ขุมทรัพย์ ลูกา 1

ภาพรวม

  • นายแพทย์ลูกา แพทย์ประจำตัวของ อ.เปาโล ได้เขียนพระธรรมลูกา ซึ่งมาจากการรวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆ มาเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์ เพื่อให้คนได้รับรู้และเข้าใจเรื่องราวของพระเยซูมากยิ่งขึ้น
  • ในบทนี้พูดถึงการเตรียมการของพระเจ้า เพื่อให้พร้อมสำหรับการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์บนโลกนี้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  นายแพทย์ลูกาได้ รวบรวมเรื่องราวของพระเยซูเขียนให้แก่เธ​โอฟีลัส ซึ่งเขาคงไม่รู้ว่าหนังสือเล่มเล็กๆที่เขาเขียนนี้จะส่งผลต่อผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกตลอดประวัติศาสตร์

1.@  สิ่งเล็กๆที่เราทำอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพรให้เกิดผลเป็นพรมากมายเกินกว่าที่เราจะคิดได้

2.# เมื่อทูตสวรรค์บอกถึงสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้ากำลังจะทำแก่เศคาริยาห์เขากล่าวว่า
“ข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไร”

เมื่อทูตสวรรค์บอกถึงสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้ากำลังจะทำแก่มารีย์เธอกล่าวว่า
“เหตุการณ์​นั้น​จะ​เป็นไป​อย่างไร​ได้”

สองคำถามนี้ ฟังดูเหมือนคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันอย่างมาก

เศคาริยาห์ถามด้วยความสงสัย ไม่เชื่อว่าทูตสวรรค์จะพูดจริง
มารีย์ถามด้วยความประหลาดใจ เธอเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริง แต่เธอไม่เข้าใจว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไร ด้วยวิธีใด

2.@ วันนี้เมื่อพระคำของพระเจ้าบอกแก่เรา สัญญาต่อเรา เราเชื่อหรือไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริง?

3.# ทูตสวรรค์มาบอกเศคาริยาห์ว่าเขาจะมีความปรีดาและยินดี
แต่น่าเสียดายด้วยความไม่เชื่อของเขาทำให้เขาต้องพบกับความทุกข์เนื่องจากการเป็นใบ้
แล้วต่อมาภายหลังจึงพบความปรีดาและยินดีอย่างยิ่ง

3.@ วันนี้เราสามารถชื่นชมยินดีกับคำสัญญาของพระเจ้าได้ทันทีเมื่อเราเชื่อ

4.#  ​ไม่​มี​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​กระทำ​ไม่ได้

4.@ เราเชื่อเช่นนั้นจริงๆหรือไม่?

5.# คนทั้งหลายกล่าวเกี่ยวกับยอห์นผู้ให้บัพติศมา​ว่า “แล้ว​ทารก​นั้น​จะ​เป็น​อะไร​ข้างหน้า” ด้วย​ว่า​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า​อยู่​กับ​เขา​

5.@ ในทำนองเดียวกัน วันนี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ประสงค์ที่จะทำมหกิจผ่านชีวิตของเรา

6.# เมื่อยอห์นเติบโตขึ้น และจิตวิญญาณเข้มแข็งขึ้นแล้ว
พระเจ้าก็ทรงนำให้เขาไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อเตรียมปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสม

6.@ วันนี้ หากชีวิตของเราดูเหมือนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร อ้างว้าง เปล่าเดี่ยวและเดียวดาย
เราไม่ได้อยู่ลำพังพระองค์อยู่เคียงข้างเรา และพระองค์กำลังเตรียมชีวิตของเรา
เพื่อทำพระราชกิจของพระเจ้า
เมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึง

คำคม

“  เราจะได้รับความชื่นชมยินดีในพระสัญญา ก็ต่อเมื่อเราเชื่ออย่างจริงใจ ”