ขุมทรัพย์ มัทธิว 17

ภาพรวม

  • ในบทนี้ได้แสดงถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ผ่านการจำแลงพระกาย การขับผี และการชำระค่าบำรุงพระวิหาร

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  พระเยซูทรงจงใจให้ เปโตร ยอห์นและยากอบ เห็นพระองค์จำแลงพระกายสว่างสุกใส และเห็นโมเสสและเอลียาห์มาสนทนากับพระองค์ เพื่อยืนยันให้พวกเขารู้แน่ว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
ทั้ง 3 คนนี้มีภารกิจพิเศษในเวลาต่อมา เปโตรต้องเป็นผู้นำเหล่าสาวก ยอห์นต้องอยู่นานที่สุด และยากอบต้องถูกตัดคอคนแรก

1.@  เมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้ใครบางคน พบกับเหตุการณ์บางอย่าง ก็เพื่อแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ในเวลานั้น

2.# ในช่วงเวลานั้น เปโตรคิดว่าช่างเป็นเวลาที่แสนสุขและอยากให้เป็นเช่นนั้นนานๆ จึงเสนอว่าสร้างเพิง 3 หลังให้พระเยซู โมเสส เอลียาห์ คนละหลังได้อยู่คุยกันนานๆเลยดีไหม? แต่พระเยซูมีภารกิจสำคัญมากกว่าจะจมอยู่ในเวลาแสนสุขนั้น พระองค์เสด็จมาเพื่อเดินไปสู่ความทุกข์แสนระทมเพื่อเราทั้งหลาย

2.@ บางครั้งในสายตาของมนุษย์เราก็อยากอยู่ในสภาพที่แสนสบายนี้ไปนานแสนนาน แต่พระเจ้ามักมีภารกิจที่สำคัญกว่านั้นเตรียมไว้ให้เราอยู่เสมอ 

เมื่อเปโตรพยายามจะช่วยพระเจ้าด้วยวิธีการของเขา กลับกลายเป้นเรื่องน่าขันไป เราจะทำงานของพระเจ้าด้วยวิธีของพระเจ้า

3.# การที่สาวกทั้งสาม ได้เห็นพระเยซูจำแลงพระกาย และเห็นโมเสสกับเอลียาห์ ตัวแทนของธรรมบัญญติและผู้เผยพระวจนะ ช่างเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น น่ายินดีจริงๆ สมควรที่จะโฆษณาให้ใครต่อใครรู้ แต่พระเยซูกลับสั่งห้ามพวกเขายังไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใคร เพื่อให้แผนการนิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จ

3.@ ในการรับใช้พระเจ้า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการทรงนำจากพระองค์ เพื่อเราจะทำตามพระองค์ โดยวิธีการของพระองค์ ในเวลาของพระองค์ ไม่งั้นสิ่งที่เราทำนั้นอาจจะไปเกะกะงานของพระองค์แทนที่จะส่งเสริมงานของพระองค์

4.# พวกสาวกไม่สามารถขับผีออกจากเด็กที่ถูกผีสิงได้ เพราะพวกเขาไม่มีความเชื่อ พวกเขาเคยขับผีออกมาก่อน แต่ครั้งนี้ขับไม่ออก อาจเป็นเพราะคนรอบข้างล้วนแต่ขาดความเชื่อด้วยกันทั้งสิ้น สังเกตจากที่พระเยซูตำหนิพวกเขาว่า “โอ นี่​เป็น​ยุค​ที่​ขาด​ความ​เชื่อ​และ​วิปลาส…”

4.@ คนที่เคยมีความเชื่อ ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ยังมีความเชื่ออยู่
วันนี้ เรายังคงเชื่ออย่างไม่สงสัยอยู่หรือไม่ ว่า พระเยซูทรงช่วยเราให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในวันนี้ได้?

5.# เมื่อพระเยซูทรงพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาใหม่ของพระองค์ พวกสาวกเป็นทุกข์หนักยิ่ง เพราะพวกเขาเชื่อเพียงครึ่งเดียว คือ เชื่อว่า พระเยซูคงจะต้องตายจริงๆ

5.@ วันนี้ เมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้า เมื่อเราเชื่อเฉพาะบางส่วน จะทำให้เราไม่อาจพบกับสันติสุขในพระเจ้า ผ่านพระคำของพระองค์อย่างแท้จริง

6.# ปกติประชาชนชายชาวยิวทุกคน ​จะต้อง​เสีย​ค่า​บำรุง​วิหารของพระเจ้า​ประจำปี​ ​คนละ​ครึ่งเช​เขล ​(​อพย. ​30:13​) ​ซึ่ง​เท่ากับ​ค่าจ้าง​แรงงาน​สอง​วัน ​แต่พระเยซูไม่จำเป็นต้องเสียเพราะพระองค์ไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นพระบุตรของพระเจ้า
แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ให้เปโตรไปเสีย เพื่อไม่ให้คนเก็บค่าบำรุงสะดุด ซึ่งพระองค์ให้เปโตรไปเก็บจากปากปลา
ดังนั้น การอัศจรรย์นี้ ทำให้ยังยืนยันความเป็นพระบุตรของพระเจ้า ของพระเยซูคือพระองค์ไม่ต้องจ่ายเงินของพระองค์เพื่อค่าบำรุง แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทำคนเก็บค่าบำรุงสะดุดด้วย

6.@ เมื่อเรานำปัญหาของเรา มาให้พระเยซูแก้ไขเหมือนอย่างเปโตร พระองค์จะประทานทางออกให้แก่เราอย่างอัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ และจะดีกว่าที่เราแก้เองอย่างแน่นอน

คำคม

ม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้โดยพระเยซู ”