ขุมทรัพย์ มัทธิว 18

ภาพรวม

  • บทนี้พูดถึงสิ่งควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่น ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนเล็กน้อย หรือคนไม่สำคัญสักเพียงใดก็ตาม

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  เมื่อพวกสาวกถามพระเยซูว่า คนแบบไหนจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์?
พระเยซูตอบพวกเขาว่า คนที่ไม่กลับใจอย่างจริงใจจากมุมมองแบบโลกนี้ และวางใจพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ อย่าว่าแต่จะเป็นใหญ่หรือไม่ใหญ่เลย ขนาดจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ พวกนั้นยังเข้าไม่ได้เลย
ส่วนผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์นั้น เขาวัดกันที่ ความถ่อมใจขณะอยู่ในโลกนี้

1.@  วันนี้ เรากลับใจจากการแสวงหาเพื่อครอบครองสิ่งของในโลกนี้ได้มากขึ้น หันมาแสวงหาให้พระคริสต์ครอบครองชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นแล้วหรือยัง?

วันนี้ เราตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะวางใจในพระเยซู เหมือนเด็กเล็กๆวางใจพ่อแม่ของเขาหรือยัง?

วันนี้ เมื่อเทียบความถ่อมใจของเรา กับความถ่อมใจของเด็กเล็กสักคนหนึ่ง มีความใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหน?

2.# พระเยซูตรัสว่า ใครก็ตามที่ทำสิ่งดีใดๆต่อเด็กเล็กๆเพราะเห็นแก่พระองค์ พวกเขากำลังทำสิ่งดีต่อพระเยซูนั่นเอง

2.@ การกระทำใดๆของเรา ที่ช่วยให้เด็กเล็กๆสักคนหนึ่ง รู้จักพระเจ้า ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น เป็นการกระทำอันล้ำค่า และพระเจ้าเองจะเป็นผู้ตอบแทนแก่เรา

3.# ในสายพระเนตรของพระเจ้า ทุกคนสำคัญ บางคนแม้คนในโลกนี้มองว่า เขาเป็นคนไม่สำคัญอะไรเลย ไร้ประโยชน์ สร้างปัญหาซะมากกว่า ถึงกระนั้นเขาก็ยังเป็นคนสำคัญสำหรับพระเจ้า เป็น VIPของพระองค์ ดังนั้น คนที่บังอาจทำให้ VIP ของพระเจ้า ต้องสะดุด ทำให้เขาหันออกจากทางของพระเจ้าไป คิดเอาเองก็แล้วกัน พระเจ้าจะทำอย่างไรกับคนนั้น!!!

3.@ จงปฏิบัติต่อคนสำคัญของพระเจ้า อย่างเหมาะสม แม้เขาจะดูไม่สำคัญในสายตาของเราก็ตาม

4.# พระเยซูบอกว่า ไม่ว่าคนนั้นจะไม่สำคัญสักเพียงใด เขาก็สำคัญมากสำหรับพระบิดา และพระองค์ส่งทูตสวรรค์มาเฝ้าดูแลเขา และรายงานเรื่องของเขาต่อพระบิดา

4.@ เรามีทูตสวรรค์คอยปกป้องพิทักษ์รักษา เพราะเราสำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้า และขณะเดียวกันเราเองก็ไม่ควรลืมว่า พี่น้องคนอื่นก็เป็นคนสำคัญสำหรับพระบิดาเช่นกัน

5.# พระเจ้าไม่​ทรง​ปรารถ​นา​ให้​ผู้​เล็ก​น้อย​เหล่า​นี้​สัก​คน​หนึ่ง​พินาศ​ไป​เลย ดังนั้นเมื่อมีคนหนึ่งกลับใจหันออกจากทางแห่งความพินาศ พระบิดาทรงเปรมปรีดิ์ยิ่งนัก

เปรียบเหมือน  คนที่มีแกะ 99 ตัวคงจะมีความชื่นชมยินดีมาก แต่ความชื่นชมยินดีนั้นก็ยังน้อยกว่า ความชื่นชมยินดี ที่มีแกะ แค่ 1 ตัวรอดตายกลับมา

อธิบายด้วยคณิตศาสตร์ ง่ายๆ
มีแกะ 1 ตัว ได้ความยินดี  = 10 หน่วย
ดังนั้น 
มีแกะ 99 ตัว ได้ความยินดี 990 หน่วย
แต่
ได้แกะรอดตาย 1 ตัว ได้ความยินดี 1,000 หน่วย
สรุปว่า
ได้แกะรอดตาย 1 ตัว ได้ความยินดีมากมายจริง มากว่า การมีแกะถึง 99 ตัว เสียอีก

5.@ รู้ไหมว่า การที่เราช่วยให้สักคนหนึ่งกลับใจใหม่ รอดพ้นความตายนิรันดร์นั้น พระเยซูดีใจมากมายขนาดไหน?

6.# เมื่อพี่น้องทำผิดต่อเรา พระเยซูสั่งให้ทำดังนี้
– ไปคุยกับเขาสองต่อสอง
– ถ้าไม่ได้ผล ก็พา 1-2 คนไปช่วยเตือน
– ถ้ายังไม่ได้ผล ให้แจ้งต่อคริสตจักร ให้คริสตจักรไปช่วยเตือน
– ถ้าเขายังไม่ยอมฟัง ให้ปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียน ก็คือ ยังคงรักเขา อธิษฐานเผื่อเขา ทำดีต่อเขา และปรารถนาให้เขากลับใจ แต่ไม่ถือว่าเขาเป็นพี่น้องในพระคริสต์

6.@ หัวใจสำคัญของคำสั่งนี้ ไม่ใช่จะจัดการกับคนผิดอย่างไร แต่คือ การพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะให้คนที่ทำผิดได้กลับใจ
หากวันนี้เรากำลังทำผิด พระองค์ทรงพร้อมที่จะให้เรากลับใจอย่างแน่นอน
และ หากวันนี้มีคนทำผิดกับเรา เรายินดีให้โอกาสแก่เขาอีกสักครั้งเพื่อให้เขากลับเริ่มต้นใหม่หรือไม่?

7.# พระเยซูสัญญาว่า หากผู้เชื่อ 2 คนขึ้นไปร่วมใจกันอธิษฐาน เห็นพ้องต้องกันในคำอธิษฐานนั้น พระเยซูจะทรงกระทำตามสิ่งที่ทูลขอนั้น

7.@ อย่าลืมใช้สิทธิพิเศษนี้ คือ สิทธิในการร่วมใจกันอธิษฐานร่วมกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆ

8.# พระเยซูสัญญาว่า เมื่อผู้เชื่อ 2 คนขึ้นไปร่วมประชุมกันในนามของพระองค์ พระเยซูจะทรงสถิตท่ามกลางเขาที่นั่น

8.@ ในทุกกลุ่มเซล หรือ การประชุมอธิษฐาน หรือการรวมตัวกันเพื่อพระเจ้าอย่างจริงใจ ที่นั่นจะมีบรรยากาศของการทรงสถิตของพระเจ้า
(พระเจ้าทรงสถิตกับเราตลอดเวลา แต่บรรยากาศการทรงสถิต เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดความยำเกรงพระเจ้าในชีวิตมากยิ่งขึ้น)

9.# พระเยซูสอนเรื่องการอภัยโดยยกตัวอย่างคำอุปมา เรื่องทาสที่ไม่ยอมให้อภัยเพื่อนทาส ทั้งที่ตัวเขาเองได้รับการอภัยมากมายมหาศาล
พระเจ้าพร้อมให้อภัยเรา ไม่ว่าเราจะทำผิดพลาดพลั้งบาปมากมายเพียงใดก็ตาม แต่หากเราไม่ยอมให้อภัยผู้อื่น เรากำลังทำตัวให้ไม่สามารถได้รับการอภัยได้
เพราะเรากำลังดูหมิ่นการอภัยของพระเจ้า ไม่ได้ซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของการอภัยจากพระองค์
ผู้ที่ซาบซึ้งในการอภัยจริงๆ ไม่มีทางที่จะไม่ให้อภัยผู้อื่น

9.@ วันนี้ อาจมีบางคนทำกับเราเจ็บปวดแสนสาหัส เกินกว่าที่เราจะอภัยให้มันได้
แต่พระเยซูที่รักของเรา ผู้ทรงเมตตาต่อทุกคน ประสงค์ที่จะให้เราให้อภัยแก่เขา ซึ่งการให้อภัยนี้อาจจะยากเกินไปสำหรับเราในเวลานี้
แต่ถ้าเราปรารถนาจะกระทำตามพระประสงค์ของพระเยซู
ก็เพียงแต่ให้เราหันมาจดจ่อที่พระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงให้อภัยบาปเรา
แล้วตัดสินใจที่จะยกโทษให้แก่คนนั้น
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราที่จะยกโทษให้เขาได้อย่างแท้จริง
พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์พร้อมแล้วที่จะปลดปล่อยเราออกจากคุกแห่งการไม่ยอมให้อภัยนั้น

“ข้าแต่พระเยซูที่รัก
ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงยอมตายบนไม้กางเขนอย่างทุกข์ทรมาน
เพื่อให้การอภัยบาปผิดของข้าพระองค์เกิดขึ้นอย่างสมบรูณ์
ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอภัยบาปผิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์แล้ว
เวลานี้ ข้าพระองค์ขอตัดสินใจ เลือกทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย
คือยกโทษให้แก่คนนั้นที่ทำผิดต่อข้าพระองค์
ขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์ให้ทำได้ด้วยเถิด

ในนามพระเยซู ข้าพเจ้าขอยกโทษให้กับ….[บอกชื่อของเขา]…. ที่ทำผิดต่อข้าพเจ้าโดย……[บอกสิ่งที่เขาทำผิดต่อเรา]….
ในนามพระเยซู ข้าพเจ้าไม่ถือโทษเขาอีกต่อไป
ข้าพเจ้าขอให้อภัยแก่เขาในนามพระเยซู

ขอบคุณพระเยซูที่ทรงช่วยข้าพระองค์
จากนี้ไปชีวิตของข้าพระองค์ ขอถวายเป็นของพระองค์
ข้าพระองค์ขออยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ตลอดไป
อธิษฐาน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า 
อาเมน”

คำคม

“  เมื่อตัดสินใจให้อภัย เราก็ไม่จำเป็นต้องติดคุกแห่งการไม่ให้อภัยอีกต่อไป ”