ขุมทรัพย์ มัทธิว 1

ภาพรวม

  • พระคัมภีร์ใหม่เริ่มต้นด้วยลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ ไล่เรียงมาจากอับราฮัมจนถึงโยเซฟ สามีของนางมารีย์ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่เรื่องนี้อยู่ในบทนี้ เพราะเป็นจุดเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดในพระคัมภีร์เดิมเข้ากับพระคัมภีร์ใหม่
  • ตามด้วยเรื่องการประสูติของพระเยซู ว่าเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าตามพระสัญญาที่ทรงสัญญาไว้

# แนวคิด

  • @ การประยุกต์ใช้

#  พระเจ้าทรงรักษาสัญญาและพระเจ้ามีแผนการนิรันดร์ ซึ่งถูกร้อยเรียงด้วยเรื่องราวในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่ม

  • @  สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ แม้วันนี้มันยังไม่เกิดขึ้น แต่จะเป็นจริงอย่างแน่นอนในเวลาของพระองค์ เหตุที่ต้องรอเวลาของพระองค์เพราะพระองค์มีแผนการนิรันดร์เรื่องราวทั้งสิ้นเชื่อมโยงกันไปหมด

#  ในลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูมีชื่อของผู้หญิงที่เป็นคนต่างชาติ  2 คน คือนางราหับ อดีตโสเภณีแห่งเยรีโค และ นางรูธ หญิงม่ายชาวโมอับ แต่ทั้งสองก็ได้เป็นต้นตระกูลของพระคริสต์

  • @  พระเจ้าทรงประทานโอกาสที่ยิ่งใหญ่ แก่หญิงที่หมดโอกาส ผู้ยำเกรงพระเจ้า 
  • @  วันนี้ หากเราดำเนินในความยำเกรงพระเจ้า แม้จะดูเหมือนหมดโอกาสแล้ว พระเจ้าก็จะประทานโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้เราอีกครั้ง

# เพราะเหตุนางมารีย์เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้า จึงเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในชีวิตของเธอ คือตั้งครรภ์โดยยังไม่เคยหลับนอนกับใคร  แต่ปัญหานี้ถูกคลี่คลายโดยพระเจ้า โดยที่มารีย์ไม่ต้องทำอะไรเลย

  • @ หากเราเชื่อฟังพระเจ้า แล้วเกิดปัญหาขึ้น วิธีแก้ปัญหาคือ ไม่ต้องทำอะไร พระเจ้าจะทรงคลี่คลายปัญหานั้นให้เอง

# คำสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม คือ จะประทานพระผู้ช่วยมาให้แก่มนุษย์ เพื่อให้พระเจ้าสถิตกับมนุษย์ตลอดไป
แล้ว พระเจ้าก็ทรงรักษาสัญญา ประทาน “อิมมานูเอล” พระเจ้าสถิตกับเราตลอดไป

  • @ วันนี้ พระเจ้าทรงสถิตกับเรา โดยการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในจิตใจ และความเชื่อวางใจในพระองค์

คำคม

“พระเจ้าจะทรงทำทุกวิถีทาง เพื่อรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอ”