ขุมทรัพย์ ลูกา 5

ภาพรวม

  • ในบทนี้ชี้ให้เห็นถึงพระราชกิจของพระเยซูว่า พระองค์ไม่รังเกียจ หรือดูแคลน คนที่สังคมมองว่าต่ำต้อย หรือชั่วช้า พระองค์เรียกพวกเขา พระองค์รักพวกเขา และพระองค์รักษาโรคให้แก่พวกเขา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  เมื่อพระเยซูทรงใช้เรือของเปโตรเทศนาเสร็จแล้ว พระองค์ไม่ได้บอกให้เขาหย่อนอวนลงเลย แต่ให้ถอยไปที่น้ำลึกแล้วค่อยหย่อนอวนลงจับปลา ซึ่งทำให้เขาจับปลาได้เป็นจำนวนมาก

1.@  ดูเหมือนการอัศจรรย์จะเกิดขึ้น หลังจากการเชื่อฟัง และการเชื่อฟังมักจะต้องสำแดงออกเป็นการกระทำบางอย่าง ที่ต่างจากความเข้าใจปกติของเรา
เหมือนเปโตร ถอยเข้ามาถึงฝั่งแล้ว ยังเชื่อฟังยอมถอยออกไปที่น้ำลึกอีก

2.# เมื่อเปโตรพบพระเยซูเขาจับปลาได้มากมาย
แต่เมื่อเขาเลือกที่จะติดตามพระองค์ไป
เขาต้องสูญเสียปลาทั้งหมดที่เขาเพิ่งได้มาไป และสูญเสียความฝันของตนเอง เดินตามความฝันของพระเยซูแทน

2.@ เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนมีพระพรมากมายเกิดขึ้น
แต่หากเราต้องการเป็นสาวกของพระเยซู
จำเป็นที่จะต้องถือว่าพระพรทั้งหมดที่ได้รับมานั้นไร้ค่า เมื่อเทียบกับพระองค์

3.# คนโรคเรื้อนทั้งตัวที่มาหาพระเยซู เขาเชื่อว่า เพียงแต่พระเยซูเต็มใจที่จะให้เขาหาย ปาฏิหารย์ก็จะเกิดขึ้นกับเขา เขาจะหายสะอาดเป็นแน่
ดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการจากพระเยซูก็คือ ขอพระองค์เต็มใจให้เขาหาย
พระเยซูจึงบอกเขาว่า พระองค์เต็มใจ
แล้วเขาก็หายสะอาดทันที

3.@ โดยความเชื่อ ที่มีในพระเยซู จะนำการอัศจรรย์มาสู่ชีวิตของเรา ตามขนาดความเชื่อในชีวิตของเรา

4.# ขณะที่กิตติศัพท์ของพระเยซูกำลังเลื่องลือไป ผู้คนมากมายมาหาพระองค์ ดูเหมือนงานกำลังเกิดผลอย่างมาก สิ่งที่พระทรงกระทำคือ ปลีกตัวออกไปที่เปลี่ยว เพื่ออธิษฐาน

4.@ ยิ่งงานยุ่ง พระเยซูยิ่งใช้เวลาอธิษฐาน
วันนี้ เรายุ่งเกินกว่าจะอธิษฐานหรือเปล่า?

5.# พระเยซูทรงตรัสกับคนง่อยที่ถูกหย่อนจากหลังคาลงมาพบพระองค์ ว่า บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว น่าจะเป็นเพราะพระองค์ทรงทราบว่า โรคที่เขาเป็นนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากบาปที่เขาได้เคยทำ
แต่คำพูดนี้ ทำให้พวกธรร​มา​จารย์​และ​พวก​ฟา​ริสี ไม่พอใจ เพราะนั่นเป็นคำพูดที่พระเจ้าเท่านั้นมีสิทธิพูด
พระเยซูจึงทำให้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า โดยการทำให้พวกเขาเห็นว่า สำหรับพระองค์การอภัยบาปและการรักษาคนง่อยนั้น ง่ายเท่ากัน
แต่สำหรับมนุษย์ทั้งสองอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลย

5.@ สำหรับสิ่งที่เป็นไม่ได้สำหรับมนุษย์นั้น พระเจ้าทรงสามารถทำให้เกิดขึ้นได้

6.# พระเยซูตรัสว่า พระองค์มาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด แต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนจะได้รับ เฉพาะคนที่ถ่อมใจลงยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปคนชั่วเท่านั้นจึงมีสิทธิรับได้
แต่สำหรับคนที่เย่อหยิ่งคิดไปว่า ตนเองเป็นคนดี ตนเองเป็นคนชอบธรรม จะไม่มีสิทธิได้รับ

6.@ วันนี้ เรารู้ตัวหรือไม่ว่า เราเป็นคนบาปที่ต้องการรับการอภัยจากพระเจ้า?
แล้ว เราต้องการรับการอภัยนั้นหรือไม่?
หากเราต้องการ จะรอช้าอยู่ไย รีบก้มศรีษะลง อธิษฐานสารภาพบาปต่อพระองค์ แล้วรับการอภัยอย่างสมบูรณ์จากพระองค์ ในความผิดบาปที่เราได้ผิดพลาดพลั้งไปนั้น

7.# พระเยซูสอนว่า ​เหล้า​องุ่น​หมัก​ใหม่​ต้อง​ใส่​ใน​ถุง​หนัง​ใหม่
เมื่อพระเยซูผู้เป็นน้ำองุ่นใหม่เข้ามาในโลก เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด ดังนั้น วิธีการที่จะได้รับความรอดจึงต้องเปลี่ยนใหม่
จากการรอดพ้นการลงโทษด้วยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ
เปลี่ยนมาเป็น รอดพ้นจากการลงโทษได้ด้วยการเชื่อวางใจในพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

7.@ วันนี้ โดยพระเยซูคริสต์ เราจึงไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมบัญญัติอีกต่อไป แต่อยู่ภายใต้กฎของพระวิญญาณ
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้สอนเราและช่วยเรา ให้ทำตามบัญญัติของพระเจ้า เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คำคม

“ ไม่ว่าชั่วเพียงใด พระเยซูก็ทรงอภัยให้ได้ ”