ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 22

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับเมืองสวรรค์และการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 22:1-21 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

เมื่อทูตสวรรค์ ได้สำแดงให้ยอห์นเห็น ฟ้า​สวรรค์​ใหม่​และ​แผ่น​ดิน​โลก​ใหม่ และนครของพระเจ้า แล้ว

ท่านก็​ได้​ชี้​ให้​ยอห์น ​ดู​แม่น้ำ​ที่​มี​น้ำ​แห่ง​ชีวิต
– ใส​เหมือน​แก้ว​ไหล​มา​จาก​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า และ​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เยซู
– ไหล​ไป​ตาม​กลาง​ถนน​ใน​นคร​นั้น
– ริม​แม่น้ำ​ทั้ง​สอง​ฟาก​ มี​ต้นไม้​แห่ง​ชีวิต
>>>> ซึ่ง​ออก​ผล​สิบ​สอง​ชนิด
>>>> ออก​ผล​ทุกๆ เดือน​
>>>> ​ใบ​ของ​ต้นไม้​นั้น​สำหรับ​รักษา​บรรดา​ประชาชาติ​ให้​หาย​

ในนครนั้น
– จะ​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ถูก​สาปแช่ง​อีก​ต่อไป ​
– พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า​และ​ของ​พระ​เยซู​จะ​ตั้งอยู่​ที่​นั่น
– ​บรรดา​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​จะอยู่ที่นั่น
>>>> เขาจะ​นมัสการ​พระ​องค์​ที่นั่น
>>>> เขา​​จะ​เห็น​พระ​พักตร์​พระ​องค์
>>>> พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​จะ​ประทับ​อยู่​ที่​หน้าผาก​เขา
>>>> เขา​จะไม่​ต้อง​การ​แสง​ตะเกียง​หรือ​แสงอาทิตย์ เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เป็น​แสง​สว่าง​ของ​เขา กลางคืน​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อไป
>>>> ​เขา​จะ​ครอบ​ครอง​อยู่​ตลอดไป​เป็น​นิตย์

แล้ว​ทูต​สวรรค์​องค์​นั้น​บอก​ยอห์น ว่า
“ถ้อย​คำ​เหล่า​นี้​เป็น​คำ​ที่​เชื่อ​ถือ​ได้​และ​สัตย์​จริง
และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​คือ​พระ​เจ้าแห่ง​หัวใจ​ของ​การ​เผย​พระ​วจนะ
ทรง​ส่ง​ทูต​สวรรค์​ของ​พระ​องค์​มา​สำ​แดง​ถึง
สิ่ง​ที่​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​ใน​ไม่​ช้า​แก่​บรร​ดา​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์”

พระเยซูตรัสว่า
“นี่​แน่ะ เรา​จะ​มา​ใน​เร็วๆ นี้ ความ​สุข​มี​แก่​คน​ที่​ถือ​รัก​ษา​คำ​พยา​กรณ์​ใน​หนัง​สือ​นี้”

ยอห์น ได้อธิบายว่า เขาได้เป็น​ผู้​ที่​ได้​ยิน​และ​ได้​เห็น​เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้
และ​เมื่อ​เขาได้​ยิน​และ​ได้​เห็น​แล้ว
เขาก็​ทรุด​ตัว​ลง​นมัส​การ​แทบ​เท้า​ทูต​สวรรค์​ที่​สำ​แดง​สิ่ง​เหล่า​นี้​แก่​เขานั้น
แต่​ทูตสวรรค์นั้น ​กล่าว​กับยอห์น ​ว่า
“อย่า​ทำ​แบบ​นี้ เรา​เป็น​ผู้​ร่วม​รับ​ใช้​เช่น​เดียว​กับ​ท่าน​และ​พวก​พี่​น้อง​ของ​ท่าน
ซึ่ง​เป็น​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ และ​พวก​ที่​ถือ​รัก​ษา​ถ้อย​คำ​ใน​หนัง​สือ​นี้
จง​นมัส​การ​พระ​เจ้า​เถิด”

แล้ว​ทูตสวรรค์นั้น ​กล่าว​กับยอห์น ​อีกว่า
“อย่า​ผนึก​ตรา​ปิด​คำ​พยา​กรณ์​ใน​หนัง​สือ​นี้ เพราะ​ว่า​ใกล้​จะ​ถึง​เวลา​นั้น​แล้ว
จง​ให้​คน​อธรรม​ประ​พฤติ​การ​อธรรม​ต่อ​ไป
จง​ให้​คน​โส​มม​ประ​พฤติ​การ​โส​มม​ต่อ​ไป
จง​ให้​คน​ชอบ​ธรรม​ทำ​การ​ชอบ​ธรรม​ต่อ​ไป​
และ​จง​ให้​คน​บริ​สุทธิ์​เป็น​คน​บริ​สุทธิ์​ต่อ​ไป”

ยอห์นได้บรรยายว่า พระเยซูตรัสว่า
“นี่​แน่ะ เรา​จะ​มา​ใน​เร็วๆ นี้ และ​จะ​นำ​บำ​เหน็จ​ของ​เรา​มา​ด้วย
เพื่อ​ตอบ​แทน​ตาม​การ​กระ​ทำ​ของ​แต่​ละ​คน
เรา​คือ​อัล​ฟา​และ​โอ​เม​กา เป็น​เบื้อง​ต้น​และ​เบื้อง​ปลาย เป็น​ปฐม​และ​อว​สาน”

ยอห์นได้หนุนใจและเตือนสติ ผู้อ่านว่า
“คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ชำระ​ล้าง​เสื้อ​ผ้า​ของ​ตน​ก็​เป็น​สุข
เพื่อ​ว่า​พวก​เขา​จะ​มี​สิทธิ์​ใน​ต้น​ไม้​แห่ง​ชีวิต
และ​เข้า​ไป​ใน​นคร​นั้น​โดย​ทาง​ประตู​ได้
ภาย​นอก​เป็น​ที่​ของ​พวก​สุนัข พวก​ใช้​เวท​มนตร์ พวก​ล่วง​ประ​เวณี
พวก​ฆาต​กร พวก​บูชา​รูป​เคารพ และ​พวก​ที่​รัก​และ​ประ​พฤติ​การ​หลอก​ลวง​ทุก​คน”

ยอห์นได้บรรยายว่า พระเยซูตรัสว่า
“เรา​คือ​เยซู​ผู้​ใช้​ทูต​สวรรค์​ของ​เรา​ไป​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​เหล่า​นี้​ต่อ​ท่าน​เพื่อ​คริสต​จักร​ทั้ง​หลาย
เรา​เป็น​ราก​เหง้า​และ​เชื้อ​สาย​ของ​ดา​วิด และ​เป็น​ดาว​ประ​จำ​รุ่ง​อัน​สุก​ใส”

ยอห์น ได้บบรรยายว่า พระ​วิญ​ญาณ​และ​เจ้า​สาว ​กล่าว​ว่า
“เชิญ​เสด็จ​มา​เถิด”
และ​ยอห์นล่าวว่า ให้​คน​ที่​ได้​ยิน​กล่าว​ด้วยว่า
“เชิญ​เสด็จ​มา​เถิด”
“คน​ที่​กระ​หาย​เชิญ​เข้า​มา ใคร​ที่​มี​ใจ​ปรา​รถ​นา จง​มา​รับ​น้ำ​แห่ง​ชีวิต​โดย​ไม่​ต้อง​เสีย​อะไร​เลย”

ยอห์น​เตือน​ทุก​คน​ ที่​ได้​ยิน​คำ​พยา​กรณ์​ใน​หนัง​สือ​นี้ ​ว่า
“ถ้า​ใคร​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ใด​เข้า​ไป​ใน​หนัง​สือ​นี้
พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​ภัย​พิบัติ​ที่​เขียน​ไว้​ใน​หนัง​สือ​เล่ม​นี้​แก่​คน​นั้น
ถ้า​ใคร​ตัด​ถ้อย​คำ​อะไร​ออก​จาก​หนังสือ​พยา​กรณ์​นี้
พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​ตัด​ส่วน​แบ่ง​ของ​เขา​ที่​มี​อยู่​ใน​ต้น​ไม้​แห่ง​ชีวิต​และ​ใน​นคร​บริ​สุทธิ์
ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​ไป​เสีย”

ยอห์น บรรยายว่า พระ​เยซู​ผู้​ทรง​เป็น​พยาน​ใน​เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้​ตรัส​ว่า
“เรา​จะ​มา​ใน​เร็วๆ นี้​แน่​นอน”

“อา​เมน พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เชิญ​เสด็จ​มา​เถิด”

พระคริสตธรรมคัมภีร์จบลงด้วยประโยค ที่ว่า
“ขอ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า จง​อยู่​กับ​ทุก​คนเถิด อา​เมน”

1.@ พระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาเต็มทีแล้ว
ในวันนั้น จะมีทั้งคนดีใจ และ คนที่เสียใจ
ให้เราระมัดระวังการดำเนินชีวิตในวันนี้ เพื่อเราจะชื่นชมยินดีในวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็กลับมา

คำคม

“ พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในเร็วๆนี้แน่นอน ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 21

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับฟ้า​สวรรค์​ใหม่​และ​แผ่น​ดิน​โลก​ใหม่ และนครของพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 21:1-27 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

หลังจากการ​พิพาก​ษา​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​ใหญ่​สีขาว แล้ว(บทที่ 20)

ก็มี​ฟ้า​สวรรค์​ใหม่​และ​แผ่น​ดิน​โลก​ใหม่ ปรากฏขึ้น
ฟ้า​สวรรค์​เดิม​และ​แผ่น​ดิน​โลก​เดิม​นั้น​หาย​ไป​แล้ว และ​ทะเล​ก็​ไม่​มี​อีก​ต่อ​ไป

​นคร​บริ​สุทธิ์ คือ​นคร​เย​รู​ซา​เล็ม​ใหม่​ ก็ลอย​ลง​มา​จาก​สวรรค์​และ​จาก​พระ​เจ้า
นคร​นี้​เตรียม​พร้อม​เหมือน​เจ้า​สาว​ที่​แต่ง​ตัว​ไว้​สำ​หรับ​สามี

แล้วมี​เสียง​ดัง​จาก​พระ​ที่​นั่ง​ว่า
“นี่​แน่ะ ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​เจ้า​อยู่​กับ​มนุษย์​แล้ว
และ​พระ​องค์​จะ​ประ​ทับ​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย
พวก​เขา​จะ​เป็น​ชน​ชาติ​ของ​พระ​องค์
พระ​เจ้า​เอง​จะ​สถิต​กับ​เขา และ​จะ​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เขา
พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เช็ด​น้ำ​ตา​ทุกๆ หยด​จาก​ตา​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย
และ​ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อ​ไป ความ​โศก​เศร้า การ​ร้อง​ไห้ และ​การ​เจ็บ​ปวด​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อ​ไป
เพราะ​ยุค​เดิม​นั้น​ผ่าน​ไป​แล้ว”

แล้วพระเจ้าทรงตรัสจากพระ​ที่​นั่ง ​ว่า
“นี่​แน่ะ เรา​สร้าง​ทุก​สิ่ง​ขึ้น​ใหม่”
“จง​เขียน​ลง​ไป​เถิด เพราะ​ว่า​คำ​เหล่า​นี้​เป็น​คำ​ที่​เชื่อ​ถือ​ได้​และ​สัตย์​จริง”

แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​ยอห์น ว่า
“สำ​เร็จ​แล้ว เรา​เป็น​อัล​ฟา​และ​โอ​เม​กา เป็น​ปฐม​และ​อวสาน
ใคร​ที่​กระ​หาย เรา​จะ​ให้​เขา​ดื่ม​จาก​บ่อ​น้ำพุ​แห่ง​ชีวิต​โดย​ไม่​ต้อง​เสีย​อะไร​เลย
คน​ที่​ชนะ​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​เหล่า​นี้​เป็น​มร​ดก
และ​เรา​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เขา
และ​เขา​จะ​เป็น​บุตร​ของ​เรา

แต่​
– พวก​ที่​ขี้​ขลาด
– พวก​ที่​ไม่​เชื่อ
– พวก​ที่​ประ​พฤติ​อย่าง​น่า​สะอิด​สะเอียน
– พวก​ฆาต​กร
– พวก​ล่วง​ประ​เวณี
– พวก​ใช้​เวท​มนตร์
– พวก​บูชา​รูป​เคารพ
– ทุก​คน​ที่​โก​หก​
จะได้รับมรดกของพวกเขา คือ ​ใน​บึง​ที่​ไฟ​และ​กำ​มะ​ถัน​กำ​ลัง​ลุก​ไหม้​อยู่ ซึ่ง​เป็น​ความ​ตาย​ครั้ง​ที่​สอง”

แล้ว​ทูต​สวรรค์​องค์​ 1 ​ใน​ 7 ​องค์​ที่​ถือ​ชาม​เจ็ด​ใบ​เต็ม​ด้วย​ภัย​พิบัติ​สุด​ท้าย​ 7 ​อย่าง​ นั้น
มา​และ​พูด​กับยอห์น ว่า
“มา​นี่​ซี เรา​จะ​ให้​ท่าน​ดู​เจ้า​สาว​ที่​เป็น​มเห​สี​ของ​พระ​เมษ​โป​ดก”

แล้ว​ท่าน​นำยอห์น ​โดย​พระ​วิญ​ญาณ​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​สูง​ใหญ่
และ​สำ​แดง​ให้​ข้าพ​เจ้า​เห็น​นคร​บริ​สุทธิ์ ​คือ​
เย​รู​ซา​เล็ม ซึ่ง​ลอย​ลง​มา​จาก​สวรรค์​และ​จาก​พระ​เจ้า
นครนั้น
– เต็ม​ไป​ด้วย​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า
– ใส​สว่าง​เหมือน​อย่าง​อัญ​มณี ​ใส​ดัง​แก้ว​ผลึก
– มี​กำ​แพง​สูง​ใหญ่
>>> ​มี​ฐาน​ศิลา​ 12 ​ฐาน
>>> บน​ฐาน​เหล่า​นั้น ​มี​ชื่อ ​อัคร​ทูต​ 12​ คน ​ของ​พระ​เยซูจารึกไว้
– มี​ประตู​ ทั้ง 4 ทิศ ทิศละ 3 ประตู รวมเป็น 12 ​ประตู
>>> มี​ทูต​สวรรค์ประจำประตูละ 1 ​องค์
>>> บน​ประตู​มี​ชื่อ​เผ่า​ของ​อิส​รา​เอล​ 12 ​เผ่า​จารึก​ไว้ ประตูละเผ่า (เหมือน อสค. 48:31-34)
>>> ทาง​ด้าน​ตะวัน​ออก​มี​สาม​ประตู ทาง​ด้าน​เหนือ​มี​สาม​ประตู ทาง​ด้าน​ใต้​มี​สาม​ประตู​และ​ทาง​ด้าน​ตะวัน​ตก​มี​สาม​ประตู

ทูต​สวรรค์​ที่พายอห์นมา​นั้น ​มี​ไม้​วัด​ที่​ทำ​ด้วย​ทอง​คำ
​เพื่อ​จะ​วัด​ตัว​นคร ประตู​และ​กำ​แพง​ของ​นคร​นั้น
– นคร​นั้น​เป็น​สี่​เหลี่ยม​จัตุรัส​กว้าง​ยาว​เท่า​กัน
– ทูตสวรรค์​วัด​นคร​นั้น​ด้วย​ไม้​วัด​ได้ 2,400 กม. ความ​ยาว ความ​กว้าง​และ​ความ​สูง​เท่า​กัน
– ​วัด​กำ​แพง​นคร​นั้น​ได้ 66 ม. ตาม​มาตรา​วัด​ของ​มนุษย์ ที่​ทูต​สวรรค์​ก็​ใช้

กำ​แพง​นคร​นั้น​สร้างขึ้น​ด้วย​อัญมณี
นคร​นั้น​สร้าง​ด้วย​ทอง​คำ​เนื้อ​บริ​สุทธิ์​เหมือน​แก้ว​ที่​ใส​สะอาด
ฐาน​ศิลา​ต่างๆ ของ​กำ​แพง​นคร​ ​ประ​ดับ​ด้วย​อัญ​มณี​ทุก​ชนิด ไม่ซ้ำกันในแต่ละฐาน
ประตู​ทั้ง 12 ​ประตู​ ​ทำ​ด้วย​ไข่มุก 12 เม็ด ประตู​ละ​เม็ด
​ถนน​ใน​นคร​นั้น​เป็น​ทอง​คำ​เนื้อ​บริ​สุทธิ์​เหมือน​อย่าง​แก้ว​โปร่ง​ใส
​ไม่​มี​พระ​วิหาร​ใน​นคร​นั้น เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​​เป็น​พระ​วิหาร​ใน​นคร​นั้น
นคร​นั้น​ไม่​จำ​เป็น​ต้อง​มี​แสง​จาก​ดวง​อา​ทิตย์​หรือ​ดวง​จันทร์
เพราะ​ว่า ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​เป็น​แสง​สว่าง​ของ​นคร​นั้น และ​พระ​เยซู​ทรง​เป็น​ประ​ทีป​ของ​นคร​นั้น
ประ​ชา​ชาติ​ต่างๆ จะ​เดิน​โดย​อา​ศัย​แสง​สว่าง​ของ​นคร​นั้น
​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย​ใน​แผ่น​ดิน​โลก​จะ​นำ​ศักดิ์​ศรี​ของ​ตน​เข้า​มา​ใน​นคร​นั้น
ประตู​ต่างๆ ของ​นคร​จะ​ไม่​ปิด​ใน​เวลา​กลาง​วัน
จะ​ไม่​มี​เวลา​กลาง​คืน​ใน​นั้น
คน​ทั้ง​หลาย​จะ​นำ​ศักดิ์​ศรี​และ​เกียรติ​ของ​ประ​ชา​ชาติ​ต่างๆ เข้า​มา
ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ที่​เป็น​มล​ทิน หรือ​คน​ใด​ที่​ประ​พฤติ​อย่าง​น่า​สะอิด​สะเอียน หรือ​ประ​พฤติ​การ​หลอก​ลวง​จะ​เข้า​ไป​ใน​นคร​นั้น​ได้
เฉพาะผู้​ที่​มี​ชื่อ​จด​ไว้​ใน​หนัง​สือ​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​เท่า​นั้น จึงจะเข้าไปในนครนั้นได้

1.@ ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆ จะมีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต และเขาจะเป็นผู้มีสิทธิอาศัยอยู่ในนครของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจ

ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆ ย่อมดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อเสมอ

คำคม

“ อีกไม่นานเราก็ได้ไปอยู่ในเมืองสวรรค์ชั่วนิรันดร์แล้ว อย่ามัวแต่ใส่ใจกับสิ่งชั่วคราวในโลกนี้ ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 20

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับยุคพันปีและการพิพากษา​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​ใหญ่​สีขาว

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 20:1-15 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

เมื่อ​สัตว์​ร้าย​​กับ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​เท็จ​ ถูก​โยน​ลง​ไป​ทั้ง​เป็น​ใน​บึง​ไฟ​ที่​ลุก​ไหม้​ด้วย​กำ​มะ​ถันแล้ว

ก็มี​ทูต​สวรรค์​องค์​หนึ่ง​ลง​มา​จาก​สวรรค์
– ​ถือ​ลูก​กุญ​แจ​ของ​บา​ดาล​ลึก
– ​ถือ​โซ่​เส้น​ใหญ่​ใน​มือ​
– ​จับ​มาร​ซา​ตาน แล้ว​มัด​มัน​ไว้ แล้ว​โยน​มัน​ลง​ไป​ใน​บา​ดาล​ลึก
– ใส่​กุญ​แจ​บาดาลลึกและ​ประ​ทับ​ตรา​ไว้
– เมื่อ​ครบ​ 1,000 ​ปี จะ​ต้อง​ปล่อย​มัน​ออก​มา​ชั่ว​ระยะ​เว​ลา​หนึ่ง

จากนั้นยอห์น​เห็น​บัล​ลังก์​หลาย​บัล​ลังก์ (วว. 3:21 คน​ที่​ชนะ ​จะ​ให้​เขา​นั่ง​กับ​พระเยซู​บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระอค์…)และ​ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​บน​นั้น​ได้​รับ​มอบ​อำ​นาจ​ใน​การ​พิพาก​ษา

มี​ดวง​วิญ​ญาณ​ของ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ถูก​ตัด​ศีรษะ
– เพราะ​การ​เป็น​พยาน​ถึง​พระ​เยซู
– เพราะ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า
– พวก​เขา​ไม่​ได้​บูชา​สัตว์​ร้าย​หรือ​รูป​ของ​มัน
– พวกเขา​ไม่​ได้​รับ​เครื่อง​หมาย​ของ​มัน​ไว้​ที่​หน้า​ผาก​หรือ​ที่​มือ​ของ​เขา
เขา​ทั้ง​หลาย​กลับ​มี​ชีวิต​ขึ้น​อีก​และ​ครอบ​ครอง​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์​เป็น​เวลา​ 1,000 ​ปี

การเป็นขึ้นมานี้ คือ​การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​ครั้ง​แรก
ใคร​ที่​มี​ส่วน​ใน​การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​ครั้ง​แรกนี้
– จะได้รับพระพร
– จะรับการชำระให้บริสุทธิ์
– ความ​ตาย​ครั้ง​ที่​ 2 ​จะ​ไม่​มี​อำ​นาจ​เหนือ​เขา​เลย
– จะ​เป็น​ปุโร​หิต​ของ​พระ​เจ้า​และ​ของ​พระ​คริสต์
– ​จะ​ครอบ​ครอง​ร่วม​กับ​พระ​องค์​ 1,000 ​ปี
ส่วน​คน​อื่นๆ ที่​ตาย​ไป​แล้ว​ (น่าจะหมายถึง คนชั่วร้ายที่ตาย แต่ไม่ได้หมายถึงธรรมิกชนที่ตายไปก่อนหน้านี้ เพราะ 1ธส. 4:16-17 กล่าวว่า “… ​ทุก​คน​ที่​ตาย​แล้ว​ใน​พระ​คริสต์​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ก่อน หลัง​จาก​นั้น​พระเจ้า​จะ​ทรง​รับ​พวก​เรา​ซึ่ง​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ขึ้น​ไป​ใน​เมฆ​พร้อม​กับ​คน​เหล่า​นั้น …” จึงดูเหมือนว่าธรรมิกชนจะเป็นขึ้นมาพร้อมกัน ในวันเดียวกัน)

คนอื่นๆเหล่านั้นไม่​ได้​กลับ​มี​ชีวิต​ขึ้น​อีก​จน​กว่า​จะ​ครบ​ 1,000 ​ปี

เมื่อ​ครบ​ 1,000 ​ปีแล้ว
– ซา​ตาน​จะ​ถูก​ปล่อย​ออก​จาก​คุก​ที่​ขัง​มัน
– ซาตาน​จะ​ออก​ไป​ล่อ​ลวง​ประ​ชา​ชาติ​ต่างๆ
>>>>> จำนวนมากอย่าง​เม็ด​ทราย​ที่​ทะเล
>>>>> มาจากทั้ง​ 4 ​ทิศ​ของ​แผ่น​ดิน​โลก คือ​โกก​และ​มา​โกก
>>>>> มา​ชุม​นุม​กัน​เพื่อ​เข้า​สู่​สง​คราม
>>>>> มาล้อม​กอง​ทัพ​ของ​พวก​ธรร​มิก​ชน
>>>>> มาล้อมเยรูซาเล็ม​ไว้
แต่​ไฟ​ลง​มา​จาก​สวรรค์​เผา​ผลาญ​คน​เหล่า​นั้น

ส่วน​มาร​ที่​ล่อ​ลวง​คนเหล่านั้น ​ก็​ถูก​โยน​ลง​ไป​ใน​บึง​ไฟ​และ​กำ​มะ​ถัน
ที่​ซึ่ง​สัตว์​ร้าย​และ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​เท็จ​อยู่​นั้น (วว. 19:20)
และ​พวก​มัน​จะ​ถูก​ทร​มาน​ ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์

แล้ว​ยอห์นก็เห็น​พระเจ้าประทับบนพระ​ที่​นั่ง​ใหญ่​สีขาว
แผ่น​ดิน​โลก​และ​ฟ้า​สวรรค์​ก็​หาย​ไป​ จาก​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์ และ​ไม่​มี​ใคร​พบ​เห็น​​พวก​มัน​อีก​เลย
​บรร​ดา​คน​ตาย ทั้ง​คน​ใหญ่​โต​และ​คน​เล็ก​น้อย ​ยืน​อยู่​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​นั้น
ทะเล​ ก็​ส่ง​คืน​คน​ตาย​ที่​อยู่​ใน​ทะเล
ความ​ตาย​และ​แดน​คนตาย​ ก็​ส่ง​คืน​คน​ตาย​ที่​อยู่​ใน​นั้น

แล้ว​หนัง​สือ​ต่างๆ ก็​ถูก​เปิด​ออก
แต่​ละ​คน​ก็​ถูก​พิพาก​ษา​ตาม​การ​กระ​ทำ​ของ​ตน ที่​เขียน​ไว้​ใน​หนัง​สือ​เหล่า​นั้น

แล้ว​ความ​ตาย​และ​แดน​คนตาย​ ก็​ถูก​โยน​ลง​ไป​ใน​บึง​ไฟ
บึง​ไฟ​นี่​แหละ​คือ​ความ​ตาย​ครั้ง​ที่​สอง

และ​หนัง​สือ​อีก​เล่ม​หนึ่ง​ก็​ถูก​เปิด​ออก​ด้วย คือ​หนัง​สือ​แห่ง​ชีวิต
และ​ถ้า​พบ​ว่า​ใคร​ไม่​มี​ชื่อ​จด​ไว้​ใน​หนัง​สือ​แห่ง​ชีวิต
เขา​ก็​จะ​ถูก​โยน​ลง​ไป​ใน​บึง​ไฟ

1.@ คนที่เชื่อวางใจในพระเยซู จะเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งแรก เพื่อเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ร่วมกับพระองค์
คนที่ไม่เชื่อวางใจในพระเยซู จะฟื้นจากความตายในเวลาต่อมา แล้วเข้าสู่การพิพากษาตามการกระทำของตน
และใครที่เคยทำบาป จะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรก เป็นความตายครั้งที่ 2 ตายชั่วนิรันดร์

คำคม

“ บึงไฟนรก แท้จริงไม่ได้เตรียมไว้สำหรับมนุษย์ แต่สำหรับซาตาน และพรรคพวกของมัน
อย่าไปสมัครเป็นพวกของมัน ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 19

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ เพื่อปราบสัตว์ร้ายและพรรคพวกของมัน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 19:1-21  ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

เมื่อยอห์นได้ยินคำพยากรณ์ถึงการล่มสลายของมหานครบาบิโลนแล้ว (บทที่ 18)

แล้ว​มี​เสียง​เหมือน​กับ​เสียง​ของ​มหา​ชน​ที่​ดัง​สนั่น​อยู่​ใน​สวรรค์ กล่าว​ว่า
“ฮา​เล​ลู​ยา ความ​รอด พระ​สิริ และ​ฤทธา​นุ​ภาพ​เป็น​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา
เพราะ​การ​พิ​พาก​ษา​ของ​พระ​องค์​เที่ยง​ตรง​และ​ยุติ​ธรรม
พระ​องค์​ทรง​พิพาก​ษา​หญิง​แพศ​ยา​ตัว​เอ้
ผู้​ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​โลก​เสื่อม​ทราม​ด้วย​การ​ล่วง​ประ​เวณี​ของ​นาง
และ​พระ​องค์​ทรง​แก้​แค้น​หญิง​คน​นั้น ใน​เรื่อง​โล​หิต​ของ​บรรดา​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์”

คน​เหล่า​นั้น​ร้อง​อีก ​เป็น​ครั้ง​ที่​ 2 ​ว่า
“ฮา​เล​ลู​ยา ควัน​ไฟ​ของ​นคร​นั้น​พลุ่ง​ขึ้น​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์”

แล้ว​พวก​ผู้​อา​วุโส​ทั้ง​ 24 ​คน​กับ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​ 4 (วว.4:4-6) ก็​ทรุด​ตัว​ลง​นมัส​การ​พระ​เจ้า​
​ร้อง​ว่า “อา​เมน ฮา​เล​ลู​ยา”

แล้ว​มี​เสียง​ออก​มา​จาก​พระ​ที่​นั่ง​ว่า
“ผู้​รับ​ใช้​ทุก​คน​ของ​พระ​เจ้า และ​บรร​ดา​คน​ที่​เกรง​กลัว​พระ​องค์ ทั้ง​คน​เล็ก​น้อย​และ​คน​ใหญ่​โต
จง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ของ​เรา”

แล้ว​ก็มี​เสียง​เหมือน​อย่าง​เสียง​มหา​ชน เหมือน​​เสียง​น้ำ​มาก​หลาย และ​เหมือน​เสียง​ฟ้าร้อง​กึก​ก้อง​ ว่า
“ฮา​เล​ลู​ยา เพราะ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ครอบ​ครอง​อยู่
คือ​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ผู้​ทรง​ฤท​ธา​นุภาพ​สูง​สุด
ขอ​ให้​เรา​ยินดี​และ​เปรม​ปรีดิ์ และ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​องค์
เพราะ​งาน​อภิ​เษก​สม​รส​ของ​พระ​เมษ​โป​ดก​มา​ถึง​แล้ว
และ​เจ้า​สาว​ของ​พระ​องค์​ก็​เตรียม​ตัว​พร้อม​แล้ว
และ​โปรด​ให้​เจ้า​สาว​สวม​ใส่ ผ้า​ป่าน​เนื้อ​ละเอียด มัน​ระยับ​และ​สะอาด
เพราะ​ว่า​ผ้า​ป่าน​เนื้อ​ละเอียด​นั้น​คือ​การ​ประ​พฤติ​อัน​ชอบ​ธรรม​ของ​ธรร​มิก​ชน”

แล้ว​ทูต​สวรรค์​องค์​นั้น (​วว. 17:1) ก็บอกยอห์น​ ว่า
“จง​เขียน​ลง​ไป​ว่า ความ​สุข​มี​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ได้​รับ​เชิญ​มา​ใน​งาน​เลี้ยง​อภิ​เษก​สม​รส​ของ​พระ​เมษ​โป​ดก”
และบอก​อีก​ว่า
“ถ้อย​คำ​เหล่า​นี้​เป็น​คำ​ที่​สัตย์​จริงของ​พระ​เจ้า”

แล้ว​ยอห์นก็​ทรุด​ตัว​ลง​แทบ​เท้า​ของ​ท่าน​ เพื่อ​จะ​นมัส​การ​ท่าน
แต่​ท่าน​กล่าว​กับ​ข้าพ​เจ้า​ว่า
“อย่า​ทำ​แบบ​นี้ เรา​เป็น​ผู้​ร่วม​รับ​ใช้​เช่น​เดียว​กับ​ท่าน​
และ​พี่​น้อง​ของ​ท่าน​ที่​ยึด​ถือ​คำ​พยาน​ของ​พระ​เยซู จง​นมัส​การ​พระ​เจ้า​เถิด”

แล้ว​สวรรค์​ก็เปิด​ออก และ พระเยซูทรงทรงม้า​สี​ขาว ออกมา
– พระองค์ทรงเป็น ผู้ทรงซื่อ​สัตย์​และ​สัตย์​จริง
– พระองค์​ทรง​พิ​พาก​ษา​และ​ทรง​ต่อ​สู้​ ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม
– พระ​เนตร ​เหมือน​เปลว​ไฟ
– บน​พระ​เศียร ​มี​มง​กุฎ​หลาย​อัน
– ทรง​มี​พระ​นาม​จา​รึก​ไว้​ซึ่ง​ไม่​มี​ใคร​รู้​จัก​เลย​นอก​จาก​พระ​องค์​เอง
– ทรง​ฉลอง​พระ​องค์​ที่​ได้​จุ่ม​ใน​เลือด
– ​พระ​นาม​ที่​เรียก​พระ​องค์ ​คือ “พระ​วาทะ​ของ​พระ​เจ้า”
– มี​พระ​แสง​คม​กริบ​ออก​มา​จาก​พระ​โอษฐ์ เพื่อ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ใช้​มัน​ฟาด​ฟัน​ประ​ชา​ชาติ​ต่างๆ
– ​จะ​ทรง​ครอบ​ครองประ​ชา​ชาติ​ต่างๆ​ด้วย​คทา​เหล็ก
– จะ​ทรง​ย่ำ​บ่อ​ย่ำ​องุ่น​แห่ง​พระ​พิโรธ​รุน​แรง​ของ​พระ​เจ้า​
– ​ทรง​มี​พระ​นาม​จา​รึก​ที่​เสื้อ และ​ที่​โคนขา ​ว่า “กษัตริย์​เหนือ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย​และ​เจ้า​นาย​เหนือ​เจ้า​นาย​ทั้ง​หลาย”

กอง​ทัพ​ทั้ง​หลาย​ใน​สวรรค์
– ขี่​ม้า​ขาว​ตาม​เสด็จ​พระ​องค์​ไป
– ​นุ่ง​ห่ม​ผ้า​ป่าน​เนื้อ​ละเอียด
– สี​ขาว​สะอาด

แล้วมี​ทูต​สวรรค์​องค์​หนึ่ง​ ยืน​อยู่​บน​ดวง​อา​ทิตย์ ​
ร้อง​ประ​กาศ​เสียง​ดัง​แก่​นก​ทั้ง​หมด​ที่​บิน​อยู่​ใน​ท้อง​ฟ้า​ว่า
“มา​เถิด มา​ชุมนุม​กัน​ใน​งาน​เลี้ยง​ใหญ่​ของ​พระ​เจ้า
เพื่อ​จะ​กิน​เนื้อ​กษัตริย์ เนื้อ​นาย​ทหาร เนื้อ​คน​ที่​มี​กำ​ลัง​มาก
เนื้อ​ม้า เนื้อ​ของ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​นั่ง​บน​หลัง​ของ​มัน
และ​เนื้อ​ของ​ทุก​คน ทั้ง​คน​ที่เป็น​เสรี​ชน​และ​เป็น​ทาส
ทั้ง​คน​เล็ก​น้อย​และ​คน​ใหญ่​โต”

แล้ว​สัตว์​ร้าย และ​บรรดา​กษัตริย์​บน​แผ่น​ดิน​โลก พร้อม​ทั้ง​กอง​ทัพ​ของ​กษัตริย์​เหล่า​นั้น
มา​ชุม​นุม​กัน​เพื่อ​ทำ​สง​คราม​กับพระเยซู และ​กับ​กอง​ทัพ​ของ​พระ​องค์

แต่​สัตว์​ร้าย​นั้น​ถูก​จับ​พร้อม​กับ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​เท็จ​ ที่ใช้​หมาย​สำ​คัญ​​ล่อ​ลวง​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ได้​รับ​เครื่อง​หมาย​ของ​สัตว์​ร้าย และ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​บูชา​รูป​ของ​มัน
ทั้ง​สอง​ถูก​โยน​ลง​ไป​ทั้ง​เป็น​ใน​บึง​ไฟ​ที่​ลุก​ไหม้​ด้วย​กำ​มะ​ถัน

แล้ว​คน​ที่​เหลือ​อยู่​ก็​ถูก​ฆ่า​ด้วย​พระ​แสง​ที่​ออก​มา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระเยซู
และ​นก​ทั้ง​หมด​ก็​อิ่ม​ด้วย​เนื้อ​ของ​คน​เหล่า​นั้น

1.@ ​เรื่องข่าวประเสริฐเป็น​หัว​ใจ​ของ​การ​เผย​พระวจนะทั้งหมด และของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ให้เรายึดมั่นในข่าวประเสริฐไว้ให้มั่น เพื่อว่าเมื่อการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์มาถึง
วันนั้นจะเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับเรา ไม่ใช่วันที่สุดแสนสะพรึงกลัว

คำคม

“ เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา วันนั้นเราจะอยู่ฝ่ายไหน ขึ้นอยู่กับการเลือกของเราในวันนี้ ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 18

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับคำพยากรณ์ถึงการล่มสลายของมหานครบาบิโลน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 18:1-24 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

เมื่อทูตสวรรค์องค์หนึ่ง ได้บอกยอห์น ถึงการพิพากษาที่จะมาถึงหญิงแพศยา ซึ่งหมายถึงนครใหญ่ (บทที่ 17) แล้ว

จาก​นี้​ มี​ทูตสวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง ลง​มา​จาก​สวรรค์​
– มี​อำนาจ​ใหญ่​ยิ่ง
– ​รัศมี​ของ​ท่าน​ได้​ทำ​ให้​แผ่นดิน​โลก​สว่าง​
– ได้​ร้อง​ประกาศ​ด้วย​เสียง​กึกก้อง​ว่า
“บาบิโลน​มหา​นคร ​ล่ม​จม​แล้ว ล่ม​จม​แล้ว​
>>>> กลาย​เป็น​ที่​อาศัย​ของ​ผี​ปีศาจ
>>>> เป็น​ที่​สิง​อยู่​ของ​ผี​โสโครก​ทุก​อย่าง
>>>> ​เป็น​ที่​อาศัย​ของ​นก​ทุก​อย่าง​ที่​ไม่​สะอาด​และ​น่า​เกลียด
เพราะ​ว่า​
>>>> ประชาชาติ​ทั้ง​ปวง​ได้​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​แห่ง​ความ​กำหนัด ใน​การ​ล่วง​ประเวณี​ของ​นคร​นั้น
>>>> ​บรรดา​กษัตริย์​บน​แผ่นดิน​โลก​ได้​ล่วง​ประเวณี​กับ​นคร​นั้น
>>>> พ่อค้า​ทั้ง​หลาย​แห่ง​แผ่นดิน​โลก​ก็​ได้​มั่ง​มี​ขึ้น ด้วย​ทรัพย์​ฟุ่มเฟือย​ของ​นคร​นั้น”

แล้วมีอีก​เสียง​หนึ่ง​ประกาศ​มา​จาก​สวรรค์​ว่า
“ดูก่อน ชน​ชาติ​ของ​เรา จง​ออกมา​จาก​นคร​นั้น​เถิด
>>>> เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​การ​บาป​ของ​นคร​นั้น
>>>> ​เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​ต้อง​รับ​ภัย​พิบัติ​ที่​จะ​เกิด​แก่​นคร​นั้น
เพราะ​ว่า​
>>>> บาป​ของ​นคร​นั้น​กอง​สูงขึ้น​ถึง​สวรรค์​แล้ว​
>>>> พระ​เจ้า​ได้​ทรง​จำ​การ​ทุจริต​แห่ง​นคร​นั้น​ได้
>>>> นคร​นั้นกำลังจะได้รับผล​อย่างที่เมืองนั้นกระทำต่อผู้อื่น
>>>> นครนั้นกำลังจะได้รับการตอบแทนการกระทำเป็น 2 ​เท่า
>>>> นคร​นั้น​กำลังจะได้รับ​การ​ทรมาน และ​ความ​ระทม​ทุกข์​มาก​เท่ากับความเย่อหยิ่ง​จองหอง​และ​การเสเพลของพวกเขา
>>>> นครนั้นกำลังจะได้รับถ้วยแห่งพระพิโรธ​เป็น​ 2 ​เท่า
>>>> ภัย​พิบัติ​ต่างๆ ของ​นคร​นั้น​จะ​เกิดขึ้น​ใน​วัน​เดียว เพราะนคร​นั้น​ทะนง​ใจ​ว่า
>>>>>>>>> ‘เรา​ดำรง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ราชินี ไม่ใช่​หญิง​ม่าย
>>>>>>>>> เรา​จะ​ไม่​ประสบ​ความ​ระทม​ทุกข์​เลย’
>>>> นครนั้นจะพบกับ ​โรค​ระบาด ความ​ระทม​ทุกข์ การ​กันดาร​อาหาร
>>>> ​ไฟ​จะ​เผา​นคร​นั้น​ให้​พินาศ​หมด​สิ้น ”

เสียงที่​มา​จาก​สวรรค์ ประกาศต่อไป ​ว่า
“บรรดา​กษัตริย์​แห่ง​แผ่นดิน​โลก ที่​ได้​ล่วง​ประเวณี​กับ​นคร​นั้น​และ​ได้​เสเพล​ร่วมกัน​นั้น
เมื่อ​ได้​เห็น​ควัน​ไฟ​ที่​ไหม้​นคร​นั้น​ก็​จะ​พิลาป​ร่ำ​ไห้​คร่ำ​ครวญ​
พวก​กษัตริย์​จะ​ยืน​อยู่​แต่​ห่างๆ เพราะ​กลัว​ภัย​แห่ง​การ​ทรมาน​ของ​นคร​นั้น
และ​จะ​กล่าว​ว่า
>>>> “วิบัติ​แล้ว​ วิบัติ​แล้ว​บาบิโลน​มหา​นคร​ที่​ยิ่งใหญ่
>>>> เจ้า​ได้รับ​การ​พิพากษา​โทษ​ให้​พินาศ​ไป​ภาย​ใน​ชั่วโมง​เดียว​เท่านั้น” “

เสียงที่​มา​จาก​สวรรค์ ประกาศต่อไป ​ว่า
“บรรดา​พ่อค้า​ใน​แผ่นดิน​โลก​จะ​ร่ำ​ไห้​คร่ำ​ครวญ​เพราะ​นคร​นั้น
เพราะ​ว่า​ไม่​มี​ใคร​ซื้อ​สินค้า​ของ​เขา​อีก​ต่อไป​แล้ว​
สินค้า​เหล่า​นั้น​คือ
ทองคำ เงิน เพชร​พลอย​ต่างๆ ไข่มุก ผ้า​ป่าน​เนื้อ​ละเอียด ผ้า​สี​ม่วง ผ้า​ไหม ผ้า​สี​แดง​เข้ม ไม้​หอม​ทุก​ชนิด เครื่อง​ที่​ทำ​ด้วย​งา เครื่อง​ไม้​ที่​มี​ราคา​มาก เครื่อง​ทอง​สัมฤทธิ์ เครื่อง​เหล็ก เครื่อง​ศิลา​ลาย​ อบเชย เครื่องเทศ เครื่อง​หอม มดยอบ กำยาน เหล้า​องุ่น น้ำ​มัน ยอด​แป้ง ข้าว​สาลี โค แกะ ม้า รถ​รบ และ​ทาส และ​ชีวิต​มนุษย์”

เสียงที่​มา​จาก​สวรรค์ ประกาศต่อนครนั้น ​ว่า
“ผล​ซึ่ง​จิต​ของ​เจ้า​กระหาย​ใคร่​ได้​นั้น​ก็​ล่วง​พ้น​ไป​จาก​เจ้า​แล้ว​
สิ่ง​สารพัด​อัน​วิเศษ​ยิ่ง​และ​หรูหรา​ก็​พินาศ​ไป​จาก​เจ้า​แล้ว
และ​เจ้า​จะ​ไม่ได้​พบ​อีก​เลย”

เสียงที่​มา​จาก​สวรรค์ ประกาศต่อไป ​ว่า
“บรรดา​พ่อค้า​ที่​ได้​ขาย​สิ่งของ​เหล่า​นั้น จน​เป็น​คน​มั่ง​มี​เพราะ​นคร​บาบิโลน​นั้น
จะ​ยืน​อยู่​แต่​ไกล เพราะ​กลัว​ภัย​จาก​การ​ทรมาน​ของ​นคร​นั้น
พวก​เขา​จะ​ร้องไห้​คร่ำ​ครวญ​ด้วย​เสียง​ดัง ว่า
>>>> “วิบัติ​แล้ว วิบัติ​แล้ว​มหา​นคร​นั้น ที่​ได้​นุ่ง​ห่ม​ผ้า​ป่าน​เนื้อ​ละเอียด ผ้า​สี​ม่วง​และ​ผ้า​สี​แดง​เข้ม
>>>> ที่​ได้​ประดับ​ด้วย​ทองคำ เพชร​พลอย​ต่างๆ และ​ไข่มุก​นั้น
>>>> เพียง​ใน​ชั่วโมง​เดียว ทรัพย์​สมบัติ​เหล่า​นั้น​ก็​พินาศ​สูญ​ไป​สิ้น” “

เสียงที่​มา​จาก​สวรรค์ ประกาศต่อไป อีก​ว่า
“และ​นาย​เรือ​ทุก​คน คน​ที่​โดยสาร​เรือ พวก​ลูกเรือ และ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​มี​อาชีพ​ทาง​ทะเล​
ก็​ได้​ยืน​อยู่​แต่​ห่างๆ
และ​เมื่อ​คน​เหล่า​นั้น​ได้​เห็น​ควัน​ไฟ​ที่​ไหม้​นคร​นั้น​ก็​ร้อง​​​ว่า
>>>> “นคร​ใด​เล่า​จะ​เป็น​เหมือน​มหา​นคร​นี้”
และ​เขา​ทั้ง​หลาย​ก็​โปรย​ผง​คลี​ลง​บน​ศีรษะ​ของ​ตน ส่ง​เสียง​ร้อง​ไห้​โศก​เศร้า กล่าว​ว่า
>>>> “วิบัติ​แล้ว วิบัติ​แล้ว​มหา​นคร​นี้ อัน​เป็น​ที่​ซึ่ง​คน​ทั้ง​ปวง
>>>> ที่​มี​เรือ​กำปั่น​เดิน​ทะเล ได้​เป็น​คน​มั่ง​มี​ขึ้น​ด้วย​ทรัพย์​สมบัติ​ของ​นคร​นั้น
>>>> ภาย​ใน​ชั่วโมง​เดียว​นคร​นั้น​ก็​เป็น​ที่​ร้าง​เปล่า” “

เสียงที่​มา​จาก​สวรรค์ ประกาศ ว่า
“แน่ะ​เมือง​สวรรค์ บรรดา​ธรรมิก​ชน อัครทูต​และ​พวก​ผู้เผย​พระ​วจนะ​ทั้ง​หลาย
จง​ร่า​เริง​ยินดี​เพราะ​นคร​นั้น​เถิด
เพราะ​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​พิพากษา​ลงโทษ​นคร​นั้น​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​แล้ว​”

แล้ว​ทูตสวรรค์​องค์​หนึ่ง​ที่​มี​ฤทธิ์​มาก ​
ก็​ได้​ยก​หิน​ก้อน​หนึ่ง​เหมือน​หิน​โม่​ใหญ่​ทุ่ม​ลง​ไป​ใน​ทะเล​แล้ว​ว่า
“บาบิโลน​มหา​นคร​นั้น​จะ​ถูก​ทุ่ม​ลง​โดย​แรง​อย่าง​นี้​แหละ
และ​จะ​ไม่​มี​ใคร​เห็น​นคร​นั้น​อีก​ต่อไป​เลย
และ​จะ​ไม่​มี​ใคร​ได้​ยิน​เสียง​นัก​ดีด​พิณ นักเล่น​มโหรี นัก​เป่า​ขลุ่ย และ​นัก​เป่า​แตร​ใน​เจ้า​อีก​ต่อไป
และ​ใน​เจ้า​จะ​ไม่​มี​ช่าง​ใน​วิชา​ช่าง​ต่างๆ อีก​ต่อไป
และ​จะ​ไม่​มี​ใคร​ได้​ยิน​เสียง​โม่​แป้ง​ใน​เจ้า​อีก​ต่อไป
และ​ใน​เจ้า​จะ​ไม่​มี​แสง​ประทีป​ส่อง​สว่าง​อีก​ต่อไป
และ​จะ​ไม่​มี​ใคร​ได้​ยิน​เสียง​เจ้าบ่าว​เจ้าสาว​ใน​เจ้า​อีก​ต่อไป
เพราะ​ว่า​บรรดา​พ่อค้า​ของ​เจ้า​ได้​เป็น​คน​ใหญ่โต​แห่ง​แผ่นดิน​โลก​แล้ว​
และ​วิทยาคม​ของ​เจ้า​ได้​ล่อลวง​บรรดา​ประชาชาติ​ให้​ลุ่ม​หลง
และ​ใน​นคร​นั้น​เขา​ได้​พบ​โลหิต​ของ​ผู้เผย​พระ​วจนะ​และ​พวก​ธรรมิก​ชน
และ​บรรดา​คน​ที่​ถูก​ฆ่า​บน​แผ่นดิน​โลก”

1.@ สิ่งยั่วยวนแห่งโลกนี้ กำลังจะพินาศไป และคนที่สิ่งไล่ติดตามพวกมัน ก็กำลังจะพินาศด้วย
ขอให้เรารู้ตัว เพราะพระคำของพระเจ้าได้เตือนเราไว้แล้ว อย่าไล่จับสิ่งที่กำลังจะพินาศ
แต่จงยึดสิ่งที่ถาวรนิรันดร์เอาไว้ให้มั่น

คำคม

“ คนที่หัวเราะเพราะบาปในวันนี้ จะร้องไห้ในวันพิพากษา ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 17

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับ การ​ลงโทษ​หญิง​แพศยา​ ซึ่งหมายถึง บาบิโลน นคร​ใหญ่ ที่​มี​อำนาจ​เหนือ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 17:1-18 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

เมื่อทูตสวรรค์ทั้ง 7 ได้เทขันแห่งพระพระโรธของพระเจ้า ลงบนโลกแล้ว(บทที่ 16)

ทูตสวรรค์​องค์​หนึ่ง​ใน​ 7 องค์​ที่​ถือ​ขัน​นั้น มา​หา​ยอห์น แล้วพูด​ว่า
“เชิญ​มา​นี่​เถิด ข้าพเจ้า​จะ​ให้​ท่าน​ดู​
การ​พิพากษา​ลงโทษ​หญิง​แพศยา​คน​สำคัญ​ที่​นั่ง​อยู่​บน​น้ำ​มาก​หลาย
คือ​หญิง​ที่​บรรดา​กษัตริย์​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ได้​ล่วง​ประเวณี​ด้วย
และ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​ใน​แผ่นดิน​โลก ​
ก็​ได้​มัว​เมา​ด้วย​เหล้า​องุ่น​แห่ง​การ​ล่วง​ประเวณี​กับ​หญิง​นั้น”

แล้วทูตสวรรค์​องค์​นั้น ก็ได้​นำ​ยอห์น​เข้า​ไป​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร​โดย​พระ​วิญญาณ
ที่นั่นมี​ผู้หญิง​คน​หนึ่ง นั่ง​อยู่​บน​สัตว์​ร้าย​สี​แดง​เข้ม​ตัว​หนึ่ง ซึ่ง
– ​มี​ชื่อ​หลาย​ชื่อ เป็น​คำ​หมิ่น​ประมาท​เต็ม​ไป​ทั้งตัว
– ​มี​เจ็ด​หัว​
– มีสิบ​เขา

หญิงแพศยา​นั้น​
– นุ่ง​ห่ม​ด้วย​ผ้า​สี​ม่วง​และ​สี​แดง​เข้ม
– ประดับ​ด้วย​เครื่อง​ทองคำ เพชร​พลอย​ต่างๆ และ​ไข่มุก
– ถือ​ถ้วย​ทองคำที่​เต็ม​ด้วย​สิ่ง​น่า​สะอิดสะเอียน และ​ของ​โสโครก​แห่ง​การ​ล่วง​ประเวณี​ของ​ตน​
– ​หน้าผาก​ เขียน​ชื่อ​ที่​แฝง​ความ​หมาย​ไว้​ว่า
>>>> บาบิโลน​มหา​นคร
>>>> แม่​ของ​หญิง​แพศยา​ทั้ง​หลาย
>>>> ​แม่​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ที่​น่า​สะอิดสะเอียน แห่ง​แผ่นดิน​โลก​
– เมา​มาย​ด้วย​โลหิต​ของ​พวก​ธรรมิก​ชน
– เมามายด้วย​โลหิต​ของ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​พลี​ชีพ เพื่อ​เป็น​พยาน​ของ​พระ​เยซู
– นั่งอยู่บนน้ำมากหลาย

เมื่อ​ยอห์นกำลัง​อัศจรรย์​ใจ​ยิ่ง​นัก​ เกี่ยวกับหญิงนั้น
ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​จึง​ถามยอห์น ว่า
“เหตุ​ไฉน​ท่าน​จึง​อัศจรรย์​ใจ ข้าพเจ้า​จะ​บอก​ให้​ท่าน​รู้​ความ​หมาย​ที่​แฝง​อยู่​ของ​หญิง​นั้น
และ​ของ​สัตว์​ร้าย​ที่​เป็น​พาหนะ​ของ​หญิง​นั้น​…”

ทูตสวรรค์องค์นั้นอธิบาย เกี่ยวกับสัตว์​ร้าย​นั้น(เหมือน วว. 13:1) ว่า
– มัน​เป็นอยู่​ใน​กาล​ก่อน แต่​บัดนี้​มิได้​เป็น และ​มัน​จวน​จะ​ขึ้น​มา​จาก​บาดาล เพื่อ​ไปสู่​ความ​พินาศ​
– ​คนที่​ไม่​มี​ชื่อ​จด​ไว้​ใน​หนังสือ​แห่ง​ชีวิต จะ​ประหลาด​ใจ เมื่อ​เขา​เห็นมัน
– หัว​ทั้ง 7 ของมัน ​คือ​ เนิน​เขา​ 7 ยอด​ที่​หญิง​นั้น​นั่ง​อยู่​ (นางนั่งอยู่บนสัตว์ร้าย)
ซึ่งเนินเขา ทั้ง 7 นี้ หมายถึง ​กษัตริย์​ 7 ​องค์ ซึ่ง
>>>> 5 ​องค์​ ได้​ล่วง​ไป​แล้ว
>>>> 1 องค์ ​กำลัง​เป็นอยู่
>>>> 1​องค์ ​ยัง​ไม่ได้​เป็น​ขึ้น และ​เมื่อ​เป็น​ขึ้น​มา​แล้ว​จะต้อง​ดำรง​อยู่​ชั่ว​ขณะหนึ่ง​
>>>>>>>> แต่จะมี องค์ที่ 8 ด้วย คือ สัตว์​ร้าย​​นั้นเอง แต่องค์ที่ 8 นี้​ก็​ยัง​เป็น​ องค์ 1 ​ใน​ 7 ​องค์​นั้นด้วย(น่าจะหมายถึง องค์ที่ 8 มีลักษณะเหมือน 1 ใน 7 องค์นั้น) และ​สุดท้ายแล้วมันจะ​ไปสู่​ความ​พินาศ​
– เขา​ทั้ง 10 ​เขา​ของมัน คือ​กษัตริย์ 10 ​องค์ ที่​ยัง​ไม่ได้​เสวย​ราช​สมบัติ แต่​จะ​รับ​อำนาจ​อย่าง​กษัตริย์​ด้วย​กัน​กับ​สัตว์​ร้าย​นั้น​ 1 ชั่วโมง​ ซึ่งกษัตริย์เหล่านั้น
>>>> จะมี​น้ำ​พระ​ทัย​อย่าง​เดียว​กัน และจะ​ทรง​มอบ​ฤทธิ์​และ​อำนาจ​ของ​ตน​ไว้​แก่​สัตว์​ร้าย​นั้น​
>>>> ​จะ​กระทำ​สงคราม​กับ​พระ​เยซู แต่ก็จะพ่ายแพ้พระองค์
>>>> จะพ่ายแพ้ผู้​ที่​อยู่​กับ​พระ​องค์ด้วย คือ​ คนเหล่านั้นผู้สัตย์ซื่อ ที่พระเจ้าทรง​เรียก​และ​ทรง​เลือก​ไว้

​ทูตสวรรค์​องค์นั้น อธิบายต่อว่า
น้ำ​มาก​หลาย​ที่หญิง​แพศยา​นั่ง​อยู่​นั้น ​​คือ ​ชน​ชาติ​มวลชน​ประชาชาติ และ​ภาษา​ต่างๆ
​ผู้หญิง​แพศยา​นั้น ​คือ​นคร​ใหญ่ ที่​มี​อำนาจ​เหนือ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก

​พระ​เจ้า​จะทรง​ดล​ใจเขาทั้ง​ 10 ​เขา​ (กษัตริย์ทั้ง 10 องค์) ให้​มี​ความ​คิด​อย่าง​เดียว​กัน และ​มอบ​อาณาจักร​ของ​พวกเขา​ให้แก่​สัตว์​ร้าย​นั้น
แล้วพวกเขาและ​สัตว์​ร้ายนั้น
– จะเกลียด​ชัง​หญิง​แพศยา​นั้น
– จะ​ทำ​ให้​นาง​ไร้​มิตร​และ​เปลือย​กาย
– ​จะ​กิน​เนื้อ​ของ​หญิง​นั้น
– ​เอา​ไฟ​เผา​นาง​เสีย​

1.@ มารซาตานจะล่อลวงคนมากมายให้หลงติดตามค่านิยมแห่งโลกนี้ จนพวกเขายอมถวายทุกสิ่ง แม้แต่เวลาที่หมายถึงชีวิต ให้แก่มัน เพื่อพวกเขาจะไล่ตามจับค่านิยมจอมปลอมแห่งโลกนี้

เราผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกมาให้เข้าส่วนในพระสิริของพระองค์ ควรดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อต่อพระคริสต์ ทุ่มเททั้งชีวิต เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ใช่เพื่อไล่ตามจับสิ่งของในโลกนี้

คำคม

“ ผู้สัตย์ซื่อต่อพระคริสต์ จะมีชีวิตที่มีชัยเหนือมารซาตาน ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 16

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับ ขันทั้ง 7 ​แห่ง​พระ​พิโรธของพระเจ้า ซึ่งนำพระพิโรธสุดท้ายของพระเจ้ามาสู่โลก

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 16:1-21 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

เมื่อยอห์นได้เห็นพระวิหารในสวรรค์เปิดออก และทูตสวรรค์ทั้ง 7 ก็ออกมา พร้อมกับขัน 7 ใบ ที่บรรจุพระพิโรธของพระเจ้าเอาไว้ (บทที่ 15)

แล้วมี​เสียง​ดัง​ออกมา​จาก​พระ​วิหาร สั่ง​ทูตสวรรค์​ทั้ง​เจ็ด 7 ​นั้น​ว่า
“จง​ไป​เถิด เอา​ขัน​ทั้ง​เจ็ด​ใบ ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​เท​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก”

ทูตสวรรค์ ​องค์​ที่ 1 ​จึง​ออกไป และ​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก
– ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​มี​เครื่องหมาย​ของ​สัตว์​ร้าย และ​บูชา​รูป​ของ​มัน​ ก็​เกิด​เป็น​แผล​ร้าย​ที่​เป็น​หนอง​ทั่ว​ตัว

ทูตสวรรค์ ​องค์​ที่ ​2 ​ก็​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​ใน​ทะเล
– ​ทะเล​ก็​กลาย​เป็น​เลือด​เหมือน​เลือด​ของ​คน​ตาย
– บรรดา​สิ่ง​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ทะเล​นั้น​ก็​ตาย​หมด​สิ้น

ทูตสวรรค์ ​องค์​ที่​ 3 ​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​ที่​แม่น้ำ​และ​บ่อ​น้ำพุ​ทั้ง​ปวง
– ​น้ำจืด​เหล่า​นั้น​ก็​กลาย​เป็น​เลือด
– ทูตสวรรค์​แห่ง​น้ำ ​ร้อง​ว่า
“พระ​องค์​ผู้​บริสุทธิ์​เจ้า​ข้า ผู้​ดำรง​อยู่​บัดนี้ และ​ผู้​ได้​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​กาล​ก่อน
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​ชอบธรรม​ใน​การ​ทรง​พิพากษา​เหตุการณ์​เหล่า​นั้น
เพราะ​เขา​ทั้ง​หลาย​ได้​กระทำ​ให้​โลหิต​ของ​พวก​ธรรมิก​ชน​และ​ของ​ผู้เผย​พระ​วจนะ​ไหล​ออก
และ​พระ​องค์​ได้​ประทาน​โลหิต​ให้​เขา​ดื่ม สมควร​แก่​กรรม​ของ​เขา​แล้ว”
– ​แท่น​บูชา ​ร้อง​ว่า
“จริง​อย่าง​นั้น ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ฤทธานุภาพ​สูงสุด
การ​พิพากษา​ของ​พระ​องค์​เที่ยงตรง​และ​ยุติธรรม​แล้ว”

ทูตสวรรค์ ​องค์​ที่​4 ​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​ที่​ดวง​อาทิตย์
– ​ดวง​อาทิตย์​คลอก​มนุษย์​ด้วย​ไฟ​
– ความ​ร้อนแรง​กล้า​ได้​คลอก​คน​ทั้ง​หลาย
– คนทั้งหลาย​สาปแช่ง​พระ​นาม​พระ​เจ้า​
– คนทั้งหลาย​ไม่ได้​กลับ​ใจ​
– คนทั้งหลายไม่ยอม​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า

ทูตสวรรค์ ​องค์​ที่​ 5 ​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​บน​ที่​นั่ง​ของ​สัตว์​ร้าย​นั้น
– ​อาณาจักร​ของ​สัตว์ร้าย(วว.13)ก็​มืด​ไป
– คน​ทั้งหลายได้​กัด​ลิ้น​ของ​ตน​ด้วย​ความ​ระทม​
– คนทั้งหลายสาปแช่ง​พระ​เจ้า​​เพราะ​ความ​เจ็บปวด และ​เพราะ​แผล​ตาม​ตัว​ของ​เขา
– คนทั้งหลาย​ไม่ได้​สำนึก​ใน​การ​ประพฤติ​ผิด​ของ​ตน

ทูตสวรรค์ ​องค์​ที่​ 6 ​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​ที่​แม่น้ำ​ใหญ่ คือ​แม่น้ำ​ยู​เฟร​ตีส
– แม่น้ำยูเฟรติส​แห้งไป เพื่อ​เตรียม​ทาง​สำหรับ​บรรดา​กษัตริย์​ที่โหดร้ายที่มา​จาก​ทิศ​ตะวันออก​
– ​ผี​โสโครก 3 ​ตน​รูปร่าง​คล้าย​กบ ออกมา​จาก
>>> ​ปาก​พญานาค
>>> ​ปาก​สัตว์​ร้าย​นั้น
>>> ​ปาก​คน​ที่​ปลอม​ตัว​เป็น​ผู้เผย​พระ​วจนะ​
>>>>>> พวกมัน​กระทำ​หมาย​สำคัญ
>>>>>> พวกมัน​ออกไป​รวบรวม​บรรดา​กษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกมา​ทำ​สงคราม ใน​วัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระ​เจ้า​
>>>>>> พวกมันได้​ชุมนุม​พวก​กษัตริย์​ที่​ตำบล​ ​อาร​มา​เกด​โดน

ทูตสวรรค์​ องค์​ที่ 7 ได้​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​ใน​อากาศ
– มี​พระ​สุรเสียง​ดัง​ออกมา​จาก​พระ​ที่​นั่ง​ว่า “สำเร็จ​แล้ว”
– ​เกิด​มี​ฟ้า​แลบ มี​เสียง​ต่างๆ มี​ฟ้า​ร้อง
– ​เกิด​แผ่น​ดิน​ไหว​ครั้ง​ใหญ่ รุนแรงที่สุด​ตั้งแต่​มี​มนุษย์​เกิด​มา​บน​​โลก
– มหา​นคร​นั้น(ซึ่งน่าจะ หมายถึง เยรูซาเล็ม)​ก็​แยก​ออกเป็น​ 3 ส่วน
– ​บ้าน​เมือง​ของ​นานา​ประชาชาติ​ก็​ล่ม​จม
– ​มหา​นคร​บาบิโลน ก็ดื่ม​ถ้วย​แห่ง​พระ​พิโรธ​อัน​ใหญ่​หลวง​ของ​พระเจ้า
– ​บรรดา​เกาะ​ต่างๆ ​ก็​หนี​หายไป​
– ภูเขา​ทั้ง​หลาย​ ก็​ไม่​มี​ผู้ใด​พบ
– ​ลูกเห็บ​ขนาดใหญ่ ก้อนละประมาณ 50 กก. ตก​ลง​มา​​ถูก​คน​ทั้ง​ปวง
– คน​ทั้ง​หลาย​จึง​สาปแช่ง​พระ​เจ้า เพราะ​ภัย​พิบัติ​ร้ายแรงที่​เกิด​จาก​ลูกเห็บ​นั้น

1.@ วันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าจะมาเหนือมนุษย์ทั้งหลายอย่างไม่ทันตั้งตัว
ผู้​ที่​ตื่นเฝ้าระวัง​อยู่​และ​รักษาชีวิตของตนไว้​อย่าง​ดี​ จะ​เป็น​สุข
เพราะ​ว่า​เขา​ไม่​ต้อง​เดิน​เปลือย​กาย แต่จะได้เข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ร่วมกันกับพระคริสต์

จงเฝ้าระวัง ตื่นตัว และรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์

คำคม

“ การกลับ​ใจ​และการถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า จะทำให้ปลอดถัยจากภัยพิบัติ ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 15

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับ ทูตสวรรค์ทั้ง 7 ผู้ถือภัยพิบัติรอบสุดท้าย ที่กำลังจะเทลงบนโลก

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 15:1-8 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

หลังจากที่เขาเห็นนิมิตเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวมนุษย์บนแผ่นดินโลกแล้ว (บทที่ 14)
ก็มีปรากฏการณ์ ใหญ่​ยิ่ง​และ​น่า​ประหลาด เกิดขึ้นในสวรรค์ คือ​

ทะเล​แก้ว​ปน​ไฟ ปรากฏขึ้น และ​บรรดา​คน​ที่​มี​ชัย​ต่อ​สัตว์​ร้าย และ​รูป​ของ​มัน และ​เลข​ประจำ​ชื่อ​ของ​มัน ยืน​อยู่​ริม​ทะเล​แก้ว​นั้น
พวก​เขา​ถือ​พิณ​ของ​พระ​เจ้า​ และ​ร้อง​เพลง​ของ​โมเสส และ​เพลง​ของ​พระ​เยซู ว่า
“ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ฤทธานุภาพ​สูงสุด ​
พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์​ใหญ่​ยิ่ง​และ​มหัศจรรย์​นัก
ข้า​แต่​องค์​พระ​มหา​กษัตริย์​แห่ง​ประชาชาติ​ทั้ง​ปวง
วิธีการ​ทั้ง​หลาย​ของ​พระ​องค์​ยุติธรรม​และ​เที่ยงตรง
ข้า​แต่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า มี​ผู้​ใดบ้าง​ที่​จะ​ไม่​ยำเกรง​พระ​องค์
และ​ไม่​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ผู้​เดียว​ทรง​เป็น​ผู้​บริสุทธิ์
ประชาชาติ​ทั้ง​ปวง​จะ​มา​นมัสการ​พระ​องค์
เพราะ​ว่า​การ​พิพากษา​ของ​พระ​องค์​เริ่ม​ขึ้น​แล้ว”

แล้ว​พระ​วิหาร​ใน​สวรรค์​เปิด​ออก​
​ทูตสวรรค์​ 7 ​องค์ ถือ​ภัย​พิบัติ​ทั้ง7 ได้​ออกมา​จาก​พระ​วิหาร​นั้น
– นุ่ง​ห่ม​ผ้า​ป่าน​สะอาด​สุกใส
– คาด​รัดประคด​ทองคำ​

แล้ว​สัตว์​ตัว​หนึ่ง​ใน 4 ​ตัว​นั้น (วว. 4:6​) ได้​เอา​ขัน​ทองคำ​ 7 ใบ ที่เต็ม​ด้วย​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า ส่ง​ให้แก่​ทูตสวรรค์​ทั้ง 7 ​องค์​นั้น​

แล้วพระ​วิหาร​ก็​เต็ม​ไป​ด้วย​ควันซึ่ง​มา​จาก ​พระ​สิริ​และ​​ฤทธานุภาพ​ของ​พระ​เจ้า
และ​ไม่​มี​ผู้ใด​สามารถ​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร​นั้น​ได้
จนกว่า​ภัย​พิบัติ​ทั้ง​ 7 ​ของ​ทูตสวรรค์​ 7 ​องค์​นั้น​จะ​ได้​สิ้นสุด​ลง​
ซึ่ง​ภัย​พิบัติ​ครั้ง​สุดท้าย
เพราะ​ว่า​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​สิ้นสุด​ลง​ด้วย​ภัย​พิบัติ​เหล่า​นั้น

1.@ พระพิโรธของพระเจ้า ต่อความบาปชั่วของมนุษย์บนโลกนี้ จะมีวันสิ้นสุดลง
แล้วจะเข้าสู่การพิพากษา อันเป็นการรับโทษของจิตวิญญาณ ชั่วนิรันดร์

แม้เราไม่สามารถเข้าใจภาพนิมิตที่ยอห์นเห็นได้ทั้งหมด
แต่เราสามารถรับรู้ได้ว่า มันน่าสะพรึงกลัวจริงๆในการเผชิญหน้ากับพระพิโรธของพระเจ้า

ซึ่งภัยพิบัติต่างๆในวิวรณ์นี้ ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า แล้วในบึงไฟนรก มันจะยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากกว่านี้มากมายเหลือคณานับสักเพียงใด

อย่าปล่อยให้คนที่เรารัก ต้องไปที่นั่น
นำข่าวแห่งความรอดในพระเยซูคริสต์ไปบอกให้พวกเขารู้ ก่อนจะสายเกินไป

คำคม

“ พระเจ้าทรงเที่ยงตรงและยุติธรรม
ใครเล่าจะกล้าไม่ยำเกรงพระองค์ เมื่อเขาได้พบพระองค์ ต่อหน้า”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 14

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับ คน 144,000 คน และ การเก็บเกี่ยวของพระเยซู และของทูตสวรรค์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 14:1-20 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

หลังจากที่เขาได้เห็นนิมิตเกี่ยวกับสัตว์ร้าย 2 ตัวแล้ว
เขาก็เห็นพระเยซู ทรง​ยืน​อยู่​บน​ภูเขา​ศิ​โยน และพร้อมกับคน 144,000 คน​
คนเหล่านั้น​มี​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​และ​​ของ​พระ​บิดา​ ​เขียน​ไว้​บน​หน้า​ผาก

มี​เสียง​จาก​สวรรค์ เหมือน​​เสียง​น้ำ​มาก​หลาย และ​เหมือน​​เสียง​ฟ้า​ร้อง​ดัง​สนั่น และ​​เหมือน​เสียง​​ดีด​พิณ
เป็นเสียง​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ของคน 144,000 คน หน้า​พระ​ที่​นั่งของพระเจ้า
ไม่​มี​ใคร​สา​มารถ​เรียนรู้​เพลง​บท​นั้น ​นอก​จาก​พวกเขา

คน 144,000 คน นี้
– ​ได้​รับ​การ​ไถ่​แล้ว​จาก​แผ่น​ดิน​โลก
– เป็น​พรหม​จารี ไม่​มี​มล​ทิน​กับ​ผู้​หญิง
– ติด​ตาม​พระเยซูไม่​ว่า​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​ไป​ที่​ไหน
– ​ได้​รับ​การ​ไถ่​แล้ว​จาก​มวล​มนุษย์​เพื่อ​เป็น​ผล​แรก​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า
– ​ปาก​ของ​พวก​เขา​ไม่​พบ​ความ​เท็จ
– ​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ

แล้ว​มี​ทูต​สวรรค์​ องค์​ที่ 1
​เหาะ​ไป​ใน​ท้อง​ฟ้า เพื่อ​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​นิรันดร์​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​บน​แผ่น​ดิน​โลก ว่า
“จง​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า และ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​องค์
เพราะ​ถึง​เวลา​ที่​พระ​องค์​จะ​ทรง​พิพาก​ษา​แล้ว
จง​นมัส​การ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์ แผ่น​ดิน​โลก ทะเล และ​บ่อ​น้ำพุ​ทั้ง​หลาย”

แล้วทูต​สวรรค์ ​องค์​ที่​ 2
​ตาม​ไป​ประ​กาศ​ว่า
“บา​บิ​โลน​มหา​นคร​นั้น​พัง​ทลาย​แล้ว พัง​ทลาย​แล้ว
นคร​ที่​ให้​ทุก​ประ​ชา​ชาติ​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​แห่ง​ราคะ​ใน​การ​ล่วง​ประ​เวณี​ของ​นาง”

แล้วทูต​สวรรค์ ​องค์​ที่​ 3
ก็​ตาม​ไป​ประ​กาศ​​ว่า
“ถ้า​ใคร​บูชา​สัตว์​ร้าย​และ​รูป​ของ​มัน
และ​รับ​เครื่อง​หมาย​ของ​มัน​ไว้​ที่​หน้า​ผาก​หรือ​ที่​มือ​ของ​เขา
คน​นั้น​จะ​ต้อง​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​แห่ง​ความ​กริ้ว​ของ​พระ​เจ้า​
ที่​เท​ลง​ใน​ถ้วย​แห่ง​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​องค์​โดย​ไม่​เจือ​ปน​สิ่ง​ใด
และ​เขา​จะ​ถูก​ทร​มาน​ด้วย​ไฟ​และ​กำ​มะ​ถัน
ต่อ​หน้า​บรร​ดา​ทูต​สวรรค์​บริ​สุทธิ์​และ​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เมษ​โป​ดก
และ​ควัน​แห่ง​การ​ทร​มาน​ของ​เขา​จะ​พลุ่ง​ขึ้น​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์
พวก​ที่​บูชา​สัตว์​ร้าย​และ​รูป​ของ​มัน
และ​ใคร​ที่​รับ​เครื่อง​หมาย​ซึ่ง​เป็น​ชื่อ​ของ​มัน
จะ​ไม่​ได้​หยุด​พัก​เลย​ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน”

ดังนั้น ถึงแม้ว่าในที่สุดแล้ว คนชั่วร้ายจะได้รับการลงโทษอย่างสาสม
แต่ในเวลานี้ ในณะที่ธรรมิกชนกำลังรอคอยวันนั้น พวกเขาต้องมีความ​ทรหด​อด​ทน​​ที่จะ​ถือ​รัก​ษา​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า และ​จง​รัก​ภักดี​ต่อ​พระ​เยซู เอาไว้ให้มั่น

แล้วมี​เสียง​จาก​สวรรค์​กล่าว​ว่า
“จง​เขียน​ไว้​เถิด​ว่า ตั้ง​แต่​นี้​ไป คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ตาย​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ก็​เป็น​สุข”

และ​พระ​วิญ​ญาณ​ตรัส​ว่า
“จริง​อย่าง​นั้น พวก​เขา​จะได้​หยุด​พัก​จาก​การ​ตราก​ตรำ​ของ​เขา
เพราะ​การ​งาน​ที่​พวก​เขา​ได้​ทำ​นั้น​จะ​ติด​ตาม​เขา​ไป”

แล้วยอห์นก็เห็น พระเยซูประ​ทับ​อยู่​บน​เมฆสีขาว
– มี​มง​กุฎ​ทอง​คำ ​อยู่​บน​พระ​เศียร
– ​มี​เคียว​อัน​คม​กริบ​ อยู่​ใน​พระ​หัตถ์

แล้วมี​ทูต​สวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​ออก​มา​จาก​พระ​วิหาร
ร้อง​ทูล​พระ​เยซู​ด้วย​เสียง​ดัง​ว่า
“จง​ใช้​เคียว​ของ​พระ​องค์​เก็บ​เกี่ยว​เถิด เพราะ​ถึง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว
เพราะ​ว่า​ผล​ที่​ต้อง​เก็บ​เกี่ยว​บน​แผ่น​ดิน​โลก​สุก​งอม​แล้ว”
แล้ว​พระ​องค์​ก็​ทรง​ตวัด​เคียว​ไป​บน​แผ่น​ดิน​โลก
และ​แผ่น​ดิน​โลก​ก็​ถูก​เก็บ​เกี่ยว

แล้วมีทูต​สวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง ​ออก​มา​จาก​พระ​วิหาร
​ท่าน​ก็​มี​เคียว​อัน​คม​กริบ​เช่น​กัน
แล้ว​ทูต​สวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง ​ผู้​มี​ฤทธิ์​เหนือ​ไฟ​ก็​ออก​มา​จาก​แท่น​บูชา
และ​ร้อง​เสียง​ดัง​บอก​ทูต​สวรรค์​นั้นว่า
“จง​ใช้​เคียว​คม​กริบ​ของ​ท่าน​เก็บ​รวบ​รวม​พวง​องุ่น​จาก​เถา​องุ่น​ของ​แผ่น​ดิน​โลก
เพราะ​ผล​องุ่น​นั้น​สุก​แล้ว”
ทูต​สวรรค์​นั้น​ก็​ตวัด​เคียว​ไป​บน​แผ่น​ดิน​โลก
และ​เก็บ​รวบ​รวม​เถา​องุ่น​ของ​แผ่น​ดิน​โลก
และ​เท​ลง​ไป​ใน​บ่อ​ย่ำ​องุ่น​ใหญ่​แห่ง​ความ​กริ้ว​ของ​พระ​เจ้า
วว. 14:20 บ่อ​ย่ำ​องุ่น​ก็​ถูก​ย่ำภาย​นอก​เมือง
และ​โล​หิต​ไหล​ออก​จาก​บ่อ​ย่ำ​องุ่น​นั้น
สูง​ถึง​บัง​เหียน​ม้า​และ​ไหล​ไป​ไกล​ประ​มาณ​สาม​ร้อย​กิโล​เมตร

1.@ เมื่อการพิพากษาของพระเจ้ามาถึง
คนชอบธรรมผู้เชื่อวางใจในพระเยซู จะได้รับการเก็บเกี่ยวเข้าส่วนในพระสิริของพระเจ้า
คนอธรรม ผู้ไม่มีความชอบธรรมของพระเยซู จะถูกเก็บเกี่ยวเข้าสู่ความทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีวันหยุดพักเลย

เราไม่สามารถสร้างความชอบธรรมได้ด้วยตนเอง แต่พระเยซูพร้อมที่จะประทานให้
อย่ารอช้ารีบบอกกับคนที่ยังไม่ได้รับความชอบธรรม ที่จะช่วยเขาพ้นการพิพากษา
ให้เขารีบเข้ามาหาพระเยซู เชื่อวางใจในพระองค์

คำคม

“ การเก็บเกี่ยวจะมาถึง เพื่อแยกผู้จะได้รับพระพร และ ผู้จะได้รับพระพิโรธ ออกจากกัน ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 13

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้นับจากพระเจ้าเกี่ยวกับสัตว์ร้าย 2 ตัว ที่จะมาล่อลวงผู้คนให้หลงติดตามมัน และจะบังคบทุกคนให้จารึกเลขของมันไว้ที่ มือ​ขวา​หรือ​ที่​หน้า​ผาก​ของ​พวก​เขา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 13:1-18 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

เมื่อมารพยายามจะทำร้ายหญิงที่คลอดบุตรแต่ไม่สำเร็จ(บทที่ 12) ซึ่งหมายถึง มารพยายามทำลายล้างอิสราเอลแต่ไม่สำเร็จ

​จากนั้นก็มีสัตว์​ร้าย​ตัว​หนึ่ง​ขึ้น​มา​จาก​ทะเล​
– ​มี​ 10 ​เขา​ แต่ละเขา​มี​มง​กุฎ​ 10 ​อัน
– มี​ 7 หัว
– หัว​หนึ่ง​ของ​มัน​ เหมือนถูก​ฟัน​ปาง​ตาย แต่​บาด​แผล​ฉกรรจ์​นั้น ​รัก​ษา​ให้​หาย​แล้ว
– มี​ชื่อ​ต่างๆ ที่​หมิ่น​ประ​มาท​พระ​เจ้า​จา​รึก​ไว้​ที่​หัว​ของ​มัน
– ลักษณะ เหมือน​เสือ​ดาว
– ตีน ​เหมือน​ตีน​หมี
– ปาก ​เหมือน​ปาก​สิงโต
– ​พญา​นาค​ให้​ฤทธิ์​เดช บัลลังก์ และ​สิทธิ​อำ​นาจ​ยิ่ง​ใหญ่​​แก่​มัน

คน​ทั้ง​โลก​ ติด​ตาม​สัตว์​ร้าย​นั้น​ไป​ด้วย​ความ​อัศ​จรรย์​ใจ
คนทั้งโลก ​บูชา​พญา​นาค​เพราะ​มัน​ให้​สิทธิ​อำ​นาจ​แก่​สัตว์​ร้าย โดยกล่าว​ว่า
“ใคร​จะ​เหมือน​สัตว์​ร้าย​นี้? และ​ใคร​จะ​สา​มารถ​ต่อ​สู้​กับ​มัน​ได้?”

พระ​เจ้า​ทรง​อนุ​ญาต​ให้​สัตว์​ร้าย​นั้น​
– ให้มัน ใช้​ปาก​พูด​จา​ใหญ่​โต​และ​หมิ่น​ประ​มาท​พระ​เจ้า หมิ่น​ประ​มาท​ต่อ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ ต่อ​สถาน​ที่​สถิต​ของ​พระ​องค์ และ​ต่อ​พวก​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์
– ​ให้​มัน ​ใช้​สิทธิ​อำ​นาจ​ทำ​การ​ 42 เดือน (3 ปี ครึ่ง)
– ​ให้​มัน​ ทำ​สง​คราม​กับ​บรร​ดา​ธรร​มิก​ชน​และ​ชนะ​พวก​เขา
– ให้​มัน​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​เหนือ​ทุก​เผ่า ทุก​ชน​ชาติ ทุก​ภา​ษา และ​ทุก​ประ​ชา​ชาติ

​คน​ที่​ไม่​มี​ชื่อ​จด​ไว้​ใน​หนัง​สือ​แห่ง​ชีวิตของ​พระ​เจ้า จะบูชาสัตว์ร้ายนั้น
แต่คนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตนั้น จะมีความ​ทร​หด​อด​ทน​และ​ความ​เชื่อ​ จนถึงที่สุด
– บางคน ​ที่​กำ​หนด​ไว้​ให้​เป็น​เชลย คน​นั้น​ก็​จะ​ไป​เป็น​เชลย
– บางคน ​ที่​กำ​หนด​ไว้​ให้​ถูก​ฆ่า​ด้วย​ดาบ คน​นั้น​ก็​ต้อง​ถูก​ฆ่า​ด้วย​ดาบ

จากนั้นมี​สัตว์​ร้าย​อีก​ตัว​หนึ่ง​ขึ้น​มา​จาก​แผ่น​ดิน
– ​มี​ 2 ​เขา​เหมือน​ลูก​แกะ
– พูด​เหมือน​อย่าง​พญา​นาค
– ​ใช้​สิทธิ​อำ​นาจ​ทั้ง​หมด​ของ​สัตว์​ร้าย​ตัว​แรก​ต่อ​หน้า​สัตว์​ร้าย​นั้น
– ​ล่อลวง​คน​ที่​อยู่​ใน​โลก​ ให้บูชา​สัตว์​ร้าย​ตัวแรกนั้น
– ​ทำ​หมาย​สำ​คัญ​ที่​ยิ่งใหญ่​ ถึง​ขั้น​ทำ​ให้​ไฟ​ตก​จาก​ฟ้า​ ​ต่อ​หน้า​คน​ทั้ง​หลาย
– ล่อ​ลวง​คน​ที่​อยู่​ใน​โลก ​ด้วย​หมาย​สำ​คัญ​ต่างๆ ที่​ทรง​อนุ​ญาต​ให้​มัน​ทำ​ต่อ​หน้า​สัตว์​ร้าย​ตัว​แรก​นั้น
– ​สั่ง​ให้​คน​ที่​อยู่​ใน​โลก สร้าง​รูป​จำ​ลอง​​ให้​กับ​สัตว์​ร้าย​ตัวแรก
– ทรง​อนุ​ญาต​ให้​มัน​สา​มารถ​ให้​ลม​หาย​ใจ​แก่​รูป​ของสัตว์​ร้ายตัวแรก เพื่อ​ให้​รูป​สัตว์​ร้าย​นั้น​พูด​ได้ และสามารถ​ทำ​ให้​พวก​ที่​ไม่​ยอม​บูชา​รูป​สัตว์​ร้าย​นั้น​ถึง​แก่​ความ​ตายได้
– บัง​คับ​ทุก​คน ​ให้​รับ​เครื่อง​หมาย​ไว้​ที่​มือ​ขวา​หรือ​ที่​หน้า​ผาก​ของ​พวก​เขา
– บังคับ​ให้ ไม่​สา​มารถ​ซื้อ​หรือ​ขาย​ได้ หาก​ไม่​มี​เครื่อง​หมาย​ที่​เป็น​ชื่อ​ของ​สัตว์​ร้าย หรือ​เป็น​ตัว​เลข​ของ​ชื่อ​มัน
​เลข​ของสัตว์ร้ายตัวแรกนั้น ​คือ​ 666

1.@ เมื่อคนที่เชื่อวางใจในพระเยซุต้องเผชิญกับวิกฤตของชีวิต สิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องมี คือ มีความ​ทร​หด​อด​ทน​และ​ความ​เชื่อ​ จนถึงที่สุด

วันนี้ ไม่ว่าเรากำลังเผชิญอะไรอยู่ก็ตาม จงใช้เหตุการณ์นั้น พัฒนาความ​ทร​หด​อด​ทน​และ​ความ​เชื่อ​ ของเราเถิด

คำคม

“ ความอดทนและความเชื่อ ถูกพัฒนาได้ ด้วยสถานการณ์ในวันนี้ ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 12

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้นับจากพระเจ้าเกี่ยวกับพญานาคซึ่งหมายถึงมาร และหญิงที่คลอดบุตรซึ่งหมายถึงอิสราเอล

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 12:1-18 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

เมื่อทูตสววรค์องที่ 7 เป่าแตร แล้ว​พระ​วิหาร​​ใน​สวรรค์​ก็​เปิด​ออก แล้ว​ก็​เกิด​ฟ้า​แลบ ฟ้า​ร้อง และ​แผ่น​ดิน​ไหว ​ลูก​เห็บ​ก็​ตก​อย่าง​หนัก(วว. 11:19)

แล้วยอห์นก็เห็น ​ผู้หญิง​คน​หนึ่ง (ซึ่งน่าจะเล็งถึง ชนชาติอิสราเอล)
– ​สวม​ดวง​อา​ทิตย์​เป็น​เสื้อ​ผ้า
– มี​ดวง​จันทร์​อยู่​ใต้​เท้า​
– ​มี​มงกุฎบน​ศีรษะ​ ​ที่​เป็น​ดาว​สิบ​สอง​ดวง
– นาง​มี​ครรภ์ และ​ร้อง​ด้วย​ความ​ทร​มาน​เพราะ​เจ็บ​ครรภ์

แลวยอห์นก็เห็น พญา​นาค​สี​แดง​ตัว​ใหญ่​ตัว​หนึ่ง (ซึ่งน่าจะเล็งถึง มารซาตาน)
– ​มี​เจ็ด​หัว แต่ละหัวสวมมงกุฏ
– มี​สิบ​เขา
– หาง​ตวัด​ดวง​ดาว​ 1/3 ​ใน​ท้อง​ฟ้า แล้ว​ทิ้ง​ลง​มา​บน​แผ่น​ดิน​โลก

พญา​นาค​ตัว​นั้น​ พยายามจะกิน​บุตร​ของ​ผู้หญิงนั้น ​ทัน​ที​ที่​บุตร​นั้น​คลอด​ออก​มา (บุตรน่าจะเล็งถึง พระ​เยซู​ ​ผู้​ทรง​ถือ​กำเนิด​เป็น​ชาว​อิสราเอล)

แล้ว​นาง​ก็​คลอด​บุตร​ชาย
แต่​บุตร​ของ​นาง​ถูก​นำ​ตัว​ไป​เฝ้า​พระ​เจ้า​ (น่าจะเล็งถึง เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ก็ถูกรับขึ้นไปหาพระบิดา)

แล้ว​หญิง​นั้น​ก็​หนี​เข้า​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
ที่​นั่น​นาง​มี​สถาน​ที่​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​จัด​เตรียม​ไว้ เพื่อ​นาง​จะ​ได้​รับ​การ​เลี้ยง​ดู​ตลอด​ 1,260 วัน (3 ปีครึ่ง)

แล้วยอห์นก็เห็นว่า ​เกิด​สง​คราม​ขึ้น​ใน​สวรรค์ ระหว่างมีคา​เอลและพวกทูตสวรรค์ กับ มารซาตานและบริ​วาร​ของ​มัน
มารก็​พ่าย​แพ้​และ​ไม่​มี​ที่​อยู่​สำ​หรับ​พวก​มัน​ใน​สวรรค์​อีก​ต่อไป
มารหรือ​ซา​ตาน ​ผู้​ล่อ​ลวง​มนุษย์​ทั้ง​โลก พร้อมกับสมุน ก็ถูก​โยน​ลง​มา​ที่​แผ่นดิน​โลก

แล้วมี​เสียง​ดัง​ใน​สวรรค์​ ว่า
“บัด​นี้​ความ​รอด​และ​ฤทธิ์​เดช และ​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา
และ​สิทธิ​อำ​นาจ​ของ​พระ​คริสต์​ของ​พระ​องค์​มา​ถึง​แล้ว
เพราะ​ว่า​ผู้​กล่าว​หา​พี่​น้อง​ของ​เรา ถูก​โยน​ลง​ไป​แล้ว
คือ​ผู้​ที่​กล่าว​หา​พวก​เขา​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน​นั้น
พวก​เขา​ชนะ​พญา​มาร​ด้วย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เมษ​โป​ดก
และ​ด้วย​คำ​พยาน​ของ​พวก​เขา​เอง และพวก​เขา​ไม่​ได้​รัก​ตัว​กลัว​ตาย
เพราะ​เหตุ​นี้​จง​รื่น​เริง​ยินดี​เถิด สวรรค์​และ​บรร​ดา​ผู้​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์
แต่​วิบัติ​จะ​มี​แก่​แผ่น​ดิน​โลก​และ​ทะเล
เพราะ​ว่า​มาร​ได้​ลง​มา​หา​เจ้า​ทั้งหลาย ด้วย​ความ​เดือด​ดาล​อย่าง​ยิ่ง เ
พราะ​มัน​รู้​ว่า​เวลา​ของ​มัน​มี​น้อย”

ยอห์นเห็นนิมิตว่า เมื่อ​พญานาค​ถูก​โยน​ลง​ไป​ที่​แผ่น​ดิน​โลก​แล้ว มัน​ก็​ไล่​ตาม​หญิง​​นั้น
แต่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​ปีก​​นก​อิน​ทรี​ใหญ่​สอง​ปีก​แก่​หญิง​คน​นั้น (อาจเล็งถึง มีนกอินทรีย์มาช่วยอิสราเอลให้พ้นอันตราย)
​นาง​ก็บิน​เข้า​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ให้​พ้นงูนั้น
นางไป​ยังที่​ซึ่ง​ นาง​จะ​ได้​รับ​การ​เลี้ยง​ดู​ตลอด ​หนึ่ง​วาระ สอง​วาระ และ​ครึ่ง​วาระ (รวมเป็น 3 วาระครึ่ง)

งู​​นั้น​ก็​พ่น​น้ำ​ออกมาเหมือน​แม่​น้ำ ​ไหล​ตาม​หญิง​​นั้น เพื่อ​จะ​ทำ​ให้​นาง​ถูก​น้ำ​ซัด​ไป
แต่​แผ่น​ดิน​ช่วย​หญิง​​นั้น​ไว้ โดย​แยก​ออก​เป็น​ช่อง​แล้ว​กลืน​น้ำ​นั้นเสีย

​พญา​นาค​ก็​โกรธ​แค้น​หญิง​นั้น มัน​จึง​ออก​ไป​ทำ​สง​คราม​กับ​พงศ์​พันธุ์​ที่​เหลือ​อยู่​ของ​นาง
คือ​ คน​ทั้ง​หลาย​ที่​รัก​ษา​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า​และ​ยึด​ถือ​คำ​พยาน​ของ​พระ​เยซู
และ​มัน​ก็​ไป​ยืน​อยู่​ที่​หาด​ทราย​ชาย​ทะเล

1.@ ผู้เชื่อมีชัยเหนือมารได้ ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์และคำพยานของเขา
นั่นคือ โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เรามีชัยเหนือมารที่พยายามทำร้ายเรา
และโดยการประกาศความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เรามีชัยเหนือมารที่พยายามทำร้ายผู้คนทั้งหลาย

คำคม

“ แม้มารจะจ้องทำร้าย แต่จะทำอะไรเราไม่ได้ เพราะพระเจ้าจะทรงปกป้องเรา ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 11

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขาว่า จะมีพยานของพระเจ้า 2 คน ปรากฏขึ้น และจะนำภัยพิบัติยิ่งใหญ่มากสู่โลกนี้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 11:1-19 ยอห์นได้บรรยายนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

หลังจากที่ทูตสวรรค์องค์ที่ 6 เป่าแตร และมีทูต​สวรรค์​ ที่​มี​ฤทธิ์มากองค์หนึ่งปรากฏ
ทูตสวรรค์นั้นก็มอบหนังสือม้วนเล็กให้แก่ยอห์นกิน

แล้วยอห์นก็​ได้​รับ​มอบ​ไม้​อ้อ​ท่อน​หนึ่ง ​รูป​ร่าง​เหมือน​ไม้​วัด
และ​ได้​รับ​คำ​สั่ง​ ให้ไป​วัด​พระ​วิหาร​ของ​พระ​เจ้า และ​แท่น​บูชา และ​คำ​นวณ​คน​ที่​นมัส​การ​ใน​นั้น
แต่​ไม่ต้องวัดลาน​ชั้น​นอก​ เพราะเป็นของคนต่างชาติ
และ​คน​ต่าง​ชาติ​​จะ​เหยียบ​ย่ำ​วิสุทธิ​นคร​ตลอด 42 ​เดือน (3 ปีครึ่ง)

ในนิมิตนั้น มีการกล่าวถึง ​พยาน​ทั้ง​สอง​ของ​พระเจ้า ว่า
– พวกเขาได้รับฤทธานุภาพจากพระเจ้า
– พวกเขา​​เผย​พระ​วจนะ​ตลอด​ 1,260 วัน​ (3 ปีครึ่ง)
– พวกเขาแต่ง​ตัว​ด้วย​ผ้า​กระ​สอบ
– พวกเขา คือ​ ต้น​มะกอก​เทศ 2 ​ต้น ​และ​ คัน​ประ​ทีป​ 2 ​อัน​ที่​ตั้ง​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระเจ้า
– พวกเขามีไฟ​​พลุ่ง​ออก​จาก​ปาก เพื่อ​เผา​ผลาญ​ศัตรู​ ที่​คิด​จะ​ทำ​ร้าย​พวกเขา
– พยาน​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​ที่​จะ​ปิด​ท้อง​ฟ้า​ เพื่อ​ไม่​ให้​ฝน​ตก​ได้
– พวกเขา​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​เหนือ​น้ำ​ที่​จะ​เปลี่ยน​มัน​เป็น​เลือด​ได้
– พวกเขา​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​กระ​หน่ำ​แผ่น​ดิน​โลก​ ด้วย​ภัย​พิ​บัติ​ทุก​อย่าง ​กี่​ครั้ง​ก็​ได้​ ตาม​ที่​ต้อง​การ
– เมื่อพวก​เขา​​เสร็จ​สิ้น​การ​เป็น​พยาน​แล้ว สัตว์​ร้ายจาก​บา​ดาล​ลึก​จะมา​ต่อสู้​กับ​พวกเขา มัน​จะ​ชนะ​และ​ฆ่าพวก​เสีย
– ​ศพ​ของ​พวกเขา​จะ​อยู่​บน​ถนน​ใน”​เยรูซาเล็ม” ที่​เรียก​​เป็นคำอุปมาว่า​ “โส​โดม และ​อียิปต์​”
– ศพของพวกเขา จะ​ถูกทิ้งเอาไว้ ไม่ให้เอาไปฝัง เพื่อให้คนทั่วโลกมอง​ดู ​ตลอด​ 3 ​วัน​ครึ่ง
– เนื่องจากพวกเขาได้​ทร​มาน​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​ใน​โลกขณะที่พวกเขามีชีวิตอยู่ ดังนั้นคนในโลกจึง​รื่น​เริง​และ​จะ​ให้​ของ​ขวัญ​แก่​กัน​และ​กัน เมื่อทราบว่าพวกเขาได้ตายเสียแล้ว
– พวกเขาฟื้น​ขึ้นมา หลังจากตายไป 3 ​วัน​ครึ่ง เมื่อพวกเขาลุก​ขึ้น​ยืน​ คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เห็น​ก็​ตก​อยู่​ใน​ความ​กลัว​อย่าง​ยิ่ง
– แล้ว​พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาขึ้นสู่​สวรรค์​ด้วยเมฆ พวก​ศัตรู​ก็​เห็นสิ่งนี้กับตา

เมื่อพยานทั้งสองถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ก็​เกิด​แผ่น​ดิน​ไหว​ใหญ่​ยิ่ง จนเมือง​เยรูซาเล็ม​ก็​ถล่ม​ลง​มา​เสีย​ 1 ส่วน 10
มี​คน​ตาย​เพราะ​แผ่น​ดิน​ไหวนี้ 7,000 ​คน
​คน​ที่​เหลือ​อยู่​นั้น​ก็​หวาด​กลัว และ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า​

วิบัติ​ผ่าน​ไป 2 อย่าง​แล้ว คือ เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่ 5 และ 6 เป่าแตร
นี่​แน่ะ วิบัติ​อย่าง​ที่​ 3 ​ก็​จะ​มา​ถึง​ใน​เร็วๆ นี้

แล้ว​ทูต​สวรรค์​องค์​ที่​ 7 ​ก็​เป่า​แตร​
มี​เสียง​หลายๆ เสียง​กล่าว​ขึ้น​ดังๆ ใน​สวรรค์​ว่า
“อา​ณา​จักร​ของ​โลก​นี้​กลับ​กลาย​เป็น​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​แล้ว
และ​เป็น​ของ​พระ​คริสต์​ของ​พระ​องค์
และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ครอบ​ครอง​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์”

แล้ว​ผู้​อา​วุโส​ 24 ​คน​ ก็​ทรุด​ตัว​ซบ​หน้า​ลง​นมัส​การ​พระ​เจ้า
​ทูล​ว่า “ข้า​แต่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​สูง​สุด
ผู้​ที่​ทรง​เป็น​อยู่​และ​ผู้​ที่​ทรง​เคย​เป็น​อยู่
พวก​ข้า​พระ​องค์​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ถือ​ครอง​ฤท​ธา​นุภาพ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระ​องค์​แล้ว
และ​ทรง​เริ่ม​ครอบ​ครอง
บรรดา​ประ​ชา​ชาติ​มี​ความ​โกรธ​แค้น
แต่​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​องค์​มา​ถึง​แล้ว
ถึง​เวลา​ที่​พระ​องค์​จะ​ทรง​พิพาก​ษา​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ตาย​ไป
และ​ถึง​เวลา​ที่​จะ​ประ​ทาน​บำ​เหน็จ​แก่​บรรดา​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์
คือ​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​และ​พวก​ธรร​มิก​ชน
และ​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ยำ​เกรง​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
ทั้ง​คน​เล็ก​น้อย​และ​คน​ใหญ่​โต
และ​ถึง​เวลา​แล้ว ที่​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​ลาย​พวก​ที่​ทำ​ลาย​แผ่น​ดิน​โลก”

แล้ว​พระ​วิหาร​ของ​พระ​เจ้า​​ก็​เปิด​ออก
และ​หีบ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระเจ้า​ก็​ปรากฏ​ใน​พระ​วิหาร​นั้น
แล้ว​ก็​เกิด​ฟ้า​แลบ เสียง​ครืนๆ ฟ้า​ร้อง และ​แผ่น​ดิน​ไหว ทั้ง​ลูก​เห็บ​ก็​ตก​อย่าง​หนัก

1.@ วิบัติที่พระเจ้าบอกไว้จะเกิดขึ้นกับโลกนี้อย่างแน่นอน
หากเราอยู่ในช่วงวิบัตินั้น สิ่งสำคัญยิ่งกว่าการอธิษฐานให้วิบัตินั้นหมดไป ก็คือ
การอธิษฐานขอให้เรายังคงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้ ท่ามกลางสถานการณ์นั้น

คำคม

“ พยานของพระคริสต์ ต่อให้พบกับความพ่ายแพ้ ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นชัยชนะอยู่ดี ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 10

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตเกี่ยวกับทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากที่ปรากฏตัวขี้น หลังเกิดภัยพิบัติจากการเป่าแตรอันที่ 6

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 10:1-11 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่ 6 เป่าแตร และมีภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้ว (บทที่ 9)
ก็มีทูต​สวรรค์​ ที่​มี​ฤทธิ์​อีก​องค์​หนึ่ง​ลง​มา​จาก​สวรรค์
– มี​เมฆ​ห่อ​หุ้ม​ตัว​ไว้
– ​มี​รุ้ง​บน​ศีรษะ​
– หน้า​​เหมือน​อย่าง​ดวง​อา​ทิตย์
– ขา​​เหมือน​อย่าง​เสา​เพลิง
– ​ถือ​หนัง​สือ​ม้วน​เล็กๆ ที่​เปิด​อยู่​ใน​มือ​
– เท้า​ขวา​ของ​ท่าน​ยืน​อยู่​บน​ทะเล เท้า​ซ้าย​ของ​ท่าน​ยืน​อยู่​บน​บก
– ​ร้อง​เสียง​ดัง​ดุจ​เสียง​สิงโต​คำ​ราม

เมื่อทูตสวรรค์องค์นั้น​ร้อง เสียง​ฟ้า​ร้อง​ทั้ง​เจ็ด​ ก็​พูด​ขึ้น​มา
แล้วยอห์น​ก็​เริ่มจดคำพูดนั้น แต่​มี​เสียง​จาก​สวรรค์​บอก​ว่า
“จง​ผนึก​ตรา​ปิด​ข้อ​ความ​ที่​ฟ้า​ร้อง​ทั้ง​เจ็ด​พูด​ออก​มา​นั้น อย่า​เขียน​ลง​ไป”

แล้ว​ทูต​สวรรค์​ที่มีฤทธิ์มากนั้น ก็ยก​มือ​ขวา​ขึ้น​สู่​ท้อง​ฟ้า
และ​สา​บาน​โดย​อ้าง​พระ​องค์​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่​เป็น​นิตย์ ว่า
“​จะ​ไม่​มี​การ​เนิ่น​นาน​อีก​ต่อ​ไป
แต่​ใน​วัน​เว​ลา​ที่​มี​เสียง​แตร​จาก​ทูต​สวรรค์​องค์​ที่​ 7 ​ที่​กำ​ลัง​จะ​เป่า​แตร​นั้น
ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า​จะ​เสร็จ​สม​บูรณ์
เหมือน​อย่าง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ประ​กาศ​แก่​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ซึ่ง​เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์”

เสียง​​จาก​สวรรค์​นั้น กล่าว​กับ​ยอห์น​อีก​ว่า
“จง​ไป​รับ​หนัง​สือ​ม้วน​ที่​เปิด​อยู่​ใน​มือ​ของ​ทูต​สวรรค์​องค์​ที่​ยืน​อยู่​ทั้ง​บน​ทะเล​และ​บน​บก​นั้น”

ดังนั้นยอห์น​จึง​ไป​หา​ทูต​สวรรค์​องค์​นั้น แล้ว​ขอ​ให้​มอบ​หนังสือ​ม้วน​เล็ก​แก่​ยอห์น
ทูตสวรรค์นั้นกล่าว​กับ​ยอห์น​ว่า
“เอา​ไป​เถิด แล้ว​กิน​ให้​หมด มัน​จะ​ทำ​ให้​ท้อง​ของ​เจ้า​ขม แต่​เมื่อ​อยู่​ใน​ปาก​ของ​เจ้า​มัน​จะ​หวาน​เหมือน​อย่าง​น้ำ​ผึ้ง”

เมื่อยอห์นรับหนังสือนั้นจาก​ทูต​สวรรค์​แล้ว​ก็​กิน​จน​หมด
ขณะ​ที่​มัน​อยู่​ใน​ปาก​ของ​เจานั้น​มัน​ก็​หวาน​เหมือน​อย่าง​น้ำ​ผึ้ง
แต่​เมื่อ​กิน​เข้า​ไป​แล้ว ท้อง​ของ​เขา​ก็​ขม

แล้ว​มี​ผู้​บอกกับยอห์นว่า
“เจ้า​ต้อง​เผย​พระ​วจนะ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง เกี่ยว​กับ​ชน​ชาติ​ต่างๆ ประ​ชา​ชาติ​ต่างๆ ภา​ษา​ต่างๆ และ​กษัตริย์​จำ​นวน​มาก”

1.@ พระวจนะของพระเจ้าน้้น แสนหวานสำหรับคริสเตียน
แต่ สำหรับคนไม่เชื่อแล้ว จะเป็นความทุกข์ใจขมชื่นใจในวันแห่งการพิพากษา

เราควรรีบช่วยคนทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซู ให้พวกเขาได้มาถึงความรอดในพระองค์ เพื่อในวันสุดท้าย ข่าวประเสริฐจะเป็นสิ่งหวานชื่นในจิตวิญญาณของพวกเขา

คำคม

“ ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า​จะ​เสร็จ​สม​บูรณ์ ไม่ว่าเราจะรู้หรือเข้าใจ ความล้ำลึกนั้น หรือไม่ก็ตาม ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 9

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่ 5 และ องค์ที่ 6 เป่าแตร

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 9:1-21 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

หลังจากที่พระเยซูทรงแกะตราของหนังสือม้วนออก ครบ 7 ดวง แล้ว
ทูตสวรรค์ ทั้ง7 ก็เป่าแตรขึ้น ทีละองค์ เมื่อทูตสวรรค์แต่ละองค์เป่าแตร ก็มีภัยพิบัติบางอย่างเกิดขึ้น

เมื่อ​ทูต​สวรรค์​องค์​ที่​ 5 เป่า​แตร
อุกาบาตขนาดใหญ่​ ​ที่​​ตก​​ลง​มาก่อนหน้านี้ ก็ทำให้ ช่อง​ของ​บา​ดาล​ลึก​เปิดออก
แล้วก็​มี​ควัน​พลุ่ง​ขึ้น​มา​จาก​ช่อง​นั้น เหมือนควัน​ของ​เตา​ใหญ่
ดวง​อา​ทิตย์​และ​อา​กาศ​ ก็​มืด​ไป​ด้วย​ควัน​นั้น

แล้ว​มี​ฝูง​ตั๊ก​แตน​ออก​จาก​ควัน​นั้น
– พวก​มัน​มี​รูป​ร่าง​ เหมือน​ม้า​ที่​เตรียม​พร้อม​สำ​หรับ​สง​คราม
– บน​หัว​ มีบางอย่างคล้าย​มง​กุฎ​ทอง​คำ
– หน้า​ ​เหมือนหน้า​ของ​มนุษย์
– ผม​ เหมือน​ผม​ของ​ผู้​หญิง
– ฟัน​ เหมือน​​ฟัน​ของ​สิงโต
– อก ​มี​เกราะ​ป้องกัน​เหมือน​เกราะ​เหล็ก
– เสียง​ปีก​ เหมือน​เสียง​ของ​รถ​และ​ม้า​มาก​มาย​ที่​กรู​เข้า​สู่​สง​คราม
– หาง​ ​มี​เหล็ก​ใน​เหมือน​แมง​ป่อง
– กษัตริย์ของพวกมัน คือ ทูต​ของ​บา​ดาล​ลึก​ ​ชื่อ​ “อา​บัด​โดน​” (ภาษาฮีบรู) หรือ ” อปอล​ลิ​โยน” (ภาษากรีก) แปลว่า ​ผู้​ทำลาย

พระเจ้า​ ​ตรัส​บอก​พวก​มัน ​ไม่​ให้​ทำ​ร้าย​ หญ้า หรือ​พืช​เขียว หรือ​ต้น​ไม้ ​บน​แผ่น​ดิน​โลก
แต่​ให้​ทำ​ร้าย​เฉพาะ​คน​ที่​ไม่​มี​ตรา​ของ​พระ​เจ้า​บน​หน้า​ผาก​ของ​เขา

พวกมันไม่​ฆ่า​คนเหล่า​นั้น แต่ใช้หางต่อยพวกเขา ทำให้พวกเขาทรมานเหมือนถูกแมลงป่องต่อยอยู่ 5 เดือน
ตลอด 5 เดือนนั้น คน​เหล่านั้น​จะอยาก​ตาย แต่​จะ​ไม่ตาย

เมื่อ​ทูต​สวรรค์​องค์​ที่​ 6 เป่า​แตร​
ก็มี​เสียง​ออก​มา​จาก​เชิง​งอน​มุม[ทั้ง​สี่ ]​ของ​แท่น​บูชา​ทอง​คำ
กล่าว​กับ​ทูต​สวรรค์​องค์​ที่​ 6 ​ที่​ถือ​แตร​นั้น​ว่า
“จง​ปล่อย​ทูต​สวรรค์​ทั้ง​ 4 ​ที่​ถูก​มัด​ไว้​ที่​แม่​น้ำ​ใหญ่​คือ​แม่​น้ำ​ยู​เฟร​ติส​นั้น”

แล้ว​ทูต​สวรรค์​ทั้ง​ 4 ​ก็​ถูก​ปล่อย
พวก​เขา​ได้​รับ​การ​เตรียม​ไว้​สำ​หรับ​ชั่ว​โมง วัน เดือน​และ​ปี เพื่อ​จะ​ฆ่า​มนุษย์​เสีย 1/3
จำ​นวน​กอง​ทหาร​ม้า​คือ​ 200,000,000

ผู้​นั่ง​บน​หลัง​ม้า​พวก​นั้น
​- มี​เกราะ​ป้องกัน​อก​สี​แดง​เพลิง สี​น้ำ​เงิน​คราม และ​สี​เหลือง​กำมะ​ถัน

หัว​ม้า​ทั้ง​หลาย​
– เหมือน​อย่าง​หัว​สิงโต
– มี​ไฟ ควัน และ​กำ​มะ​ถัน​พลุ่ง​ออก​จาก​ปาก​ของ​มัน
– หาง​ของ​พวก​มัน​เหมือน​งู​ที่​มี​หัว​ ซึ่งพวก​มัน​ใช้​ทำ​ร้าย​คน​ได้

มนุษย์​ถูก​ฆ่า 1/3 ​ด้วย​ภัย​พิบัติ​สาม​อย่าง​นี้ คือ ไฟ ควัน และ​กำ​มะ​ถัน​ที่​พลุ่ง​ออก​จาก​ปาก​ของ​มัน

แต่มนุษย์​ที่​เหลือ​อยู่​ ก็ยัง
– ไม่​ได้​กลับ​ใจ​จาก​การ​กระ​ทำ​ที่​เกิด​จาก​น้ำมือ​ของ​พวก​เขา
– ไม่​ได้​เลิก​บูชา​ผี​และ​รูป​เคารพ​ต่างๆ ที่​ทำ​ด้วย​ทอง​คำ เงิน ทอง​สัม​ฤทธิ์ หิน​และ​ไม้
– ​ไม่​ได้​กลับ​ใจ​จาก​การ​ฆาต​กรรม
– ไม่ได้กลับใจจาก​การ​ใช้​เวท​มนตร์
– ไม่ได้กลับใจ​จาก​การ​ล่วง​ประ​เวณี
– ไม่ได้กลับใจจาก​การ​ลัก​ขโมย

1.@ เมื่อภัยพิบัติมาถึง พระเจ้าจะทรงปกป้องคุ้มครอง คนของพระองค์ให้รอดพ้นจากภับพิบัตินั้น

ภัยพิบัติในบทนี้ สรุปคร่าวๆคือ ควันพิษ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ทำร้ายคนเจ็บป่วย 5 เดือน และ ไฟ

วันแห่งพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว ได้เวลาที่เราจะตื่นตัวขึ้น เลิกสนใจสิ่งไร้สาระ ใช้ชีวิที่เหลือทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงปกป้องคนของพระองค์ให้พ้นภัยพิบัติ ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 8

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับการสำแดงจากพระเจ้าว่า เมื่อพระเยซูแกะตราของหนังสือม้วนออกครบทั้ง 7 ดวง ภัยพิบัติที่แท้จริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นบนโลกนี้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 8:1-13 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

เมื่อ​พระเยซู​ทรง​แกะ​ตรา​ดวง​ที่​ 7 บนหนังสือม้วน(วว.5:1) ใน​สวรรค์​ก็​เกิด​ความ​เงียบ​ขึ้น​ประ​มาณ​ครึ่ง​ชั่ว​โมง

แล้ว​ทูต​สวรรค์​ทั้ง 7 ​องค์​ ที่​ยืน​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า ก็​ได้​รับ​มอบ​แตร​ 7 คัน
แล้วมี​ทูต​สวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​ ถือ​กระ​ถาง​ไฟ​ทอง​คำ​​มา​ยืน​อยู่​ที่​แท่น​บู​ชา
แล้วพระ​เจ้า​ประ​ทาน​เครื่อง​หอม​มาก​มาย​แก่​ทูต​องค์​นั้น เพื่อ​ให้​ถวาย​ร่วม​กับ​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ธรร​มิก​ชน​ทั้ง​หมด
แล้ว​ควัน​เครื่อง​หอม​ ​ก็​ลอย​ขึ้น​ไป​พร้อม​กับ​คำ​อธิษ​ฐาน​นั้น สู่​เบื้อง​พระ​พักตร์​ของ​พระ​เจ้า

แล้ว​ทูต​สวรรค์​องค์​นั้น ​ก็​นำ​ไฟ​จาก​แท่น​บูชา​มาใส่กระถางไฟนั้น​จน​เต็ม
แล้ว​โยน​ลงกระถางนั้น ลง​บน​แผ่น​ดิน​โลก​ ทำ​ให้​เกิด​ฟ้า​ร้อง​เสียง​ครืนๆ ฟ้า​แลบ​และ​แผ่น​ดิน​ไหว

แล้ว​ทูต​สวรรค์ 7 องค์​ที่​ถือ​แตร​ ก็​เตรียม​พร้อม​เพื่อ​ที่​จะ​เป่าแตร

เมื่อ​ทูต​สวรรค์​องค์​แรก​เป่า​แตร​
– ลูก​เห็บ​และ​ไฟ ที่​ปน​ด้วย​เลือด​ก็​ตก​ลง​มา​บน​แผ่น​ดิน​โลก
– แผ่น​ดิน​โลก​ก็​ถูก​เผา​ไป​ 1/3
– ต้น​ไม้​ถูก​เผา​ไป​ 1/3
– ​หญ้า​เขียว​สด​ถูก​เผา​ไป​ทั้ง​หมด

เมื่อ​ทูต​สวรรค์​องค์​ที่ 2 ​เป่า​แตร​
– ​มี​สิ่ง​หนึ่ง​เหมือน​ภูเขา​ลูก​ใหญ่​ที่​กำ​ลัง​ลุก​เป็น​ไฟ ถูก​โยน​ลง​ไป​ใน​ทะเล
– 1/3 ของ​ทะเล​กลาย​เป็น​เลือด
– ​สิ่ง​ที่​มี​ชีวิต​ใน​ทะเล​ ​ตาย​ไป​1/3
– ​เรือ​ต่างๆ ถูก​ทำลาย​ไป​ 1/3

เมื่อ​ทูต​สวรรค์​องค์​ที่​ 3 ​เป่า​แตร​
– อุกาบาตขนาดใหญ่​ ชื่อ “บอระเพ็ด” ตก​ลง​มา​จาก​ท้อง​ฟ้า
– อุกาบาตนั้น​ตก​ลง​ไป​ใน 1/3 ​ของ​แม่​น้ำ​ทั้งหลาย
– ​ตก​ลง​ไป​ใน​บ่อ​น้ำพุ​ทั้ง​หลาย
– น้ำ​ปริมาณ​ 1/3 ​ก็​กลาย​เป็น​รส​ขม
– คน​มาก​มาย​ตาย​ไป​เพราะ​เหตุ​น้ำ​นั้น​

เมื่อ​ทูต​สวรรค์​องค์​ที่​ 4 ​เป่า​แตร​
– 1/3 ​ของ​ดวง​อา​ทิตย์ 1/3ของ​ดวง​จันทร์​วัน​เพ็ญ และ1/3​ของ​ดวง​ดาว​ทั้ง​หลาย​ ก็​ถูก​ทำ​ลาย​ไป
– ทำ​ให้​ 1/3 ​ของ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​มืด​ไป
– กลาง​วัน​ก็​ไม่​สว่าง​เสีย 1/3
– ​กลาง​คืน​ก็​​ไม่​สว่าง​เสีย 1/3

แล้ว​มี​นก​อิน​ทรี​ตัว​หนึ่ง ​บิน​อยู่​บน​ท้อง​ฟ้า​ ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า
“วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะ​มี​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​บน​แผ่น​ดิน​โลก
เพราะ​เสียง​ของ​แตร​ที่​เหลือ​อยู่​ซึ่ง​ทูต​สวรรค์​ทั้ง​สาม​องค์​กำ​ลัง​จะ​เป่า”

1.@ มหาภัยพิบัติและการพิพากษาของพระเจ้า ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว
สิ่งสารพัดทั้งหมดในโลกกำลังเสื่อมสูญไป
เราควรดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญา รู้ตัวว่า สารพัดในโลกนี้เป็นสิ่งชั่วคราว
แต่การทำสิ่งใดเพื่อพระเจ้านั้น คงอยู่ถาวรนิรันดร์

คำคม

“ ทุกคำอธิษฐานที่จริงใจของธรรมิกชน จะขึ้นไปสู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 7

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาเห็นเกี่ยวกับ ธรรมิกชนที่ยีนหยัดในความเชื่อจนวันตายได้รับรางวัล และบรรยายถึง คน ​144,000 คน บนโลก ที่พระเจ้าปกป้องพวกเขาจากภัยพิบัติ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 7:1-17 ยอห์นได้บรรยายนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขาไว้ดังนี้

หลัง​จาก​เขาเห็นพระเยซูแกะตราดวงที่ 6 ของหนังสือม้วนแล้ว(วว.6)
เขาก็เห็น​ทูต​สวรรค์​ 4 องค์​ ยืน​อยู่​ที่​มุม​ทั้ง​ 4 ของ​แผ่น​ดิน​โลก
พวกเขายับยั้ง​ลม​ทั้ง 4 ​ของ​แผ่น​ดิน​โลก​ไว้
ทูตสวรรค์ทั้ง 4 นี้ ​ได้​รับ​มอบ​อำ​นาจ​ให้​ทำ​อัน​ตราย​แก่​แผ่น​ดิน​และ​ทะเล​

แล้วมี​ทูต​สวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง ​ ​มา​จาก​ทิศ​ตะวัน​ออก ถือ​ตรา​ประ​ทับ​ของ​พระ​เจ้าไว้
ทูตสวรรค์องค์นั้น ​ร้อง​ด้วย​เสียง​ดัง​ต่อ​ทูต​ทั้ง​ 4 นั้น ว่า
“จง​อย่า​ทำ​อัน​ตราย​แผ่น​ดิน ทะเล หรือ​ต้น​ไม้
จน​กว่า​เรา​จะ​ได้​ประ​ทับ​ตรา​บน​หน้า​ผาก​ของ​บรร​ดา​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา”

แล้วก็มีเสียงพูดถึง​จำ​นวน​ผู้​ที่​ได้​รับ​การ​ประ​ทับ​ตรา​ ว่า มี ​144,000 คน​ ซึ่งมา​จาก​ทุก​เผ่า​ใน​อิส​รา​เอล ดังนี้
– ​จาก​เผ่า​ยูดาห์​ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​รูเบน​ 12,000 คน
– จาก​เผ่า​กาด​ 12,000 คน
– จาก​เผ่า​อา​เชอร์​ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​นัฟ​ทาลี​ 12,000 คน
– จาก​เผ่า​มนัส​เสห์ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​สิเม​โอน​ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​เลวี​ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​อิส​สา​คาร์​ 12,000 คน
– จาก​เผ่า​เศ​บู​ลุน​ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​โย​เซฟ​ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​เบน​ยา​มิน​ 12,000 คน

จาก​นั้น​ มีมหา​ชน​ที่​ไม่​มี​ใคร​นับ​จำ​นวน​ได้ ที่​มา​จาก​ทุก​ประ​ชา​ชาติ ทุก​เผ่า ทุก​ชน​ชาติ​และ​ทุก​ภา​ษา
ยืน​อยู่​หน้า​พระที่นั่งของพระเจ้า​และ​ต่อหน้าพระเยซู
พวก​เขา​สวม​เสื้อ​ผ้า​สี​ขาว และ​ใน​มือถือ​ใบ​ตาล

พวก​เขา​ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า
“ความ​รอด​ขึ้น​อยู่​กับ​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ผู้​ประ​ทับ​บน​พระ​ที่​นั่ง และ​ขึ้น​อยู่​กับ​พระ​เมษ​โป​ดก”

แล้ว​ทูต​สวรรค์​ทั้ง​หมด​ที่​ยืน​อยู่​รอบ​พระที่นั่ง ก็​ทรุด​ตัว​ลง​หน้า​พระ​ที่​นั่ง นมัสการ​พระ​เจ้า ​กล่าว​ว่า
“อา​เมน คำ​สดุดี พระ​สิริ พระ​ปัญ​ญา คำ​ขอบ​พระ​คุณ พระ​เกียรติ ฤทธา​นุภาพ และ พระ​กำ​ลัง
จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์ อาเมน”

แล้ว​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ผู้​อา​วุโส​ 12 คนก็ถาม​ยอห์น​ว่า
“คน​ที่​สวม​เสื้อ​ผ้า​สี​ขาว​เหล่า​นี้​คือ​ใคร? และ​มา​จาก​ไหน?”

ยอห์นจึงตอบ​ท่าน​ว่า “ท่าน​เจ้า​ข้า ท่าน​เองก็​ทราบ​อยู่​แล้ว”

ท่าน​จึง​บอก​ข้าพ​เจ้า​ว่า
“คน​เหล่านี้​เป็น​คน​ที่​มา​จาก​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ครั้ง​ยิ่ง​ใหญ่
พวก​เขา​ชำระ​ล้าง​เสื้อ​ผ้า​ของ​เขา​ด้วย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เมษ​โป​ดก​จน​ขาว​สะอาด
เพราะ​เหตุ​นี้ เขา​ทั้ง​หลาย​จึง​ได้​อยู่​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า
และ​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์​ใน​พระ​วิหาร​ของ​พระ​องค์​ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน
และ​พระ​องค์​ผู้​ประ​ทับ​บน​พระ​ที่​นั่ง​จะ​ทรง​คุ้ม​ครอง​พวก​เขา
พวก​เขา​จะ​ไม่​หิว​หรือ​กระ​หาย​อีก​เลย
ดวง​อาทิตย์​และ​ความ​ร้อน​จะ​ไม่​แผด​เผา​เขา​อีก​ต่อ​ไป
เพราะ​ว่า​พระ​เมษ​โป​ดก​ผู้​ทรง​อยู่​กลาง​พระ​ที่​นั่ง​นั้น​จะ​ทรง​เลี้ยง​ดู​พวก​เขา
และ​จะ​ทรง​นำ​เขา​ไป​ยัง​น้ำพุ​แห่ง​ชีวิต
และ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เช็ด​น้ำ​ตา​ทุก​หยด​จาก​ตา​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย”

1.@ เมื่อพระเยซูแกะตราดวงที่ 6 ของหนังสือม้วนแล้ว
นิมิตที่ยอห์นเห็น ได้สำแดงถึง ผู้เชื่อที่ไว้วางใจในพระเยซู ผู้ที่ยึดมั่นความเชื่อจนวันตาย ได้รับการชำระให้สะอาด และได้รับรางวัลของตน
อีกไม่นาน วันเช่นนี้จะมาถึง เราจะร่วมได้รับรางวัลในสิ่งที่เราได้ทำเพื่อพระเยซูในโลกนี้

วันนี้ โอกาสยังมีอยู่สำหรับเรา ที่จะทำบางอย่างเพื่อพระองค์
จงรีบลงมือทำ ก่อนที่จะหมดเวลา

คำคม

“ โอกาสเดียวที่เราจะทนทุกข์เพื่อพระเยซูได้ ก็คือ ขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้ ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 6

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา เกี่ยวกับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อวันแห่งพระเจ้ากำลังจะมาถึง

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 6:1-17 ยอห์นได้บรรยายนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขาไว้ ดังนี้

เขา​เห็น​พระ​เยซูรับหนังสือม้วนจากพระบิดา แล้ว​ทรง​แกะ​ตรา ทั้ง 7 ที่ประทับบนหนังสือม้วนนั้นออก

เมื่อทรงแกะตรา​ดวงที่ 1 ออก
​สิ่ง​มี​ชีวิต​ 1​ใน​ 4 ​ตน ​ที่อยู่รอบบัลลังก์ของพระบิดา (วว. 4:6) ก็​ร้อง​เสียง​ดังราวเสียง​ฟ้า​ร้อง ​ว่า “มา​เถอะ”
แล้ว ม้า​สี​ขาว​ตัว​หนึ่ง​ก็ออก​มา
ผู้​ขี่​ม้า​ตัว​นั้น ​ถือ​ธนู และ​ได้​รับ​มอบ​มง​กุฎ
แล้ว​ท่าน​ก็​ออก​ไป​อย่าง​มี​ชัย และ​เพื่อ​จะ​ได้​ชัย​ชนะ
>>> ซึ่งน่าจะหมายถึง ช่วงแห่งพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐของอัครทูต ประกาศชัยชนะของพระคริสต์ออกไปทั่วโลก

เมื่อทรงแกะตรา​ดวงที่ 2 ออก
​สิ่ง​มี​ชีวิต​ที่​ 2 ก็​ร้อง​ว่า “มา​เถอะ”
แล้ว​ม้า​สี​แดง​สดก็เข้ามา
ผู้​ขี่​ม้า​ตัว​นี้ ​ได้​รับ​มอบ​หมาย​ให้​เอา​สันติ​ภาพ​ไป​จาก​แผ่น​ดิน​โลก เพื่อ​ให้​คน​รบ​รา​ฆ่า​ฟัน​กัน
และ​ท่าน​ผู้​นี้​ได้​รับ​มอบ​ดาบ​ใหญ่​เล่ม​หนึ่ง
>>> ซึ่งน่าจะหมายถึง ช่วงแห่งการข่มเหงคริสตจักร โดยอาณาจักรโรม

เมื่อทรงแกะตรา​ดวงที่ 3 ออก
​สิ่ง​มี​ชีวิต​ที่​ 3 ก็​ร้อง​ว่า “มา​เถอะ”
แล้วม้าดำ​ตัว​ก็เข้า​มา
ผู้​ขี่​ม้า​ตัว​นี้​ถือ​ตรา​ชู
แล้วมี​เสียงพูด​ดัง​ออก​มา​จาก​ ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​4 นั้น​ ว่า
“ข้าว​สาลี​รา​คา​ลิตร​ละ​หนึ่ง​เด​นา​ริ​อัน ข้าว​บาร์​เลย์​สาม​ลิตร​ต่อ​หนึ่ง​เด​นา​ริ​อัน
แต่​เจ้า​อย่า​ทำ​อัน​ตราย​น้ำ​มัน​และ​เหล้า​องุ่น”
>>> ซึ่งน่าจะหมายถึง จะมีช่วงเวลาแห่งการกันดารอาหาร ข้าวยากหมากแพง

เมื่อทรงแกะตรา​ดวงที่ 4 ออก
​สิ่ง​มี​ชีวิต​ที่​ 4 ก็​ร้อง​ว่า “มา​เถอะ”
แล้วม้า​สีกะ​เลียว(เขียวอมดํา)​ก็ออกมา
ผู้​ขี่​ม้า​ตัว​นี้​ ​ชื่อ​ “​มัจ​จุ​ราช” และ​แดน​คน​ตาย​ก็​ติด​ตาม​มา​ด้วย
พระ​องค์​ทรง​ให้​ทั้ง​สอง​นี้​มี​อำ​นาจ ทำลายโลก 1 ใน 4 ​ส่วน ​ด้วย​คม​ดาบ ด้วย​ความ​อด​อยาก ด้วย​โรค​ระบาด และ​ด้วย​สัตว์​ร้าย​แห่ง​แผ่น​ดิน
>>> ซึ่งน่าจะหมายถึง จะมีช่วงเวลาแห่งสงคราม ความ​อด​อยาก โรค​ระบาดที่แผ่ไปทั่วโลก และ​มีสัตว์​ร้าย​หรือแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือใหญ่ๆบางอย่างที่ทำร้ายผู้คน

เมื่อทรงแกะตรา​ดวงที่ 5 ออก
​วิญ​ญาณ​ของ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ถูก​ฆ่า​เพราะ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​และ​เพราะ​คำ​พยาน​ที่​เขา​ยึด​ถือ​นั้น
ก็​ร้อง​เสียง​ดัง​ ออกมาจากใต้แท่นบูชา ว่า
“ข้า​แต่​องค์​เจ้านาย ผู้​บริสุทธิ์​และ​สัตย์​จริง อีก​นาน​เท่า​ใด​พระ​องค์​จึง​จะ​ทรง​พิพาก​ษา
และ​แก้​แค้น​ต่อ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​บน​แผ่น​ดิน​โลก​ซึ่ง​หลั่ง​เลือด​ของ​เรา”
แล้ว​พระเจ้าทรง​ประ​ทาน​เสื้อ​คลุม​สี​ขาว​แก่​พวก​เขา​แต่​ละ​คน
และ​ทรง​บอกพวกเขา​ให้​พัก​ต่อ​ไป​อีก​หน่อย​หนึ่ง
จน​กว่า​ผู้​ร่วม​รับ​ใช้​และ​พี่​น้อง​ของ​เขา​จะ​ถูก​ฆ่า​เหมือน​อย่าง​พวก​เขา​ครบ​จำ​นวน
>>> ซึ่งน่าจะหมายถึง จะมีช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนั้นยังคงมีคริสเตียนอยู่ในโลก และพวกเขาเหล่านั้นบางคนจะถูกฆ่าเพราะความเชื่อวางใจในพระเยซู

เมื่อทรงแกะตรา​ดวงที่ 6 ออก
เกิด​แผ่น​ดิน​ไหว​ยิ่ง​ใหญ่ ดวง​อา​ทิตย์​เป็น​สี​ดำ​มืด เหมือน​เสื้อ​ผ้า​ขน​สัตว์​ที่​ใช้​ไว้​ทุกข์
​ดวง​จันทร์​วัน​เพ็ญ​ เหมือน​กับ​สี​เลือด
​ดวง​ดาว​ทั้ง​หลาย​ใน​ท้อง​ฟ้า​ก็​ตก​ลง​มา​บน​พื้น​ดิน เหมือน​​ต้น​มะเดื่อ​​ที่​ยัง​ไม่​สุก​หล่น​ลง​มา ด้วย​ลม​แรง​พัด​
ท้อง​ฟ้า​ก็​หาย​ไป ​เหมือน​หนัง​สือ​​ถูก​ม้วน​เก็บ
​ภูเขา และ​ เกาะ​ ​ทั้งหมด ​ก็​ถูก​เคลื่อน​ไป​จาก​ที่​เดิม
แล้ว​ทุกคน ทั้งคนยาก ดี มี จน ทั้งหมด ต่าง​ซ่อน​ตัว​อยู่​ใน​ถ้ำ​และ​โขด​หิน​ตาม​ภูเขา
แล้วร้อง​บอก​กับ​พวกมัน​ว่า
“จง​ล้ม​ทับ​เรา​เถิด จง​ซ่อน​เรา​ไว้ ให้​พ้น​จาก​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์​ผู้​ประ​ทับ​อยู่​บน​พระ​ที่​นั่ง
และ​จาก​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เมษ​โป​ดก
เพราะ​ว่า​วัน​สำ​คัญ​แห่ง​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​องค์​มา​ถึง​แล้ว
และ​ใคร​จะ​สา​มารถ​ยืน​หยัด​อยู่​ได้​เล่า”
>>> ซึ่งน่าจะหมายถึง จะมีปรากฏการณ์ใหญ่เกิดขึ้นทั้งบนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลก และช่วงเวลาแห่งมหากลียุคกำลังจะริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อพระองค์จะแกะตราดวงที่ 7

1.@ ดูเหมือนภัยพิบัติต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ยังเป็นเพียงแค่ขั้นเริ่มต้นของการพิพากษาโลกนี้
ถึงกระนั้นเพียงเท่านี้ ก็ทำให้คนทั้งหลายเครียด กดดัน สับสน ตื่นตระหนกแล้ว
ดังนั้นเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นมาถึงจริงๆ คนทั้งหลายจะทนอยู่ได้อย่างไร?

ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญที่คริสเตียนทั้งหลาย ควรสะสมพระคำ พัฒนาความเชื่อ ฝึกฝนการเชื่อฟัง เพื่อเราจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้และเป็นพระพรท่ามกลาง ความวุ่นวายต่างๆที่กำลังจะทวีมากขึ้นทั่วทั้งโลก

คำคม

“ กลับใจเสียตั้งแต่วันนี้ ดีกว่า รอถึงวันที่ร้องให้หินล้มทับ ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 5

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นได้บรรยายายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ว่าในสวรรค์เขาได้เห็นพระเยซู มารับหนังสือม้วนจากพระบิดา แล้วบรรดาสรรพสิ่งทั้งสิ้นก็ถวายเกียรติ เทิดทูนสรรเสริญพระองค์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 5:1-14 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ในสวรรค์ ดังนี้
เขาได้เห็นบัลลังก์พระนั่งที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ ด้านขวา​พระ​ที่​นั่ง​นั้น มี​หนังสือ​ม้วน​หนึ่ง ที่มีข้อความเขียนไว้ และมีตรา​ประทับ​อยู่ 7 ​ดวง​

เขาได้​เห็น​ทูตสวรรค์​ที่​มี​ฤทธิ์​องค์​หนึ่ง ประกาศ​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง ​ว่า
“ใคร​เป็น​ผู้​ที่​สม​ควร​เปิด​หนัง​สือ​ม้วน​และ​แกะ​ตรา​ของ​มัน​ออก?”
แต่​ไม่​มี​ผู้ใด​ใน​สวรรค์ บน​แผ่นดิน​โลก หรือ​ใต้​แผ่นดิน ​ที่​สามารถ​เปิด​หนังสือ​ม้วน​นั้น​ออก หรือ​ดู​หนังสือ​นั้น​ได้​

ยอห์นจึงร้องไห้อย่างมาก เพราะ​ไม่​มี​พบใคร​สมควร​จะ​เปิดหนังสือ​ม้วน​นั้น​หรือ​ดู​หนังสือ​นั้น​ได้​
แล้วก็มี​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ผู้​อาวุโส​ 12 คนที่นั่งรอบบัลลังก๋ของพระเจ้า บอก​แก่​ยอห์น​ว่า
“อย่า​ร้องไห้​เลย นี่​แน่ะ สิงห์​แห่ง​เผ่า​ยูดาห์ เชื้อ​สาย​ของ​ดาวิด​ ​พระ​องค์​ทรง​มี​ชัย​ชนะแล้ว ​
พระ​องค์​จึง​ทรง​สามารถ​แกะ​ตรา​ทั้ง​เจ็ด​ดวง​และ​เปิดหนังสือ​ม้วน​นั้น​ออก​ได้”

และ​ยอห์นก็เห็นพระเยซู ยืนอยู่ใกล้ๆบัลลังก์ของพระเจ้า
พระองค์​ยืน​ประทับอยู่​ ​มีร่องรอยของการทรง​ถูก​ปลง​พระ​ชนม์ คือมีรอยตะปูและรอยถูกแทง ​
ยอห์นเห็นพระองค์​ทรง​มี​เขา 7 ​เขา​ ซึ่งแสดงถึงมีฤทธานุภาพทั้งสิ้น
และ​มี​ตา 7 ​ดวง ซึ่ง​แสดงถึงพระวิญญาณ​​ของ​พระ​เจ้า ที่​ทรง​ส่งออก​ไปทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ (อาจจะหมายถึง ส่งออกไป ​ ทั้ง 7 ทวีป ทั่วโลก)

แล้วพระเยซูก็​เข้า​มา​รับ​ม้วน​หนังสือ​จาก​พระ​หัตถ์ขวาของพระบิดา
​แล้ว สัตว์​ทั้ง4(วว.4:6) ​กับ​ผู้​อาวุโส​ 24 ​คน​นั้น(วว.4:4) ​ก็​ทรุด​ตัว​ลง​ถวาย​บังคม​พระเยซู
ผู้อาวุโสทุก​คน​ ก็ถือ​พิณ​และ​​ขัน​ทองคำ​บรรจุ​คำ​อธิษฐาน​ของ​ธรรมิก​ชน​ทั้ง​ปวง
และ​​ร้อง​เพลงบทใหม่​ ว่า
“พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​ที่​สมควร​จะ​ทรง​รับ​ม้วน​หนังสือ
และ​แกะ​ตรา​ม้วน​หนังสือ​นั้น​ออก
เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ถูก​ปลง​พระ​ชนม์​แล้ว
และ​ด้วย​พระ​โลหิต​ของ​พระ​องค์​นั้น
​พระ​องค์​ได้​ทรง​ไถ่​คน​ทุก​เผ่า ทุก​ภาษา ทุก​ชาติ
​และ​ทุก​ประเทศ ​เพื่อ​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า
พระ​องค์​ได้​ทรง​โปรด​ทำให้​เขา​เป็น​ราช​อาณาจักร
และ​เป็น​ปุโรหิต​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา
และ​พวก​เขา​จะ​ได้​ครอบ​ครอง​แผ่นดิน​โลก”

แล้ว​ยอห์นก็​ได้เห็นและได้​ยิน​เสียง​ทูตสวรรค์​เป็น​อัน​มาก​นับ​ เป็น​แสนๆ เป็น​ล้านๆ ที่​อยู่​รอบ​พระ​ที่​นั่ง
ร้อง​เสียงดัง​ว่า
“พระ​เมษ​โป​ดก​ผู้​ถูก​ปลง​พระ​ชนม์​แล้ว​นั้น​ทรง​สม​ควร​ได้​รับ
ฤทธานุ​ภาพ ทรัพย์​สม​บัติ พระ​ปัญ​ญา พระ​กำ​ลัง พระ​เกียรติ พระ​สิริ และ​คำ​สดุดี”

แล้วยอห์นก็​ได้​ยิน​เสียง ​สิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง​ทั้ง​หมด ทั้ง​ใน​สวรรค์ บน​แผ่น​ดิน​โลก ใต้​แผ่น​ดิน​โลก ใน​มหา​สมุทร และ​ทุก​สิ่ง​ซึ่ง​อยู่​ใน​ที่​เหล่า​นั้น ร้อง​ว่า
“ขอ​ให้​คำ​สดุดี พระ​เกียรติ พระ​สิริ​และ​อา​นุ​ภาพ
จง​มี​แด่​พระ​องค์​ผู้​ประ​ทับ​บน​พระ​ที่​นั่ง​และ​แด่​พระ​เมษ​โป​ดก ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์”

และ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​4 ​นั้น​ก็​ร้อง​ว่า “อา​เมน”
และ​บรร​ดา​ผู้​อา​วุโส​ก็​ทรุด​ตัว​ลง​และ​นมัส​การ

1.@ การที่พระเยซูเสด็จลงมาบนโลกนี้ เพื่อตายบนไม้กางเขน รับโทษแทนความผิดบาปของมนุษย์ทุกคน เป็นเรื่อง ที่ยิ่งใหญ่ และเป็นเรื่องสำคัญอย่างในสวรรค์ และทั่วแผ่นดินโลก
บรรดาสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น ต่างแซ่ซ้องสรรเสริญพระเจ้า สำหรับสิ่งใหญ่ยิ่งที่พระองค์ทรงกระทำแก่มนุษย์ในครั้งนี้

เราได้รับเกียรติใหญ่ยิ่งจากพระเจ้า ในการประกาศข่าวดีนี้ ข่าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสวรรค์และแผ่นดินโลก ตั้งแต่โลกถูกสร้างมา
“พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า เสด็จมาช่วยมนุษย์ทุกคนแล้ว ผู้ใดเชื่อวางใจในพระองค์จะได้รับความรอดจากพระเจ้า”

จงภูมิใจ และเต็มใจอย่างที่สุดในการทำภารกิจนี้ ประกาศข่าวประเสริฐให้คนทั้งโลกได้รับรู้

คำคม

“ พระเยซูสมควรได้รับการถวายเกียรติและคำสรรเสริญ จากทั้งหมดในชีวิตของเรา ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 4

ภาพรวม

 • ในบทนี้ยอห์นได้บรรยายถึง นิมิตเกี่ยวกับการนมัสการในสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสำแดงให้เขาเห็น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 4:1-11 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ว่า
เขา​เห็นสวรรค์ และในสวรรค์นั้นมี​ประตู​ที่​เปิด​อ้า​อยู่
เขาได้ยิน​พระ​สุรเสียง​แรก ดังเหมือนเสียงแตร ตรัส​กับ​เขา​ว่า
“จง​ขึ้น​มา​บน​นี้​เถิด และ​เรา​จะ​สำ​แดง​ให้​เจ้า​เห็น​สิ่ง​ที่​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​หลัง​จาก​นี้”

​ทัน​ใด​นั้น พระ​วิญ​ญาณ​ก็ทำให้เขาเห็น
​พระเจ้า​ประ​ทับ​บน​พระ​ที่​นั่ง​ในสวรรค์
พระองค์ทรงเต็มไปด้วยสง่าราศีงดงามยิ่งนัก และรอบพระที่นั่งก็อลังการอย่างยิ่ง

รอบพระที่นั่งนั้น ​มีผู้อาวุโส สวม​เสื้อ​สี​ขาว​และ​สวม​มง​กุฎ​ทอง​คำ 24 คน นั่งอยู่บน​บัล​ลังก์​อีก​ 24 ​บัล​ลังก์ รอบพระที่นั่งนั้น

พระที่นั่งนั้น ​มี​ฟ้า​แลบ และเสียง​ฟ้า​ร้อง ดัง​ก้องออก​มา​
และ​ด้านหน้าพระที่นั่ง มี​คบ​เพลิง 7 ​อัน​จุด​อยู่​ ซึ่งก็คือ ​พระ​วิญ​ญาณ​บริสุทธิ์ ผู้ทรงอยู่เหนือคริสตจักรทั้ง​ 7 ​

ตรง​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​นั้น ​เป็น​เหมือน​ ​ทะเล​แก้ว​ที่​ใส​บริสุทธิ์
และ​บริ​เวณ​รอบๆ ​ ทั้ง​สอง​ข้างของพระที่นั่ง​นั้น มี​สิ่ง​มี​ชีวิต​ 4 ตน​ที่​มี​ตา​เต็ม ​ทั้ง​ข้าง​หน้า​และ​ข้าง​หลัง แต่ละตน มี 6 ปีก
– ตนที่ 1 ​เหมือน​สิงโต
– ตนที่ 2 ​เหมือน​โค
– ตนที่ 3 ​มี​หน้า​เหมือนมนุษย์
– ตนที่ 4 ​เหมือน​นก​อิน​ทรี​ที่​บิน​อยู่
ทั้ง 4 ตนนี้ ​ร้อง​ตลอด​วัน​ตลอด​คืน​ ไม่​ได้​หยุด​เลย ​ว่า
“บริ​สุทธิ์ บริ​สุทธิ์ บริ​สุทธิ์ องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​คือ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​สูง​สุด
ผู้​ทรง​เคย​เป็น​อยู่ ผู้​ทรง​เป็น​อยู่ และ​ผู้​ที่​จะ​เสด็จ​มา”

เมื่อ​ใด​ก็​ตาม​ที่​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง 4 นั้น ​ถวาย​พระ​สิริ พระ​เกียรติ และ​คำ​ขอบ​พระ​คุณ​แด่​พระ​เจ้า
ผู้​อา​วุโส​ทั้ง 24 คน ​ก็​ทรุด​ตัว​ลง​ต่อพระเจ้า และ​นมัส​การ​พระ​องค์​
และ​ถอด​มง​กุฎ​ ​วาง​ตรง​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​ ร้อง​ว่า
“องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​และ​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
พระ​องค์​ทรง​สม​ควร​ที่​จะ​ได้​รับ​พระสิริ พระ​เกียรติ​และ​ฤท​ธานุ​ภาพ
เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​สรรพ​สิ่ง และ​สรรพ​สิ่ง​ก็​ดำ​รง​อยู่
​และ​ถูก​สร้าง​ขึ้น​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์”

1.@ พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด เต็มด้วยสง่าราศี และสมควรที่เราจะเคารพ ยำเกรง เทิดทูนพระองค์

วันนี้ เราได้ปฏิบัติต่อพระเจ้าผู้สมควรจะที่ยำเกรงอย่างที่สุด ด้วยความยำเกรงสุดหัวใจของเราหรือไม่?

คำคม

“ การถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสวรรค์ มีไว้สำหรับผู้ถวายเกียรติพระเจ้าในโลกนี้ ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 3

ภาพรวม

 • ในบทนี้กล่าวถึง จดหมายจากพระเยซูถึงคริสตจักรในเมือง ซาร์ดิส , ​ฟีลาเดลเฟีย และ ​เลา​ดี​เซีย​ เพื่อเรียกร้องให้พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ ขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 3:1-6 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​คริสต​จักร​ที่​เมือง​ซาร์ดิส​ ไว้ดังนี้

– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ​ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า และทรงมีดาวเจ็ดดวงนั้น 

– พระเยซูทรงชมพวกเขา เรื่อง​
>> มีสองสามคนในพวกเขาที่ไม่ได้ทำตัวให้เป็นมลทิน ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์

– พระเยซูทรงตำหนิพวกเขา เรื่อง​
>> พวกเขาได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ แต่ว่าตายแล้ว
>> ไม่พบความประพฤติที่ครบบริบูรณ์ของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า 

– พระเยซูสั่งพวกเขา ให้
>> ​ตื่นขึ้น จากการจมอยู่ในบาป
>> เสริมกำลังให้กับส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายแล้วนั้น
>> ระลึกว่าพวกเขาเคยได้รับอะไรมา และเคยได้ยินอะไรมา แล้วถือรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้
>> กลับใจใหม่

– พระเยซูเตือนพวกเขา
>> ​หากไม่ยอมกลับใจ ไม่ยอมตื่นขึ้น พระองค์​จะมาจัดการกับพวกเขาอย่างไม่ทันตั้งตัว เหมือนอย่างขโมย

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะ ว่า>> พวกเขา​จะได้สวมเสื้อสีขาว
>> พวกเขาจะมีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตลอดไป
>> พวกเขาจะได้รับ การรับรองจากพระเยซู เฉพาะพระพักตร์พระบิดาและต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์

1.@ วันนี้จิตวิญญาณของเรากำลังจะตายหรือกำลังถดถอย โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่า?

วันนี้ ความรักที่เรามีต่อพระเยซูได้จืดจางลง แต่เราเข้าใจผิดว่า ยังคงรักพระองค์เช่นเดิมหรือไม่?

วันนี้ เรายังคงรักสิ่งที่พระเยซูรัก และเกลียดสิ่งที่พระเยซูเกลียด และดีใจอย่างเหลือล้นสำหรับสิ่งที่พระเยซูดีใจหรือไม่ เรารู้สึกอย่างไรเมื่อได้เห็น คนๆหนึ่งตัดสินใจต้อนรับเชื่อพระเยซู?

2.# ใน วว. 3:7-13 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​​คริสต​จักร​ที่​เมืองฟีลาเดลเฟีย​​ ไว้ดังนี้

– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ​ผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์จริง ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้

– พระเยซูทรงชมพวกเขา เรื่อง
​>> การถือรักษาคำของพระองค์ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีกำลังเพียงเล็กน้อยก็ตาม
>> การไม่ได้ปฏิเสธพระเยซู แม้ถูกข่มเหง
>> การมีความทรหดอดทน ต่อความทุกข์ยากลำบาก

– พระเยซูไม่มีเรื่องตำหนิพวกเขาเลย

– พระเยซูสั่งพวกเขา ให้
>> ​ยึดมั่นในสิ่งที่พวกเขามี คือความเชื่อในข่าวประเสริฐ และการรักษาคำของพระองค์ เพื่อจะไม่ให้ใครชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้

– พระเยซูสัญญาพวกเขากับว่า
>> ​พระองค์จะจัด​วาง​ประตู​ที่​เปิด​ไว้​ตรง​หน้า​พวก​เขา ซึ่งจะ​ไม่​มี​ใคร​สา​มา​รถ​ปิด​ได้
>> พระองค์จะทำให้ พวก​ธรรม​ศาลา​ของ​ซา​ตาน​ มา​กราบ​ลง​แทบ​เท้า​ของ​พวกเขา
>> พระองค์จะให้ศัตรูของพวกเขา ​รู้​ว่า​พระองค์ทรง​รัก​พวกเขามากเพียงใด
>> พระองค์จะ​เฝ้า​รักษา​พวกเขา​ให้​พ้น​จาก​ช่วง​เวลา​แห่ง​การ​ทด​ลอง ซึ่ง​จะ​มา​ถึง​คน​ทั่ว​ทั้ง​โลก
>> พระองค์จะเสด็จกลับมาโดยเร็ว

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะ ว่า
>> พวกเขา​จะได้เป็น​เสา​หลัก​อยู่​ใน​พระ​วิหาร​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา
>> พวก​เขา​จะ​มีการทรงสถิตของพระเจ้า ชั่วนิรันดร์
>> พวกเขา​จะได้รับการ​จารึก​พระ​นาม​พระ​เจ้า , ชื่อเมืองของพระเจ้า และพระนามใหม่ของพระเยซู บนตัวเขา

2.@ เมื่อเรายึดมั่นที่จะ เชื่อฟัง ทำตามพระคำของพระเจ้า ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นอาจดูเหมือนต้องสูญเสียมากมาย
แต่ในเบื้องปลายจะได้รับสิ่งประเสริฐมากมายเกินกว่าจะที่จะบรรยายได้

วันนี้ เราเอาจริงเอาจังในการยึดมั่นในการทำตามพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?

3.# ใน วว. 3:14-22 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​คริสต​จักร​ที่​เมืองเลา​ดี​เซีย​ ไว้ดังนี้

– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ทรง​เป็น​พยาน​ที่​ซื่อสัตย์​และ​สัตย์​จริง และ​ทรง​เป็น​ต้น​กำ​เนิด​ของ​สิ่ง​สาร​พัด​

– พระเยซูไม่ทรงชมพวกเขาเลย

– พระเยซูทรงตำหนิพวกเขา เรื่อง​
>> พวกเขาเป็นแต่อุ่นๆ ไม่ทิ้งพระเจ้าแต่ก็ไม่กระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า
>> พวกเขาไม่รู้ตัวว่า พวกเขาเป็น​คน​น่า​สม​เพช น่า​สัง​เวช ​ยาก​จน ตา​บอด และ​เปลือย​กาย

– พระเยซูสั่งพวกเขา ให้
>> ​ซื้อ​ทอง​คำ​ที่​หลอม​ด้วย​ไฟ​จาก​เรา เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​มั่งมี
>> ​ซื้อ​เสื้อ​ผ้า​สีขาว เพื่อ​จะ​ได้​สวม​ให้​พ้น​จาก​ความ​อับ​อาย​ที่​ต้อง​เปลือย​กาย
>> ซื้อ​ยา​หยอด​ตา​ของ​เจ้า เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​เห็น
>>>> เหล่านี้หมายถึง กลับใจใหม่ มาหาพระเยซู อย่างกระตือรือร้น ให้พระเยซูช่วยพวกเขา สอนพวกเขา

– พระเยซูเตือนพวกเขา
>> ​หากไม่ยอมกลับใจ พระองค์จะคายพวกเขาออกจากปากของพระองค์ พวกเขาจะไม่มีส่วนร่วมในพระองค์
>> พระองค์​รัก​พวกเขา พระองค์จึงทรง​ตัก​เตือน​และ​ตี​สอนพวก​เขา
>> พระองค์​ยืน​เคาะ​อยู่​ที่ด้านนอก​ประตูใจของพวกเขา อยากเข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเขา เพียงแค่พวกเขาเปิดใจ พระองค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของพวกเขา

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะ ว่า
>> พวกเขา​จะได้​นั่ง​กับพระเยซู​บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระองค์ เหมือน​อย่าง​ที่​พระเยซู​ได้​นั่ง​กับ​พระ​บิดา​

3.@ คนที่คิดไปเองว่า ตนเองเป็นคนฝ่ายวิญญาณ แต่ดำเนินชีวิตตามทางของเนื้อหนัง จะหลุดออกจากความสัมพันธ์กับพระเยซู

คนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเยซู ย่อมมีใจกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ และในการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งนิรันดร์ในโลกหน้าไม่ใช่เพื่อสิ่งชั่วคราวในโลกนี้ (เป็นความหมายของ ทองคำ เสื้อขาว ตา ตามลำดับ)

คำคม

“ ชัยชนะที่แท้จริงของผู้เชื่อ ไม่ใช่การหลุดพ้นปัญหา
แต่เป็นการเผชิญทุกปัญหาตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 2

ภาพรวม

 • ในบทนี้กล่าวถึง จดหมายจากพระเยซูถึงคริสตจักรในเมือง เอเฟซัส , ​สเมอร์​นา , ​เปอร์​กา​มัม และ ​ธิยา​ทิรา เพื่อเรียกร้องให้พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ ขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 2:1-7 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​คริสต​จักร​ที่​เมือง​เอ​เฟ​ซัส​ ไว้ดังนี้
– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ​ทรง​เป็นเจ้าของคริสตจักรและ ทรงอยู่ท่ามกลางคริสตจักร

– พระเยซูทรงชมพวกเขา เรื่อง​
>> การ​ตราก​ตรำ​และ​ความ​ทร​หด​อด​ทน​ของพวกเขา
>> การไม่​ยอม​อ่อนข้อ​ต่อ​พวก​คน​ชั่ว​ ที่​ปลอม​ตัว​มา​เป็น​อัคร​ทูต แล้วมาสอนเท็จ
>> ความ​ทร​หด​อด​ทน และ​ยอม​ทน​เพราะ​นาม​ของ​พระเยซู
>> การ​ไม่​ได้​อ่อน​ระอา แม้พบความยากลำบาก
>> การเกลียด​ชัง​สิ่งที่พระเจ้ารังเกียจ ความ​ประ​พฤติ​ของ​พวก​นิ​โค​เลาส์​ พวกสอนเทียมเท็จ

– พระเยซูทรงตำหนิพวกเขา เรื่อง​
>> การ​ละ​ทิ้ง​ความ​รัก​ดั้งเดิมที่เคยมีต่อพระองค์

– พระเยซูสั่งพวกเขา ให้
>> ​ระลึก​ถึง​สภาพ​เดิม​ที่​พวกเขาตก​ลง​มา​แล้ว​นั้น
>> ​กลับ​ใจ​ใหม่​
>> ทำ​ตาม​ที่​ประ​พฤติ​ใน​ตอน​แรก

– พระเยซูเตือนพวกเขา
>> ​หากไม่ยอมกลับใจ พระองค์​จะ​มา​​ย้าย​คัน​ประ​ทีป​ของ​เจ้า​ออก​จาก​ที่​ของ​มัน
การทรงสถิตของพระเจ้า จะไมได้อยู่กับพวกเขาอีกต่อไป

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะ ว่า
>> พวกเขาจะ​ให้​เขา​กิน​ผล​จาก​ต้น​ไม้​ที่​ให้​ชีวิต ที่​อยู่​ใน​เมือง​บรม​สุข​เก​ษม​ของ​พระ​เจ้า
ได้รับชีวิตนิรันดร์

1.@ พระเยซูทรงทราบและไม่ลืม ทุกสิ่งที่เราได้อดทนเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

เราสมควรเกลียดสิ่งที่พระเจ้าเกลียด ได้แก่ เกลียดบาป และเกลียดคำสอนเท็จ

วันนี้ เราได้ร่วงหล่นจากความรักที่เคยมีต่อพระเยซูหรือไม่?
ถ้าเป็นเช่นนั้น จงรีบกลับใจใหม่ ก่อนที่จะสายเกินไป

2.# ใน วว. 2:8-11 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​​คริสต​จักร​ที่​เมือง​สเมอร์​นา​​ ไว้ดังนี้
– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ​ผู้​ทรง​เป็น​เบื้อง​ต้น​และ​เบื้อง​ปลาย ผู้​ซึ่ง​สิ้น​พระ​ชนม์​แล้ว และ​กลับ​มี​ชีวิต​อีก

– พระเยซูทรงชมพวกเขา เรื่อง​
>> การอดทนต่อความ​ยาก​ลำ​บาก​และ​ยาก​จน​
>> การอดทนต่อ​การ​กล่าว​ร้าย​ของ​พวก​​ธรรม​ศาลา​ของ​ซา​ตาน

– พระเยซูไม่มีเรื่องตำหนิพวกเขาเลย

– พระเยซูสั่งพวกเขา ให้
>> ​อย่า​กลัว​การ​ทน​ทุกข์​ที่​พวกเขาจะ​ได้​รับ​นั้น
>> ​​ซื่อสัตย์​จวบ​จน​วัน​ตาย แล้วพระเยซู​จะ​มอบ​มง​กุฎ​แห่ง​ชีวิต​ให้​แก่​พวกเขา

– พระเยซูเตือนพวกเขา
>> ​มาร​จะ​ขัง​พวก​เขา​บาง​คน​ไว้​ใน​คุก​เพื่อ​ทด​ลอง​พวก​เขา
>> พวกเขา​จะ​ได้​รับ​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ถึง​สิบ​วัน

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะ ว่า
>> พวกเขาจะ​ไม่​ได้​รับ​อัน​ตราย​จาก​ความ​ตาย​ครั้ง​ที่​สอง​เลย แต่จะรับชีวิตนิรันดร์

2.@ แม้วันนี้เรากำลังประสบความทุกข์ยาก แต่ความทุกข์นั้น มันมีเวลาจำกัด มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป เหมือน ที่เกิดกับคริสเตียน​สเมอร์​นา 10 วัน ซึ่งเราไม่รู้หมายถึงนานเพียงใด แต่ที่แน่ๆ มันมีเวลาจำกัด

ความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญ มันมีเวลาจำกัด

3.# ใน วว. 2:12-17 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​คริสต​จักร​ที่​เมือง​เปอร์​กา​มัม ไว้ดัง​นี้​

– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ​ผู้​ทรง​ถือ​ดาบ​สอง​คม​ที่​คม​กริบ​

– พระเยซูทรงชมพวกเขา เรื่อง​
>> การยึด​มั่น​ใน​นาม​ของ​พระองค์
>> การ​ไม่​ปฏิ​เสธ​ความ​เชื่อ​ใน​พระเยซู แม้​มีการข่มเหงรุนแรงถึงขนาดบางคนท่ามกลางพวกเขาถูกฆ่าตาย

– พระเยซูทรงตำหนิพวกเขา เรื่อง​
>> มี​บาง​คน​ที่​ยึด​ถือ​คำ​สอน​เท็จ ล่อลวงให้พี่น้องกิน​อา​หาร​ที่​บูชา​รูป​เคารพ​และ​ล่วง​ประ​เวณี เหมือนการกระทำของ​บา​ลา​อัม
>> ​มี​คน​ที่​ยึด​ถือ​คำ​สอน​เท็จของ​พวก​นิ​โค​เลาส์​

– พระเยซูสั่งพวกเขา ให้
>> ​กลับ​ใจ​ใหม่

– พระเยซูเตือนพวกเขา
>> ​หากไม่ยอมกลับใจ พระเยซูจะ​มา​​ต่อ​สู้​กับ​พวก​เขา​ด้วย​ดาบ​ใน​ปาก​ของ​พระองค์ โดยเร็ววัน

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะ ว่า
>> พวกเขาจะ​ได้รับมานาที่​ซ่อน​อยู่​ และ​จะ​ได้​หิน​ขาวที่มี​ชื่อ​ใหม่​จา​รึก​ไว้​ซึ่ง​ไม่​มี​ใคร​รู้​เลย​นอก​จาก​ตัวเขาเอง

3.@ การยึดมั่นในความเชื่อเป็นสิ่งประเสริฐและจะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิต
แต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ทำให้ผู้นั้นมีสิทธิดำเนินชีวิตในบาปได้ โดยพระเจ้าจะไม่จัดการอะไรเลย

จงยึดความเชื่อไว้มั่น และ ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อนั้น

4.# ใน วว. 2:18-29 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​คริสต​จักร​ที่​เมือง​​ธิยา​ทิรา ไว้ดัง​นี้​

– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ​ผู้​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ทราบทุกสิ่ง และ​ทรง​มี​พระ​บาท​เหมือน​ทอง​สัม​ฤทธิ์ ผู้เป็นความมั่นคงแก่ผู้ที่ทนทุกข์เพื่อพระองค์

– พระเยซูทรงชมพวกเขา เรื่อง​
>> ​ความ​รัก ความ​เชื่อ การ​ปรน​นิบัติ และ​ความ​ทร​หด​อด​ทน​ของพวกเขา
>> ความ​ประ​พฤติ​ใน​ตอน​ปลาย​นั้น​ดี​กว่า​ตอน​ต้น มีการกลับใจใหม่ ชีวิตเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ

– พระเยซูทรงตำหนิพวกเขา เรื่อง​
>> พวกเขาไม่ยอมจัดการ ผู้​หญิงที่​อ้าง​ตัว​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ ที่สอน​และ​ล่อ​ลวงพี่น้อง ​ให้​ล่วง​ประ​เวณี​และ​กิน​อาหาร​ที่​บูชา​รูป​เคารพ

– พระเยซูสั่ง ผู้​ไม่​ถือ​คำ​สอนเท็จเหล่านั้น และ​ไม่​ยุ่งเกี่ยวกับ ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​ซา​ตาน ให้พวกเขา
>> ยึด​มั่น​สิ่ง​ที่​มี​อยู่​จน​กว่าพระเยซู​จะ​มา

– พระเยซูเตือนพวกเขา​
>> หากผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมกลับใจ พระองค์จะทำให้นางต้องล้มป่วย และ​จะ​ประ​หาร​ลูกๆ ของ​นาง​ให้​ตาย
>> หากคน​ที่​ล่วง​ประ​เวณี​กับ​ผู้หญิงนั้นไม่ยอมกลับใจ พระองค์ทำให้พวกเขาพบกับความ​ยาก​ลำ​บาก​ยิ่ง​ใหญ่
>> พระเยซูจะ​ให้​กับ​จัดการกับ​แต่​ละ​คน​ตาม​ความ​ประ​พฤติ​ของ​พวก​เขา

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะและ​ปฏิ​บัติ​งาน​ของพระองค์​จน​ถึง​ที่​สุด ว่า
>> พวกเขาจะได้รับ​สิทธิ​อำ​นาจ​เหนือ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​
>> พวกเขา​จะ​ปก​ครอง​ดู​แล​คน​ทั้ง​หลาย​ด้วย​คทา​เหล็ก เหมือน​อย่าง​ที่​พระเยซู​ได้​รับ​อำ​นาจ​จาก​พระ​บิดา​
>> พวกเขา​จะได้รับ​มอบ​ดาว​ประ​จำ​รุ่ง ​​ด้วย

4.@ การปล่อยปละละเลย ให้คำสอนเท็จแพร่ไปในคริสตจักรเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย

การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ และจะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิต

คำคม

“ ความทุกข์ในโลกนี้ ไม่ว่ามันจะมากแค่ไหน ก็มันสิ้นสุด ”

ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 1

ภาพรวม

 • อัครทูตยอห์น ถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะปัสมอส เพราะเหตุความเชื่อในพระเยซู ณ ที่นั่น พระเจ้าได้สำแดงนิมิตแก่เขา และสั่งให้เขาเขียนพระธรรมวิวรณ์ ขึ้น เพื่อหนุนใจบรรดาคริสเตียนที่ต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากและการถูกข่มเหง ในช่วงเวลานั้น ​เพื่อ​สอน​พวกเขาว่า​พระ​เจ้า​ทรง​ครอบครอง​อยู่​เหนือ​ทุก​สิ่ง​และ​แผนการ​ของ​พระ​เจ้า​สำหรับ​ทุก​สิ่ง​จะต้อง​สำเร็จ ดังนั้นพวกเขาต้อง​ไม่ให้​ละ​ทิ้ง​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ และ พระเจ้าได้​เปิดเผย​เหตุการณ์​บางอย่าง​ที่​จะ​เกิดขึ้น​ใน​อนาคต แก่พวกเขาด้วย
 • ในบทนี้ยอห์น ได้อธิบายถึงการที่เขาเขียนพระธรรมวิวรณ์นี้ก็เพราะเป็นคำสั่งของพระเยซู และยอห์นได้บรรยายถึงพระลักษณะของพระเยซูเมื่อเต็มด้วยสง่าราศีว่า น่ายำเกรงมากสักเพียงใด

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 1:1-3 เปิดเผยว่า พระธรรมวิวรณ์นี้เป็นการสำแดงที่พระเยซูคริสต์แก่ประชากรของพระองค์ ถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคต
​และมีคำสัญญาว่า “ผู้​ที่​อ่าน​ ​ผู้​ที่​ฟัง​ แล้ว​ประ​พฤติ​ตาม​สิ่ง​ต่างๆ ที่​เขียน​ไว้​ในพระธรรวิวรณ์นี้ จะได้รับพระพร”

1.@ ให้เรามาอ่าน ความลับจากสวรรค์ที่พระเยซูทรงเปิดเผยให้เรารู้กันเถิด เพียงแค่อ่านหรือฟัง แล้วเอาไปทำตาม ก็จะได้รับพระพรมากมาย

2.# ใน วว. 1:4 บรรยายให้เห็นถึงสง่าราศีและความเลิศประเสริฐของพระเยซู ว่า ​
– พระเยซู​​ทรง​เป็น​อยู่
– พระเยซูทรง​เคย​เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้
– พระเยซู​จะ​เสด็จกลับ​มา​อีก
– ​พระ​เยซู​ทรงเป็น​พยาน​ผู้​ซื่อ​สัตย์
– พระเยซูทรงเป็น​ผู้​แรก​ที่​ทรง​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย
– พระเยซูทรง​เป็นผู้​ทรง​ครอบ​ครอง​เหนือ​บรร​ดา​กษัตริย์​ใน​โลก
– พระเยซูทรง​ทรง​รัก​เรา
– พระเยซูทรง​ปลด​ปล่อย​เรา​จาก​บาป​ของ​เรา​ด้วย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​องค์
– พระเยซูทรง​ตั้ง​เรา​ให้​เป็น​อา​ณา​จักร​
– พระเยซูทรงเป็น​พวก​ปุโร​หิต​ของ​พระ​เจ้า​พระ​บิดา​
– พระเยซู​จะ​เสด็จ​มา​พร้อม​กับ​หมู่​เมฆ และ​นัยน์​ตา​ทุก​ดวง​จะ​เห็น​พระ​องค์ และ​มนุษย์​ทุก​เผ่า​พันธุ์​ทั่ว​โลก​จะ​คร่ำ​ครวญ​เพราะ​พระ​องค์
– พระเยซูทรง​ฤท​ธา​นุภาพ​สูง​สุด
– พระเยซูทรง​เป็น​อัล​ฟา​และ​โอ​เม​กา เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย เป็นปฐมและอวสาน

2.@ พระเยซูผู้ทรงสมควรแก่การเคารพรัก สรรเสริญและเทิดทูนอย่างยิ่ง
วันนี้เราปฏิบัติต่อพระองค์อย่างที่สมควรจะกระทำแล้วหรือยัง?

3.# วว. 1:9 อธิบายว่า ​ยอห์น ได้รับการดลใจจากพระ​วิญ​ญาณ​บริสุทธิ์ รับการสำแดงจากพระเจ้า ให้เขียน​สิ่งที่เขาได้เห็นไว้​ใน​หนัง​สือ​ม้วน และ​ส่ง​ไป​ให้​คริสต​จักร​ทั้ง​เจ็ด ในแคว้นเอเชีย ในเวลานั้น

เมื่อยอห์นได้เห็นพระเยซูเต็มด้วยสง่าราศี
– ทรง​ฉลอง​พระ​องค์​ยาว​คลุม​พระ​บาท
– ​ทรง​คาด​แถบ​ทอง​คำ​ที่​พระ​อุระ
– พระ​เศียร​และ​พระ​เก​ศา​ ขาว​เหมือน​อย่าง​ขน​แกะ และ​ขาว​เหมือน​อย่าง​หิมะ
– พระ​เนตร​ ​เหมือน​อย่าง​เปลว​ไฟ
– พระ​บาท​ ​เหมือน​ทอง​สัม​ฤทธิ์ ราวกับหลอม​บริ​สุทธิ์​แล้ว​ใน​เตา​ไฟ
– พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​องค์​เหมือน​อย่าง​เสียง​น้ำ​มาก​หลาย
– พระ​หัตถ์​ขวา​ ​ทรง​ถือ​ดวง​ดาว​เจ็ด​ดวง
– ​มี​ดาบ​สอง​คม​ที่​คม​กริบ​ออก​มา​จาก​พระ​โอษฐ์
– ​พระ​พักตร์ เหมือน​อย่าง​ดวง​อา​ทิตย์​ที่​ส่อง​แสง​แรง​กล้า

ยอห์นบรรยายว่า เมื่อเขาเห็น​พระ​องค์ ในพระลักษณะเช่นนั้น เขาก็ตกใจก็​ล้ม​ลง​แทบ​พระ​บาท​ของ​พระ​องค์​เหมือน​อย่าง​คน​ตาย

และ​พระ​องค์​วาง​พระ​หัตถ์​ขวา​บน​ตัว​เขา แล้ว​ตรัส​ว่า
“อย่า​กลัว​เลย เรา​เป็น​เบื้อง​ต้น​และ​เป็น​เบื้อง​ปลาย
เป็น​ผู้​ที่​ดำ​รง​ชีวิต​อยู่
เรา​ได้​ตาย​แล้ว แต่​นี่​แน่ะ เรา​ยัง​ดำ​รง​ชีวิต​อยู่​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์
และ​เรา​ถือ​ลูก​กุญ​แจ​ทั้ง​หลาย​แห่ง​ความ​ตาย​และ​แห่ง​แดน​คน​ตาย”

พระเยซูสั่งให้ยอห์น​เขียน​สิ่ง​ที่ได้​เห็น​ ​คือ สิ่ง​ที่​กำ​ลัง​เกิดขึ้น​ขณะ​นี้ กับ​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ในอนาคต ลงในหนังสือ ซึ่งก็คือพระธรรมวิวรณ์ในปัจจุบันนั่นเอง

3.@ เมื่อพระเยซูเต็มด้วยสง่าราศี ขนาดยอห์นสาวกที่สนิทกับพระเยซูที่สุด เมื่อเห็นแล้วยังตกใจล้มลงเหมือน​อย่าง​คน​ตาย
แล้วคิดดูสิ คนบาปที่จะต้องถูกพิพากษา เมื่อต้องยืนอยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์พระเยซู จะตกใจและสะพรึงกว่ามากยิ่งสักเพียงใด

พระเยซูทรงเปิดเผยเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตให้คริสเตียนรู้ ไม่ใช่เพื่อเขาจะหยั่งรู้รายละเอียดของอนาคต
แต่เพื่อพวกเขาจะได้รับการหนุนใจให้มั่นคงในความเชื่อ เพราะวันแห่งการพิพากษาของพระเจ้านั้นกำลังจะมาถึงแล้ว

คำคม

“ ผู้อ่าน ผู้ฟัง พระธรรมวิวรณ์แล้วนำไปทำตาม จะได้รับพระพรยิ่งใหญ่ ”

ขุมทรัพย์ ยูดา

ภาพรวม

 • ยูดา เป็นน้องของยากอบ ซึ่งทั้งสองเป็นลูกของนางมารีย์ ดังนั้นทั้งสองเป็นน้องของพระเยซูด้วย(มธ. 13:55)
 • ยูดาเขียนจดหมายนี้ ถึงคริสเตียนทั่วไป เพื่อ​หนุน​ใจพวกเขา​ให้​ยืน​หยัด​ใน​ความ​เชื่อ ​ต่อต้าน​กับ​ลัทธิ​เทียม​เท็จ​

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ยด. 1:1 ชี้ให้เห็นว่า เราผู้ได้รับ​การ​ทรง​เรียก ผู้​เป็น​ที่รัก​ของ​พระ​เจ้านั้น จะได้รับ​การ​คุ้ม​ครอง​รัก​ษา​

1.@ พระเจ้าทรงรักเราอย่างที่สุด พระองค์จะทรงคุ้มครองเราอย่างแน่นอน

2.# ยด. 1:3-24 สอนว่า ข่าวประเสริฐนั้น พระเจ้าทรง​มอบ​ให้​กับ​ผู้เชื่อ​ครั้ง​เดียว​ ใช้ได้ตลอด​ไป ไม่จำเป็นต้องต่อเติมหรือเพิ่มเติมอะไรอีกเลย
หากมีคำสอนที่บิดเบือนความจริงนี้ เราต้อง​ต่อสู้​ ต่อต้าน เพื่อ​​ความ​เชื่อ​ในความจริงแห่งข่าวประเสริฐนี้

มี​บางคน​ได้เอา​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​ ​มา​บิด​เบือน ​เป็น​ช่อง​ทาง​ทำ​ความ​ชั่วช้า​ลา​มก ว่าเรารอดแล้วโดยพระคุณดังนั้นทำชั่วช้าลามกกันได้เต็มที่เลย

มีบางคน​ได้​ปฏิ​เสธ​พระ​เยซู​คริสต์ ว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพระบุตรของพระเจ้า

แม้พวกเขาเคยได้เชื่อว่าผู้เชื่อ แต่บัดนี้ละทิ้งความเชื่อในพระเยซูเสีย พวกเขาจะไม่รอด แต่จะพบกับความพินาศ
– เหมือนเรื่องของ คนอิสราเอลที่พระเจ้าทรงช่วย​ให้​รอด​พ้น​จาก​แผ่น​ดิน​อียิปต์ แต่​ภาย​หลัง​ก็​ทรง​ทำ​ลาย​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ไม่​เชื่อ
– เหมือน​พวก​ทูต​สวรรค์​ที่​เคยได้อยู่ในสวรรค์(มารซาตานและสมุนของมัน) แค่กลับกบฏต่อพระเจ้า พระ​องค์​จึงทรง​จอง​จำ​ไว้​ด้วย​โซ่​อัน​ไม่​รู้​จัก​สลาย​ใน​ที่​มืด​จน​กว่า​จะ​ถึง​เว​ลา​พิพาก​ษา​ใน​วัน​ยิ่ง​ใหญ่​
– ​เมือง​โส​โดม​เมือง​โก​โม​ราห์​และ​เมือง​ต่างๆ ที่​อยู่​รอบๆ นั้น เคยตั้งอยู่ แต่ได้​ประ​พฤติ​ผิด​ศีล​ธรรม​ทาง​เพศ​และ​มัว​เมา​ใน​กาม​วิต​ถาร จึงถูกเผาด้วยไฟกำมะถัน ​เป็น​ตัว​อย่าง​ของ​การ​รับ​โทษ​ใน​ไฟ​นิรันดร์

​ดังนั้น พวกสอนเทียมเท็จที่เย่อหยิ่งยโสเหล่านั้น พวกเขา​จะ​ถูก​ทำ​ลาย

วิบัติ​มี​แก่​พวก​เขา เพราะ
– พวก​เขา​ดำ​เนิน​ตาม​ทาง​ของ​คา​อิน ที่ทำลายน้อง
– พวกเขา​ปล่อย​ตัว​ทำ​ตาม​ความ​ผิด​พลาด​ของ​บา​ลา​อัม ที่ชักชวนให้อิสราเอลทำบาป ละทิ้งพระเจ้า
– พวกเขาทำตัวเหมือนอย่าง​กบฏ​ของ​โค​ราห์ ที่​เห็น​แก่​ได้ จนชวนคนให้ก่อกบฏ
​- พวกเขาทำให้พิธีมหาสนิท​เสื่อม​เสีย​ไป ด้วยการ​กิน​เลี้ยง​กันในพิธีมหาสนิท​โดย​ปราศ​จาก​ความ​ยำ​เกรงพระเจ้า

พวกเขา​เป็นเหมือน
– ​ผู้​เลี้ยง​แกะ​ที่​เลี้ยง​แต่​ตัว​เอง
– ​เมฆ​ที่​ไม่​มี​น้ำ​ที่​ถูก​พัด​ลอย​ไป​ตาม​ลม
– ​ต้น​ไม้​ที่​ไร้​ผล​ใน​ฤดู​ที่​ออก​ผล​และ​ตาย​มา​สอง​หน​แล้ว​เพราะ​ถูก​ถอน​ออก​ทั้ง​ราก
– ​คลื่น​รุน​แรง​ใน​ทะ​เล​ที่​ซัด​ฟอง​แห่ง​ความ​บัดสี​ของ​ตน​เอง​ขึ้น​มา เป็น
– ​ดวง​ดาว​ที่​พลัด​ออก​ไป​นอก​วง​โค​จร ความ​มืด​มิด​ถูก​สงวน​ไว้​สำ​หรับ​พวก​เขา​ตลอด​กาล

เมื่อพระเยซู​เสด็จ​กลับมานั้น จะทรง​พิพาก​ษาพวกเขา​ทุก​คน
วันนั้น พวกเขาจะ​สำ​นึก​ตัว​ถึง​การ​อธรรม​ทุก​อย่าง ที่​พวก​เขา​ทำ​ไป​ และ​สำ​นึก​ตัว​ถึง​ความ​หยาบ​ช้า​ทั้ง​หมด ที่​ได้​กล่าว​ร้าย​ต่อ​พระ​องค์

พวกเขา​เป็นมีลักษณะ
– ​ช่าง​บ่น​ช่าง​ติ
– ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว​ของ​ตัว​เอง
– ​ปาก​ของ​พวก​เขา​คุย​โว​โอ้​อวด
– ยก​ยอ​ผู้​อื่น​เพื่อ​หวัง​ประ​โยชน์​ของ​ตน

ซึ่งตรงกับคำพยากรณ์ที่บรรดาอัครทูตของพระเยซูได้พยากรณ์ไว้ ว่า
ใน​วาระ​สุด​ท้าย​จะ​มี​คน​ที่​ชอบ​เยาะ​เย้ย​เกิด​ขึ้น ซึ่งพวกเขา
– จะดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว​ของ​ตัว​เอง
– จะ​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​แตก​แยก
– จะหมก​มุ่น​อยู่​ใน​โลกีย​วิสัย
– จะ​ปราศ​จาก​พระ​วิญ​ญาณ

ดังนั้น สิ่งที่เราควรทำ คือ
– ​สร้าง​ตัว​ของ​เรา​ขึ้น​บน​ความ​เชื่อ​แห่งข่าวประเสริฐ ไม่หลงตามคำสอนของพวกเขา
– ​อธิษ​ฐาน​โดย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ อยู่เสมอ
– ​รัก​ษา​ตัว​ให้​อยู่​ใน​ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า
– มี​ใจ​เมต​ตา​คน​ที่​ยัง​สง​สัย​อยู่
– ​ช่วย​คน​ให้​รอด​ด้วย​การ​ฉุด​เขา​ออก​จาก​ไฟ
– ​เมต​ตา​ผู้​อื่น​ด้วย​ความ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
– ​รัง​เกียจ​แม้​แต่​เสื้อ​ผ้า​ที่​เปรอะ​เปื้อน​ด้วย​กาย​ที่​เป็น​มล​ทิน ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกเขา

แล้วพระเจ้าจะทรง​ปก​ป้อง​เรา​ไม่​ให้​สะ​ดุด​ล้ม และ​ทรง​ตั้ง​เรา​อยู่​เบื้อง​หน้า​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ โดย​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ​และ​เต็มไปด้วยความ​ร่า​เริง​ยินดี

2.@ ข่าวประเสริฐมีข่าวประเสริฐเดียว ไม่มีข่าวประเสริฐอื่นอีก และไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีก
การบิดเบือนข่าวประเสริฐนั้น เป็นการกระทำที่สุดแสนชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า
เพราะเป็นการพยายามทำลายสิ่งที่พระเยซูทรงซื้อมาด้วยราคาอันสูง คือด้วยชีวิตของพระองค์เอง

เราควรยึดมั่นในข่าวประเสริฐจนวันตาย
และไม่ยอมอ่อนข้อให้กับใครก็ตามที่พยายามบิดเบือนข่าวที่แสนประเสริฐนี้

คำคม

“ ข่าวประเสริฐมีเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งมีผลชั่วนิรันดร ”

ขุมทรัพย์ 3 ยอห์น

ภาพรวม

 • อัครทูตยอห์น เขียน 3 ยอห์น ถึง กายอัส คริสเตียนผู้หนึ่งซึ่งยอห์นรู้จักเขาเป็นอย่างดี เพื่อหนุนใจกายอัสให้ทำสิ่งที่ดีต่อไปด้วยการต้อนรับผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และให้เขาระมัดระวังบางคนที่สอนผิด

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 3ยน. 1:1-2 ชี้ให้เห็นว่า การเป็นคริสเตียนก็เจ็บป่วยได้ แต่ก็เป็นสิ่งดีที่จะมีสุขภาพแข็งแรง
ยอห์น​อธิษ​ฐาน​ขอ​ให้​กายอัสมี​สุข​ภาพ​แข็ง​แรง และ​มี​ความ​สุข​ความ​เจริญ​ทุก​อย่าง เหมือน​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ท่าน​กำ​ลัง​เจริญ​อยู่​นั้น

เป็นไปได้ว่ากายอัส น่าจะเจ็บป่วยอยู่ ยอห์นจึงอธิษฐานขอให้เขาหายป่วย

1.@ การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนที่รักพระเจ้า ดังนั้นความคิดที่ว่าเป็นคริสเตียนจะไม่เจ็บไม่ป่วย น่าจะตกขอบไปสักหน่อย
แต่ขณะเดียวกัน เมื่อเกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้น เป็นการดีที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าให้คนที่เจ็บป่วยนั้นรับการรักษาให้หาย

2.# ใน 3ยน. 1:3-8 สอนให้ เรา​ประ​พฤติ​ตาม​ความ​จริงแห่งข่าวประเสริฐ โดยการสำแดงความรักต่อ​พี่​น้อง แม้ว่าพวกเขาเป็น​แขก​แปลก​หน้า ไม่ใช่คนใกล้ชิด แต่เมื่อรู้ว่าเขาเป็นพี่น้องในพระคริสต์ ก็ต้อนรับพวกเขาอย่างดี ซึ่งเป็น​การ​แสดง​ความ​ซื่อ​สัตย์​ในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราได้ครอบครอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่งานรับใช้พระเจ้า หรือผู้ประกาศข่าวประเสริฐ คนเช่นนี้สม​ควร​ได้รับการต้อนรับ​อย่างยิ่ง เพราะเรากับพวกเขา​เป็น​ผู้​ร่วม​งาน​กัน​เพื่อ​ความ​จริงแห่งข่าวประเสริฐจะได้แพร่ขยายออกไป

2.@ หากเราเชื่อความจริงแห่งข่าวประเสริฐจริงๆ เราจะดำเนินชีวิตตามความจริงนั้น
ด้วยการสำแดงความรักแก่พี่น้องในพระคริสต์ และสนับสนุนการประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์

วันนี้ เราได้ทำอะไรที่เป็นการสำแดงความรักแก่พี่น้องบ้าง?
วันนี้ เราได้ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา มามีส่วนในการสนับสนุนการประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรบ้าง?

3.# ใน 3ยน. 1:9-12 ได้พูดถึง ดิโอ​เตร​เฟส ผู้​อยาก​จะ​เป็น​ใหญ่​เป็น​โต​ใน​คริสตจักร ไม่​ยอม​รับยอห์น ​กล่าว​ใส่​ความ​ยอห์น​ด้วย​ถ้อย​คำ​เลว​ทราม และ​ยัง​ไม่​ยอมต้อนรับพี่​น้องที่เดินทางผ่านมา ทั้ง​ยัง​กีด​กัน​คน​ที่​ต้อง​การ​จะ​รับ​รอง​พี่น้องเหล่านั้น และ​ไล่พี่น้องเหล่านั้นออก​จาก​คริสต​จักร อีกด้วย

ยอห์นชี้ให้เห็นว่า การกระทำนี้เป็น​สิ่ง​ที่​ชั่ว ไม่ควรที่เราจะเลียนแบบ ตัวอย่างคนทำชั่วได้แก่ ​ดิโอ​เตร​เฟส (ข้อ 9)
แต่เราควร​เลียน​แบบ​สิ่ง​ที่​ดี ตัวอย่างคนทำดีได้แก่ เด​เม​ตริ​อัส (ข้อ 12)

เพราะ คน​ที่​ทำ​ชั่ว​ไม่​เคย​เห็น​พระ​เจ้า แต่คน​ที่​ทำ​ดี​มา​จาก​พระ​เจ้า

3.@ คนทำชั่ว คือ คนที่ทำสิ่งที่ชั่วร้าย หรือ สนับสนุนให้คนอื่นทำชั่ว หรือ ขัดขวางไม่ให้คนอื่นทำสิ่งที่ดี
คนที่ทำดี คือ คนที่ สำแดงความรักแก่พี่น้อง และสนับสนุนให้คนอื่นสำแดงความรักแก่พี่น้อง

วันนี้ คนชอบธรรมอย่างเรา กำลัง ทำชั่ว หรือ ทำดี?

คำคม

“ คนที่รักพระเจ้า จะต้อนรับคนของพระเจ้า ”

ขุมทรัพย์ 2 ยอห์น

ภาพรวม

 • อัครทูตยอห์น เขียน 2 ยอห์น ถึง“​สุภาพสตรี​ที่ทรงเลือกไว้” ซึ่งหมายถึง​ คริสตจักร​ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ
 • (ในภาษากรีก คำนามจะมีระบุเพศด้วย เช่น โต๊ะเป็นเพศชาย เก้าอี้เป็นเพศหญิง เป็นต้น คำว่า “คริสตจักร” ในภาษกรีกเป็นเพศหญิง)
 • ยอห์นเขียนจดหมายนี้เพื่อให้คริสเตียนสำแดงความรักอย่างถูกต้อง และต่อต้านพวกผู้สอนเท็จ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ยน. 1:2-4 สอนว่า ​ความ​จริงแห่งข่าวประเสริฐ​ที่​อยู่​ใน​เรา ​จะ​ดำ​รง​อยู่​กับ​เรา​ชั่ว​นิรันดร์
และเพราะพระคุณ พระ​เมต​ตา และ​สันติ​สุข​จาก​พระ​เจ้า จะ​ดำ​รง​อยู่​​ใน​ความ​จริงนั้น ดังนั้น เราจึงจะได้รับ ความรัก พระคุณ พระเมตตา และสัติสุขจากพระเจ้าตลอดไป

เมื่อเราดำรงอยู่ในความจริงแห่งข่าวประเสริฐแล้ว เราก็สมควร​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ความ​จริง

1.@ ตราบเท่าที่เรายึดมั่นในความจริงแห่งข่าวประเสริฐเอาไว้ เราก็จะพบกับพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าเสมอไป ไม่มีใครจะมาแย่งชิงไปจากเราได้

ตราบเท่าที่เรายังคงเชื่อว่า โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูอย่างแท้จริง ทำให้เรารอดพ้นบาป รับการอภัย กลายเป็นคนชอบธรรม เข้าส่วนในพระเจ้า และจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ชั่วนิรันดร์
ตราบนั้นพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้า จะไม่มีวันพรากไปจากเราเลย

วันนี้ หากเรา ห่างไกลกับคำว่า สันติสุขในพระเจ้า เป็นไปได้ว่า เราผู้อยู่ในความจริงแห่งข่าวประเสริฐแล้ว แต่กลับไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแห่งข่าวประเสริฐนั้น เราไม่ยอมเชื่อจริงๆ ตามคำสัญญาแห่งข่าวประเสริฐนั้น

2.# ใน 2ยน. 1:5 สอนว่า ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะการสำแดงความรักต่อกันนั้น เป็น​การ​​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า

2.@ ทุกครั้งที่เราสำแดงความรักต่อพี่น้อง เรากำลังกระทำตามบัญญัติของพระเจ้าอยู่

3.# ใน 2ยน. 1:7-12 ​มี​ผู้​สอนเท็จจำ​นวน​มาก​ ​ที่​ไม่​ยอม​รับ​ว่า​พระ​เยซู​คริสต์​เป็นพระบุตรของพระเจ้าเสด็จ​มา​เป็น​มนุษย์ ​

คนพวกนี้เป็น​ผู้​ล่อ​ลวง​และ​เป็น​ศัตรู​ของ​พระ​คริสต์
ดังนั้น จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี อย่าหลงไปตามคำสอนที่ขัดแย้งกับข่าวประเสริฐเหล่านั้น
เพื่อ​ว่า​เรา​จะ​ไม่​สูญ​เสีย​สิ่ง​ที่เราได้​ทำ​มา​แล้ว คือการดำเนินชีวิตในความเชื่อ ซึ่ง​จะทำให้เรา​รับ​บำ​เหน็จ​

คนที่สอนและประพฤติตัว ขัดแย้งกับ​คำ​สั่ง​สอน​ของ​พระ​คริสต์ ​ก็​ไม่​มี​พระ​เจ้า
และผู้​ที่​อยู่​ใน​คำ​สั่ง​สอน​ของ​พระ​คริสต์ ​มี​พระเจ้าในตัวเขา

ดังนั้น ถ้าพวกสอนเท็จ​มา​หา​เรา​ อย่า​รับ​เขา​ไว้​ใน​บ้าน และ​อย่า​ทัก​ทาย​เขา​เลย
เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​สร้างสัมพันธ์กับเขา ต้อนรับเขา หรือสนับสนุนเขา ก็​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​ทำ​ชั่ว​ของ​เขาแล้ว

3.@ ผู้สอนเท็จ ถือเป็นศัตรูของพระคริสต์ เราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนใดๆกับพวกเขาเลย

ไม่ควรพยายามอวดเก่ง พยายามสร้างสัมพันธ์กับพวกเขา เพื่อหวังจะชวนพวกเขามาเชื่อในพระเยซู
เพราะนั่นเรากำลังทำขัดกับพระคำของพระเจ้า

พระเจ้ามีเวลาสำหรับพวกเขา ที่บางคนจะหมดศรัทธาในคำสอนเท็จเหล่านั้น แล้วออกมาจากคำสอนเหล่านั้น เมื่อนั้นจึงเป็นเวลาที่เราสามารถเข้าไปเชิญชวนเขามาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

คำคม

“ ผู้สอนเท็จเป็นศัตรูของพระคริสต์ อย่าข้องแวะกับพวกเขา ”

ขุมทรัพย์ 1 ยอห์น 5

ภาพรวม

 • ในบทนี้สอนว่า เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู มีชัยชนะต่อการล่อลวงของโลกและต่อมารซาตานได้ โดยทางพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเราต้องยึดมั่นความเชื่อในพระองค์เสมอไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ยน. 5:1-5 อธิบายว่า คน​ที่เกิดจากพระเจ้า ได้แก่ คนที่​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​พระ​คริสต์
และ​แน่นอนคนนั้นย่อม​รัก​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ให้​กำ​เนิด
และแน่นอนคนนั้นก็​รัก​คน​ที่​เกิด​จาก​พระ​องค์​คนอื่นๆด้วย

เราจึงรู้ได้ว่า ใครเป็นลูกของพระเจ้า โดยสังเกตจาก ลูกของพระเจ้าย่อมรักพระเจ้า
ผู้ที่รักพระเจ้า ย่อมประ​พฤติ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์ อย่างเต็มใจ ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
และพระบัญญัตินั้นก็คือ ให้เรารักกันและกัน

คน​ที่​เชื่อ​ว่า​ พระ​เยซู​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ และตอนรับพระองค์เข้ามาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิต ก็กลายเป็นลูกของพระเจ้า ที่เกิดมาจากพระเจ้า
คนนั้นจะมีชัยต่อการล่อลวงของโลกนี้และมีชัยต่อบาป โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ของพวกเขา

1.@ โดยความเชื่อ เราจึงเกิดจากพระเจ้า
เราเป็นลูกของพระเจ้า เราจึงรักพระเจ้า
เรารักพระเจ้า เราจึงรักพี่น้อง
และโดยความเชื่อนี้เอง เราจึงมีขัยเหนือการล่อลวงแห่งโลกนี้

ดังนั้น จงยึดความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ไว้ให้มั่นตราบจนวันตาย

2.# 1ยน. 5:6-15 อธิบายว่า พระเยซูเสด็จมาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา โดยมี หลักฐานยืนยันชัดเจน 3 อย่าง คือ
1. พระวิญญาณ พระวิญญาณยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า เมื่อพระเยซูขึ้นจากน้ำและโดยหมายสำคัญการอัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางพระเยซู
2. น้ำ การบัพติศมาในน้ำของพระเยซู แสดงถึงการที่พระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้ายอมเชื่อฟังทุกประการ (มธ. 3:15)
3. พระโลหิต การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน ยืนยันว่า พระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ได้เชื่อฟังพระบิดาทุกประการ จนกระทั่งควมมรณาที่กางเขน

ดังนั้น คน​ที่​เชื่อ​วางใจว่า พระเยซูทรงเป็นพระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ เสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอด คนเหล่านั้นก็​มี​พยาน​ยืนยันความเชื่อของเขา ว่า ถูกต้องแล้ว
แต่คน​ที่​ไม่​เชื่อ ​ก็​กำลังบอกว่า พระเจ้า​ตรัส​มุสา เพราะ​เขา​ไม่​ได้​เชื่อ​คำ​พยาน​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​พยาน​นี้

พระเจ้าประกาศว่า พระ​เจ้า​ประ​ทาน​ชีวิต​นิรันดร์​แก่​เรา ทาง​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์
ใครรับพระบุตรเข้ามาในชีวิต ก็จะมี​ชีวิตนิรันดร์
ใครไม่รับพระบุตร ​ก็​ไม่​มี​ชีวิตนิรันดร์

ด้วยเหตุนี้ เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู
เราจึงมั่นใจได้ว่า เรา​มี​ชีวิต​นิรันดร์
และ​มั่น​ใจ​ว่า ​ถ้า​เรา​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด​ที่​เป็น​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ก็​จะทรง​ฟังอย่างแน่นอน และ​เรา​จะได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทูล​ขอ​นั้น​จาก​พระ​องค์เป็นแน่

2.@ วันนี้ เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว เรามีชีวิตนิรันดร์แล้ว และทุกสิ่งที่เราทูลขอที่สอดคล้องพระทัยพระบิดา เราจะได้รับแน่นอน
เชิญทูลขอด้วยความเชื่อเถิด

3.# ใน 1ยน. 5:16-21 สอนว่า ถ้า​ใคร​เห็น​พี่​น้อง​​ทำ​บาป​ชนิด​ที่​ไม่​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย ก็​ให้​คน​นั้น​ทูล​ขอ และ​พระ​องค์​ก็​จะ​ให้อภัย​แก่​คน​ที่​ทำ​บาป​นั้น

บาป​ที่​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย​ หมายถึง บาปที่ทำอยู่เรื่อยๆ โดยไม่คิดที่จะกลับใจ
ในเมื่อ ไม่คิดจะกลับใจ จึงไม่สามารถได้รับการอภัย

เราทั้งหลาย​ที่​เกิด​จาก​พระ​เจ้า​ไม่​มีปกติที่ชอบทำ​บาปอีกต่อไป
และพระเยซู​ทรง​คุ้ม​ครอง​รัก​ษา​เราไว้ ​มาร​ร้าย​ซึ่งเป็นเจ้าแห่งโลกนี้ไม่สามารถแตะ​ต้อง​เราได้

พระเยซูได้ทรงทำให้เรา​รู้​จัก​พระ​บิดา
และ​ทำให้เรา​อยู่​ใน​พระ​บิดา และ​ได้รับ​ชีวิต​นิรันดร์

ดังนั้น เราสมควรที่จะยืนหยัดในความเชื่อในพระเยซูตลอดไป ไม่หันไปหาสิ่งอื่น หรือ​รูป​เคารพใดๆ

3.@ เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซู เราได้อยู่ในพระเจ้าแล้ว ปลอดภัย และได้รับชีวิตนิรันดร์
จงยึดมั่นในความเชื่อในพระเยซูนี้ไว้ตลอดไป

คำคม

“ เราบังเกิดใหม่จากพระเจ้า จึงเป็นลูกของพระเจ้า และเดินตามทางของพระเจ้า”

ขุมทรัพย์ 1 ยอห์น 4

ภาพรวม

 • ในบทนี้สอนอธิบายเพื่อต่อต้านคำสอนเท็จ ว่าพระเยซูไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้า และบอกว่า ไม่จำเป็นต้องรักพี่น้อง ซึ่งขัดแย้งกับข่าวประเสริฐอย่างสิ้นเชิง

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ยน. 4:1-6 สอนว่า อย่า​เชื่อ​ทุกๆ วิญ​ญาณ แต่​ให้​พิสูจน์​วิญ​ญาณ​นั้นๆ ว่า​มา​จาก​พระ​เจ้า​หรือ​ไม่
เนื่องจากของจริงก็มี และ ของปลอมก็มีอยู่มาก

วิธีพิสูจน์ ก็คือ ​วิญ​ญาณ​​ที่​มาจากพระเจ้า จะยอม​รับ​ว่า​พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​เป็น​พระบุตรของพระเจ้า มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
กล่าวอีกนัยหนึ่งก้คือ ถ้ามาจากพระเจ้า จะสนับสนุนและสอดคล้องกับข่าวประเสริฐ

วิญ​ญาณ​ใดที่​ขัดแย้งกับข่าวประเสริฐ วิญ​ญาณ​นั้น​ก็​ไม่​ได้​มา​จาก​พระ​เจ้า
คนเหล่านั้นที่มีวิญ​ญาณ​นั้นในตัว ​เป็น​ศัตรู​ของ​พระ​คริสต์

เราผู้​อยู่​ฝ่าย​พระ​เจ้า และ​ชนะ​พวก​เขา​เหล่านั้นแล้ว
เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​อยู่​ใน​เรา ​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า ​วิญญาณที่อยู่ในพวกเขาเหล่านั้น

พวก​เขา​เหล่านั้นเป็น​ฝ่าย​โลก ดัง​นี้พวก​เขา​จึง​พูด​ตาม​โลก​และ​โลก​ก็​เชื่อ​ฟัง​เขา
​เรา​อยู่​ฝ่าย​พระ​เจ้า คนที่อยู่ฝ่าย​พระ​เจ้า​ก็จะ​ฟัง​เรา ส่วน​คนที่​ไม่​ได้​อยู่​ฝ่าย​พระ​เจ้า​ก็จะ​ไม่​ฟัง​เรา

ดัง​นั้น ​เรา​จึง​รู้​ได้ว่า ใครมี​วิญ​ญาณ​ของ​ความ​จริง และใครมี​วิญ​ญาณ​ของ​ความ​เท็จ
คนที่ยอมรับข่าวประเสริฐ มีวิญญาณของความจริง
คนที่ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐ มีวิญญาณของความเท็จ

1.@ เราสามารถแยกแยะ คำสอนที่มาจากพระเจ้า หรือ มาจากศัตรู ได้โดยสังเกตว่า คำสอนเหล่านั้น สอดคล้อง หรือ ขัดแย้งกับข่าวประเสริฐ

ข่าวประเสริฐ คือ ใครเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์สำหรับการรอดพ้นนบาป เขาก็จะรอดพ้นบาป และเมื่อรอดพ้นบาปแล้ว เขาก็จะไม่เดินในทางบาปอีกต่อไป

2.# ใน 1ยน. 4:7-21 สอนว่า ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระ​เจ้า ดังนั้นเราผู้เกิด​จาก​พระ​เจ้า และ​รู้​จัก​พระ​เจ้า จึงสมควรสำแดงความรักของพระเจ้าแก่กันและกัน

ส่วนคน​ที่​ไม่​รักพี่น้อง เขา​ก็ยัง​ไม่​รู้​จัก​พระ​เจ้าจริงๆ
เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก

​พระ​เจ้าทรงรักเรา จึง​​ทรง​ใช้​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์​เข้า​มา​ใน​โลก เพื่อ​ช่วยเรา​ เพื่อ​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​บาปของ​เรา
เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อน อย่างมากมายเหลือล้น
เรา​ก็​ควร​จะ​รัก​กัน​และ​กัน​ด้วย

ไม่​มี​ใคร​เคย​เห็น​พระ​เจ้า จึงไม่อาจมองเห็นว่าพระเจ้าสถิตในเราจริงหรือไม่
แต่ถ้า​เรา​รัก​กัน​และ​กัน นั่นเป็นบทพิสูจน์อย่างดี ว่า พระ​เจ้า​สถิต​อยู่​ใน​เรา และ​ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้าได้เข้ามาอยู่​ใน​เราอย่างสมบูรณ์แล้ว

ดังนั้นคนที่รักพี่น้อง สรุปได้เลยว่า
​เขา​อยู่​ใน​พระเจ้า ​และ ​พระเจ้า​ทรง​อยู่​ใน​เขา
​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​องค์ทรงอยู่ในเขา
​เขา​จึง​มั่น​ใจได้เลยว่า ​ใน​วัน​พิพาก​ษา เขาจะรอดพ้นการพิพากษาและเข้าส่วนในพระเจ้าอย่างแน่นอน

ใน​ความ​รัก​นั้น​ไม่​มี​ความ​กลัว แต่​ความ​รัก​ที่​สม​บูรณ์​นั้น​ก็​ขับ​ไล่​ความ​กลัว​ออก​ไป​เสีย
เพราะ​ความ​กลัว​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​ลง​โทษ
และ​ผู้​ที่​กลัว​การพิพากษา ก็​ยัง​ไม่​มี​ความ​รัก​ที่​สม​บูรณ์
เขายังไม่รู้จักและเข้าใจความรักของพระเจ้าจริงๆ

คน​ที่​ยอม​รับ​ว่า​ “พระ​เยซู​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า”
พระ​เจ้า​ทรง​อยู่​ใน​คน​นั้น และ​คน​นั้น​อยู่​ใน​พระ​เจ้า
แสดงว่า คนนั้นก็ได้ถูกปกคลุมด้วยความรักของพระเจ้าแล้ว
เพราะพระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก

ด้วยเหตุนี้ เพราะ​พระเจ้า​ทรง​รัก​เรา​ก่อน เราจึงสามารถรักพี่น้องได้
ซึ่งถ้า​ใคร​กล่าว​ว่า “ข้าพ​เจ้า​รัก​พระ​เจ้า”
แต่​ใจ​ยัง​เกลียด​ชัง​พี่​น้อง​ของ​ตน เขา​เป็น​คน​พูด​โกหก
เพราะ​ว่า​คน​ที่​ไม่​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน​ที่​มอง​เห็น​แล้ว ซึ่งเป็นพี่น้องที่มีพระเจ้าอยู่ในเขา
คนนั้นจะ​รัก​พระ​เจ้า​ที่​มอง​ไม่​เห็น​ได้อย่างไร

​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า​นั้น​ จะรัก​พี่​น้อง​ด้วย

2.@ พระเจ้าทรงรักเรามาก เราสมควรรักตอบพระองค์ ด้วยการรักคนที่พระองค์ทรงรัก

วันนี้ เราได้สำแดงออกถึงความรักของเรา ที่มีต่อพระเจ้าอย่างไรบ้าง?

คำคม

“ เราตอบสนองความรักต่อพระเจ้าได้ ด้วยการรักกันและกัน”

ขุมทรัพย์ 1 ยอห์น 3

ภาพรวม

 • ในบทนี้สอนว่า ในเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว เราจะไม่ดำเนินในทางบาปและเราจะรักพี่น้องผู้เป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกันกับเรา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ยน. 3:1-10 ช้ให้เห็นว่า พระ​บิดา​ได้​ประ​ทาน​ความ​รัก​แก่​เราอย่างเหลือล้น ​ที่​เรา​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น ​ลูก​ของ​พระ​เจ้า
เดี๋ยว​นี้​เรา​เป็น​ลูก​ของ​พระ​เจ้า
เรา​รู้​ว่า​ใน​เวลา​ที่​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​ปรา​กฏ​นั้น เรา​จะ​เป็น​เหมือน​อย่าง​พระ​องค์

ใครก็ตาม​ที่​มี​ความ​หวัง​อย่าง​นี้​ ก็​จะชำระ​ตน​ให้​บริ​สุทธิ์​เหมือน​ที่​พระ​องค์​ทรง​บริ​สุทธิ์ ด้วยการไม่ดำเนินชีวิตในบาปอีกต่อไป

เพราะ​พระเยซู​ทรง​ปรา​กฏ​เพื่อ​กำ​จัด​บาป​ของ​เรา​ให้​หมด​ไป ดังนั้นเราผู้​ที่​อยู่​ใน​พระ​องค์​จึงไม่​ทำ​บาป​อีก​ต่อ​ไป

แต่คนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูจริงๆ พวกเขาจะยังคง​ทำ​บาป​อยู่​เรื่อยๆ ไม่คิดจะกลับใจออกจากบาปนั้น

คนที่ทำสิ่งที่ชอบธรรม ก็​เหมือน​อย่าง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ชอบ​ธรรม
คนที่​ทำ​บาป ​ก็​เหมือนอย่าง​มาร​ที่​ทำ​บาป​ตั้ง​แต่​เริ่ม​แรก

พระเยซูเสด็จ​มา​​ก็​เพื่อ​ทำ​ลาย​กิจ​การ​ของ​มาร
ด้วยเหตุนี้ ผู้อยู่ในพระเยซู ซึ่งเป็นผู้เกิดจากพระเจ้าย่อมไม่​ทำ​บาป
เพราะ​เชื้อ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​คน​นั้น​ ​เขาจึง​ทำ​บาป​ไม่​ได้
ทุกครั้งที่เขาเผลอทำบาป เขาจะไม่มีวันมีความสุขเลย จนกว่าจะกลับใจ สารภาพนั้นต่อพระเจ้า

ดังนั้น วิธีดูว่า ใคร​เป็น​ลูก​ของ​พระ​เจ้า และ​ใคร​เป็น​ลูก​ของ​มาร ก็คือ
ลูกพระเจ้า จะชอบทำสิ่งที่ชอบธรรม และจะทำสิ่งที่ชอบธรรมเสมอ และจะรักพี่น้องในพระคริสต์
​ลูกของมาร จะชอบทำบาป และจะทำบาปอยู่เสมอ และ​ไม่​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน

1.@ พระเจ้าเมตตาเราเหลือเกิน ให้เราได้เป็นลูกของพระเจ้า
เราสมควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้า ไม่ใช่ทำตัวดังลูกของมาร

วันนี้ เรารักพี่น้องคริสเตียน เป็นการกระทำอย่างไรบ้าง?
วันนี้ เราตอบสนองอย่างไร เมื่อเราผิดพลาดพลั้งบาปไป?

2.# 1ยน. 3:11-22 สอนว่า ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน
อย่า​เป็น​เหมือน​อย่าง​คา​อิน​ที่​ไม่รักน้อง แต่อิจฉาน้อง จน​ฆ่า​น้อง​

โลกนี้ ไม่รักเรา นั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดา
แต่ถ้าเราไม่รักพี่น้อง นั่นเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมาก
เพราะแสดงว่า เราไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้า แต่กำลังอยู่ในความมืดแห่งโลกนี้

ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ยัง​อยู่​ใน​ความ​ตาย
เรา​รู้​ว่า​เรา​ได้​พ้น​จาก​ความ​ตาย​ไป​สู่​ชีวิต​แล้ว
ดังนั้น ​เรา​จึงรัก​พี่​น้อง

คนที่​เกลียด​ชัง​พี่​น้อง​ ​ก็​เป็น​ผู้​ฆ่า​คน เหมือนคาอิน
ผู้​​นั้น​ยังไม่​มี​ชีวิต​นิรันดร์​จริงๆ

พระ​เยซู​ได้ทรงรักเรา จน​ยอม​สละ​พระ​ชนม์​ของ​พระ​องค์​เพื่อ​เรา
ดังนั้น หากเรารักพี่น้อง ​เรา​ก็​ควร​จะ​สละ​ชีวิต​ของ​เรา​เพื่อ​พี่​น้อง ด้วยเช่นกัน
นั่นคือ ถ้ารักพี่น้องจนยอมตายแทนเขาได้ มีหรือจะไม่ช่วยเหลือพี่น้อง ในยามที่เขาประสบความทุกข์ยากลำบาก

อย่า​ให้​เรา​รัก​กัน​ด้วย​คำ​พูด​และ​ด้วย​ปาก​เท่า​นั้น
แต่​จง​รัก​กัน​ด้วย​การ​กระ​ทำตามพระคำของพระเจ้า

คนที่รักพี่น้อง ก็​อยู่​ฝ่าย​สัจจะ
และ​ใจ​ของเขา​จะ​หมด​กังวล​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์

คนที่อยู่ฝ่ายสัจจะนั้น
– เมื่อ​ใจ​​ของเขากล่าว​โทษ​เขา เพราะเขาผิดพลาดพลั้งบาป เขาก็ยังมั่นใจในความรักและการอภัยจากพระเจ้า เขาจะกลับใจใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เสมอ

– ​ใจ​ของ​เขา​ไม่​ได้​กล่าว​โทษ​เขา เพราะเขาดำเนินในทางชอบธรรม ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เขา​ก็​มี​ความ​มั่น​ใจ​ที่​จะ​เข้า​เฝ้า​พระ​เจ้า และ​มั่นใจว่า เมื่อ​เขา​ขอ​สิ่ง​ใด ก็​ได้​สิ่ง​นั้น​จาก​พระ​องค์

2.@ เพราะเราซาบซึ้งในความรักของพระเจ้า เราจึงรักพี่น้อง
ยิ่งเรารักพี่น้อง เราก็ยิ่งมั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรายิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อพี่น้องทำผิด เรารักเขา จึงยกโทษให้เขา
เมื่อเราทำผิด เราจึงมั่นใจอย่างไม่สงสัยเลยว่า พระเจ้าทรงยกโทษให้เราแน่ๆ เพราะขนาดรักพี่น้องเล็กน้อยก็ยังยกโทษให้เขาได้เลยแล้วพระองค์รักเราอย่างหาที่เปรียบมิได้ มีหรือจะไม่ยกโทษให้แก่เรา

3.# ใน 1ยน. 3:23-24 สอนว่า พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระเจ้า คือ
“ให้​เรา​วาง​ใจ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ และ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน”
ใครก็ตาม​ที่​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์​ก็​อยู่​ใน​พระ​องค์ และ​พระ​องค์​สถิต​อยู่​ใน​คน​นั้น

3.@ เรารู้ได้อย่างไรว่า ใครมีพระเยซูอยู่ในเขาแล้ว?
ก็คือ ใครที่วางใจในพระเยซูจริงๆ และ รักพี่น้องจริงๆ
คนนั้นมีพระเยซูทรงในเขาอย่างแท้จริง

คำคม

“ บุตรของพระเจ้าแท้ จะรักพระเจ้า และรักบุตรของพระเจ้า ”

ขุมทรัพย์ 1 ยอห์น 2

ภาพรวม

 • ในบทนี้พูดถึงคำสอนของพวกสอนเท็จว่า เป็นอันตรายและจะชักนำคนให้ละทิ้งความเชื่อในพระเยซูคริสต์ มุ่งสู่การทำตามใจตนเอง และในการทำบาป เราจึงควรระมัดระวังและยึดความเชื่อในข่าวประเสริฐเอาไว้ให้มั่นเสมอไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ยน. 2:1-6 สอนว่า
– ​ถ้าเราผู้อยู่ในพระเยซูผิดพลาด​ทำ​บาป เรา​ก็​มี​พระ​องค์​ผู้​ทูล​ขอ​พระ​บิดา​เพื่อ​เรา และ​ทรง​เป็น​ผู้​ลบ​ล้าง​พระ​อาชญา​เพื่อเรา

– แล้วเรา​จะ​มั่นใจ​ได้​อย่างไร เราอยู่ในพระองค์แล้ว?
– ก็คือ​ ถ้า​เราอยู่ในพระองค์แล้ว เราก็จะ​ประพฤติ​ตาม​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์​อย่างแน่นอน
– ซึ่งถ้าเราเป็นเช่นนั้น สรุปได้เลยว่า เราอยู่ในพระเยซูแล้ว และความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ถึง​ความ​บริบูรณ์​ใน​เรา​แล้ว​อย่าง​แน่​แท้

– ใคร​ที่​พูด​ว่า “ฉัน​คุ้น​กับ​พระ​องค์” “ฉันอยู่ในพระเยซู” แต่​มิได้​ทำตาม​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​เยซู
สรุปได้เลยว่า คน​นั้นพูดโกหก​

สรุปว่า ใครอยู่ในพระเยซู ย่อมเดินในเส้นทางเดียวกับที่พระเยซูเดิน

1.@ “วันนี้ เราอยู่ในพระเยซูแล้วหรือยัง?”
หรือถามอีกอย่างได้ว่า “วันนี้ เราดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระบิดาเหมือนอย่างพระเยซูแล้วหรือยัง?”
หมายถึง ตั้งใจเดินไปในทางนั้นทุกวัน แม้ผิดพลาดพลั้งบาปไป ก็จะรีบหันกลับมาเดินทางนั้นใหม่ทุกครั้งไป

2.# ใน 1ยน. 2:7-11 สอนว่า บัญญัติ​สั่งให้เรารักกันนั้น เป็น​พระ​บัญญัติ​เก่า​ซึ่ง​พระเจ้าสั่งไว้นาน​มา​แล้ว​
ใน ลนต. 19:18 “…​เจ้า​จง​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตนเอง…”

แต่ในอีกมุมหนึ่ง บัญญัติ​สั่งให้เรารักกันนั้น เป็น​พระ​บัญญัติ​ใหม่ ด้วย เพราะเป็นคำสั่งในมาตรฐานใหม่ที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิม
ใน ยน. 13:34 พระเยซูตรัสว่า “เรา​ให้​บัญญัติ​ใหม่​ไว้​แก่​เจ้า​ทั้ง​หลาย คือ​ให้​เจ้า​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน เรา​รัก​เจ้า​ทั้ง​หลาย​มา​แล้ว​อย่างไร เจ้า​จง​รัก​กัน​และ​กัน​ด้วย​อย่าง​นั้น​”

พระบัญญัติใหม่นี้เป็นบัญญัติ เมื่อความสว่างแท้ของพระเจ้ามายังโลก คือ พระเยซู
ผู้ที่อยู่ในความสว่างนี้ จะรักพี่น้อง เหมือนที่พระเยซูทรงรักเขา และจะไม่​มี​อะไร​ที่​จะ​ทำ​ให้​เขาสะดุด​ล้มลงได้เลย

ดังนั้น คนที่​ยัง​เกลียด​ชัง​พี่​น้อง​ของ​ตน ผู้​นั้น​ก็​ยัง​อยู่​ใน​ความ​มืด​ และ​เดิน​ใน​ความ​มืด​และ​ไม่​รู้​ว่า​ตน​กำลัง​ไปสู่หายนะ เพราะ​ว่า​ความ​มืด​ทำ​ให้​ตา​ของ​เขา​บอด​ไป​เสีย​แล้ว​

2.@ วิธีรู้ว่า ใครอยู่พระเยซูผู้เป็นความสว่าง หรือ ใครอยู่ในความมืดแห่งโลกนี้
คือดูจาก ความรักที่เขาสำแดงออกต่อพี่น้อง ว่า เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่พระเยซูสำแดงออกหรือไม่?

3.# ใน 1ยน. 2:12-14 สอนว่า
– พระเจ้าได้​ทรง​ยก​บาป​ของ​เรา​แล้ว ด้วย​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​
– คนที่ติดตามพระเจ้ามานานแล้ว ควรรักษาความสนิทสนมกับ​พระ​องค์​ ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก
– คนที่เริ่มติดตามพระเจ้า ควรรู้ตัวว่าเราได้​ชนะ​มาร​ร้าย​นั้นแล้ว
– ในฐานะที่เรา​เป็น​ลูก เราควรสนิท​คุ้นเคย​กับ​พระ​บิดา​
– คนที่​เป็นพ่อแล้ว ควรเรียนรู้จากพระองค์ผู้เป็นพระบิดา
– ​ คนที่ยัง​หนุ่ม ​ยังมี​กำลังวังชาดี สมองโปร่งใส ควรทุ่มเทเพื่อพระเจ้าและเพื่อการทำตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า และ​เอา​ชนะ​มาร​ร้าย​ด้วยพระคำของพระเจ้า

3.@ ไม่ว่าเราอยู่ในสถานะใดก็ตาม เราก็ควรที่จะใช้สถานะนั้นทำให้เราผูกพันสนิทสนมกับพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น

4.# ใน 1ยน. 2:15-17 สอนว่า อย่าให้​เรารัก​ค่านิยมของโลก​หรือ​สิ่งของ​ใน​โลก เพราะการ​รัก​โลก จะดึงเราออกจากความ​รัก​ต่อ​พระ​บิดา

เพราะ​ว่า​กับดักของโลกนี้ คือ​
– ตัณหา​ของ​เนื้อ​หนัง​
– ​ตัณหา​ของ​ตา
– ความ​ทะนง​ใน​ลาภ​ยศ​
ซึ่งล้วนแต่ดึงเราออกจากพระเจ้า ออกการทำตามพระทัยของพระเจ้า เข้าสู่การทำตามใจปรารถนาของตนเอง ไปสู่การจมลงสู่บาป

การดำเนินตาม​สิ่ง​ที่​ยั่วยวน​ของ​โลก​ จะ​ล่วง​ไปเหมือนกับโลก
แต่​ผู้​ที่​ประพฤติ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ดำรง​อยู่​เป็น​นิตย์​

4.@ วันนี้ เราหลงรักโลกมากเพียงใด?
วันนี้ เราใช้ชีวิตของเรา เพื่อสิ่งของในโลกนี้ หรือ เพื่อพระเจ้า มากกว่ากัน?

5.# 1ยน. 2:18-29 สอนว่า ใน​วาระ​สุดท้าย ปฏิปักษ์​ของ​พระ​คริสต์​จะ​มี​มา พวกเขา​จะล่อลวงคนให้หลงไปจากความเชื่อในข่าวประเสริฐแท้

ปฏิปักษ์​ของ​พระ​คริสต์​พูด​มุสา โดยกล่าวว่า ​พระ​เยซู​มิใช่​พระ​คริสต์​

แต่​ทั้ง​หลาย​ผู้มีพระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ พระองค์จะทรงสอนเราให้​มี​ความ​รู้ความจริง
และเรายึดมั่นในความจริงนั้น ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
ซึ่งผู้ยึดมั่นในความเชื่อนี้ จะได้รับตามพระสัญญา คือ ชีวิต​นิรันดร์

ดังนั้น ขอให้เรา​อยู่​ใน​พระ​องค์ ด้วยการยึดมั่นความเชื่อในพระองค์ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ เรา​​จะ​ได้​มี​ใจ​กล้าพบพระองค์อย่างภาคภูมิใจ ​ไม่​ต้องหลบ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​ด้วย​ความ​ละอาย

5.@ ไม่ว่า ใครหน้าไหน มาชักชวนเรา ให้ละทิ้งความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ อย่าไปฟังเขา ขอให้เรายึดความเชื่อไว้มั่นจนวันตาย

คำคม

“ ยอมอายเพื่อพระเจ้าในวันนี้ เราจะไม่ละอายชั่วนิรันดร์ในวันสุดท้าย ”

ขุมทรัพย์ 1 ยอห์น 1

ภาพรวม

 • 1 ยอห์น เป็นจดหมายที่ อัครทูตยอห์นเขียนถึงคริสเตียนทั่วไป ไม่ได้เจาะจงคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งเป็นพิเศษ เพื่อต่อต้าน​กับ​คำ​สอน​เท็จ
  – พวกนั้นสอนว่า พระคริสต์​ไม่ได้​มา​บังเกิด​เป็น​เนื้อหนังจริงๆ ดังนั้นพวกเขาบอกว่าการเชื่อพระเยซู​ไม่ได้​ทำ​ให้​มนุษย์​รอด แต่​การ​รู้แจ้ง​ใน​เรื่อง​ลึกลับ​บางอย่างจะทำให้รอดได้แทน
  – ​พวกนั้นสอนว่า ร่างกาย​เป็น​เพียง​วัตถุ ​บาป​ที่​ร่างกาย​ทำ​นั้นจึงไม่มี​ผล​ต่อ​จิตวิญญาณ​ ดังนั้นพวกเขาบอกว่าทำบาปได้อย่างเต็มที่
  – พวกนั้นสอนว่า ไม่จำเป็น​ต้อง​มี​ความรัก​ต่อ​พี่น้อง​ก็ได้ ตัวใครตัวมัน
 • ​ยอห์น​สอน​ว่าความเชื่อ​และ​จริยธรรม​เป็น​สิ่ง​ที่​แยกกัน​ไม่ได้ ดังนั้นคริสเตียนจำเป็นต้อง​ประพฤติ​ตาม​พระบัญญัติโดย​มี​ความรัก​และ​มีความสามัคคีธรรม​กับ​พี่น้อง
 • ในบทนี้สอนว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า เสด็จมาเพื่อไถ่บาปของเรา หากเราเข้าส่วนในพระองค์ด้วยความเชื่อแล้ว เราก็จะสามารถเดินในทางสว่างและได้รับการชำระให้พ้นจากบาปได้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ยน. 1:1-7 ยอห์นยืนยันว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์จริงๆ ยอห์น​ได้​ยิน ได้​เห็น​กับ​ตา ได้​พินิจ​ดู และ​จับ​ต้อง​ด้วย​มือ​ของเขาเอง

แล้วยอห์น​ก็​ประ​กาศ​ให้พวกเขาได้​รู้​ เพื่อพวกเขาจะ​ได้​มี​สา​มัคคี​ธรรม​กับ​ผู้เชื่อทั้งหลาย กับ​พระ​บิดา และ​กับ​พระ​เยซู​คริสต์​

ยอห์นเล่าว่า เขาได้ยิน​ข้อ​ความ​นี้​จาก​พระเยซู คือ
“​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​สว่าง และ​ความ​มืด​ใน​พระ​องค์​ไม่​มี​เลย…”

เนื่องจากพระเยซูเป็นความสว่าง ดังนั้น คนที่เข้าส่วนในพระองค์ เป็นไปไม่ได้​ที่​ยัง​เดิน​อยู่​ใน​ความ​มืด
คนที่เข้าส่วนในพระองค์ย่อมเดิน​อยู่​ใน​ความ​สว่าง เหมือน​อย่าง​​พระ​องค์​ และเมื่อเราเดินในความสว่างด้วยกัน เราจึง​มี​สา​มัคคี​ธรรม​ซึ่ง​กัน​และ​กัน และ​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ ก็​ชำระ​เรา​ให้​ปราศ​จาก​บาป​ทั้ง​สิ้น

1.@ สิ่งที่พิสูจน์ยืนยันว่า เราอยู่ในพระเยซูจริงๆ ก็คือ เราเดินในทางที่พระเยซูเดิน และ ผูกพันกับพี่้น้องที่ร่วมเดินในทางของพระเยซูด้วยกัน

วันนี้ ชีวิตของเรา ยังเดินในความมืด และ ยังไม่รักพี่น้องอยู่หรือเปล่า?

2.# ใน 1ยน. 1:8-10 สอนว่า เราทุกคนมีบาป ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับความจริงนี้หรือไม่เท่านั้นเอง
ถ้า​เรา​ยอมรับความจริงนี้ ว่า เรามีบาป และ ​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เราต่อพระเยซู พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น

2.@ ไม่น่าแปลกที่เราจะผิดพลาดพลั้งบาปไป ในวันนี้ แต่เมื่อเรารู้ตัวแล้ว เราควรรีบใจกลับใจใหม่ สารภาพบาปนั้นต่อพระเยซู ขอโทษต่อพระองค์แล้วขอพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา และช่วยเราให้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

คำคม

“ ผิดพลาดพลั้งบาปไปเมื่อใด รีบเริ่มต้นใหม่โดยกลับมาหาพระองค์ในทันที ”

ขุมทรัพย์ 2 เปโตร 3

ภาพรวม

 • ในบทนี้สอนว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนในวันที่เราไม่คาดฝัน ดังนั้นเราควรเตรียมตัวให้พร้อมและยึดมั่นในความจริงแห่งข่าวประเสริฐเอาไว้ตลอดไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ปต. 3:1-18 อ.เปโตร พูดถึงวัตถุประสงค์ของ​จด​หมาย​ 1 & 2​ เปโตร ว่า เขียนขึ้นเพื่อเตือน​ให้พวกเขา
​ระลึก​ถึง​ถ้อย​คำ​ในข่าวประเสริฐที่พวกเขาได้รับไว้แล้วนั้น

และเน้นย้ำว่า ใน​วาระ​สุด​ท้าย​นั้นพวกสอนเท็จจะมา และล่อลวงให้คน​ทำ​ตาม​ตัณ​หา​ของ​ตน​เอง
และ​จะเยาะเย้ย​ว่า “ไหนพระเจ้าสัญญาว่าจะเสด็จกลับมา ทำไมไม่เห็นมาสักที?

ความจริงแล้วเป็นเพราะ​ว่า​พวก​เขา​จง​ใจ​ลืม​ ว่า ​โดย​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า อะไรได้เกิดขึ้นบ้าง
โดยพระวจนะของพระเจ้า
– ฟ้า​ได้​อุบัติ​ขึ้น​ตั้ง​แต่​โบ​ราณ
– แผ่น​ดิน​ได้​เกิด​ออก​มา​จาก​น้ำ​ โดย​น้ำ​นั้น​เอง โลก​ได้​ถูก​ทำ​ลาย​ไป​ด้วย​น้ำ​ท่วม

โดย​พระ​วจนะ​เดียว​กัน​นั้น​เอง
– ฟ้า​และ​แผ่น​ดิน​ใน​ปัจ​จุบันนี้ ก็ถูก​เก็บ​รัก​ษา​ไว้​สำ​หรับ​ไฟ ในวัน​พิพาก​ษา​และ​วัน​หายนะ​ของ​บรร​ดา​คน​อธรรม

ความจริงแล้ว พระเจ้าไม่ถูกจำกัดด้วยเวลา
วัน​เดียว​ของ​พระ​เจ้า​เป็น​เหมือน​กับ​พัน​ปีของมนุษย์
แม้เวลาจะดูนานเป็นพันปีสำหรับมนุษย์ แต่สำหรับพระเจ้าราวกับว่าเป็นเวลาเดียวกัน

พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ทรง​เฉื่อย​ช้า​ในการทำตาม​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์
แต่ที่พระเจ้ายังรออยู่ก็เพราะ พระ​องค์​ไม่​ทรง​ประ​สงค์​ให้​ใคร​พินาศ​เลย แต่​ประ​สงค์​ให้​ทุก​คน​กลับ​ใจ​ใหม่
จึงให้โอกาสแก่มนุษย์อีกสักหน่อยหนึ่ง

แต่​เมื่อวันเวลามาถึง วัน​แห่งการพิพากษานั้น จะ​มา​ถึง​เหมือน​อย่าง​ขโมย จะมาในเวลาที่ไม่ทันรู้ตัว
และ​ใน​วัน​นั้น
– ฟ้า​จะ​หาย​ลับ​ไป​ด้วย​เสียง​ดัง​กึก​ก้อง
– ​ท้อง​ฟ้า​จะ​ถูก​เผา​จน​สลาย​ไป
– ​โลก​ธาตุ​จะ​สลาย​ไป​ด้วย​ไฟ
– แผ่น​ดิน​กับ​สิ่ง​สาร​พัด​ที่​มี​อยู่​บน​นั้น​จะ​ถูก​เผา​จน​หมด​สิ้น
– ท้อง​ฟ้า​ใหม่​และ​แผ่น​ดิน​โลก​ใหม่ ​จะเกิดขึ้น​ดำ​รง​อยู่ตลอดไป

ดังนั้น เมื่อเรารู้​แล้ว​ว่า ​ทุก​สิ่ง​จะ​ต้อง​สลาย​ไป​เช่น​นี้ เราควรที่จะ
– ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ที่​บริ​สุทธิ์​
– ดำเนินชีวิต​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
– ​เฝ้า​รอวัน​ของ​พระ​เจ้า​ ด้วยใจจดจ่อ
– ​ใจ​สงบ
– ดำเนินชีวิตให้ปราศ​จาก​มล​ทิน​และ​ข้อ​ตำ​หนิ
– ​ถือ​ว่า​ความ​อด​ทน​ของ​พระ​เจ้า​ที่พระองค์ยังไม่เสด็จมานั้น ​เป็น​โอ​กาส​ให้​คน​รอด จึงสมควรใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยคนให้รอด
– ​ระวังตัว​ให้​ดี เพื่อ​ไม่​ให้​หลง​ไป​ตาม​การ​ผิด​ของ​คน​ชั่ว และ​สูญ​เสีย​ความ​เชื่อในข่าวประเสริฐไปเสีย​
– เจริญ​ขึ้น​ใน​พระ​คุณ​และ​ใน​ความ​รู้​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​เสมอไป

1.@ อีกไม่นานทุกอย่างบนแผ่นดินโลกก็ต้องถูกเผาไหม้ไปหมดแล้ว อย่าให้เราทุ่มเทชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านั้นเลย
แต่ควรทุ่มเทเพื่อบำเหน็จที่คงอยู่ถาวรนิรันดร์ในสวรรค์ และพยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาความเชื่อในข่าวประเสริฐไว้ ให้มั่นคงตลอดชีวิตของเรา

คำคม

“ วันนี้เป็นโอกาสที่จะกลับใจ ก่อนจะสายเกินไป ”

ขุมทรัพย์ 2 เปโตร 2

ภาพรวม

 • ในบทสอน สอนและเตือนให้เราระมัดระวังผู้สอนเท็จที่มาสอนบิดเบือนข่าวประเสริฐ และพยายามหันเราออกไปในทางของความบาป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ปต. 2:1-9 เตือนว่า ​จะ​มี​ผู้​สอน​เท็จ​เกิด​ขึ้น​ใน​พวก​เรา ซึ่ง​จะ​ลอบ​เข้า​มา​​สอนสิ่งเท็จ จน​ถึง​กับ​ปฏิ​เสธ​พระเยซูได้ และจะมีคนจำนวนมากเชื่อแล้วประพฤติตามคำสอนของพวกเขา

ดังนั้นการพิพากษาจะมาถึงผู้สอนเท็จเหล่านั้นและถีงพวกที่ติดตามเขา
เหมือนตัวอย่างในอดีต ได้แก่
– สมัยโนอาห์ น้ำ​ท่วม​โลก​ของ​คน​อธรรม แต่​ได้​ทรง​คุ้ม​ครอง​โน​อาห์​ผู้​ประ​กาศ​ความ​ชอบ​ธรรม กับครอบครัวของเขา
– สมัยโลท ​ได้​ทรง​ลง​โทษ​เมือง​โส​โดม​และ​เมือง​โก​โม​ราห์ ให้​พินาศ​เป็น​เถ้า​ถ่าน แต่ได้​ทรง​ช่วย​ชีวิต​โลท​ผู้​ชอบ​ธรรมให้รอด

พระเจ้าทรงมีวิธีการของพระองค์ที่จะจัดการกับคนอธรรมและช่วยกู้คนชอบธรรม

1.@ เราควรระมัดระวังที่จะไม่รับคำสอนใดๆที่ขัดกับพระวจนะของพระเจ้า
และเราควรรู้ว่า พระเจ้าจะช่วยกู้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์และลงโทษผู้กระทำชั่ว อย่างแน่นอน
แต่พระองค์มีวิธีของพระองค์เอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกับที่เราคาดคิด

2.# ใน 2ปต. 2:10 ชี้ให้เห็นว่า คนที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย คือ คนที่ปล่อย​ตัว​ไป​ตาม​กิเลส​ตัณ​หา และ​คนหมิ่น​ประ​มาท​สิทธิ​อำ​นาจ​ของ​พระ​เจ้า

2.@ วันนี้ เรากำลังดำเนินชีวิต ให้เป็นที่พอพระทยของพระเจ้าอยู่หรือเปล่า?
เรากำลังปล่อยตัวตามกิเลสตัณหา อยู่หรือไม่?
เรากำลังหมิ่นประมาทพระเจ้า โดยการไม่เชื่อวางใจในพระองค์ ไม่เชื่อว่าพระองค์พูดจริง ไม่เชื่อว่าพระองค์จะรักษาสัญญา อยู่หรือเปล่า?

3.# ใน 2ปต. 2:12-22 สอนว่า​ ผู้​สอน​เท็จ​ ​เป็น​เหมือน ​
> สัตว์​ที่​ไร้​ความ​คิด เกิด​มา​เพื่อ​ถูก​จับ​และ​ถูก​ฆ่า
> บ่อที่ไร้น้ำ
> หมอกที่ถูกพายุพัดไป

ลักษณะของพวกเขา คือ
– เน้นการบันเทิงเฮฮา
– ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยบาปต่างๆ
– เต็มไปด้วยการล่วงประเวณี
– หิวกระหายในการทำบาป
– ล่อลวงคนอื่นให้ทำชั่วเหมือนกับพวกเขา
– โลภมาก อยากได้
– ทอดทิ้งทางที่ถูกต้อง
– หลงไปตามบาป
– บิดเบือนความถูกต้องเพื่อเห็นแก่เงิน
– โอ้อวดอย่างเลื่อนลอย
– ใช้กิเลสตัณหาดักจับคนให้มาเดินทางในที่ผิด
– สัญญาอย่างหลอกลวง
– ใช้ชีวิตเป็นทาสของความเสื่อมทราม
– หันหลังกลับจากการดำเนินชีวิตในข่าวประเสริฐที่เคยได้รับไว้
– เหมือนสุกรที่คนล้างมันสะอาดแล้ว แต่กลับลุยลงไปนอนในโคลนอีก

3.@ เราสามารถสังเกตลักษณะคำสอนที่เป็นคำสอนเท็จได้จาก
– คำสอนเหล่านั้นทำให้เราออกห่างจากความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าหรือไม่?
– คำสอนเหล่านั้นดึงเราให้เข้าไปอยู่ใต้อำนาจของบาปและดำเนินชีวิตตามกิเลสตัณหามากขึ้นหรือไม่?

เราควรหยั่งรากลึกลงในพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอ เพื่อว่าเมื่อคำสอนเท็จมาโจมตีเรา เราจะได้สามาถแยกแยะออกได้อย่างรวดเร็ว

คำคม

“ พระเจ้าทรงรู้วิธีที่จะช่วยเราและปกป้องเรา ”

ขุมทรัพย์ 2 เปโตร 1

ภาพรวม

 • อ.เปโตร เขียน 2 เปโตร ถึงคริสเตียน​ใน​แถบเอเชียไมเนอร์ ซึ่งเป็น​ผู้เชื่อ​ที่​เป็น​คน​ยิว​และ​คน​ต่างชาติ เพื่อ​หนุนใจ​ผู้เชื่อ​เหล่านั้น ให้​ยืนหยัด​ใน​ความเชื่อ​ และให้ต่อต้านพวกผู้พวก​สอน​เท็จ ที่แฝงอยู่​ใน​คริสตจักร และให้เฝ้ารอคอย​การ​เสด็จ​กลับมา​ของ​พระเยซูคริสต์
 • ในบทนี้สอนว่า พระเจ้าจะเป็นผู้ทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ และเข้าใจพระคำของพระองค์ได้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ปต. 1:3-11 สอนว่า เมื่อเราได้รู้จักพระเจ้า พระองค์ได้ทรงประทาน​ทุก​สิ่ง​ที่​จำ​เป็น​ต่อ​ชีวิต​และ​ต่อ​การ​ดำ​เนิน​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า ให้แก่เรา ตาม​สัญ​ญาที่มีไว้กับเรา

พระองค์ทรงสัญญาว่า เรา​จะ​พ้น​จาก​ความ​เสื่อม​ทราม​ที่​มี​อยู่​ใน​โลก และ​จะ​มี​ส่วน​ใน​พระ​ลักษณะ​ของ​พระ​เจ้า

ดังนั้น เราควรพยา​ยาม​อย่าง​ที่​สุด​ที่​ ในการพัฒนาสิ่งต่อไปนี้
– ความ​เชื่อ​
– ​คุณ​ธรรม
– ความรู้ในเรื่องของพระเจ้า
– การควบคุมตนเอง
– ความทรหดอดทนต่อความยากลำบาก
– ความยำเกรงพระเจ้า
– ความรักพี่น้องในพระคริสต์
– ความรักคนอื่นๆ

ถ้า​สิ่ง​เหล่า​นี้​เกิดขึ้นในชีวิตของเราและ​พัฒนา​ขึ้น​เรื่อยๆ จะ​ทำ​ให้​เราเกิดผลในฝ่ายวิญญาณได้มากมาย
แต่ถ้าใครไม่มี​สิ่ง​เหล่า​นี้ ​ก็จะ​เป็น​คน​ตา​บอด​หรือ​ตา​สั้น ไม่อาจเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง

ดังนั้นเราควรพยา​ยาม​มาก​ขึ้น ​ที่​จะ​ยืน​ยัน​ในข่าวประเสริฐ และดำเนินชีวิตสอดคล้องกับข่าวประเสริฐ เพราะ​ว่า​ถ้า​เราทำ​เช่น​นั้นแล้ว เรา​จะ​ไม่​มี​วัน​ล้ม​ลง

​โดย​วิธี​นี้ เรามั่นใจได้เลยว่า ทาง​ที่​จะ​เข้า​สวรรค์นั้น ​ถูก​จัด​เตรียม​​พร้อม​สำหรับเขาแล้ว อย่างแน่นอน

1.@ พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเรา ให้เราดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ ขณะที่อยู่ในโลกนี้
เราเพียงแต่ร่วมมือกับพระองค์ ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พึ่งพาพระองค์ ในทุกวิถีของชีวิต
แล้วเราจะสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดวันคืนชีวิตของเรา และจะได้รับบำเหน็จอย่างบริบูรณ์ในสวรรค์

2.# ใน 2ปต. 1:12-19 สอนว่า เราควร​เตือน​ความ​จำตนเองอยู่เสมอ ที่จะดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
และไม่คล้อยตามแนวคิดของโลกนี้
เปโตรยืนยันถึงฤทธา​นุภาพของพระเจ้านั้น ทรงยิ่ง​ใหญ่​มาก
เขาเองได้เห็นกับตา ในเวลาที่พระเยซูทรงจำแลงพระกายบนภูเขาใกล้​เมือง​ซี​ซา​รี​ยาฟีลิปปี(ลก. 9:28-36)

2.@ แม้ว่าวันนี้ เราจะรู้ดีและทราบว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ สมควรที่เราจะถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอ
แต่ก็เป็นการดีที่เราจะ คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอ ที่จะระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพื่อเราจะไม่ลืมที่จะดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระองค์ทุกวันคืนของชีวิต

3.# 2ปต. 1:20-21 สอนว่า ไม่มีใครจะสามารถ​ตี​ความ​หมาย​คำ​ของ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ใน​พระ​คัม​ภีร์​เอา​เอง​ได้
เพราะ​ว่า​คำเหล่า​นั้น ไม่​ได้​มา​จาก​ความ​คิด​ของ​มนุษย์​เลย
แต่​​มา​จาก​พระ​เจ้า
โดยที่​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เองเป็นผู้ทรง​ดล​ใจ​ มนุษย์ที่กล่าวคำเหล่านั้น

3.@ การเข้าใจพระคำของพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เขียนนั้น ต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น จึงจะเข้าใจได้

วันนี้ เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเพียงใด

คำคม

“ พระเจ้าประทานสิ่งจำเป็น
ในการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ให้แก่เราอย่างเพียงพอแล้ว ”

ขุมทรัพย์ 1 เปโตร 5

ภาพรวม

 • ในบทนี้สอนการปฏิบัติตัวต่อพี่น้องและการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเหนือปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ปต. 5:1-4 ได้สอนว่า พี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณควรจะเลี้ยงดูน้องเลี้ยงด้วยท่าที ดังต่อไปนี้
– ดูแลด้วยความเอาใจใส่
– ​ดูแลด้วย​ความ​เต็ม​ใจ
– ดูแลตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า
– ดูแล​ด้วย​ใจ​กระ​ตือ​รือ​ร้น
– ไม่​ดูแลด้วย​ใจ​โลภ​ใน​ทรัพย์​สิ่ง​ของ
– ไม่​ใช้​อำ​นาจ​บาตร​ใหญ่​
– ไม่กดขี่ข่ม​เหงผู้​ที่​อยู่​ใน​ความ​ดูแล
– เป็น​แบบ​อย่าง​แก่​พวกเขา

ซึ่งพี่เลี้ยงที่ทำเช่นนี้จะทำให้ได้​รับ​มง​กุฎ​แห่ง​ศักดิ์​ศรี​ที่​ไม่​มี​วัน​ร่วง​โรย

1.@ วันนี้ เราได้เอาใจใส่ ดูแล น้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเรา อย่างเต็มใจและอย่างกระตือรือร้นมากเพียงใด?
ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานน้องเลี้ยงให้เราดูแล เพราะพระองค์ทรงรักเรา เพื่อเราจะได้รับมงกุฏแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยในสวรรค์

2.# ใน 1ปต. 5:5-6 สอนผู้​อ่อน​อาวุ​โส ว่า ควร​ยอม​เชื่อ​ฟัง​ผู้​อาวุ​โส ควร​​ปฏิ​บัติ​ต่อ​กัน​และ​กันอย่างถ่อม​ตัว​ เพราะการทำเช่นนั้นเราจะพบ​พระ​คุณ​ของพระเจ้า และจะรับการยกชูขึ้นโดยพระเจ้าในเวลาอันสมควร

2.@ ความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณไม่ได้ดูที่ตำแหน่งใหญ่โต แต่ดูที่การถ่อมใจลง ยอมเชื่อฟังผู้ที่ต้องเชื่อฟัง

3.# ใน 1 เปโตร 5:7 สอนวิธีดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างถวายเกียรติพระเจ้า โดยทำสิ่งต่อไปนี้
– ละความกังวลทุกอย่างไว้กับพระเจ้า
– ควบคุมตัวเอง
– ระวังการโจมตีศัตรูของมาร
– ต่อต้านมารด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ

3.@ เพราะเรารู้แน่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา ดังนั้นเราไม่ต้องกังวลและไม่ต้องหวั่นกลัวมารซาตาน
เราควร ละความกังวลไว้กับพระเจ้า และต่อสู้กับการโจมตีของมารด้วยความเชื่อ

คำคม

“ ยิ่งเรารู้จักความรักของพระเจ้า เราก็ยิ่งกลัวต่อสถานการณ์น้อยลง ”

ขุมทรัพย์ 1 เปโตร 4

ภาพรวม

 • ในบทนี้สอนว่า เวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมานั้นใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว ดังนั้นเราควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค้ามีความหมาย เต็มใจทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ ซึ่งจะนำศักดิ์ศรียิ่งใหญ่มาสู่เราในวันสุดท้าย

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ปต. 4:1-2 สอนว่า เราสามารถ​ติด​อา​วุธ​ฝ่ายวิญญาณให้กับตัว​เอง​ได้ โดยการ​มี​ความ​คิด​แบบเดียว​​กับ​พระ​เยซูคริสต์ (1ปต. 3:18 พระ​คริสต์​ทรง​ทน​ทุกข์​… เพื่อ​จะ​นำ​พวก​ท่าน​ไป​ถึง​พระ​เจ้า)
เราเต็มใจทน​ทุกข์​ทาง​กายเพื่อเห็นแก่การได้เข้าใกล้พระเจ้า พระเจ้าทรงเมตตาเรามากมาย ดังนั้นการต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อในพระเจ้านั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

ซึ่งความคิดแบบนี้ ทำให้เราไม่ดำเนินชีวิตตามตัณหาของมนุษย์อีกต่อไป แต่ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

1.@ หากเราต้องพบกับการทนทุกข์เนื่องจากทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เรียกได้ว่า เราได้มีส่วนในการทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์แล้ว

2.# ใน 1ปต. 4:3 สอนว่า เราควรเพียง​พอแล้ว ​สำ​หรับ​การ​ทำ​สิ่ง​ที่​คน​ทั้งหลาย​ชอบ​กระ​ทำ ได่แก่
-​ ​ปล่อย​ตัว​ตาม​ราคะ​ตัณ​หา
– ปล่อยตัว ตาม​ใจ​ปรารถ​นา​ชั่ว
– ​เมา​เหล้า
– เลี้ยง​กัน​อย่าง​ถึง​ใจ
– ​กิน​เหล้า​วุ่น​วาย​กัน
– ไหว้​รูป​เคารพ​อัน​น่า​รัง​เกียจ

2.@ วันนี้ เราพอหรือยังสำหรับการดำเนินชีวิตในบาป ที่มีแต่ความสุขจอมปลอม และห่างไกลจากความสุขแท้ในพระเจ้า?

3.# ใน 1ปต. 4:7-11 สอนว่า เนื่องจากอว​สาน​ของ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​มา​ใกล้​แล้ว ดังนั้น เราควรที่จะ
– ดำเนินชีวิตอย่าง​มี​สติ​สัม​ปชัญญะ
– ​รู้​จัก​สงบ​ใจ​เพื่อ​การ​อธิษ​ฐาน
– ​รัก​กัน​และ​กัน​ให้​มาก
– ​ต้อน​รับ​เลี้ยง​ดู​กัน​และ​กัน​โดย​ไม่​บ่น
– ใช้​ของ​ประ​ทาน​ที่มี ในการ​ปรน​นิบัติ​กัน​และ​กัน
– ทำทุกสิ่งเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติ

3.@ เวลาของเราบนโลกนี้เหลือน้อยเต็มที เราจะใช้เวลานั้นเพื่อประโยชน์ของตนเองต่อไป หรือจะหันมาใช้ทั้งหมดที่มีนั้น ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ซึ่งเราต้องเสนอรายงานต่อพระองค์ในวันสุดท้าย

4.# ใน 1ปต. 4:12-19 สอนว่า ​ความ​ทุกข์​ยาก​แสน​สา​หัส​ที่​กำ​ลัง​เกิด​ขึ้น​กับเรา เมื่อเราเชื่อฟังและทำตามพระเจ้านั้น ก็เพื่อ​ทด​สอบเรา​ ดังนั้น
– เราไม่ควร​ประ​หลาดใจ หรือ ตั้งคำถามว่า ทำไมถึงต้องเป็นเรา
– เราควรชื่นชมยินดี ที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพราะนั่นจะทำให้เราภาคภูมิใจอย่างที่สุดในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา
– เราไม่ควรละอายในการทนทุกข์นั้น เพราะเรากำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่
– เราควรฝากทุกสิ่งไว้กับพระเจ้า แล้วแต่พระองค์ ตามแต่พระประสงค์ของพระองค์ เราขอเชื่อฟังพระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา

4.@ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเชื่อฟังพระเจ้า จะนำความสุขและความชื่นชมยินดียิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงเชื่อฟังพระองค์ต่อไป

คำคม

“ การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ในวันนี้ เป็นศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้า ”

ขุมทรัพย์ 1 เปโตร 3

ภาพรวม

 • ในบทนี้สอนเรื่องการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ทั้งในครอบครัวและในสังคม

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ปต. 3:1-7 สอนเกี่ยวกับ สามีภรรยา ไว้ดังนี้
ภรรยา :
– ควรยอม​เชื่อ​ฟัง​สามี​ของ​ตน เ​แม้​สามี​บาง​คน​ไม่​เชื่อ​พระ​วจนะของพระเจ้าก็ตาม
– ควรเน้นการประพฤติและจิตใจที่งดงาม มากยิ่งกว่า เสื้อผ้า ทรงผม หรือเครื่องประดับที่งดงาม

สามี :
– ควรอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในตัวเธอ เพราะเธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า
– ควรให้เกียรติ​เธอ​ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​ทา​ยาท​ร่วม​รับ​พระพรจากพระเจ้า

การปฏิบัติต่อคู่สมรสอย่างเหมาะสมจะทำให้การอธิษฐานร่วมกันเป็นพลังมหาศาล

1.@ พระเจ้าได้สอนเรื่องชีวิตครอบครัวเอาไว้แล้ว หากครอบครัวใดยึดถือ นำมาปฏิบัติในครอบครัว ก็จะพบกับสันติสุขและพระพรเต็มล้นในครอบครัว

แม้ว่าคู่สมรสของเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า แต่โดยการปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าของเรา ก็จะทำให้เกิดพระพรในครอวครัวและนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่คู่สมรสของเราได้

2.# ใน 1ปต. 3:8-22 สอนการดำเนินชีวิตคริสเตียนไว้ว่า เราควร
– ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน
– เห็น​อก​เห็น​ใจ​กัน
– รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง
– มี​จิต​ใจ​อ่อน​โยน​
– ถ่อมตัว
– ไม่ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​ชั่ว
– ไม่​ด่า​ตอบ​การ​ด่า
– อวย​พรคนที่ด่าเรา
– ยับ​ยั้ง​ปาก​ของ​ตน​ไม่​พูด​ชั่ว
– ห้าม​ปากไม่​ให้​พูด​ล่อ​ลวง
– ​ละ​ความ​ชั่ว​
– ​ทำ​ความ​ดี
– ​ใฝ่​หา​สันติ​สุข​
– ​ดำ​เนิน​ตามทางแห่งสันติ
– ​เคารพ​นับ​ถือ​พระ​คริสต์​ว่า ​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
– เตรียม​พร้อม​เสมอ ที่​จะ​อธิ​บาย​กับ​ทุก​คน​เรื่องพระเจ้า
– ​ตอบ​คำถามเรื่องพระเจ้าด้วย​ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ด้วย​ความ​นับ​ถือ
– ​มีใจบริ​สุทธิ์จริงใจ

2.@ เราไม่จำเป็นต้องทำดีเพื่อให้พระเจ้าทรงรับเราเป็นบุตร
แต่เพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว เราจึงสมควรทำสิ่งดีเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์

3.# ใน 1ปต. 3:17 สอนว่า ​การ​ทน​ทุกข์​เพราะ​ทำ​ดี ก็​ดี​กว่า​การ​ทน​ทุกข์​เพราะ​ทำ​ชั่ว

หากใครทำชั่ว อีกไม่นานเขาก็พบกับการทนทุกข์
แต่หากเราทำดี แล้วพบการทนทุกข์ อีกไม่นานเราจะพบกับพระพรอันยิ่งใหญ่

3.@ แม้วันนี้ ทำดี แต่กลับได้สิ่งไม่ดีตอบแทน ขอให้เราทำดีต่อไป เพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานพระพรแก่เราเอง ไม่ใช่คนอื่น

4.# ใน 1ปต.3:21 อธิบายว่า เพราะโนอาห์และครอบครัวเชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาทั้ง 8 คนจึงรอดตาย
เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ สามารถรอดพ้นความตายนิรันดร์ โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

4.@ โนอาห์รอดเพราะเชื่อฟังฉันใด เราก็รอดเพราะวางใจจนเชื่อฟัง ฉันนั้น

คำคม

“ พระองค์ผู้ชอบธรรม ทรงตายเพื่อให้ผู้ไม่ชอบธรรมจะได้กลายเป็นผู้ชอบธรรม ”

ขุมทรัพย์ 1 เปโตร 2

ภาพรวม

 • ในบทนี้สอนว่า เราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว เราควรละทิ้งวิถีชีวิตแบบเก่าๆ แล้วดำเนินชีวิตใหม่ตามทางของพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1 เปโตร 2:1-3 สอนว่า ถ้าเราปรารถนาจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณ เราควร
– ละทิ้งความชั่วทุกอย่าง
– ละทิ้งการล่อลวงทุกรูปแบบ
– ละทิ้งความไม่จริงใจ
– ละทิ้งความอิจฉาริษยา
– ละทิ้งการใส่ร้ายทุกชนิด
– ปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณ ได้แก่ ข่าวประเสริฐ

1.@ เมื่อเราได้มาอยู่ในทางของพระเจ้าแล้ว ก็สมควรละทิ้งทางเก่า วิถีชีวิตแบบเดิมเสีย

2.# ใน 1ปต. 2:4-5 สอนว่าให้เรา ​มา​หา​พระ​เยซู และ​ ​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​เป็น​พระ​นิเวศ​ฝ่าย​วิญ​ญาณ อัน​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​

2.@ โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์ เราจะรับการสร้างใหม่เป็นพระวิหารอันสง่างามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิต
ดังนั้น เราควรเข้ามาหาพระเยซูบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และทูลขอความช่วยเหลือ การทรงนำ จากพระองค์ในทุกสิ่ง

3.# ใน 1ปต. 2:9-10 สอนว่า โดยพระเมตตาของพระเจ้า พระองค์ทรงทำให้เรา เป็นประชากรของพระเจ้า เป็น​พวก​ปุโร​หิต​หลวง เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์ ทรง​เรียก​เรา​ออก​มา​จาก​ความ​มืด เข้า​ไป​สู่​ความ​สว่าง​อัน​มหัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์

3.@ ในเมื่อเรารับพระเมตตามาถึงเพียงนี้ เราก็ไม่สมควรดำเนินชีวิตในความมืดอีกต่อไป และควรดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ให้สมกับพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงประทานแก่เรา

4.# ใน 1ปต. 2:11-17 สอนว่า เนื่องจากเราเป็น​คน​แปลก​ถิ่น​และ​คน​ต่าง​ด้าว สำหรับโลกนี้ ดังนั้น เราควรที่จะ
– ให้​เว้น​จาก​ตัณ​หา​ของ​เนื้อ​หนัง ซึ่ง​ต่อ​สู้​กับ​วิญ​ญาณ​จิต
– ​รัก​ษา​ความ​ประ​พฤติ​อัน​ดี​ของ​เรา​ไว้เสมอ
– ยอม​เชื่อ​ฟัง​ผู้​มี​สิทธิ​อำ​นาจ
– ​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​คน​มี​เสรี​ภาพ แต่
– ​อย่า​ใช้​เสรี​ภาพ​นั้น​เป็น​ข้อ​อ้าง​เพื่อ​ทำ​ความ​ชั่ว
– ​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​เจ้า
– ให้​เกียรติ​ทุก​คน
– ​รัก​พี่​น้อง
– ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
– ให้​เกียรติ​แก่ผู้นำ

4.@ เราผู้เป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ ควรดำเนินชีวิตอย่างคนของสวรรค์ ไม่ใช่อย่างคนของโลกนี้

5.# ใน 1ปต. 2:18 สอนว่า เราควรยอม​อยู่​ใต้​บัง​คับหัวหน้าหรือผู้นำของเรา ด้วยความ​ยำ​เกรง​ทุก​อย่าง ทั้งหัวหน้าที่​ใจ​ดี​และ​หัวหน้า​ที่​ร้าย​ด้วย

ถ้าใคร​ทำความดี แต่กลับต้องทนรับ​ความ​เจ็บ​ปวด​ต่างๆ อย่างไม่​เป็น​ธรรม เพราะเห็นแก่พระเจ้า และเขาก็ยังคงตั้งใจทำดีต่อไป
คนนั้นกำลังทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

พระเยซูเองก็​ทรง​ทน​ทุกข์​อย่างไม่เป็นธรรม พระ​องค์​ทรง​วาง​แบบ​อย่าง​แก่​เราแล้ว เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ตามแบบอย่างของ​พระ​องค์

5.@ เมื่อเราทำดี แต่ไม่ได้ดี แต่ก็ยังจะทำดีต่อไปเพื่อเห็นแก่พระเจ้า
การกระทำเช่นนั้น เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

คำคม

“ เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว สมควรดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นประชากรของพระองค์ ”

ขุมทรัพย์ 1เปโตร 1

ภาพรวม

 • 1 เปโตร เป็นจดหมายที่ อ.เปโตร เขียนถึงคริสตชน​ทั่วไป​ในเอเชียไมเนอร์ เพื่อหนุนใจ​พวกเขา​ในท่ามกลางการ​ถูก​ข่มเหง ให้พวกเขายึดมั่นในความ​หวัง​ใน​พระ​คริสต์ และ​สอน​พวกเขา​ให้ดำเนิน​ชีวิต​คริสเตียน​อย่าง​ถูกต้อง​ท่ามกลาง​การ​ทดลองทั้งหลาย
 • ในบทนี้กล่าวถึง ความหวังที่คริสเตียนมีในพระเจ้า และด้วยความหวังใจเช่นนี้คริสเตียนจึงสมควรดำเนินชีวิตให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1 เปโตร 1:2 ชี้ให้เห็นว่า การที่เรามาอยู่ในพระเจ้านั้น เป็นการทำงานร่วมกันของพระบิดา พระเยซู และพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระบิดา ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า เลือกเราไว้แล้ว
พระเยซู ทรงทำให้เกิดการยกโทษบาปของเรา เมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงชำระเรา เพื่อเราจะเชื่อวางใจในพระเยซูได้

1.@ โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้เรารอดพ้นนรกและสามารถเข้าส่วนในพระสิริของพระองค์ได้
สมควรอย่างยิ่งที่เราจะระลึกถึงพระคุรของพระองค์อยู่เสมอ และดำเนินชีวิตให้สมกับที่ได้รับพระคุณอย่างเหลือล้นนี้

2.# ใน 1เปโตร 1:3- 12 สอนว่า พระเจ้าทรงเมตตาในให้เราสามารถบังเกิดใหม่ได้โดยทางพระเยซูคริสต์ ทำให้เราสามารถเข้าในความหวังที่จะครอบครองร่วมกับพระองค์นิรันดร์ และสามารถได้รับมรดกที่ยั่งยืนจากพระองค์ในสวรรค์

ถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รับ และต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
แต่ความทุกข์เหล่านี้ก็ทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยขจัดสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อแท้ออกไป
เหมือนทองคำที่ถูกทำให้เป็นทองแท้ด้วยไฟ

แม้ว้าตอนนี้เราไม่ได้เห็นพระเจ้ากับตา เราก็ยังรักพระองค์และชื่นชมยินดีในพระองค์ โดยทางความเชื่อที่เรามีต่อข่าวประเสริฐของพระองค์

ข่าวประเสริฐนี้เองที่บรรดาผู้เผยพระวจนะในอดีตได้พยากรณ์ไว้ และเป็นสิ่งที่เหล่าทูตสวรรค์ปรารถนาที่จะได้เห็น

2.@ ข่าวประเสริฐได้มาถึงเรา และเราก็ได้รับไว้โดยความเชื่อ
จึงทำให้เรามีความหวังในอนาคต และมีความชื่นชมยินดีในปัจจุบัน

วันนี้ เราเชื่อและมั่นใจ ในสิ่งที่ข่าวประเสริฐได้บอกไว้มากเพียงใด?

3.# ใน 1 เปโตร 1:13-23 สอนว่า เราควร
– เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
– รู้จักควบคุมตัวเอง
– ตั้งความหวังทั้งหมด ไปที่พระคุณของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์
– ไม่ประพฤติตามกิเลสตัณหา อย่างในอดีต
– ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ในทุกด้าน
– ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้า
– ​รัก​พี่​น้อง​อย่าง​จริง​ใจ

3.@ เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้ว เราก็ควรดำเนินชีวิตในทางใหม่ด้วย
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรา เพื่อให้ลักษณะชีวิตแบบชีวิตใหม่จะปรากฏชัดมากขึ้นในเราทุกวันๆ

4.# ใน 1ปต. 1:25 ชี้ให้เห็นว่า ​พระ​วจนะ​ของพระ​เจ้านั่น ยั่ง​ยืน​อยู่​เป็น​นิตย์
พระ​วจนะ​นี้ ​คือ ​ข่าว​ประ​เสริฐ​เรื่องของพระเยซูคริสต์

4.@ พระคัมภีร์ทั้งหมด ชี้มาที่เดียวกัน คือ ชี้มาที่ “ข่าวประเสริฐ”
เพราะข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เป็นทางเดียวที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดได้

คำคม

“ ข่าวประเสริฐ เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดได้ ”

ขุมทรัพย์ ยากอบ 5

ภาพรวม

 • ในบทนี้สอนคนมั่งมีให้เข้าใจความไม่ยั่งยืนของทรัพย์สินเงินทอง และสอนให้เราเผชิญทุกสถานการณ์ในชีวิตด้วยการอธิษฐานด้วยความเชื่อ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ยก. 5:1-6 เตือน​คน​มั่งมี ทรัพย์สินเงินทองของพวกเขาไม่ได้ยั่งยืนถาวร หากพวกเขาทุ่มเทหาเงินทองโดยการอธรรม การทุ่มเทนั้น จะเป็นกับดักที่จะดักกับเขาเข้าสู่การลงโทษจากพระเจ้า

1.@ การมีเงินทองไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่การแสวงหาเงินทอง จนยอมไม่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า เป็นกับดักที่จะนำอันตรายมาสู่ชีวิต

2.# ใน ยก. 5:7-11 สอนว่า ให้เรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ อย่างอดทน เหมือนชาว​นา​ที่​รอ​คอย​การเกี่ยวเก็บพืช​ผล​อัน​ล้ำ​ค่า​ พวกเขาอด​ทน​รอ​คอย​ฝนที่จะตกลงมา

และเหมือนโยบที่ทรหดอดทน แล้วในที่สุดก็ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า

2.@ วันนี้ ไม่ว่าเรากำลังประสบความทุกข์ยากลำบากมากเพียงใด
เราก็ควรอดทนเข้าไว้ โดยตระหนักว่าอีกไม่นานเราก็จะได้พบกับพระเจ้าในสวรรค์ และมีความสุขชั่วนิรันดร์แล้ว

3.# ใน ยก. 5:12 สอนย้ำคำสอนของพระเยซูว่า อย่า​สา​บาน ถ้า​ใช่​ก็​จง​บอก​ว่า​ใช่ ถ้า​ไม่​ใช่​ก็​จง​บอก​ว่า​ไม่​ใช่

3.@ เราไม่ควรสาบานเพราะเราไม่สามารถทำให้สิ่งที่เราสาบานเกิดขึ้นได้ อนาคตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าทั้งหมด

4.# ใน ยก. 5:13-18 สอนให้เราเผชิญทุกสถานการณ์ด้วยการพึ่งพาพระเจ้า​ ซึ่งทำได้โดยการสรรเสริญพระเจ้า และ การอธิษฐาน

แต่การอธิษฐานนั้น ต้องอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่างไม่สงสัย
เหมือนเอลียาห์ ซึ่งก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเรา แต่เมื่ออธิษฐานด้วยความเชื่อ ฝนก็ตกและไม่ตก ตามที่ท่านอธิษฐานนั้น

4.@ วันนี้ เราเผชิญกับสถานการณ์ในชีวิต ด้วยคำอธิษฐาน กี่เปอร์เซนต์?

5.# ใน ยก. 5:19-20 สอนว่า ถ้า​ใคร​ช่วยคนบาปที่​ถูก​หลอก​ให้​หลง​