง​สอง​ของเอลี คือ​โฮฟ​นี​และ​ฟีเน​หัส ​จะ​สิ้น​ชีวิต​ใน​วัน​เดียว​กัน
และ​พระเจ้าจะ​ตั้ง​ปุโร​หิต​ผู้​ซื่อ​สัตย์​ ​ขึ้น​มาแทน
และ​ทุก​คน​ที่​ยัง​เหลือ​อยู่​ใน​พงศ์​พันธุ์​ของ​เอลี ​จะ​มาขอความกรุณาจากเขา

1. เมื่อฮันนาห์ได้รับการอวยพรจากพระเจ้า นางไม่ลืมที่จะถวายสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า

อย่าให้เราลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอ สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา

2. บุตรทั้งสองของเอลี ไม่ให้เกียรติพระเจ้า ดังนั้นเกียรติที่พวกเขามีนั้น จึงจะถูกเอาออกไปเสีย
แต่ซามูเอลเด็กน้อย ยำเกรงพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจึงประทานเกียรติให้แก่เขา

เราสมควรดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอยู่เสมอ

3. เมื่อลูกทำผิดต่อพระเจ้า เอลี ไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะยับยั้งการกระทำนั้นเสีย
สุดท้ายแล้ว การกระทำที่ถูกปล่อยปละเลยนี้ ก็นำภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงมาสู่ครอบครัวของเอลี

บาปที่ไม่ยอมกลับใจ จะนำภัยใหญ่โต มาสู่ชีวิตและครอบครัว

คำคม

“ ยิ่งถวายพระเกียรติ ยิ่งได้รับเกียรติ ”

สรุป 1ซามูเอล 1

ภาพรวม

 • พระธรรม 1 ซามูเอล เป็นเรื่องราวของผู้เผยพระวจนะซามูเอล ซึ่งพระเจ้าทรงใช้เจิมตั้งกษัตริย์ 2 องค์แรก ของอิสราเอล คือ ซาอูล และดาวิด
 • บทที่ 1 พระเจ้าทรงอวยพระพรให้ฮันนาห์คลอดบุตรชาย ชื่อ ซามูเอล และนางก็ถวายบุตรนั้นให้รับใช้พระเจ้าตลอดชั่วชีวิต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 1 ​เอล​คา​นาห์ เผ่า​เอฟ​รา​อิม ​มี​ภรรยา 2 ​คน คือ ​ฮัน​นาห์และ ​เป​นิน​นาห์
เป​นิน​นาห์​มี​บุตร ​แต่​ฮัน​นาห์​ไม่​มีบุตร

เอล​คา​นาห์​ รักฮันนาห์มากกว่า จึงแบ่งส่วนของถวาย​สัตว​บูชา ให้แก่ฮันนาห์​มากกว่า เปนินนาห์ 2 เท่าเสมอ
เปนินนาห์จึงมัก ยั่ว​เย้า​ฮันนาห์​อย่าง​รุน​แรง​ เรื่องที่นางไม่มีลูกอยู่เสมอ

เอล​คา​นาห์​ ก็ปลอบใจนางว่า
ฮันนาห์มีเอลคานาห์ที่รักนางแล้ว ก็​ดี​กว่า​บุตร​ชาย​ 10 คน​มิใช่หรือ?

ฮัน​นาห์ก็ไปที่พระ​วิหาร และ​อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระเจ้า​และ​ร้อง​ไห้​อย่าง​หนัก
และบน​ไว้​ว่า ถ้า​พระเจ้า​ประ​ทาน​บุตร​ชาย​แก่​นาง​สัก​คน แล้วนาง​จะ​ถวาย​เขา​แด่​พระเจ้าตลอด​ชีวิต​ของ​เขา
และ​มีด​โกน​จะ​ไม่​แตะ​ต้อง​ศีรษะ​ของ​เขา​เลย

เอลี​ปุโรหิต เห็น​นางริม​ฝี​ปาก​ขมุบขมิบ แต่ไม่​ได้​ยิน​เสียง​ของ​นาง ​จึง​คิด​ว่า​นาง​เมา
เอลี​จึง​พูด​กับ​นาง​
นางจึงอธิบายว่า ไม่ได้เมา แต่​ทุกข์​ใจ​ยิ่ง​นัก
​เอลีจึงอวยพรนาง ว่า ขอพระเจ้า​โปรด​ประ​ทาน​ตาม​คำ​ขอของนางเถิด
แล้ว​หญิง​กลับไป และไม่​โศก​เศร้า​อีก​ต่อ​ไป

ต่อมาฮัน​นาห์​ก็​ตั้ง​ครรภ์​คลอด​บุตร​ชาย​คน​หนึ่ง ชื่อ​ว่า ​ซา​มู​เอล
ฮันนาห์​ก็​คอย​จน​ ​ซามูเอลหย่า​นม
​แล้ว นาง​ก็​พา​เขา​ขึ้น​ไปที่​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า ​พร้อม​กับ​เครื่องถวายบูชา
เมื่อถวายเครื่องบูชาแล้ว ก็​นำ​ซามูเอล​มา​หา​เอลี
แล้วถวายซามูเอล​แด่​พระเจ้า ให้รับใช้พระเจ้าตลอด​ชีวิต​ของ​เขา

1. การที่เปนินนาห์ ยั่วฮันนาห์เรื่องการไม่มีบุตร ทำให้ฮันนาห์ หันเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดใจ
จึงเป็นเหตุให้นางได้บุตรชายที่ดีกว่าใคร ในแผ่นดินในช่วงเวลานั้น

สถานการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรา หากเราใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เรายิ่งพึ่งพาพระเจ้า
สิ่งนั้นแทนที่จะเป็นผลร้ายต่อเรา แต่กลับนำผลดียิ่งใหญ่มาสู่เรา

2. ฮันนาห์ทุกข์ใจอย่างยิ่ง จึงไปร้องไห้คร่ำครวญต่อพระเจ้า
แต่เมื่อเอลีปุโรหิต มาอวยพรนาง
นางก็ไม่โศกเศร้าอีกต่อไป เพราะนางเชื่อว่าจะได้รับสิ่งที่ทูลขอ
แล้วนางก็ได้รับจริงๆ

เมื่อความเชื่อแท้เกิดขึ้น ความรู้สึกต่อสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ
และโดยความเชื่อแท้นี้เอง คำอธิษฐานของเราจะได้รับคำตอบจากพระเจ้า

3. ซามูเอลต้องจากพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก มาอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า
แม้จะดูเหมือนน่าเป็นห่วง แต่ที่นั่นเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขา
เป็นที่ที่พระเจ้าใช้เตรียมเขา เพื่อจะทำสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในอนาคต

วันนี้ ที่ที่พระเจ้าทรงนำเรา ให้มาอยู่ที่นี่ หรือสถานการณ์แบบนี้
อาจดูไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง แต่ถ้าเราอยู่กับพระเจ้า ที่นั่นมั่นคงและปลอดภัยที่สุด
และพระเจ้ากำลังใช้ที่นั่นและสถานการณ์แบบนี้ เพื่อสร้างเรา เพื่อเตรียมเรา
สำหรับภารกิจสำคัญที่พระเจ้าจะทรงใช้เราต่อไปในอนาคต

คำคม

“ คำอธิษฐานด้วยสุดใจ เป็นสิ่งมีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า ”

สรุป นางรูธ 4

ภาพรวม

 • ญาติคนที่มีสิทธิแต่งงานกับรูธก่อนโบอาส ไม่ต้องการแต่งกับเธอ โบอาสจึงได้สิทธิแต่งงานกับเธออย่างสง่างาม และต่อมาลูกของเธอที่เกิดจากโบอาสก็ได้เป็นปู่ของดาวิด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

นางรูธ บทที่ 4 รูธเชื่อฟังนาโอมี ไปขอแต่งงานกับโบอาส แต่ปรากฏว่ายังมีญาติของนาโอมีอีกคนที่มีสิทธิเลือกแต่งงานกับรูธก่อนโบอาส ดังนั้นโบอาสจึงยังไม่ได้รับปากแต่งงานกับรูธ

วันรุ่งขึ้นโบ​อาส​ไป​ที่​ประ​ตู​เมือง​ เพื่อรอญาติ​สนิท​ซึ่ง​โบ​อาส​กล่าว​ถึง​
เมื่อเขาเดิน​ผ่าน​มา
โบ​อาส​จึง​เชิญเขา​นั่ง​ลงคุยกัน และเชิญพวก​ผู้​ใหญ่​ใน​เมือง​นั้น​มา​ 10 ​คน ด้วย

โบอาส​พูด​กับ​ญาติ​สนิท​คน​นั้น​ว่า นา​ที่เป็นสิทธิ​ของ​เอ​ลี​เม​เลค​นั้น นา​โอ​มีจะ​อยาก​ขาย​
โบอาสจึงมาถามเขาก่อนว่า จะ​ซื้อ​ไว้หรือไม่ เพราะโบอาส​มี​สิทธิ์ซื้อ​เป็นคนถัด​ไป
ผู้​นั้น​จึง​บอก ​ว่า เขาจะ​ไถ่​ที่ดินนั้นเอง

แล้ว​โบ​อาส​จึงบอก​ว่า เมื่อซื้อที่ดิน เขาจะ​ได้​รูธ​ มาเป็นภรรยาด้วย เพื่อ​นาม​ของมาห์โลน สามีที่ตายไปของรูธ ​จะ​ได้​สืบ​ต่อ​ไป​บน​มร​ดก​ของ​เขา

คน​นั้น​จึงตอบ​ว่า ถ้าอย่างนั้น เขาก็ไม่ไถ่แล้ว โบอาส​เอา​สิทธิ​ไปได้เลย
​คน​นั้น​จึง​ถอด​รอง​เท้า​ข้าง​หนึ่ง​ของ​เขา​ออก ให้โบอาส เพื่อเป็นการยืนยันในข้อตกลง
แล้ว​โบ​อาส​จึง​กล่าว​แก่​พวก​ผู้​ใหญ่​และ​ประ​ชา​ชน​ ​ว่า เขาจะ​ซื้อ​ทรัพย์​สิน​ทั้ง​หมด​ของ​เอ​ลี​เม​เลค และจะรับรูธ​เป็น​ภรรยา​ เพื่อ​นาม​ของ​ผู้​ตาย​จะ​ไม่​ถูก​ตัด​ออก​จาก​พวก​พี่​น้อง​ของ​เขา

ประ​ชา​ชน ​และ​พวก​ผู้​ใหญ่​ จึงกล่าว​ว่า
พวกเขา​เป็น​พยาน​แล้ว ขอ​พระเจ้าอวยพรโบอาสอย่างมากมาย

ดัง​นั้น​โบ​อาส​ก็​รับ​รูธ​มา​เป็น​ภรรยา​ และ​พระเจ้า​ทรง​ให้​นาง คลอด​บุตร​ชาย​คน​หนึ่ง
แล้ว​นา​โอ​มี​ก็​​รับ​เป็น​ผู้​ดู​แล​เด็ก​นั้น
พวก​ผู้​หญิง​เพื่อน​บ้าน​ก็​ให้​ชื่อ​เด็ก​นั้น ​ว่า โอ​เบด
ซึ่งโอเบดผู้นี้ ​เป็นพ่อ​ของ​เจสซี ซึ่ง​เป็นพ่อ​ของ​ดา​วิด

1. โบอาสประทับใจรูธ และรูธก็มาขอแต่งงานกับโบอาส
ดูเหมือนทั้งสองสามารถแต่งงานกันเลยก็ได้
แต่โบอาสเลือกทำอย่างถูกต้องตามกติกาของพระเจ้า

แล้วในที่สุดเขาทั้งสองก็ได้แต่งงานกัน แบบสง่างาม
และโบอาสผู้ตั้งใจถวายเกียรติแด่พระเจ้า
พระเจ้าก็ประทานเกียรติให้แก่เขา ท่ามกลางประชาชนและผู้ใหญ่ในเมือง
เหตุเพราะการกระทำที่ตั้งใจถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้น

2. เมื่อนาโอมีสิ้นหวัง นางกลับมายังดินแดนของพระเจ้า
แล้วก็พบการรื้อฟื้นชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้ง

เมื่อรูธ เข้ามาพึ่งพา ร่มพระคุณของพระเจ้า
เธอไม่ผิดหวัง เธอกับได้รับพระพรมากมาย อย่างที่หญิงชาวต่างชาติไม่สมควรจะได้รับ
ปกติคนอิสราเอลที่ไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติจะรับการดูถูกและตำหนิ
แต่ครั้งนี้โบอาสที่แต่งงานกับรูธกับได้รับการยกย่อง
แทนที่เธอจะเป็นความอัปยศของสามี แต่เธอกลับเป็นความภาคภูมิใจของสามี
และพระเจ้าอวยพระพรเธอ จนกระทั่งลูกของเธอเอง ได้เป็นปู่ของกษัตริย์ดาวิด
และพระคริสต์เองก็ถูกนับว่ามาจากเชื้อสายของเธอ

ผู้ที่มาพักพิงในพระเจ้า อย่างยำเกรงด้วยจริงใจ จะไม่พบกับความผิดหวัง

คำคม

“ พระเจ้าจะประทานเกียรติ แก่ผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ ”

สรุป นางรูธ 3

ภาพรวม

 • รูธเชื่อฟังนาโอมี ไปขอแต่งงานกับโบอาส แต่ปรากฏว่ายังมีญาติของนาโอมีอีกคนที่มีสิทธิเลือกแต่งงานกับรูธก่อนโบอาส ดังนั้นโบอาสจึงยังไม่ได้รับปากแต่งงานกับรูธ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

นางรูธ บทที่ 3 หลังจากที่รูธเข้าไปเก็บข้าวที่ตกในนาของโบอาส เมื่อโบอาสทราบสิ่งที่รูธได้กระทำต่อนาโอมีแล้วจึงสั่งคนใช้ให้คอยดูแลรูธเป็นอย่างดี

นา​โอ​มี พูด​กับรูธ ว่า เธอควร​จะ​มีสามี เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​มี​ความ​สุข​
โบ​อาส​ ก็เป็นที่เหมาะกับเธอ

ดังนั้น คืน​นี้​ ให้รูธ​อาบ​น้ำ ทา​น้ำ​มัน​หอม สวม​เครื่อง​แต่ง​กาย​
แล้ว​ลง​ไป​ที่​ลาน​นวด​ข้าว แบบไม่ให้โบอาสรู้
ให้รูธสังเกตว่า เขา​นอน​ที่​ไหน​ ก็ให้รูธ​ไป​เปิด​ผ้า​คลุม​เท้า​ของเขา​ขึ้น แล้วนอน​ที่​นั่น
ที่เหลือ​เขา​จะ​บอก​รูธ​เอง​ว่า ต้อง​ทำ​อะไร

รูธก็ทำ​ตาม​ที่​นาโอมีบอก​ทุก​อย่าง
พอ​ถึง​เที่ยง​คืน โบอาส​ก็​ตก​ใจ​ตื่น เห็นรูธนอนอยู่ที่ปลายเท้า

เขาจึงชื่นชมรูธ เพราะ​ว่า​เธอ​ไม่​ได้​ไป​หา​สามีจากคนอื่น
แต่มาหาจากญาติของสามีที่เสียชีวิต

โบอาสบอกว่า แม้เขา​เป็น​ญาติ​สนิทกับรูธ
แต่​ยัง​มี​ญาติ​สนิท​อีก​คน​ที่​อยู่​ใน​ลำดับ​ก่อนเขา
พรุ่ง​นี้โบอาสจะไปเจรจากับเขา
ถ้า​เขา​ไม่​ยินดี​ที่​จะ​ทำ​หน้า​ที่​ญาติ​สนิท​ ไม่ยอมแต่งงานกับรูธ
โบอาส​เอง​จะ​ทำ​หน้า​ที่​ญาติ​สนิทนั้นเอง

รุ่ง​เช้า รูธก็​ลุก​ขึ้นแต่เช้ามืด ก่อนที่ใครจะเห็น แล้วโบอาสก็​ตวง​ข้าว​บาร์​เลย์​ประ​มาณ 20 กิโล​กรัม​ให้​เธอแบกกลับบ้าน แล้ว​โบอาส​ก็​เข้า​ไป​ใน​เมือง

เมื่อรูธกลับมาบ้าน ​ก็​เล่า​ทุก​อย่าง​ให้นาโอมี​ฟัง
นาโอมีจึงบอกเธอ ​ว่า ให้รอ​คอย​อยู่​ก่อน จน​กว่า​จะ​ทราบ​ว่า​เรื่อง​จะ​ลง​เอย​อย่าง​ไร

1. นาโอมี บอกให้รูธไปขอโบอาสแต่งงาน เพื่อจะมีลูกสืบสกุลให้แก่นาโอมี
การเปิดเสื้อคลุมเท้าและนอนอยู่ที่ปลายเท้า เป็นการขอให้โบอาสแต่งงานกับเธอ

รูธเชื่อฟังนาโอมีทุกอย่าง
ความจริงเธอมีสิทธิเลือกแต่งงานใหม่ กับชายหนุ่มหน้าตาดีๆคนไหนก็ได้ เพราะสามีเสียชีวิตแล้ว และเธอไม่ใช่คนอิสราเอล ไม่จำเป็นต้องทำตามธรรมเนียมของคนอิสราเอล
แต่เธอเลือกเชื่อฟังนาโอมี เพื่อให้มีบุตรสืบสกุลให้แก่นาโอมี

ด้วยความจงรักภักดี ที่เธอมีต่อแม่สามี จึงนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเธอในที่สุด
เมื่อเราทำสิ่งดีต่อคนของพระเจ้า จะนำพระพรมาสู่ชีวิตของเรา

2. รูธยอมแบกหน้าไปขอแต่งงานกับโบอาส
แต่ปรากฏว่า ไม่ได้รับการตอบรับในทันที เพราะติดอุปสรรคบางอย่าง
มีญาติสนิทอีกคน ใกล้ชิดกว่ามีสิทธิเลือกแต่งงานกับรูธก่อนได้

เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นไปดังที่คาดคิด
สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะทำได้ คือ รอคอยพระเจ้า ดูว่าพระองค์จะทำให้อะไรเกิดขึ้นต่อไป
จงรอคอยพระเจ้า

คำคม

“ สิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้า ในที่สุดจะสำเร็จแน่นอน ”