ขุมทรัพย์ มาระโก 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้บรรยายถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูที่สามารถช่วยเหลือผู้คนมากมาย และทรงประทานสิทธิอำนาจนั้นให้แก่เหล่าสาวกของพระองค์ด้วย

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  ในวันสะบาโต พระเยซูพบชายมือลีบข้างหนึ่ง ในธรรมศาลา
สำหรับพวกฟาริสีคิดว่า ชายคนนี้ยังไม่สมควรรับการรักษาในวันนั้นเพราะเป็นวันสะบาโต มือลีบแค่ข้างเดียวก็ใช้อีกข้างไปก่อนก็ได้

แต่สำหรับพระเยซู คิดแตกต่างจากพวกเขา พระเยซูรอช้าไม่ได้ที่จะช่วยชายมือลีบที่พระองค์ทรงรักคนนี้ให้หาย ในวันนั้น

1.@  พระเจ้าจะไม่ทรงรอช้าที่จะทรงช่วยเรา เมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ด้วยจริงใจ

วันนี้ หากคำตอบดูเหมือนมาช้าเหลือเกินในสายตาของเรา ให้เราไว้ใจพระองค์
การช่วยกู้จากพระเจ้าจะมาเร็วที่สุด ของเวลาที่ดีที่สุด

ที่คำตอบยังไม่มา เพราะเพื่อสิ่งดีที่สุดสำหรับเรา ยังจำเป็นต้องรอบางอย่างซึ่งเกินความเข้าใจของเรา

2.# พระเยซูโกรธ​และ​เสีย​ใจ เมื่อเห็นว่า ​จิต​ใจ​ของ​ผู้คนแข็งกระ​ด้าง  ไม่ยอมเชื่อ

2.@ เราสามารถทำให้พระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด โกรธและเสียใจได้
ด้วยการทำใจแข็งกระด้าง ไม่ยอมเชื่อพระคำของพระองค์

ถึงแม้เราจะทำให้พระองค์โกรธหรือเสียใจ พระองค์ก็ยังคงรักเราอย่างที่สุด

ดังนั้นสมควรหรือที่เราจะทำต่อไป ด้วยการไม่ยอมเชื่อพระคำของพระองค์

3.# เมื่อพระเยซูทรงกระทำการอัศจรรย์ผู้คนมากมายจากทุกทิศมาหาพระองค์
แต่พวกฟาริสีกลับอยากจะฆ่าพระองค์
เพราะการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำนั้น

หมายเหตุ : อิดูเมอา เป็น​แคว้น​ที่​อยู่​ทาง​ใต้​ของ​แคว้น​ยูเดีย

3.@ เมื่อพระเจ้าทรงกระทำมหกิจของพระองค์
จะมีบางคนอยากเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น
และจะมีบางคนอยากออกห่างจากพระองค์มากยิ่งขึ้น

เมื่อเทียบวันนี้ กับ วันแรกๆที่เราเพิ่งรู้จักกับพระเยซู
วันนี้เราเห็นการอัศจรรย์มากมายที่พระเยซูทรงกระทำผ่านชีวิตของเราและชีวิตของคนอื่น

แล้วทำไมวันนี้ เราจึงไม่อยากใกล้พระเยซูมากขึ้น
แต่กลับยิ่งถอยห่างไปจากพระองค์

หากเป็นเช่นนั้น เราสำแดงออกคล้ายๆกับพวกฟาริสีในบทนี้
ดังนั้นวันนี้ สิ่งที่เราสมควรทำอย่างเร่งด่วนที่สุดคือ
กลับใจใหม่ แล้วรีบกลับมาใกล้ชิดกับพระองค์ให้มากกว่าเดิม

4.# พระเยซูทรงเลือกสาวก 12 คน แล้วทรงใช้พวกเขาให้ออกไปประกาศ และ​ทรง​ให้​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​ขับ​ผี​ออก​ได้ ทำการอัศจรรย์ต่างๆได้

4.@ พระเยซูทรงเรียกเรามาเป็นสาวกของพระองค์เช่นกัน วันนี้พระองค์ประสงค์ให้เราออกไปประกาศนำคนให้มารู้จักกับพระองค์

ขณะเดียวกันเมื่อเราออกทำการรับใช้พระองค์นี้
พระองค์ประทานสิทธิอำนาจให้แก่เราด้วย
เราสามารถใช้สิทธิอำนาจนั้น เป็นอุปกรณ์นำคนมาหาพระเยซูคริสต์ได้

คลิปแนะนำ เกี่ยวกับการประกาศ ง่ายกว่าที่คิด
https://www.youtube.com/watch?v=1Ikw7dzB_Jc

5.# พวกธรรมาจารย์บอกใครต่อใครว่า พระเยซูถูกเบเอลเซบูล(อีกชื่อหนึ่งของมาร)เข้าสิง

พระเยซูจึงอธิบายให้พวกเขาฟังว่า เป็นไปไม่ได้
เพราะซาตานจะขับซาตานออกได้อย่างไร?

แล้วพระเยซูจึงสอนพวกเขาต่อว่า
ใคร​กล่าว​คำ​หมิ่น​ประ​มาท​ต่อ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ จะ​ทรง​อภัย​ให้​คน​นั้น​ไม่​ได้​ตลอด​ไป

เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทำให้มนุษย์กลับใจ
ดังนั้นถ้าใครใส่ร้ายว่าสิ่งที่พระวิญญาณกำลังทำงานในเขาเป็นมาจากซาตาน
แล้วพระวิญญาณจะทำงานในใจของเขาได้อย่างไร
ในเมื่อเขาปฏิเสธพระองค์

5.@ การที่จะต่อต้านการโจมตีของมารซาตานที่พยายามจะทำร้ายเรานั้น
ต้องต่อต้านด้วยอำนาจที่เหนือกว่ามัน
และพระเยซูทรงประทานอำนาจนั้นแก่ผู้เชื่อวางใจในพระองค์

หากวันนี้ เราวางใจในพระเยซูว่า ทรงช่วยเราพ้นกับดักของมารได้
เราก็จะพบว่าสิทธิอำนาจที่พระองค์ประทานแก่เรานั้น ต่อต้านมารซาตานได้จริงๆ

เมื่อพระวิญญาณทำงานในใจของเรา
เตือนเรา เรียกให้เรากลับใจใหม่
อย่าแข็งกระด้างต่อการเตือนสอนของพระองค์
มิฉะนั้นเราจะไม่มีวันกลับใจ จึงไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ในเรื่องนั้นๆ

6.# เมื่อแม่และน้องๆของพระเยซู มาหาพระเยซู พระองค์จึงถือโอกาสนั้น สอนคนทั้งหลายว่า
คน​ใด​ที่​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า คน​นั้นจะก็เป็นคนในครอบครัวของพระองค์ 

6.@ การเป็นคนในครอบครัวของพระเจ้า เป็นบุตรของพระเจ้านั้น ไม่ได้วัดกันที่คำพูด หรือการกระทำกิจกรรมทางศาสนา

แต่วัดที่คนนั้นกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาหรือไม่

พระเยซูทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการทำตามน้ำพระทัยพระบิดา

วันนี้ เราให้ความสำคัญในการทำตามน้ำพระทัยพระบิดามากเพียงใด?

ในการตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไร เราคำนึงถึงน้ำพระทัยของพระบิดามากเพียงใด?

คำคม

“คนที่จงใจทำตามใจของตนเอง เหมือนประกาศว่า เขาไม่ต้องการเป็นบุตรของพระบิดา ”