ขุมทรัพย์ มัทธิว 2

ภาพรวม

  • คณะของโหราจารย์จากทางทิศตะวันออกได้เดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าพระเยซู ด้วยการนำของดาว และความช่วยเหลือจากเฮโรด พวกเขาจึงได้พบพระเยซูในบ้านหลังหนึ่ง ที่หมู่บ้านเบธเลเฮ็ม พวกเขาได้ถวายทองคำและเครื่องหอมราคาแพงแด่พระเยซู
  • ต่อมาเมื่อเฮโรดไม่สามารถหาพระเยซูได้พบ เขาจึงสั่งฆ่าเด็กที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกับพระเยซู ในบริเวณหมู่บ้านเบธเลเฮ็มและบริเวณใกล้เคียง แต่ก็ฆ่าพระเยซูไม่สำเร็จเพราะพระเจ้าทรงนำให้โยเซฟพาพระเยซูหนีไปอียิปต์เสียก่อน
  • เมื่อเฮโรดตาย พระเจ้าทรงนำโยเซฟให้พาพระเยซูกลับออกจากอียิปต์ไปอยู่ที่นาซาเร็ธ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

#  คำพยากรณ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับการบังเกิดพระมาซีฮา สำเร็จเป็นจริงทุกประการ ซึ่งคำพยากรณ์เหล่านั้นสำเร็จได้ ด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้

> ทูตสวรรค์ ผู้ปรนนิบัติพระเจ้า

> มารีย์ ผู้ยำเกรงพระเจ้า

> โยเซฟ ผู้เชื่อฟังพระเจ้า

> โหราจารย์ ผู้ชำนาญในการสังเกตดวงดาว

> เฮโรด ผู้ชั่วร้ายและเห็นแก่ตัว

> พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิตและ​พวก​ธรร​มา​จารย์ ผู้เกรงกลัวกษัตริย์ยิ่งกว่าเกรงกลัวพระเจ้า

> อาร​เคลา​อัส ผู้ชั่วร้าย ผู้เป็นลูกชายของเฮโรด

> บรรดาผู้เผยพระวจนะในอดีต เช่น มีคาห์ (มคา. 5:2) , โฮเชยา (ฮชย. 11:1) , เยเรมีย์ (ยรม. 31:15) , อิสยาห์ (อสย. 11:1 “นาซาเร็ธ” ข้อนี้ซับซ้อนสักหน่อย จะอธิบายในโอกาสต่อไปครับ)

> และคนอื่นๆในเหตุการณ์อีกมากมาย

@  พระเจ้าสามารถใช้ใครก็ได้เพื่อให้แผนการอันดีเลิศของพระเจ้าสำเร็จ 

@ ทุกคนต้องรับผิดชอบในผลแห่งการตัดสินใจของตนเอง แต่ในท่ามกลางการตัดสินใจของบุคคลเหล่านั้น พระเจ้าสามารถนำมาร้อยเรียงเพื่อให้คำสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้นเป็นจริงได้

# พระเจ้าทรงให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในเวลาอันเหมาะสมของพระองค์ เพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จ

> ตัวอย่างง่ายๆ เช่น เพราะโหราจารย์นำทองคำมาให้แก่พระเยซู โยเซฟจึงมีเงินมากพอที่จะพามารีย์และพระเยซูหนีไปอยู่ในอียิปต์ และอยู่ที่นั่นในช่วงเวลาหนึ่ง

# พระเจ้าทรงใช้ลักษณะของแต่ละคนเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ

> ตัวอย่างง่ายๆ เช่น เพราะอาร​เคลา​อัสเป็นลูกของเฮโรด และเป็นผู้นำที่ชั่วร้าย ดังนั้นโยเซฟจึงไม่ประกอบอาชีพในกรุงเยรูซาเล็มทั้งที่รายได้สำหรับช่างไม้น่าจะดีกว่าในนาซาเร็ธ

> อีกตัวอย่างเช่น เพราะเฮโรดชั่วร้ายหมายจะฆ่าพระเยซู จึงเป็นเหตุให้เขา ถามข้อมูลจากพวกปุโรหิตและธรรมาจารย์ แล้วนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์นั้นมาบอกแก่พวกโหราจารย์

@ เหตุการณ์หรือบุคคลที่เราพบเจอนั้น พระองค์มีเวลาและวิธีการของพระองค์เพื่อให้บุคคลและสถานการณ์เหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเรา

# ตามคำพยากรณ์ ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะดูเหมือนขัดแย้งกัน คือ พระมาซีฮาจะออกจากอียิปต์ กับ พระมาซีฮาจะถูกเรียกว่าชาวนาซาเร็ธ แต่โดยพระเจ้า สิ่งทั้งสองนี้ก็เกิดขึ้นเป็นจริงแบบไม่ขัดแย้งกันเลย

@ ในสายตาของมนุษย์ บางสิ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่โดยพระเจ้า พระองค์ทรงทำสิ่งเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้น

คำคม

“  พระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้น ”