ขุมทรัพย์ ลูกา 7

ภาพรวม

  • บทนี้ชี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่กำลังทุกข์ใจ และให้อภัยแก่คนบาปทั้งหลาย ที่มาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1.#  ทาสของนายร้อยที่ป่วยเกือบตายแล้ว ได้รับการรักษาให้หาย เพราะความเชื่อของนายร้อย ผู้เป็นคนต่างชาติ

1.@  ไม่ว่า เราเป็นใครก็ตาม หากมีความเชื่อวางใจในพระเยซู เราก็จะสามารถพบกับการอัศจรรย์ของพระเยซูผ่านชีวิตของเราได้

2.# หญิงม่ายที่ต้องสูญเสียลูกชายคนเดียวของเธอ ผู้เป็นความหวังเดียวของเธอ ได้รับบุตรกลับคืนมา เพราะเธอได้พบกับพระเยซูและพบกับความเมตตาสงสารของพระองค์

2.@ ในยามที่เราทุกข์ใจอย่างที่สุด ในยามที่หมดหนทาง พระเยซูทรงเข้าใจเรา พระเยซูทรงสงสารเรา และพระองค์จะทรงช่วยกู้เราอย่างแน่นอน ให้เรารีบมาพบพระองค์เถิด

3.# ขณะที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมากำลังติดคุกและรู้ตัวว่าคงจะอยู่ได้อีกไม่นาน
เขาเริ่มสงสัยว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮาจริงๆหรือเปล่า
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาประกาศอย่างชัดเจนว่า พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา

เมื่อยอห์นสงสัย สิ่งที่เขาทำได้อย่างถูกต้องที่สุด คือ
เขามาถามพระเยซู แม้มาเองไม่ได้ก็ส่งสาวกมาถาม

แล้วเขาก็ได้คำตอบที่ทำให้เขานอนตายตาหลับ
พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา พระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้

3.@ วันนี้ หากมีความสงสัย หรือความหวั่นไหวเกิดขึ้นกับเรา ในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญ สิ่งที่เราควรทำอย่างเร่งด่วนคือ หันมาหาพระคำของพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์ แล้วเชื่อในถ้อยคำนั้น
เราจะได้รับคำตอบที่จะคลี่คลายปัญหาและความสงสัยของเราไปได้เสมอ

4.# พระเยซูทรงสอนว่า “​พระ​ปัญ​ญา​ก็​ได้​รับ​การ​พิ​สูจน์​ว่า​ถูก​ต้อง​แล้ว​โดย​บรร​ดา​คน​ที่​ทำ​ตาม​พระ​ปัญ​ญา​นั้น”

4.@ เครื่องพิสูจน์ว่า พระคำของพระเจ้านั้นถูกต้อง ดีเลิศ เป็นพระพร ก็คือ ชีวิตของคนที่เชื่อฟังทำตามพระคำของพระเจ้า เพราะชีวิตของเขาจะเกิดผลดีและรับพระพรตลอดชั่วชีวิต

วันนี้ พระคำของพระเจ้าถูกพิสูจน์ผ่านชีวิตของเราแล้วหรือยัง?
เราเชื่อฟังทำตามพระคำของพระเจ้าอย่างจริงใจแล้วหรือยัง?

5.# พระเยซูทรงสอนว่า คนที่รู้ตัวว่าพระเจ้าทรงยกโทษให้เขามาก เขาก็จะรักพระเจ้ามาก
พระเจ้าทรงยกโทษให้แก่เราแต่ละคนมากมายมหาศาลจนนับไม่ถ้วน แต่ปรากฏว่าแต่ละคนรับรู้และซาบซึ้งในการยกโทษของพระเจ้า ไม่เท่ากัน

5.@ วันนี้ ยิ่งเรารู้ตัวและซาบซึ้งในการอภัยของพระเจ้าที่มีต่อเรามากเท่าใด เราก็จะยิ่งรักพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น

คำคม

“ ยิ่งรับรู้ว่าถูกรักมาก ก็ยิ่งจะรักพระเจ้ามาก ”