ขุมทรัพย์ มาระโก 15

ภาพรวม

  • บทนี้พูดถึงการประหารชีวิต ของพระเยซู ผู้ที่ปีลาตผู้พิพากษาคดีนี้ สรุปว่า พระเยซูไม่มีความผิด แต่ก็สั่งประหารชีวิตพระองค์ เพราะเห็นแก่พวกยิว
  • พระเยซูทรงรับทุกข์ทรมานจนตายบนไม้กางเขนเพื่อเป็นตัวแทนของเรารับโทษแทนความผิดบาปของเรา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  เมื่อพระเยซูถูกพวกมหาปุโรหิตจับตัวมาหาปีลาต แล้วพวกเขากล่าวหาพระเยซูด้วยข้อหาหลายอย่าง แต่พระเยซูไม่พูดแก้ตัวอะไรเลย

ดังใน อสย. 53:7 ท่าน​ถูก​บีบ​บัง​คับ​และ​ถูก​ข่ม​ใจ ถึง​กระ​นั้น​ท่าน​ก็​ไม่​ปริ​ปาก เหมือน​ลูก​แกะ​ที่​ถูก​นำ​ไป​ฆ่า และ​เหมือน​แกะ​ที่​เป็น​ใบ้​ต่อ​หน้า​ผู้​ตัด​ขน​ของ​มัน​เช่นใด ท่าน​ก็​ไม่​ปริ​ปาก​ของ​ท่าน​เลย​เช่น​นั้น

1.@  พระเยซูทำทุกอย่างด้วยการเชื่อฟังพระบิดา เพื่อให้ทุกสิ่งที่พระบิดาตรัสไว้นั้นสำเร็จทุกประการ

วันนี้ สิ่งที่เราทำ เราทำตามใจตัวเอง หรือทำตามพระทัยพระบิดา?

ถึงแม้ว่าการทำตามพระทัยพระบิดาจะทำให้เราถูกเอาเปรียบ ได้รับความไม่ยุติธรรม เรายังคงเลือกทำตามใจพระบิดาอยู่หรือไม่?

2.# ทั้งปีลาตและประชาชน ต่างทราบว่า พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​จับตัว​พระ​เยซูก็เพราะว่า​ความ​อิจ​ฉา ไม่ใช่เพราะพระองค์ทำผิดประการใดเลย 

ถึงกระนั้นทั้งปีลาตและประชาชนก็ร่วมกันตัดสินประหารชีวิตพระเยซู ผู้ที่พวกเขารู้ว่าเป็นจำเลยผู้บริสุทธิ์

2.@ พระเยซูได้รับความอยุติธรรม เพื่อบาปของเราจะรับการลงโทษอย่างยุติธรรม บนพระกายของพระเยซู

3.# พวกทหารของปีลาต เยาะเย้ย ล้อเลียน ทำพระเยซูเป็นตัวตลก ดูถูกดูหมิ่น พระเยซูอย่างน่าอับอาย

3.@ พระเยซูได้รับการดูถูกเหยียมอย่างน่าอัปยศ เพื่อให้เราได้รับศักดิ์ศรีและเกียรติอันสูงส่งยิ่งกว่าเหล่าทูตสวรรค์ คือได้รับเกียรติเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด

4.# พระเยซูผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ต้องรับสภาพมนุษย์ที่อ่อนแอ และถูกซ้อม  ถูกทำร้าย เฆี่ยนตีจนหมดแรง ไม่มีแรงแม้แต่จะแบกกางเขนของตน

4.@ พระเยซูผู้ทรงฤทธิ์เข้มแข็งที่สุดต้องรับสภาพอ่อนแรงอย่างที่สุด เพื่อเราผู้อ่อนแอจะเข้าส่วนในฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์

5.# พระเยซูผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง ทรงรับสภาพมนุษย์ผู้ไม่เหลืออะไรเลย แม้แต่เสื้อผ้าก็ยังถูกนำไปจับสลากแบ่งกัน

5.@ พระเยซูทรงสละทุกสิ่งที่ทรงครอบครองในสวรรค์ จนไม่เหลือ อะไรเลย เพื่อเราผู้ไม่มีอะไรเลย จะร่วมครอบครองทุกสิ่งกับพระองค์

6.# พระเยซูผู้เต็มด้วยสง่าราศี พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ต้องตายเยี่ยงโจรชั่วช้า ที่ไม่มีผู้คนสงสาร ไม่แม้แต่เวทนา มีแต่คนเยาะเย้ยถากถาง ว่าสมควรตายแล้ว

6.@ พระเยซูทรงทิ้งศักดิ์ศรีพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ เพื่อให้เรา คนบาปผู้น่าสังเวช จะได้รับสง่าราศีร่วมกันกับพระองค์

7.# พระเยซูผู้ทรงเป็นหนึ่งกับพระบิดา ไม่เคยแยกขาดจากกันเลย ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลา ถูกพระบิดาทอดทิ้ง เมินพระพักตร์ไปเสีย
เนื่องจากบนพระเยซูเต็มไปด้วยความบาปชั่วของเราทั้งหลาย สุดแสนน่ารังเกียจในฝ่ายวิญญาณ จนพระบิดาทนดูชายผู้มีบาปชั่วมากขนาดนี้ไม่ไหวแล้ว

7.@ พระเยซูถูกทอดทิ้ง ให้ตายอย่างอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวและเดียวดาย ถูกแยกออกจากพระบิดา
เพื่อเราผู้เป็นคนบาปชั่วช้า ผู้สมควรถูกแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ ได้เข้าสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าได้

8.# พระเยซู พระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ ต้องตายเยี่ยงมนุษย์ผู้เป็นเพียงแต่ผงคลี ถูกฝังไว้อย่างมนุษย์ผู้จากไป

8.@ พระเยซูผู้เป็นอมตะ ต้องตายอย่างมนุษย์ผู้เปื่อยเน่า เพื่อเราจะเข้าสู่ชีวิตเป็นอมตะชั่วนิรันดร์ร่วมกันกับพระองค์

คำคม

“ พระเยซูยอมทิ้งทุกสิ่ง เพื่อให้เราได้สิ่งดีทุกอย่าง
เราจะยอมทิ้งอะไรเพื่อพระองค์บ้าง? ”