ขุมทรัพย์ มัทธิว 6

ภาพรวม

  • พระเยซูเทศนา สั่งสอน เกี่ยวกับการทำสิ่งดีต่างๆ เช่นการทำทาน การอธิษฐาน การอดอาหาร ว่าท่าทีในการกระทำเป็นสิ่งสำคัญมาก หากทำเพื่อรับการยอมรับบนโลกนี้ จะขาดบำเหน็จในสวรรค์
  • พระองค์ทรงสอนเกี่ยวกับ มุมมองต่อทรัพย์สิ่งของในโลกนี้ ว่า อย่ามองตามที่ตามองเห็น แต่ให้มองตามมุมมองฝ่ายวิญญาณ ทั้งการเก็บสะสม และการได้รับสิ่งทั้งปวงที่ขาดอยู่นั้น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  การทำความดีเพื่อได้การยอมรับ ได้รับคำชมจากมนุษย์ จะทำให้พลาดบำเหน็จและคำชมจากพระบิดาในสวรรค์

1.@  วันนี้ การทำดีที่เราทำ หากไม่มีใครเห็น ไม่มีใครชม มันส่งผลต่อการปรารถนาที่จะทำสิ่งดีนั้นมากน้อยเพียงใด?

2.# ท่าทีของการอธิษฐาน สำคัญยิ่งกว่าเนื้อหาที่อธิษฐานเสียอีก หากเราอธิษฐานอย่างไพเราะแต่ปราศจากความจริงใจ คำอธิษฐานนั้นก็ไร้ค่า

2.@ วันนี้ เราควรถามตัวเองอย่างจริงจังว่า ทำไมเราถึงอธิษฐาน?

3.# พระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐาน โดยเน้นที่ท่าทีในใจต่อพระเจ้า คือ อธิษฐานเพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้า อธิษฐานอย่างถ่อมใจ อธิษฐานด้วยใจที่ปรารถนาจะกลับใจ

3.@ วันนี้ เราควรถามตัวเองว่า ในเมื่อเราเชื่อว่าการอธิษฐานจะแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้ แล้ว ทำไมวันนี้เราไม่อธิษฐานอย่างสุดหัวใจ?

4.# การอดอาหารหรือการทำศาสนพิธีต่างๆ คุณค่าของมันไม่ใช่อยู่ที่กิจกรรม แต่อยู่ที่ท่าทีในจิตใจว่า ทำเพื่อพระเจ้าหรือเพื่อตนเอง และพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจจะเป็นผู้ประทานบำเหน็จอย่างยุติธรรมตามท่าทีในจิตใจของแต่ละคน

4.@ วันนี้ เราควรถามตัวเองอย่างจริงใจว่า เราทำกิจกรรมต่างๆของคริสตจักรเพื่อใคร?

5.# ตา นำข้อมูลต่างๆเข้าสู่ชีวิต ถ้าตาปกติ  นำมุมมองตามพระคำของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิต ชีวิตก็จะจำเริญขึ้นอย่างที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็น แต่ถ้าตาผิดปกติ คือนำยาพิษของค่านิยมแห่งโลกนี้เข้ามาในชีวิต ทั้งชีวิตจะมืดมน และยิ่งห่างไกลออกไปจากทางของพระเจ้าทุกทีๆ

5.@ วันนี้ สายตาของเราจดจ้องที่สิ่งยั่วยวนแห่งโลกนี้ หรือจับจ้องที่บำเหน็จบริบูรณ์ในสวรรค์?

6.# เราเลือกรักได้แค่ฝ่ายเดียว พระเจ้า หรือ เงินทอง

6.@ วันนี้ ความกระตือรือร้นที่จะทำเพื่อให้ได้เงิน กับ ความกระตือรือร้นที่จะทำเพื่อให้ได้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า สำหรับเราข้างไหนมีมากกว่ากัน?

7.# ความกังวลไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้นเลย มีแต่จะสร้างปัญหาและความทุกข์มากยิ่งขึ้น พระเจ้าต้องการให้เราทิ้งความกังวล หันมาหาพระองค์

7.@ วันนี้ เราจะเลือกกังวลต่อไป หรือ เลือกทิ้งความกังวล แทนที่จะเสียเวลากังวลเอาเวลานั้น มาแสวงหาพระเจ้าดีกว่า

คำคม

“ หาพระเจ้าก่อนได้ ทั้งพระเจ้าและสิ่งทั้งปวง แต่หาสิ่งทั้งปวงก่อน อดทั้งคู่ ”