ขุมทรัพย์ กิจการ 9

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึงการกลับใจของเซาโล พระเจ้าเปลี่ยนเขาจากผู้ต่อต้านข่าวประเสริฐ กลายมาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
    และกล่าวถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำผ่านชีวิตของเปโตร

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เซาโลได้พบกับพระเยซูขณะที่กำลังเดินทางไปข่มเหงสาวกของพระเยซูที่ดามัสกัส แทนที่พระเยซูจะลงโทษเขา แต่กลับประทานเกียรติยิ่งใหญ่ให้แก่เขา ทรงเรียกเขาให้เขามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์

พระเยซูทำให้เซาโลตาบอด นั่นไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นการสำแดงพระคุณแก่เขา เพราะการตาบอดนี้ เพื่อทำให้เขาถ่อมใจลง และเพื่อเขาจะรับการรักษาให้หาย เพื่อเขาจะสามารถรับพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระองค์

เรื่องนี้จึงทำให้เซาโล(เปาโล) ทุ่มเทชีวิตของเขาทั้งหมดเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ จนวันตาย เพราะว่าเขาซาบซึ้งพระคุณของพระเยซูที่ทรงประทานแก่เขา

1.@ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ผู้เป็นที่รักของพระองค์ในวันนี้ พระเจ้าไม่ได้แกล้งเรา พระองค์ทรงรักเรา แต่บางครั้งจำเป็นต้องมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เราถึงจะยอมถ่อมใจลง และรับพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าได้

และยิ่งเราซาบซึ้งพระคุณของพระเจ้ามากเท่าใด ก็ยิ่งเต็มใจปรนนิบัติพระองค์อย่างสุดหัวใจมากขึ้นเท่านั้น

2.# พระเจ้าทรงเรียกอานาเนีย ให้ทำสิ่งที่เสี่ยง และอันตรายอย่างมาก คือให้เขาไปหาเซาโล ที่มาจากเยรูซาเล็มเพื่อจะมาจับสาวกในเมืองดามัสกัส ลากไปลงโทษที่เยรูซาเล็ม
ซึ่งก่อนหน้านี้ เซาโลคนนี้ได้สร้างความเดือดร้อนอย่างมากให้แก่พี่น้องสาวกในเยรูซาเล็มมาแล้ว
ขอบคุณพระเจ้าที่อานาเนีย ก้าวข้ามความกลัว ไปสู่การยอมเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง จึงเป็นเหตุทำให้เซาโลได้ต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ และกลายเป็นอัครทูตเปาโลในเวลาต่อมา

2.@ วันนี้ หากการเชื่อฟังพระเจ้า อาจจะดูเหมือนเสี่ยงเกินไป อันตราายเกินไป
จงกล้าเชื่อฟังพระองค์ เพราะใครจะไปรู้ การเชื่อฟังครั้งนี้อาจทำให้เกิด อัครทูตเปาโลของไทยขึ้นมาก็เป็นไปได้

3.# เซาโลผู้มาที่เมืองดามัสกัสเพื่อทำลายคริสตจักร กลับมาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและทำให้คริสตจักรยิ่งได้รับการหนุนใจยิ่งขึ้นอีก

3.@ สิ่งที่ดูเหมือนไม่ดีที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในวันนี้ พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นพระพรต่อชีวิตของเราได้

4.# เซาโลขี่ม้ามาเมืองดามัสกัสอย่างสง่างามเพื่อจะทำร้ายผู้เชื่อ แต่ต้องหนีออกจากเมืองอย่างน่าอับอาย นั่งกระบุงหย่อนลงมาจากกำแพงเมือง

4.@ เมื่อเซาโลมาเชื่อพระเจ้าแล้ว แทนที่เขาจะได้รับเกียรติมากขึ้น แต่ปรากฏว่าเขากลับต้องเสียเกียรติ เขาเสียเกียรติแห่งโลกนี้แต่ได้รับเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้า
เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า เราอาจเสียเกียรติแห่งโลกนี้ แต่จะได้รับเกียรติแห่งสวรรค์

5.# เมื่อเซาโลมาที่เยรูซาเล็ม พี่น้องสาวกที่นั่นต่างไม่เชื่อใจเซาโล นึกว่าเป็นแผนเพื่อจะหลอกจับพวกเขา เพราะก่อนหน้านี้เซาโลข่มเหงพวกเขาเยอะมาก
แต่เพราะว่าบารนาบัส ให้โอกาสเซาโล พาเขาไปพบกับอัครสาวกจนเซาโลได้รับการยอมรับจากพี่น้องที่นั่น

5.@ หากไม่มีบารนาบัสผู้ให้โอกาสเซาโล คงไม่มีอัครทูตเปาโลผู้เป็นพระพรแก่คนมากมาย
วันนี้หากเราให้โอกาสใครบางคนกลับตัวกลับใจ ยกโทษให้เขา ให้โอกาสแก่เขา พระเจ้าจะทรงสามารถใช้เขาให้กลายเป็นพระพรได้

6.# ที่เมืองลิดดา เมื่อเป​โตร​รักษาไอเนอัสที่เป็นอัมพาตนั้น เปโตรกล่าวว่า “ไอ​เน​อัส พระ​เยซู​คริสต์​ทรงให้​ท่าน​หาย​โรค จง​ลุก​ขึ้น​เก็บ​ที่​นอน​ของ​ท่าน​เถิด”
แสดงว่าเปโตรได้รับรู้สัญญาณจากพระเยซูว่า พระองค์อยากจะให้ไอเนอัสหายโรคในครั้งนี้

6.@ ในการอธิษฐานเผื่อคนค่างๆ สิ่งที่จะช่วยให้คำอธิษฐานของเรามีพลัง คือการรับรู้สัญญาณจากพระเยซูว่า พระองค์ประสงค์ให้เราอธิษฐานเผื่อคนนั้นในเรื่องอะไร อย่างไร

7.# ที่เมืองยัฟฟา เปโตรทำการอัศจรรย์อธิษฐานให้ทา​บิธา ที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตาย
สังเกตได้ว่าการอัศจรรย์ที่เปโตรทำตั้งแต่ กจ.2 จนถึงบทนี้ ค่อยเพิ่มการอัศจรรย์ขึ้นเรื่อยๆ

7.@ พระเจ้าทรงให้เรามีประสบการณ์การอัศจรรย์อย่างหนึ่ง เพื่อเตรียมเราให้มีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในชีวิตของเรา
วันนี้ พระเจ้ากำลังเตรียมชีวิตของเรา ด้วยเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้

คำคม

“ พระเจ้าทรงเปลี่ยนเซาโลผู้ชั่วร้าย กลายเป็นอัครทูตเปาโลผู้เป็นพระพรได้ฉันใด
พระองค์ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราให้กลายเป็นพระพรแก่คนมากมายฉันนั้น”