ขุมทรัพย์ กิจการ 7

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงคำเทศนาของสเตเฟนและการพลีชีพเพื่อข่าวประเสริฐของสเตเฟนชายคนแรกที่พลีชีพเพื่อข่าวประเสริฐ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อสเตเฟนมีโอกาสได้แก้ข้อกล่าวหาต่อหน้าสภาของพวกยิว เขาได้อธิบายให้พวกเขาเห็นว่า เป็นแผนการของพระเจ้าที่ให้พระเยซูมาบังเกิดเพื่อช่วยมนุษย์ ตามพระสัญญาที่ได้ทรงสัญญาไว้กับอับราฮาม
แต่พวกยิวและบรรพบุรุษของพวกเขาได้ดื้อดึง ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ บรรดาผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าได้ส่งมา และล่าสุดพวกเขาได้ฆ่าพระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าส่งมา
มาถึงตรงนี้ แทนที่พวกเขาจะกลับใจเสียใหม่ แต่กลับทำสิ่งชั่วร้ายยิ่งไปกว่าเดิมโดยการฆ่าสเตเฟนผู้ที่มาเตือนพวกเขาเสีย

1.@ พระวจนะของพระเจ้า เป็นความจริงเสมอ และสามารถช่วยคนให้กลับเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่สำหรับทุกคน
เฉพาะคนที่เชื่อพระคำของพระเจ้า แลัวตอบสนองตามพระคำของพระเจ้าเท่านั้น จึงรับการเปลี่ยนแปลง
คนที่ใจแข็งกระด้าง ดื้อดึง ไม่เชื่อและไม่ทำตามพระคำของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าที่พวกเขาได้ยินนั้นจะไม่ส่งผลดีใดๆต่อพวกเขาเลย
วันนี้ เมื่อเรารับฟังพระคำของพระเจ้า อย่าให้จิตใจของเราแข็งกระด้าง แต่จงถ่อมใจลง เชื่อฟังและกระทำตามพระคำของพระองค์

2.# เมื่อสเตเฟนเผชิญหน้ากับความเกลียดชัง ความอาฆาตแค้น เขาถูกรุมล้อมด้วยคนที่กำลังอยากจะฆ่าเขาให้ตาย และขณะที่ก้อนหินอันแหลมคมก้อนใหญ่ๆ แต่ละก้อนกำลังปลิวร่อนเข้ามาปะทำใบหน้า ลำตัว และ แขน ขา ของเขา ในที่หัวเขาเริ่มแตก และขาเริ่มหัก นิ้วมือถูกปะทะกับก้อนหินจนบิดเบี้ยวเสียรูปไป ขณะที่เขากำลังเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ราวกับต้องเผชิญหน้ากับนรก
เมื่อนั้น ตัวเขาราวกับอยู่ในสวรรค์ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยสง่าราศี จิตวิญญาณของเขาสงบเพราะรู้ว่ากำลังจะได้ไปพบกับพระองค์ที่เขารัก และจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารคนชั่วร้ายเหล่านั้น จนเขาต้องอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อพวกเขา
เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า สเตเฟนเผชิญหน้าเหตุการณ์ครั้งด้วยการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

2.@ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นในชีวิตของเรา ต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เลวร้ายราวกับนรก ก็จะพบกับความสุขราวกับอยู่ในสวรรค์

จงเรียนรู้ที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครอง ความคิด จิตใจ และทุกส่วนในชีวิตของเรา ในแต่ละวัน เพื่อว่าเราจะสามารถเผชิญกับทุกเหตุการณ์ได้ ราวกับอยู่ในสวรรค์

3.# เมื่อสเตเฟนกำลังถูกฆ่าด้วยการเอาหินขว้างให้ตาย เขาเงยหน้าดูฟ้าสวรรค์แล้วเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา
ตามปกติในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ จะกล่าวว่า พระเยซูนั่งอยู่เบื้องขวาของพระบิดา เช่น
ลก. 22:69 “… ตั้ง​แต่​นี้​ไป บุตร​มนุษย์​จะ​นั่ง​ด้าน​ขวา​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ”
กจ. 2:34 …”‘พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ข้าพ​เจ้า​ว่า จง​นั่ง​ที่​ขวา​มือ​ของ​เรา”
ฮบ. 1:13 …“จง​นั่ง​ที่​เบื้อง​ขวา​ของ​เรา จน​กว่า​เรา​จะ​ทำ​ให้​ศัตรู​ของ​ท่าน​เป็น​ที่​รอง​เท้า​ของ​ท่าน”
ฮบ. 8:1 “..ผู้​ประ​ทับ​เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า​ใน​สวรรค์”
ฮบ. 12:2 ” …​พระ​องค์​ประ​ทับ​เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า”

แต่ในตอนนี้พระเยซูไม่นั่ง แต่ทรงยืน เพราะพระองค์ทรงห่วงใยสเตเฟนที่พระองค์ทรงรัก ผู้กำลังจะถูกฆ่าตายเพราะเหตุความรักที่เขามีต่อพระองค์

3.@ เมื่อเราต้องเผชิญความทุกข์ เจ็บปวด ไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจ พระเยซูทรงทราบ และพระองค์ทรงรักและห่วงใยเรา
ถ้ามีทางอื่นพระองค์คงจะไม่ยอมให้ความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นกับเราเป็นแน่
แต่ในเมื่อมันได้เกิดกับเราแสดงว่า พระองค์มีพระประสงค์ที่ดีเลิศบางอย่างสำหรับเราเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ แต่ในที่สุดแล้วเราจะเข้าใจ
ให้เราเผชิญกับเหตุการณ์วันนี้ ด้วยการยอมรับว่ามันจำต้องเกิดขึ้น และโดยพระคุณของพระเจ้าเราจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างสง่างาม

คำคม

“การเผชิญความทุกข์ด้วยมีพระเยซูอยู่เคียงข้าง เป็นความสุขยิ่งกว่าการเริงสำราญในความชั่วร้าย”