ขุมทรัพย์ มัทธิว 5

ภาพรวม

  • พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนพวกสาวกบนภูเขา น่าจะหลายครั้ง แต่มัทธิวรวบรวมมาไว้ด้วยกัน
  • คำสอนเหล่านี้ มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ โดยเปลี่ยนจากมุมมองของคนในโลกนี้ มาเป็นมุมมองในฝ่ายวิญญาณ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  ผู้เป็นสุข มนุษย์จะพบความสุขแท้และรับพระพร ก็ต่อเมื่อเขาเปลี่ยนมุมมองต่อเหตุการณ์ต่างๆให้สอดคล้องกับมุมมองของพระเจ้า

1.@  ผู้รับพระพร ได้แก่ ผู้ที่รู้ตัวว่าบกพร่อง ผู้ที่เสียใจที่นำไปสู่การกลับใจ ผู้อ่อนโยน ผู้ปรารถนาเดินในทางที่ถูกต้อง ผู้ที่มีใจโอบอ้อมอารีย์ ผู้ที่จริงใจต่อพระเจ้า ผู้ชอบสร้างให้เกิดสันติ ผู้ถูกข่มเหงเพื่อพระเจ้า คนเหล่านี้ไม่ใช่คนโชคร้ายแต่เป็นผู้ที่ได้รับพระพร

2.# พระเยซูบอกว่า เราเป็นเกลือและแสงสว่าง เราไม่ควรโอนอ่อนไปตามบาปแห่งค่านิยมของโลกนี้ แต่ควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในโลกนี้

2.@ วันนี้ การที่เรามีอิทธิพลต่อโลก กับ การที่โลกมีอิทธิพลต่อเรา ข้างไหนมากกว่ากัน?

3.# พระคำของพระเจ้าทุกข้อจะสำเร็จอย่างแน่นอน

3.@ วันนี้ เราเชื่อจริงๆอย่างไม่สงสัยหรือไม่ ว่า พระคำของพระเจ้าทุกคำจะเกิดขึ้นจริง ในชีวิตของเรา?

4.# ความโกรธยิ่งปล่อยให้มันเพิ่มพูนในใจ ยิ่งเป็นอันตรายต่อตนเอง

4.@ วันนี้ เราพร้อมจะโยนทิฐิทิ้งไป แล้วออกไปจากคุกแห่งความโกรธที่ขังเราอยู่ แล้วหรือยัง?

5.# การล่วงประเวณี ไม่คุ้มเลย ต่อให้เสียสิ่งที่รักมากมาย แล้วหลีกเลี่ยงจากการล่วงประเวณีได้ นั่นก็คุ้มค่า

5.@ วันนี้ มุมมองต่อการล่วงประเวณีของเรา สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า หรือ สอดคล้องกับค่านิยมแห่งโลกนี้?

6.# พระเจ้าไม่ต้องการให้เกิดการหย่าร้าง

6.@ วันนี้ คนที่กำลังคิดแผนเรื่องหย่า ท่านกำลังคิดแผนต่อสู้กับพระประสงค์ของพระเจ้า

7.# พระเจ้าชอบให้เรารักษาคำพูด ดังนั้นในเมื่อสาบานแล้วทำไม่ได้ตามที่สาบาน ไม่ควรสาบาน

7.@ วันนี้ เราให้ความสำคัญแก่การรักษาคำพูดมากเพียงใด?

8.# เราไม่ต้องตอบแทนผู้ทำไม่ดีแก่เรา เพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ตอบแทนเขาเอง ดังนั้นเราควรทำดีต่อเขามากๆ เพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ตอบแทนแก่เราเองเช่นกัน

8.@ วันนี้ ไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งใด ต้องตระหนักไว้เสมอว่า พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม จะเป็นผู้ตอบแทนตามการกระทำของเรานั้น

9.# เราเป็นลูกของพระบิดา สมควรทำในสิ่งที่พระบิดาทรงกระทำ พระบิดาทรงรักคนดีและคนชั่วเสมอกัน เราก็ควรรักคนอื่น ไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ตาม

5.@ วันนี้ เรารักคนอื่นมากเพียงใด? เราสำแดงความรักต่อคนที่สมควรได้รับมากเพียงใด? เช่น พ่อ แม่ น้องๆ พี่ๆ เพื่อน คนข้างบ้าน ฯลฯ และเราได้สำแดงความรักต่อคนที่ไม่สมควรได้รับบ้างแล้วหรือยัง? เช่น คนที่ใส่ร้ายเรา คนที่โกงเรา คนที่ทรยศเรา คนที่สร้างปัญหาให้แก่เรา ฯลฯ

คำคม

“ ทัศนคติกำหนดชีวิต แล้วเราจะให้ใครกำหนดทัศนคติของเรา
โลกที่เกลียดชังเรา หรือ พระเจ้าผู้ทรงรักเรา ? ”