สรุป มาระโก 16

ภาพรวม

  • มาระโก บทที่ 16 พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ปรากฏแก่เหล่าสาวก และสั่งให้พวกเขาออกไปประกาศแก่คนทั่วโลก เพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับความรอด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มาระโก บทที่ 16

​รุ่ง​เช้า​วัน​อา​ทิตย์ พอ​ดวง​อาทิตย์​ขึ้น
มารีย์​ชาว​มัก​ดา​ลา ผู้หญิงบางคน ได้มา​ที่​อุโมงค์ เพื่อนำ​เครื่อง​หอม​ ที่ซื้อไว้มาไป​ชโลม​พระ​ศพ​ของ​พระเยซู
เมื่อ​พวก​นาง​มาถึงก็​เห็น​หิน​ก้อน​ที่ปิดปากอุโมงค์นั้น ​กลิ้ง​ออก​ไป​แล้ว

เมื่อ​พวก​นางพบชาย​หนุ่ม​คน​หนึ่ง​ใส่​เสื้อ​คลุม​สีขาว​นั่ง
เขาบอก​พวก​นาง ​ว่า
“พระเยซู​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​แล้ว พระ​องค์​ไม่​ได้​อยู่​ที่​นี่
จง​ไป​บอก​พวก​สา​วก รวม​ทั้ง​เป​โตร​ด้วย​ว่า
พระเยซู​จะ​​ไป​รอพวกเขาที่​แคว้น​กา​ลิลี​”

หญิง​เหล่า​นั้น​จึง​รีบ​หนี​ไป เพราะ​พิศวง​งง​งวย​และ​ตก​ใจ​จน​ตัว​สั่น

พระเยซู​ทรง​ปรา​กฏ​แก่​มารีย์​ชาว​มัก​ดา​ลา
เธอจึง​ไป​บอก​พวกสาวกว่า
พระเยซู​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่ แต่พวก​เขา​ยัง​ไม่​เชื่อ

พระเยซู​ปรา​กฏ​​แก่​สา​วก​ 2 คน ระหว่าง​เดิน​ทาง​
สา​วก​ 2 ​คน​นั้น ​จึง​กลับ​มา​บอก​สา​วก​คน​อื่นๆ แต่​พวก​เขา​ไม่​เชื่อ

พระเยซู​ปรา​กฏ​กับ​สา​วก​ 11 คน
ทรง​ตำหนิ​พวก​เขา​ใน​เรื่อง​ความ​สง​สัย​และ​ใจ​ดื้อ​ดึง
เพราะ​ว่า​พวก​เขา​ไม่​เชื่อ​คน​ที่​ได้​เห็น​พระ​องค์

พระเยซู​สั่ง​พวก​สา​วก​
ให้​ออก​ไป​ทั่ว​โลก ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​แก่​มนุษย์​ทุก​คน
ใคร​เชื่อ​และ​รับ​บัพ​ติศ​มา​ก็​จะ​รอด
แต่​ใคร​ไม่​เชื่อ​จะ​ต้อง​ถูก​ลง​โทษ

มี​คน​เชื่อ​ที่​ไหน ก็จะเกิดหมาย​สำ​คัญ​เหล่า​นี้​ ขึ้น​ที่​นั้น คือ
​พวก​เขา​จะ​ขับ​ผี​ออก​โดย​นาม​ของพระเยซู
พวก​เขา​จะ​พูด​ภาษา​แปลกๆ
พวก​เขา​จะ​จับ​งู​ได้​ด้วย​มือ​เปล่า
​พวก​เขา​กิน​ยา​พิษ​ใดๆ มัน​จะ​ไม่​ทำ​อัน​ตราย​แก่​พวก​เขา
พวก​เขา​จะ​วาง​มือ​บน​คน​เจ็บ​คน​ป่วย แล้ว​คน​เหล่า​นั้น​จะ​หาย​โรค

แล้วพระ​เจ้า​ก็​ทรง​รับ​พระเยซู​ขึ้น​สู่​ฟ้า​สวรรค์
ประ​ทับ​ที่​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า

พวก​สา​วก​จึง​ออก​ไป​เทศ​นา​สั่ง​สอน​ทุก​แห่ง​หน
และพระเจ้า​ทรง​ร่วม​งาน​และ​ทรง​ส​นับ​สนุน​ พวก​เขา
ด้วย​การ​ให้​มี​หมาย​สำ​คัญ​ประ​กอบ​คำ​สอนนั้น

1. ​ความ​สง​สัย​และ​ใจ​ดื้อ​ดึง เป็นเหตุให้พวกสาวก ไม่ยอมเชื่อว่า
สิ่งที่พระเยซูเคยตรัสไว้จะเกิดขึ้นเป็นจริงได้

วันนี้ เราเชื่อไหมว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร์ จะเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเรา
หากเราไม่กล้าเชื่อ จงกลับใจใหม่
ปฏิเสธ และขับไล่ ความสงสัยและใจดื้อดึง ออกไปจากชีวิตของเรา ในนามพระเยซู


2. เงื่อนไขเดียวของการเกิดการอัศจรรย์ ที่พระเยซูทรงสัญญาไว้ คือ
ที่นั่นต้องมี​คน​เชื่อ​วางใจในพระเยซู อย่างแท้จริง

ไม่ว่าเราเป็นใคร มีฐานะต่ำต้อยเพียงใด มีความรู้น้อยสักเพียงใด มีความอ่อนแอสักเพียงใด
ถ้าเราเชื่ออย่างแท้จริง จะเกิดการอัศจรรย์ขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอน

3. การประยุกต์ใช้ มาระโก บทที่ 16 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2m0LZXp

คำคม

“ คนที่เชื่อวางใจในพระเยซู จะรอดพ้นจากการพิพากษาลงโทษ ”

ขุมทรัพย์ มาระโก 16

ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู แต่พวกสาวกก็ยังไม่เชื่อ จนกระทั่งได้พบเห็นพระองค์ด้วยตนเอง พระองค์ทรงมอบหมายภารกิจการประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั่วโลกให้แก่พวกเขา และพระองค์ทรงสนับสนุนพวกเขาด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  เช้าวันอาทิตย์เมื่อพวกผู้หญิงมาที่อุโมงค์ พวกเธอปรารถนามาชโลมพระศพพระเยซู น่าจะเป็นเพราะว่าพวกเธอเห็นว่า การชโลมพระศพเมื่อเย็นวันศุกร์นั้นทำอย่างเร่งรีบ เพราะใกล้ถึงวันสะบาโตแล้ว(วันสะบาโตเริ่ม 6 โมงเย็นวันศุกร์)
พวกเธอมีอุปสรรคใหญ่คืออุโมงค์มีก้อนหินใหญ่ปิดอยู่ พร้อมประทับตราห้ามเปิดโดยเจ้าเมืองปีลาต
แต่เมื่อพวกเธอทำส่วนของพวกเธออย่างดีที่สุด คือเตรียมเครื่องหอมแล้วมาที่อุโมงค์แต่เช้าตรู่
ส่วนที่ยากเกินกำลังของพวกเธอนั้น พระเจ้าทรงกระทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

1.@  เพียงแต่เราสัตย์ซื่อทำส่วนของเราให้ดีที่สุด ด้วยความรักที่มีต่อพระเยซู
ที่เหลือสิ่งที่เกินกำลังของเรานั้น พระเจ้าจะเป็นผู้กระทำให้แก่เราเอง

2.# ทูตสวรรค์บอกพวกผู้หญิงให้ไปบอกเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู แก่พวกสาวก โดยระบุชื่อเปโตรเป็นพิเศษ น่าจะเพราะว่า เปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง 3 ครั้ง และเขารู้สึกเสียใจอย่างที่สุด พระเจ้าจงใจเน้นย้ำชื่อของเปโตร เพื่อให้รู้ว่าพระองค์ไม่ถือโทษ และพร้อมที่จะพบเขาอีกครั้ง

2.@ เมื่อเราผิดพลาดพลั้งไป ไม่ว่าจะมากสักเพียงใด ไม่ว่าจะกี่ครั้งแล้วก็ตาม พระเยซูยังพร้อมให้อภัย และให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระองค์เสมอ

3.# พระเยซูเลือกปรากฏเป็นพิเศษแก่มารีย์ ชาวมักดาลา ผู้ที่เคยมีผีสิงถึง 7 ผี
แน่นอนเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีที่สุดในบรรดาผู้หญิงที่ติดตามพระเยซู
แต่ก็ไม่อาจมีใครเถียงได้ว่า เธอเป็นผู้หญิงที่รักพระเยซูมากที่สุดคนหนึ่ง

3.@ เมื่อพระเยซูมองมาที่เรา พระองค์ไม่ได้มองดูความชั่วช้าที่เราเคยทำในอดีต แต่มองดูที่ความรักที่เรามีต่อพระองค์ในปัจจุบันนี้

4.# ไม่ว่ามารีย์ชาวมักดาลา หรือ สาวก 2 คนที่เดินทางไปเอมมาอูส ผู้ได้พบพระเยซูหน้าต่อหน้าเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว จะมาบอกพวกสาวก เรื่องพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พวกสาวกก็ยังไม่เชื่ออยู่ดี
ดังนั้นเมื่อพระเยซูมาปรากฏแก่พวกเขา พระองค์จึงทรงตำหนิในเรื่อง ความสงสัยและใจดื้อดึงของพวกเขา

4.@ เมื่อพระเยซูพบพวกสาวก พระเยซูไม่ตำหนิเปโตรหรือพวกเขาเลยสักคำเดียวที่เคยทอดทิ้งพระองค์ไป
แต่พระองค์ทรงตำหนิพวกเขา ที่วันนี้ ยังคงสงสัยและมีใจดื้อดึงไม่เชื่อฟังอยู่ดี
ความผิดในอดีตไม่ใช่สาระสำคัญเลย เมื่อเทียบกับ ความเชื่อในปัจจุบัน
วันนี้ เรามีความเชื่อไว้วางใจในพระเยซู สำหรับเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่หรือไม่?

5.# พระเยซูทรงมอบหมายภารกิจให้พวกสาวกออกไปประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลก และเมื่อพวกเขาทำตามคำสั่ง พระองค์ทรงร่วมงานกับพวกเขาด้วยหมายสำคัญ การอัศจรรย์

5.@ พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกคน เมื่อเราเชื่อฟัง ลงมือประกาศข่าวประเสริฐ พระองค์จะเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งจำเป็นทั้งหมดสำหรับเราเอง ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เหนือธรรมชาติ

คำคม

“ เมื่อเราประกาศพระเจ้าแก่ผู้คน พระองค์จะสำแดงพระองค์แก่พวกเขาเอง ”